Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea...

of 33 /33
1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Eşi Marius Costel Adresă(e) Str. Ştefan Tomşa, Nr. 8, Bl.C5, Sc. A, Ap. 20, cod poştal 720046, localitatea Suceava, judeţul Suceava, România Telefon(oane) - +40 746 464 358 Fax(uri) - E-mail(uri) [email protected] Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 02.06.1975 Sex Masculin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Lector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Stiinţ e ale Educaţ iei Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic Experienţa profesională (a) Posturi ocupate Perioada 2009-2016 Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, (din februarie 2010 până în prezent) Asistent universitar doctor, (din octombrie 2009 până în februarie 2010) Activităţi şi responsabilităţi principale În prezent: (1) susţin cursuri şi seminarii la disciplinele Didactica specialitătii, Didactica domeniului şi didactici de specialitate, Managementul organizaţiei şcolare în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic); (2) coordonez practica psihopedagogică de specialitate a studenţilor în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (la disciplinele socio-umane/sociale); Numele şi adresa angajatorului Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava), str. Universităţii, nr. 13, cod poştal 720229 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie: discipline socio-umane (Didactica specialităţii, Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii, Managementul organizaţiei şcolare, Managementul clasei de elevii Coordonare practică pedagogică)

Embed Size (px)

Transcript of Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea...

Page 1: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

1

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume Eşi Marius Costel

Adresă(e) Str. Ştefan Tomşa, Nr. 8, Bl.C5, Sc. A, Ap. 20, cod poştal 720046, localitatea Suceava, judeţul Suceava, România

Telefon(oane) - +40 746 464 358

Fax(uri) -

E-mail(uri) [email protected]

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 02.06.1975

Sex Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Lector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Stiinţe ale Educaţiei Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Experienţa profesională

(a) Posturi ocupate

Perioada 2009-2016

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, (din februarie 2010 până în prezent) Asistent universitar doctor, (din octombrie 2009 până în februarie 2010)

Activităţi şi responsabilităţi principale

În prezent: (1) susţin cursuri şi seminarii la disciplinele Didactica specialitătii, Didactica domeniului şi didactici de specialitate, Managementul organizaţiei şcolare în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic); (2) coordonez practica psihopedagogică de specialitate a studenţilor în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (la disciplinele socio-umane/sociale);

Numele şi adresa angajatorului Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava), str. Universităţii, nr. 13, cod poştal 720229

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie: discipline socio-umane (Didactica specialităţii, Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii, Managementul organizaţiei şcolare, Managementul clasei de elevii Coordonare practică pedagogică)

Page 2: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

2

Perioada

2003-2010

Funcţia sau postul ocupat Profesor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitate didactică

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu� Suceava

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie: discipline socio-umane

Perioada Din 1998-2003 (în paralel cu activitatea didactică desfăşurată la Colegiul Tehnic ,,Petru Muşat”)

Funcţia sau postul ocupat Profesor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitate didactică

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic ,,Petru Muşat”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie: discipline socio-umane

Perioada 1998 –1999 (în paralel cu activitatea didactică desfăşurată la Colegiul Tehnic ,,Petru Muşat”)

Funcţia sau postul ocupat Profesor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitate didactică

Numele şi adresa angajatorului Universitatea PRO-Humanitas Suceava

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie: discipline socio-umane

(b) Activităţi didactice universitare

• Didactica specialităţii (curs, seminar II, FSEAP, Comunicare şi relaţii publice, Filosofie; Asistenţă Socială, Drept) - 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016;

• Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (master/postuniversitar, Filosofie, Psihologie, Economie, Istorie-Geografie) - 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016

• Managementul organizaţiei şcolare (curs, seminar, Postuniversitar I, Postuniversitar II, Tehnic) – 2013-2014; 2015-2016

• Managementul clasei de elevi (curs, seminar, III, Tehnic) – 2013-2014; • Filosofia minţii (curs, seminar, I, Filosofie, Ştiinţe Politice) – 2009-2010; 2010-2011; • Logică şi teoria argumentării (curs, seminar, I, Filosofie, Ştiinţe Politice) – 2009-2010; 2010-

2011.

(c) Activităţi didactice preuniversitare • Filosofie, Istoria filosofiei, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Economie

aplicată, Educaţie antreprenorială, Etica în afaceri, Sociologie, Competenţă în mass-media– 1998-1999; 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; Module economice - 2015-2016

Educaţie şi formare

Perioada 2011-prezent

Calificarea / diploma obţinută DOCTORAND în Administrarea afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Perioada 2011-2013

Calificarea / diploma obţinută MASTERAT în Management şi administrarea afacerilor

Page 3: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

3

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Contabilitate creativă / Metode cantitative şi calitative pentru asistarea deciziei în afaceri Antreprenoriat / Diagnosticul şi strategia firmei Raportare şi analiză finaciară / Dreptul afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Perioada 2008-2011

Calificarea / diploma obţinută LICENŢIAT în Administrarea afacerilor

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Finanţe / Economie monetară şi financiară / Control financiar Management / Managementul resurselor umane Strategii investiţionale în afaceri / Dreptul afacerilor Tranzacţii comerciale internaţionale / Contabilitate managerială

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Perioada 2000-2006

Calificarea / diploma obţinută DOCTOR în Ontologia şi filosofia ştiinţei

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Ontologie Filosofia ştiinţei (Epistemologie); Didactica; Psihologie Filosofia limbajului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ,,Al.I Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 1998-1999

Calificarea / diploma obţinută STUDII APROFUNDATE în Teorii ale comunicării şi filosofie analitică

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Teorii ale comunicării / / Versiuni ale ştiinţei comunicării/ Fundamente ale comunicării/ Filosofia ca analiză a limbajului/ Filosofie analitică/ Strategii euristice Practici ale lecturii cu interpretare filosofică/ Procesări ale discursului filosofic/ Aplicaţii ale mtodei semiotice/ Logici discursive/ Logica în orizontul teoriei categoriilor semiotice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ,,Al.I Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 1994 - 1998

Calificarea / diploma obţinută LICENŢIAT în Filosofie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Filosofie / Epistemologie Psihologie / Didactică generală /Comunicare Politologie / Sociologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ,,Al.I Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie, specializarea Filosofie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Româna

Page 4: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

4

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator

experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator

experimentat C1 Utilizator experimentat

Limba franceză C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator

experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

- Diplomă ESOL Examinations (Teaching reading for BEC, Teaching writing for BEC, Teaching listening for BEC, Teaching speaking for BEC’’), obţinută în urma participării la cursurile organizate de British Council Bucharest and University of Cambridge aprilie 2007; - Adeverinţă obţinută în urma participării la Cursul de Specializare în limba engleză, nivel mediu, Suceava, Aprilie – Iunie, 2003.

Competenţe şi abilităţi sociale (1) Capacitate foarte bună de comunicare - oral şi în scris (2) Capacitate de lucru în echipă (3) Capacitate de adaptare la situaţii noi, la medii multiculturale şi interculturale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

(1) Leadership, în special capacitatea de a motiva oamenii (2) Capacitate de planificare a activităţilor, de analiză şi de inovaţie (3) Capacitatea de a comunica persuasiv (4) Capacitate de relaţionare şi negociere foarte bună

Competenţe şi aptitudini tehnice Posed aptitudini şi competenţe tehnice legate de echipamentul şi tehnologia informaţiei (calculatoare)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

-Abilităţi de operare PC -Curs de iniţiere IT şi utilizare AeL (aprilie 2008); -Curs ,,Iniţiere operare calculator. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în educaţie” (15.02. 2002-15.03.2002).

Page 5: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

5

Alte competenţe şi aptitudini (1) Management resurse umane – Atestat recunoscut MECTS �i Ministerul Muncii, Familiei �i Protec�iei sociale (13.04.2013-09.06.2013) (2) Management educaţional – Atestat de formare continuă a personalului didactic, recunoscut de MECTS (06.02.2012 – 10.03 2012); (3) Formare de specialişti în evaluare INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar) – Atestat de formare continuă a personalului didactic (01 mai 2011-30 septembrie 2011); (4) Train The Trainer – The programme modules: The Learning and Training Context; Training Needs Analysis; D`elivering The Training, organizat de Crownford Group UK şi Institute of Leadership and Management (ILM); în urma participării la acest training s-a obţinut certificarea abilităţilor şi competenţelor de trainer partea Crownford Group UK (certificare valabila in Marea Britanie), ILM (certificare internationala), iunie 2009; (5) Evaluator – Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic obţinut în urma absolvirii Programului naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (DeCeE), acreditat de C.N.F.P. (aprilie 2009 - iunie 2009); (6) Formator educaţie economică - Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic „Educaţia economică şi antreprenorială eficientă”, acreditat de C.N.F.P. (noiembrie 2008 - martie 2009); (7) Train the Trainer - Institute of Leadership & Management (12-13 iunie 2009) (8) Mentor – Certificat de absolvire obţinut în urma cursurilor organizate de Asociaţia ’’Formare Studia’ Iaşi’ (20.03.2009-15.04 2009), Cod COR 235902 (9) Evaluator competenţe profesionale - Certificat de absolvire obţinut în urma cursurilor organizate de M.G.T. Educational (17.09 2008 – 14.11.2008), Cod COR 241219 (10) Manager de Proiect – Cetificat de absolvire obţinut în urma cursurilor organizate de S.C. CONSULTING GROUP SRL Suceava (29.10. 2008 – 02.12.2008), Cod Cor 241919 (11) Formator - Certificat de absolvire obţinut în urma cursurilor organizate de SCHULTZ CONSULTING, Bucureşti (21.01.2006 - 26.01.2006), Cod COR 241205

Permis(e) de conducere Categoria B

Page 6: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

6

Informaţii suplimentare

A: Citat în lucrari de specialitate/ recenzii

(1) în Loredana Terec Vlad; Marius Cucu, "Ethics and Organizational Culture - Key Elements Regarding the Development of Economic Activities", în Ecoforum, Volume 5, Issue 1 (8), 2016; lucrarea citată esteE�i, M.C., Posteucă, N.L., (2014), "Postmodern Educational Methodology and Pragmatic Strategies Used within the Learning Process", Postmodern Openings, Volume 5, Issue 1, pp. 53-61; citat la p.197 şi la p. 198). (2) în Posteucă Narcisa Loredana, Value Immersion and Value Regression on Moral Aggregation of Virtual Communities, Postmodern Openings / Deschideri Postmoderne, Decembrie, 2015, Vol. 6 Issue 2, p79-88, citat la p.84 şi la p. 87. (3) în Ljubica Ivanović BibićA, Smiljana ĐukičinA, Tin LukićA, Đurđa MiljkovićA, JelenaMilankovićA, Snežana Babić KekezB, Anđelija Ivkov DžigurskiA, Zorica Dubovina, "Achieving Competencies with Grammar School Students through Utilisation of Seleceted Didactical Principles –Case Study of Geographic Features of Europe", Geographica Pannonica, Volume 19, Issue 4, 153-161 (December 2015); lucrarea citată este The didactic principles and their applications in the didactic activit., Sino-US English Teaching 7, 9, 2010, pp. 24-34 (citat la p. 154 şi la p.161). (3) în Loredana Terec, The concept of "Authonomy" and its Relationship with the idea oftranshumanism, în International Journal of Social and Educational Innovation, Volume 2 / Issue 3/ 2015, p.121, 122 şi 123. (4) în Antonio Sandu, ,,Către o filosofie a nivelurilor de realitate. Recenzie la volumul "Demarcaţie şiidentitate într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor de realitate"", în LUMEN, III (1), 2015, pp.151-156. (5) în Lăcătuş Florin Adrian, "Higher Education in Romania Compared to Other Signatories of theBologna reform" în International Journal of Social and Educational Innovation, Volume 2, Issue 3, 2015, pp. 79-90; lucrarea citată este Eşi, M. (2011). „The education of future and the integrating dimension of the new learning technologies”. In The education of future and the integrating dimension of the new learning technologies, pp.574-781. (6) în Seyyed Ebrahim Mirshah Jafari; Seyyed Mohammad Ali Mirjalili, ”An Approach to Educational Psychology of Religion in Childhood (Kindergartens in Yazd, Iran)”, în Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume 4, No.2, February 2014, pp.471-482, (citat la p.482). (7) în Jafari Mostafa, Akhavan Peyman, Rafiei Abbass, "Comparative study of factors affecting successful tecnology transfer in knowledge-based organizations and manufacturing industries: a knowledge management aproach", în International Journal of research in Organizational Behaviour and Human Resource Management, Volume 2 , Issue 3, 2014; lucrarea citată este Esi Marius Costel, Axiological Dimensions in the Educational Process, in Logos Universality Mentality Education, volume 1, 2011, pp.73-83 (citat la p. ). (8) în Daniel Cojanu, "Philosophical Pragmatism and Social Action Today", în Postmodern Openings, 2014, Volume 5, Issue 1, March, pp: 9-10; lucrarea citată este Esi, M. C., Posteucă, N. L. (2014) "Postmodern Educational Methodology and Pragmatic Strategies Used within Learning Process", Postmodern Openings , Vol. 5, nr.1, March, pp. 53-61; citat la p. 10. (9) în Marija Tomecak; Ana Stambuk; SILVIA RUSAC, PPROMIŠLJANJE STARENJA ISTAROSTI – PREDRASUDE, MITOVI I NOVI POGLEDI, 2013, la p. 51 (10) (11) în Diana Antonela Diaconu; Anca Mihaela Viţalariu; Monica Silvia Tatarciuc, ”Aesthetic concepts in contemporary dental medicine in Romanian Journal of Oral Rehabilitation”, Vol. 5 No.4, October-December 2013 (http://rjor.ro/uploads/revista/2013/no4/aesthetic-concepts.pdf); lucrarea citată este Marius Costel Eşi, Niadi Cernica, Loredana Terec Vlad, Oana Lenta, Lidia Ungureanu, Issues in the ethics and aesthetics of the new technologies, in European Journal of Science and Theology; 2013:9, pp. 77-88; citat la p.63 şi la p. 68.

Page 7: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

7

(12) în Pătruţ Monica, �Civic education through online environment: learning about 2012Romanian elections�, in Ion ROCEANU, Daniel BELIGAN, Lucian CIOLAN, Catalin RADU (eds.), QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, în eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, April 25 – 26, 2013, volume 2, ISSN 2066 – 026X, , “CAROL I” National Defence University Publishing House, Bucureşti, pp. 309-314 (citat la p.642 şi la p. 643). – articolul citat este Marius Costel E�i; Niadi Cernica, Loredana Terec Vlad, Oana Lenţa şi Lidia Ungureanu, Issues in the Ethics and Aesthetics of the new technologies, apărut în European Journal of Science and Theology, indexat în Scopus by Elsevier Bibliographic Databases, în Art and Humanities Citation Index (A&HCI) şi Science Citation Index-Expanded (SCIE) including The Web of Science by ISI Thomson Reuters,Februarie, vol 9, nr.1, Iaşi, 2013 pp. 77-89 (13) în Jeder Daniela, Teacher’s Ethics Responsibilities in The Practice of Education and Training, in Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 92, 10 october 2013, pp.432-436, (citat la p.433 şi la p. 436). (14) în Daniela Jeder, Teoria şi metodologia curriculumului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-30-3351-6 (citat la p. 165). (15) în Sandu Antonio; Ponea S.; Alexa E, �New Directions in Social Epistemology�, in Analele Ştiinţifice Ale Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' Din Iaşi, Sociologie Şi Asistenţă Socială, No. 1, pp. 59-75, June 2012; lucrarea citată este Esi, M.C. 2010. Normative-explanatory valences at the level of the scientific theory. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2 (5), 27-38. (citat la p. 61 şi la p.74). (16) în Jeder Daniela; Elena Bujorean, Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului, Editura PIM, Iaşi, 2011 (citat la p. 128); (17) în Helena Maria Sabo, �Aspects of intercultural communication in Romania�, în FLTAL 2011 http://eprints.ibu.edu.ba/89/1/FLTAL%202011%20Proceed%C4%B1ngs%20Book_1_p601-p605.pdf (1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics May 5-7, Sarajevo), 2011, (citat la p. 602 şi la p. 605).

(18) în Jeder Daniela, "Ethics in education and training" în Academic Days of Timişoara: Social Sciences Today, 2011, pp.232-239, lucrarea citată este "The idea of complementarity between science and education", în 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry IPCBEE vol.1 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore (citat la p.239). (19) în Jeder Daniela, �Levels in the construction in the moral personality�, 2011 International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH 2011), Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, Editors: Prof. Chun-Hua Lin and Zhang Ming, Singapore, IEEE Catalog Number: CFP1132M-ART; ISBN: 978-1-4244-9375-3; IEEE Catalog Number: CFP1132M-PRT; ISBN:978-1-4244-9374-6; lucrarea ştiinţifică este inclusă în IEEE Xplore şi este indexată de Thomson ISIşi Ei Compendex, Volume 2, Singapore, (citat la p. V2-104; şi la p. V2-105); (20) în Jeder Daniela, "Education and Structures of Responsibility for Life and Environment" în 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry IPCBEE vol.1 (2011)© (2011) IACSIT Press, Singapore; lucrarea citată este Structuri epistmice în filosofia educaţiei, Editura ,,George Tofan" Suceava (citat la p. 421 si la p. 423). (21) în Pustiu Georgeta, �The Pragmatism of Educational Strategies within Managerial Society�, în Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională (Romanian Journal for Multidimensional Education), Volumul 5, Decembrie, 2010, anul 2, Editura Lumen, Iaşi, revista este indexată Copernicus(Journal Covered in Index Copernicus), Google Scholar, WorldCat, Ideas-Repec, Socionet, EconPapers, Research Papers in Economics (RePEc), Cabell's Directory of PublishingOpportunities, Social Science Research Network, CNCSIS, Ulrichsweb; pISSN: 2066-7329; eISSN 2067-9270; pp. 131-139 (citat la p. 132 şi la p. 139). (22) în Pustiu Georgeta, �The managerial strategy in the organisational system�, 2010 International Conference on Biology, Environment and Chemistry, IPCBEE vol.1 (2011), IACSIT Press, Singapore (citat la p. 392 şi la p. 396).

Page 8: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

8

B: Despre activitatea ştiinţifică - Conferinţa Internaţională LUMEN 2014: ,”Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty” – Din consiliul ştiinţific al manifestării fac parte şi patru universitari suceveni, în Crai Nou, miercuri 19 februarie 2014; adresa: http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=65373&format=html - Magda Axon, ”Cum e mai bine să înveţe elevii: de la dascăli sau de la computer?” în Crai Nou, 05.10, 2013, adresa: http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=61835 - Adriana Mihaela Macsut şi Ştefan Grosu, ,,Nevoia de etică aplicată�. O prezentare a antologiei Aspecte ale eticii aplicate în limitele cunoaşterii, Editura Rovimed, Bacău, 2013), adresa: http://www.pravaliaculturala.ro/evantaie_2013-7.html#5 - Adrian Popovici, ,,Procesualitate şi conceptualizare didactică în ştiinţele educaţiei�, în Crai Nou, nr.6274, luni 17 iunie 2013, adresa: http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=57787&format=html - L.C.D., ,,Didactica specialităţii între strategii discursive şi performanţe argumentative”, publicat în Crai Nou, nr. 5506, miercuri, 24.11.2011, adresa: http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=35418&format=html - Cornelia Apostol – Instrumente artistice în educaţie, în Revista de Cultură Cronica, Iaşi, 21 septembrie 2010, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1iJh1mGTCJsJ:revistacronica.wordpress.com/sunetul-muzicii/instrumente-artistice-in-educatie/+esi+marius-costel&cd=11&hl=ro&ct=clnk&gl=ro ; - Corvin Bejinariu – Demersul didactic şi realităţile noii educaţii, în Saptămânalul de Rădăuţi, nr.182, octombrie 2008, adresa web http://www.saptamanalul.ro/articol.php?articolID=1614; - Oana Alphonso – Zece elevi suceveni la naţionala de socio-umane, în Monitorul de Suceava, Anul XIII, nr. 77 (3757), din 20.03. 2008, adrese web: http://www.monitorulsv.ro/Local/2008-03-20/Patru-elevi-suceveni-calificati-la-nationala-de-biologie şi http://www.news-bucovina.ro/pages/ posts/zece-elevi-suceveni-calificati-la-faza-nationala-a-olimpiadei-disciplinelor-socio-umane4346.php (ştire introdusă în 18.03.2008); - Oana Alphonso - Volum în trei limbi, lansat la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, în Monitorul de Suceava, Anul XIII, nr. 46 (3726), adresă web: http://www.monitorulsv.ro/Local/2008-02-18/Volum-in-trei-limbi-lansat-la-Colegiul-National-Mihai-Eminescu, www.ziaruldesuceava.ro/Local/2008-02-18/Volum-in-trei-limbi-lansat-la-Colegiul-National-Mihai-Eminescu, http://www.allpress.ro/stire/19-02-08/1199763.htm; - Gabriela Ştefancu - Marius Eşi. Decadenţa sincerităţii. O filosofie naivă prin gânduri simple, în Şcoala Bucovineană, Anul XI, Nr.2 martie//2008, Casa Corpului Didactic ,,George Tofan” Suceava, pp.47-48, adresă web http://www.ccd-suceava.ro/pdf/c2.pdf - Marius Eşi - Conceptul de ,,demarcaţie” la Karl Popper, adresă web: http://www.history-cluj.ro/SU/Ro/Stud_Cerc_vol16/Filosofie_c.htm#_Toc169927708, 18 iunie 2007; - Magda Axon – A apărut ,,EPISTEME” în Crai Nou, Nr. 4004 din 10.09. 2005, adresă web: http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=2659&edition_id=4004&format=html -Viaţa Diecezei – Simpozion la Iaşi: ”Drepturile omului”, adresă web: http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20040509.

Page 9: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

9

Participări la cursuri, seminarii, schimburi de experienţă, mese

rotunde, stagii de formare – perfecţionare

(din 2002)

(1) Participare la evenimentul Masa Rotundă cu titlul Etica Aplicată şi practică filosofică din cadrul Târgului de Carte, Artă şi Muzică „Primăvara cărţilor la Iaşi”, 2014.

(2) Participare la prelegerea Profesionalizarea în învăţământul superior. Implicaţii asupra design-ului curriculumului universitar din cadrul Parteneriatului academic internaţional pentru o educaţie de calitate,Suceava, 17 decembrie 2013;

(3) Participare la masa rotundă cu tema Rolul educaţiei nonformale în dezvoltarea personalităţii, Suceava 25 ianuarie 2013;

(4) Participare la Programul de Formare în Didactica Specialităţii Disciplinelor Socio-Umane (modulele parcurse: Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialităţii; Metode moderne de formare în didactica specialităţii; Metode şi tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice), Predeal, septembrie 2012;

(5) Participare la Programul de Perfecţionare Didactica Economiei, în cadrul proiectului �Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice�, Suceava, 12 mai 2012-17 iunie 2012;

(6) Participare la cursul de Management educaţional – Atestat de Formare Continuă (06.02.2012 – 10.03 2012);

(7) Participare la Schimbul de experienţă interjudeţean cu tema ,,Valenţe educative ale dezbaterii academice ’’ Karl Popper”, Rădăuţi, 10 decembrie 2010;

(8) Participare la Cursul de Calificare Profesională la Nivel Internaţional ,,Educaţia pentru mediu” – Amprenta piciorului ecologic” (Landesarbeitsgruppe Umweltbildung – Bausteine zum ökologischen FuBabdruck), organizat de Academia pentru calificarea personalului didactic (Akademie Für Lehrerfortbildung und Personalführung), Centrul de Calificări Profesionale cu privire la Educaţia şi Dezvoltarea Durabilă, Feldafig (Germania), 15 noiembrie 2010 -17 noiembrie 2010; (9) Participare la cursurile desfăşurate în cadrul ,,Zilelor Educaţiei de Excelenţă’’, Suceava, 27-28 februarie 2010; (10) Participare la Conferinţa Judeţeană de Metodică ,,Programul Clasa Liderilor pentru Bucovina - Şcoala de Vară pentru tineri cu performanţe deosebite”, Rădauţi, 28 noiembrie 2009;

(11) Participare la Conferinţa Naţională ,,Strategii educaţionale centrate pe subiectul învăţării, organizată de Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, 15 octombrie 2009;

(12) Participare la training-ul ,,Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali’’, derulat în cadrulproiectului Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială, Suceava, iunie, 2009;

(13) Participare la Conferinţa Judeţeană de Metodică ,,Aplicaţii şi rezultate în didactica disciplinelorsocio-umane’’, Câmpulung Moldovenesc, 29 aprilie 2009; (14) Participare la Cursul de Specializare MENTOR (,,Profesor Mentor-Îndrumare suport şi asistenţă pentru profesori stagiari şi studenţi practicanţi”), Suceava, martie 2009; (15) Participare la seminarul de formare cu tema ,,Diseminarea informaţiilor privind protecţia prin Brevete de invenţie şi Model de utilitate’’, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi deCamera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava, Suceava, 28 noiembrie, 2008;

Page 10: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

10

Participări la cursuri, seminarii, schimburi de experienţă, mese

rotunde, stagii de formare – perfecţionare

(din 2002)

(16) Participare la Cursul de Formare ,,Şcoala, furnizor de calitate”, organizat de Casa Corpului Didactic ,,George Tofan” Suceava, Suceava, noiembrie, 2008;

(17) Participare la Cursul Manager de Proiect, Octombrie 2008-decembrie 2008, Suceava (diploma este recunoscută de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei);

(18) Participare la Cursurile Programului Educaţie economică şi antreprenorială, furnizat de Centrul Român pentru Educaţie Economică (CREE), în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ,,George Tofan” Suceava, octombrie-noiembrie 2008, Suceava;

(19) Participare la Cursul Evaluator Competenţe Profesionale, code COR 241219 organizat de M.G.T. EDUCATIONAL SRL, Suceava în perioada 17.09. 2008-14.11.2008;

(20) Participare la Cursul de specializare MANAGER DE PROIECT, octombrie 2008-decembrie 2008, Suceava, 2008 (diploma este eliberată şi recunoscută de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării);

(21) Participare la programul de iniţiere/specializare de EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE (competenţe profesionale obţinute: planificarea şi organizarea evaluării; înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării ; efectuarea evaluării; elaborarea instrumentelor de evaluare; analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa; verificarea internă a proceselor de evaluare; verificarea externă a proceselor de evaluare), cod COR 241219, organizat de M.G.T. EDUCATIONAL SRL la Suceava în perioada 17.09. 2008-14.11.2008;

(22) Participare la seminarul de formare cu tema ,,Mediul de Afaceri şi Autoritatea de Concurenţă-Parteneri pentru Integrare şi Dezvoltare’’, organizat de Consiliul Concurenţei (Inspectorat Suceava şi Botoşani) şi de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava, Suceava, 25 iulie, 2008;

(23) Participare la programul de iniţiere/perfecţionare/specializare de FORMATOR (competenţe profesionale dobândite: pregătirea formării, efectuarea formării, evaluarea cursanţilor, revizuirea şi promovarea programului de instruire), cod COR 241205, organizat de SCHULTZ CONSULTING la Bucureşti în perioada 21.01.2008-26.01.2008;

(24) Participare la stagiul de formare continuă ,,Consiliere şi orientare’’ desfăşurat la Casa Corpului Didactic Suceava ,,George Tofan’’ Suceava, ianuarie 2008;

(25) Participare la activitatea de cerc pedagogic a profesorilor de ştiinţe socio-umane desfǎşuratǎ în 22 noiembrie la Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava, 22 noiembrie 2007;

(26) Participare la Conferinţa Judeţeanǎ de Educaţie Civicǎ care a avut drept temǎ ,,Educaţia pentru mass-media în şcoalǎ’’ organizatǎ în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Casa Corpului Didactic ,,George Tofan’’ Suceava, Agenţia de Monitorizare a Presei şi Grupul Şcolar ,,Alexandru cel Bun’’ Gura-Humorului, Gura-Humorului, 20 octombrie 2007;

(27) Participare la cursurile de formare organizate de Educaţia 2000+ Consulting cu tema ,,Managementul proiectelor-Scrierea propunerilor de finanţare’’ la Suceava, 2-4 martie 2007;

(28) Participare la cursurile organizate de British Council Bucharest and University of Cambridge ,,ESOL Examinations’’ (Teaching reading for BEC, Teaching writing for BEC, Teaching listening for BEC, Teaching speaking for BEC’’), aprilie 2007;

Page 11: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

11

Participări la cursuri, seminarii, schimburi de experienţă, mese

rotunde, stagii de formare – perfecţionare

(din 2002)

(29) Participare la Seminarul Naţional ,,Competenţă în mass-media” organizat de Agenţia de Monitorizare a Presei ”Academia Caţavencu” la Bacău 29 aprilie 2006;

(30) Participare la trainingul ,,Strategii publicitare şi Relaţii publice” (acest training a făcut parte din programul de educaţie non-formală Traininguri pentru tineri), organizat la Sinaia, 10-15 august 2005;

(31) Participare, în urma obţinerii unei burse Socrates (Comenius 2.2 C), la Cursul de Formare ,,Edward de Bono’s Serious Creativity and Lateral Thinking”, Kaparra (Malta), 18-22 iulie 2005;

(32) Participare la Cursul de Formare ,,Tehnici şi metode active de învăţare” organizat de Casa Corpului Didactic Suceava, la Colegiul Naţional, ,,Mihai Eminescu”, Suceava, 10 martie - 18 martie 2005;

(33) Participare la Programul de formare ,,Metode şi tehnici active de învăţare – aria curriculară ,,Om şi societate”, Modulul – Educaţia civică – curriculum şi pregătirea profesorilor desfăşurat la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” din Suceava în perioadele 15 – 16 ianuarie 2005 şi 26 – 27 februarie 2005;

(34) Participare la trainingul ,,Strategii publicitare şi Relaţii publice” (acest training a făcut parte din programul de educaţie non-formală Traininguri pentru tineri), organizat la Sinaia, 10-15 august 2005;

(35) Participare, în urma obţinerii unei burse Socrates (Comenius 2.2 C), la Cursul de Formare ,,Edward de Bono’s Serious Creativity and Lateral Thinking”, Kaparra (Malta), 18-22 iulie 2005;

(36) Participare la Programul de formare ,,Metode şi tehnici active de învăţare – aria curriculară ,,Om şi societate”, Modulul – Educaţia civică – curriculum şi pregătirea profesorilor desfăşurat la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” din Suceava în perioadele 15 – 16 ianuarie 2005 şi 26 – 27 februarie 2005;

(37) Participare la programul ”De la formarea iniţială la formarea continuă” organizat în cadrul ”Săptămânii educaţiei adulţilor”, Suceava, 25 noiembrie, 2004;

(38) Participare la Cursul Online de Formare ”Comunicare”, organizat de Academia Online şi Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară, în perioada 2-3 august-05 septembrie, 2004;

(39) Participare la Cursul de Perfecţionare din cadrul Programului PHARE TVET RO 0108.01 (modulele parcurse: Standarde de pregătire profesională, Curriculum, Învăţarea centrată pe elev, Bariere în calea învăţării, Formarea pentru lucrul cu întreprinderile, Informare şi consiliere privind cariera – reţele şcolare şi parteneriate, Educaţia de gen, Evaluare internă şi externă, Arta comunicării, Iniţiere AEL), organizat şi susţinut de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Casa Corpului Didactic, Suceava, la Suceava, 05 iulie – 09 iulie, 2004;

(40) Participare la Cursul de Formare ”Sistem integrat de mass-media” (MEDIASIS), proiect desfăşurat de Agenţia de Monitorizare a Presei ”Academia Caţavencu” în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului”, Iaşi, 21 mai – 23 mai, 2004;

(41) Participare la Stagiul de Perfecţionare ”Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor învăţării”, organizat la Corpului Didactic, Suceava, 7 mai – 8 mai, 2004;

(42) Participare la Cursul de Specializare în limba engleză, nivel mediu, Suceava, Aprilie – Iunie, 2003;

(43) Participare la Stagiul de Perfecţionare ”Modalităţi de realizare a activităţii de consiliere şi orientare în şcoală”, organizat de Centrul de Asistenţă Psiho-Pedagogică, Suceava, Martie – Aprilie, 2002;

(44) Participare la Cursul de Formare ”Iniţiere operare calculator. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în educaţie”, Suceava, 15 Februarie - 15 Martie, 2002;

(45) Participare la Seminarul Judeţean de Formare privind noul curriculum şcolar la disciplinele socio-umane, Suceava, 28-29 August, 2002.

Page 12: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

12

Participări la manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, congrese, sesiuni, colocvii, şcoli/ academii de

vară etc.) – (din 2002)

(1) Participare la International Scientific Conference Lumen Transdisciplinarity and Communicativity Action, organizată de Lumen Association, Lumen Research Center in Social and Humanistic Science, cu lucrarea The significance of the mission statement compared to Organizational Culture Concept, 21-22 noiembrie 2014;

(2) Participare la International Conference ”Education Facing Contemporary World Issues” EDU-WORLD 2014”, organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti, cu lucrarea Opţiuni didactice pentru educaţia pentru mediu (Didactic options for the environmental education), 7-9 noiembrie 2014;

(3) Participare la Conferinţa Internaţioanlă EPHES Enhancement & Morality in The Digital Era. Global Political, Economic & Social Issues, cu lucrarea The Challenges of Education, Suceava, 20-22 iulie 2014; webiste: http://www.pheade.ro/ephes2014/participants/.

(4) Participare la Conferinţa Internaţională de Ştiinţe ale Educaţiei, a XII-a ediţie, cu lucrarea Repere axiologice în abordarea sintalităţii clasei de elevi, Suceava 12-13 iunie 2014;

(5) Participare la Conferinţa Naţională de Educaţie (CNEFSE-USV) Incursiuni didactice în dinamica educaţională, cu lucrarea Problematici actuale ale didacticii de specialitate în contextul unei educaţii dinamice, 17.05.2014, Suceava;

(6) Participare la Conferinţa Internaţională European Development reasearch in Horizont 2020, cu lucrarea Misiune şi viziune – repere fundamentale în cadrul organizaţiei de afaceri (Mission and Vision – fundamental reference points within business organization), Suceava, 10-13 iulie 2013;

(7) Participare la Conferinţa de Ştiinţele Educaţiei (a XI-a ediţie cu tema Dimensiuni explicativ-argumentative în discursivitatea didactică, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava, 14-15 iunie 2013;

(8) Participare la Conferinţa Naţională ,,Dimensiuni Didactice şi pedagogice în ştiinţele educaţiei”, cu lucrarea Realismul noilor didactici şi reconstrucţia educaţională, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, 25 mai 2013;

(9) Participare la Conferinţa Internaţinală LUMEN 2013 cu lucrarea Performanţă şi excelenţă în definirea, evaluarea şi concretizarea misiunii organizaţiilor de afaceri (Performance and Excellence in Defining, Asserting and Concretizing The Mission of Business Organization), 10-13 aprilie, Iaşi, 2013;

(10) Participare la Conferinţa Internaţională LUMEN 2013 cu lucrarea Rolul şi importanţa discursului didactic în realitatea educaţională (The role And The Importance Of Didactic Discourse In the Educational Reality), 10-13 aprilie, Iaşi, 2013;

(11) Participare la Conferinţa Internaţinală LUMEN 2013 cu lucrarea Dimensiunea potenţială valorică în managementul afacerilor (The Potential Dimension value in Business Management), în colaborare cu Raluca Zoltan şi Romulus Vancea, 10-13 aprilie, Iaşi, 2013;

(12) Participare la Conferinţa Internaţională European Development reasearch in Horizont 2020 9erdh-2020) cu lucrarea Misiune şi viziune – repere fundamentale în cadrul organizaţiei de afaceri (Mission and Vision – fundamental reference points within business organization), Suceava, 10-13 iulie 2013;

(13) Participare la Conferinţa de Ştiinţele Educaţiei (a XI-a ediţie cu tema Dimensiuni explicativ-argumentative în discursivitatea didactică, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava, 14-15 iunie 2013;

(14) Participare la Conferinţa Naţională ,,Dimensiuni Didactice şi pedagogice în ştiinţele educaţiei”, cu lucrarea Realismul noilor didactici şi reconstrucţia educaţională, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, 25 mai 2013;

(15) Participare la Conferinţa Internaţinală LUMEN 2013 cu lucrarea Performanţă şi excelenţă în definirea, evaluarea şi concretizarea misiunii organizaţiilor de afaceri (Performance and Excellence in Defining, Asserting and Concretizing The Mission of Business Organization), 10-13 aprilie, Iaşi, 2013;

(16) Participare la Conferinţa Internaţională LUMEN 2013 cu lucrarea Rolul şi importanţa discursului didactic în realitatea educaţională (The role And The Importance Of Didactic Discourse In the Educational Reality), 10-13 aprilie, Iaşi, 2013;

Page 13: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

13

Participări la manifestări ştiinţifice (simpozioane, congrese, sesiuni, colocvii, şcoli/ academii de vară

etc.) – (din 2002)

(17) Participare la Conferinţa Internaţinală LUMEN 2013 cu lucrarea Dimensiunea potenţială valorică În managementul afacerilor (The Potential Dimension value in Business Management), în colaborare cu Raluca Zoltan şi Romulus Vancea, 10-13 aprilie, Iaşi, 2013;

(18) Participare la Conferinţa Anuală de Didactică Problematizări în Didactica Generală şi în

Didacticile Speciale, organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu lucrarea Didactica disciplinelor socio-umane în dimensiunea bunelor practici educaţionale, Predeal, 19-21 septembrie 2012;

(19) Participare la Academia de Vară cu tema Perspective noi în didactică. De la centrarea pe elev la abordarea prin competenţe, organizată la Universitatea �1 Decembrie 1918� din Alba Iulia, 01-09 august, 2012;

(20) Participare la Conferinţa Internaţională Tradiţii, Valori şi Perspective în Ştiinţele Educaţiei, organizată de / Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj Napoca), cu lucrarea Ideea unei didactici a managementului educaţional, Cluj-Napoca, 27 mai 2011;

(21) Participare la The 7th International Scientific Conference else – elearning and Software for Education, cu lucrarea Educaţia viitorului şi integrarea noilor dimensiu ale tehnologiilor de

învăţare (The education of future and the integrating dimension of the new learning tecnologies), Bucureşti, 28-29 aprilie 2011;

(22) Participare la Simpozionul Naţional Dimensiuni creative ale învăţământului românesc cu lucrarea Despre curajul şi teama de a gândi cu privire la o filosofie a culturii româneşti căzută în uitare, Suceava, 4 mai 2011;

(23) Participare la 2011 International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH 2011), Singapore cu lucrarea Criterii axiologice şi conexiuni conceptual-teoretice în pararadigma ştiinţifică. Despre un model educaţional constructivist în filosofia ştiinţei (Axiological Criteria And Conceptual-Theoretical Connections In The Scientific Paradigm, On A Constructivist Educational Model In The Philosophy of Science), Singapore, 26-28 martie 2011;

(24) Participare la Conferinţa Naţională Repere actuale privind receptarea interdisciplinară a matematicii cu lucrarea Epistemologia matematicii şi educaţia ştiinţifică, 19 martie, Suceava, 2011;

(25) Participare la Red-Conference Proceedings, organizată de Centro Stefano Franscini Ascona (Switzerland), Università della Svizzera italiana, École polytechnique fédérale de Lausanne, University of Sf. Gallen, cu lucrarea Regândirea educaţiei şi şi noua paradigmă culturală a societăţii cunoaşterii (The rethinking of education and the new cultural paradigm of the knowledge society), Monte Verita (Elveţia), 8-10 martie, 2011;

(26) Participare la Conferinţa Internaţională pentru Discipline Academice, organizată de University of Malta, cu lucrarea Educaţia viitorului în contextul noii paradigme comunicaţionale (The education of the future in the context of the new communicational paradigm), Gozo (Malta), 6 martie, 2011;

(27) Participare la Conferinţa Internaţională Lumen (Logos Universality Mentality Education Novelty), cu lucrările Investigaţii epistemologice asupra identităţii lingvistice (Epistemological investigation on Linguistic Identity) şi Dimensiuni axiologice în procesul educaţional (Axiological Dimensions in The Educational Process), Iaşi 18 februarie, 2011;

(28) Participare la Conferinţa Naţională ,,Educaţia sub impactul noilor media. Perspective şi riscuri’’, organizată de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi Ştiinţe Socio-Umane (Universitatea Politehnica din Bucureşti), cu lucrarea Educaţia mass-media şi noul culturalism social, 20 octombrie 2010;

(29) Participare la Conferinţa Internaţională ‘’Education Facing Contemporary World Issues’’ (EDU- WORLD 2010), organizată de Universitatea din Piteşti, Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea Educaţia socială şi noua societate a cunoaşterii (Social Education and new society of knowledge), 8-9 octombrie, 2010;

(30) Participare la Conferinţa Internaţională PHOENIX – PHE 2010, organizată de Universitatea Transilvania din Braşov (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei), cu lucrarea Profesionalism şi competenţă în educaţie (Profesionalism and competence in education), Septembrie, 23-25, 2010;

(31) Participare la Conference on Environmental Engineering and Applications, IEEE cu lucrarea Aplicaţii conceptuale în dimensiunea cunoaşterii ştiinţifice (Conceptual applications in the dimension of the scientific knowledge), Singapore, 10-12 septembrie 2010;

Page 14: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

14

Participări la manifestări ştiinţifice (simpozioane, congrese, sesiuni, colocvii, şcoli/ academii de vară

etc.) – (din 2002)

(32) Participare la Conferinţa Internaţională asupra Educaţiei EDULEARN (Noile tehnologii educaţionale), organizată de IATED (International Association of Technology, Education, and Development), cu lucrarea Noile ehnologii de învăţare şi conştiinţa umană, (New Learning Technologies and Human Consciousness), Barcelona, 5-7 iulie, 2010; (33) Participare la Conferinţa Naţională a DPPD, organizată de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea Comunicarea didactică în activitatea edcaţională, Bucureşti, 4 iunie 2010 ;

(34) Participare la Conferinţa Naţională cu participare internaţională ,,Cercetare şi politici sociale’’, organizată de Universitatea din Oradea (Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Centrul de Studii asupra Transformărilor Sociale în colaborare cu Casa Corpului Didactic a judeţului Bihor), cu lucrarea Paradigmă şi realitate în societatea contemporană, Oradea, 29 mai 2010;

(35) Participare la Conferinţa Internaţională ,,Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei’’, organizată de Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei în colaborare cu Institutul de Pregătire Didactică, Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, cu lucrarea Ideea unei epistemologii a didacticii de specialitate în contextul realităţii educaţionale, Cluj-Napoca, 28 mai 2010;

(36) Participare la Simpozionul Internaţional ,,Responsabilitate publică în educaţie’’ (Ediţia a II-a), organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, cu lucrarea Realitatea educaţională în contextul pragmatismului social, Constanţa, 22-23 mai 2010;

(37) Participare la Simpozionul Internaţional ,,Ştiinţele socio-umane : între teorie şi practică’’, organizat de U.S.A.M.V.B. Timişoara (Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi Ştiinţe Socio-Umane), cu lucrarea Rolul principiilor didactice în predarea-învăţarea-evaluarea disciplinelor socio-umane, Timişoara, 14-15 mai, 2010 ;

(38) Participare la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice Instrumente Artistice în Educaţie, organizată de Universitatea de Arte ,,George Enescu’’ Iaşi, cu lucrarea Repere valorice în educaţia artistică (Value references in the artistic education ), Iaşi, 12-14 aprilie, 2010 ;

(39) Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională ‘’Strategii XXI-Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare’’, organizată de Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I ‘’, cu lucrarea Securitatea educaţională între strategii (inter)naţionale şi bune practici, Bucureşti, 15-16 aprilie 2010 ;

(40) Participare la Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională ,,Provocări pentru Ştiinţă şi Cercetare în Perioade de Criză’’, organizată de Universitatea Alma Mater din Sibiu, cu lucrarea Necesitatea reevaluării domeniului educaţional în contextul crizei economice şi a noilor realităţi ştiinţifice, 26-28 martie 2010;

(41) Participare la Conferinţa Internaţională ,,Mass-Media şi Educaţia’’ organizată de Universitatea Petrol Gaze Ploieşti (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), cu lucrarea Promovarea valorilor umane dincolo de prejudecăţi şi stereotipii ; această conferinţă internaţională s-a desfăşurat la Buşteni în perioada 5-6 martie 2010;

(42) Participare la Simpozionul Naţional ,,O şcoală pentru fiecare, o şcoală pentru toţi’’, organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII ,,Ion Creangă’’ Suceava, Casa Corpului Didactic ,,George Tofan’’ Suceava, Asociaţia Regională pentru Educaţie şi Dezvoltare (ARED) Suceava, Suceava, 23 mai 2009;

(43) Participare la Simpozionul Interjudeţean ,,Omul-fiinţă raţională. Între normalitate şi anormalitate’’, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare’’ Tîrgu-Neamţ, cu lucrarea Educaţia personală, o modalitate de promovare a principiului valoric (lucrare care a obţinut premiul al III-lea), Tîrgu-Neamţ, 22 mai 2009;

(44) Participare la Seminarul ,,Didactica Internaţional’’, organizat Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa Reşiţa, Casa Corpului Didactic şi Departamentul pentru Învăţământ al Landului Steiermark din Austria, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi, cu lucrarea Educaţia ştiinţifică între creativitate şi inovaţie, 20 mai 2009;

(45) Participare la Simpozionul Internaţional ,,Responsabilitate publică în educaţie’’ organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Colegiul Naţional de Arte ,,Regina Maria’’ Constanţa, Liceul Teoretic ,,Ovidius’’ Constanţa, Editura ,,Crizon’’ Constanţa, cu lucrarea Educaţia publică între creativitate şi calitate, Constanţa, 17 mai, 2009;

Page 15: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

15

Participări la manifestări ştiinţifice (simpozioane, congrese, sesiuni, colocvii, şcoli/ academii de vară

etc.) – (din 2002)

(46) Participare la Simpozionul Internaţional ,,Succesul şi insuccesul şcolar’’ organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Şcoala cu clasele I-VIII Asău, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, cu lucrarea Educaţia competitivă, o formă a realităţii sociale, Asău (judeţul Bacău), 16 mai 2009 ;

(47) Participare la Simpozionul DIDACTICA Caraşova organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin şi Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, cu lucrarea Educaţia ştiinţifică între creativitate şi inovaţie, în cadrul secţiunii tematice <<Creativitate şi inovaţie în curriculum-arie curriculară ‘’Om şi societate’’>>, Reşiţa, 15 mai, 2009;

(48) Participare la Simpozionul Internaţional ,,Educaţia ca fenomen social între teorie şi practică’’ organizat de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi Ştiinţe Socio-Umane USAMVB Timişoara, cu lucrarea Educaţia spontană-un model de raţionalitate pedagogică, Timişoara,10 mai 2009;

(49) Participare la Simpozionul Naţional ,,Cercetare şi educaţie’’ organizat de Asociaţia ‘’Formare Studia’’ în parteneriat cu ,,Universitatea ‘’Al. I. Cuza’’ Iaşi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ‘’Ion Ionescu de la Brad’’ şi Casa Corpului Didactic Iaşi, cu lucrarea Educaţia logic-filosofică şi reformele fără sens, Iaşi, 9 mai 2009;

(50) Participare la Sesiunea Anuală de Comunicări şi Referate Ştiinţifice ale Cadrelor Didactice ,,Creativitate şi inovaţie în învăţământ’’, organizată de Casa Corpului Didactic ,,George Tofan” Suceava, cu lucrarea Educaţia convenţională. O perspectivă paradoxală a societăţii planificate, Suceava, 6 februarie 2009;

(51) Participation in the activity which took place in the Excellence Camp, in the subject Logics, Argumentation and Communication, Gura-Humorului, 1-5 February 2010;

(52) Participare la Simpozionul Internaţional ,,Profesorul-factorul cheie în educaţie” organizat în cadrul vizitei de studiu ARION 0701809 de către Asociaţia ,,ABA-DEL-TIN” Suceava şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, cu lucrarea Cercetări asupra educaţiei transdisciplinare, Suceava, 2 februarie 2009;

(53) Participare la Simpozionul Internaţional ,,Dezvoltare multiculturală într-un spaţiu european’’, Ediţia I, (organizat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Şcoala Creştină Filadelfia Suceava în parteneriat cu Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’, Consiliul Judeţean Suceava) cu lucrarea Propoziţii compuse, Suceava, 7 iunie 2008;

(54) Participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ELSTUD ‘08 (organizată de Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor din cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare’’ Suceava), prin coordonarea lucrării ,,Aplicaţii ale logicii în economie’’ elaborată de Slevoacă Dana şi Posteucă Narcisa, Suceava, 6 iunie, 2008;

(55) Participare la Simpozionul Internaţional ,,Profesorul-factorul cheie în educaţie” organizat în cadrul vizitei de studiu ARION 0701809 de către Asociaţia ,,ABA-DEL-TIN” Suceava şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, cu lucrarea Promovarea educaţiei într-o societate a cunoaşterii, în Vol I. (Profesorul-factorul cheie în educaţie), Editura ,,George Tofan” Suceava, 7 aprilie 2008;

(56) Participare la Sesiunea Anualǎ de Comunicǎri Ştinţifice şi Referate a Cadrelor Didactice care a avut drept temǎ ,,Educaţia în societatea cunoaşterii’’ organizatǎ de Casa Corpului Didactic ,,George Tofan’’ Suceava, cu lucrarea (De)construcţia şi pragmatismul ideii de management organizaţional, Suceava 19 ianuarie 2008;

(57) Participare la Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice cu tema ,,Comunicarea în secolul informaţiei’’, organizată de Inspectoratul Şcolar din Suceava, cu lucrarea Consilierea grupului de părinţi (tutori).Proiect de consiliere, Suceava , 27 mai 2006 ;

(58) Participare la Simpozionul Naţional de Didactică care a avut drept temă ,,Asigurarea calităţii în educaţie prin utilizarea strategiilor de evaluare eficientă în procesul de predare-învăţare” cu lucrarea Calitate versus competitivitate în procesul educaţional, Botoşani, 28 aprilie 2006;

(59) Participare la Sesiunea Ştiinţifică ,,Unitatea cunoaşterii. Ştiinţa între specializare şi holism” organizată de Academia Română – Filiala Iaşi (Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane” Iaşi), cu lucrarea Sensuri ale identităţii în filosofia ştiinţei, Iaşi 24 martie 2006;

Page 16: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

16

Participări la manifestări ştiinţifice (simpozioane, congrese, sesiuni, colocvii, şcoli/ academii de vară

etc.) – (din 2002)

(60) Participare la Sesiunea Ştiinţifică ,,Idei şi valori perene în ştinţele socio-umane” organizată cu prilejul Zilelelor Academice Ieşene (Ediţia a XX-a) de Academia Română – Filiala Iaşi (Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane” Iaşi), cu lucrarea Ştiinţele socio-umane şi rolul lor în procesul comunicării, Iaşi, 29-30 septembrie - 1 octombrie 2005;

(61) Participare la Sesiunea Ştiinţifică Anuală cu tema ,,Factori ai succesului şcolar” organizată de Inspectoratul Şcolar Suceava şi Casa Corpului Didactic Suceava, cu lucrarea Consilierea în sistemul educaţional. Plan de intervenţie pentru o situaţie-problemă, Suceava, 14 mai 2005;

(62) Participare la Colocviul Internaţional ,,Ştiinţe ale educaţiei: dinamică şi perspectivă”, ediţia a V-a, 2005, cu lucrarea Dinamica educaţiei între mentalitate şi libertate, Suceava, 6 – 7 mai, 2005;

(63) Participare la Simpozionul Naţional de Didactică, Ediţia a II – a, cu tema ,,Strategii alternative de diferenţiere şi individualizare în predare - învăţare – evaluare”, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, Casa Corpului Didactic Botoşani, cu lucrarea Demersul didactic şi realităţile noii educaţii: limite şi împliniri, Botoşani, 9 aprilie 2005;

(64) Participare la Conferin�a organizată de Academia Română – Filiala Iaşi (Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane” Iaşi) cu lucrarea Rolul cunoaşterii în demersul ştiinţific, Iaşi, 18 martie 2005;

(65) Participare la cea de a XIII-a Ediţie a Sesiunii Ştiinţifice Anuale, organizată de Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Departamentul de Cercetări Socio-Umane din Cluj-Napoca, Institutul de Istorie ”George Bariţ” – Cluj-Napoca, cu lucrarea De la conştiinţa universală la umanismul universului, Cluj-Napoca, 22-23 octombrie 2004;

(66) Participare la Sesiunea Ştiinţifică ”Şcoala de mâine”, organizată de Inspectoratul Şcolar - Suceava şi Casa Corpului Didactic – Suceava, cu lucrarea Încercare de abordare transdisciplinară a principiului complementarităţii, Suceava, 21 mai 2004;

(67) Participare la Simpozionul Internaţional ”Drepturile Omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică” (tema celei de-a VI – a ediţii: ”Patrimoniul cultural mondial. Drepturi şi responsabilităţi”), organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului - Bucureşti, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi, CREA (Centrul Regional de Educaţie a Adulţilor) din Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică, în cadrul atelierului: Educaţia pentru valorile culturale, cu lucrarea Responsabilitatea conştiinţei şi umanitarismul universal: orizonturi transculturale ale realităţii, 3 – 5 mai, 2004, Iaşi;

(68) Participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ,,Dezvoltări recente în teoria cunoaşterii” organizată de Academia Română – Filiala Iaşi (Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane” Iaşi) cu lucrarea Rolul cunoaşterii în demersul ştiinţific, Iaşi, 18 martie 2005;

(69) Participare la Simpozionul Internaţional ”Secolul XXI: Perspective Umaniste”, secţiunea ANTROPHOS, organizat de Universitatea ”Ştefan cel Mare”, cu o lucrare despre Reconstrucţia umanismului şi conştiinţa contemporaneităţii, Suceava, 31 octombrie – 2 noiembrie, 2003;

(70) Participare la Simpozionul Naţional ”Umanism şi Educaţie”, organizat de Universitatea ”Ştefan cel Mare”, cu o lucrare despre Umanismul transdisciplinar, o nouă perspectivă asupra culturii şi civilizaţiei, Suceava, 15-17 Noiembrie, 2002;

(71) Participare la Şcoala de Vară Internaţională Istoria Ideilor Filosofice ca Practică a Libertăţii, organizată de Asociaţia Română a Cercetărilor Francofoni în Ştiinţele Umane, New Europe College, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş”, la Arad (Macea), 30 August – 13 Septembrie, 2002;

(72) Participare la Simpozionul de Filosofie ”Michel Foucault-Gilles Deleuze”, organizat de Centrul Cultural Francez, Iaşi, Mai, 2002.

Page 17: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

17

Responsabilităţi, realizări, şi competenţe în activitatea

profesională (pre)universitară (din 2002)

2015-2016 - membru în Senatul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava; - Secretar de admitere Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP) 2014-2015 - membru în Senatul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava; - Secretar de admitere Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP) 2013-2014 - membru în Senatul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava; - membru în Comisia pentru Imaginea Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava şi Cooperare Internaţională; - responsabil ALUMNI pentru absolvenţii programului de formare psihopedagogică (DSPP). 2012-2013 - preşedinte comisie examen de admitere Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic); - întocmire metodologie de admitere la programul de studii psihopedagogice pentru anul universitar 2012-2013; - responsabil cu practica psihopedagogică pentru studenţii din domeniul socio-uman (FIG: filosofie, ştiinţe politice, asistenţă socială şi domeniul ştiinţelor sociale (FSEAP: economie şi drept). 2011-2012 -coordonatorul domeniului Procesul de învăţământ (Planul de învăţământ, cursuri, practica pedagogică, orar) în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD); - responsabil cu statul de functii, fisa postului, fisa de activitate zilnica (DPPD). 2010-2011 - membru în comisia de bacalaureat, la Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, sesiunea iunie 2011; -am susţinut cursuri şi seminarii la disciplinele Didactica specialitătii, Didactica domeniului şi didactici de specialitate în cadrul Departamentului de Pregătire pentru Personalul Didactic; -participare la activitatea Cercului pedagogic al profesorilor de ştiinţe socio-umane, susţinut la Grupul Şcolar ,,Iorgu Vârnav-Liteanu” Liteni, 5 mai 2011; -am coordonat activitatea elevei Andriucă Irina (a XI-a E) şi a elevei Rădăşan Simona (a XII-a F) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care au obţinut la olimpiada de ştiinţe socio-umane, etapa judeţeanǎ, locul al II- lea (disciplina Logicǎ şi argumentare”), respectiv locul al III-lea (disciplina ,,Logicǎ şi argumentare”), martie 2011; -implicare în activitatea desfăşurată în cadrul /programului Tabăra de Excelenţă pentru elevi la disciplinele socio-umane, Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului, 31.01.2011-4.02.2011.

2009-2010 - am coordonat activitatea elevei Macovei Georgina (a XII-a F) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care au obţinut la olimpiada de ştiinţe socio umane, etapa judeţeanǎ, locul al II-lea (disciplina ,,Logică şi argumentare”); -am coordonat activitatea elevului Adoamnei Andrei care a obţinut locul al I în cadrul concursului ,,Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, etapa judeţeană, Suceava, 27 februarie 2010; - am participat în calitate de evaluator, disciplina Economie, la Olimpiada de Ştiinţe Socio-Umane-faza locală, Suceava, 16 ianuarie 2010; - membru în Comisia pentru politica de imagine a şcolii (Liceul Particular ,,Virgil Madgearu” Suceava); - membru în Comisia pentru organizarea activităţilor extracurriculare (Liceul Particular ,,Virgil Madgearu” Suceava); - membru în Comisia de orientare şcolară şi profesională (Liceul Particular ,,Virgil Madgearu” Suceava); - membru în Comisia metodică a diriginţilor (Liceul Particular ,,Virgil Madgearu” Suceava).

Page 18: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

18

Responsabilităţi, realizări şi competenţe în activitatea

profesională (pre)universitară (din 2002)

2008-2009 - membru în Comisia Judeţeană de Contestaţii a examenului de bacalaureat 2009, sesiunea august; Am participat şi contribuit în calitate de formator la organizarea Programului Clasa Liderilor Pentru Bucovina (Şcoală de vară pentru tineri cu performanţe deosebite), Suceava, 12-19 iulie 2009; - am coordonat activitatea elevei Posteucă Narcisa Loredana (a XII-a G) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care a obţinut la olimpiada de ştiinţe socio umane, etapa judeţeanǎ, locul I (disciplina ,,Logică şi argumentare”), 7 martie 2009; - membru în comisia de evaluare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane (disciplina ,,psihologie”), 7 martie 2009; -membru în comisia pentru perfecţionare metodică şi de cercetare în cadrul Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava; -formator naţional: am susţinut cursuri de predare/aplicaţii în cadrul programelor de formare continuă: cursuri susţinute în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ,,GeorgeTofan” Suceava (1 februarie 2009 - 7 februarie 2009): • ,,Comunicare şi negociere în educaţie”; • ,,Cadrul legislativ actual în sistemul de învăţământ românesc”; • ,,Strategii inter- şi transdisciplinare în educaţie”. -am coordonat activitatea elevului Adoamnei Andrei care a obţinut locul al II-lea în cadrul concursului ,,Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, etapa judeţeană, Suceava, decembrie 2008. 2007-2008 - implicare în European Spring Day prin coordonarea activităţii ,,Dialoguri interculturale”, Suceava, 27 martie, 2008; - am făcut parte din grupul de lucru pentru evaluarea calităţii subiectelor de bacalaureat la disciplinele socio-umane (disciplina ,,Logică şi argumentare”), martie 2008; - am coordonat activitatea elevei Zamcu Ana-Maria (a XII-a G) şi a elevului Ciuhan Daniel (a XI-a G) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care au obţinut la olimpiada de ştiinţe socio-umane, etapa judeţeanǎ, locul I (disciplina ,,logicǎ şi argumentare”), respectiv locul I (disciplina ,,filosofie”), februarie 2008, la faza naţională calificându-se ambii elevi; la faza naţională, care s-a desfăşurat în luna aprilie 2008 la Galaţi, eleva Zamcu Ana-Maria (a XII-a G) a obţinut menţiune (locul 5); - coordonator al cursurilor desfăşurate în cadrul CEX-ului (Centrul de Excelenţă-Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava), disciplina ,,filosofie”; - implicare în activitate extracurricularǎ prin organizarea excursiei de studiu pe traseul Suceava-Braşov-Sibiu-Alba-Iulia la care au participat elevi din cadrul Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava în perioada 1,2,3 Februarie 2008; - am coordonat activitatea elevului Adoamnei Andrei care a obţinut locul al III-lea în cadrul concursului ,,Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, etapa judeţeană, Suceava, noiembrie 2007. - am coordonat activitatea elevei Posteucă Narcisa Loredana (a XII-a G) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care a obţinut la olimpiada de ştiinţe socio umane, etapa judeţeanǎ, locul I (disciplina ,,Logică şi argumentare”), 7 martie 2009; - membru în comisia de evaluare a olimpiadei de ştiinţe socio-umane (disciplina ,,psihologie”), 7 martie 2009; -membru în comisia pentru perfecţionare metodică şi de cercetare în cadrul Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava; -formator naţional: am susţinut cursuri de predare/aplicaţii în cadrul programelor de formare continuă: cursuri susţinute în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ,,GeorgeTofan” Suceava (1 februarie 2009 - 7 februarie 2009): • ,,Comunicare şi negociere în educaţie” (în colaborare cu Prof. Maria Guzu-formator naţional şi expert ARACIP);

Page 19: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

19

Responsabilităţi, realizări şi competenţe în activitatea

profesională (pre)universitară (din 2002)

• ,,Cadrul legislativ actual în sistemul de învăţământ românesc” • ,,Strategii inter- şi transdisciplinare în educaţie”. -am coordonat activitatea elevului Adoamnei Andrei care a obţinut locul al II-lea în cadrul concursului ,,Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, etapa judeţeană, Suceava, decembrie 2008. 2007-2008 - implicare în European Spring Day prin coordonarea activităţii ,,Dialoguri interculturale”, Suceava, 27 martie, 2008; - am făcut parte din grupul de lucru pentru evaluarea calităţii subiectelor de bacalaureat la disciplinele socio-umane (disciplina ,,Logică şi argumentare”), martie 2008; - am coordonat activitatea elevei Zamcu Ana-Maria (a XII-a G) şi a elevului Ciuhan Daniel (a XI-a G) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care au obţinut la olimpiada de ştiinţe socio-umane, etapa judeţeanǎ, locul I (disciplina ,,Logicǎ şi argumentare”), respectiv locul I (disciplina ,,filosofie”), februarie 2008, la faza naţională calificându-se ambii elevi; la faza naţională, care s-a desfăşurat în luna aprilie 2008 la Galaţi, eleva Zamcu Ana-Maria (a XII-a G) a obţinut menţiune (locul 5); - coordonator al cursurilor desfăşurate în cadrul CEX-ului (Centrul de Excelenţă-Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava), disciplina ,,filosofie”; - implicare în activitate extracurricularǎ prin organizarea excursiei de studiu pe traseul Suceava-Braşov-Sibiu-Alba-Iulia la care au participat elevi din cadrul Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava în perioada 1,2,3 Februarie 2008; - am coordonat activitatea elevului Adoamnei Andrei care a obţinut locul al III-lea în cadrul concursului ,,Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, etapa judeţeană, Suceava, noiembrie 2007. 2006-2007 - implicare în European Spring Day prin coordonarea activitǎţilor ,,Împreunǎ din 1957” şi ,,Itinerarii europene” desfǎşurate cu clasa a IX-a F, 26 martie 2007; - implicare în activitatea specificǎ ,,Zilelor Şcolii” prin coordonarea concursului Constituţia Europeanǎ la care au participat elevi din clasele a a IX-a F, a IX-a H, X-a G, a XI-a H; - am coordonat activitatea elevei Zamcu Ana-Maria (a XI-a G) şi a elevului Ciuhan Daniel (a X-a G) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care au obţinut la olimpiada de ştiinţe socio umane, etapa judeţeanǎ, locul al II-lea (disciplina ,,logicǎ şi argumentare”), respectiv locul al III-lea (disciplina ,,filosofie”), februarie 2007; - implicare în activitate extracurricularǎ prin organizarea excursiei de studiu pe traseul Suceava-Braşov-Sighişoara-Tg.Mureş la care au participat elevi din cadrul Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava în perioada 1,2,3 Decembrie 2006. 2005-2006 - implicare în European Spring Day prin coordonarea concursului de argumentare pe tema ,,Viitorul Europei”, 9 mai 2006; - implicare în activitatea specificǎ ,,Zilelor Şcolii” prin coordonarea concursului ,,Logica prin dezbatere şi argumentare”; - am coordonat activitatea elevelor Posteucǎ Narcisa (a X-a G) şi Zamcu Ana-Maria (clasa a XI-a G) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care au obţinut la olimpiada de ştiinţe socio umane, etapa judeţeanǎ, locul I (disciplina ,,Logicǎ şi argumentare”), respectiv locul al II-lea (disciplina ,,Logicǎ şi argumentare”); - Coordonator al cursurilor desfăşurate în cadrul CEX-ului (Centrul de Excelenţă-Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava), disciplina filosofie; - Participare la activitatea metodico-ştiinţifică de socio-umane desfăşurată la Grupul Şcolar ,,Samuil Isopescul” Suceava, 8 iunie 2006. 2004-2005 - implicare în organizarea Olimpiadei de Pedagogie – Psihologie, Faza Naţională desfăşurată la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” din Suceava, 29 martie – 2 aprilie 2005; - membru în Comisia de Evaluare a Concursului de ,,Cultură şi Civilizaţie”, etapa judeţeană, Suceava, 13 martie, 2005; - coordonator al Cercului Metodico – Ştiinţific ,,Filosofie şi Comunicare”, desfăşurat la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” din Suceava, 12 martie 2005; - am coordonat activitatea elevilor Mândrilă Vasile (a XII – a F) şi Vizitiu Anca (a XII-a F) de la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava care au obţinut MENŢIUNE cu prilejul desfăşurării Olimpiadei de Ştiinţe Socio-Umane, Disciplina Filosofie, etapa judeţeană, 19 februarie 2005; - membru în Comisia de Evaluare a Olimpiadei de Ştiinţe Socio-Umane, etapa locală, 22 ianuarie, 2005, Suceava; - coordonator al activităţii ,,Semnificaţia filosofiei şi importanţa ei în lumea de azi” organizată cu prilejul celebrării ,,Zilei UNESCO pentru Filosofie”, Suceava, 18 noiembrie 2004; cu acest prilej am coordonat şi realizarea expoziţiei de carte filosofică organizată la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” din Suceava

Page 20: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

20

2003-2004 - membru în Consiliul de Administraţie în anul şcolar 2003-2004, Colegiul Tehnic ”Petru Muşat”, Suceava; - şeful catedrei de ştiinţe socio-umane în cadrul Colegiul Tehnic ”Petru Muşat”, Suceava, din septembrie 2003 – 2004; - coordonatorul Cercului Comunicare şi Transdisciplinaritate, desfăşurat la Colegiul Tehnic ”Petru Muşat”, Suceava; - coordonator al Revistei Comunicare şi Transdisciplinaritate, din cadrul catedrei de ştiinţe socio-umane, revistă care a fost prezentată în fiecare an la ”Târgul de Licee” organizat la Suceava; - coordonator al unui grup de profesori în realizarea proiectului Prelucrarea lemnului – utilitate şi artă (Wood Processing – practicality and art) din cadrul programului Comenius, în vederea stabilirii unor relaţii de parteneriat cu instituţii şi unităţi europene educaţionale – website www.wotw.org.uk ; - coordonator în programul de activităţi ECO – Şcoala, organizate cu prilejul ”Luna Pădurii” sub genericul ”Pădurea – sursa vieţii”; - membru în Comisia de Evaluare a Olimpiadei de Ştiinţe Socio-Umane, etapa judeţeană, 21 februarie, 2004, Suceava; - participant la acţiunea Spring Day in Europe (Ziua Primăverii în Europa) organizată la Dom Polski, din Suceava – 9 mai 2004. 2002-2003 - participant la acţiunea Spring Day in Europe (Ziua Primăverii în Europa) organizată la Colegiul Tehnic ”Petru Muşat”, Suceava; - coordonator principal la acţiunea Toleranţă şi Democraţie organizată cu prilejul ”Zilei Internaţionale a Toleranţei”, 16 Noiembrie, 2003 unde au participat atât profesori, cât şi elevi; - organizator al Simpozionului ”Şcoala Europeană şi Drepturile Omului”, 10 decembrie, 2003, Suceava; - am realizat la nivelul Colegiul Tehnic ”Petru Muşat” Suceava expoziţia ”Drumuri Europene” care a avut drept scop cunoaşterea unor spaţii culturale europene;

Page 21: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

21

Membru în comitete ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane

reviste de specialitate)

Manifestări ştiinţifice 1st International Conference on Studies in Education, 23-25 august 2016, Barcelona (Spania)

Website: http://www.icosedu.org/committees/scientific-committee/ International Conference on Education and New Developments, 12-14 iunie 2016, Ljubljana,

Slovenia Website: http://end-educationconference.org/scientific-committee/

The 15th International Conference on Humanity, History and Society (ICHHS), 2016, 21-22 Martie 21-22, Amsterdam, Olanda, Website: http://www.ichhs.org/com.htm

Conferinţa Europeană e-Learning ECEL 2015 (a 13-a ediţie), 30-31 octombrie 2014, Hatfiled United Kingdom (2015) Website: http://academic-conferences.org/ecel/ecel2015/ecel15-committee.htm

Conferinţa Internaţională Lifelong Education and Leadership for All, october, 29-30, Palacky University Education Faculty Olomouc, Cehia (2015)

International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies, Granada, Spain, 21-23 September 2015 Website: http://iceilt.com/congress-information/scientific-committee/

International Conference: New Approaches in Social and Humanistic Sciences: NASHS 2015 (Chisinau, Republic of Moldova), 4th-6th September 2015. Website: http://lumen.international/nashs2015/

International Conference on Education and New Developments, 27-29 June , Porto, Portugal Website: http://end-educationconference.org/scientific-committee/

Conferinţa Internaţională LUMEN Transdisciplinarity and Communicative Action, 21-22 noiembrie 2014, Târgovişte (Romania) Website: http://academic-conferences.org/ecel/ecel2014/ecel14-committee.htm

Conferinţa Europeană e-Learning ECEL 2014 (a 13-a ediţie), 30-31 octombrie 2014, Copenhaga, Danemarca (2014) Website: http://academic-conferences.org/ecel/ecel2014/ecel14-committee.htm

Conferinţa Internaţională de Ştiinţe ale Educaţiei, Suceava, 12-13 iunie 2014 Conferinţa Naţională de Educaţie (CNEFSE – USV) Incursiuni didactice în dinamica

educaţională, 17.05. 2014, Suceava; Conferinţa Naţională de Educaţie (CNEFSE – USV) Dimensiuni didactice şi pedagogice în

ştiinţele educaţiei, Suceava, 02.06.2013, Suceava; Conferinţa Internaţională LUMEN Theory to Inquiry in Social Sciences, 10-12 aprilie 2014,

Iasi, Romania Website: http://conferinta.info/wp-content/uploads/2012/10/PROGRAM_LUMEN2014.pdf

Conferinta Internaţională Curent Paradigms in Social Sciences, Iaşi, (2014; 2013); Colocviul Naţional Experienţa didactică şi bunele practici în învăţământul românesc, Suceava

(2012); Conferinţa Internaţională Schimbare şi inovaţie în ştiinţele educaţiei, Suceava (2010);

Page 22: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

22

Membru în comitete ştiinţifice (reviste, congrese, conferinţe

simpozioane)

Comitete ştiinţifice ale unor publicaţii (inter)naţionale Editor-in-Chief la International Journal of Educational Theory and Practice – IJETP (Romania)

ISSN/ ISSN-L: 2392- 6244 Editor-in-Chief la International Journal of Social and Educational Innovation - IJSEI, (Romania) ISSN/ ISSN-L: 2392-6252 (print), 2393-0373 (online) Website: http://www.ijsei.wgz.ro/meniu/editorial-board Membru in Review of Artistic Education, Universitatea ,,George Enescu" Iasi, (Romania) ISSN: 2069-7554: ISSN-L 2069-7554 Indexat în CEOL, EBSCO, ProQuest, Scipio, ERIH Plus Website: http://rae.arts.ro/index.php/editorial-board/ Membru in International Journal of Modern Education Research (SUA) ISSN: 2375-3781 Website: http://www.aascit.org/journal/editorial?journalId=910 Membru in AASCIT Education (SUA) Website: http://www.aascit.org/journal/about?journalId=973 Membru in European Journal of Contemporary Education (Rusia) ISSN: 2304-9650 (print); 2305-6746 (online) Website: http://ejournal1.com/en/redakcionniy-sovet.html Membru în Perspective of Science and Education (Rusia) ISSN: 2307-2334 Website: https://pnojournal.wordpress.com/editors/costel-marius-esi/ Membru în International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education – IJCRSEE (Serbia) ISSN: ISSN 2334-847X (Printed); ISSN 2334-8496 (Online) Website: http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam Membru în International of Journal of Learning, Teaching and Educational Research Print-ISSN: 1694-2493; e-ISSN: 1694-2116 Website: http://www.ijlter.org/index.php/ijlter/about/editorialTeam Membru în Journal of Advances in Humanities (India)

- Indexat în Google Scholar, iSEEK, International Institute of Organized Research (I2OR), scientific indexing services, Academickeys, J-Gate, Aol, Cite Factor, Directory of Research Journals indexing (DRJI), JournalITOCs, WZB Berlin social science center, Electronic Journals Library, World Cat, Bayerische Staatsbibliothek. ISSN: 2349-4379 Website: http://cirjah.com/editorial-team/ Membru in International Journal of Language & Linguistics (SUA) ISSN: 2374-8850 (Print); 2374-8869 (Online)

- indexat în Cabell’s Directories; Ulrich’s Periodicals Directory USA; DOAJ (Directory of Open Acces Journals), EBSCO Host Research Data Base, Journal Seek, Index Copernicus International, Pro Quest Social Science Collection, Gale Cengage Learning, The Australian Research Council (ARC); Website: http://ijllnet.com/index.php/editorial-board Membru in Editorial Board Open Journal of Philosophy, (SUA) ISSN Print: 2163-9434; ISSN Online: 2163-9442 Website: http://www.scirp.org/journal/ojpp/ Membru în Aufklärung Revista de Filosofia, Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Brazilia ISSN: p-ISSN 2358-8470; e-ISSN 2318-9428 Website: http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/arf/about/editorialTeam Membru in EPIPHANY (Journal of Transdisciplinary Studies), FASS (Faculty of Arts and Social Sciences), International University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) e-ISSN 1840-3719; p-ISSN 2303-6850 Website: http://epiphany.ius.edu.ba/index.php/epiphany/about/editorialTeam Membru in International Journal of Scientific Research in Knowledge (IJSRK), (Malaysia/ Canada), (ISSN: 2322-4541) – (2013) – indexat în ISC; Google Scholar; Global Impact Factor; CrossRef; ProQuest; Electronic Journals Library; JournalSeek; J-Gagte; Georgetown University Library (USA); Biotechnology Institute of UNAM; Research Bible; Get CITED; International Society of Universal Research in Sciences (EyeSource); German National Library of Science and Technology; Directory of Research Journals Indexing Web: http://ijsrpub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=167 Membru în Asian Journal of Natural & Applied Sciences – AJSC (Japonia) ISSN:2186-8476, ISSN:2186-8468 Print Website: http://www.ajsc.leena-luna.co.jp/board.php Membru în British Journal of Research ISSN: 2394-3718 Website: http://www.britishjr.org/ Membru în International Journal of Humanities and Social Science Studies (IJSSS), India ISSN (print): 2349-6711; ISSN (online): 2349-6959) Indexed in GIF, ISRA, Citefactor, OAJI, Scientific Indexing Services Website: http://ijhsss.com/editorial-body.html

Page 23: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

23

Membru în International Journal of Innovative and Applied Research (IJIAR), India Website: http://journalijiar.com/editorial-board/ Membru în International Journal for Innovation Education and Research (IJIER), Bangladesh Website: http://www.ijier.net/editorial.html

Membru în International Annals of Advanced Scientific Research – IAASR (India) Indexat în Google Scholar Website: http://www.iaasr.org/Default.aspx?pageid=17

Membru în International Journal of Research in Humanities and Social Science – IJRHSS (India) Website: http://www.ijrhss.org/editorial_board.php

Member in Research Hub International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ) - India

E-ISSN: 2349-7637 Indexed: Google Scholar, ROAD-Directory of Open AccessScholarly Resources, ISRAJIF (International society for Research Activity), Global Impact Factor (GIF), Open Academic JournalIndex (OAJI), Directory of Research Journals Index (DRJI), Scientific Indexing Agencies (SIS), Science Impact Factor (SIF), Academia Edu Website: http://rhimrj.com/editorial_board.php

Membru in International Journal of Humanities and Cultural Studies-IJHCS - Tunisia ISSN: 2356-5926 Website: http://ijhcschiefeditor.wix.com/ijhcs#!editorial-board/c1o63 Membru în Nova Journal of Humanities and Social Sciences – (Toronto, Canada) Website: http://novaexplore.com/NJHS/editeria-board/ Membru în AAGAM – International Journal of Humanities, Social Science, Management and Technology Website: http://rhnj.in/editorial_board.php Membru în Editorial Board of Journal of Humanities and Social Science -India Website: https://www.thecho.in/editorial-board.html Membru în Editorial Board of International Journal of Multidisciplinarity - India Website: http://rrjournals.com/Editorial_Board Membru în International Journal of Economic Theory and Application (SUA) ISSN: 2375-298X Website: http://www.aascit.org/journal/editorial?journalId=918 Membru în Research in Business and Management (RBM), ISSN 2330-8362, Las Vegas, Nevada (USA) – (2013) – indexat în Google Scholar; CrossRef, DOAJ, LOCKSS, PKP Open Archives Harvester Website: http://www.macrothink.org/journal/index.php/rbm/issue/current Membru în Editorial Board Business and Management Horizons (BMH), ISSN 2326-0297, Las Vegas, Nevada (USA) Website: http://www.macrothink.org/journal/index.php/bmh/about/editorialTeam Membru în Editorial Board International Relations and Diplomacy, ISSN 2328-2134 USA (din

2013) – indexat în Google Scholar; Database of EBSCO, Massachusetts, USA; Ulrich’s Periodicals Directory USA; Pro Quest Social Science Collection, Public Affairs Information Service (PAIS), USA; Summon Serials Solutions, USA; Universe Digital Library S/B, Malaysia; Norwegian Social Science Data Service (NSD); Indx Copernicus, Poland; Polish Scholarly Bibliography (PBN).

Website: http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1796#

Page 24: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

24

Afilieri la asociaţii şi societăţi profesionale şi ştiinţifice

Publicaţii • Reviewer în Independent Journal of Management & Production, ISSN 2236-269X, (Brazilia)

Website: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/about/displayMembership/2 • Reviewer American Journal of Economics (SUA)

Website: http://journal.sapub.org/economics – (2013) p – ISSN 2166-4951; e – ISSN 2166-496X Website: http://www.sapub.org/journal/reviewers.aspx?journalid=1083 http://www.sapub.org/journal/reviewers.aspx?journalid=1083

• Reviewer Management (SUA) p-ISSN: 2162-9374; e-ISSN: 2162-8416 Website: http://www.sapub.org/Journal/reviewers.aspx?journalid=1044

• Reviewer British Journal of Research ISSN: 2394-3718 Website: http://www.britishjr.org/Default.aspx?pageid=4

• Reviewer Ecoforum Journal – (2013); Ecoforum Journal este indexat în Directory of Open Access Journals (DOAJ), RePEc Website: http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/about

• Reviewer Asian Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS) – (2013) ISSN: 2320-9720

• Reviewer Education (SUA) p-ISSN: 2162-9463; e-ISSN: 2162-8467 Website: http://journal.sapub.org/edu • Reviewer Revista România Azi - (2010);

http://revista-romania-azi.wgz.ro/ • Reviewer Revista Episteme, Suceava - (2005).

• preşedinte în Association of Social and Educational Innovation – ASEI - 2015

Website: http://www.ijsei.wgz.ro/meniu/international-association-of • membru în International Economics Development Research Center (IEDRC) - 2014 • membru în American Association for Science and Technology - AASCIT

Website: http://www.aascit.org/membership/esimarius • membru în European Society for the Systemic Innovation of Education – ESSIE - 2011

Website: www.essie-society.org - 2011; • membru în grupul RoCHI, care este afiliat în mod oficial la ACM SIGCHI - ACM Special

Interest Group for Human Computer Interaction - din 7 Iunie 2001) - 2010 Website: http://rochi.ici.ro/RoCHI-Per.htm.

Page 25: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

25

Prelegeri susţinute în plen cu prilejul desfăşurării unor

manifestări ştiinţifice (în calitate de invitat)

(1) Susţinerea Conferinţei cu tema ,,Didactica universitară - între necesitate şi autosuficienţă”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul Ştiinţelor Exacte, 29 mai 2015. (2) Susţinerea Conferinţei cu tema ,,Strategii de abordare transdisciplinară în dimenisunea educaţiei artistice", Departamentul de Pregătire Psihopedagogică din cadrul Institutului de Pregătire Psihopedagogică şi Consiliere a Universităţii de Arte ,,George Enescu", 28 mai 2014. (3) Prelegere cu tema Educaţia pentru diversitate şi pluralismul cultural în noua societate a cunoaşterii, în cadrul Colocviului Internaţional Educaţia pentru diversitate, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava, 11 mai, 2013. (4) Susţinerea Conferinţei cu tema ,,Procesul evaluării didactice în contextul noilor paradigme educaţionale”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (03.05.2013). (5) Susţinerea Conferinţei cu tema ,,Reprezentări axiologice în demersul didactic", Departamentul de Pregătire Psihopedagogică din cadrul Institutului de Pregătire Psihopedagogică şi Consiliere a Universităţii de Arte ,,George Enescu", 22 noiembrie 2012. (6) Susţinerea Conferinţei cu tema ,,Gânduri despre util şi plăcut în educaţia artistică", Departamentul de Pregătire Psihopedagogică din cadrul Institutului de Pregătire Psihopedagogică şi Consiliere a Universităţii de Arte ,,George Enescu", 19 februarie 2013. (7) Prelegere cu tema Valenţe interdisciplinare în ştiinţă, în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de chimie gimnaziu, zona Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII „Ioan Băncescu” Adâncata, 12 mai 2011.

Page 26: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

26

Implicare în proiecte de cercetare (inter)naţională

(1) Formator la cursul de Competenţe antreprenoriale în cadrul proiectului POSDRU 126/5.1/ S 139515 Investiţia în tineri, investiţia în viitorul nostru (15.04.2015 - 21.05.2015), BPI International Group si FEG Romania (2) Formator la cursul Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în formarea continuă a cadrelor didactice din aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii în cadrul proiectului POSDRU 1.3/157/S/141587 cu titlul Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (Proweb) – (2014-2015), Universitatea ,,Valahia" Târgovişte, Universitatea ,,Stefan cel Mare" Suceava (3) Formator în proiectul Paideia-Program de formare continuă destinat profesorilor din învăţământul preuniversitar (2011-2012), Universitatea ,,Stefan cel Mare" Suceava (4) Formator în proiectul Magister XXI (2011-2015), Universitatea ,,Stefan cel Mare" Suceava (a) coordonator al modulului I Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţii didactice, în cadrul Programului de Perfecţionare, Magister XXI, 2011/2013; (b) coordonator al modulului II Management şi comunicare, în cadrul Programului de Perfecţionare, Magister XXI, 2012/ 2014; (5) Formator în cadrul programului de formare continuă Ştiinţă. Performanţă. Excelenţă, acreditat CNFP prin Decizia nr.115/03.03.2009. Programul s-a derulat în perioada iunie - iulie 2010.

(6) Fomator în cadrul programului de formare continuă Strategii inter- şi transdisciplinare în educaţie, 08-14 mai 2009 (24 ore) - Casa Corpului Didactic, Suceava. (7) Fomator în cadrul programului de formare continuă Cadrul legislativ actual în sistemul de învăţământ românesc - 15-21 martie 2009 (24 de ore) - Casa Corpului Didactic, Suceava (8) Formator în cadrul programului de formare continuă Comunicare şi negociere în educaţie în perioada 1-7 februarie 2009 (24 de ore) - Casa Corpului Didactic, Suceava.

Page 27: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

27

PUBLICAŢII A: Cărţi publicate (unic autor)

1. Raţionează corect! Abordări teoretice şi aplicaţii utile în pregătirea pentru examene şi concursuri de logică, argumentare şi comunicare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2016, ISBN: 978-606-17-0953-3, 245 p.; 2. Demarcaţie şi identitate într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor de realitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-31-0014-7, 300 p.249; 3. Didactica specialităţii între strategii discursive şi performanţe argumentative, Editura Universităţii din Suceava, 2010, ISBN 978-973-666-343-7, p. 159;

4. Structuri epistemice în filosofia educaţiei, Editura ,,George Tofan”, Suceava, 2010, ISBN 978 – 606 – 8156 – 59 – 1, p. 206;

5. Limitele paradigmelor educaţionale. Abordare critică, Editura ,,George Tofan”, Suceava, 2009, ISBN 978-973-1862-82-8. p. 110;

6. Educaţie şi responsabilitate, Editura ,,George Tofan”, Suceava, 2008, ISBN 978-973-1862-35-4, p.157;

7. Decadenţa sincerităţii. O filosofie naivă prin gânduri simple (ediţie trilingvă: română, engleză, franceză), Tipografia ROF, Suceava, 2008, ISBN 978-973-0-05459-0, p. 201.

B: Cărţi publicate (coautor)

1. Eşi Marius Costel; Sorin-Tudor Maxi, Elemente de logică şi teoria argumentării, Editura Lumen, Iaşi, ISBN: 978-973-166-387-6, p.359. 2. Eşi Marius Costel; Sabo Helena Maria, Procesualitate şi conceptualizare didactică în ştiinţele educaţiei, Editura EFES, Cluj Napoca, 2013, ISBN: 978-606-526-149-5, Editură cu prestigiu recunoscut (categoria A 2), Cod CNCSIS 291, p.113.

C: Articole publicate în reviste de specialitate (unic autor)

1. New approaches in Social Sciences Field, în Logos Universality Mentality Education Novelty, Social Sciences, IV(2), 2015, pp. 7-12. 2. The ESI Model in the Development of Future Didactics, International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEI), Volume 2, Issue 4, 2015, pp. 93-98. 3. Adapting and Integrating alternative didactics in the teaching-learning-assessment system in relation to the concept of "disciplinary field", in International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEI), Volume 2, Issue 3, 2015, pp. 7-12. 4. Didactic options for the Environmental Education, in the Procedia Social and Behavioral Sciences, 180 (2015), The 6th International Conference EduWorld 2014, "Education Facing Contemporary World Issues", 7th-9th November, pp. 1380-1385. 5. The mission statement of the business organisation by reference to the economic market requirements, in The USV Annals of Economics and Public Administration, 2015, pp.131-139. 6. Analysis dinamics values formulation in the context of the business organization’s mission, in Ecoforum, Volume 4, No.1, 2015, pp.139-146. 7. Educaţia pentru şi ca filosofie – o abordare didacticistă (Education for and as philosophy – a didacticist approach), în Annals of University ”Stefan cel Mare” University of Suceava, Romania, 2014, pp.33-42. 8. Despre o (non)teorie a educaţiei. Educaţia pentru pace versus educaţia pentru război. (About a (non)theory of education. Education for peace versus education for war), în International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEI), 2013, indexat in Open Academic Journals Index (OAJI), Academic Keys, Global Impact Factor (GIF), INFOBASE INDEX, Journal Seeker (Research Bible), J-Gate, Airiti, PBN (Polska Bibliografia Naukowa), EZB Nutzeranfragen, Cite Factor, Journal Guide, Scientific Indexing Services, Academia Edu, Gaudeamus, Microsoft Academic Search, Yumpu, Google Scholar, Scribd, Research Gate, Efita,ISSN/ ISSN-L (print: 2392 – 6252; online: 2393-0373), pp. 99-104. 9. Despre ideea unei didactici intuitive şi rolul principiului intuiţiei în activitatea de predare-învăţare-evaluare, în International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEI), 2013, ISSN/ ISSN-L (print: 2392 – 6252), pp. 47-52. 10. Business organization in relation to the requirements of the consumers economic and social responsibilities, in European Journal of Accounting, Finance & Business (indexed in RePEC and DJRI database), Volume 2/2014, Issue 1, February, ISSN: 2344-102X; ISSN-L 2344-102X, pp. 34-43.

Page 28: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

28

11. Performanţă şi excelenţă în definirea, evaluarea şi concretizarea misiunii organizaţiilor de afaceri (Performance and Excellence in Defining, Asserting and Concretizing the Mission of Business Organizations), Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 92 (2013), Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences, Asociatia Lumen, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.679 pp.323-327. 12. Economia politică şi rolul acesteia în sistemul ştiinţelor educaţiei (Political Economics and its Role in the System of the Sciences of Education), in Business & Entrepreneurship Journal, volume 2, no.1, ISSN: 2241-3022 (print version), 2241-312X (Online), Scienpress Ltd, 2013, (Articolele din Business & Entrepreneurship Journal sunt indexate in Google Scholar, Journal Seeker-ResearchBib Journal Database; JournalTOCs – UK; LibTOC, Sciencecentral), http://www.scienpress.com/Upload/BEJ/Vol%202_1_3.pdf, pp. 35-42. 13. Medii de învăţare şi dimensiunea ştiinţifică a demersului didactic (Learning Environments and the Scientific Dimension of Didactical Endeavor), in Annals of �Stefan cel Mare� University of Suceava (Philosophy, Social and Human Disciplines), volumeI, 2013, ISSN 2069 - 4008 (online 2069 – 4016), pp.129-137. 14. Simularea şi rezolvarea problemelor didactice prin e-learning (Simulation and solving didactic activities through e-learning) in Ion ROCEANU, Daniel BELIGAN, Lucian CIOLAN, Catalin RADU (eds.), QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, ,eLearning and Software for Education Conference, Bucharest, April 25 – 26, 2013, vol I, ISSN 2066 – 026X, , “CAROL I” National Defence University Publishing House, Bucureşti, 2013, pp. 309-314. 15. Educaţia viitorului în contextul noilor paradigme comunicaţionale (The Education of The Future in The Context of The New Communicational Paradigm), in Journal of Teaching and Education, UniversityPublication.net, ISSN: 2165-6266::2(1): 1-12 (2013), pp.1-12. 16. Interculturalism şi educaţie (Interculturalism and Education), în Revista Educaţia 21, nr. 9 / 2011; ISSN Print: 1841-0456; ISSN online: 2247-8671; ISSN-L: 1841-0456; Cod CNCSIS: 791; http://www.psiedu.ubbcluj.ro/educatia-21/, (Categoria B+), revista Educaţia 21 este indexată în baza de date internaţională (BDI) Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung – DIPF, Fachportal paedagogik.DE, Germania (Link BDI: http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/zeitschriftenliste.html); http://www.psiedu.ubbcluj.ro/educatia-21/nr-9-2011.html 17. Educaţia viitorului şi integrarea noilor dimensiuni ale tehnologiilor de învăţare (Education of future and the integrating dimension of the New Learning Techologies), in Ion Roceanu (coordinator), Conference proceedings of ”eLearning and Software for Education”, issue: 01/2011, publisher Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I” Bucureşti, Editura Universitară, pp. 574 – 581; 18. Axiological Criteria And Conceptual-Theoretical Connections In The Scientific Paradigme, On A Constructivist Educational Model In The Philosophy of Science, in 2011 International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH 2011), Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, Editors: Prof. Chun-Hua Lin and Zhang Ming, Singapore, IEEE Catalog Number: CFP1132M-ART; ISBN: 978-1-4244-9375-3; IEEE Catalog Number: CFP1132M-PRT; ISBN: 978-1-4244-9374-6; International Proceedings of Economics Development and Research, Volume 5,Issue 1 (this paper is included IEEE Xplore and indexed Thomson ISI şi Ei Compendex); pp. VI-474 - VI-478; 19. Activităţile educaţionale şi legitimitatea noilor paradigme ştiinţifice (Educaţional activities and legitimacy of the new scientific paradigms), în Proceedings of II International Conference of Goris State University, Goris 2011, pp. 525-530; 20. Educaţia interculturală şi noua realitate socială a dimensiunii valorice (The Intercultural Education and The New Social Reality of The Value Dimension) in FLTAL 2011 Proceedıngs Book_1_p446-p450.pdf (1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics May 5-7, Sarajevo), 2011, http://eprints.ibu.edu.ba/66/, pp.446-450; 21. Repere valorice în educaţia artistică (Value references in the artistic education), în Review of Artistic Education, nr.1-2, revistă publicată de Universitatea ,,George Enescu’’ Iaşi, 2011, ISSN : 2069 – 75554 ; ISSN – L : 2069 – 7554; această revistă este indexată EBSCO şi CEEOL, pp. 52 – 57; 22. Epistemologia matematicii şi educaţia ştiinţifică, în Volumul Repere actuale privind receptarea interdisciplinară a matematicii, Editura Optima, Iaşi, 2011, ISBN: 978-973-7652-47-8, pp. 52-56; 23. Valenţe normativ - explicative la nivelul teoriei ştiinţifice (Normative-Explanatory Valences at the Level of The Scientific Theory), în Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională (Romanian Journal for Multidimensional Education), Volumul 5, Decembrie, 2010, anul 2, Editura Lumen, Iaşi, revista este Indexată Copernicus (Journal Covered in Index Copernicus), Alte indexări Internaţionale: Google Scholar, WorldCat, Ideas-Repec, Socionet, EconPapers, Research Papers in Economics (RePEc), Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Social Science Research Network, CNCSIS, Ulrichswebp; ISSN: 2066-7329; eISSN 2067-9270; pp. 27-38; 24. Aplicaţii conceptuale în dimensiunea cunoaşterii ştiinţifice (Conceptual applications in the dimension of the scientific knowledge), în ICEEA 2010 International Conference on Environmental Engineering and Applications, Singapore, September 10-12, IEEE Catalog Number: CFP1020L-PRT, Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc: 978-1-4244-8621-2; 978-1-4244-86201-5; 2010, listat în IEEE Xplore, indexat Ei Compendex, Thomson ISI, pp.191-194; 25. Principiile didactice şi aplicaţiile acestora în activitatea didactică (The didactic principles and their applications in the didactic activity), în Sino-US English Teaching, Volumul 7, Numărul 9, Septembrie 2010 (Serial Number 81), David Publishing Company, 2010, Illinois (SUA), (Abstracted / Indexed in Database of EBSCO, Massachusetts, USA; Chinese Database of CEPS, Airiti Inc&OCLC; Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, P.R.C.; Ulrich’s Periodicals Directory; LLBA Database of ProQuest), ISSN 1539-8072, CBSN 410B0028, pp. 24-34;

Page 29: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

29

26. Legitimitatea experienţei educaţionale în contextul metodologiei didactice (Legitimizing the Educational Experience in the context of the Didactic Methodology), în Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională (Romanian Journal for Multidimensional Education), Volumul 4, August, 2010, anul 2, Editura Lumen, Iaşi; adrese web http://econpapers.repec.org/article/lumrev1rl/ şi http://revistaromaneasca.ro/, pISSN: 2066-7329; eISSN 2067-9270, revista este Indexată Copernicus (Journal Covered in Index Copernicus), Indexări Internaţionale: Google Scholar, WorldCat, Ideas-Repec, Socionet, EconPapers, Research Papers in Economics (RePEc), Cabell's Directory of Publishing Opportunities, Social Science Research Network, CNCSIS, Ulrichsweb; Coduri JEL A23; I29; pp. 41-50; http://www.socionet.ru/collection.xml?h=repec:lum:rev1rl&s=n&id=&wrd=; http://ideas.repec.org/s/lum/rev1rl.html ; pp. 41 – 50; 27. Necesitatea reevaluării domeniului educaţional în contextul crizei economice şi a noilor realităţi ştiinţifice (The necessity of reassessing the educational field in the context of the economic crisis and the new scientific realities), Sibiu Alma Mater University Journals – Series C. Social Sciences-Volume 3, no.2, 2010, ISSN: 2065-2356, pp.40-44. 28. Logica lumii raţionale (The Logics of the Rational World), în Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, Volumul II (editor executiv Bogdan Popoveniuc), Editura Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, Suceava, 2010, ISSN 2069 – 4008 (online: ISSN 2069 – 4016), 2010, pp.51-60. 29. Educaţia socială şi noua societate a cunoaşterii (Social Education and New Society of Knowledge), în EDU-WORLD 2010, Secţiunea Politici Educaţionale, ISSN 1844-6272; 30. Profesionalism şi competenţă în educaţie (Professionalism and competence in education), în International Conference PHOENIX – PHE Proceedings, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, Braşov, 2010, ISSN 2068 – 9845, pp. 229 – 234; 31. Realitatea educaţională în contextul pragmatismului social, în volumul Responsabilitate publică în educaţie, Editura Crizon, Constanţa, 2010, ISSN 2066-3358; pp. 83-86. 32. Educaţia socială şi noua societate a cunoaşterii (Social Education and New Society of Knowledge), in EDU-WORLD 2010, Educational Policies Section , ISSN 1844-6272; 33. Promovarea valorilor umane dincolo de prejudecăţi şi de stereotipii, (The Promotion of Human Values beyond Prejudices and Stereotypes), in Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Vol. LXII, No 1A / 2010, ISSN: 1841-6586, pp. 140 – 146 (revistă recunoscută CNCSIS categoria B); 34. Logica modală şi formele acesteia (Modal Logic and Its Forms), în Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, Volumul II (editor executiv Bogdan Popoveniuc), Editura Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, Suceava, 2010, ISSN 2069 – 4008 (online: ISSN 2069 – 4016), 2009, pp.51-66. 35. Scrisori (Scrisoare din sufletul meu; Scrisoare dintr-o altă lume), în România Azi, Nr.5, 2010, 28.05.2010, http://revista-romania-azi.wgz.ro/paneltop/numar-5-2010/scrisori-marius-esi, ISSN 2067 – 5178; 36 Educaţia publică între creativitate şi calitate, în Volumul Responsabilitate publică în educaţie, Editura Crizon, Constanţa, 2009, ISSN 2066-3358, pp. 89-93; 37. Educaţia competitivă, o formă a realităţii sociale, în Succesul şi insuccesul şcolar (Volumul II), Bacău, 2009, ISSN 2066-5792, pp. 124-127; 38. Educaţia spontană - un model de raţionalitate pedagogică, în Didactica, Anul II, Nr. 1, Timişoara, 2009, ISSN 2065-2437, pp. 47-54; 39. Ştiinţele umaniste şi rolul lor în procesul comunicării, în ,,Analele Universităţii Ştefan cel Mare” Suceava (coordonatori Sorin-Tudor Maxim / Bogdan Popoveniuc), Editura Universitătii, Suceava, 2006, ISSN 1222-5584, pp. 105-115. 40. Calitate versus competivitate în procesul educaţional, în Periodicul de Didactică ,,Deschideri Europene”, Anul II, Nr.1/2006, (Mihai Stanciu/Mărioara Şchiopu), Botoşani, 2006, ISSN 1841-5199, p. 108; 41. Dinamica educaţiei între mentalitate şi libertate, în Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava, Editura Universitǎţii din Suceava, 2005, ISSN 1582-1129, pp. 381-387; 42. Demersul didactic şi realităţile noii educaţii: limite şi împliniri, în Periodicul de Didactică ,,Deschideri Europene”, Nr.1/2005, Botoşani, 2005, ISSN: 1841-5199, p. 43; 43. De la conştiinţa universală la umanismul universului, în Revista de Ştiinţe Socio-Umane, ,,Studii şi cercetări”, Volumul 13, Academia Română (Filiala Cluj Napoca) – Institutul de Istorie „George Bariţ” (Departamentul de Cercetări Socio-Umane), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2005, ISBN 973-7710-36-3, ISSN 1584-9457, pp. 249-255; 44. Primatul complexităţii asupra procesului informaţional, în Revista de Filosofie, nr. 5-6, Tomul LI (septembrie-decembrie - 2004), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, ISSN 0034-8260, pp. 787-796; 45. Comunicarea între persuasiune şi manipulare, în Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava, (coord. Sorin-Tudor Maxim / Bogdan Popoveniuc), Editura Universităţii, Suceava, 2004, ISSN 1222 - 5584, pp. 83-90;

Page 30: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

30

46. Realismul în filosofia ştiinţei, în Revista de Ştiinţe Socio - Umane Symposion, Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ,,Gh. Zane”, Tomul II, Numărul 2 (4), Iaşi, 2004, ISSN – 1584-174X, pp. 325 – 336; 47. Responsabilitatea conştiinţei şi umanitarismul universal: orizonturi transculturale ale realităţii, în Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava (coord.: Tudor Maxim / Bogdan Popoveniuc), Suceava, 2003, ISSN 1222 – 5584, pp. 164 - 168; 48. Complementaritatea şi conştiinţa umană, în Analele Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava (coord.: Tudor Maxim; Bogdan Popoveniuc), Suceava, 2002, ISSN 1222 – 5584, pp. 61 - 74; 49. Viziune asupra liniştii, în Puls XX, Vatra Dornei, decembrie, 1992, p. 18.

D: Articole publicate (coautor)

1. Marius – Costel E�i; Doina Prodan Palade, The Implicit Mission Statement Regarding Fostering The Integration in the Labour Market through ICT in the Economic Education Introduction, European Journal of Accounting, Finance and Business, Volume 4, Issue 1, April, 2016, Covered in RePEC, DRJI, OAJI, J-Gate, ISSN: 2344-102X, ISSN-L: 2344-102X, pp. 53-66. 2. Marius – Costel E�i; Narcisa, Posteucă, Postmodern Educational Methodology and Pragmatic Strategies Used Within Learning Process, Postmodern Openings, vol.5, nr.1., Covered in: Index Copernicus, Ideas, RePeC, EconPapers, Soionet, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquiry Commons, Journalseek, Scipio, EBSCO, 2014, pp.53-61. 3. Marius Costel Eşi; Alexandru-Mircea Nedelea, Misiunea organizaţiilor de afaceri şi antreprenoriatul social-economic (Mission of Bussiness Organizations and The Social-Economic Entrepreneurship), ECOFORUM JOURNAL (The Journal este indexat în DOAJ - Directory of Open Acces Journals, RePEc), Volume 3, Issue 1(4), 2014, ISSN: 2344-2174, http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/63, pp. 74-77. 4. Marius Costel Eşi; Raluca Zoltan, Romulus Vancea, Dimensiunea potenţială a valorilor în adminstrarea afacerilor (The Potential Dimension of Value in Business Management), Procedia - Social and Behavioral Sciences 92, 2013, Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences, Asociatia Lumen, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.08.789, pp. 992 – 996. 5. Marius – Costel E�i; Narcisa, Posteucă, Misiune şi viziune: aspecte fundamentale în cadrul organizaţiei de afaceri (Mission and vision-fundamental references points within business organization), în Ionel Bostan şi Elena Hlaciuc (coorodnatori), European Research Development in Horizon 2020, Editura Lumen, 2013, pp. 197-205. 6. Marius – Costel E�i; Narcisa, Posteucă, Ipostaze etice la nivelul organizaţiei de afaceri, în Adriana Mihaela Macsut; Ştefan Grosu; Leria Ileana Boroş, Aspecte ale eticii aplicate în limitele cunoaşterii, Editura Rovimed, Bacău, 2013, ISBN: 978-606-583-413-2, pp. 134-147. 7. Marius – Costel E�i; Oana Len�a; Lidia Ungureanu; Ecaterina Croitor; Antoniu Alexandru Flandorfer; Valeria – Alina Miron; Roxana-Ema Dreve; Viorel Guliciuc, Educa�ia ca filosofie �i tehnologie (Education as Philosophy and Technology), în European Journal of Science and Theology (http://ejst.tuiasi.ro/editorial.html), which is indexed and abstracted in Scopus by Elsevier Bibliographic Databases and is indexed and abstracted also in Art and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including The Web of Science by ISI Thomson Reuters, August, vol 9, nr.4, Iaşi, 2013, pp. 77-86. 8. Marius – Costel E�i; Niadi Cernica, Loredana Terec Vlad, Oana Lenţa şi Lidia Ungurean, Problematici in etica şi estetica noilor tehnologii (Issues in the Ethics and Aesthetics of the new technologies), în European Journal of Science and Theology (http://ejst.tuiasi.ro/editorial.html), which is indexed and abstracted in Scopus by Elsevier Bibliographic Databases and is indexed and abstracted also in Art and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including The Web of Science by ISI Thomson Reuters, Februarie, vol 9, nr.1, Iaşi, 2013 pp. 77-89. 9. Marius – Costel E�i; Pustiu, Georgeta, Ideea de didactică a managementului educaţional (The idea of didactics of the educational management), in the Volume Renewal of the education. Studies of pedagogy and applied Didactics (coordinators: Vasile Chiş / Ion Albulescu), Science Books House, Cluj-Napoca, 2011, pp. 207-211. 10. Marius – Costel E�i; Helena Maria Sabo şi Daniela Jeder; Reconstrucţia habitatului din oraşele Munţilor Apuseni (Habitat Reconstruction From The Villages of Apuseni Mountains), in colaborare cu Helena Maria Sabo şi Daniela Jeder), în Volumul 2011 Internaţional Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS 2011); Bali Island, Indonesia, The paper in the proceedings is included in IEEE Xplore, and indexed by Ei Compendex and Thomson ISI; IEEE Catalog Number: CFP 1191M-ART; ISBN: 978 -1-4244-9805-5, ISBN: 978-1-4244-9803-1 Publisher Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc,; p. 91 - 95. 11. Marius – Costel E�i; Anuţei Cezar; Diferenţierile sociale – realităţi complexe în procesul comunicării umane, în Volumul Educaţie şi cultură europeană (editor coordonator Iulia Baltazar), Editura „George Tofan” Suceava, 2010, ISBN 978-606-8159-36-2, pp. 237 – 240. 12. Marius – Costel E�i; Mihaela Beşa; Perspective transdisciplinare asupra educaţiei. Proiect transdisciplinar de abordare a conţinutului învăţării (în colaborare cu Mihaela Beşa) în Revista Şcoala, editată de Casa Corpului Didactic, Suceava, Nr.2-3, 2005, ISSN 1453-9063, pp. 4 – 7.

Page 31: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

31

E: Articole publicate în volume colective (studii unic autor)

1. The Significance of the Mission Statement Compared to Organizational Culture, în Antonio Sandu; Ana Frunză, Tomiţă Ciulei; Gabriel Gorghiu; Amalia Petrovici (editori), Rethinking Social Action. Core Values (6th International Conference LUMEN 2015), MEDIMOND Publishing Company, Bologna, Italy, 2016, ISBN: 978-88-7587-725-5, pp.221-226. 2. Utilitatea didacticilor economice în sistemul de învăţământ, în Volumul Conferinţei Internaţionale Educaţia din perspectiva valorilor, Ediţia a VI-a, Chişinău, 10-11 octombrie 2014, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2014, pp.180-183. 3. Problematici actuale ale didacticii de specialitate în contextul unei educaţii dinamice, în Volumul Conferinţei Naţionale Incursiuni didactice în dinamica educaţională (coordonatori Marius Costel Eşi; Otilia Clipa), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014, ISBN: 978-973-30-3661-6, pp.47-52. 4. Recesivitate şi niveluri ale realităţii, în volumul Repere ale gândirii lui Mircea Florian, Editura Rovimed, Bacău, ISBN: 978-606-583-463-7, 2013, pp. 29-46. 4. Despre natura pragmatică a proiectelor educaţionale, în Jeder Daniela (coordonator), Proiecte educaţionale. Exemple de bune practici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2013, ISBN: 978-973-30-3350-9, pp. 20-25. 5. Dimensiuni explicativ-argumentative în discursivitatea didactică, în Otilia Clipa; Gabriel Cramariuc (coordonatori), Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2013, ISBN: 978-973-30-3516-9, pp. 139-144. 6. Competenţa didactică în noua societate a cunoaşterii (Didactic competence in new knowledge society), în Dorin Opriş; Ioan Scheau (editori), Educaţia din perspectiva valorilor, Editura Pontos, Chişinău, 2012, ISBN: 978-9975-51-406-4, pp. 178-180. 7. Perspective metodologice în practica pedagogică (Methodological Perspective in the Pedagogical Practice), în Social Sciences Today (editat de Georgeta Raţă şi Maria Palicica), Cambridge Scolars Publishing, 2011, ISBN (10): 1-4438-3335; ISBN (13): 978-1-4438-3335-6, pp. 154-165; şi în Book of Abstracts (3rd Social Sciences Today: Between Theory and Practice of 6-7 May, 2011), Editura Mirton, Timişoara, 2011, ISBN: 978-973-52-1033-5, p. 19. 8. Semiologia normalităţii în educaţia viitorului (The Semiology of Normality in The Education of The Future), în Social Sciences Today (editat de Georgeta Raţă şi Maria Palicica), Cambridge Scolars Publishing, 2011, ISBN (10): 1-4438-3335; ISBN (13): 978-1-4438-3335-6, pp. 272-283; şi în Book of Abstracts (3rd Social Sciences Today: Between Theory and Practice of 6-7 May, 2011), Editura Mirton, Timişoara, 2011, ISBN: 978-973-52-1033-5, p. 40; 9. Criterii axiologice şi conexiuni conceptual-teoretice în pararadigma ştiinţifică. Despre un model educaţional constructivist în filosofia ştiinţei (Axiological Criteria And Conceptual-Theoretical Connections In The Scientific Paradigme, On A Constructivist Educational Model In The Philosophy of Science) în 2011 International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH 2011), Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, Editors: Prof. Chun-Hua Lin and Zhang Ming, Singapore, IEEE Catalog Number: CFP1132M-ART; ISBN: 978-1-4244-9375-3; IEEE Catalog Number: CFP1132M-PRT; ISBN: 978-1-4244-9374-6; Volume 5,Issue 1 (lucrarea ştiinţifică este inclusă în IEEE Xplore şi este indexată de Thomson ISI şi Ei Compendex); pp. VI-474 - VI-478; 10. Regândirea educaţiei şi şi noua paradigmă culturală a societăţii cunoaşterii (The rethinking of education and the new cultural paradigm of the knowledge society) în Red-Conference Proceedings, Centro Stefano Franscini Ascona (Switzerland), Università della Svizzera italiana, École polytechnique fédérale de Lausanne, University of Sf. Gallen, ISBN 978 – 88 – 6101 – 010 – 9, pp. 449-450; 11. Dimensiuni axiologice în procesul educaţional (Axiological Dimensions in The Educational Process), în Book of Abstracts Lumen International Scientific Conference 2011, Iaşi 18 februarie, 2011. p. 77; şi în Logos Universality Mentality Education Novelty. International Conference, Vol. 3 (Volum Indexat Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econpapaer), ISBN : 978-973-166-251-07; ISBN: 978-973-166-258-9, pp. 73-83. 12. Investigaţii epistemologice asupra identităţii lingvistice (Epistemological investigation on Linguistic Identity), în Book of Abstracts Lumen International Scientific Conference 2011, Iaşi, 18 februarie, 2011, ISBN : 978 – 973 – 166 – 250 – 3, p. 78; şi în Logos Universality Mentality Education Novelty. International Conference, Vol. 1 (Volum Indexat Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econpapaer), ISBN : 978-973-166-252-7, pp. 163-177. 13. Despre curajul şi teama de a gândi cu privire la o filosofie a culturii româneşti căzută în uitare, în Volumul Dimensiuni creative ale învăţământului românesc, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Galaţi, 2011, pp. 11-17, ISBN: 978-606-577-553-4;. 14. Ideea de complementaritate între ştiinţă şi educaţie (The idea of complementarity between science and education), în International Conference on Biology, Environment and Chemistry (ICBEC 2010), 28-30 decembrie 2010, (the conference proceedings of this conference is indexed in Thomson ISI, Ei Compendex, and IEEE Xplore), IEEE Catalog Number: CFP1002M-PRT; ISBN: 978 – 1- 4244-9155-1; ISBN: 978 -1 4244-9157-5, pp. 410-415; 15. Noile tehnologii de învăţare şi conştiinţa umană (New Learning Technologies and Human Consciousness), în EDULEARN10 (International Conference on Education and New Learning Technologies), publicat de Asociaţia Internaţională de Tehnologie, Educaţie şi Dezvoltare (International Association of Technology, Education and Development - IATED), editat de L. Gómez Chova, D. Marti Belenguer, I. Candel Torres (International Association of Technology, Education and Development - IATED), Valencia (Spania), 2010, ISBN: 978-84-613-9386-2, pp. 002128-002134;

Page 32: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

32

16. Rolul principiilor didactice în predarea-învăţarea-evaluarea ştiinţelor socio-umane (The Role of Didactic Principles in Teaching – Learning – Assessing Socio-Human Subjects), în Social Sciences Today: Between Theory and Practice, Cambridge Scholars Publishing, 2010, ISBN (10): 1-4438-2405-4, ISBN (13): 978-1-4438-2405-7, pp. 36-47. 17. Structuri epistemice în transpoziţia didactică (Epistemic structures in the didactic transposition), în Educaţia din perspectiva valorilor, Editura AETERNITAS, Alba-Iulia, 2010, ISBN: 978 – 973 – 1890 – 81 – 44; 978 – 973 – 1890 – 8, pp. 165-170; 18. Paradigmă şi realitate în societatea contemporană (Paradigm and Reality in Contemporary Society), în Book of abstracts (Social Research and Policy Conference), Universitatea din Oradea, 2010, ISBN 978-606-10-0141-5, p.12; 19. Ideea unei epistemologii a didacticii de specialitate în contextul realităţii educaţionale, în volumul Cercetări şi aplicaţii în ştiinţele educaţiei (coordonatori: Vasile Chiş / Ion Albulescu), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, pp. 165-170; 20. Securitatea educaţională între strategii (inter)naţionale şi bune practici, în volumul Securitate şi Apărare Europeană în Contextul Crizei Economico-Financiare, Secţiunea 11 (Management şi educaţie), Subsecţiunea Management educaţional, Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I” Bucureşti, 2010, pp.572-581, ISBN: 978-973-663-824-4; ISBN: 978-973-663-809-1 (general); 21. Educaţia convenţională – o perspectivă paradoxală a societăţii planificate, în Volumul Creativitate şi inovaţie în învǎţǎmânt, Editura ,,George Tofan” Suceava, 2009, ISBN 978 – 973 – 1862 – 96- 5, pp. 181 – 183; 22. Educaţia logic-filosofică şi reformele fără sens, în Vol I (Cercetare şi educaţie), Editura ,,Spiru Haret”, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-579-152-0, pp.294-298; 23. Cercetări asupra educaţiei transdisciplinare, în Vol I (Profesorul-factorul cheie în educaţie), Editura ,,George Tofan” Suceava, 2009, ISBN 978-973-1862-64-4, pp. 262-269; 24. (De)construcţia şi pragmatismul ideii de management organizaţional, în Vol.I (Educaţia în societatea cunoaşterii), Editura ,,George Tofan” Suceava, 2008, ISBN 978-973-1862-29-3/978-973-1862-43-9, pp. 50-52; 25. Promovarea educaţiei într-o societate a cunoaşterii, în Vol I. (Profesorul-factorul cheie în educaţie), Editura ,,George Tofan” Suceava, 2008, ISBN 978-973-186-30-9, pp. 249-252; 26. Conceptul de ,,demarcaţie” la Karl Popper, în Revista de Ştiinţe Socio-Umane, ,,Studii şi cercetări”, Volumul 16, Academia Română (Filiala Cluj Napoca) – Institutul de Istorie „George Bariţ” (Departamentul de Cercetări Socio-Umane), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, ISBN 978-973-109-049-8, pp. 335-341; 27. Consilierea grupului de părinţi (tutori). Proiect de consiliere, în Comunicarea în era informaţională (editor coord. Iulia Baldazar), Editura George Tofan, Suceava, 2006, ISBN: 973-87606-6-6, pp. 194-197; 28. Valorile umanităţii şi noua raţionalitate ştiinţifică, în Mileniul III: Dialogul Umanismelor (coord: Sorin-Tudor Maxim / Bogdan Popoveniuc), Editura Universităţii ”Ştefan cel Mare”, Suceava, 2006, ISBN: 973-666-208-X, pp.267-272; 29. Lingvistica generativă, o posibilă teorie a comunicării, în Revista de Ştiinţe Socio-Umane, ,,Studii şi cercetări”, Volumul 15, Academia Română (Filiala Cluj Napoca) – Institutul de Istorie „George Bariţ” (Departamentul de Cercetări Socio-Umane), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-7710-88-6, ISSN 1584-9457, pp. 204-211; 30. Consilierea în sistemul educaţional. Plan de intervenţie pentru o situaţie-problemă, în Revista Factori ai succesului şcolar editată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Casa Corpului Didactic Suceava, Suceava, 2005, ISBN: 973-0-03921, pp. 17 - 21; 31. Reconstrucţia umanismului şi conştiinţa contemporaneităţii, în Secolul XXI: Orizonturi umaniste (coord: Sorin-Tudor Maxim / Ştefan-Alexandru Băişanu), Editura Universităţii ”Ştefan cel Mare”, Suceava, 2004, ISBN: 973-666-092-3, pp.171-177; 32. Încercare de abordare transdisciplinară a principiului complementarităţii, în Şcoala de mâine, Suceava, 2004, Inspectoratul Şcolar Judeţean - Suceava şi Casa Corpului Didactic – Suceava, ISBN: 973-0-03485-0, pp.13 -17; 33. Umanismul transdisciplinar, o nouă perspectivă asupra culturii şi civilizaţiei, în Umanism şi educaţie (coord. Sorin Tudor Maxim; Viorel Guliciuc), Suceava, Editura Universităţii, Suceava, 2001, ISBN: 973-8293-25-1, pp.125-129, şi în ROPHIE (Romanian Philosophical Internet Encyclopedia), 2001 – website www.cte.usv.ro/rophie/enciclopedia/8.pdf ;

F: Coordonator volume-studii 1. Eşi Marius Costel; Jeder Daniela (coordonatori), Volumul Proiecţii moderne în sistemele concurenţiale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2015, ISBN: 978-606-31-0115-1. 2. Eşi Marius Costel; Clipa Otilia (Coordonatori), Volumul Incursiuni didactice în dinamica educaţională, Editura Didactică şi Pedagogică-R.A.Bucureşti, 2014, ISBN: 978-973-30-3661-6.

Page 33: Europass Informaţii personale - dppd.usv.ro Esi Marius Costel.pdfLector univ.dr. Universitatea ,,Stefan cel Mare” din Suceava, ... Management / Managementul resurselor umane ...

33

3. Eşi Marius Costel; Rotaru Daniela; Rusu Diana (Coordonatori), Volumul Dimensiuni creative ale învăţământului românesc, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Galaţi, 2011, ISBN: 978-606-577-553-4.

G: Cursuri / ghiduri de bune practici/ auxiliare curriculare

1. Didactica specialităţii.Caiet de seminar. Suport curricular pentru studenţii înscrişi la programele de licenţă, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2016, ISBN: 978-606-31-0179-3, p. 205. 2. Didactica specialităţii. Curs universitar (pentru programele de licenţă), Editura Didactică şi Pedagogică – RA, Bucureşti, 2014, ISBN: 978-973-30-3662-3, p.249. 3. Didactica disciplinelor socio-umane - Ghid de bune practici, în cadrul proiectului Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior (proiectul s-a desfăşurat prin programul de formare de proiect Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), Material Editat de Ministerul Educaţiei Naţionale (decembrie 2013), Editura MATRIX ROM, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-25-0034-4.

09.02.2016 Lector univ. dr. Marius - Costel EŞI