Exploatari Miniere La Rosia Montana Si Impactul Acestora Asupra Mediului 3

of 12

 • date post

  09-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Exploatari Miniere La Rosia Montana Si Impactul Acestora Asupra Mediului 3

 • 8/8/2019 Exploatari Miniere La Rosia Montana Si Impactul Acestora Asupra Mediului 3

  1/13

  Exploatari miniere la Rosia Montana si impactul acestora asupramediului

  Matei Berta Corina

  Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica

  e-mail:[email protected]

  Abstract

  Comuna Ro ia Montan (fostul Alburnus Major de pe vremea romanilor, 131 e.n.) estesituat n jude ul Alba, lng ora ul Abrud, n ara Mo ilor din Mun ii Apuseni. Este olocalitate minier montan , cu aproximativ 4000 locuitori, a ezat pe valea rului Ro ia,afluent al Abrudului, ntre masivele Cetate i Carnic de o parte i Orlea i Jig, de alt parte. Are 42 de case cu valoare de patrimoniu, numeroase biserici apar innd diferitelor culte

  i un muzeu al mineritului, n care se poate vizita o galerie minier roman , s pat cu dalta iciocanul, ast zi electrificat Numeroase alte vestigii romane, i nu numai, au fost recent

  descoperite.Exist patru lacuri artificiale (t uri). Comuna Ro ia Montan are 16 sate (Ro ia Montan ,Corna etc.), r spndite pe o suprafa de 42 kmp.

  Cuvinte cheie

  Rosia Montana, proiect, exploatare, dezvoltare durabila

  Comuna Ro ia Montana, care face obiectul primei concesiuni a companiei Ro ia MontanGold Corporation S.A. (RMGC), ca i comuna vecin Bucium, care face obiectul celei de-adoua concesiuni, este site arheologic protejat prin Legea nr.5/2000.. Proiectul minier Ro ia

 • 8/8/2019 Exploatari Miniere La Rosia Montana Si Impactul Acestora Asupra Mediului 3

  2/13

  Montan (denumit mai departe Proiectul) este propus de compania mixt Ro ia MontanGold Corporation S.A.Conform documentului Descrierea Proiectului i datelor furnizate pe site-ul companieiRo ia Montan Gold Corporation S.A., RMGC este o companie mixt format din Gabriel

  Resources Ltd. (Canada), care de ine 80% din ac iuni, compania statului romn Minvest S.A.ce are 19,3% i al i ac ionari romni 0,7%.

  Gabriel Resources Ltd. (GR) este companie orientat spre achizi ia, exploatarea idezvoltarea proiectelor de metale pre ioase, ce are dou proiecte de minerit n Romnia,Ro ia Montan i Bucium.

  n 1995, GR a r spuns cu o propunere scris la apelul deschis de c utare de participan i la proiectul Ro ia Montan f cut de Regia Autonom a Cuprului Deva, titular a proiectului Ro ia Montan ; ulterior Regia s-a reorganizat sub numele de Minvest S.A.,

  propunerea fiind acceptat . Licen a de concesionare de exploatare pentru Ro ia Montan afost dat de Guvern n 1999 pentru Minvest ca titular i RMGC ca afiliat. n octombrie 2000s-a produs transferul de licen , RMGC devenind titular i Minvest afiliat.

  Proiectul (prezentat n mai multe versiuni) prevede acum urm toarele: Ob inerea a 300 tone aur i 1600 tone argint anual, din procesarea a 13 milioane minereu pe

  an, timp de 16,2 ani, minereu ob inut din exploatarea n cariere deschise a patru masive(Cetate, Carnic, Orlea, Jig-Vl doaia). Proiectul prevede exploatarea n primii zece ani ncariere la Cetate i Carnic, iar n urm torii 6 ani la Orlea i Jig. Minereul din zon are oconcentra ie medie de 1,56 grame aur/ton i de 7,8 grame argint/ton .

  Str mutarea sau relocarea a circa 900 de familii nsumnd circa 2000 de persoane, din 740locuin e i 138 apartamente; str mutarea a opt biserici, nou cimitire, coli, gr dini e,dispensar medical; declasificarea a nou case monumente istorice; distrugerea muzeuluimineritului, mpreun cu galeria care se viziteaz acum i crearea unui nou muzeu;distrugerea a patru masive (Cetate, Carnic, Orlea, Jig) n urma escav rilor ce vor crea patrucratere; distrugerea monumentelor naturale Piatra Corbului i Piatra Despicat ; ocuparea a1200 ha teren n satele Ro ia Montan i Corna; crearea unui iaz de decantare (n loculactualului sat Corna) ca depozit de tulbureal de steril de procesare, cu un baraj (din steril)nalt de 185 metri (ct un bloc cu 60 etaje) la numai 2 km de Abrud.

  Exploatarea n cariera deschis a masivului Cetate a nceput n 1970, distrugndu-se maimulte urme importante ale exploat rii vechi, romane.

 • 8/8/2019 Exploatari Miniere La Rosia Montana Si Impactul Acestora Asupra Mediului 3

  3/13

  n l imea masivului a sc zut n timp cu 120 metri, exploatarea actual fiind de maximum400.000 tone minereu/an, la care se folosesc camioane de 15 tone, reziduurile fiind depozitatentr-un mic iaz din Valea S li tei.

  Proiectul a fost revizuit de mai multe ori ca timpi i ca valori, pentru a r spunde

  comentariilor unor anali ti. n noiembrie 2001, consultantul australian Minproc a elaboratdocumentul intitulat Studiul final de fezabilitate, n care produc ia anual de minereu era de20 milioane tone anual i via a minei era de 11 ani. A urmat Studiul de optimizare f cut deSNC Lavalin, care prevede o produc ie anual de 13 milioane tone pe 16 ani.

  n septembrie 2002 a fost elaborat documentul intitulat Descrierea Proiectului, ncare investi ia ini ial (costurile de capital pentru produc ia de 13 mil.tone de minereu anual)a fost prev zut la 253 milioane USD. n decembrie 2002, D.Chambers face unele comentariitehnice asupra celor dou documente, Studiul final de fezabilitate i Descrierea

  Proiectului, semnalnd modificarea mai multor aspecte cheie ale proiectului propus:durata Proiectului a fost ridicat de la 11 la 16 ani, n timp ce produc ia anual a sc zut de

  la 20 la 13 milioane de tone minereu pe an (produc ia actual fiind de 400 mii tone);m rimea basculantelor pentru nc rcarea minereului i a rocii sterile a sc zut de la 230 tone

  la 150 tone (cele utilizate acum fiind de 15 tone) etc.Dup publicarea comentariilor tehnice pe marginea Proiectului, firma canadian a

  recunoscut c att cheltuielile de investi ie, ct i costurile de operare au fost subestimate i aemis noi estim ri financiare. La 27 februarie 2003, Dow Jones Newswire scria: cheltuielilede investi ie estimate pentru Proiect se ridic la 437 de milioane de dolari, cu 184 de milioanede dolari (70%) mai mult. Sunt men ionate, n Studiul de fezabilitate, mai multe domenii decre tere, printre care cele legate de costurile de administrare a de eurilor, de accelerare astr mut rii popula iei i de extindere a ariei de exploatare, a teptndu-se ca i costurile deoperare s creasc , n special cele la electricitate. Proiectul, nceput n 1997, prevede acumc , dac se ob ine i acordul final de mediu, faza de construc ie, de doi ani, s nceap n2004, nu n 2003, cum era n Descrierea Proiectului, dup care exploatarea propriu-zis vafi de 16 ani (16,2 ani), urmat de pe perioada de nchidere a minei mai mul i ani, pentru carenu se precizeaz nimic n leg tur cu refacerea mediului distrus. Pe durata de func ionare de16 ani a minei vor fi create aproximativ 250-300 n minerit i un num r de aproximativ 2000de locuri de munc adi ionale, indirecte (n serviciile auxiliare mineritului: transport,restaurante, sta ii de benzin ).

  Depozitul de la Ro ia Montan are o concentra ie slab de aur i argint. Conformgeologilor, un depozit de aur cu un con inut de sub 2 grame/ton nu merit s fie exploatat,

 • 8/8/2019 Exploatari Miniere La Rosia Montana Si Impactul Acestora Asupra Mediului 3

  4/13

  deoarece mina va fi sensibil la fluctua iile pie ei, existnd riscul major ca aceasta s fienchis temporar sau permanent, datorit unei sc deri a pre ului aurului. De aceea, nivelul produc iei de 13 milioane tone/an (400.000 tone/an n prezent) nu este realizabil n Romnia,cu att mai pu in ntr-o zon populat ca Ro ia Montan . Un calcul simplu arat c chiar dac

  RMGC lucreaz n fiecare zi a anului, opt ore pe zi, va avea de nc rcat, transportat, desc rcat30 autobasculante grele (150 tone) pe or , trafic care este practic imposibil de controlat.Astfel, inta nivelului de produc ie este total nerealist ,pentru sute de ani, ntr-o comunitatedistrus .

  Proiectul minier nu folose te resurse procesate local, principal materie prim nactivitatea minei fiind minereul, care este direct procesat de companie, cu propriileechipamente de import. Unele produse chimice ar putea fi achizi ionate din Romnia, dar acest lucru nu va avea un impact semnificativ asupra industriei chimice locale.

  Produsul final al Proiectului este aurul, dar n Romnia nu exist o pia de desfacere aaurului i nu exist o industrie de procesare a acestuia. n plus, BNR a anun at oficial crezervele na ionale de aur sunt suficiente, astfel pie ele de desfacere ale produc iei ob inutdin aceast exploatare vor fi n str in tate i compania va exporta aproape ntreaga sa produc ie. Mai mult dect att, existen a unei activit i miniere de asemenea propor ii descurajeaz pe al i poten iali oameni de afaceri s investeasc n regiune. Pe lng mineritregiunea are un poten ial semnificativ i imediat pentru o dezvoltare bazat pe turism(agroturism i turism cultural), precum i pentru activit i economice bazate pe cre tereaanimalelor i prelucrarea lemnului. Aceste activit i alternative nu pot fi dezvoltate ntr-ozon n care mediul nconjur tor (ap , sol, aer) va fi afectat n mod considerabil de activitateade tip minier. Mina, n special din cauz c este la suprafa , exclude dezvoltarea poten ial aunor activit i diversificate i de durat , care ar putea oferi locuri de munc i venituri popula iei.

  Orict de sigure ar fi m surile de protec ie a mediului pe care lear lua orice companieminier , nici un investitor i nici un turist nu- i va asuma riscul s vin n apropierea uneimine de aur care utilizeaz cantit i mari de cianuri. n plus, dup nchiderea minei, popula iar mas n zon va fi afectat de un omaj total, ntr-o zon distrus .

  La Rosia Montana, aurul este exploatat din antichitate, rezervele fiind in prezent foartedispersate. Va fi astfel necesara exploatarea la zi a 13 milioane de tone de minereu pe an, fatade 400000 de tone minereu extras si prelucrat pana in prezent pe an, cu crearea unor excavatiiimense (cinc