EXAMEN PROMOVARE PERSONAL - ocpi. PROMOVARE PERSONAL_12.12.2013.pdf¢  Tematica ¥i...

Click here to load reader

download EXAMEN PROMOVARE PERSONAL - ocpi. PROMOVARE PERSONAL_12.12.2013.pdf¢  Tematica ¥i bibliografia de examen

of 22

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  17
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EXAMEN PROMOVARE PERSONAL - ocpi. PROMOVARE PERSONAL_12.12.2013.pdf¢  Tematica ¥i...

 • OI'IClllL lll: CAD..'\STRUI "UnLICIT,\Tf;IMn B I L 1 0\ il A.

  GALAI

  ANUNT,

  Avnd n vedere prevederile Hotrrii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobareaRegulamentului - cadnu privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui postvacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor depromovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractualdin ssectorul bugetar pltit din fonduri publice, prevederile art. 26 din Legea cadru privindsalarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificrile icompletrile ulterioare, precum i Procedura pentnu organizarea examenului privindpromovarea n grade/trepte profesionale superioare,

  Oficiul de Cadastnu i Publicitate Imobiliar Galai organizeaz, n data de12.12.2013,

  EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRINTRANSFORMAREA POSTURILOR

  Pentru posturile menionate mai jos:

  1.Compartimentul juridic i relaii cu publicul- 1 post de consilier gradul II care prin transformare va deveni gradul 1;- 1 post de referent treapta I care prin transformare va deveni treapta IA;

  2. Serviciul Cad astru- 2 posturi de consilier cadastnu grad II care prin transformare vor deveni gradul 1;- 1 posturi de subinginer cadastru grad II care prin transformare va deveni gradul 1;

  3. Serviciul Publicitate Imobiliar- 2 posturi de registrator de carte funciar grad II care prin transformare vor deveni gradul1;- 5 posturi de asistent registratori principali gradul II care prin transformare vor devenigradul 1;- 1 post de asistent registrator gradul II care prin transformare va deveni gradul 1;- 3 posturi de referent treapta II care prin transformare vor deveni treapta 1;- 3 posturi de referent treapta I care prin transformare vor deveni treapta IA;

  4. Biroul Economic- 1 post de consilier gradul II care prin transformare va deveni gradul!.

  CONDITII DE PARTICIPARE,

  Pot participa la examenul de promovare n grad/treapt imediat superioar persoanelecare ndeplinesc urmtoarele cond~ii:- au 3 ani vechime pe acelai grad/treapt al funciei n care promoveaz, dovedit cucarnetul de munc sau alte acte;- s fi obinut la evaluarea performanelor profesionale individuale din ultimii 3 aniconsecutivi, cel puin de 2 ori calificativul "foarte bine";- nu a fost sancionat disciplinar dup acordarea ultimului calificativ;

  I

  OCPI GALAOII Str. AI. 1. Cuza. Nr. 47Bi5. Bloc Crislal, Cod poDlal 800830, Galai. Jud. Gala~, ROMNIATelefon: (0236) 3117 74; Fax: (0236) 31 2080; e-mail: gl@ancpi.ro; www.ancpi.ro

  Certificat SR EN 150 9001:2008Nr.27921/09jR

  mailto:gl@ancpi.ro;http://www.ancpi.ro
 • OlttCIl1L Dt: CAO.o\STItUI Pt!nLICIT .TIiIMOB1LlAlt

  GALAI

  - solicitarea scris a salariatului care ndeplinete condiiile de participare, aprobat dectre director.

  DOSARUL DE NSCRIERE LA EXAMEN:

  Pentru nscrierea la examen candidaii vor prezenta un dosar care va conineurmtoarele documente:a)cerere pentru participare la examen;b)copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii,dup caz;c)copii de pe rapoartele de evaluare a performanteior profesionale individuale din ultimii 3ani, consecutivi.d) copie carnet de munc sau alte documente care s ateste vechimea pe acelaigrad/treapt.

  Data limit de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este5 decembrie 2013, inclusiv, orele 16.00. Acestea se vor depune la registratura instituiei.

  Examenul se va desfura la sediul Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar,str. AI. I Cuza, nr. 47 bis, bloc Cristal, orele 10.00.

  SUSTINEREA EXAMENULUI:Concursul const, n 2 etape succesive, dup cum urmeaz:a) proba scris;b) interviul.Cu 3 zile nainte de data sustinerii examenului, comisia de evaluare verific

  dosarele depuse i afieaz lista cu candidaii admii.Proba scris va avea loc n data de 12.12.2013, la sediul Oficiului de Cad astru i

  Publicitate Imobiliar, str. AI. I Cuza, nr. 47 bis, bloc Cristal, orele 10.00.Proba scris const n redactarea unei lucrri i/sau n rezolvarea unor teste - gril.Interviul se va sustine tot n data de 12.12.2013, la sediul Oficiului de Cad astru i

  Publicitate Imobiliar, str. 'AI. I Cuza, nr. 47 bis, bloc Cristal.n cadrul interviului se testeaz abilitile, aptitudinile i motivaia candidailor. Proba

  interviulLii poate fi susinut doar de ctre acei candidai declarai admii la proba scris.Sunt declarai admii la proba scris candidaii care au obinut minim 50 de puncte.Tematica i bibliografia de examen pot fi consultate la sediul Oficiului de Cad astru

  i Publicitate Imobiliar i pe site-ul instituiei.Interviul va aborda att subiecte profesionale ct i elemente relevante privitoare la

  activitatea de pn atunci a candidatului, la rezultatele profesionale i la comportamentulsu.

  Pentru a fi declarai admii, candidaii trebuie s obin la fiecare prob minim 50 depuncte.

  OCPI GALA=~II Str. AI. 1.Cuza, Nr. 47BIs. Bloc Cristal, Cod poDta1800830. Galai. Jud. Galai, ROMNIATelefon: (0236) 3117 74; Fax: (0236) 312080; e-mail: gl@ancpi.ro; www.ancpi.ro

  Certificat SR EN ISO 9001 :2008Nr. 27921/091R

  mailto:gl@ancpi.ro;http://www.ancpi.ro
 • SALARIATII CARE NDEPLINESC CONDITII DE PROMOVARE N GRADE. ,SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE N ANUL 2013

  COMPARTIMENTUL JURIDIC I RELATII CU PUBLICULNr.

  Numele i prenumele Func~e de execuie Grad Treaptcr!. /'~1 FUICA LUMINITA CONSILIER I2 ENACHE L1ZICA PAULA REFERENT IA

  SERVICIUL CADASTRU

  Nr.Numele i prenumele Funcie de execuie Grad Treaptcr!.

  1 DUMITRESCU CARMEN CONSILIER CADASTRU I2 DUMITRU SILVIA CONSILIER CADASTRU I3 EFTINCA EMILIAN FLORIN SUBINGINER CADASTRU I

  SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIAR

  Nr.Numele i prenumele Funcie de execuie Grad Treaptcr!.

  1 CRACIUN ADRIANA GENOVEVA REGISTRATOR DE CARTE FUNCIARA I2 BOBOC GABRIEL REGISTRATOR DE CARTE FUNCIARA I3 VIORICA ALINA MONALISA ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL I4 GHEORGHITA ANGELA CARLA ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL I5 BORDAN DANIELA MARILENA ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL' I6 IFTIMIE VERONICA ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL I7 HAHUIE ALINA ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL I8 GATIN CRISTINA ASISTENT REGISTRATOR I9 MUNTEANU GABRIELA REFERENT IA10 GOLEA CARMEN REFERENT IA11 CACIUC LUMINITA REFERENT IA12 VRABIE DANIEELA REFERENT I13 COSTESCU MARIA SUZANA REFERENT I14 MUNTEANU MADALINA CRISTINA REFERENT I

  BIROUL ECONOMIC

  Nr.Numele i prenumele Func~e de execu~e Grad Treaptcr!.

  1 ANGHELLENUTA CONSILIER I

 • -'"J1''/,/OCPI

  OFICJlJLDR,(:AIlASTRU' PIJBI.ICITATEI M o JI 1 J. I li. "

  TEMATICpentru susinerea examenului de promovare in treapt

  - referent tr. 1,referent tr. IA,din data de 12.12.2013

  GALATI .

  1. LEGEA CADASTRULUI I A PUBLICITTII IMOBILIARE NR. 7/1996,REPUBLlCAT, CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE:1) Titlul 11- Capitolul 1,Evidena cadastral - juridic.

  II. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCTIONARE A BIROURILOR DECADASTRU -I PUBLICITATE IMOBILIAR, 'APROBAT PRIN ORDINULDIRECTORULUI GENERAL AL AGENTIEI NATIONALE DE CADASTRU IPUBLICITATE IMOBILIAR NR. 633/2006; CU MODIFICRILE I COMPLETRI LEULTERIOARE:

  1) Capitolul 1, Dispoziii generale:- Organizarea i funcionarea birourilor de cad astru i publicitate imobiliar;- Atribuiile angajailor birourilor de cadastru i publicitate imobiliar (art. 23, art.24, art. 30).

  2) Capitolul 2, Reguli procedurale:- Evidena de carte funciar;- Registrele specifice biroului teritorial;

  3) Capitolul 3, Proceduri de lucru in materie de carte funciar:- Cererea de inscriere in cartea funciar;- ncheierea de carte funciar: art. 64 alin. (5) i art. 66 alin. (3), art. 71;- Cererea de reexaminare i plngerea impotriva ncheierii de carte funciar: art.72 alin. (1); ntocmirea, reactualizarea i reconstituirea crilor funciare: art. 81 alin. (1).

  III. ORDINUL DIRECTORULUI GENERAL AL A.N.C.P.1. NR. 186/2009 PRIVINDSTABILIREA TERMENELOR DE PRESTARE A SERVICIILOR FURNIZATE DEAGENTIA NATIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR IUNITTILE SALE SUBORDONATE .

  DePI GALAoll Str. AI. l. Cuza, Nr. 47Bis, Bloc Cristal, Cod poDtal 800830, Galai. Jud. Gara~, ROMNIATelefon: (0236) 31 17 74; Fax: (0236) 31 20 80; e-mail: gl@ancpi.ro; www.ancoi.ro

  Certificat SR EN ISO 9001 :2008Nr.27921/09/R

  mailto:gl@ancpi.ro;http://www.ancoi.ro
 • . ,~! ~,

  '"ocprOFtaLIJ. DF. r-IlASTRtII I'U-IILICIT,,_T~IN'OllIJ.IAJtA GALATI!

  IV. ORDINUL DIRECTORULUI GENERAL AL A.N.C.P.!. NR. 309/2010 PENTRUAPROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE NCHEIAT NTRE AGENTIANATIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR I UNIUNEANATIONAL A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMNIA PRIVIND MODUL DEEFECTUAREA OPERATIUNILORDE PUBLICITATE IMOBILIAR,N APLICAREALEGII CADASTRULUI!'A PUBLlCITTIIIMOBILlARE NR.7/1996, REPUBLlCAT,. . ,CU MODIFICARILEI COMPLETARILEULTERIOARE.

  V. REGULAMENTUL INTERN AL OFICIULUI DE CADASTRU I PUBLICITATEIMOBILIAR GALATI, APROBAT PRIN DECIZIA DIRECTORULUIO.C.P.!. GALATI, ,NR. 70/16.10.2009.

  VI. ORDONANTA GUVERNULUI ROMNIEI NR.REGLEMENTAREA ACTIVITTII DE SOLUTIONAREMODIFICRILEI COMPLETRiLEULTERIOARE.

  BIBLIOGRAFIE:

  27/2002, PRIVINDA PETIIILOR, CU

  1. Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cumodificrile i completrile ulterioare.2. Regulamentul de organizare i funcionare a birourilor de cadastru ipublicitate imobiliar, aprobat prin Ordinul directorului general al AgenieiNationale de Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 633/2006, cu modificrile icompletriie ulterioare.3. Ordinul directorului general al A.N.C.P.1. nr. 186/2009 privind stabilireatermenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenia Naional de Cadastru iPublicitate Imobiliar i unitile sale subordonate.4. Ordinul directorului general al A.N.C.P.1. nr. 309/2010 pentru aprobareaProtocolului de colaborare ncheiat ntre Agenia Naional de Cadastr