FACULTATEA DE abilitؤƒإ£ipractice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie,...

download FACULTATEA DE abilitؤƒإ£ipractice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie, biochimie,

of 26

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FACULTATEA DE abilitؤƒإ£ipractice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie,...

 • FACULTATEA DE BIOTEHNOLOGII

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

 • Biotehnologia reprezintă un domeniu de vârf, atât pentru

  învăţământul superior, cât și pentru cercetarea știinţifică.

  Utilizarea metodelor biotehnologice în cercetare a permis

  numeroase realizări în biologia vegetală, animală și umană și

  continuă să ofere noi mijloace și metode de ameliorare a

  calităţii vieţii pe Pământ, având, în același timp, o contribuţie

  decisivă la protejarea mediului înconjurător.

  Deși este relativ tânără, Facultatea de Biotehnologii a

  cunoscut o dezvoltare rapidă. Strategia facultăţii are ca

  principale obiective crearea mijloacelor necesare asigurării

  unui învăţământ de calitate, pe baza căruia să formeze

  competenţe naţionale în domeniile și specializările care fac

  obiectul programelor de învăţământ.

 • Facultatea de Biotehnologii, înfiinţată în anul 1994, în cadrul U.S.A.M.V. Bucureşti, este singura facultate de stat cu acest profil din ţară şi are toate specializările acreditate

  A.R.A.C.I.S.

  În cadrul facultății se desfășoară:

   studii de licență (4 ani)

   studii de masterat (2 ani)

   studii de doctorat (3 ani)

 • Oferta educațională

  Studii de licenţă (4 ani)

  Biotehnologii pentru Industria Alimentara – învăţământ de zi.

  Biotehnologii Medical-Veterinare – învăţământ de zi.

  Biotehnologii Agricole – învăţământ de zi.

  Titlul profesional obţinut – Inginer.

  Studii de masterat (2 ani)

  Biotehnologii în industria farmaceutică– învăţământ de zi.

  Biotehnologii în protecţia mediului – învăţământ de zi.

  Biotechnology and entrepreneurship – învăţământ de zi (program în limba engleză).

  Biotehnologie și siguranţă alimentară – învăţământ de zi.

  Titlul obţinut – Master în Domeniul Biotehnologii.

  Studii de doctorat (3 ani)

  Domeniul: Biotehnologii.

  Titlul obţinut – Doctor în Biotehnologii.

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

 • Studii de LICENȚĂ

  Pregătiţi pe baza unor programe armonizate cu cele ale

  instituţiilor de învăţământ din Uniunea Europeană,

  absolvenţii ciclului de licență primesc titlul de inginer.

  Ei îşi pot continua pregătirea în cadrul facultăţii prin studii

  de masterat și de doctorat.

  Studenţii integralişti pot beneficia de:

   burse de performanţă;

   burse sociale;

   burse de mobilitate în cadrul unor programe

  internaţionale (Erasmus+, etc.);

   stagii de practică în unităţi de producţie şi

  cercetare.

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

 • Biotehnologii pentru Industria Alimentară

  Prin utilizarea Biotehnologiilor pentru

  Industria Alimentară, se realizează procese

  de producție biocatalitice ce permit fabricarea

  biologică completă a multor bunuri

  alimentare sau medicamente și elaborarea

  de metode de diagnostic, materiale textile,

  materiale plastice sau de construcții.

  Competențe:

   înţelegerea mecanismelor chimice, biochimice şi microbiene care stau la baza

  proceselor biotehnologice industriale;

   dezvoltarea abilităţilor de calcul tehnologic pentru proiectarea şi conducerea

  proceselor biotehnologice industriale (fermentative, alimentare, farmaceutice,

  protecţia mediului);

   înţelegerea principiilor implicate în condiţionarea, procesarea şi conservarea

  produselor în vederea aplicării lor în practică, în condiţiile asigurării calităţii şi

  siguranţei.

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

 • Biotehnologii Medical Veterinare

  Prin utilizarea Biotehnologiilor Medical

  Veterinare, se controlează și se întărește

  sănătatea animalelor, rezistența acestora la

  bacterii și virusuri, eradicarea unor maladii

  și, mai ales, se va elimina posibilitatea

  transmiterii acestora la om.

  Competențe:

   înţelegerea mecanismelor celulare şi moleculare implicate în fiziologia şi patologia

  celulară animală;

   înţelegerea tehnicilor de bază din domeniul farmaco-biotehnologiei (teste pe linii

  celulare, ţesuturi, screening molecular);

   abilităţi practice pentru utilizarea tehnicilor analitice de biologie, chimie, biochimie,

  biofizică şi a echipamentelor de laborator specifice;

   înţelegerea şi aplicarea metodelor necesare dezvoltării produselor

  biofarmaceutice de diagnostic şi tratament.

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

 • Biotehnologii Agricole

  Prin utilizarea Biotehnologiilor Agricole, se

  obțin soiuri de plante mai rezistente care

  permit obținerea de recolte ce se pot

  dezvolta pe soluri mai puțin prietenoase, sau

  chiar aride, iar capacitatea de protecție a

  solului face recoltele mai funcționale.

  Competențe:

   înţelegerea mecanismelor biologice ce stau la baza biotehnologiilor vegetale;

   identificarea surselor şi înţelegerea variabilităţii materiilor prime agricole şi impactul

  acestora asupra bioproceselor;

   înţelegerea principiilor implicate în ameliorarea şi transformarea genetică a

  plantelor;

   identificarea factorilor cu impact asupra producţiei agricole şi managementul

  acestora în scopul promovării agriculturii durabile;

   înţelegerea reglementărilor în vigoare şi a rolului instituţiilor şi a organismelor

  naţionale şi internaţionale în soluţionarea şi aplicarea politicilor în domeniu.

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

 • Cariere pentru absolvenți

   Biotehnologii de mediu;

   Biotehnologii medical - veterinare;

   Biotehnologii vegetale;

   Învăţământ și cercetare;

   Siguranţă alimentară și control;

   Firme și societăţi comerciale și de consultanţă;

   Biotehnologii farmaceutice (companii farmaceutice);

   Analize, Expertize, Certificări, Acreditări în domeniul Biotehnologiei;

   Industria alimentară;

   I.M.M.-uri (Întreprinderi Mici și Mijlocii) din domeniul agroalimentar;

   Expertiză scriere și derulare proiecte.

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

 • Admitere – LICENȚĂ sesiunea Iulie / Septembrie

  Media de admitere se compune din:

   70% - media de la bacalaureat;

   30% - nota/media la una din probele de

  bacalaureat (limba română/limba

  maternă, matematică, chimie, biologie,

  geografie), la alegerea candidatului.

  Acte necesare:

   Cererea de înscriere (formular tipizat,

  pus la dispoziţie de secretariatul

  facultăţii);

   Diploma de bacalaureat şi foaia

  matricolă (sau diploma echivalentă cu

  aceasta) sau adeverinţă pentru

  absolvenţii de liceu din promoția

  anului curent (original);

   Certificat de naştere (original și copie);

   Adeverinţă medicală tip;

   4 fotografii tip CI;

   Copie CI.

  NOTĂ! CANDIDAȚII PE LOCURILE DE LA BUGET IȘI VOR DEPUNE ACTELE DE STUDII ÎN ORIGINAL

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

 • Studii de MASTERAT

  Pregătiţi pe baza unor programe armonizate

  cu cele ale instituţiilor de învăţământ din

  Uniunea Europeană, absolvenţii ciclului de

  LICENȚĂ îşi pot continua pregătirea în cadrul

  facultăţii prin studii de masterat ce au o

  durată de 2 ani.

  Biotehnologii în industria farmaceutică– învăţământ de zi.

  Biotehnologii în protecţia mediului – învăţământ de zi. Biotechnology and entrepreneurship – învăţământ de zi (program în limba engleză).

  Biotehnologie și siguranţă alimentară – învăţământ de zi.

  Titlul obţinut – Master în Domeniul Biotehnologii.

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

 • Biotehnologii în industria farmaceutică

  b-dul Mărăști 59, S1, 011464, București | tel: + 4 0374 022 802 | secretariat@biotehnologii.usamv.ro | www.biotehnologii.usamv.ro

  Programul de masterat „Biotehnologii în industria farmaceutică”, propus de

  Facultatea de Biotehnologii începând cu anul universitar 2014 - 2015, este un program

  nou cu misiunea de pregătire teoretică şi pra