Ferma de Iepuri

30
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Specializarea: Administrarea afacerilor Anul I, sem. I, gr. 1 INFIINTAREA UNEI INTREPRINDERI Titular: Prof. univ. dr. Student: Bradatanu Ovidiu-Constantin

description

p

Transcript of Ferma de Iepuri

Page 1: Ferma de Iepuri

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Specializarea: Administrarea afacerilor

Anul I, sem. I, gr. 1

INFIINTAREA UNEI

INTREPRINDERI

Titular:

Prof. univ. dr.

Student:

Bradatanu Ovidiu-Constantin

Page 2: Ferma de Iepuri

Cuprins

I.Tipul afacerii

I.1 Tipul societatii comerciale alese si actele necesare

I.2 Motivatia alegerii domeniului

I.3. Actul constitutiv

I.4. Activitatea principala si activitatile secundare ale societati

II. Analiza mediului in care va functiona societatea

II.1. Micromediul (mediul intern)

III. Analiza SWOT a societatii

IV. Strategia firmei

IV.1. Viziunea si misiunea firmei

IV.2. Obiectivul fundamental

IV.3 Optiuni strategice

IV.4. Necesarul de resurse al firmei

IV.5 Politica firmei

V. Analiza financiara a intrarilor si iesirilor firmei

V.1. Valoarea investiţiei, cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, profit

VI. Concluzii si propuneri

VII. Documentele utilizate in cadrul firmei S.C. ZEC S.R.L

Bibliografie

Anexe

Page 3: Ferma de Iepuri

I.Tipul afaceri

I.1 Tipul societatii comerciale alese si actele

necesare

Infiintarea unei firme din punct de vedere legal presupune urmatorii pasi :

pregatirea dosarului de inregistrare si autorizare;

verificarea si rezervarea firmei sau emblema;

pregatirea actelor doveditoare pentru sediu;

redactarea declaratiei pe propria raspundere pentru inregistrare;

obtinerea autorizatiei emise de administratia publica locala ;

redactarea actului constitutiv ;

depunerea capitalului social ;

acordarea imputernicirii ;

redactarea declaratie de avere ;

pregatirea actelor privind activitatea comerciala anterioara ;

depunerea specimenului de semnatura ;

depunerea garantiei de catre administratori ;

pregatirea copiilor de pe actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul

societatii comerciale ;

pregatirea copiilor de pe actele de identitate ;

redactarea contractului de administrare ;

pregatirea actului de inregistrare a fondatorilor persoane juridice ;

adoptarea hotararii organului statutar al persoanei juridice privind participarea la

construirea societatii comerciale ;

redactarea mandatului persoanei care va semna actul constitutiv in numele si pe seama

fondatorului persoana juridica ; obtinerea avizelor prealabile prevazute de lege ;

inregistrarea firmei.

Dupa depunera dosarului,se realizeaza urmatoarele activitatii :

autorizarea constituirii comerciantului de catre judecatorul delegat ;

obtinerea pe cale electronica a codului unic de inregistrare de pe Ministerul

Finantelor Publice ;

redactarea incheierii judecatorului delegat ;

inregistrarea comerciantului in regisrul comertului ;

Page 4: Ferma de Iepuri

editarea certificatului de inregistrare ;

Aceste activitati sunt realizate dupa data depunerii dosarului la Biroul Unic si pana la data

eliberarii anexei continand avizele,autorizatiile si acordurille functionarii: autorizatia PSI,

sanitara, sanitar-veterinara, pentru protectia muncii, pentru protectia mediului.

Efectele juridice ale etapelor obligatorii din procedura de inregistrare a unei firme sunt:

Semnarea actului constitutiv de catre asociati reprezinta etapa consensuala, care produce

efecte intre partile semnatare.

Autorizarea legalitatii constituirii unei societati comerciale revine judecatorului delegat.

Acesta autorizeaza constituirea comerciantului persoana juridica si dispune inregistrarea in

registrul comertului.

inregistrarea (inmatricularea) societatii comerciale in registrul comertului are rol constitutiv.

De la data inregistrarii in registrul comertului societatea a dobandit personalitate juridica.

Publicarea in Monitorul Oficial a incheierii judecatorului delegat produce efec te fata de terti.

Intreprinderea este organizata sub forma de Societate cu raspundere limitata in

structura de S.R.L.

I.2 Motivatia alegerii domeniului

In urma studiilor efectuate pe piata din Romania, am ajuns la concluzia ca potentialul reusitei

infiintarii unei ferme de iepuri va prezenta un real succes. Momentan, cererea de carne de iepure pe

piata prezinta o constanta tendinta de crestere, dar oferta se situeaza mult sub nivelul cererii,

principala cauza a acestui aspect este faptul ca persoanele interesate de infiintarea unei ferme de

iepuri, foarte greu gasesc toate informatiile cu privire la costurile inceperii acestui gen de afacere.

Am efectuat o analiza proprie a acestui sector de activitate, am studiat legislatia in vigoare,

oferta de pe piata si am ajuns la concluzia ca ne vom concentra activitatea pe infiintarea celei mai

performante ferme de iepuri din partea aceasta a tarii.

I.3. Actul constitutiv

ACT CONSTITUTIV S.C ZEC S.R.L.

Subsemnatul Bradatanu Ovidiu-Constantin, cetatean roman, domiciliat in sat Sasca

Mica, comuna Cornu-Luncii, judetul Suceava, identificat cu C.I seria SV nr.443354 eliberat

de Sectia SPCLEP Falticeni, la data de 19.04.2010, in concordanta cu dispozitiile Legii

31/1990 republicata am hotarat constituirea societatii cu raspundere limitata S.C ZEC S.R.L.

Page 5: Ferma de Iepuri

Cunoscand Dispozitiile legii romane, declar pe proprie raspundere ca nu am constituit o alta

societate pe teritoriul Romaniei, in cadrul careia sa am calitate de asociat unic.

CAPITOLUL 1

DENUMIRE-FORMA JURIDICA-DURATA-SEDIUL SOCIAL

ARTICOLUL 1

Denumirea

In concordanta cu dovada de rezervare denumire nr. 10/2011 denumirea societatii

este S.C ZEC S.R.L. In toate actele, scrisorile, publicatiile, anunturile si alte documente

emise de societate, denumirea societatii va fi urmata de mentiunea “societate cu raspundere

limitata” sau de initialele “S.R.L”, de sediu, de numarul de inmatriculare in Registrul

Comertului, codul fiscal, de capitalul social.

ARTICOLUL 2

Forma juridica

Societatea comerciala “ S.C ZEC S.R.L” este persoana juridica romana avand

forma de societate comerciala cu raspundere limitata, cu asociat unic.

Prin decizia asociatului unic, in societate pot fi cooptati si alti asociati, fie prin

cesiunea partilor sociale existente, fie prin emiterea de parti sociale noi, in urma majorarii de

capital. In acest caz societatea se va transforma din societate cu raspundere limitata cu unic

asociat in societate cu raspundere limitata cu doi sau mai multi asociati. Societatea isi

desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

ARTICOLUL 3

Durata

Durata de functionare a societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii acesteia la

Registrul Comertului.

ARTICOLUL 4

Sediul social

Sediul social al societatii este situat in satul Sasca Mica,comuna Cornu-Lunci , judetul

Suceava.

Societatea poate deschide filiale, sucursale, puncte de lucru, depozite, in tara si in strainatate.

Modificarea sediului social precum si infiintarea si desfiintarea de filial, sucursale, birouri,

etc. in Romania si/sau in strainatate, se va putea face prin hotararea asociatului unic, potrivit

Page 6: Ferma de Iepuri

prevederilor legale.

CAPITOLUL 2

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ARTICOLUL 5

Activitatea principala

Cresterea altor animale Clasa CAEN 0149

Activitati secundare:

Activitati de intermediere in comertul cu ridicata( Clasa CAEN 2342). Societatea

poate realiza activitatile mentionate fie direct, fie prin intermediul unor terti, inclusiv prin

participarea la capitalul altor societati, constituite sau in curs de constituire.

Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu

respectarea dispozitiilor legale privind inregistrarea la Regimul Comertului.

CAPITOLUL 3

CAPITALUL SOCIAL-PARTILE SOCIALE

ARTICOLUL 6

Capitalul social

“S.C ZEC S.R.L” este constituita cu un capital initial de 80.000 RON, subscris si

varsat integral in numerar, la constituirea societatii.

Capitalul social este impartit in 4 parti sociale, cu valoare de 20.000 RON fiecare. Toate

partile sociale apartin in integralitate asociatului unic.ARTICOLUL 12

Administrarea societatii

Societatea poate fi condusa de catre asociatul unic sau de catre unul sau mai multi

administratori desemnati prin decizia asociatului unic.

Administratorul are puteri depline in reprezentarea societatii in relatiile cu tertii.

Administratorul nu poate transfera puterea de reprezentare unei alte persoane decat pentru

motive temeinice. Numarul de administrator poate fi schimbat prin decizia asociatului unic.

In cazul numirii de noi administratori, acestia vor trebui inregistrati la Registrul Comertului.

Primul administrator este : Asavei ionel, cetatean roman, domiciliat in satul

Dumbrava,comuna Cornu-Lunci,judetul Suceava , CNP:1691219045634 , identificat cu C.I

seria SV nr. 718265 eliberat de SPCLEP Falticeni la data de 15.11.2010. Al doilea

Page 7: Ferma de Iepuri

administrator al societatii este: Beraru Eduard, cetatean roman, domiciliat in comuna

Boroaia,judetul Suceava ,CNP 1921109333454, identificat cu C.I seria Sv nr. 235463 eliberat

de SPCLEP Falticeni la data de 22.06. 2010.

CAPITOLUL 7

Dispozitii finale

ARTICOLUL 19

Cheltuielile de constituire

Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi

inregistrate in bilantul aferent primului an de activitate.

Prezentul act constitutive a fost redactat si semnat de catre parte azi, 04.01.2012, in

6 (sase) exemplare originale.

Asociat unic,

Bradatanu Ovidiu-Constantin

I.4. Activitatea principală şi activităţile secundare

Activitatea principala a firmei o constituie cresterea iepurilor,dupa care ii vom vinde la

anumite abatoare in functie de pretul ce ni-l ofera ca sa incheiem un parteneriat.

Activitatea secundara a firmei o constituie ingrijirea,hranirea si preocuparea de buna

purtare cu iepurii.

In timp daca firma noastra are succes isi va mari forta de munca pentru a produce mai

multe.

II. ANALIZA MEDIULUI ÎN CARE VA FUNCTIONA SOCIETATEA

II.1. Micromediul (mediul intern)

Micromediul firmei sau mediul apropriat cuprinde totalitatea

componentelor mediului extern cu care intreprinderea intra in relatii permanente pentru

implinirea obiectivelor de marketing, micrometrul extern este format din clienti, furnizori,

intermediari, concurenti si public .

Prezentare produs

Page 8: Ferma de Iepuri

Datorita faptului ca produsul oferit de ferma noastra este carnea de iepure, vom face o scurta

prezentare a caracteristiciilor si beneficiilor consumului de carne de iepure.

Carnea de iepure devine din ce in ce mai cautata din cauza faptului ca este o delicatesa care nu

contine colesterol, nu are grasimi si in plus beneficiaza de proprietati curative pentru bolnavii de

cancer. Carnea de iepure are un grad inalt de digestibilitate ea fiind bogata in aminoacizi esentiali.

Daca vom compara carnea de iepure cu cea provenita de la alte animale domestice, aceasta se

afla la loc de frunte. Se observa ca aceasta contine 40,15% substanta nutritiva fata de 32,62% cat

contine carnea de gaina, 27,11% fata de carnea de porc, 24,61% fata de carnea de vitel si 24,20%

fata de carnea de vaca.

In plus, carnea de iepure este o carne usoara, savuroasa si deosebita de celelalte feluri de carne

pe care le consumam in mod curent. Ea este dietiteca, sanatoasa, are un continut foarte mic de

colesterol fiind recomandata de foarte multi medici nutritionisti si este foarte solicitata pe piata

externa.

Beneficiile consumului regulat de carne de iepure:

- nivelul colesterolului din carnea de iepure este mult mai mic decat la pui, curcan, vita, porc.

- iepurele are un procentaj mai mic de grasime decat gaina, curcanul, carnea de vita si carnea de

porc.

- acizii grasi nesaturati reprezinta 63% din totalul acizilor grasi.

- iepurele este bogat in proteine.

- carnea de iepure este ideala pentru diete speciale, pentru bolile de inima, pentru dietele specifice

varstnicilor, dieta cu sodiu putin, dieta pentru slabire, etc.

- carnea de iepure are 795 calorii, carnea de pui 810 calorii, carnea de curcan 1190 calorii, carnea de

miel 1420 calorii, carnea de vita 1440 calorii, carnea de porc 2050 calorii.

- carnea de iepure este ferita pana in acest moment de bolile care afecteaza celelalte animale a caror

carne este consumata in mod curent (vaca, porcul). In plus, carnea de iepure este usoara, fara

grasimi, alba, sanatoasa si fara colesterol, savuroasa si deosebita de toate celelalte feluri de carne pe

care le consumam in mod curent. Intra in recomandarile tuturor nutritionistilor din lume.

- carnea de iepure poate fi folosita si la fabricarea mezelurilor de calitate superioara. Prin fierbere,

prajire sau gatita la gratar, carnea ramane cu un gust excelent, de culoare alba, spre deosebire de

cea provenita de la iepurele de camp, care este rosie.

- randamentul la iepurii de casa este foarte ridicat, ajungand pana la 65%.

Page 9: Ferma de Iepuri

- carnea iepurilor de casa face parte din categoria produselor dietologice, organismul omului

asimileaza din carnea de iepure de casa 90% proteine, pe cand, din carnea de vita – numai 62%.

- un kilogram de carne de iepure are doar 1.600 de calorii, carnea de iepure contine 22,0 % proteine,

1,0 % lipide, zero glucide si 98 – 100 calorii la 100 grame carne de iepure.

- in Romania, in mod paradoxal, desi pentru moment nu se da o prea mare atentie cresterii iepurelui

de casa, costul carnii sale este destul de ridicat ( 20 – 30 lei / kg ), iar in restaurantele de lux este

socotita o delicatesa.

Deci, carnea de iepure este foarte recomandata pentru:

- cei care sunt preocupati de aportul scazut de calorii;

- cei care au probleme cardiovasculare si se impune ca nivelul lipidelor si al colesterolului sa fie

scazut;

- copii, adolescenti si femeile insarcinate, deoarece au o nevoie tot mai mare de proteine, fier si

vitamine.

- carnea de iepure, spre deosebire de cea de vita sau de oaie, care au un pronuntat miros specific,

adesea neagreat de consumatori, are un miros fin, placut si neintepator. Ea are un gust mai dulce,

asemanatoare oarecum cu cea de pasare, fiind extrem de apreciata de nutritionisti pentru calitatile

sale dietetice indiscutabile.

Stocare carnii de iepure, la un interval de temperatura cuprins intre zero si patru grade, carnea de

iepure poate fi pastrata fara probleme timp de patru zile. Pentru o perioada mai lunga de timp este

necesara congelarea sa. Pentru a fi siguri ca isi va pastra savoarea, carnea de iepure se spala, se

usuca, preferabil prin folosirea unui prosop curat, apoi se acopera cu un strat de ulei de masline, se

infasoara in celofan si se introduce in congelator.Tinand cont de caracterul relativ limitat al regasirii

produsului pe piata din Romania am stabilit pragul minim al pretului de comercializare la suma de 30

lei/kg iepure viu. Iepurii vor fi livrati in viu la mini-abatorul din Judetul Arad cu care am negociat un

contract de preluare a efectivului de iepuri produs in ferma noastra.

Consumatorii

Dupa cum am vazut anterior, carnea de iepure este recomandata tuturor persoanelor, mai ales

celor care au anumite afectiuni sau care trebuie sa tina o dieta bazata pe un consum redus de calorii.

Page 10: Ferma de Iepuri

O analiza detaliata a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de varsta, nivelul de

venit, clasa sociala, ocupatia, nivelul de educatie si alte caracteristici. Datorita beneficiilor

consumului de carne de iepure nu este necesara o detaliere foarte atenta a acestor grupe

delimitative, pentru ca, asa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate persoanele,

indiferent de varsta, sex, ocupatie etc.Intr-adevar, pretul este relativ ridicat, dar daca analizam

preturile si la celelalte sortimente de carne, diferenta nu este foarte mare sau inaccesibila pentru

majoritatea oamenilor, mai ales ca, un consum regulat al acestui tip de carne este recomandat de

majoritatea nutritionistilor.

Analiza pietei

Concurentii sunt agenti economici cu care firma intră în competitie , disputându-si clientii,

furnizorii de mărfuri, prestatorii de servicii si intermediari.

Intermediarii sunt reprezentati de agentii economici care ajută firma la promovarea , vânzarea si

distribuirea mărfurilor sau a serviciilor către clienti: agentiile de publicitate.

In urma analizei noastre nu am gasit multi concurenti directi pentru noi, din punct de vedere al

efectivului de iepuri produs, iar in zona noastra, avem concurenta zero pentru acest tip de activitate.

Analiza pietei a fost facuta atat in maniera primara cat si secundara. In primul rand am studiat

toate informatiile publice si disponibile in ziare, reviste, analize ale industriei, rapoarte demografice,

rapoarte privind anumite tendinte, grafice si alte analize ale unor institutii specializate, referitoare la

piata din Romania privind posibilele capacitati de absorbtie ale carnii de iepure.

Organismele Publice

Reprezintă orice grup care are interes actual sau potential cu impact asupra capacitătii firmei de

realizare a obiectivelor sale.

Garda financiară, este institutia publică de control care exercită controlul operativ

si inopinat privind prevenirea si combaterea oricăror acte si fapte din domeniul economic,

financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscală.

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor – controlează respectarea

dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si

serviciilor, precum si la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor prin efectuarea de

controale pe piată la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii si

în unitătile vamale, având acces la produse si documentele referitoare la acestea.

III. ANALIZA SWOT – „S.C ZEC S.R.L”

Page 11: Ferma de Iepuri

Analiza SWOT este aceea care ajuta la realizarea unui bilant riguros si la luarea deciziilor

constructive.

Analiza SWOT(STRENGHT-WEAKNESSES-OPPORTUNITIES-THREATS) se axeaza pe realitatea interna

si externa,examinand partile tari si slabe in cadrul mediului intern, precum si oportunitatile si

temerile legate de mediul extern.

STRENGHT – PUNCTE FORTE WEAKNESSES– PUNCTE SLABE

●Calitatea superioara a produselor puse spre a fi

vandute

● Activitatea sustinuta in controlul calitatii bunurilor;

●Standardizarea produselor;

●Contracte stabile.

●Oferirea de produse bio 100% naturale.

●Sisteme de promovare inovatoare

●conducere nu detine o experienta vasta in

domeniu,iar prosperitate afacerii depinde in

totalitate de priza pe care o avea la public;

●este necesara angajarea unui personal

calificat pentru buna functionare a fermei;

●pretul produselor;

●zone de depozitare neadecvate;

OPPORTUNITIES – OPORTUNITATI THREATS – AMENINTARI

● incheierea unui contract de colaborare cu firma

germana Peter Luhn

● tendinte pozitive in domeniu, ce vor duce la la

crearea de noi locuri de munca;

Concurenta pe piata

Posibilitati incerte de extindere in

domeniu,concurenta fiind acerba

Concurenta impotriva afacerilor cu

vasta experienta in domeniu

Page 12: Ferma de Iepuri

IV. Strategia Firmei

IV.1. Viziunea si misiunea firmei

Gusturile nu se discuta!De aici putem diversifica discutia si asa vom ajunge la obiectul

de activitate al firmei,si anume producerea de iepuri,care mai apoi vor ajunge pe mesele celor

pofticiosi si doritori de a manca acest tip de carne care este total bio.

Viziunea acestei firme,ca si a celorlalte mici intrepinderi ecomice este de a obtine

profit,de a se extinde,in concluzie,dorinta de a fi o firma de succes.

Misiunea fermei este de a achizitiona mai multe utilaje sa reusim sa me extindem

produsele si pe piata internationala.Ca sa reusim toate acestea in primul rand avem nevoie de

afirmarea pe piata dar si de calitatea produselor noastre bio.

Obiectivele generale:

Pe termen scurt: - afirmarea pe piata si atragerea clientelei

Pe termen lung: - pastrarea clientelei si a bunurilor oferite in cele mai inalte standare ,dar

si afirmarea pe piata mondiala.

IV.2. Obiectivul fundamental

In urma studiilor efectuate pe piata din Romania, am ajuns la concluzia ca potentialul

reusitei infiintarii unei ferme de iepuri va prezenta un real succes. Momentan, cererea de

carne de iepure pe piata prezinta o constanta tendinta de crestere, dar oferta se situeaza

mult sub nivelul cererii, principala cauza a acestui aspect este faptul ca persoanele

interesate de infiintarea unei ferme de iepuri, foarte greu gasesc toate informatiile cu privire

la costurile inceperii acestui gen de afacere.

Am efectuat o analiza proprie a acestui sector de activitate, am studiat legislatia in

vigoare, oferta de pe piata si am ajuns la concluzia ca ne vom concentra activitatea pe

infiintarea celei mai performante ferme de iepuri din partea aceasta a tarii.

Page 13: Ferma de Iepuri

IV.3. Optiuni strategice

Locatia fermei

Ferma va fi construita pe un teren din apropierea satului Sasca Mica din judetul Suceava,

suprafata totala a fermei fiind de 3.000 metrii patrati. Constructia fermei va respecta toate

normele in vigoare, racordarea la utilitati precum electricitate si apa curenta se va face

foarte usor deoarece in zona exista atat retea de apa, cat si stalpi de curent, la care ne vom

racorda. Accesul la ferma se va face momentan pe drumul pietruit disponibil.

Caracteristicile constructiei: din cauza faptului ca iepurii pot prezenta tendinte “carnivore”

daca sunt tinuti impreuna, am ales sa utilizam custi metalice de dimensiunile 0.8 m / 1 m /

0.8 m, in care sa tinem efectivul matur de 1.100 iepuri, puii vor sta in aceasi cusca cu mama,

pana la varsta de 45 zile cand vor fi intarcati si mutati in propriile custi.

Pentru asigurarea obiectivului fundamental al firmei,si anume de a creste cifra de

afaceri,vom efectua un studiu al pietei odata la 3 luni cu privire la regulalitatea cu care

oamenii consuma carne de iepure si ce parere au despre carnea distribuita de intermediarii

nostri(abatoarele cu care colaboram).

In ferma trebuiesc asigurate, de asemenea, conditii optime prind ventilatia aerului si

temperatura optima, pentru buna dezvoltare a efectivului de iepuri. Ventilatia este

importanta intrucat are rol de evacuare a aerului viciat din adapost si de introducere a

aerului curat, in plus are si o influenta decisiva asupra temperaturii si umiditatii.

In conformitate cu recomandarile de specialitate, distanta intre orificiul de admisie si

cel de evacuare, este de 1.5 metrii. Viteza de circulatie a aerului este reglabila, limita minima

fiind de 0.1 m/s si cea maxima 0.4 m/s.

Temperatura in ferma nu coboara sub pragul minim de 14 grade Celsius, iar in perioada

in care apar puii, temperatura atinge valoarea de 20 grade Celsius, temperatura mentinuta,

pana cand puii ating varsta de 6 saptamani.

IV.4. Necesarul de resurse al firmei

a). Resursele umane

Page 14: Ferma de Iepuri

Societatea noastra are în vedere angajarea de personal calificat în domeniul

cresterii animalelor.Pentru angajare vom da anunturi in ziare,pe internet , iar periodic acestia

vor urma cursuri de pregatire pentru perfectionarea tehnicilor de vânzare. Salarizarea

personalului va include stimulente pentru performantă, care au scopul de ai motiva.

b).Resursele financiare

Pentru punerea în practică a acestor obiective se vor folosi resursele

financiare proprii .

IV.5. Politica firmei

Pentru următori doi ani, firma SC ZEC S.R.L. îsi propune să devină un jucător

important pe piată, să devină prima optiune a clientilor atunci când vine vorba de cumpararea

produselor bio.Pentru aceasta, principala grijă si preocupare va fi aducerea pe piată a celor

mai convenabile oferte. Administratorii au ca sarcină continuă identificarea oportunitătilor de

afaceri pentru obtinerea unui profit maxim.

Firma noastra mizeaza in cea mai mare parte pe comsumatori care sunt interesati

sa manance cat mai natural posibil chiar daca scot un ban in plus la anumite produse,dar ele

fiind bio este un mare avantaj.

ІV.6.Organigrama interna

Personalul

Pentru buna desfasurarea a activitatii fermei, societatea are ca si personal :

- doi administratori;

- un contabil;

- 2 medici veterinari;

- 10 de ingrijitori.

Toti angajatii lucreaza in regim normal de lucru, si anume 8 ore / zi. Administratorii reprezinta

societatea fata de autoritatiile de stat, terti si in justitie, efectueaza toate actele de administrare si

gestionare a societatii, avand toate competentele necesare pentru a actiona in numele societatii,

pentru a autoriza actele si operatiunile de gestiune si orice acte de dispozitie. Administratorul

Page 15: Ferma de Iepuri

deschide conturi in lei si valuta si poate utiliza fondurile financiare ale societatii, gestionandu-le in

interesul obiectivelor societatii.

Cei doi medici si ingrijitorii, lucreaza in doua schimburi pentru a se putea asigura supravegherea

constanta a iepurilor din ferma, evitandu-se astfel, eventualele incidente.

Pentru ca angajatii sa fie motivati si sa isi indeplineasca bine sarcinile, societatea va rasplati

eforturile acestora prin acordarea celui de-al treisprezecelea salariu, iar in perioada sarbatorilor se

vor acorda prime, bonuri cadou sau diferite bonusuri, in functie de productivitatea fiecarui angajat in

parte.

Proprieter

Contabil

Administrator Administrator

Doctor

Angajati

Page 16: Ferma de Iepuri

FISA DE POST MEDIC VETERINAR

1.Denumirea compartimentului:Ferma

2. Denumirea postului:Medic veterinar tehnician

3. Numele si prenumele salariatului:APOPEI IONEL4. Se subordoneaza:MEDICULUI INGINER-SEF

5. Numele sefului ierarhic:BRADATANU OVIDIU-CONSTANTIN6. Subordoneaza:MEDICULUI INGINER-SEF

7. Drept de semnatura:Intern:MEDICUL VETERINAR INGINER-SEF Extern: MEDICUL VETERINAR INGINER-SEF

8. Relatii functionale:FARMACII VETERINARE,PRIMARII. DOCTORI SPECIALISTI ,FERME

9. Pregatirea si experienta:- universitate cu specific veterinar-CURSURI DE PERFECTIONARE

10. Autoritate si libertate organizatorica:PROGRAM IN INTERIORUL LABORATORULUI SI DACA ESTE CAZUL LA URGENTE PE TEREN

11. Responsabilitati si sarcini:Sarcini:- sa examineze sanatatea animalelor domestice mici (caini, pisici, cobai etc.), a animalelor mari (cai, vaci, porci)- sa le prescrie medicamente- sa opereze animalele si sa le puna membrele rupte in atele- sa vaccineze animalele impotriva diferitelor boli

Page 17: Ferma de Iepuri

- sa castreze caini si pisici- sa asiste la nastere animalele mari (cand fata vaca, calul si alte animale mari)- sa le administreze injectii daca au nevoie- sa dea sfaturi cu privire la cresterea animalelor- sa presteze activitati care implica interventii chirurgicale pe animale (sa le prescrie medicamente etc.). Responsabilitatile postului sunt in raport de materialele utilizate:- siringi,- foarfeci,- stetoscoape,- instrumente chirurgicale,- bandaje,- instrumente medicale,- instrumente de sterilizare etc., Desfasurarea activitatii se face in:

- cabinete de chirurgie veterinara precum si pe teren,- grajduri,- ferme, unde mediul de lucru implica uneori murdarie si prezenta parului de animale, care poate provoca alergii unor persoane.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:- PENALITATI IN SALARIU- SANCTIUNI DE MOMENT TIP:AVERTISMENTE DIN PARTEA SEFULUI SAU

INBUNATATIREA STRATEGIEI DE LUCRU

Page 18: Ferma de Iepuri

18

V. ANALIZA FINANCIARA A INTRARILOR SI IESIRILOR

FIRMEI

V.1. Valoarea investiţiei, cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, profit. (a se

vedea tabelul nr.1, tabelul nr.2 si tabelul nr.3 cuprinse in documentul atasat

proiectului)

Societatea pe care dorim sa o infiintam are ca obiect de activitatea cresterea si

comercializarea iepurilor. Se doreste ca aceasta societate sa se autofinanteze cu ajutorul

capitalurilor obtinute din activitatea proprie care vor constitui mijloace de finantare permanente

sau cel putin cu o anumita durata. Din incasarile obtinute din vanzari firma trebuie sa achite

diverse obligatii catrea salariati, furnizorii, energie, stat, etc.

Valoarea investitiei noastre este de 80.000 RON, bani proveniti din capital propriu.

Avantajul esential al capitalului propriu este ca el nu trebuie rambursat. In cazul firmei pe care

dorim sa o infiintam capitalul necesar initierii afacerii este format din economiile personale ale

asociatului unic si ale celor doi administratori desemnati de catre asociat.

Veniturile din exploatare sunt veniturile obtinute de o companie in cursul activitatii sale.

Acestea se mai numesc si venituri din activitatea de baza.

Cheltuielile de exploatare reprezinta reflectarea in contabilitate a costurilor inregistrate de

companie ca urmare a derularii activitatilor conform obiectului sau de activitate. Ele sunt scazute

din veniturile din exploatare pentru a se obtine Rezultatul din exploatare (Profit operational).

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate includ taxele si impozitele suportate

de intreprindere indiferent de rezultatul exercitiului.

Cheltuieli aprovizionari mancare includ produele pentru hranirea iepurilor.

Page 19: Ferma de Iepuri

19

Cheltuieli cu energia si apa

Aceste cheltuieli sunt cele aferente costului de achizitie al energiei si apei consumate.

Cheltuieli cu personalul

Includ atat salariile si indemnizatiile platite personalului (in suma bruta), alte cheltuieli

de personal suportate de unitate, cat si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala (contirbutiile

la asigurarile sociale si constituirea fondului pentru ajutorul de somaj).

Cifra de afaceri (CA) reprezintă totalul vânzărilor realizate (facturate) pe parcursul unui

exercitiu fiscal. Cifra nu include TVA-ul facturat.

In cazul nostru, cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operatiunile

comerciale efectuate de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri într-o perioadă de timp determinată.

În cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare si veniturile exceptionale. Cifra

de afaceri totală(CA) reprezintă volumul total al afacerilor unei firme, evaluate la preturile pietei,

respectiv încasările totale. Ea cuprinde totaliatea veniturilor din vânzarea mărfurilor si

produselor, si prestarea serviciilor într-o perioadă de timp.

Din cele prezentate in tabelele ce cuprind valoarea veniturilor si a cheltuielilor din

exploatare se observa faptul ca, asa cum se intampla in cele mai multe cazuri, nu putem zice ca

profitul din prima luna este la asteptarile noastre dar el creste pe masura ce firma se desface pe

piata. Acest lucru se datoreaza cheltuielilor ce trebuiesc intretinute, si care, in primele luni, fie

sunt mai mari decat veniturile, fie sunt mai mici doar cu cateva procente fata de venituri.

Se observa faptul ca acest lucru este realizabil numai daca veniturile firmei vor

creste astfel incat sa acopere cheltuielile. Profitul constituie de fapt obiectivul oricarui investitor

si deci si al nostru si deci realizare lui trebuie sa ne permita recuperarea capitalului investit si

obtinerea unui surplus.

Obiectivul fundamental reprezintă starea viitoare de atins a societătii, după

parcurgerea unei perioade de timp stabilite. In cazul nostru, obiectivul fundamental il constituie

maximizarea valorii afacerii precum si cresterea cifrei de afaceri cu 1,5% în primul an.

Page 20: Ferma de Iepuri

20

VI. CONCLUZII SI PROPUNERI

Aprovizionarea este o functie importanta in multe afaceri, deoarece ea determina capacitatea

firmei de a cumpara un produs sau serviciu de calitate la un pret rezonabil. In cazul nostru

aprovizionarea presupune foarte putine cheltuieli deoarece iepurii mananca cereale si care sunt foarte

usor de gasit.

Valoarea investitiei noastre este de 80.000 RON, bani proveniti din capitalul

propriu al asociatului unic precum si a celor doi administratori ai societatii. Avantajul esential al

capitalului propriu este ca el nu trebuie rambursat. In cazul firmei pe care dorim sa o infiintam

capitalul necesar initierii afacerii este format din economiile personale ale asociatului unic si ale

celor doi administratori desemnati de catre asociat.

Priceperea noastra si o piata atractiva nu sunt suficiente pentru succesul afacerii.

Pentru a face bani este nevoie de bani. Daca ingeniozitatea si uneori norocul pot mentine

afacearea pe linia de plutire pentru cresterea si supravetuirea ei pe termen lung este nevoie de o

baza financiara solida. Pentru a intra intr-o afacere de tipul celeia pe care dorim noi sa o

infiintam este nevoie de resurse financiare si o buna gospodarire a acestora, in asa fel incat

afacerea sa-si atinga scopul.

Daca am intra in aceasta afacere cu prea putini bani putem avea ghinionul de a intra in

criza financiara, deoarece furnizorii nostri doresc plata la livrarea marfii sau vanzarile realizate ar

putea fi mai mici decat am sperat.

O estimare detaliata a cerintelor financiare inainte de inceperea afacerii va reduce

riscul confruntarii cu probleme financiare si esecul afacerii inca de la inceput. Pentru a evita

acest lucru, trebuie sa ne ocupam de aspectele financiare ale afacerii inca inainte de inceperea ei.

Astfel, este necesar sa ne gandim la urmatoarele aspecte: suma de bani necesara initierii afacerii,

sursele si modul de obtinere a acestor bani si posibilitatile de a beneficia de sume suplimentare in

caz de urgenta.

Capitalul necesar inceperii activitatii reprezinta investitiile care se fac cu putin timp

inainte de inceperea afacerii, in timpul lansarii afacerii si imediat dupa initierea afacerii. Noua

afacere poate atrage clienti inca de la inceput, insa este cunoscut faptul ca de multe ori vanzarile

inregistrate nu acopera cheltuielile mari care trebuie facute in aceasta perioada. De aceea, trebuie

sa ne gandim la faptul ca, la inceputul existentei sale, firma va avea un deficit financiar.

Page 21: Ferma de Iepuri

21

Alegerea celui mai corespunzator amplasament poate fi un important factor de succes in afaceri.

Anul I de activitate – obtinerea de profit

Anul II de activitate – cresterea cu 50% a efectivului de valorificat.

Anul III de activitate – dublarea efectivului de valorificat din anul II de activitate si infiintarea unei noi ferme de capacitate asemanatoare.

Anul  IV de activitate – cresterea efectivului de sacrificat cu 500% pe ambele ferme, fata de anul precedent.

Anul V de activitate – construirea unui abator propriu, unde sa putem asigura fluxul de sacrificare pentru cresterea cu 800% a efectivului de sacrificat.