Fisa Acord Cadru Scoli

Click here to load reader

 • date post

  21-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  251
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Fisa Acord Cadru Scoli

Transcript of Fisa Acord Cadru Scoli

CAPITOLUL I

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

CUPRINS

Capitolul I- Fia de date a achiziiei: pag: 2-27

Capitolul II- Formulare: pag. 28-55

F.1.1: Declaraie pe proprie raspundere privind eligibilitatea

F.1.2: Declaraie pe proprie raspundere privind nencadrarea n prevederile art.181

F.1.3: Istoricul litigiilor

F.1.4: Declaraii privind calitatea de participant

F.2: Informaii Generale

F.3: Formular de ofert

F.3.A Anexa la formularul de oferta

F.4: Declaraie privind contractele de lucrari similare executate n ultimii 3 ani

F.4.1:Lista contractelor de lucrari similare executate ultimii 3 aniF.5: Fia Experien similar

F.6: Declaraie pe proprie raspundere privind efectivele medii ale personalului angajat

n ultimii 3 ani

F.6.1.Model CV

F.7:Declaratie cu privire la intentia de a subcontracta pri din contract

F.7.1: Liata cu subcontractantii ( dup caz)

F.8: Scrisoare de Garanie bancar de participare

F.8.1:Declaratie pe proprie raspundere privind ncadrarea n categoria IMM-urilor(dup caz)

F.9: Scrisoare de Garanie bancar de bun execuie

F.10:Scrisoare de naintare

F.11: Imputernicire de participare la deschiderea ofertelor

F.12: Declaratie privind utilajele

F12.1 Lista utilajelorFormular A

Formular B

Formular C Capitolul III

-Model de acord cadru: pag. 56-59

-Model de contract subsecvent de lucrari: pag. 60-79

Capitolul IV- Caiet de sarcini (parte scrisa ): 5 pagini Anexe: 1744 pagini

Cod operator baza de date nr. 5124/2007 APROBAT

DIRECTOR EXECUTIV

Cristian Ionescu

CAPITOLUL I

FIA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Administratia Scolilor sector 6

Adresa: Splaiul Independentei nr. 315-317, sector 6

Localitate: Bucureti

Cod postal: -Tara: ROMANIA

Persoana de contact: Daniela Dumitru

Serviciul Achizitii Publice, Eonomic, Investitii,Accesare Fonduri StructuraleIn atentia: Serviciului Achizitii Publice, Economic, Investitii, Accesare Fonduri Structurale Telefon:

021.4305143

E-mail: [email protected]: 021.4305144

Adresa autoritatii contractante: Splaiul Independentei, nr.315-318, Sector 6, Bucureti, Romania

I.b PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITATI ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

ministere ori alte autoritati publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

agentii nationale

autoritati locale

alte institutii guvernate de legea publica

institutie europeana/organizatie internationala

altele (specificati) servicii publice centrale

aparare

ordine publica/siguranta nationala

mediu

economico-financiare

sanatate

constructii i amenajarea teritoriului

protectie sociala

cultura, religie si actv. recreative

educatie

altele (specificati)________________

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritatii contractante

DA NU Alte informatii i/sau clarificari pot fi obtinute:

la adresa mai sus mentionata

altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari :

Data i ora limita:

- pentru solicitarile de clarificari pentru prima etapa a procedurii 03 .01.2011- pentru solicitarile de clarificari pentru a doua etapa a procedurii (estimata)20.01.2011 Adresa : Splaiul Independentei, nr. 315-317, Sector 6, Bucuresti Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :

- pentru raspunsurile la solicitarile de clarificari pentru prima etapa a procedurii , 04.01.2011 .

- pentru raspunsurile la solicitarile de clarificari pentru a doua etapa a procedurii,. (estimata):21.01.2011

Raspunsurile vor fi postate pe site-ul : www.e-licitatie.ro la rubrica documentatie i clarificari aferenta prezentului anunt de participare

Atentie!

Toate clarificarile transmise de catre Autoritatea Contractanta vor fi semnate de luare la cunotinta de catre ofertant i anexate la oferta

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3

Localitate: Bucuresti Cod potal: 010873 Tara: ROMANIA

E-mail: Telefon: +4(021)3118090 Fax:+ 4 (021) 3118095

Adresa internet: www.cnsc.ro

sau

Denumirea instanei competente: Curtea de Apel Bucureti - Secia Contencios-Administrativ i fiscal

Adresa:Splaiul Independenei nr. 5

Localitatea: BucuretiCod potal: 050091 ara: Romnia

E-mail: -Telefon: 021/319.51.80; 021/319.51.81

Adresa internet: -Fax: 021/319.51.76

I.c. SURSA DE FINANTARE :

Bugetul Local al Sectorului 6, Credite, Bugetul de Stat, alte surse de finantare DA NU

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire acord cadru

Lucrari de constructii noi (proiectare si executie), lucrari de finisare, de instalatii, de reparatii si renovare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 6

II. 1.2) Denumire contract i locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

(Alege o singura categorie lucrari, produse sau servicii care corespund in cea mai mare parte obiectului contractului vostru sau achizitiei)

(a) Lucrari (b) Produse (c) Servicii

Executie

Proiectare i executie

Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta Cumparare

Lesing

Inchiriere

Cump. in rate

Combinatii intre ele Categoria serviciului

da nu

Principala locatie a lucrarii

Unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Cod CPV/ CPSA 45214000-0- Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare 45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor

45300000-0 - Lucrari de instalatii pentru cladiri

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovareCod CPV

/ Principalul loc de prestare :

Sectorul 6

Cod CPV

/

II. 1. 3. Procedura se finalizeaza prin :

Contract:

Incheierea unui acord cadru:

II. 1.4. Durata acordului cadru de executie lucrari

Ani 4 (patru) luni zile (de la incheierea acordului cadru)

II. 1.5 Valoarea estimata a acordului cadruVal minima estimata a acordului cadru 100.000.000 lei

Val maxima estimata a acordului cadru 500.000.000 lei

Valoarea minima estimata a unui contract subsecvent 20.000 lei

Valoarea maxima estimata a unui contract subsecvent 10.000.000 lei

Contractele subsecvente se vor atribui fara reluarea competitiei.

II. 1.6. Numarul de operatori economici cu care se incheie acordul cadru: 16 (saisprezece)

II.1.7) Divizare pe loturi DA NU

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA NU

II.2) Cantitatea sau scopul acordului cadru

II.2.1 Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari i optiuni, daca exista)

Toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 6, Bucuresti

II.2.2) Optiuni (daca exista) DA NU

In cazul in care vor exista articole de lucrari suplimentare neprevazute, neofertate ca pret unitar in cadrul procedurii, si doar daca sunt indeplinite conditiile articolului 122 lit.i din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta opteaza pentru aplicarea prevederilor acestui articol de lege.

II.3). Conditii specifice contractului

II.3.1.) Garantia de participare

Solicitat Nesolicitat Cuantumul garantiei de participare : 60.000 lei

II.3. 2) Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)

II.3.2.1.) Contract rezervat

(daca DA scurta descriere )

II.3.2.2.) Altele

(daca DA, descrieti)Garantie participare Constituita prin Scrisoare de garantie bancara- conf. formular F8, sau orice alt instrument de plata (conf art. 86 alin. 1 din HG925/2006), valabila 90 zile de la data deschiderii ofertelor (inclusiv).

DA NU

DA NU

In cazul unei oferte comune castigatoare, grupul de operatori economici va prezenta Acordul de asociere fara insa a legaliza aceasta asociere.

Inainte de incheierea acordului cadru, grupul de op