Filtru de Nisip

of 9 /9
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ ATENŢIE La instalarea unui echipament electric trebuie respectate anumite norme de siguranţă, inclusiv următoarele: INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ CITIŢI ŞI RESPECTAŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE DE SIGURANŢĂ Atenţie: pentru a reduce riscul de accidente, nu permiteţi utilizarea acestui aparat copiilor fără a fi supravegheaţi permanent. Atenţie - PeRiCOL De eLeCtROCUtARe: filtrul de nisip trebuie alimentat de la un transforma- tor izolat sau printr-un RCD cu un curent rezidual nu mai mare decât 30mA. Atenţie - PeRiCOL De eLeCtROCUtARe: filtrul de nisip nu poate fi folosit în timp ce în bazin se găsesc alţi oameni. nU ÎnGROPAţi CABLUL De ALiMentARe: plasaţi cablul de alimentare în aşa fel încât să nu poată fi periclitat de aparatele de tuns iarba sau de alte echipamente. Atenţie: pentru a reduce pericolul de electrocutare, înlocuiţi cablul de alimentare defect ime- diat. Atenţie: Dacă cablul de alimentare este defect, trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate pentru a evita orice pericol. Atenţie: Pentru a reduce pericolul de electrocutare, nu folosiţi cabluri prelungitoare pentru conectarea la sursa de curent. Atenţie: Risc de electrocutare. Folosirea unei surse neadecvate de curent este periiculoasă şi poate defecta permanent filtrul de nisip. nu îndepărtaţi cablul de pământare şi nu modificaţi ştecherul în nici un mod. nu folosiţi ştechere cu adaptor. Consultaţi un electrician calificat pentru orice întrebări legate de aceste aspecte teh- nice. Manevraţi filtrul de nisip cu grijă. nu trageţi sau purtaţi filtrul de nisip ţinându-l de cablul de alimentare. nu trageţi niciodată cablul din priză. Menţineţi cablul de alimentare în stare perfectă. nu expuneţi filtrul de nisip la obiecte ascuţite, ulei, piese în mişcare sau căldură excesivă. Atenţie: Scoateţi aparatul din priză înainte de curăţa, întreţine sau efectua orice operaţiune asupra acestui produs. Atenţie: Filtrul de nisip se foloseşte doar la bazinele mobile. nu-l folosiţi la bazinele permanent instalate. Un bazin mobil poate fi dezasamblat şi depozitat. Un bazin instalat permanent este contruit în sau pe pământ sau într-o clădire, astfel încât să nu poată fi dezasamblat şi depozitat separat. nOtĂ: Amplasaţi filtrul de nisip pe un teren ferm şi plan. Asiguraţi-vă ca filtrul să fie la cel puţin 1m distanţă de bazin. Verificaţi poziţionarea filtrului, astfel încât să poată fi ventilat, drenat şi accesat pentru întreţinere. nu amplasaţi niciodată filtrul înztr-o zonă în care se poate acumula apa sau pe un drum de acces. nOtĂ: După instalare, cablul de alimentare trebuie să rămânî accesibil. nOtĂ: Condiţiile atmosferice pot afecta performanţele şi durata de viaţă ale produsului. Luaţă toate măsurile necesare pentru a proteja aparatul de uzura excesivă ce poate apărea în perio- adele de vreme caldă sau rece şi de la expunerea la soare. nOtĂ: vă rugăm examinaţi şi verificaţi toate componentele filtrului de nisip înainte de prima utilizare. Adresaţi-vă serviciului pentru clienţi al Bestway dacă vreun component descris în acest manual lipseşte sau este defect. nOtĂ: nu permiteţi persoanelor să se sprijine sau să stea pe acest aparat. nOtĂ: nu adăugaţi chimicale la filtrul de nisip. PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

Embed Size (px)

Transcript of Filtru de Nisip

Page 1: Filtru de Nisip

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

ATENŢIE

La instalarea unui echipament electric trebuie respectate anumite norme de siguranţă, inclusiv următoarele:

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂCITIŢI ŞI RESPECTAŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE DE

SIGURANŢĂ

Atenţie: pentru a reduce riscul de accidente, nu permiteţi utilizarea acestui aparat copiilor fără a fi supravegheaţi permanent.Atenţie - PeRiCOL De eLeCtROCUtARe: filtrul de nisip trebuie alimentat de la un transforma-tor izolat sau printr-un RCD cu un curent rezidual nu mai mare decât 30mA.Atenţie - PeRiCOL De eLeCtROCUtARe: filtrul de nisip nu poate fi folosit în timp ce în bazin se găsesc alţi oameni.nU ÎnGROPAţi CABLUL De ALiMentARe: plasaţi cablul de alimentare în aşa fel încât să nu poată fi periclitat de aparatele de tuns iarba sau de alte echipamente. Atenţie: pentru a reduce pericolul de electrocutare, înlocuiţi cablul de alimentare defect ime-diat.Atenţie: Dacă cablul de alimentare este defect, trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane calificate pentru a evita orice pericol. Atenţie: Pentru a reduce pericolul de electrocutare, nu folosiţi cabluri prelungitoare pentru conectarea la sursa de curent. Atenţie: Risc de electrocutare. Folosirea unei surse neadecvate de curent este periiculoasă şi poate defecta permanent filtrul de nisip. nu îndepărtaţi cablul de pământare şi nu modificaţi ştecherul în nici un mod. nu folosiţi ştechere cu adaptor. Consultaţi un electrician calificat pentru orice întrebări legate de aceste aspecte teh-nice.Manevraţi filtrul de nisip cu grijă. nu trageţi sau purtaţi filtrul de nisip ţinându-l de cablul de alimentare. nu trageţi niciodată cablul din priză. Menţineţi cablul de alimentare în stare perfectă. nu expuneţi filtrul de nisip la obiecte ascuţite, ulei, piese în mişcare sau căldură excesivă.Atenţie: Scoateţi aparatul din priză înainte de curăţa, întreţine sau efectua orice operaţiune asupra acestui produs. Atenţie: Filtrul de nisip se foloseşte doar la bazinele mobile. nu-l folosiţi la bazinele permanent instalate. Un bazin mobil poate fi dezasamblat şi depozitat. Un bazin instalat permanent este contruit în sau pe pământ sau într-o clădire, astfel încât să nu poată fi dezasamblat şi depozitat separat. nOtĂ: Amplasaţi filtrul de nisip pe un teren ferm şi plan. Asiguraţi-vă ca filtrul să fie la cel puţin 1m distanţă de bazin. Verificaţi poziţionarea filtrului, astfel încât să poată fi ventilat, drenat şi accesat pentru întreţinere. nu amplasaţi niciodată filtrul înztr-o zonă în care se poate acumula apa sau pe un drum de acces. nOtĂ: După instalare, cablul de alimentare trebuie să rămânî accesibil. nOtĂ: Condiţiile atmosferice pot afecta performanţele şi durata de viaţă ale produsului. Luaţă toate măsurile necesare pentru a proteja aparatul de uzura excesivă ce poate apărea în perio-adele de vreme caldă sau rece şi de la expunerea la soare. nOtĂ: vă rugăm examinaţi şi verificaţi toate componentele filtrului de nisip înainte de prima utilizare. Adresaţi-vă serviciului pentru clienţi al Bestway dacă vreun component descris în acest manual lipseşte sau este defect. nOtĂ: nu permiteţi persoanelor să se sprijine sau să stea pe acest aparat. nOtĂ: nu adăugaţi chimicale la filtrul de nisip.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

Page 2: Filtru de Nisip

DATE TEHNICE

Diametru filtru 310 mm

Nisip

temp. max. a apei

Presiune de lucru

Presiune max. de operare

suprafaţa efectivă de filtrare

Capacitate nisip

Granulaţie nisip

neinclus

Aproximativ rezervor

COMPONENTEÎnainte de asamblarea filtrului de nisip familiarizaţi-vă câteva minute cu componentele acestuia.

valvă control

cleme furtun

colector reziduuri

clemă

tub conector

rezervor sup.

clemă sup.

furtun

furtun

şaibă

garnitură

nanometru

tubulatură

garnitură

Page 3: Filtru de Nisip

VALVA DE CONTROLAtenţie: pentru a preveni distrugerea echipamentului sau riscul de accidentare scoateţi filtrul din priză înainte de a schimba valva de control. Schimbarea poziţiei valvei în timpul funcţionării poate defecta valva de control ceea ce poate duce la accidente sau dis-trugere. Cum se foloseşte valva de controlApăsaţi în jos şi rotiţi spre funcţia dorită (Fig, 2).

FUNCŢIILE VALVEI DE CONTROL

Valva de control este folosită pen-tru controlul a şase funcţii: filtrare, clătire, circulare, spălare, închidere şi drenare. (Fig. 3)

nOtĂ: nu deplasaţi valva între două funcţii, acest lucru poate duce la spargerea ei.

spre bazin

Portul C

Spre pompă

Portul D

FiLtRAReA: această funcţie este folosită pentru filtrarea apei din bazin şi se foloseşte cam 99% din timp. Apa este pompată prin filtrul de nisip unde se filtrează şi se rempompează în bazin.

SPĂLAReA: funcţie folosită pentru curăţarea patului de nisip. apa se pompează în jos prin tubul conector, în sus spre patul de nisip şi depozitată afară prin portul D. CLĂtiReA: funcţie pentru pornirea iniţială, curăţarea şi nivelarea patului de nisip după spălare; apa se pompează prin patul de nisip, prin tubul conector şi se evacuează prin portul D.

CiRCULAReA: funcţia circulează apa din bazin ocolind filtrul de nisip. folosiţi această funcţie dacă filtrul este defect pentru a colecta reziduurile în colecto-rul de reziduuri.

DRenAReA: Funcţia drenează apa din bazin; o altă setare de ocolire a filtrului, apa este pompată şi evacuată prin portul D în loc să fie reintrodusă în bazin. nOtĂ: dacă valva de control este pusă pe “spălare”, “clătire” sau “drenare”, apa se evacuează prin portul D.

Respectaţi reglementările legale pentru drenarea apei. nu evacuaţi apa în lo-curi unde se poate acumula sau unde poate cauza distrugeri şi inundaţii.

ÎnCHiS: Funcţia opreşte curgerea apei între filtrul de nisip şi bazin. nOtĂ: nu operaţi sau introduceţi filtrul de nisip în priză cu această funcţie activată, acest lucru poate defecta aparatul.

Page 4: Filtru de Nisip

INSTALAREA FILTRULUI(este nevoie de o şurubelniţă în cruce)

Secţiunea I: Asamblarea1. Scoateţi cu grijă toate componentele din am-

balaj şi verificaţi ca niciunul să nu fie defect. Dacă este cazul, contactaţi imediat vânzătorul.

2. Filtrul de nisip se plasează pe o suprafaţă solidă şi plană, de preferat pe beton. Poziţionaţi filtrul în aşa fel încât porturile şi valva de control să fie uşor accesibile pentru operare şi service.

3. Standardul de testare en60335-2-41 necesită fixarea pe verticală a filtrului pe un pedestal

sau o placă din beton sau lemn pentru apreveni căderea sa accidentală. Greutatea ansamblului este de peste 18 kg. Orificiile de montaj trebuie să fie de 8 mm la distanţe de 200 mm unele de altele. Folosiţi două şuruburi cu diblu de 8 mm pentru fixarea filtrului pe pedestal (Fig. 4).

4. Încărcaţi nisipul.

nOtĂ: folosiţi doar nisip special pentru bazin, fără calcar sau lut: #20 Silica 0,45-0,55 mm. Can-titatea recomandată este de 25 kg. Folosirea unui alt tip de nisip reduce performanţele aparatului şi poate defecta filtrul, anulând astfel garanţia aparatului. a. slăbiţi clema folosind o şurubelniţă (Fig. 5) şi scoateţi rezervorul superior (Fig. 6).

b. Centraţi tubul colector în rezervorul inferior. Adăugaţi încet nisipul astfel încât greutatea nisipu-lui să nu strice componentele superioare ale tubului colector (Fig. 7).

nOtĂ: pentru a evita defectarea părţii superioare a tubului colector, turnaţi puţină apă în rezervo-rul inferior. nOtĂ: nisipul nu este inclus. nu turnaţi nisipul în ţeava tubului colector (Fig. 8).

Page 5: Filtru de Nisip

c. Plasaţi garnitura pe marginea rezervorului inferior (Fig. 9) şi spălaţi nisipul din jurul garniturii.

nOtĂ: asiguraţi-vă ca garnitura O să fie curată, fără crăpături sau zgârieturi ori fire de nisip.

d. Ataşaţi rezervorul superior la cel inferior folosind clema de fixare şi înşurubaţi bine (Fig. 10).

garnitură

nisip nisip

Page 6: Filtru de Nisip

e. ataşaţi valva de control la rezervorul superior verificând ca garnitura să fie la loc pe buza re-zervorului superior şi ca tubul vertical al rezervorului colector să fie introdus în baza valvei de control (Fig. 11).

f. Ataşaţi clema superioară şi înşurubaţi şuruburile (Fig. 12)g. Conectaţi valva de de presiune la valva de control.

nOtĂ: verificaţi ca garnitura rezervorului superior să fie curată, uscată şi fără zgârieturi sau fire de nisip. Înainte de fixare, aliniaţi portul C al valvei de control la portul C al pompei. (Fig. 13)

5. Ataşaţi tubulatura la pompă portul C şi la valva portul C, înşurubaţi clemele în poziţie. (Fig. 14)

nOtĂ: verificaţi ca şaibele să fie corect poziţionate la ambele capete ale tubulaturii.

Page 7: Filtru de Nisip

Secţiunea II: Configuraţia furtunului pentru spălare şi clătire (Fig. 15)

nOtĂ: puneţi valva de control în poziţia închis.

1. Ataşaţi un furtun la portul B al filtrului; înşurubaţi clema în poziţia de fixare. 2. Conectaţi celălalt capăt al furtunului la valva B a bazinului. 3. Scoateţi dopul din valva B a bazinului în introduceţi colectorul de reziduuri din set - acesta

va permite curgerea apei în filtrul de nisip. 4. ţinând furtunul şi colectorul de reziduuri în poziţie strângeţi clema de fixare. nOtĂ: este importantă alinierea corectă a furtunului, colectorului şi a valvei bazinului. 5. Conectaţi celălalt furtun la portul D şi puneţi capătul opus în zona de drenare, (Fig. 15). 6. Cu furtunurile ataşate, umpleţi acum bazinul cu apă. iMPORtAnt: verificaţi ca valva de control să fie în poziţia închis. iMPORtAnt: verificaţi ca ca ambele valve de admisie şi evacuare ale bazinului să fie sub apă înainte de pornirea filtrului de nisip.

Secţiunea III: Spălarea şi clătireaSpălarea şi clătirea trebuie să fie executate înainte de prima utilizare a filtrului de nisip.

Atenţie: nu rulaţi filtrul de nisip fără apă. 1. apăsaţi mânerul valvei de control şi rotiţi spre “spălare”. 2. introduceţi ştecherul în priză şi daţi drumul la filtru pentru 3-5 minute sau până când apa se

curăţă. 3. Scoateţi filtrul din priză şi treceţi valva de control în poziţia clătire. 4. reintroduceţi filtrul în priză şi daţi drumul să meargă pentru 1 minut. Această operaţiune

recirculează apa prin filtru şi evacuează apa din portul D. 5. Scoateţi din priză filtrul de nisip. treceţi valva de control în poziţia închis.iMPORtAnt: această procedură scoate apa din bazin pe care va trebui să îl reumpleţi. Scoateţi filtrul din priză imediat ce apa ajunge la nivelul valvelor de admisie şi evacuare a bazinului. nu lăsaţi filtrul în funcţiune fără apă.

Page 8: Filtru de Nisip

Secţiunea IV: terminarea instalării filtrului de nisip

curgere apă

curgere apă

Conectaţi cel de-al doilea furtun (Fig. 16). nOtĂ: verificaţi ca valva de control să fie în poziţia închis. 1. Detaşaţi furtunul de la portul D. 2. Ataşaţi furtunul la portul A al valvei de control; strângeţi clema. 3. Conectaţi celălalt capăt al furtunului la valva de admisie A a bazinului. 4. Scoateţi dopul de la valva A şi introduceţi colectorul de reziduuri din set - acesta permite

curgerea apei spre filtrul de nisip. 5. Cu furtunul şi colectorul de reziduuri în poziţie, strângeţi clema de fixare a furtunului. nOtĂ: verififcaţi ca toate elementele să fie corect aliniate: furtunul, colectorul de reziduuri şi

bazin

valva de admisie a bazinului.

Operarea filtrului de nisip1. Acum filtrul de nisip este pregătit pentru utilizare. Puneţi valva

de control în poziţia filtrare.nOtĂ: pentru a preveni riscurile de electrocutare îndepărtaţi apa de pe filtru şi de pe dumneavoastră. 2. introduceţi cablul de alimentare într-o priză de curent. nOtĂ: filtrul de nisip îşi începe ciclul de filtrare. Verificaţi ca apa să fie readmisă în bazin şi verificaţi presiunea la nanometru (Fig. 17). În general se recomandă o presiune mai mică de 0,028 MPa (4PSi) (în zona verde) în timpul funcţionării.

Întreţinerea filtrului de nisipAtenţie: înainte de afeectua orice operaţiune de întreţinere scoateţi filtrul din priza de curent. Pericol de accidente sau chiar moarte. Pe măsură ce se acumulează nisipul în filtru creşte şi presiunea (Fig. 18). Dacă aceasta depăşeşte 0,028 MPa (4PSi) sau dacă debitul apei în bazin devine prea slab trebuie să curăţaţi nisipul. Pentru curăţarea nisipuşlui urmaţi instrucţiunile de la secţiunea iii. nOtĂ: se recomandă curăţarea nisipului cel mult o dată pe lună.

Page 9: Filtru de Nisip

Drenarea apei din bazin1. Scoateţi filtrul de nisip din priză şi treceţi valva de control în poziţia drenare.2. Detaşaţi furtunul de la valva de admisie A a bazinului şi portul A al fitrului ataşaţi-l la portul D. nOtĂ: nu uitaţi să înlocuiţi colectorul de reziduuri cu dopul pentru a preveni scurgerea apei. 3. Reintroduceţi în priză filtrul de curent.

ATENŢIE: nu rulaţi filtrul de nisip fără apă.

DepozitareaÎn zonele cu temperaturi de îngheţ în timpul iernii, filtrul de nisip trebuie depozitat într-un spaţiu ferit. Îngheţarea apei în filtru poate defecta aparatul şi anula garanţia. 1. Spălaţi filtrul urmând instrucţiunile din acest manual. 2. Drenaţi apa din bazin.3. Deconectaţi cele două furtunuri de la bazin şi de la filtru.

DepanareaBestway încearcă să furnizeze filtre de nisip de cea mai înaltă calitate. Dacă experimantaţi anumite probleme nu eyitaţi să copntactaţi cel mai apropiat dealer. În continuare sunt enumerate câteva indicaţii care vă pot ajuta în depanarea unei anumite probleme a filtrului: Problemă Cauză posibilă SoluţiiAjunge nisip în bazin -nisipul este prea fin -se recomandă nisip siliconic de 0,45-0,55 mm -patul de nisip s-a calcifiat -schimbaţi nisipulPresiune excesivă în -filtru înfundat -spălaţifiltru -pat nisip calcifiat -verificaţi nisipul şi schimbaţi-ldacă e necesar -spălare insuficientă -spălaţi până când apa devine clarăValva de control curge -valva d econtrol e între -deplasaţi valva spre una dintre funcţii două funcţiituburile au scurgeri -şaiba nu e la loc -puneţi şaiba în poziţie -furtunurile sunt slăbite -strângeţi furtunurile