Fișă de verificare a standardelor minime în vederea ... standarde abilitare Popescu Sanda...

20
1 Fișă de verificare a standardelor minime în vederea obţinerii atestatului de abilitare în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova Nume POPESCU Prenume SANDA MIHAELA Data şi locul naşterii: 9 mai 1971, Corabia, Olt 1. Doctor in ştiinţe X DA - Titlul tezei de doctorat Cercetări asupra unor interacţiuni farmacologice între medicaţia antihipertensivă şi anestezicele locale utilizate în stomatologie - Ordinul MECTS de confirmare nr. 3956 din data:25.IV.2005 2. Medic / medic dentist / farmacist primar în specialitatea postului (la disciplinele cu corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii) - Primar X DA - Ordinul de confirmare ca medic primar în specialitatea Stomatologie generală emis de MS nr. 845 din data: 12.09.2003 3. În conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 6560 din 20.12.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 890bis/27.XII.2012 Activitatea Categorii şi restricţii Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate (cu ISBN) autor/coautor 1 capitol în tratat internaţional ~ 1 carte naţională 1 carte internaţională ~ 3 cărţi naţionale MINIM: 2 cărţi (dintre care una ca prim autor sau autor unic) sau 6 capitole în tratate, de la obţinerea titlului ştiinţific de doctor X DA - Autori, Titlu, Editură, an, volum, pagini, ISBN Cărţi: 1. Sanda Mihaela Popescu - REABILITARE ORALĂ curs pentru studenţii anului VI, 269 pag., Ed. Sitech, 2013, ISBN 978-606-11-3004-7 2. Sanda Mihaela Popescu, Emma Cristina Drăghici - REABILITARE ORALĂ COMPLEXĂ, CLINICĂ. TEHNOLOGIE curs pentru studenţii anului III, 244 pag., Ed. Sitech, 2013, ISBN 978-606-11-3463-2 3. Sanda Mihaela Popescu coordonator TRICLOSANUL ÎN MEDICINA DENTARĂ. Autori: Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Răescu, F.D. Popescu, Mihaela Ţuculina, Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ., Ionela Teodora Dascălu - Editura Sitech, Craiova, 2014, 184 pag., ISBN: 978-606-11-3768-8 4. Sanda Mihaela Popescu - REABILITARE ORALĂ caiet de lucrări practice pentru studenţii anului VI, 138 pag., Ed. Sitech, 2013, ISBN 978-606-11-3674-2 5. Sanda Mihaela Popescu - REABILITARE ORALĂ curs pentru studenţii anului VI, 265 pag., Ed. Medicală Universitară Craiova, 2008, ISBN 978-973-106-110-8 6. Sanda Mihaela Popescu - REABILITARE ORALĂ caiet de lucrări practice pentru studenţii anului VI, 138 pag., Ed. Medicală Universitară, 2008, ISBN 978- 973-106-113-9

Transcript of Fișă de verificare a standardelor minime în vederea ... standarde abilitare Popescu Sanda...

1

Fișă de verificare

a standardelor minime în vederea obţinerii atestatului de abilitare

în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova

Nume POPESCU

Prenume SANDA MIHAELA

Data şi locul naşterii: 9 mai 1971, Corabia, Olt

1. Doctor in ştiinţe

X DA

- Titlul tezei de doctorat Cercetări asupra unor interacţiuni farmacologice între medicaţia

antihipertensivă şi anestezicele locale utilizate în stomatologie

- Ordinul MECTS de confirmare nr. 3956 din data:25.IV.2005

2. Medic / medic dentist / farmacist primar în specialitatea postului (la disciplinele cu

corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii)

- Primar

X DA

- Ordinul de confirmare ca medic primar în specialitatea Stomatologie generală

emis de MS nr. 845 din data: 12.09.2003

3. În conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 6560 din 20.12.2012, publicat în Monitorul

Oficial al României, partea I, Nr. 890bis/27.XII.2012

Activitatea Categorii şi restricţii

Cărţi şi capitole în

cărţi de specialitate (cu

ISBN) – autor/coautor

1 capitol în tratat internaţional ~ 1 carte naţională

1 carte internaţională ~ 3 cărţi naţionale

MINIM: 2 cărţi (dintre care una ca prim autor sau autor unic) sau

6 capitole în tratate, de la obţinerea titlului ştiinţific de doctor

X DA

- Autori, Titlu, Editură, an, volum, pagini, ISBN

Cărţi: 1. Sanda Mihaela Popescu - REABILITARE ORALĂ – curs pentru studenţii anului

VI, 269 pag., Ed. Sitech, 2013, ISBN 978-606-11-3004-7

2. Sanda Mihaela Popescu, Emma Cristina Drăghici - REABILITARE ORALĂ

COMPLEXĂ, CLINICĂ. TEHNOLOGIE – curs pentru studenţii anului III, 244

pag., Ed. Sitech, 2013, ISBN 978-606-11-3463-2

3. Sanda Mihaela Popescu – coordonator TRICLOSANUL ÎN MEDICINA

DENTARĂ. Autori: Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Răescu, F.D. Popescu, Mihaela

Ţuculina, Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ., Ionela Teodora Dascălu - Editura Sitech,

Craiova, 2014, 184 pag., ISBN: 978-606-11-3768-8

4. Sanda Mihaela Popescu - REABILITARE ORALĂ – caiet de lucrări practice

pentru studenţii anului VI, 138 pag., Ed. Sitech, 2013, ISBN 978-606-11-3674-2

5. Sanda Mihaela Popescu - REABILITARE ORALĂ – curs pentru studenţii anului

VI, 265 pag., Ed. Medicală Universitară Craiova, 2008, ISBN 978-973-106-110-8

6. Sanda Mihaela Popescu - REABILITARE ORALĂ – caiet de lucrări practice

pentru studenţii anului VI, 138 pag., Ed. Medicală Universitară, 2008, ISBN 978-

973-106-113-9

2

7. Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana Ţuculina, Monica Scrieciu, Veronica

Mercuţ, Marilena Bătăiosu, Ghid Întreprindere Simulată, Editura Sitech, Craiova,

ISBN 978-606-567-285-7

Capitole în cărţi: 1. Sanda Mihaela Popescu Cap. 18 Anestezia locală în endodonţie, pag 348-376, in

vol 1 din TRATAT DE ENDODONŢIE, vol. 1 şi vol. 2, sub redacţia prof. Univ. dr.

Andrei Iliescu, Editura Medicală Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-39-0773-2, ISBN

vol. 1 978-973-39-0774-9

2. Sanda Mihaela Popescu cap. 43 Managementul pacienţilor cu afecţiuni sistemice în

endodonţie, pag 826-877, in vol 2 din TRATAT DE ENDODONŢIE, vol. şi vol. 2,

sub redacţia prof. Univ. dr. Andrei Iliescu, Editura Medicală Bucureşti, 2014, ISBN

978-973-39-0773-2, ISBN vol 2 978-973-39-0775-6.

3. Sanda Mihaela Popescu cap. 45 Infecţiile endodontice şi patogeneza bolilor

sistemice, pag 890-903, in vol 2 din TRATAT DE ENDODONŢIE, vol. şi vol. 2,

sub redacţia prof. Univ. dr. Andrei Iliescu, Editura Medicală Bucureşti, 2014, ISBN

978-973-39-0773-2, ISBN vol 2 978-973-39-0775-6.

4. Sanda Mihaela Popescu Cap. 1. Aspecte clinice şi etiologice ale durerii în medicina

dentară, pag 7-13 in URGENŢE ÎN MEDICINA DENTARĂ ŞI IMPLICAŢIILE

PSIHOLOGICE. Coordonator Mihaela Răescu, Autori Mihaela Raescu, C.N.

Cumpătă, C. Bogdan, A. Pangica, M. Ţuculină, S.M. Popescu, R. Manu, Editura

Sitech 2014, ISBN: 978-606-11-3803-6

5. Sanda Mihaela Popescu, Emma Cristina Drăghici Cap. 2. Anamneza. Etapa de

culegere a informaţiilor medicale, pag 31-66, in Tehnici de examinare a pacientului

edentat parţial, Coordonator Monica Scrieciu, autori Monica Scrieciu, Veronica

Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana Ţuculina, Monica Mihaela Crăiţoiu,

Alexandru Andrei Iliescu, Emma Cristina Drăghici, Alma Maria Florescu, Roxana

Maria Pascu, Cristiana Ileana Petcu, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-

5054-0

6. Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana Ţuculina, Monica Scrieciu Cap. 4. Examenul

clinic extraoral, pag 87-114, in Tehnici de examinare a pacientului edentat parţial,

Coordonator Monica Scrieciu, autori Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda

Mihaela Popescu, Mihaela Jana Ţuculina, Monica Mihaela Crăiţoiu, Alexandru

Andrei Iliescu, Emma Cristina Drăghici, Alma Maria Florescu, Roxana Maria Pascu,

Cristiana Ileana Petcu, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-5054-0

7. Mihaela Jana Ţuculina, Sanda Mihaela Popescu, Monica Scrieciu Cap. 6.

Anamneza. Etapa de culegere a informaţiilor medicale, pag 123-194, in Tehnici de

examinare a pacientului edentat parţial, Coordonator Monica Scrieciu, autori

Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana Ţuculina,

Monica Mihaela Crăiţoiu, Alexandru Andrei Iliescu, Emma Cristina Drăghici, Alma

Maria Florescu, Roxana Maria Pascu, Cristiana Ileana Petcu, Editura Sitech, Craiova,

2015, ISBN 978-606-11-5054-0

8. Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercuţ, Monica Scrieciu, Alexandru Andrei

Iliescu, Irina Aneta Streche – Uzura dentară – mecanisme de producere şi posibilităţi

de compensare pag 97-122, în PROBLEME ÎN MEDICINĂ ŞI BIOLOGIE vol. 4,

sub coordonarea Corina Marilena Cristache, Alexandru Andrei Iliescu, Anca

Temelcea, Liliana Burlibaşa, Editura Ars Docendi, Universitatea din Bucureşti,

Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-558-792-5

9. Alexandru Andrei Iliescu, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Georgiana Iliescu –

Dinamica integrării osoase şi epitelio-conjuntivă a implanturilor osoase pag 79-96, în

3

PROBLEME ÎN MEDICINĂ ŞI BIOLOGIE vol. 4, sub coordonarea Corina

Marilena Cristache, Alexandru Andrei Iliescu, Anca Temelcea, Liliana Burlibaşa,

Editura Ars Docendi, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2014, ISBN 978-973-

558-792-5

10. Mihaela Jana Tuculina, Sanda Mihaela Popescu cap. 5 Leziuni endo-parodontale,

pag. 50-59, in URGENŢE ÎN MEDICINA DENTARĂ ŞI IMPLICAŢIILE

PSIHOLOGICE. Coordonator Mihaela Răescu, Autori Mihaela Raescu, C.N.

Cumpătă, C. Bogdan, A. Pangica, M. Ţuculină, S.M. Popescu, R. Manu, Craiova,

Editura Sitech 2014, ISBN: 978-606-11-3803-6

11. Sanda Mihaela Popescu, Sigilarea şanţurilor şi fosetelor, pag. 23-33 din

EXPLORAREA DE METODE ŞI STRATEGII PREVENTIVE PENTRU

AFECŢIUNILE APARATULUI DENTO-MAXILAR, Şcoala de studii avansate

PN-II-ID-SSA-2011-1-014, Univ. Titu Maiorescu, ISBN 978-606-8002-76-7.

12. S.M. Popescu, F. Popescu – Antisepticele şi dezinfectantele, pag 206-230 in

FARMACOLOGIE- curs, ediţia a IIa, sub coordonarea C.C. Georgescu, autori C.C.

Georgescu, V.A. Voicu, A.A. Tica, Florica Popescu, V Cârlig, Daniela Cernea, Sanda

Mihaela Popescu, Alice Roxana Văduva, Oana Sorina Tica - Editura Medicală

Universitară Craiova, 2013, ISBN 978-973-106-222-8.

13. S.M. Popescu, F. Popescu, A.M. Popescu Effects of magnesium sulfate and its

association with mepivacaine and antihypertensives on isolated frog hearts in

ADVANCES IN MAGNESIUM RESEARCH: NEW DATA sub redactia P.J. Porr,

M. Nechifor, J. Durlach, Éditions John Libbey Eurotext, 2006. ISBN 2-7420-0606-0.

(p. 61-64).

Activitatea Categorii şi restricţii

Articole în extenso în

reviste cotate ISI

Thompson (articole

în reviste cu factor

de impact) în calitate

de autor principal, de

la ultima promovare

MINIM: 6 articole

X DA

- Autori, Titlu, Revista, an, volum, factor de impact

1. Sanda Mihaela Popescu, Florin Dan Popescu, Liliana Burlibaşa – In vitro

biocompatibility of zirconia – Metalurgia International XV (2010) 4: 12-18 ISSN

1582-2214 (factor de impact 2011 - 0,084).

2. Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Mercuţ R., Marina Amărăscu, Mihaela Sanda

Popescu, Anca Mihaela Predescu, Monica Ileana Baniţă, Immunohistochemical

aspects of apoptosis in gingival mucosa with papilloma and condyloma acuminata,

Rom J Morphol Embryol, Romanian Academy Publishing House, 2015, 56(2):425-31

ISSN (print) 1220–0522, ISSN (on-line) 2066–8279 (ISI Impact Factor: 0.659; 5-

Year Impact Factor: 0.702; Article Influence Score: 0.150)

3. Veronica Mercuţ, Daniel Iorgulescu, Sanda Mihaela Popescu, Claudiu Mărgăritescu,

Răzvan Mercuţ, Monica Mihaela Crăiţoiu, Monica Scrieciu, A case with tumor of left

parotid gland and denture stomatitis, Rom J Morphol Embryol, Romanian Academy

4

Publishing House 2015;56(1):247–50, ISSN (print) 1220–0522, ISSN (on-line) 2066–

8279 (ISI Impact Factor: 0.723. 5-Year Impact Factor: 0.713; Article Influence

Score: 0.138)

4. Baniceru M, Manda CV, Popescu SM. Chromatographic analysis of local anesthetics

in biological samples. J Pharm Biomed Anal. 2011 Jan 5;54(1):1-12. doi:

10.1016/j.jpba.2010.07.013. Epub 2010 Jul 17. Review . ISSN 0731-7085 (revistă ISI

cu factor de impact 1,509; Scor relativ de influenta 1,219).

5. H. O. Manolea, M. Răescu, S. M. Popescu, I. Dascălu, E. Coleş, R. Rîcă, C. Funieru,

C. N. Cumpătă, F. E. Constantinescu, M.-J. Ţuculină. Endodontic materials in

practice – Impact Study; Optoelectronics and advanced materials – rapid

communications 2014; 8(1-2):158 – 163. ISSN 1842-6573. Impact Factor (2012):

0,402; Scor relativ de influenta 0,189

6. Mercut R, Ciurea ME, Mărgăritescu C, Popescu SM, Crăitoiu MM, Cotoi OS,

Voinescu DC. Expression of p53, D2-40 and α-smooth muscle actin in different

histological subtypes of facial basal cell carcinoma. Rom J Morphol Embryol.

2014;55(2):263-72. ISSN (print) 1220–0522 ISSN (on-line) 2066–8279. (Impact

Factor: 0.723. Article Influence Score: 0.138; Scor relativ de influenta 0,131)

7. Ţuculină MJ, Răescu M, Dascălu IT, Popescu M, Andreescu CF, Dăguci C,

Cumpătă CN, Nimigean VR, Baniţă IM. Indirect pulp capping in young patients:

immunohistological study of pulp-dentin complex. Rom J Morphol Embryol.

2013;54(4):1081-6. ISSN (print) 1220–0522 ISSN (on-line) 2066–8279. (Impact

Factor: 0.723. Article Influence Score: 0.138; Scor relativ de influenta 0,131)

8. Dascălu IT, Tuculină MJ, Răescu M, Popescu SM, Corega C, Vaida L, Bold A.

Modifications of the marginal paradentium to a case of Angle Class III/1 malocclusion.

Rom J Morphol Embryol. 2013;54 (3 Suppl):857-62. ISSN (print) 1220–0522 ISSN

(on-line) 2066–8279. (Impact Factor: 0.723. Article Influence Score: 0.138; Scor

relativ de influenta 0,131)

9. Florin Dan Popescu, Sanda Mihaela Popescu, Mihai Burlibaşa – Platinum group

metals as contact allergens in oral rehabilitation – Metalurgia International XV (2010)

3: 12-18 ISSN 1582-2214 (factor de impact 2011 - 0,084).

10. Popescu SM, Nechifor M, Baniceru M, Croitoru O, Popescu F. Effect of propranolol

on mepivacaine serum concentrations in dental practice. Oral Surg Oral Med Oral

Pathol Oral Radiol Endod. 2008 Apr;105(4):e19-23. doi:

10.1016/j.tripleo.2007.12.010 ISSN 1079-2104 (Impact factor:1,193).

5

Activitatea Categorii şi restricţii

Articole in extenso în

reviste şi volumele

unor manifestări

ştiinţifice indexate ISI

sau BDI

1 articol ISI cu I.F. < 1 = 3 articole în reviste indexate BDI

dar nu şi invers

1 articol ISI cu I.F. 1 = 5 articole în reviste indexate BDI

dar nu şi invers

MINIM: 25 articole dintre care 5 de la obţinerea titlului ştiinţific de

doctor

X DA

- Autori, Titlu, Revista, an, volum, factor de impact

1. Sanda Mihaela Popescu, Iulia Roxana Marinescu, Emma Cristina Drăghici,

Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Possibilities of rehabilitation of non-carious

cervical lesions, Current Health Sciences Journal 2015, vol 41, suppl.7, p.71-4,

online ed ISSN 2069 – 4032, printed ed ISSN 2067 – 0656, Ed Medical

University Publishing House Craiova, Indexată PubMedCentral, DOAJ, Index

Copernicus, NLM, EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited, DRJI, IQOAJ 2. Sanda Mihaela Popescu, Adina Glodeanu, Veronica Mercuţ, Monica Scrieciu,

Mihaela Ţuculina, Emma Cristina Drăghici, I.C. Efrem, Ionela Teodora Dascălu -

Oral hygiene in cardiovascular patients - Current health sciences journal, 2014,

vol 40, suppl 10, pg 42-45, online ed ISSN 2069-4032, printed ed ISSN 2067-

0656, Ed. Medical University Publishing House Craiova, Indexata

PubMedCentral, DOAJ, Index Copernicus, NLM, EBSCO, Scientific Web

Plus, GetCited, DRJI.

3. Horia Manolea, Adrian Fronie, Sanda Mihaela Popescu, Mirela Opri, Eduard

Ciucă. Modern Approaches in Choosing Materials for Implant Supported

Prosthesis. Key Engineering Materials 2014, ISSN: 1662-9795, Vol. 638, pp 243-

248 doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.638.243

4. Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Dăguci Luminiţa,

Monica Mihaela Crăiţoiu, Aspects of jaws relationships determination in

complete edentulous patient with face-bow - case report, Revista de medicină şi

psihologie aeronautică, 2015, vol. 19, nr. 3 (72), printed ed ISSN 1454-6205,

online ed ISSN 2360-6193, Editorial office Romanian Society of Aeronautical

Medicine, Publisher Romanian Society of Aerospace Medicine, Indexată

CNCSIS B+, Index Coppernicus 5. Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Simina Găman,

A.Ştefârţă, Ionela Dascălu, The determination of the occlusion curve of Spee

using a custom-made Broadrick flag, Current Health Sciences Journal, 2015, vol

41, suppl. 7, pg.79-84, online ed ISSN 2069 – 4032, printed ed ISSN 2067 –

0656, Ed Medical University Publishing House Craiova, Indexată

PubMedCentral, DOAJ, Index Copernicus, NLM, EBSCO, Scientific Web

Plus, GetCited, DRJI, IQOAJ 6. C. Funieru, Mihaela Răescu, Mihaela Sanda Popescu, Ionela Teodora Dascălu,

Monica Scrieciu, Mihaela Jana Ţuculina, End-user study for caries risk software,

Current Health Sciences Journal 2015, vol 41, suppl. 7, p.48-51, online ed ISSN

2069 – 4032, printed ed ISSN 2067 – 0656, Ed Medical University Publishing

House Craiova, Indexată PubMedCentral, DOAJ, Index Copernicus, NLM,

EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited, DRJI, IQOAJ 7. Emma Cristina Drăghici, Sanda Mihaela Popescu, Iulia Roxana Marinescu,

Monica Scrieciu, Ştefania Crăiţoiu, Gingival enlargement – favoring local causes,

6

Current Health Sciences Journal 2015, vol 41, suppl. 7, p.75-8, online ed ISSN

2069 – 4032, printed ed ISSN 2067 – 0656, Ed Medical University Publishing

House Craiova, Indexată PubMedCentral, DOAJ, Index Copernicus, NLM,

EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited, DRJI, IQOAJ 8. Iulia Roxana Marinescu, Emma Cristina Drăghici, Monica Scrieciu, D.Munteanu,

Sanda Mihaela Popescu, Oral rehabilitation of patients with extended carious

lesions, Current Health Sciences Journal 2015, vol 41, suppl. 7, pg.52-7, online

ed ISSN 2069 – 4032, printed ed ISSN 2067 – 0656, Ed Medical University

Publishing House Craiova, Indexată PubMedCentral, DOAJ, Index

Copernicus, NLM, EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited, DRJI, IQOAJ 9. R. Mercuţ, Claudia Georgescu, Sanda Mihaela Popescu, M. Ciurea, Monica

Scrieciu, C.C. Georgescu, Face Basosquamous Carcinoma, a Case Report,

Current Health Sciences Journal, 2014, vol. 40, no. 4, October December, p.277-

80, online ed ISSN 2069-4032, printed ed ISSN 2067-0656, Ed. Medical

University Publishing House Craiova, Indexata PubMedCentral, DOAJ, Index

Copernicus, NLM, EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited, DRJI.

10. I.C.Ştirbu, Andreea Cristina Făsui, Sanda Mihaela Popescu, D. Iorgulescu,

Veronica Mercuţ - Hyaluronic acid - innovative therapeutic method for gingival

interdental papilla reconstruction - Current health sciences journal, 2014, vol 40,

suppl 10, pg 56-59, online ed ISSN 2069-4032, printed ed ISSN 2067-0656, Ed.

Medical University Publishing House Craiova, Indexata PubMedCentral,

DOAJ, Index Copernicus, NLM, EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited,

DRJI.

11. Irina Streche, I.Anca, Otilia Oprean, Veronica Mercuţ, Monica Scrieciu, Sanda

Mihaela Popescu - Alveolar bone changes correlated with tooth migration in

partially edentulous patients - Current health sciences journal, 2014, vol 40, suppl

10, pg 30-35, online ed ISSN 2069-4032, printed ed ISSN 2067-0656, Ed.

Medical University Publishing House Craiova, Indexata PubMedCentral,

DOAJ, Index Copernicus, NLM, EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited,

DRJI.

12. Ionela Teodora Dascălu, Mihaela Jana Ţuculina, Veronica Mercuţ, Evantia Coleş,

Sanda Mihaela Popescu, C. Dăguci, Mihaela Răescu, Monica Scrieciu -

Research on the incidence of malocclusions to schoolchildren aged 6 to 14 -

Current health sciences journal, 2014, vol 40, suppl 10, pg 13-16, online ed ISSN

2069-4032, printed ed ISSN 2067-0656, Ed. Medical University Publishing

House Craiova, Indexata PubMedCentral, DOAJ, Index Copernicus, NLM,

EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited, DRJI.

13. Cristina Ileana Croitoru, Iulia Roxana Marinescu, Emma Cristina Draghici, Sanda

Mihaela Popescu, Monica Scrieciu, Veronica Mercut, Etiological considerations

in bruxism, Stomatology Edu Journal, 2014, vol.1, issue 1, pag 28-32, ISSN

ISSN 2360 – 2406, ISSN – L 2360 – 2406, www.msc-ro.com/journals/stoma-

edu/

14. Sanda Mihaela Popescu, Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Mihaela Ţuculina,

and Ionela Dascălu. Hypertensive patient and his management in dentistry. ISRN

Hypertension 2013, http://www.hindawi.com/isrn/hypertension/aip/ . Volume

2013 (2013), Article ID 410740, 8 pages, http://dx.doi.org/10.5402/2013/410740,

Indexat CNKI Scholar, Google Scholar, J-Gate Portal

15. Ionela Teodora Dascălu, Mihaela Ţuculină, Mihaela Sanda Popescu, Evantia

Coleş, Iren Moraru, Oana Andreea Diaconu. Relevant aspects regarding the

7

importance of studying orthopantomography and profile teleradiography (tweed

method) in diagnosing Angle class III/2 malocclusions - Current Health Sciences

Journal 2013, vol. 39, Supplement 12, pg. 50 – 52, ISSN: 2067-0656, Indexata

PubMedCentral, DOAJ, Index Copernicus, NLM, EBSCO, Scientific Web

Plus, GetCited, DRJI.

16. Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Mihaela Sanda Popescu, Adriana

Turculeanu. Evaluarea florei microbiene orale la pacienţii edentaţi total din zona

municipiului Craiova. Revista de Medicină şi Psihologie Aeronautică. 2013 nr 3.

pag ISSN 1454-6025, Index Copernicus.

17. I.C. Ştirbu, A.C. Nicoli, R.E. Nicoli, D. Iorgulescu, S.M. Popescu, V. Mercuţ,

―Immediate loading of dental implants - predictable therapeutic attitude providing

guided healing of peri-implant tissues‖; Current health science journal; 2013; vol.

39(suppl. 8): 51-53. Indexata PubMedCentral, DOAJ, Index Copernicus,

NLM, EBSCO, Scientific Web Plus, GetCited, DRJI. 18. Lelia Mihaela Gheorghita, Oana Andreea Diaconu, Ionela Teodora Dascalu, Iren

Alina Moraru, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Tuculina. Studiu statistic

privind eficienta antibioterapiei sistemice asociata tratamentului non-chirurgical

parodontal la pacientii cu diabet zaharat si parodontita marginala cronica. Revista

Română de Stomatologie 2013; Vol LIX nr. 2, pag. 122-127, ISSN: 1843-0805,

eISSN: 2069-6078, EBSCO, Scirius, getCITED, WAME.

19. Veronica Mercuţ, Monica Scrieciu, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana

Tuculina, Sleep bruxism versus diurnal bruxism, Conferinţa Internaţională

Educaţie şi Creativitate pentru o Societate Bazată pe Cunoaştere – MEDICINĂ

ŞI MEDICINĂ DENTARĂ, Ediţia a VI-a, Bucureşti, Universitatea Titu

Maiorescu ISSN 2248-0048, Österreichische Nationalbibliothek Wien, The

international Conference Education and Creativity for a Knowledge- based

Society- MEDICINE AND DENTAL MEDICINE, Osterreichish Rumanischer

Akademischer Verein, 2012, ISBN 978-3-9503145-7-1, pag 140-150.

20. Veronica Mercut, Monica Scrieciu, Sanda Mihaela Popescu, Monica Craitoiu, P.

Marasescu, Roxana Marinescu-Extended case report, bruxism with a history of

early onset in a 25-year-old male-Oral Health and Dental Management, 2011,

Vol 10, No.4, pg 209-214, ISSN2247-2452, B+, Medline, PubMed, Index

Copernicus.

21. Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Răescu, Gabriela Despa, Cornelia Bîcleşanu -

Susceptibilitatea la carie a molarului prim permanent la copii între 6-16 ani.

Studiu Clinic - Revista Românå de Stomatologie – 2010; LVI (4): 239-243,

EBSCO, Scirius, getCITED, WAME.

22. Veronica Mercut, M. Suciu, Monica Scrieciu, Mihaela Sanda Popescu, D.

Iorgulescu, P. Marasescu, R. Mercut – Changes in the morphology of the dento-

maxillary apparatus due to the bruxism , Medicine in evolution -2010, vol XV,

nr.4, pag 39-46, ISSN 2065-376X; B+, Index Copernicus.

23. Costel – Valentin Manda, Mihaela Băniceru, Sanda Mihaela Popescu, Florica

Popescu – Quantitative Analysis of Articaine in Human Blood by Gas

Chromatography and its Application in Pharmacokinetic Study – Annals of the

University of Craiova - The Chemistry Series – vol XXXIX No 1, p 26-32, 2010.

ISSN 1223-5288, Index Copernicus, Chemical Abstracts.

24. Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Răescu, Gabriela Despa, Cornelia Bâcleşanu.

Susceptibilitatea la carie a molarului prim permanent la copiii între 6-16 ani –

studiu clinic. Revista Românå De Stomatologie – VOL. LV, NR. 2, AN 2009,

pag 103, EBSCO, Scirius, getCITED, WAME.

8

25. Octavian Croitoru, Mihaela Băniceru, Sanda Mihaela Popescu, Johny Neamţu –

Analysis of mepivacaine in human serum using liquid – liquid extraction and

capillary gas-chromatography. Study pharmacokinetics, Timisoara Medical

Journal, 2008; Vol. 58, Suppl. 2, 34-38. ISSN 1583-5251. (revistă categoria B

CNCSIS), Index Copernicus, EMBASE.

26. Adina Magdalena Bunget, Gabriela Pătroi, Sanda Mihaela Popescu, Marilena

Bătăiosu, Alina Irene Moraru. Study on cavity induced conditions in diabetic

patients. Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries

OHDMBSC – 2007; VI (3): 32-37 ISSN 1583-5588 (revistă categoria B+

CNCSIS), Medline, PubMed, Index Copernicus.

27. Sanda Mihaela Popescu, Florica Popescu, AM Popescu. Anesthetic efficacy of

articaine used for posterior superior alveolar nerve blocks. Timisoara Medical

Journal, 2006; Vol. 56, Suppl. 2, 229-232. ISSN 1583-5251. (revistă categoria B

CNCSIS) Index Copernicus, EMBASE.

28. Sanda Mihaela Popescu, Mihai Nechifor, Florica Popescu. The effects of calcium

channel blockers on mepivacaine cardiotoxicity in rats. Fiziologia, Physiology,

2004;14.4(44):16-20. ISSN 1223-2076 (revistă categoria B CNCSIS) EBSCO,

Index Copernicus.

29. Florica Popescu, I. Udriştoiu, F. D. Popescu, Sanda Mihaela Bulintiş -

Dependenţa benzodiazepinică, Jurnalul Român de Psihofarmacologie, 2002, Vol.

2 Nr.1,2, p. 102-117. ISSN 1582-7674 (revistă categoria B CNCSIS) Index

Copernicus.

30. Florica Popescu, T. Udriştoiu, Sanda Mihaela Bulintiş, F.D. Popescu -

Mecanismul dependenţei benzodiazepinice, Jurnalul Român de

Psihofarmacologie, Oct-Dec 2001, Vol. 1 Nr.1, p. 68-80. ISSN 1582-7674

(revistă categoria B CNCSIS) Index Copernicus

Activitatea Categorii şi restricţii

Granturi / proiecte

câştigate

prin competiţie

(director /

responsabil

proiect/membru)

MINIM: 3 granturi / proiecte dintre care 1 ca director de proiect

X DA

- Titlul, directorul (responsabilul), autoritatea contractantă, anul.

1. „Sprijin pentru facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializările

medicină dentară şi tehnică dentară” POSDRU/161/2.1/G/140885, manager grant conf. univ. dr.

POPESCU SANDA MIHAELA, valoare finanţare FSE-POSDRU – 1 940 794 lei, 24 aprilie

2014 – 23 octombrie 2015.

2. membru in echipa grantului Noi metode pentru îmbunătăţirea bioactivităţii şi biofuncţionalităţii

implanturilor. Director de grant: conf. univ dr. Johny Neamţu. Program VIASAN,2004-

2006,Finanţat: Academia de Ştiinţe Medicale, valoare:80.000Ron

3. membru in echipa grantului Dezvoltarea si acreditarea unui laborator de analize

biofarmaceutice in concordanta cu directivele europene referitoare la noi tehnici de diagnoza (prin

9

analiza markerilor biologici) si de testare a medicamentelor Director de proiect: Prof. univ dr.

Mihaela Baniceru, 2006, CEEX-M4-C2- 6777.

STUDII CLINICE

- investigator în studiul clinic The anti-hepcidin Spiegelmer® lexaptepid pegol

(NOX-H94) as treatment of anemia of chronic disease in patients with multiple myeloma,

low grade lymphoma, and CLL: A phase II pilot study, realizat de compania NOXXON,

2013.

PROIECTE REALIZATE ÎN COLABORARE CU DIVERSE INSTITUŢII

Proiecte de educaţie

1. Proiectul "Programul de Promovare a Sănătăţii Orale (OHP) pentru Îmbunătăţirea Sănătatii

Orale la copii cu nevoi speciale de sănătate şi vârstnici instituţionalizaţi în judetele Constanta si

Dolj", proiect al CECDO (The Council of European Chief Dental Officers), sponsorizat de

Colgate, Kodak şi Henry Schein cu 6200 Euro

- director prof. univ. dr. Veronica Mercuţ

- cercetători: conf. univ. dr. Sanda Mihaela Popescu, conf. univ. dr. Monica Scrieciu

2. Proiectul “Caravana Carierei” ID proiect POSDRU: POSDRU/90/2.1/S/61837 finantat prin

Fondul Social European – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

proiect derulat de BNS în parteneriat cu Universitatea Româno-Germană din Sibiu, societatea

Technical Training SRL şi Mesogeiako Symvouleftiko din Grecia - membru

3. Proiectul ―VIA – Vocatie, Interese, Autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul

profesional.‖ ID Proiect POSDRU 63742 finantat prin Fondul Social European – Programul

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 axa prioritara 2 "Corelarea invatarii

pe tot parcursul vietii cu piata muncii", domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la

viata activa"

CONTRACT DE FINANTARE: POSDRU/90/2.1/S/63742

DURATA PROIECTULUI: 36 luni

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.07.2010 - 30.06.2013

VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI: 10.303.021,80 lei din care:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN: 8.599.622,41 lei

BUGETUL NATIONAL: 1.188.247,39 lei

CONTRIBUTIE PROPRIE: 515.152,00 lei

- expert pe termen lung in cadrul proiectului conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela

Proiecte de cercetare

4. Proiectul de cercetare "Sănătatea Orală la Şcolari", derulat de Facultatea de Medicină Dentară,

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1175 din 13.11. 2012, realizat în colaborare cu

Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi

Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea

Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala

Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova,

Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala

Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova, :

- director proiect conf. dr. Popescu Sanda Mihaela - coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ

- membrii: conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Mihaela Jana Ţuculina, şef lucrări dr. Ionela

Teodora Dascălu, şef lucrări dr. Evantia Coleş, şef lucrări dr. Monica Mihaela Crăiţoiu, şef lucrări dr.

Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr. Constantin Dăguci, asist. univ. dr. Luminiţa Dăguci, asist.univ.dr.

Emma Cristina Drăghici, prep. Alexandru Ştefârţă

10

5. Proiectul de cercetare "Afectarea pulpo-dentinară a dinţilor permanenţi tineri", derulat de

Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1174 din

13.11. 2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj,

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova,

Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul

de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială

"Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova

- director proiect conf. dr. Mihaela Jana Ţuculina

- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ

- membrii: conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela, conf. univ. dr.

Victoria Andrei, conf. univ. dr. Mihaela Răescu, şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu, şef lucrări dr.

Horia Manolea, şef lucrări dr.Andrei Alexandru Iliescu, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr.

Constantin Dăguci, şef lucrări dr. Adrian Fronie, şef lucrări dr. Allma Pitru, asist. univ. dr. Lelia

Gheorghiţă, asist.univ.dr. Cristi Petcu, asist.univ.dr. Mircea Gheorghiţă, asist.univ.dr. Melania

Cojocaru, asist.univ.dr. Iren Moraru, asist.univ.dr. Oana Diaconu, dr. Răzvan Mercuţ

6. Proiectul de cercetare "Evaluarea tendinţelor actuale de dezvoltare cranio-facială în cadrul

armoniei somatice", derulat de Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi

Farmacie din Craiova , cu tema, nr. 1173 din 13.11.2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al

Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din

municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română

pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa,

Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială

Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai

Viteazul" Craiova

- director proiect şef lucrări dr. Evantia Coleş

- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ

- membrii: prof. univ. dr. Doina Ghergic, conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Popescu

Sanda Mihaela, conf. univ. dr.Mihaela Jana Ţuculina, conf. univ. dr. Mihaela Răescu, şef lucrări dr.

Ionela Teodora Dascălu, şef lucrări dr. Horia Manolea, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr.

Constantin Dăguci, şef lucrări dr. Monica Mihaela Crăiţoiu, şef lucrări dr.Andrei Alexandru Iliescu,

asist. univ. dr. Corina Lungu, asist.univ.dr. Oana Diaconu, drd. Răzvan Mercuţ

7. Proiectul de cercetare "Anomaliile dento-maxilare la şcolari (6-14/15 ani)", derulat de

Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1172 din

13.11.2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj,

Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova,

Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul

de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială

"Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova

- director proiect şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu

- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ

- membrii: conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela, conf. univ.

dr.Mihaela Jana Ţuculina, conf. univ. dr. Mihaela Răescu, conf. univ. dr. Victoria Andrei, şef lucrări

dr. Evantia Coleş, şef lucrări dr. Horia Manolea, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr.

Constantin Dăguci, şef lucrări dr. Adrian Fronie, şef lucrări dr. Allma Pitru, şef lucrări dr. Andrei

Alexandru Iliescu, şef lucrări dr. Cristina Maria Andrei, asist. univ. dr. Lelia Gheorghiţă, asist. univ. dr.

Corina Lungu, asist.univ.dr. Oana Diaconu, asist. univ. dr. Iren Moraru, drd. Răzvan Mercuţ

8. Proiectul de cercetare "Educaţia pentru profilaxia dentară. Sănătatea şi estetica dentară a

şcolarilor", derulat de Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din

Craiova, nr. 1171 din 13.11.2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova,

11

Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în

Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială

"Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă,

Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova

- director proiect: şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu, şef lucrări dr. Evantia Coleş

- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ

- membrii: conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela, conf. univ. dr.

Mihaela Jana Ţuculina, conf. univ. dr. Mihaela Răescu, prof. univ. dr. Doina Ghergic, şef lucrări dr.

Horia Manolea, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr. Constantin Dăguci, şef lucrări dr.

Monica Mihaela Crăiţoiu, şef lucrări dr. Cristina Maria Andrei, şef lucrări dr. Andrei Alexandru

Iliescu, asist. univ. dr. Lelia Gheorghiţă, asist. univ. dr. Luminiţa Dăguci, asist. univ. dr. Corina Lungu,

asist.univ.dr. Oana Diaconu, asist. univ. dr. Iren Moraru, drd. Răzvan Mercuţ, drd. Mirela Lucia Opri

Activitatea Categorii şi restricţii

Articole publicate în

rezumat în reviste şi

volumele unor

manifestări ştiinţifice

cu ISBN sau ISSN

MINIM: 8 articole dintre care 3 în ultimii 5 ani

X DA

- Autori, Titlu, Revista, an, volum, ISBN; ISSN

Articole in rezumat, publicate în reviste şi volume indexate ISI

(proceedings) ale manifestărilor ştiinţifice. 1. Popescu, S (Popescu, S.); Popescu, F (Popescu, F.)

Angiotensin-converting enzyme

inhibitor-induced angioedema attacks triggered by dental care procedures.

ALLERGY, Volume: 67, Pages: 138-139, Supplement: 96, Special Issue: SI,

Meeting Abstract: 318, Published: NOV 2012. ISSN: 0105-4538 (Impact Factor:

5.995; Scor relativ de influenta 2,723)

2. Tudose, A (Tudose, A.); Popescu, F (Popescu, F.); Popescu, S (Popescu, S.); Vieru,

M (Vieru, M.); Popescu, F (Popescu, F.) Etoricoxib for acute dental pain in patients

with autoimmune chronic urticaria and non-selective non-steroidal anti-inflammatory

drug hypersensitivity. ALLERGY, Volume: 66, pages: 267-267, Supplement: 94,

Special Issue: SI, Meeting Abstract: 664, Published: JUN 2011, Accession Number:

WOS:000329462201287, ISSN: 0105-4538, eISSN: 1398-9995 (Impact Factor:

5.995; Scor relativ de influenta 2,723)

3. Pencho Georgiev, Mihaela Lazaroiu, Luminita Ocroteala, Janet Grudeva-Popova,

Emanuil Gheorghita, Mariana Vasilica, Sanda M Popescu, Andrei Cucuianu,

Luciana Summo, Frank Schwoebel, Kai Riecke, Heinz Ludwig. The anti-hepcidin

Spiegelmer® Lexaptepid Pegol (NOX-H94) as treatment of anemia of chronic

disease in patients with multiple myeloma, low grade lymphoma, and CLL: A phase

II pilot study. [abstract]. In: Proceedings of the 105th Annual Meeting of the

American Association for Cancer Research; 2014 Apr 5-9; San Diego, CA.

Philadelphia (PA): AACR; Cancer Res 2014;74(19 Suppl):Abstract nr 3847.

doi:10.1158/1538-7445.AM2014-3847 ISSN: 0008-5472 (revista cu factor de impact

9,284; Scor relativ de influenta 4,129)

12

4. S.M. Popescu, A. M. Popescu, Systemic therapy with metronidazole and

amoxicillin in periodontitis, Journal of Chemotherapy, vol. 17, suppl 3, oct 2005, p.

52-53. ISSN 1120-009X (revistă cu factor de impact 1,104; Scor relativ de influenta

0,453).

5. S.M. Popescu, M. Băniceru, O. Croitoru, F. Popescu, Analysis of metronidazole in

human serum and saliva by gas chromatography after solid-phase extraction, Journal

of Chemotherapy, vol. 17, suppl 3, oct 2005, p. 69. ISSN 1120-009X (revistă cu

factor de impact 1,104; Scor relativ de influenta 0,453).

6. F.D. Popescu, M. Vieru, S.M. Popescu, Safety profile of lomefloxacin in patients

with allergy to beta-lactam antibiotics, Journal of Chemotherapy, vol. 17, suppl 3, oct

2005, p. 55. ISSN 1120-009X (revistă cu factor de impact 1,104; Scor relativ de

influenta 0,453).

7. F.D. Popescu, M. Vieru, S.M. Popescu, F. Popescu, Evaluation of hypersensitivity

to ciprofloxacin in patients with a history of adverse drug reactions to beta-lactam

antibiotics, Journal of Chemotherapy, vol. 17, suppl 3, oct 2005, p. 55. ISSN 1120-

009X (revistă cu factor de impact 1,104; Scor relativ de influenta 0,453).

8. Sanda Mihaela Popescu, Florica Popescu, A.M. Popescu, Effects of magnesium

sulfate and its association with mepivacaine and antihypertensives on isolated frog

hearts, Magnesium Research, 2004, 17 (3): 220. ISSN 0953-1424 (revistă cu factor

de impact 0,758; Scor relativ de influenta 0,587)

Alte rezumate publicate în volumele congreselor internaţionale sau naţionale cu

ISBN sau ISSN

1. Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana Ţuculina, Horia Octavian Manolea, Veronica

Mercuţ, Monica Scrieciu, Randomized clinical trial of adhesive restorations in non

carious cervical lesions, vol rezumat International Seminar on Biomaterials &

Regenerative Dentistry Bioremed 2015, Felix Bath, Oradea,september 17-20th

Româmia, pg170, ISSN 2457-7758, ISSN –L 2457-7758

2. Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercut, Monica Scrieciu, Ionela Dascalu, Mihaela

Jana Tuculina, Oral health status and treatments needs among schoolchildren from

Craiova, Romania, volumul rezumat 20th

Congress of the Balkan Stomatological

Society, New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation –

Jubilee Edition, April 23rd

– 26er

2015, pg.183, ISBN 978-606-544-304-4

3. Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercuţ, Monica Scrieciu, Emma Cristina

Drăghici, Iulia Roxana Marinescu, Uzura dentară – etiologie şi mecanisme de

compensare, volumul rezumat Transilvania Congress of Dentistry 6th

Edition,

Innovative Technology in Romanian Dentistry, Cluj Napoca, 8 – 10 october 2015,

ISBN 978-973-0-11576-5

4. Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercuţ, Monica Scrieciu, Emma Drăghici,

Roxana Iulia Marinescu, Farmacoterapii utilizate în controlul bolii parodontale,

volumul rezumat al Al XIII – lea Congres de Sănătate Orodentară şi management

Stomatologic, 21 – 23 mai Costanţa, 2015, pg. 53, ISSN 2457 – 1148

5. Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercut, Monica Scrieciu, Tuculina Mihaela,

Ionela Dascalu, Emma Cristina Draghici, Roxana Iulia Marinescu, Aspecte

farmacoterapeutice în reabilitarea orală, Volumul rezumat Al VII-lea Congres

13

Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene „Reabilitarea orală complexă‖ Craiova,

4-6 iunie 2015, pg.29, ISBN 978-973-106-252-5

6. Sanda Mihaela Popescu, Ionela Dascălu, Mihaela Ţuculina, Monica Scrieciu,

Veronica Mercuţ - Oral health and treatment needs in 6-11 aged children from Craiova

– conferinţă prezentată la Transilvania International Congres of Dentistry 5-th edition-

9-11october 2014 Cluj Napoca, volum de rezumate, pg 52-54, ISBN 978-973—0-

11576-5

7. Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Roxana Iulia Marinescu,

Marina Olimpia Amărăscu, Aspects of intermaxillary relationships registration in

unimaxillary completely edentulous patients, volumul rezumat 20th

Congress of the

Balkan Stomatological Society, New Interdisciplinary Approaches in Oral and

General Rehabilitation – Jubilee Edition, April 23rd

– 26er

2015, pg.183, ISBN 978-

606-544-304-4

8. Monica Scrieciu, Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercuţ, Monica Crăiţoiu,

Simina Găman, Cristiana Croitoru, Aspecte ale determinării relaţiilor intermaxilare la

pacienţii edentaţi, volumul rezumat al Al XIII – lea Congres de Sănătate Orodentară şi

management Stomatologic, 21 – 23 mai Costanţa, 2015, pg. 36, ISSN 2457 – 1148

9. Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Jana Ţuculina,

Monica Mihaela Crăiţoiu, Aspecte ale înregistrării relaţiilor mandibulo-maxilare

pacienţii edentaţi total, volumul rezumat Transilvania Congress of Dentistry 6th

Edition, Innovative Technology in Romanian Dentistry, Cluj Napoca, 8 – 10 october

2015, pg 10, ISBN 978-973-0-11576-5

10. Monica Scrieciu, Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercuţ, Monica Crăiţoiu,

Roxana Pascu, Roxana Marinescu, Aspecte ale determinării şi înregistrării planului de

ocluzie la pacienţii edentaţi, volumul rezumat al Al XIII – lea Congres de Sănătate

Orodentară şi management Stomatologic, 21 – 23 mai Costanţa, 2015, pg. 54, ISSN

2457 – 1148

11. Mercuţ Veronica, Scrieciu Monica, Popescu Sanda Mihaela, Amărăscu Marina,

Diaconu Diana Lucia, Rolul DVO în reabilitarea protetică, AXX-a Ediţie a Zilelor

Stomatologice Bănăţene, Ediţie aniversară, Congres de Medicină dentară cu

participare internaţională, Medicine in Evolution Journal, vol XXI, nr. 3, supplement,

ISSN 2056-376X, Timişoara, 11-13 inuie, 2015

12. Mihaela Jana Ţuculina, Lelia Gheorghiţă, Oana Diaconu, Marilena Bătăiosu, Ionela

Dascălu, Sanda Mihaela Popescu, Horia Octavian Manolea, Monica Scrieciu,

Comparative study regarding two obturation methods with thermoplasticized gutta-

percha for the root canals, vol rezumat International Seminar on Biomaterials &

Regenerative Dentistry Bioremed 2015, Felix Bath, Oradea,september 17-20th

Româmia, pg170, ISSN 2457-7758, ISSN –L 2457-7758

13. Veronica Mercuţ, Monica Scrieciu, Sanda Mihaela Popescu, Diana Lucia Diaconu,

Mihaela Niculescu, Immunohistochemical study of papilomatosis gingival mucosa in

patient with denture induced stomatitis, volumul rezumat 20th

Congress of the Balkan

Stomatological Society, New Interdisciplinary Approaches in Oral and General

Rehabilitation – Jubilee Edition, April 23rd

– 26rd

2015, pg.183, ISBN 978-606-544-

304-4

14. Mercuţ Veronica, Popescu Sanda Mihaela, Scrieciu Monica, Crăiţoiu Monica,

Bruxismul - o nouă abordare, volumul rezumat Transilvania Congress of Dentistry 6th

Edition, Innovative Technology in Romanian Dentistry, Cluj Napoca, 8 – 10 october

2015, ISBN 978-973-0-11576-5

15. Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Monica Crăiţoiu,

Luminiţa Dăguci, Cristiana Petcu, Roxana Marinescu, Olimpia Marina Amărăscu,

14

Simina Găman, Roxana Pascu, Alexandru Ştefârţă, Considerente asupra corelaţiilor

dintre pierderea dinţilor şi afecţiunile cardiovasculare, Volumul rezumat Al VII-lea

Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene „Reabilitarea orală complexă‖

Craiova, 4-6 iunie 2015, pg.30, ISBN 978-973-106-252-5

16. Mercuţ Veronica, Scrieciu Monica, Popescu Sanda Mihaela, Ştefărţă A, Amărăscu

Marina, Diaconu Diana Lucia, O noua abordare a bruxismului, Al VII-lea Congres

Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene „Reabilitarea orală complexă‖ Craiova,

4-6 iunie 2015, pg. 25, ISBN 978-973-106-252-5

17. Bogdan Sink, Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Marilena

Bătăiosu, Mihaela Ţuculină, Aspectele etice ale supraprotezarii pe implante, Volumul

rezumat Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene

„Reabilitarea orală complexă‖ Craiova, 4-6 iunie 2015, pg.56, ISBN 978-973-106-

252-5

18. Iulia Roxana Marinescu, Sanda Mihaela Popescu, Monica Scrieciu, Emma Draghici,

Utilizarea sistemelor speciale în protezarea mobilizabilă, Volumul rezumat Al VII-lea

Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene „Reabilitarea orală complexă‖

Craiova, 4-6 iunie 2015, pg.48, ISBN 978-973-106-252-5

19. Ţuculina Mihaela, Iliescu Andrei, Popescu Sanda Mihaela, Mercuţ Veronica,

Scrieciu Monica, Dascălu Ionela, Iliescu Alexandru, Periodontite asociate cu leziuni

endodontice, Volumul rezumat Al VII-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare

Craiovene „Reabilitarea orală complexă‖ Craiova, 4-6 iunie 2015, pg.32, ISBN 978-

973-106-252-5

20. Mercuţ Veronica, Popescu Sanda Mihaela, Scrieciu Monica, Crăiţoiu Monica -

Dificultăţile reabilitării orale la pacienţii vârstnici- Difficulties of oral rehabilitation in

the elderly- conferinţă prezentată la Transilvania International Congres of Dentistry 5-

th edition-9-11october 2014 Cluj Napoca, volum de rezumate, pg 55-56, ISBN 978-

973—0-11576-5.

21. Sanda Mihaela Popescu, Monica Scrieciu, Emma Cristina Drăghici, Roxana

Marinescu, Florica Popescu, Alexandru Iliescu, Decizia de tratament în reabilitarea

orală, conferinţă prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare

Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de rezumate pag 46, ISBN 978-973-

106-211-2

22. Florica Popescu, Sanda Mihaela Popescu, Corneliu Cristian Georgescu, Antibiotice

în medicina dentară – între exces şi utilitate, conferinţă prezentată la al V-lea Congres

Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de

rezumate pag 45, ISBN 978-973-106-211-2

23. Alexandru-Andrei Iliescu, Mihaela Georgiana Iliescu, Mihaela Sanda Popescu.

Implantul dentar la pacienţii sub tratament cu bisfosfonaţi, conferinţă prezentată la al

V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată

în volumul de rezumate pag 31-32, ISBN 978-973-106-211-2

24. Mihaela Ţuculina, Andrei Iliescu, Sanda Mihaela Popescu, Veronica

Mercuţ, Monica Scrieciu, Ionela Dascălu. Periodontite asociate cu leziuni

endodontice, conferinţă prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei

Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de rezumate pag 50, ISBN

978-973-106-211-2

25. Evantia Coleş, Ionela Dascălu, Manolea Horia; Veronica Mercuţ; Mihaela-Sanda

Popescu. Impactul montărilor atipice asupra morfologiei arcadelor dentare

artificiale, conferinţă prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei

Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de rezumate pag 25, ISBN

978-973-106-211-2

15

26. Monica Scrieciu, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Ţuculina, Roxana Marinescu,

Simina Găman, Amărăscu Marina, Mirela Opri. Pierderea unităţilor odontale – cauze

şi efecte. Conferinţă prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare

Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de rezumate pag 48, ISBN 978-973-

106-211-2

27. Ionela Teodora Dascălu, Veronica Mercuţ, Mihaela Jana Țuculină, Mihaela Popescu,

Evantia Coleş. Argumente privind importanţa molarului de 6 ani. Conferinţă

prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie

2013, publicată în volumul de rezumate pag 26, ISBN 978-973-106-211-2

28. Emma Cristina Drăghici, Ştefania Crăiţoiu, Roxana Marinescu, Sanda Mihaela

Popescu, Hipercreşterea gingivală (HG), comunicare prezentată la al V-lea Congres

Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de

rezumate pag 72, ISBN 978-973-106-211-2.

29. Marina Amărăscu, Cristiana Croitoru, Monica Crăiţoiu, Veronica Mercuţ, Monica

Scrieciu, Mihaela Popescu, Alexandru Ştefârţă. Semne clnice în bruxism. Comunicare

prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie

2013, publicată în volumul de rezumate pag 54, ISBN 978-973-106-211-2

30. Ionela Teodora Dascălu, Mihaela Jana Ţuculină, Mihaela Sanda Popescu, Evantia

Coleş, Lelia Gheorghiţă, Iren Moraru. Aspecte privind importanţa studierii

ortopantomogramei (metoda tweed) şi a teleradiografiei de profil în diagnosticarea

anomaliilor clasa III/2 Angle, comunicare prezentată la al V-lea Congres Naţional

Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de rezumate

pag 67, ISBN 978-973-106-211-2

31. Emma Cristina Drăghici, Sanda Mihaela Popescu, Roxana Marinescu, Ionela

Dascălu, Alexandru Ştefârţă. Decizia de reabilitare odontală şi protetică în cazul

dinţilor trataţi endodontic, comunicare prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele

Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de rezumate pag

71, ISBN 978-973-106-211-2

32. Adina Glodeanu, A.P. Cârstea, Mihaela Sanda Popescu, Elena Ionescu, I. C. Efrem,

Georgiana Pricunda, Diana Cherata, Adrian Ţapu. Managementul pacientului

anticoagulat cronic, supus procedurilor invazive dentare, comunicare prezentată la al

V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată

în volumul de rezumate pag 83, ISBN 978-973-106-211-2

33. Roxana Marinescu, Cristiana Simionescu, Sanda Mihaela Popescu, Ema Drăghici.

Studiu clinico-epidemiologic asupra carcinoamelor scuamoase de buză, comunicare

prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene, 7-9 iunie

2013, publicată în volumul de rezumate pag 90, ISBN 978-973-106-211-2

34. Sanda Mihaela Popescu, Adina Glodeanu, Veronica Mercuţ, Emma Cristina

Drăghici. Aspecte comportamentale la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare faţă de

sănătatea orală, comunicare prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei

Dentare Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de rezumate pag 102, ISBN

978-973-106-211-2

35. Evantia Coleş, Ionela Dascălu, Manolea Horia, Mihaela-Sanda Popescu, Mihaela –

Jana Ţuculină. Contribuţii la studiul morfologiei incisivului central superior.

Comunicare prezentată la al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare

Craiovene, 7-9 iunie 2013, publicată în volumul de rezumate pag 59, ISBN 978-973-

106-211-2

36. V. Mercut, M. Popescu, M. Scrieciu, I. Dascalu, M. Tuculina, M. Răescu. Implicatiile

psihologice ale bruxismului. Bucureşti. Al Treilea Congres National cu Participare

Internationala de Medicina Integrativa Al 23-lea Congres National de Acupunctura Al

16

28-lea Congres National de Homeopatie Conferinta: Nutriterapia – orientari actuale si

de perspectiva Bucureşti, 7-10 noiembrie 2013,Revista Romana de Acupunctura,

Bucuresti, Editura Kapa Advertising SRL, CNCSIS 93, anul 2014, ISSN 1233-1754.

37. Sanda Mihaela Popescu, Monica Scrieciu, Emma Cristina Drăghici, Ionela Dascălu,

Mihaela Ţuculina, Managementul stomatologic al pacienţilor cu afecţiuni ale glandei

tiroide, conferinţă prezentată la Al IV-lea Congres de Medicină Dentară „Zilele

Medicinei Dentare Craiovene‖, Craiova, 7-9 iunie 2012, pag 50. ISBN: 978-973-106-

194-8

38. Monica Scrieciu, Sanda Mihaela Popescu, Ionela Dascălu, Mihaela Ţuculina,

Pierderea dinţilor şi afecţiunile cardiovasculare, conferinţă prezentată la Al IV-lea

Congres de Medicină Dentară „Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖, Craiova, 7-9

iunie 2012, pag 53, ISBN: 978-973-106-194-8

39. Florica Popescu, Sanda Mihaela Popescu, Medicamentele şi tulburările de gust,

conferinţă prezentată la Al IV-lea Congres de Medicină Dentară „Zilele Medicinei

Dentare Craiovene‖, Craiova, 7-9 iunie 2012, pag 48, ISBN: 978-973-106-194-8

40. Florin Dan Popescu, Sanda Mihaela Popescu, Angioedemul la IECA declanşat de

tratamente stomatologice, conferinţă prezentată la Al IV-lea Congres de Medicină

Dentară „Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖, Craiova, 7-9 iunie 2012, pag 49,

ISBN: 978-973-106-194-8

41. Adina Glodeanu, A. P. Cârstea, Mihaela Sanda Popescu, I.C. Efrem, Mirela Zaharie,

Elena Ionescu, Aspecte legate de managementul riscului de endocardită infecţioasă în

cabinetul medicului practician - o sinteză a recomandărilor actuale, conferinţă

prezentată la Al IV-lea Congres de Medicină Dentară „Zilele Medicinei Dentare

Craiovene‖, Craiova, 7-9 iunie 2012, pag 33, ISBN: 978-973-106-194-8

42. Dascălu Ionela Teodora, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Evantia Coleş

Etiopatogenia şi epidemiologia anomaliilor clasa III/2 Angle, conferinţă prezentată la

Al IV-lea Congres de Medicină Dentară „Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖,

Craiova, 7-9 iunie 2012, pag 24, ISBN: 978-973-106-194-8

43. Evantia Coleş, Manolea H, Ionela Teodora Dascălu, Veronica Mercuţ, Mihaela

Sanda Popescu, Personalizarea montării grupului frontal la protezele totale,

conferinţă prezentată la Al IV-lea Congres de Medicină Dentară „Zilele Medicinei

Dentare Craiovene‖, Craiova, 7-9 iunie 2012, pag 23, ISBN: 978-973-106-194-8

44. Evantia Coleş, Mihaela Popescu, Smaranda-Adelina Preda, Corina Lichiardopol,

Ionela Teodora Dascălu, Manolea H, Modificari morfologice ale sistemului dento-

maxilar in contextul disfunctiilor neuroendocrine, comunicare prezentată la Al IV-lea

Congres de Medicină Dentară „Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖, Craiova, 7-9

iunie 2012, ISBN: 978-973-106-194-8

45. Monica Scrieciu, Veronica Mercuţ, Sanda Mihaela Popescu, Monica Crăiţoiu,

Şearpe Monica, Mihaela Vătu, Migrările dentare secundare edentaţiei parţiale- cauze

şi efecte, comunicare prezentată la Al IV-lea Congres de Medicină Dentară „Zilele

Medicinei Dentare Craiovene‖, Craiova, 7-9 iunie 2012, pag, ISBN: 978-973-106-

194-8

46. Emma-Cristina Drăghici, Sanda-Mihaela Popescu, Ionela Teodora Dascălu,

Evaluarea riscului stomatologic la pacienţii cu hemopatii maligne, comunicare

prezentată la Al IV-lea Congres de Medicină Dentară „Zilele Medicinei Dentare

Craiovene‖, Craiova, 7-9 iunie 2012, pag, ISBN: 978-973-106-194-8

47. Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercuţ. Asocierea bolii parodontale cu boala

cardiovasculară – concepte actuale, conferinţă prezentată la Al III-lea Congres

Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres al SRCMD 2011 (23-

17

27 mar 2011) şi publicată în volumul de rezumate la pag 33-34, ISBN 978-973-106-

183-2

48. Sanda Mihaela Popescu, Adina Glodeanu, Florin Dan Popescu, Celesta Maria

Nemţaru, Emma Cristina Drăghici, Comportamentul faţă de sănătatea orală la

pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare, comunicare prezentată la Al III-lea Congres

Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres al SRCMD 2011 (23-

27 mar 2011) şi publicată în volumul de rezumate la pag 108, ISBN 978-973-106-

183-2

49. Draghici Emma Cristina, Nemtaru Maria Celesta, Popescu Sanda Mihaela.

Aprecierea ofertei osoase la pacient in vederea realizarii unei restaurări protetice cu

sprijin implantar, comunicare prezentată la Al III-lea Congres Naţional Zilele

Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres al SRCMD 2011 (23-27 mar 2011) şi

publicată în volumul de rezumate la pag 128-129, ISBN 978-973-106-183-2

50. Nemtaru Maria Celesta, Draghici Emma Cristina, Popescu Sanda Mihaela, Evaluarea

pacientului în vederea tratamentului prin restaurări protetice cu sprijin implantar,

comunicare prezentată la Al III-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare

Craiovene şi Primul Congres al SRCMD 2011 (23-27 mar 2011) şi publicată în

volumul de rezumate la pag 130, ISBN 978-973-106-183-2

51. Nemţaru Maria Celesta, Drăghici Emma Cristina, Popescu Sanda Mihaela, Influenta

anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice, comunicare prezentată la Al III-lea

Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres al SRCMD

2011 (23-27 mar 2011) şi publicată în volumul de rezumate la pag 105-106, ISBN

978-973-106-183-2

52. Emma Drăghici, Celesta Nemţaru, Sanda-Mihaela Popescu. Complicaţii orale şi

abordarea terapeutică la pacienţii cu hemopatii, comunicare prezentată la Al III-lea

Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres al SRCMD

2011 (23-27 mar 2011) şi publicată în volumul de rezumate la pag 126-127, ISBN

978-973-106-183-2

53. Popescu Florin-Dan, Popescu Sanda Mihaela. Evaluarea hipersensibilităţii la titan şi

zirconiu în reabilitarea orală, conferinţă prezentată la Al III-lea Congres Naţional

Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul Congres al SRCMD 2011 (23-27 mar

2011) şi publicată în volumul de rezumate la pag 47-48, ISBN 978-973-106-183-2

54. Veronica Mercuţ, Monica Scrieciu, Mihaela Popescu, Monica Şearpe, Monica

Crăiţoiu, A. Ştefârţă. Abordarea bruxismului în cadrul unei afectări generale - Curs

prezentat la Al III-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene şi Primul

Congres al SRCMD 2011 (23-27 mar 2011) şi publicat în volumul de rezumate la pag

42-43, ISBN 978-973-106-183-2

55. Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercut, FD Popescu – Cum alegem anestezicul

local în practica stomatologică? – conferinţă prezentată la Al II-lea Congres Naţional

„Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al II-lea Congres

Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie şi publicată în

volumul de rezumate, pag 79-80 ISBN 978-973-106-153.

56. Sanda Mihaela Popescu, Veronica Mercut, Florica Popescu – Evenimente adverse la

anestezia locală în reabilitarea orală – conferinţă prezentată în cadrul simpozionului

ştiinţific „Alergii în reabilitarea orală‖, la Al II-lea Congres Naţional „Zilele

Medicinei Dentare Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al II-lea Congres Internaţional de

Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie şi publicată în volumul de rezumate,

pag 88-89 ISBN 978-973-106-153.

57. Nemţaru Celesta, Drăghici Emma Cristina, Sanda Mihaela Popescu – Aliaje metalice

folosite în reabilitarea orală – sursă de reacţii alergice – conferinţă prezentată în cadrul

18

simpozionului ştiinţific „Alergii în reabilitarea orală‖, la Al II-lea Congres Naţional

„Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al II-lea Congres

Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie şi publicată în

volumul de rezumate, pag 92-93 ISBN 978-973-106-153.

58. Popescu Florin Dan, Sanda Mihaela Popescu – Hipersensibilitatea la aliaje dentare

cu metale de tranziţie – conferinţă prezentată în cadrul simpozionului ştiinţific

„Alergii în reabilitarea orală‖, la Al II-lea Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare

Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al II-lea Congres Internaţional de Endodonţie al

Asociaţiei Române de Endodonţie şi publicată în volumul de rezumate, pag 94-95

ISBN 978-973-106-153.

59. Drăghici Emma Cristina, Nemţaru Maria Celesta, Sanda Mihaela Popescu –

Metacrilatele folosite în reabilitarea orală - sursă de reacţii alergice – conferinţă

prezentată în cadrul simpozionului ştiinţific „Alergii în reabilitarea orală‖, la Al II-lea

Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al II-lea

Congres Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie şi publicată

în volumul de rezumate, pag 96-97 ISBN 978-973-106-153.

60. Florica Popescu, Sanda Mihaela Popescu – Hipersensibilitatea la ape de gură şi paste

de dinţi – conferinţă prezentată în cadrul simpozionului ştiinţific „Alergii în

reabilitarea orală‖, la Al II-lea Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare

Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al II-lea Congres Internaţional de Endodonţie al

Asociaţiei Române de Endodonţie şi publicată în volumul de rezumate, pag 102-103

ISBN 978-973-106-153.

61. Doina Carstea, Adina Glodeanu, Letiţia Streba, Sanda Mihaela Popescu, Mirela

Zaharie, AP Cârstea – Rolul anamnezei şi examenului clinic în evaluarea riscului

pacientului cardiac în cabinetul stomatologic - comunicare prezentată în cadrul

simpozionului ştiinţific „Interrelaţia medicină generală – medicină dentară‖, la Al II-

lea Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al

II-lea Congres Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie şi

publicată în volumul de rezumate, pag 114 ISBN 978-973-106-153.

62. Drăghici Emma Cristina, Sanda Mihaela Popescu, Nemţaru Maria Celesta –

Parodontita marginală cronică – modalităţi de control al bolii – comunicare prezentată

la Al II-lea Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖ 24-28 martie

2010 şi Al II-lea Congres Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de

Endodonţie şi publicată în volumul de rezumate, pag 170-171 ISBN 978-973-106-153.

63. Celesta Maria Nemţaru, Sanda Mihaela Popescu, Drăghici Emma Cristina, H.

Manolea, Mihaela Doru – Refacerea grupului frontal într-un caz de compresie de

maxilar fără tratament ortodontic – poster prezentat la Al II-lea Congres Naţional

„Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al II-lea Congres

Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie şi publicată în

volumul de rezumate, pag 254-255 ISBN 978-973-106-153.

64. Veronica Mercut, Monica Scrieciu, Sanda Mihaela Popescu, Mihaela Ţuculina –

Bruxismul. conferinţă prezentată la Al II-lea Congres Naţional „Zilele Medicinei

Dentare Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al II-lea Congres Internaţional de

Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie şi publicată în volumul de rezumate,

pag 74 ISBN 978-973-106-153.

65. Mihaela Raescu, Mihaela Tuculina, Sanda Mihaela Popescu – Prevenţia în

tratamentul endodontic al parodontitelor apicale cronice. conferinţă prezentată la Al II-

lea Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare Craiovene‖ 24-28 martie 2010 şi Al

II-lea Congres Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie şi

publicată în volumul de rezumate, pag 85. ISBN 978-973-106-153.

19

66. Veronica Mercuţ, Scrieciu Monica, Popescu Sanda Mihaela, Dragomir L.,

Mărăşescu P., Bruxismul mecanisme etiopatogenice şi managementul terapeutic,

Volumul rezumat Zilele U.M.F. din Craiova, 40 de Ani de Învăţământ Medical

Supeior, Craiova, 2010, 4-5iunie, ISSN 1843-2441

67. Sanda Mihaela Popescu, Mercut Veronica, Dragici Emma-Cristina, Nemtaru Maria

Celesta-Anestezia locala la pacientii cu risc in practica stomatologica –Zilele UMF

Craiova 40 de ani de invatamint medical superior 4-5 iunie 2010. ISSN 1843-2441

68. Draghici Emma, Nemtaru Celesta, Popescu Sanda Mihaela, -Atitudinea terapeutica

fata de pacientii cu hemopatii maligne in reabilitarea orala- Zilele UMF Craiova 40 de

ani de invatamint medical superior 4-5 iunie 2010. ISSN 1843-2441

69. Nemtaru Celesta, Popescu Sanda Mihaela, Draghici Emma- Influenta anxietatii

asupra sanatatii orale- Zilele UMF Craiova 40 de ani de invatamint medical superior

4-5 iunie 2010. ISSN 1843-2441

70. Sanda Mihaela Popescu, Gabriela Patroi, Adina Glodeanu, Adina Magdalena

Bunget. Behaviour aspects of oral hygiene in cardiovascular patients. Comunicare

orala prezentata la The VI-th International Congress of Orodental Health and

Management in the Black Sea Countries, Albena 25-28 mai, Mamaia 29-31 mai 2008,

si publicata in volumul de rezumate al congresului, p. 62. ISSN-1583-5588.

71. Gabriela Patroi, Sanda Mihaela Popescu, Adina Magdalena Bunget, V. Deva,

Mihaela Tuculina, Petra Surlin. Dental treatment needs in 12 year old schoolchildren

in Craiova. Comunicare orala prezentata la The VI-th International Congress of

Orodental Health and Management in the Black Sea Countries, Albena 25-28 mai

2008, Mamaia 29-31 mai, si publicata in volumul de rezumate al congresului, p. 61.

ISSN-1583-5588.

72. Gabriela Pătroi, Sanda Mihaela Popescu, Luminiţa Ocroteală, Victoria Andrei, Adina

Bunget – Oral manifestations of leukemia, comunicare prezentată la International

Congress “Interdisciplinary Approach to present dental medicine”, Timişoara, 25-28

iunie 2008, volum de rezumate, p. 108-109, ISSN 1844-4903.

73. Popescu Sanda Mihaela, Pătroi Gabriela, Bunget Adina Magdalena. Corelarea

indicelui IP cu indicele DMFT la copii în vârstă de 12 ani din oraşul Craiova,

comunicare prezentată la Zilele UMF Craiova 2008, Ediţia a XXXVIII-a, 6-7 iunie

2008, p. 500, Editura Medicală Universitară Craiova, ISSN 1843-2441.

74. Pătroi Gabriela, Popescu Sanda Mihaela, Bunget Adina Magdalena, Anghel Andreea

Gabriela – Afectarea prin carie a molarului de 6 ani la copii în vârstă de 12 ani din

oraşul Craiova, comunicare prezentată la Zilele UMF Craiova 2008, Ediţia a

XXXVIII-a, 6-7 iunie 2008, p. 501, Editura Medicală Universitară Craiova, ISSN

1843-2441.

75. Bunget Adina Magdalena, Pătroi Gabriela, Popescu Sanda Mihaela - Aspecte

comportamentale faţă de sănătatea oro-dentară la copii cu vârste cuprinse între 12 şi

15 ani, comunicare prezentată la Zilele UMF Craiova 2008, Ediţia a XXXVIII-a, 6-7

iunie 2008, p. 502, Editura Medicală Universitară Craiova, ISSN 1843-2441.

76. Sanda Mihaela Popescu, Florica Popescu, A.M. Popescu. Eficienţa anestezică a

articainei folosită pentru anestezia nervului alveolar postero-superior, Poster prezentat

la Al VII-lea Congres Naţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie Clinică

Timisoara 24-27 mai 2006, şi publicat în vol de rezumate pe CD, secţiunea

Farmacologie clinică, nr.46. ISBN (10) 973-0-04450-3, (13) 978-973-0-04450-8.

77. Popescu Sanda Mihaela, Pătroi Gabriela, Ocroteală Luminiţa, Bunget Adina.

Aspecte ale manifestărilor orale în leucemii, comunicare prezentată la Zilele UMF

Craiova 2006, Ediţia a XXXVI-a, 9-10 iunie 2006, p. 381, Editura Medicală

Universitară Craiova, ISBN (10) 973-106-011-1, ISBN (13) 978-973-106-011-8.

20

78. Popescu Sanda Mihaela, Glodeanu Adina, Pătroi Gabriela, Bunget Adina. Igiena

orală la pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare, comunicare prezentată la Zilele UMF

Craiova 2006, Ediţia a XXXVI-a, 9-10 iunie 2006, p. 384, Editura Medicală

Universitară Craiova, ISBN (10) 973-106-011-1, ISBN (13) 978-973-106-011-8.

79. Sanda Mihaela Popescu, Florica Popescu, A.M. Popescu. Eficienţa anestezică a

articainei folosită pentru anestezia nervului alveolar inferior, comunicare orală la 10

ani de învăţământ farmaceutic craiovean (1996-2006) 18-20 mai 2006, şi publicat în

vol de rezumate p. 30, ISBN (10) 973-106-006-5; ISBN (13) 978-973-106-066-4.

Nota: Prin autor principal se înţelege primul autor, autorul corespondent, ultimul autor (în

cazul publicaţiilor medicale) şi/sau oricare autor a cărui contribuţie este egală cu cea a

primului autor dacă acest fapt este menţionat explicit în textul articolului (în pagina de titlu,

la Aknowledgements etc.)

Semnătură candidat