Examen TEM UTM

download Examen TEM UTM

of 23

Embed Size (px)

Transcript of Examen TEM UTM

Intrebari si raspunsuri:1. :Nevoile umane si clasificarea lor. R:Nevoile umane - totalitatea cerintelor de ordin material, spiritual,social si ecologic cu care se confrunta oamenii in activitatea lor zilnica. Clasificarea : fiziologice,securitatelsociale,afirmare,autoafirmare. 2. I:Resursele economice si bunurile economice. R:Resursele economice reprezinta totalitatea elementelor material, financiare,informationale si umane care pot fi atrase si utilizate in procesul de productie a bunurilor si serviciilor destinate satisfacerii nevoilor umane. Bunurile economice: a)bunuri materiale; b) bunuri necorporale(servicii); 3. I:Fazele activitatii economice. R:Activitate economica- activitate rationala a indivizilor efecuata cu scopul satisfacerii nevoilor umane nelimitate , prin intermediul resurselor ec onomice limitate. Fazele: 1)Producerea; 2)Schimbul(Circulatia pe piata a marfii; 3)Repartitia(produsul la consuamtor); 4)Consumul; 4. I:Constinutul proprietatii,Tipurile si formele de proprietate. R:Proprietatea-totalitatea relatiilor care apar intre oameni in legatra cu insusirea bunurilor existente in societate,relatii guvernate de norme sociale specific diferitor perioade istorice. Este unitatea dintre obiectul(bunurile diferite) si subiectul proprietatii(persoana care executa drepturi asupra unui bun). Sunt 3 tipuri de proprietate: 1)privata La primele etape ale dezvoltarii societatii a dominat proprietatea funiciara colectiva.Odata cu dezvoltarea societatii a aparut proprietatea private asupra pamintului si uneltelor de munca.Proprietatea privata are locul central in economia private si are 3 forme: a) proprietate individuala(cel ce stapineste factorii de productie ii utilizeaza in mod direct); b) proprietate privat individuala(proprietarul utilizeaza munca muncitorilor salariati.) c) proprietate privat asociativa(mai multi proprietary unesc proprietatile,eforturile in scopul obtinerii unor beneficii mai mari) 2)publica Apare odata cu aparitia statului si cuprinde bunurile aflate in proprietatea acestuia(infrastructura,obiecte de menire sociala,intreprinderi,terenuri.) 3)mixta Combinatie dinte proprietatea private si publica si are 2 forme: a)cu participarea capitalului public national si celui privat national. b) cu participarea capitalului public national si celui privat privat strain

5. I:Avantajele si dezavantajele tipurilor de proprietate. R:Proprietatea privata: 1) Asigura libertatea economica a proprietarului 2) Duce la dezvoltarea concurentei 3) Motiveaza proprietarii si muncitorii de a munci mai bine,deoarece remunerarea depinde de efortul depus. 4) Produce cel mai efficient majoritatea bunurilor si serviciilor din societate. Dezavantaje: 1) Duce la polarizarea societatii 2) Duce la monopolizarea pietii 3) Instabilitatea economica a micilor proprietari. Proprietatea publica: 1) Permite efectuarea unor investitii mari si riscante pe care sectorul privat nu si-l permite. 2) Mentinerea unoractivitati nerentabile,dar necesare 3) Producerea de bunuri publice(cai de comunicatie,de transport,apararea ordinii publice etc.) 4) Stabilitatea locurilor de munca. Dezavantaje: 1) Nu motiveaza lucratorii 2) Duce la aparitia coruptiei si birocratiei 3) Stopeaza concurenta 4) Stopeaza libera initiative 6. I:Agentii economici (AE) si functiile lor. R:Agent economic persoana sau un grup de persoane fizice sau juridice dintr-o economie nationala, care indeplineste roluri si functii specifice autonomizate pe baza diviziunii muncii Functiile agentilor economici: a)consumatori(gosp.casnice,indivizii); b)producatori; c)financiari(banci, fonduri, burse de valori) au functia de a intermedia relatiile finaciare dintre alti AE. d)administratiile publice si private au functia de a redistribui veniturile in societate. e)restul lumii(AE enumerate, insa din afara tarii); 7. I:Economia naturala si cea de schimb.Banii si functiile lor. R:Economia naturala-forma de organizare a activitatii economice in care nevoile de consum sunt satisfacute din rezultatele propriei activitati, fara a se apela la schimb. Economia de schimb modul de organizare a economiei care se bazeaza pe mecanisme obiective ce pun in valoare fortele pietei, iar raportul dintre cerere si oferta determina alocarea si utilizarea resurselor material, umane si financiare disponibile. Banii sint o marfa specifica care s-au desprins de la celelealte marfuri p/u a indeplini un rol deosebit : cel de masura a valroii si de instrument de schimb.

Functiile banilor: 1) Banii sunt un mijloc de schimb 2) Contribuie la masurarea valorii 3) Conservare a valorii 4) Mijloc de plata 5) Bani universali. 8. I: Esenta intreprinderii si caracteristicile ei R:Intreprinderea este unitatea de baza a economiei nationale in cadrul careia se creeaza majoritatea bunurilor economice. Ca unitate economica , intreprinderea este un rezultat al diviziunii muncii si al automatizarii proprietatii. Asupra nivelului de dezvoltare al intreprinderii unfluienteaza factorii: 1)gradul de inzestrare tehnica 2)nivelul de intruire al muncitorilor 3)gradul de independent al intreprinderii 4)competenta si flexibilitatea conducerii intreprinderii 5)accesul la surse financiare. Caracteristicile intreprinderii: 1) Intreprinderea reprezinta o organizatie sociala,care cuprinde un ansamblu de activitati umane,o comunitate de oameni ai muncii, interactiunea carora contribuie la functionarea acesteia. 2) Este un organism tehnico-productiva, adica este formata din tehnica,tehnologii, mijloace material. 3) Este un organism economic,dispune de autonomie economica,intra in relatii economice cu alti agenti, participa la circuitul economic national I international. 4) Este un organism dynamic(este influientata de concurenta ,politica,consumatori,) 5) Scopul final il intrperinderii este obtinerea profitului. 9. I:Clasificarea intreprinderilor dupa diferite criterii. R: 1.Dupa forma de proprietate: a)Private b)publice; c)mixte; 2. Dupa ramura de activitate: a)industriale; b)agrare; c)de transport; d)de constructie; e)de comunicatie; 3. Dupa dimensiuni: a)Micro(250 angajati); 4. Dupa gradul de raspundere: a)persoane fizice (raspundere nelimitata); b)pers.juridice(raspundere limitata); 5. In dependent de forma organizatorico-juridica a activitatii de antreprenoriat. a)Intrepinderea individuala (I.I) b)Societate in nume colectiv(S.N.C)(fondata de 2 sau m. multi fondatori p/u prestarea in comun a activitivitatii. c)Societati in comandita (S.C) de 2 sau mai multe persoane , insa trebuie sa aiba cel putin comanditar. d)Societatea cu raspundere limitata este persoana juridica, formata din 1 sau m.multe pers. fizice sau juridice. e)(S.A)-capitalul este inmpartit in actiuni.Nr de proprietari poate fi nelimitat. de tip inchis(actiunilepot fi vindute intre actionari.) de tip deschis(actiunile pot fi vindute liber)

Cooperativele de productie sint organizate din 3 sau mai multe persoane fizice pentru activitate antreprenoriala comuna si fondatorii sint obligati sa lucreze. f)Intreprindere de arenda g)de stat si municipale. 10. I:Factorii traditionali de productie si caracteristicile lor.Neofactorii de productie, R:Factorii de productie(FP)-totalitatea resurselor material si umane atrase si utilizate p/u producerea bunurilor economice. FP traditionali(FPT): 1. Munca-activitatea fizica sau intelectuala prin care oamenii utilizind unelte de munca isi valorifica aptitudinile, cunostintele si experienta in vederea obtinerii bunurilor economice. Caracteristicilie: Are caracter originar in sensul ca este asociata unei personalitati si nu poate fi despartita de persoana prestatorului. Reprezinta un FP active si dinamizator, deoarece anume munca combina si transforma ceilalti factori de productie. Este cel mai scump factor de productie Calitatea muncii este determinate de prodctivitatea acesteia. 2. Natura-ca FP, include toate resursele din natura care sunt folosite la producerea bunurilor economice(solul, resursele minerale etc.) Caracteristicile: Natura are character originar Natura se manifesta in forma materiala si in forma de energie Natura se caracterizeaza prin raritatea resurselor Principalul factor natural il constituie pamintul 3. Capitalul- ca FP,reprezinta totalitatea resurselor material accumulate si reproductibile, care prin asociere cu ceilalti FP contribuie la producerea de bunuri economice. Neofactorii: 1. Informatia(toate cunostintele tehncie stiintifice,de piata, utilizarea carora creaza avantaje intreprinderii) 2. Capitalul uman(cunostintele profesionale,calificarea,experienta muncitorilor.El poate fi largit prin intruire. 3. Abilitatea antreprenoriala-capacitatea antreprenorului de gasi,atragesi utiliza eficient celalti FP. 11. I:Productivitatea factorilor de productie(PFP) R:PFP reprezinta capacitatea de a produce un anumit volum de bunuri sau produsuri. Se clasifica in: 1. PFP medie, care se calculeaza ca raport intre cantitate(Q) si factorii de productie(F). 2. Productie marginala(MW)-raportul dintre F si Q 12. I:Costul de productie si caile de reducere a lui: R:Costulrile de productie sunt totalitatea cheltuielelor purtate de intreprindere in vederea procurarii factorilor de productie necesari intreprinderilor in vederea realizarii bunurilor economice. Marimea cosutului este determinta de : 1. Pretul factorului de productie

2. Canitatea factorului de productie 3. Chelutiele p/u publicitate si comercializarea bunurilor. Costul poate fi privit din 2 aspecte: 1. Contabil ce cuprinde cheltuielele explicite (din exteriot) si amortizarea9cheltuileli implicite); 2. Economic, suma cheltuileleor explicite+cheltuielele implicite. Caile de reducere a costului: a) Reducerea cheltuilelor material. b) Cresterea productivitatii c) Micsorarea cheltuieleor administrative 13. I:Esenta, structura si infrasturctura pietii R: Piata este locul de intilnire dintre cerearea cumparatorului si oferta vinzatorului.Este principal institutie a economiei de piata. Mecanismele pietii sunt formate di cerere, oferta,pret si concurenta.Principalii subiecti ai petii sunt productarii de bunuri si servicii,consumatorii individuali si colectivi,organizatiile obstesti, institutiile financiarbancare, statul si organelle administratiei publice locale. Pietele pot fi de mai multe tipuri: - In dependent de prezenta obiectului la tranzacite avem: 1. Piata reala 2. Piata fictiva(bursele) - In dependent de gradul de reglementare: 1. Piete libere 2. Piete reglate - In dependent de obiectul tranzactiei: 1. Piata bunurilor de consum 2. Piata factorilor de productie(muncii,capitalului, res, nat) In dependenta de obiectul cu care sde face tranzactia 1. Petrolului 2. Carbuneluiu 3. Otelului etc In dependent de concurenta pe piata: a) Piata de concurenta perfecta b) Piata de concurecnta imperfect(monopoliste, monopolistice, digopoliste) Functiile pietii: 1. Reglarea activitatii economice 2. De distribuire 3. Informare 4. Stimulare a agentilor economici 5. De asanare(sustinerea producatorilor rentabili si elminarea celorlalti) Infrastructura pietii este totalitatea conditiilor care contribuie la functionarea mecanismului de piata. Din ea fac parte: 1) Existenta unui system commercial 2) Existenta unui system de burse 3) Sistem financiar bancar dezvoltat

4) Sistem communicational 5)Legislatia corespunzatoare economiei de piata 14. Cererea.Legea, factorii, elasticitatea Cererea- cantitatea dintr-un bun sau service pe care consumatorii sint in stare sa o cumpere la un anumit timp intr-o anumita perioda de timp. Legea cererii ne arata relatia pret si canitatea cererii.Odata cu cresterea pretului, cererea scade. Si invers. Factorii ce infuluienteeaza cererea: 1. Pretul 2. Pretul bunurilor substituabile 3. Pretul bunurilor comlementare 4. Venitul consumatorului Bunuri inferioare(cind veniturile sunt mici) Bunuri normale (cerea creste proportional cu ventiurile) Bunuri superioare(cererea creste mai mult decit veniturile) 5. Asteptarile consumatorului:pret, venituri; 6. Numarul consumatorui; etc. Elasticitatea cererii ne arata cum se modifica cantitatea cererii in urma modificarii unui factor(pret,venit) Pret: In dependenta de elasticitate dupa pret avem umrmatoarle tipuri de cerere 1. Cerere elastic 4. Perfect elastica(la o mod. Lenta a pretului 2. Cerere inelastica are loc o modificare mare a cererii) 3. Cerere unitara 5. Perfect inelastica ( cererea nu se modifica in dependent de pret) 15. I: Oferta: legea, factorii,elasticitatea. R: Oferta este cantitatea dintr-un bun sau un serviciu de care vinzatorul doreste si este in stare sa-l vinda cun un anumti pret intr-o anumita perioada de timp. Legea ofertei arata relatia dintre pret si cantitate. Odata cu crestrea pretului, cantitatea ofertei creste. Asupra ofertei infulienteaza urmatorii factori: 1) Pretul 2) Costul de productie 4) Numarul producatorilor 3) Venitul producatorului 5) Alti factori Elasticitatea ofertei-gradul de modificare a ofertei in urma modificaraii pretului. In dependent de elasticitate dupa pret 1) Oferta elastica 4) Perfect elastica 2) Oferta inelastica 5) Perfect inelastica 3) Unitara

16. I:Interactiunea dintre cerere si oferta R: Pe piata are loc interactiunea dintre consummator si vinzator. Scopul primui este de a-si maximize utilitatea, celui de al doilea-profitul.In urma negocierilor reciproce consumatorul si vinzatorul se inteleg referitor la cantitatea de produs si pretul acestuia. Punctul de echilibru se atinge p/u un timp foarte scrut. Este o situatie spre care se tinde in permanenta. Echilibrul pietii se poate modifica in 2 cazuri: 1) Cind se modifica oferta(S) 2) Cind se modifica cererea Tipuri de dezechilibre ale pietii: 1)Pp

> Pe Qs >Qd (Qs= canitatea ofertei;Qd-canitatea cererii) Pp < Pe Qs cresterea populatiei) 2) Cresterea economica nula(PIBcresterea populatiei) 3) Cresterea economica negative(PIBCheltuilei(Excendent bugetar) 2) Venituri=Cheltuilei(Echilibru bugetar) 3) VenituriBritanie,Canada,Fostele colonoo al MB) Uniunea franceza; Benelux;

2) Zonele de comert libere, sunt o treapta intermediara dintre sistemele de preferinte vamale si uniunea vamala.Tarile participane au intre ele un comert liber.Fata de celelalte state, insa, fiecare in parte decide propria politaca vamala. - NAFTA - AELS - OECE - CAER 3) Uniunea vamala este un grup de state care alcatuiesc impreuna un singur teritoriu vamal. - A fost UE - A fost NAFTA - NouaZeelanda-Australia 4) Uniune economica - UE Avantajele integrarii economice: 1) Intensificarea concurentei 2) Posibilitatea de a dezvolta anumite activitati pe care in mod separate unele tari nu si lear permite 3) Cresterea puterii de negociere cu alte tari 4) Transformari structural positive 5) Posibilitatea de a obtine o crestere economica rapida in baza integrarii .

MARKETING 36. I:Conceptul de marketing.Etapele evolutiei marketingului. R:Marketingul apare pe piata Americana la incputul xec. XX ca reactie la manifestarile negative ale canibalismului incertitudinea, concurenta imperfect, impunerea de catre podrucator a vointei sale consumatorului. Etapele: 1) Orientarea spre producere (incep. Sec. XX-anii 30) Veniturile populatiei erau in continua creste si cererea depasea oferta.Preocuparea producatorilor era sa produca cit mai ieftin sic it mai mult, fara a tine cont de preferinta consumatorilor. 2) Orientarea spre vinzari(anii 30-50). La aceasta etapa o raspindire larga o capata reclama. 3) Orientarea spre consummator(anii 60-90).La aceasta etapa o raspindire larga o capata cercetarile de marketing. 4) Orientarea spre societate(anii 90-prezent); 37. I:Pilonii si principiile marketingului. R:Realizarea activitatii de marketing in cadrul unei organizatii se bazeaza pe urmatorii 4 piloni care formeaza mix-ul marketing: 1) Produsul 2) Pretul 3) Plasarea 4) Promovarea Produsul este principalul mijloc al marketingului.Prin cercetarea pietii si a consumatorului,, se determina preferintele acestora si se propune pe piata acel produs care corespunde cel mai mult cu aceste preferinte. Pretul trebuie sa acopere cheltuielele de productie si sa aduca profit.In acelasi timp pretul nu trebuie sa depaseasca cu mult preturile concurentilor la produsele similar. Plasarea reflecta locul si conditiile de vinzare ale produsului. Promovarea este comunicarea producatorului cu consumatorul .Este finalitatea activitatii de marketing. Principiile marketingului: 1) Cunoasterea pieteti, cercetarea multilaterala a necesitatilor. 2) Trebuie de produs cceace poate fi vindut. Nu de vindut ceea ce poate fi produs 3) Daca astazi se uita de conumator,miine se uita de piata. 4) Marketingul p/u firma, nu firma p/u marketing. 38. I:Elementele micromediului de marketing. R:Micromediul este format din elementele cu care marketingul contacteaza in mod direct. Aceste elemente sunt: 1) Consumatorii- persoanele care cumpara de la intreprindere produsul acesteia. Consumatorii sunt: - Finali - Intermediari - Producatori - Statul 2) Furnizorii de materii prime,servicii 3) Concurentii

4) Intermediarii de marketing 5) Statul si organele de stat 6) Auditoriile de contact (ONG,Mass-Media etc); 39. I:Elementele macromediului de marketing. R:Macromediul este format din elementele cu influienta indirecta asupra activitatii de marketing. 1) Mediul demographic 2) Mediul economic 3) Mediul natural 4) Mediul tehnologic 5) Mediul social-politic 6) Mediul cultural 7) Mediul institutional. 40. I:Activitatea de marketing in structura organizatorica a firmei. 1) Desfasurarea activitatilor de marketing in cadrul subdiviziunilor traditionale. Activitatile de marketing au loc ocazional, in dependent de situatia existent.O astfel de forma este caracteristica intreprinderilor mici a caror produse se adapteaza usor la nevoile pietii. 2) Sistematizarea activitatilor de marketing in cadrul unui department traditional, de regula de vinzari. O astfel de forma se intilneste cel mai des in intreprinderile comerciale. 3) Constituirea unui department de marketing la acelasi nivel ierarhic cu celelalte departamente traditionale. Crearea directiilor de marketing care isi subordoneaza in intregime activitatea de piata, asigurind obtinerea unor rezultate superioare. Alegerea uneia sau altei forme este determinat de pietele pe care activeaza intreprinderile, clientilor carora se adreseaza si posibilitatile firmei. Pe masura intensificarii concurentei se trece la forme , mai avansate de organizare a marketingului. 41. I:Organizarea interna a compartimentului de marketing. R: Organizarea interna presupune stabilirea in cadrul compartimentului de marketing a unor sectoare care sa se ocupe cu o serie anumita de problem.Sint mai multe modalitati de organizare interna, fiecare avind la baza un anumit criteriu. 1) Criteriul functional-fiecare sector indeplineste o anumita functie: De exemplu : Dir.Gener. MK

Cercet.de MK

Promovare

Distributia

Astfel de organizare se intilneste la intreprinderile cu o nomenclatura redusa a produselor, sau activeaza pe o piata limitata din punct de vedere geografic.

2) Dupa criteriul geografic

Dir.Gener.MK

Asia

Africa

Europa

O astfel de organizare se utilizeaza de intrprinderile care activeaza pe o piata mare din punct de vedere geographic. Pe care exita diferente mari intre consumatori in dependent de teritoriul amplasarii acestora. 3) Dupa produs Se utilizeaza in intreprinderile cu nomenclatura variata Dir.Gener. MK

Electrocasn.

Telef.mob

Calculat.

4) Dupa client Dir.Gener. MK

Pers.fizice

Pers.jurid.

VIP

Se utilizeaza la intrprinderile mari si consta in combinarea primelor 3 criterii. 42. I:Segmetarea pietii si criteriile de segmentare. R: Segmentarea pieei este procesul care const n divizarea ansamblului n poriuni restrnse i omogene, prezentnd nevoi, preferine i gusturi aparent comune pentru produsele i serviciile oferite.Pina la intelegerea necesatatii segmentarii pieti, firmele trec prin etape: 1) Marketing in masa: are loc productia unui produs p/u toti consumatorii.Are loc promovare si distributia in masa. Principalul avantaj al acestei forme de marketing este reducerea costurilor de productie. 2) Marketing diferential Producatorul propune citeva variante de produs cu diferite caracteristici, diferit ambalaj, in scopul cresterii posibilitatii de alegerepentru consumator. 3) Marketing pe obiective In acest caz producatorul face deosebiri dintre diferite categorii de clienti, allege unul sau citeva segmente de piata si elaboreaza mixul de marketing pentru fiecare segment parte. Mk pe obiective necesita petrecerea urmatoarelor actiuni: - Segmentarea pietii

- Alegerea segmentului obiectiv - Pozitionarea produsului pe piata. Criteriile desegmentare: 1) Segmentarea dupa crietriul geografic , presupune impartirea pietii dupa unitati geografice.E bine de utilizat acest criteriu cind exista deosebiri substantiale in comportamentul de consum in aceste regiuni. 2) Criteriu demografic, consta segmentarea pietii dupa asa variabile demografice ca: virsta, sexul , dimensiunea familiei, etapa ciclului de viata,religia, nationalitatea etc.Este cel mai popular criteriu de segmentare, datorita faptului ca preferintele si intenistatea consumului cel mai des sint legate de factorii demografici.totodata, acesti factori mai usor pot fi masurati.Orice alte criterii de segmentare utilizati se leaga cu cei demografici. 3) Criteriul psihografic.Segmetarea se face in dependenta de clasa sociala, stilul de viata si caracteristicile personalitatii. 4) Criteriul comportamental.Dupa nivelul de cunostinte,atitudini, reactii la produs. Alegerea criteriului de segmentare depinde de fiecare firma in parte, de produsul acesteia, concurenta, etc. 43. I:Politica de produs.Ciclul de viata al produsului. R:Produsul este obiectul activitatii de piata.Principalul scop al vinzatorului este de a vinde produsul,de a satisface necesitatea consumatorului si de a obrtine profit. Produsul este orice rezultat al activitatii umane care dispune de caracteristici utile si este destinat vinzarii. Politica de produs este una din elementele tradiionale ale marketingului mixt i este considerat pivotul ntregii activiti de marketing. Politica de produs se raporteaz permanent la cerinele mediului de pia, ct i la realizrile i tendinele ce se manifest la ceilali competitori ce particip la confruntarea dintre cerere i ofert. Orice produs are un ciclu de viata format din 4 etape: I) Introducerea pe piata(reclama activa de informare,lupta concurentiala p/u piata,tabilirea pretului in dependetna de concurenta.) II) Cresterea (Reclama moderata,se cauta noi segmente pe piata) III) Maturitatea (reduecrea treptata a pretului, introducerea unor modificari ieftine ale produsului,largirea serviciului,perfectionarea reclamei si elaborarea unui produs nou) IV) Declinul (produsul ori este scos de pe piata, ori are loc mentinerea cererii prin activizarea reclamei si utilizareametodelor de stimulare a cererii. 44. I:Metodele de formare a pretului 1) Avantaj-pret-avantaj 2) Metoda divizarii pretului in parti convenabile clientului 3) Metoda compararii pretului prodului cu cheltuielile clientului in procesul utilizarii acestui produs. 4) Metoda argumentarii pretului.Vinzatorul convinge clientul de cheltuielele efectuate la obtinerea produsului 5) Metoda terapiei de soc 6) Pretul cu mai multe variante

45. I: Strategiile de pret R: 1) Strategia obtinerii rapide a profitului consta in stabilirea p/u un timp scurt a unui pret inalt.In aceasta strategie permite rescumpararea inn termen scurt a cheltuielelor , insa poate cauza pierderea clientilor.Cel mai des se foloseste la produsele care nu au substituienti. 2) Strategia preturilor de patrundere. Consta in diminuarea substantiala a pretului cu scopul cuprinderii unei parti cit mai mare din piata.Concomitent utilizarea acestei strategii duce si la scaderea atractivitatii acestei piete pentru concurenti, dind posibilitate firmei sa-si intareasca pozitiile si creind barieri de intrare p/u alte produse.Un alt avantaj este posibilitatea utilizarii MK in masa. 3) Strategia stabilitatii preturilor. Se stabilesc preturi fixe care nu se schimba in dependenta de situatia de pe piata.Scopul acestei strategii este de a-si crea un contingent de consumatori fideli si de a-si intari imaginea de stabilitate. 4) Strategia diminuarii treptate a pretului.Este o rmare a primii strategii. 5) Strategia cresterii pretului de patrundere. Este o urmare la a 2-a strategie. 6) Strategia discriminarii prin preturi. Aceleasi produse la prrturi diferite p/u diferiti clienti. 7) Strategia urmaririi concurentilor.Pretul este stabilit in dependenta de strategiile de pret ale concurentilor. 8) Strategia liniilor de preturi. Se stabilesc preturi diferite la diferite tipuri de produse din asortiment in scopul sublinierii diferentelor de calitate.