Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

of 17 /17
Extinderea si reabilitarea sistemelor de Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania Prezentare Prezentare Craiova, 07 IULIE 2011 Craiova, 07 IULIE 2011

Embed Size (px)

description

Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania. Prezentare Craiova, 07 IULIE 2011. JUDEŢUL OLT. INFORMATII RELEVANTE DESPRE JUDET. Suprafaţa judeţului – 5 498 km 2 Relieful este format din: câmpie 67% din suprafaţa judeţului - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Page 1: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Extinderea si reabilitarea sistemelor de Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentarealimentare

cu apa si apa uzata in judetul Olt, cu apa si apa uzata in judetul Olt, RomaniaRomania

PrezentarePrezentare

Craiova, 07 IULIE 2011Craiova, 07 IULIE 2011

Page 2: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Suprafaţa judeţului – 5 498 km Suprafaţa judeţului – 5 498 km 22

Relieful este format din:Relieful este format din:- câmpie 67% din suprafaţa judeţuluicâmpie 67% din suprafaţa judeţului- dealuri 33% din suprafaţa judeţuluidealuri 33% din suprafaţa judeţului

Judetul Olt are : Judetul Olt are : - două municipiidouă municipii- sase orase sase orase - 104 comune.104 comune.

Populatia Populatia judeţului judeţului este 488este 488..176 locuitori.176 locuitori.Populatia din mediul urban: 193Populatia din mediul urban: 193..028 028 (40,4 %)(40,4 %)Populatia din mediul rural: 295Populatia din mediul rural: 295..148 148 (59,6 %)(59,6 %)

Densitatea locuitorilor Densitatea locuitorilor – 89,4 loc./km – 89,4 loc./km 22

INFORMATII RELEVANTE DESPRE JUDET

JUDEŢUL OLTJUDEŢUL OLT

Page 3: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Situatia operatorilor de apa-apa uzata la Situatia operatorilor de apa-apa uzata la inceputul regionalizariiinceputul regionalizarii

• La inceputul implementarii conceptului de La inceputul implementarii conceptului de regionalizare, la nivelul judetului Olt zona urbana regionalizare, la nivelul judetului Olt zona urbana existau urmatorii operatori:existau urmatorii operatori:

• 1. SC ACETI SA – Slatina1. SC ACETI SA – Slatina• 2. SC IGO SA – Caracal2. SC IGO SA – Caracal• 3. SC AQUATRANS SA – Bals3. SC AQUATRANS SA – Bals• In celelalte orase (Corabia, Scornicesti, In celelalte orase (Corabia, Scornicesti,

Draganesti-Olt, Piatra-Olt, Potcoava), serviciul era Draganesti-Olt, Piatra-Olt, Potcoava), serviciul era asigurat la nivelul autoritatilor aministrativ-asigurat la nivelul autoritatilor aministrativ-teritoriale.teritoriale.

SC Compania de Apa Olt SA a luat SC Compania de Apa Olt SA a luat fiinta in data de 08.03.2007 prin eforturile fiinta in data de 08.03.2007 prin eforturile comune ale Consiliului Judetean Olt, Consiliul comune ale Consiliului Judetean Olt, Consiliul Local al Municipiului Slatina si Consiliile Local al Municipiului Slatina si Consiliile Locale ale oraselor Scornicesti, Draganesti-Locale ale oraselor Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt, Potcoava. Aria de operare Olt, Piatra-Olt, Potcoava. Aria de operare cuprinde zona teritoriala a acestor orase, cuprinde zona teritoriala a acestor orase, urmand ca in viitorul apropiat sa se extinda.urmand ca in viitorul apropiat sa se extinda. Ca structura, activitatea se Ca structura, activitatea se desfasoara in cadrul unor sedii secundare desfasoara in cadrul unor sedii secundare pentru fiecare din cele cinci municipalitati, in pentru fiecare din cele cinci municipalitati, in timp ce sediul social se afla in Slatina, str. timp ce sediul social se afla in Slatina, str. Artileriei nr. 2.Artileriei nr. 2.

Organizarea Institutionala

Page 4: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Valoare Aprobata Proiect

Valoarea estimata a Proiectului :Valoarea estimata a Proiectului : 72 787 679 euro72 787 679 euro

din care : valoare eligibila : 71 764 646 eurodin care : valoare eligibila : 71 764 646 euro valoare neeligibila : 1 023 033 eurovaloare neeligibila : 1 023 033 euro

Defalcare valoare eligibila:Defalcare valoare eligibila: - grant U.E. : 60 999 949 euro- grant U.E. : 60 999 949 euro - grant buget central : 9 329 404 euro- grant buget central : 9 329 404 euro - grant bugete locale : 1 435 293 euro- grant bugete locale : 1 435 293 euroDefalcare valoare neeligibila:Defalcare valoare neeligibila: - grant CL Slatina : 644 490 euro- grant CL Slatina : 644 490 euro - grant CJ Olt : 378 543 euro- grant CJ Olt : 378 543 euro

Page 5: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Contractele Cuprinse in Contractele Cuprinse in ProiectProiect

Proiectul cuprinde doua contracte de servicii, sapte contracte de lucrari plus Proiectul cuprinde doua contracte de servicii, sapte contracte de lucrari plus un contract neeligibil si patru contracte de achizitii.un contract neeligibil si patru contracte de achizitii.

- Doua contracte de servicii:- Doua contracte de servicii:

• CS1 „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului” Contract de servicii CS1 „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului” Contract de servicii

• nr.8608 din 26.06.2009nr.8608 din 26.06.2009

•   

• Contractant:Contractant: Eptisa România S.R.L Eptisa Servicios de Ingineria S.L. Eptisa România S.R.L Eptisa Servicios de Ingineria S.L.

• Valoare contract: 8.124.086,00 Lei fără TVAValoare contract: 8.124.086,00 Lei fără TVA

• Ordin de începereOrdin de începere: 17.08.2009: 17.08.2009

• Data finaliData finalizăriizării: :   17.01.201317.01.2013

• SStadiul fizictadiul fizic: : 51,19 51,19 %%

• SStadiul financiartadiul financiar: 44,84 % (inclusiv avans 10%): 44,84 % (inclusiv avans 10%)

• CS2 „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor” Contract de servicii CS2 „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor” Contract de servicii

• nr. 8532 din 24.06.200nr. 8532 din 24.06.200

• Contractant:Contractant: HILL International S.A. INOCSA INGENIERIA SL Spania HILL International SRL Bucuresti HILL International S.A. INOCSA INGENIERIA SL Spania HILL International SRL Bucuresti

• Valoare contract: 10.196.005,37 Lei fără TVAValoare contract: 10.196.005,37 Lei fără TVA

• Ordin de începereOrdin de începere: 05.08.2009: 05.08.2009

• Data finaliData finalizăriizării: :   05.02.201405.02.2014

• SStadiul fizictadiul fizic:: 41,2541,25 % %

• SStadiul financiartadiul financiar: 35,87 % (inclusiv avans 10%): 35,87 % (inclusiv avans 10%)

Page 6: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

- 7 contracte de lucrari:- 7 contracte de lucrari:

• CL1 „Reabilitarea si extinderea SE Slatina si executia unui foraj la SE ScornicestiCL1 „Reabilitarea si extinderea SE Slatina si executia unui foraj la SE Scornicesti”” Contract de Contract de lucrări FIDIC galben nr. 14760 din 12.10.2009lucrări FIDIC galben nr. 14760 din 12.10.2009

• ContractantContractant: HOCHTIEF Construction AG ESSEN : HOCHTIEF Construction AG ESSEN

• Valoare contract: 59.372.831,00 Lei fără TVAValoare contract: 59.372.831,00 Lei fără TVA

• Ordin de începere: Ordin de începere:   23.11.200923.11.2009

• Data finalizării: Data finalizării: 23.08.2012 (+12 luni)23.08.2012 (+12 luni)

• Stadiul fizic: Stadiul fizic: 29,60 29,60 % ; % ;

• SStadiul financiartadiul financiar: 20,43% : 20,43%

• CL 2 „CL 2 „Lucrari la sursele de apa, statiile de tratare apa din Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt Lucrari la sursele de apa, statiile de tratare apa din Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoavasi Potcoava”” Contract de lucrări FIDIC galben- nr. Contract de lucrări FIDIC galben- nr. 17309 din 10.12.200917309 din 10.12.2009

• ContractantContractant : :  Asocierea  Asocierea S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A. - S.C. AQUAPROIECT S.A. – S.C. AQUAMONTAJ S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A. - S.C. AQUAPROIECT S.A. – S.C. AQUAMONTAJ S.R.L.S.R.L.

• Valoare contractValoare contract: 9.301.773,95 : 9.301.773,95 Lei fără TVALei fără TVA

• Ordin de începere: Ordin de începere: 20.01.201020.01.2010

• Data finalizării: Data finalizării: 20.020.077.2011 (+12 luni).2011 (+12 luni)

• SStadiul fizictadiul fizic: : 35,82 35,82 %; %;

• SStadiul financiartadiul financiar: 30,42% avans: 30,42% avans

Contractele Cuprinse Proiect

Page 7: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

• CL 3 „CL 3 „ Lucrări la Statiile de epurare din Draganesti-Olt, Piatra-Olt si PotcoavaLucrări la Statiile de epurare din Draganesti-Olt, Piatra-Olt si Potcoava”- Contract de ”- Contract de lucrări FIDIC galben –nr.lucrări FIDIC galben –nr. 15356/28.10.200915356/28.10.2009

• ContractantContractant : : S.C. HIDROSERV SLATINA S.A. – S.C. ADISS S.A. – S.C. ESCALIA CRAUS S.C. HIDROSERV SLATINA S.A. – S.C. ADISS S.A. – S.C. ESCALIA CRAUS

• S.R.L. – S.C. SERENA 94 S.A.S.R.L. – S.C. SERENA 94 S.A.

• Valoare contract: Valoare contract:     21.550.666,00 Lei fără TVA. 21.550.666,00 Lei fără TVA.

• Ordin de începere : Ordin de începere : 03.12.200903.12.2009

• Data finalizării: Data finalizării: 03.10.2011 (+12 luni)03.10.2011 (+12 luni)

• SStadiul fizic: tadiul fizic: 11,09 11,09%; %;

• Stadiul financiarStadiul financiar: 13.13% avans: 13.13% avans

• CL 4 „CL 4 „Reabilitare si extindere retele apa si canal in Slatina” - Contract de lucrări Reabilitare si extindere retele apa si canal in Slatina” - Contract de lucrări

• FIDIC Roşu –nr.9793/30.07.2010 FIDIC Roşu –nr.9793/30.07.2010

•   

• ContractantContractant : Asocierea SC TEHNOLOGIC RADION SRL - RILOVAR SL : Asocierea SC TEHNOLOGIC RADION SRL - RILOVAR SL

• Valoare contract: Valoare contract:     36.008.473,00 Lei fără TVA 36.008.473,00 Lei fără TVA

• Ordin de începere: Ordin de începere: 09.09.201009.09.2010

• Data finalizării : Data finalizării : 09.03.2013(+12 luni)09.03.2013(+12 luni)

• Stadiul fizic: Stadiul fizic: 12,65 12,65 %; %;

• SStadiul financiartadiul financiar: 13,37 % avans: 13,37 % avans

Contractele Cuprinse Proiect

Page 8: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

• CL 5 „ CL 5 „ Reabilitare si extindere retele apa si canal in Scornicesti si Potcoava” Reabilitare si extindere retele apa si canal in Scornicesti si Potcoava” - Contract de - Contract de lucrări FIDIC roşu –nr.6255 din 13.05.2010lucrări FIDIC roşu –nr.6255 din 13.05.2010

•   

• ContractantContractant : Asocierea SC TEHNOLOGIC: Asocierea SC TEHNOLOGICAA RADION SRL - RILOVA RADION SRL - RILOVALL SL SL

• Valoare contract: Valoare contract:       22.888.538,64 Lei fără TVA 22.888.538,64 Lei fără TVA

• Ordin de începere: Ordin de începere: 24.06.201024.06.2010

• Data finalizării : Data finalizării : 24.03.2012(+12 luni)24.03.2012(+12 luni)

• Stadiul fizic: Stadiul fizic: 26,78 26,78%; %;

• SStadiul financiartadiul financiar: 5,96 %: 5,96 %

• CL 6 „CL 6 „Reabilitare si extindere retele apa si canal in Draganesti-Olt si Piatra-Olt”- Contract de Reabilitare si extindere retele apa si canal in Draganesti-Olt si Piatra-Olt”- Contract de lucrări FIDIC roşu-nr.11050/12.08.2010 lucrări FIDIC roşu-nr.11050/12.08.2010

•   

• ContractantContractant : Asocierea SC TEHNOLOGIC: Asocierea SC TEHNOLOGICAA RADION SRL - RILOVA RADION SRL - RILOVALL SL SL

• Valoare contract:   Valoare contract:    19.304.541,30 lei fără TVA 19.304.541,30 lei fără TVA

• Ordin de începere: Ordin de începere: 15.09.201015.09.2010

• Data finalizării : Data finalizării : 15.06.2012(+12 luni)15.06.2012(+12 luni)

• Stadiul fizic: Stadiul fizic: 16,22 16,22% %

• SStadiul financiartadiul financiar: 14,76% avans: 14,76% avans

Contractele Cuprinse Proiect

Page 9: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

• CL 7 „CL 7 „Lucrari la sursele de apa Slatina”- Contract de lucrări FIDIC Galben–nr.16560 din Lucrari la sursele de apa Slatina”- Contract de lucrări FIDIC Galben–nr.16560 din 19.11.200919.11.2009

• ContractantContractant : : Asocierea Asocierea  S.C. HIDROSERV SLATINA S.A. & STULZ – PLANAQUA GmbH &  S.C. HIDROSERV SLATINA S.A. & STULZ – PLANAQUA GmbH &

• STULZ – TECHNIK SRL & UTI INSTAL CONSTRUCT SASTULZ – TECHNIK SRL & UTI INSTAL CONSTRUCT SA

• Valoare contract: Valoare contract:       9.802.950,50 Lei fără TVA 9.802.950,50 Lei fără TVA

• Ordin de începere: Ordin de începere: 01.01.201001.01.2010

• Data finalizării : Data finalizării : 01.07.2012 (+12 luni)01.07.2012 (+12 luni)

• Stadiul fizic: Stadiul fizic: 17,41 17,41 % %

• SStadiul financiartadiul financiar: 16,25%: 16,25%

Contractele Cuprinse Proiect

Page 10: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Total plati efectuate 42.000.407,20 lei, din care:Total plati efectuate 42.000.407,20 lei, din care:

• Prefinantare: 41.160.399,06 leiPrefinantare: 41.160.399,06 lei

• Bugete locale: 840.008,14 leiBugete locale: 840.008,14 lei

Cereri de rambursare transmise: 12 in valoare de Cereri de rambursare transmise: 12 in valoare de 40.179.501,04 lei 40.179.501,04 lei

Sume rambursate: 25.573.195,30 lei Sume rambursate: 25.573.195,30 lei

Situatie plati si cereri de rambursare

Page 11: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Indicatori Fizici Proiect

Indicatori – furnizare apaIndicatori – furnizare apa u.m.u.m. Aprox. Lungime/numarAprox. Lungime/numar

Reabilitare fronturi de captareReabilitare fronturi de captare buc.buc. 88

Reabilitare si extindere aductiuniReabilitare si extindere aductiuni km.km. 2222

Extindere retele de distributie a Extindere retele de distributie a apeiapei

km.km. 6565

Reabilitare retele de distributie a Reabilitare retele de distributie a apeiapei

km.km. 3737

Statii de clorinare noi si Statii de clorinare noi si reabilitatereabilitate

km.km. 66

Rezervoare noi si reabilitateRezervoare noi si reabilitate km.km. 99

Statii de pompare noi si Statii de pompare noi si reabilitatereabilitate

buc. buc. 1818

Sistem SCADASistem SCADA buc.buc. 11

Indicatori – tratarea apei Indicatori – tratarea apei uzateuzate

u.m.u.m. Aprox. Lungime/numarAprox. Lungime/numar

Extindere colectoare si retele Extindere colectoare si retele canalcanal

km.km. 1818

Reabilitare colectoare si retele Reabilitare colectoare si retele canalcanal

km.km. 1818

Statii de pompare noiStatii de pompare noi km.km. 44

Statii de epurare noi si reabilitateStatii de epurare noi si reabilitate km.km. 44

Page 12: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Contracte ce urmeaza a fi Contracte ce urmeaza a fi licitatelicitate

Page 13: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Contracte ce urmeaza a fi Contracte ce urmeaza a fi licitatelicitate

Page 14: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania
Page 15: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania
Page 16: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania
Page 17: Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Olt, Romania

Vă mulţumim pentru rabdarea avuta!

Contact: Contact: S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A.

Slatina, str. Artileriei nr. 2, jud. OltSlatina, str. Artileriei nr. 2, jud. Olt

Tel. si Fax. 0349 401 168 SecretariatTel. si Fax. 0349 401 168 Secretariat

Tel. si Fax. 0349 401 165 U.I.P.Tel. si Fax. 0349 401 165 U.I.P.

e-mail: e-mail: [email protected]

[email protected][email protected]

[email protected]@caolt.ro

Extinderea si reabilitarea sistemelor Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentarede alimentare

cu apa si apa uzata in judetul Olt, cu apa si apa uzata in judetul Olt, RomaniaRomania