Examen promovare grade trepte superioare decembrie PROMOVARE/2014/Examen promovare...

download Examen promovare grade trepte superioare decembrie PROMOVARE/2014/Examen promovare grade...¢  Interviui

of 18

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Examen promovare grade trepte superioare decembrie PROMOVARE/2014/Examen promovare...

 • ,1S'I fII"'/.,..,J.nc.PL.OFICIOJ, nE C\DASmUI PlitJllC:IT,\I.:1 -'f o 1\ 1 T, 1 ,\ 1/: ,\

  ~~'" _ .. OFICIUL DE .CADASTRU SI PUBLICITATE '.J "IMOBILIAR GA~'

  17gl~~~Nr .f..f?.~ .IZiua "fl..!una . "f. anu~

  GALATI!

  ANUNT,

  Avnd n vedere prevederile Hotrrii GUvernului nr. 286/2011 pentru aprobareaRegulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui postvacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor depromovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractualdin sectorul bugetar pltit din fonduri publice, prevederile ar!. 26 din Legea cadru privindsalaloizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificrile icompletrile ulterioare, precum i Procedura pentru organizarea examenului privindpromovarea n grade/trepte profesionale superioare nr. 3595/ 12.03.2012,

  Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Galai organizeaz, n data de15.12.2014,

  EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAl PRINTRANSFORMAREA POSTURilOR

  Pentru posturile menionate mai jos:

  CONDITII DE PARTICIPARE!

  Certificat SR EN ISO 9001:2008Nr. 27921/09/R

  1. Serviciul Cad astru- 1 post de consilier cad astru grad II care prin transformare va deveni grad 1;- 1 post de subinginer cadastru grad II care prin transformare va deveni grad 1;

  Pot participa la examenul de promovare n grad/treapt imediat superioar persoanelecare ndeplinesc urmtoarele condiii:- au 3 ani vechime pe acelai grad/treapt al funciei n care promoveaz, dovedit cucarnetul de munc sau alte acte;- s fi obinut la evaluarea performanelor profesionale individuale din ultimii 3 aniconsecutivi, cel puin de 2 ori calificativul "foarte bine";- nu au fost sancionate disciplinar dup acordarea ultimului calificativ;- solicitarea scris a salariatului care ndeplinete condiiile de participare, aprobat dectre director.

  3. Serviciul Publicitate Imobiliar- 2 posturi de registrator de carte funciar grad II care prin transformare vor deveni grad 1;- 5 posturi de asistent registrator principal grad II care prin transformare vor deveni grad 1;- 1 post de asistent registrator treapta II care prin transformare va deveni treapta 1;- 2 posturi de referent treapta I care prin transformare vor deveni treapta IA;- 1 post de referent treapta II care prin transformare va deveni treapta 1;

  DCPI GALA 1/ Str. AI. 1.Cuza, Nr 47Bis, Bloc Cristal, Cod po tai 800830, Galai, Jud. Galai, ROMNIATelefon: (0236) 31 1774; Fax: (0236) 3120 BO;e-mail: gl@ancpLro; ff~{.ancDLro.

 • OFICIUL IlE eM'l."STRIJI Pl'U),J'~IT'\ll: MOI: J 1, ! .\ 1( ,\

  GALATI .

  DOSARUL DE NSCRIERE LA EXAMEN:

  Pentru nscrierea la examen candidatii vor prezenta un dosar care va conineurmtoarele documente: '

  a)cerere pentru participare la examen;b)copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii,

  dup caz:c)copii de pe fiele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3

  ani consecutivi (2011, 2012, 2013);d) actul administrativ privind ultima promovare n gradul/treapta imediat superioar;e) adeverin c nu a fost sancionat disciplinar dup acordarea ultimului calificativ.

  Data limit de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este8 decembrie 2014, inclusiv, orele 16.00. Acestea se vor depune la registratura instituiei.

  Verificarea dosarelor se va face n data de 9 decembrie 2014, urmnd s se afiezelista cu candidaii admii.

  Examenul se va desfura la sediul Oficiului de Cad astru i Publicitate ImobiliarGalai, str. AI. I Cuza, nr. 47 bis, bloc Cristal, orele 10.00.

  SUSTINEREA EXAMENULUI:Conc'ursul const, n 2 etape succesive, dup cum urmeaz:a) proba scris;b) interviul.Proba scris va avea loc n data de 15.12.2014, la sediul Oficiului de Cadastru i

  Publicitate Imobiliar, str. AI. I Cuza, nr. 47 bis, bloc Cristal, orele 10.00.Proba scris const n redactarea unei lucrri i/sau n rezolvarea unor teste - gril.Interviul se va susine tot n data de 15.12.2014, la sediul Oficiului de Cadastru i

  Publicitate Imobiliar Galati, str. AI. I Cuza, nr. 47 bis, bloc Cristal, orele 14.00.n cadrul interviului se testeaz abilitile, aptitudinile i motivaia candidailor. Proba

  interviului poate fi susinut doar de ctre acei candidai declarai admii la proba scris.Sunt declarai admii la proba scris candidaii care au obinut minim 50 de puncte.Tematica i bibliografia de examen pot fi consultate la sediul Oficiului de Cadastru

  i Publicitate Imobiliar i pe site-ul instituiei.Interviui va aborda att subiecte profesionale ct i elemente relevante privitoare la

  activitatea de pn atunci a candidatului, la rezultatele profesionale i la comportamentulsu.

  Pentru a fi declarai admii, candidaii trebuie s obin la fiecare prob minim 50 depuncte.

  iII

  III

  OCPI GALA 1/ Str. AI. 1.Cuza, Nr. 47Bis. Bloc Cristal, Cod po tai 800830, Galai, Jud. Galai, ROMNIATelefon: (0236) 31 1774; Fax: (0236) 312080; e-mail: gl@ancpLro: ~,,~,,_ancpLro

  Certificat SR EN ISO 9001 :2008NL 27921109/R

 • OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR GALAI

  SALARIAII CARE NDEPLINESC CONDIII DE PROMOVARE N GRADESAU TREPTE PEOFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE N ANUL 2014

  SERVICIUL CADASTRU

  Nr.Numele i prenumele Funcie de execuie Grad Treaptcrt.

  1 DUMITRU SILVIA CONSiLIER CADASTRU I2 EFTINCA EMILIAN FLORIN SUBINGINER CADASTRU I

  SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIAR

  Nr.Numele i prenumele Funcie de execuie Grad Treaptcrt.

  1 CRCIUN ADRIANA GENOVEVA REGISTRATOR DE ,CARTE FUNCIAR

  2 BOBOC GABRIEL REGISTRATOR DE ICARTE FUNCIAR3 GHEORGHITA ANGELA CARLA ASIST. REG. PRINCIPAL I4 VIORICA ALINA MONALISA ASIST. REG. PRINCIPAL I5 BORDAN DANIELA MARILENA ASIST. REG. PRINCIPAL I6 TUDOR FLAVIA GEORGEANA ASIST REG. PRINCIPAL I7 IFTIMIE VERONICA ASIST. REG. PRINCIPAL I8 GATIN CRISTINA ASISTENT REGISTRATOR I9 GOLEA CARMEN REFERENT IA10 CACIUC LUMINITA REFERENT IA11 COSTESCU MARIA SUZANA REFERENT I

 • o

  OFICIUL m; GIUlIISrRlJ$: I 1"IJ Il f. 1

 • o

  )

  Uf'lCJt}f, IJ~;C'\ON,,"l1V)~l ~lJl'It.I

 • 'o

  onClliT.UE GIUl.~,>l'I{lJ,"Il'\.t"lH.lf,lTd't"f>l /rl O n j 1. I .~ li. "

  GALAIIV. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A BIROURILOR DECADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR, APROBAT PRIN ORDINULDIRECTORULUI GENERAL AL AGENIEI NAIONALE DE CADASTRU IPUBLICITATE IMOBILIAR NR. 700/2014.

  V. HOTRREA GUVERNULUI ROMNIEI NR. 1288/2012 PENTRU APROBAREAREGULAMENTULUI DE ORGANIZARE I FUNCIONARE A AGENIEINAIONALE DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR.

  VI. REGULAMENTUL REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE ALOFICIILOR DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR APROBAT PRINORDINUL DIRECTORULUIGENERAL AL ANCPI NR.208/2014.

  1.AtribuiileOficiilorde Cadastru i PublicitateImobiliar2.Atribuiile Serviciuluide PublicitateImobiliar

  BIBLIOGRAFIE:

  1. Codul civil al Romniei.2. Codul de procedur civil a Romniei.3. Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cumodificrile i completrile ulterioare.4. Regulamentul de organizare i funcionare a birourilor de cadastru ipublicitate imobiliar, aprobat prin Ordinul directorului general al AgenieiNaionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 700/2014.5. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 1288/2012 pentru aprobareaRegulamentului de organizare i funcionare a Ageniei Naionale de Cadastru iPublicitate Imobiliar.7. Regulamentul de. Organizare i Funcionare al Oficiilor de Cadastru iPublicitate Imobiliar aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPInr.208/2014.

  Lu~:n~~~~RCEANUEF SERVICCXJll7lTATE IMOBILIAR

  OC?! GALAII Str. AI. 1.Cuza, Nr. 47Bis, Bloc Cristal, Cod potal 800830, Galati, Jud. Galati, ROMNIATelefon: (0236) 31 17 74; Fax: (0236) 31 2080; e-mail: gl@ancpi.ro; WNW.ancpLro

  Certificat SR EN ISO 9001 :2008Nr. 27921/091R

  mailto:gl@ancpi.ro;
 • o

  o

  11"-,,"~,.oepI.Ol'l(;n;!_ OF.CAll.'"SMU;III l' 1; L' t; 1 T

 • o

  ')

  -::"..DepJ.Ofll

 • I r..-:..~ '7, - .""-IL:~...1 f, .1

  o

  GALAI

  BIBLIOGRAFIE:

  1. Codul civil al Romniei.2. Codul de procedurcivil a Romniei.3. Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cumodificrile i completrile ulterioare.4. Regulamentul de organizare i funcionare a birourilor de cadastru ipublicitate imobiliar, aprobat prin Ordinul directorului general al AgenieiNaionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 700/2014,cu modificrile icompletrile ulterioare.5. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 1288/2012 pentru aprobareaRegulamentului de organizarei funcionare a Ageniei Naionalede Cadastru iPublicitate Imobiliar. .6. Regulamentul de Organizare i Funcionare al Oficiilor de Cadastru iPublicitate Imobiliar aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPInr.208/2014.

  Lumini~BBL~RCEANUEFSERVICIUP~~ IMOBILIAR

  l

  II

  oep! GALAI! Str. AI. 1.Cuza, Nr. 47Bis, Bloc Cristal, Cod potal 800830, Galai, Jud. Galati, ROMNIATelefon: (0236) 31 17 74; Fax: (0236) 31 2080; e--mai1:gl@ancpLro; www.ancpLro

  Certificat SR EN ISO 9001 :2008Nr.27921/091R

  http://www.ancpLro
 • \fWIClUL 1l1-:C'\.O!>STRtj".1 P 'i" (.1 t. ,~ " r 1':I M

 • Jr.'....1J-~le

  0F1(,"IV1.IlE r~'\O,\STRt;:\'1 rVIILl~IT,\rr,tM')UI~I.~R.~

  GALATI!

  - Alte varieti de vnzare: vnzarea cu plata preului n rate i rezerva proprietii,vnzarea cu opiune de rscumprare.

  B. CONTRACTUL DE SCHIMB.C. CONTRACTUL DE LOCAIUNE - dreptul de preferin al chiriaului.D. CONTRACTUL DE NTREINERE.E. CONTRACTUL DE RENT VIAGER.

  4) PUBLICITATEA IMOBILIAR (CARTEA A III-A, TITLUL VII):- Dispoziii generale;- Felurile inscrierilor n cartea funciar;- Rectificarea nscrierilor n cartea funciar;- ndreptarea erorilor materiale;

  II. CODUL DE PROCEDUR CIVIL:- DESPRE