Evita prieteniile rele!...a inimii’ Dinei? Potrivit versetului 30, ce sentimente sesizezi ˆ ın...

of 2 /2
ANALIZEAZ ˘ A SCENA. (CITE ¸ STE GENEZA 34:1–31.) Ce crezi c ˘ af ˘ acea Dina c ˆ and era cu prietenele ei din Canaan? Cum crezi c ˘ a a reu ¸ sit Sihem ‘s ˘ a vorbeasc ˘ a inimii’ Dinei? Potrivit versetului 30, ce sentimente sesizezi ˆ ın glasul lui Iacob c ˆ and ˆ ıi mustr ˘ a pe Simeon ¸ si pe Levi? F ˘ A CERCET ˘ ARI. De ce crezi c ˘ a Dina le vizita des pe fiicele Canaanului? (De exemplu, ce ar fi putut avea ˆ ın comun cu ele? Ce ar fi putut g ˘ asi la canaani ¸ ti ¸ si s ˘ a nu fi avut acas ˘ a?) Ce calit ˘ ti a remarcat, probabil, Dina la Sihem? (Recite ¸ ste versetele 3, 12 ¸ si 19.) PENTRU CITITORII TINERI Evit ˘ a prieteniile rele! Instruc ¸ tiuni: F ˘ a acest exerci ¸ tiu ˆ ıntr-un loc lini ¸ stit. ˆ In timp ce cite ¸ sti versetele, imagineaz ˘ a- ¸ ti c ˘ a tr ˘ aie ¸ sti ˆ ın acea vreme. Vizualizeaz ˘ a scena. Imagineaz ˘ a- ¸ ti c ˘ a auzi personajele vorbind ¸ si ˆ ıncearc ˘ as ˘ a ˆ ın ¸ telegi ce au sim ¸ tit ele. Permite relat ˘ arii s ˘ a prind ˘ a via ¸ t ˘ a! Personaje principale: Dina, Sihem, Iacob, Simeon ¸ si Levi. Prezentare general ˘ a: Dina este violat ˘ a de Sihem. Fra ¸ tii ei se ˆ ınfurie ¸ si se r ˘ azbun ˘ a.

Embed Size (px)

Transcript of Evita prieteniile rele!...a inimii’ Dinei? Potrivit versetului 30, ce sentimente sesizezi ˆ ın...

Page 1: Evita prieteniile rele!...a inimii’ Dinei? Potrivit versetului 30, ce sentimente sesizezi ˆ ın glasul lui Iacob c ˆ and ˆ ıi mustr ˘ ape Simeon si pe Levi?¸ — F ˘ ACERCET

– ANALIZEAZ˘

A SCENA. (CITESTE GENEZA 34:1–31.)

Ce crezi ca facea Dina cand era cu prietenele ei din Canaan? ����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Cum crezi ca a reusit Sihem ‘sa vorbeasca inimii’ Dinei? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Potrivit versetului 30, ce sentimente sesizezi ın glasul lui Iacob cand ıi mustra peSimeon si pe Levi? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

— F˘

A CERCET˘

ARI.

De ce crezi ca Dina le vizita des pe fiicele Canaanului? (De exemplu, ce arfi putut avea ın comun cu ele? Ce ar fi putut gasi la canaaniti si sa nu fi avutacasa?) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ce calitati a remarcat, probabil, Dina la Sihem? (Reciteste versetele 3, 12 si 19.)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PENTRU CITITORII TINERI

Evita prieteniile rele!Instructiuni: Fa acest exercitiu ıntr-un loc linistit.

ˆIn timp ce citesti

versetele, imagineaza-ti ca traiesti ın acea vreme. Vizualizeaza scena.Imagineaza-ti ca auzi personajele vorbind si ıncearca sa ıntelegi ce ausimtit ele. Permite relatarii sa prinda viata!Personaje principale: Dina, Sihem, Iacob, Simeon si Levi.Prezentare generala: Dina este violata de Sihem. Fratii ei se ınfuriesi se razbuna.

Page 2: Evita prieteniile rele!...a inimii’ Dinei? Potrivit versetului 30, ce sentimente sesizezi ˆ ın glasul lui Iacob c ˆ and ˆ ıi mustr ˘ ape Simeon si pe Levi?¸ — F ˘ ACERCET

Conform Bibliei, de unde stim ca Dina nu adorit sa aiba relatii sexuale cu Sihem? (Recitesteversetul 2.) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Crezi ca Simeon si Levi au procedat corect cands-au razbunat ucigandu-i pe locuitorii din orasullui Sihem? Daca da, de ce? Daca nu, de ce?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

˜ CUM POTI PUNEˆIN PRACTIC

˘A CEEA CE AIˆ

INV˘

ATAT? SCRIE CE AIˆINV

˘ATAT DESPRE:

necesitatea de a ne alege prietenii cu ıntelepciu-ne, �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

necesitatea de a manifesta stapanire de sinechiar daca avem motive ıntemeiate sa ne supa-ram. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ALTE ASPECTE PRACTICE:

Ce poti face pentru a nu fi victima unui abuzsexual? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

™ CE TE-A IMPRESIONAT CEL MAI MULT DINACEAST

˘A RELATARE SI DE CE?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.jw.org © 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania