Evaluare fi nală - Libris.ro · 2014-11-20 · CUPRINS Test 1 / 5 Sugestii test 1 / 11 Test 2 /...

of 13/13
Limba şi literatura română şi Limba engleză Evaluare nală clasa a 6-a Mihaela Daniela Cîrstea Laura Raluca Surugiu Monica Bunescu Oana Vlădilă C ORINT EDUCAŢIONAL
 • date post

  01-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Evaluare fi nală - Libris.ro · 2014-11-20 · CUPRINS Test 1 / 5 Sugestii test 1 / 11 Test 2 /...

 • Limba şi literatura românăşi

  Limba engleză

  Evaluare fi nală

  clasaa 6-a

  Mihaela Daniela CîrsteaLaura Raluca Surugiu

  Monica BunescuOana Vlădilă

  CORINT�E D U C AŢ I O N A L

 • Date despre autoare:Mihaela Daniela Cîrstea — profesor, grad didacti c I, doctorat, Colegiul Economic „Virgil

  Madgearu”, Bucureşti Laura Raluca Surugiu — profesor, grad didacti c I, Liceul Teoreti c „Nicolae Iorga”, Bucureşti Autoarele au mai publicat şi alte lucrări de teste pentru evaluare naţională şi bacalaureat

  sau pentru evaluarea curentă.Monica Bunescu – absolventă a Universităţii București , secţia Engleză-Chineză, professor,

  grad didacti c I, Liceul Teoreti c „Nicolae Iorga”, Bucureşti Oana Vlădilă – profesor, grad didacti c I, Liceul Teoreti c „Nicolae Iorga”, Bucureşti

  Redactare: Laura UdreaTehnoredactare: Simona BănicăDesign copertă: Marian Simon

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiEvaluare fi nală : clasa a VI-a : Limba şi literatura română, Limba engleză / Mihaela Daniela Cîrstea, Laura Raluca Surugiu, Bunescu Monica, Vlădilă Oana. - Bucureşti : Corint Educaţional, 2014

  ISBN 978-606-8668-39-0

  I. Cîrstea, Mihaela DanielaII. Surugiu, LauraIII. Bunescu, MonicaIV. Vlădilă, Oana371.26:811.135.1+811.111:373.3

  ISBN 978-606-8668-39-0

  Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate Editurii CORINT EDUCAŢIONAL, parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

  Pentru comenzi şi informaţii, contactaţi:GRUPUL EDITORIAL CORINTDepartamentul de Vânzări: Str. Mihai Eminescu nr. 54A, sector 1, Bucureşti , cod poştal 010517, Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20Depozit: Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureşti , cod poştal 060012, Tel.: 021.310.15.30E-mail: [email protected]; Magazinul virtual: www.grupulcorint.ro

  Format: 16/70x100; Coli ti po: 11

  Tiparul executat la:

 • CUPRINS

  Test 1 / 5Sugestii test 1 / 11Test 2 / 14Sugestii test 2 / 20Test 3 / 23Sugestii test 3 / 29Test 4 / 33Sugestii test 4 / 39Test 5 / 42Sugestii test 5 / 48Test 6 / 51Sugestii test 6 / 57Test 7 / 60Sugestii test 7 / 66Test 8 / 69Sugestii test 8 / 75Test 9 / 78Sugestii test 9 / 84Test 10 / 87Sugestii test 10 / 93

  Test 11 / 97Sugestii test 11 / 103Test 12 / 106Sugestii test 12 / 112Test 13 / 114Sugestii test 13 / 120Test 14 / 122Sugestii test 14 /127Test 15 / 129Sugestii test 15 / 135Test 16 / 137Sugestii test 16 / 143Test 17 / 145Sugestii test 17 / 151Test 18 / 153Sugestii test 18 / 159Test 19 / 161Sugestii test 19 / 166Test 20 / 168Sugestii test 20 / 174

 • CUVÂNT-ÎNAINTE

  Culegerea reprezintă propunerea autoarelor pentru elevii din clasa a VI-a care se pregătesc pentru evaluare. Apreciem că testele pot fi utilizate atât în lucrul cu profesorul, la orele de recapitulare, cât şi individual, fi ecare elev putând să se autoevalueze.

  Culegerea respectă tematica propusă pentru evaluare, precum şi modelul propus de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Este o posibilitate pentru elevi de a-şi actualiza cunoştinţele şi de a se familiariza cu modelul de test.

  Culegerea cuprinde 20 de teste pentru care există şi soluţii de rezolvare sau planuri de rezolvare, acolo unde itemii vizează creativitatea şi originalitatea elevilor.

  Sperăm să vă bucuraţi de o experienţă plăcută şi în acelaşi timp utilă rezolvând exerciţiile propuse şi suntem convinse, dragi elevi, că succesul la evaluarea ce vă aşteaptă va fi unul garantat!

  Autoarele

 • 5

  „LUMEA BASMELOR” reprezintă o temă foarte interesantă, care te pasionea-ză în mod deosebit. Împreună cu ceilalţi colegi din grupa ta, vă propuneţi să realizaţi un proiect despre fabulos, de aceea vrei să te documentezi într-o ma-nieră foarte serioasă.

  La fi nal, decizi să alegi ca sursă de documentare pentru proiectul tău cele două texte de mai jos: TEXTUL A și TEXTUL B.Citește textele A și B și apoi răspunde cerinţelor propuse.Cerinţele de la I la VI urmăresc ce și cât ai înţeles din textele citi te, iar cele de

  la VII la X urmăresc felul în care folosești aceleași informaţii în scopul realizării proiectului propus.

  SUCCES!

  TEXTUL A

  E cineva care n-a auzit de „Jack şi vrejul de fasole”? Când eram copil şi citeam poveşti le vedeam cu ochii minţii. La fel este şi basmul „Jack şi vrejul de fasole”. Nu o să mă pun să povestesc ce se întâmplă în basm, vă las să-l citiţi. Am fost foarte fericit când am auzit că acest basm va fi ecranizat. Am fost surprins că această peliculă doar se inspiră din acest basm şi nu este ecranizarea întocmai a acestuia.[…]

  Jack şi uriaşii începe cu povestea ştiută de toată lumea. Lui Jack îi este citită de tatăl său, iar prinţesei Isabelle i-o citeşte mama sa. Ce spune povestea devenită legendă? Călugării încercau să-l găsească pe Dumnezeu şi au creat seminţe vrăjite. Din semin-ţele scoase din păstaia vrăjită, călugării au crescut un vrej să ajungă la Dumnezeu. Şi crezând c-au ajuns la Poarta Raiului, acolo au avut parte de o surpriză cumplită. Căci între cer şi pământ se întindea Tărâmul uriaşilor, Gantua. Găsind calea către tărâmul nostru, uriaşii au coborât să se hrănească, prădând sate întregi. Regele Erik a cerut călugărilor, prin vrăjitorie, să caute o cale ca pe uriaşi să-i domine. Au topit inima unui uriaş, au pus un strop de magie şi au făurit o coroană magică. Cum a luat regele coroana

  TESTUL 1

 • 6

  în mâini, uriaşii au căzut în genunchi. I-a trimis înapoi pe vrejul cel lung […]. Au rămas doar câteva boabe vrăjite. Când Erik a decedat, a fost îngropat cu boabele şi coroana magică.

  Acţiunea e cea pe care o cunoaşteţi până la un punct, acela când Jack pleacă să vândă din avutul familiei şi se alege cu nişte boabe de fasole magică. În paralel, apare în scenă prinţesa Isabelle de care Jack se îndrăgosteşte la prima vedere […]. Vrejul de fasole gigant o izolează pe Isabelle în tărâmul ceresc al uriaşilor, exilaţi de Erik cel mare, strămoşul prinţesei. Tânărul Jack este cel care va trebui să conducă misiunea de salvare a acesteia. […]

  (http://www.starfi lme.com/jack-si-uriasii-o-distractie-uriasa-pentru-intreaga-familie/)

  TEXTUL B

  “Jack and the Beanstalk” is an English fairy tale. The earliest known appearance goes back to 1807. Jack is a young boy living with his widowed mother and a milk cow ― their only source of income. When the cow stops giving milk, Jack’s mother sends him to sell it. On the way, he meets an old man who offers “magic beans” in exchange for the cow and Jack makes the trade. When he arrives home without any money, his mother becomes furious, throws the beans to the ground and sends Jack to bed. A gigantic beanstalk grows overnight which Jack climbs to a land high in the sky. There he comes to a house (or in some versions, a castle) that is the home of a giant. He asks at the door for food and the giant’s wife takes him in. When the giant returns, he senses that a human is nearby. [....] Jack is hidden by the giant’s wife and he overhears the giant counting money. When the giant sleeps, he steals a bag of gold coins and makes his escape down the beanstalk. Jack returns up the beanstalk twice more. Each time he is helped by the giant’s wife. He learns of other treasures and steals them when the giant sleeps: fi rst a goose that lays golden eggs (the most common variant is a hen); then a harp that plays by itself. However, the giant is woken when Jack leaves the house with the harp. The giant chases him down the beanstalk and Jack calls to his mother for an axe. Before the giant reaches the ground, Jack cuts down the beanstalk, causing the giant to fall to his death. Jack and his mother then live happily ever after with their ri-ches that Jack stole from the giant.

  [adapted www. Category: English fairy tales from Wikipedia, the free encyclopedia]

 • 7

  I. În tabelul de mai jos, bifează căsuţa potrivită pentru a arăta cărui text îi cores-punde fi ecare dintre afi rmaţiile din stânga.

  A B C DTEXT

  ATEXT

  BAMBELETEXTE

  NICIUN TEXT

  1. Jack trebuie să o salveze pe fru-moasa prinţes ă Isabelle.

  2. Textul are ca sursă internetul.

  3. Tatăl lui Jack fusese un agricultor cunoscut.

  4. Jack ia de pe tărâmul giganţilor o gâscă ce face ouă de aur.

  II. Scrie, în coloana din dreapta, câte un enunţ care să conţină informaţiile solici-tate în coloana din stânga. Răspunde în limba în care este formulată întrebarea.

  Întrebări/Questions Răspunsuri/AnswersCu ajutorul cărui obiect îi supune regele Erik pe uriaşi, conform textului A?

  Cine îl ajută pe Jack să fugă de pe tărâ mul uriaşilor în textul B?

  Who does Jack live with?

  What does Jack call to his mother for?

  III. Încercuieşte varianta corectă de răspuns:1 Prinţesa Isabelle era:

  a) fi ica cea mică a regelui Erik;

 • 8

  b) strănepoata regelui Erik; c) nepoata regelui Erik; d) vecina lui Jack.

  2 În textul B, mama lui Jack îl trimite să vândă: a) un cal; b) o capră; c) o oaie; d) o vacă.

  3 When he arrives home without any money, Jack’s mother becomes: a) happy; b) thrilled; c) furious; d) mad.

  4 Jack is hidden: a) by the giant’s mother; b) by the giant’s wife; c) by the giant’s servant; d) by the giant’s sister.

  IV. Completează (în limba în care este formulat enunţul) spaţiile libere cu in-formaţii selectate din textele-suport:

  În textul A, boabele vrăjite aveau ca scop _________________________________________________________________________________________.

  În textul B, Jack fură de la uriaş ___________________________________________________________________________________________________.In text B, a gigantic beanstalk grows overnight which Jack _____________________________________________________________________________.Before the giant reaches the ground, Jack ___________________________________________________________________________________________.

  V. Transcrie, din fi ecare text-suport, câte o secvenţă care să conţină motivul pentru care Jack urcă pe vrejul magic de fasole.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

 • 9

  VI. Numeşte personajele din cele două texte cărora li se potrivesc următoarele trăsături.

  Trăsături PersonajE persoana îngrijorată de situaţia pre-cară a familiei, decizând să îl trimită pe Jack să vândă o vacă ce nu mai dădea lapte.

  E inteligent şi perseverent, trimiţând uriaşii în lumea lor.

  Curajos, luptă pentru dragostea sa.

  Fire blândă, miloasă, nu ezită să ajute un necunoscut.

  Uti lizarea informaţiilor din texte în pregăti rea temei

  „LUMEA BASMELOR”

  VII. Care este personajul tău preferat din cărţile de poveşti citite până acum? Motivează-ţi alegerea.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  VIII. Prezintă o asemănare şi o deosebire între cele două texte.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 10

  IX. Vrei să realizezi un chestionar pe care să-l aplici colegilor tăi, în clasă, pen-tru a afl a care sunt preferinţele lor în ceea ce priveşte lectura basmelor.Completează chestionarul de mai jos cu întrebările potrivite, la care colegii tăi trebuie să răspundă.

  Întrebare DA NU

  X. Bifează imaginea potrivită pentru sentimentele pe care ţi le-au provocat tex-tele citite, motivând alegerea făcută:

  ☺ ☹Motivarea alegerii:

  FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRȘITUL TESTULUI!MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

 • 11

  SUGESTII DE REZOLVARE

  I. A B C D

  TEXT A

  TEXT B

  AMBELETEXTE

  NICIUNTEXT

  1. Jack trebuie să o salveze pe fru-moasa prinţesă Isabelle. X

  2. Textul are ca sursă internetul. X3. Tatăl lui Jack fusese un agri cul tor cunoscut. X

  4. Jack ia de pe tărâmul giganţilor o gâscă ce face ouă de aur. X

  II. Întrebări/Questions Răspunsuri/Answers

  Cu ajutorul cărui obiect îi supune re-gele Erik pe uriaşi, conform textului A?

  Regele Erik îi supune pe uriaşi cu ajutorul unei coroane magice, fău-rite din inima topită a unui gigant împreună cu un strop de magie.

  Cine îl ajută pe Jack să fugă de pe tărâmul uriaşilor în textul B?

  Jack este ajutat să fugă de către soţia uriaşului.

  Who does Jack live with ? Jack lives with his widowed mother and a milk cow (their only source of income).

  What does Jack call to his mother for? Jack calls to his mother for an axe.

  III. 1 Prinţesa Isabelle era:

  b) strănepoata regelui Erik

  TEST 1

 • 12

  2 În textul B, mama lui Jack îl trimite să vândă: d) o vacă3 When he arrives home without any money, Jack’s mother becomes:

  c) furious4 Jack is hidden

  b) by the giant’s wife

  IV. În textul A, boabele vrăjite aveau ca scop să îi ajute pe călugări să îl găsească pe

  Dumnezeu.În textul B, Jack fură de la uriaş bani, gâsca ce face ouă de aur şi harpa care

  cântă singură.In text B, a gigantic beanstalk grows overnight which Jack climbs to a land

  high in the sky.Before the giant reaches the ground, Jack cuts down the beanstalk, causing the

  giant to fall to his death.

  V. Jack este cel care va trebui să conducă misiunea de salvare a acesteia.Jack climbs up the beanstalk hoping to fi nd food which he asks for when he

  gets at the giant’s door.

  VI. Trăsături Personaj

  E persoana îngrijorată de situaţia precară a familiei, decizând să îl trimită pe Jack să vândă o vacă ce nu mai dădea lapte.

  mama lui Jack

  E inteligent şi perseverent, trimiţând uriaşii în lumea lor.

  regele Erik

  Curajos, luptă pentru dragostea sa. Jack

  Fire blândă, miloasă, nu ezită să ajute un necu-noscut.

  soţia uriaşului

 • 13

  Uti lizarea informaţiilor din texte în pregăti rea temei „LUMEA BASMELOR”. Sugesti i de rezolvare

  VII. Personajul meu preferat de basm este Prâslea, deoarece este curajos, in-ventiv, descurcăreţ, reuşind să găsească soluţii pentru orice situaţie critică (evitarea adormirii în timpul pazei merelor de aur, evitarea sfârşitului tra-gic pus la cale de fraţi). Generozitatea lui este recompensată de zgripţu-roaică, iar la fi nal este recunoscut şi apreciat ca adevăratul erou al basmelor.

  VIII. O asemănare este aceea că ambele texte fac referire la basmul „Jack şi vrejul de fasole”. O deosebire este aceea că primul text este o prezentare a unui fi lm, iar al doilea este un rezumat al poveştii.

  IX.

  Întrebare DA NUCiteşti măcar o dată pe lună o poveste sau un basm?Citeşti basme româneşti?Te regăseşti în personajul principal al basmelor?Crezi că fi nalul mereu fericit al basmelor este plictisitor?

  X.

  ☺ ☹Motivarea alegerii:

  Cele două texte alese mi s-au părut interesante, iar exerciţiile foarte antrenante.