EX LORAREA EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU mediului. Eu si lumea... · gcheleiul Schelet ul thu este...

of 6 /6
EX P LORAREA MEOTU I.I,IT EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU , --.- """""".....oo....!.............91i.ti.L9.9:.IY:19!:..................."""..'o"""o' Cuprine th mh prezint ......2 Capul.... ,..,5 Expresiile faciale ........... ....4 Dinlii ........5 5cheletul .......... ....6 ?Afiile corpului uman ........7 Organele viaale. ...,O Fluxul sangvin .......9 Cele cinci simluri ............1O Localizareain spaliu ,.....12 9imetria....,,* .15 Copierea unei grile ..........14 Citirea unei grile .............15 Deplasarea prin grilh...... ..............16 lhri qi continent,e ...........17 in ce direclie eA o iau? ...19 Legume .......,.......21 Frucle .,22 Copaci.. .23 Flori ......24 SCoaTa COPTTLOR TSTETT Aut o r : J a c qu e e'f h o m a s - bilst ein lluetr apii: 5 an drin e L am o ur t

Embed Size (px)

Transcript of EX LORAREA EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU mediului. Eu si lumea... · gcheleiul Schelet ul thu este...

Page 1: EX LORAREA EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU mediului. Eu si lumea... · gcheleiul Schelet ul thu este alchtuit din mai multe t,ipuri de oase (peete 20 O in total). lath cAtev a dint re

EX P LORAREA MEOTU I.I,IT

EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU, --.-

"""""".....oo....!.............91i.ti.L9.9:.IY:19!:..................."""..'o"""o'Cuprine

th mh prezint ......2Capul.... ,..,5Expresiile faciale ........... ....4Dinlii ........5

5cheletul .......... ....6?Afiile corpului uman ........7Organele viaale. ...,O

Fluxul sangvin .......9Cele cinci simluri ............1O

Localizareain spaliu ,.....129imetria....,,* .15Copierea unei grile ..........14Citirea unei grile .............15Deplasarea prin grilh...... ..............16

lhri qi continent,e ...........17in ce direclie eA o iau? ...19Legume .......,.......21

Frucle .,22Copaci.. .23Flori ......24

SCoaTa COPTTLOR TSTETTAut o r : J a c qu e e'f h o m a s - bilst ein

lluetr apii: 5 an drin e L am o ur

t

Page 2: EX LORAREA EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU mediului. Eu si lumea... · gcheleiul Schelet ul thu este alchtuit din mai multe t,ipuri de oase (peete 20 O in total). lath cAtev a dint re

Seme?rezint?rezinlh-te mai joe, apoi deseneazh-li porAreAul

pe o foaie dehArtie.

lara mea se afrZ

pe conllnentul

2

Page 3: EX LORAREA EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU mediului. Eu si lumea... · gcheleiul Schelet ul thu este alchtuit din mai multe t,ipuri de oase (peete 20 O in total). lath cAtev a dint re

CapulCAt debineili cunogti corpul? S1incepem cu capul...

?oli sZ indici toate pitfrile din lista de mai joe?1crie-le Ve liniile rezervate penAru aceasta.

GAI

?Zr

Gene

Obraz

Auze qi gur\

Ureche

Ahrbie

Niri

Frunte

SprAnceanh

Ochi

Nas

Page 4: EX LORAREA EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU mediului. Eu si lumea... · gcheleiul Schelet ul thu este alchtuit din mai multe t,ipuri de oase (peete 20 O in total). lath cAtev a dint re

Ex ?regiile taciale?oti deeena qitu, pe felele din drea?ta,

expreeiile ?e care le vezi pe deeenele din siAnga?

-+Relaxare

Ducurie

9upArare

Tristete

CC4

9urprindere

Page 5: EX LORAREA EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU mediului. Eu si lumea... · gcheleiul Schelet ul thu este alchtuit din mai multe t,ipuri de oase (peete 20 O in total). lath cAtev a dint re

intii,

Dinpii unui copil de 6 ani Dinlii unui adult

Numiri-i!

m+*&{3

Eu amintotal ... dinti

Coloreazh incisivii cu galben, caninii cu verde, ?remolarii cu roqu, iar molariicu albastru.

tnct9wt

cantnt

"';;,;i;;i'

n+g{3

lar phrinliimeimaiauqi + {3

tnct9Lt

camm

molari

premolari

Numiri-L noteazi numilrul din fiecaretip de dinte, ?recum qi numhrultotalde dinpi pe linille punct ate res?ective.

Page 6: EX LORAREA EU Sf LUMEA OTN ,IURUL MEU mediului. Eu si lumea... · gcheleiul Schelet ul thu este alchtuit din mai multe t,ipuri de oase (peete 20 O in total). lath cAtev a dint re

gcheleiulSchelet ul thu este alchtuit din mai multe t,ipuri de oase (peete

20 O in total). lath cAtev a dint re acestea:

ClaviculZ

9tern

Vert ebre

Humerus

Cubif,us (Ulna)

Radius

Falange

Femur

Fibula

Falange

Gilsegtelocul potrivii pentru numerele urmAtoarein propoziliile de maiios:206-18-26.Laba piciorului conpine oase.

Ne oprim din creqt erein jurul vArstei de . . . . . . anlgcheletul uman este alcZtuit, din . ..... oase.