Eu și punctele mele forte

68
Învățământ secundar inferior Eu și punctele mele forte Analiza competențelor, a intereselor și a personalității 2 Profesori Caietul JOBS nr.

Transcript of Eu și punctele mele forte

Page 1: Eu și punctele mele forte

Învățământ secundar inferior

Eu și punctele mele forteAnaliza competențelor, a intereselor și a personalității

2Profesori

Ca

ietu

l JO

BS

nr.

Page 2: Eu și punctele mele forte

2 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior)

www.phzh.ch/ipewww.edu.ro

PROIECT CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIULCONTRIBUȚIEI ELVEȚIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ

Proiectul româno-elvețian JOBS (Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli) combină două elemente: piața muncii și educația. Printr-un curs transcurricular cu durata de un an, programul JOBS pregătește elevii din ultimii ani

de învățământ secundar inferior sau din primii ani de învățământ secundar superior. Aceștia își evaluează și își dezvoltă propriile competențe și deprinderi de viață și se informează despre realitățile de pe piața muncii.

Coordonarea elaborării, a design-ului și a editării acestor materiale didactice a fost realizată de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, București în cooperare cu Centrul pentru Proiecte Internaționale în domeniul Educației al Universității

Pedagogice, Zurich. Publicarea a fost co-finanțată de către Elveția.

Un element specific în dezvoltarea materialelor didactice JOBS l-a reprezentat cooperarea cu toți cei implicați în sistemul educațional. Profesorii, pedagogii, psihologii și directorii celor două școli pilot din Brașov (Colegiul Tehnic Transilvania și Școala Gimnazială nr. 25), reprezentanții Inspectoratului Școlar al județului Brașov, precum și specialiștii și experții de la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și de la Universitatea București au contribuit la

elaborarea unor materiale inovative, făcând totodată parte dintr-un proces democratic de dezvoltare a educației.Cele mai sincere mulțumiri se îndreaptă către toți aceștia.

Zurich, București, Brașov, 2014

Autori:Wiltrud Weidinger, Martin Keller, Rolf Gollob

Consultanţă editorială:Matthias Borer, Hannes Schaad

Editare:Camelia Cojocaru, Ana Maria Grigore, Elena Ionică, Markus John, Sabrina Marruncheddu, Corinna Mauth,

Tania Mihu, Cosmina Mironov, Anca Popovici, Mihaela Ștefănescu, Zoica Vlăduț

Traducere:Irma Ferencz și Andreea Ihos (limba maghiară), Tania Mihu (limba română), Nadya Dalla Valle (limba germană)

Ilustrații:Peti Wiskemann

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi tradusă, reprodusă sau transmisă, sub orice formă sau prin orice mijloace, electronic (CD-ROM, Internet etc.) sau mecanic, inclusiv fotocopiere, înregistrare sau prin orice sistem de stocare sau regăsire a informației fără acordul prealabil, în scris al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care este singurul proprietar al publicației. Această prevedere se aplică în întreaga lume.

www.jobsproject.ro

Page 3: Eu și punctele mele forte

Eu și punctele mele forteAnaliza competențelor, a intereselor și a personalității

Caietul pentru elevi Recomandări practice pentru profesori

Tema nr. 1: Competențele mele

Sarcina de lucru 1: Cum mă văd pe mine 6și cum îi văd pe ceilalți

Sfaturi practice 7

Sarcina de lucru 2: Feedback asupra competențelor 12 Note pregătitoare 13

Sarcina de lucru 3: Punctele mele forte 14 Sfaturi practice 15

Sarcina de lucrupentru acasă: Eu și interesele mele 18 Sfaturi practice 19

Tema nr. 2: Eu și interesele mele

Sarcina de lucru 1: Discuția în clasă 26 Sfaturi practice 27

Sarcina de lucru 2: Diagrama cu bare 30 Sfaturi practice 31

Sarcina de lucru 3: Scrierea unei scurte povestiri 34 Note pregătitoare 35

Tema nr. 3: Personalitatea mea

Sarcina de lucru 1: Timp pentru citit 40 Sfaturi practice 41

Sarcina de lucru 2: Pregătirea prezentării 42 Sfaturi practice 43

Tema nr. 4: Cum să mă prezint

Sarcina de lucru 1: Finalizarea prezentării 52 Note pregătitoare 53

Sarcina de lucru 2: Exersarea prezentării 56 Note pregătitoare 57

Sarcina de lucru 3: Prezentarea 58 Note pregătitoare 59

Sarcina de lucru 4: Evaluarea Caietului JOBS 2 60 Sfaturi practice 61

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior) 3

Page 4: Eu și punctele mele forte
Page 5: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 5

Caietul JOBS 2 - Tema nr. 1: Competențele meleSă analizez la ce sunt bun

Competența este un ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini care permit unei persoane să acționeze eficient într-o situație dată, fie că este vorba de muncă sau de studiu. Este capacitatea unei persoane de a se pronunța asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoașteri adânci a problemei în discuție.

Exemplu: Abilitatea de a comunica eficient online reprezintă o competență a unei persoane care poate decurge din cunoștințele de limbaj, deprinderile practice de IT și atitudinea față de cei cu care comunică.

Page 6: Eu și punctele mele forte

6 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 1: Cum mă văd pe mine și cum îi văd pe ceilalți

50’

X

XSarcină de lucru:

Elaborează profilurile de competențe (diagrama de competențe) pentru tine și pentru un alt elev din clasă.

Organizarea clasei:

Muncă individuală și în perechi.

Procedură: 1) Alege-ţi la întâmplare partenerul de lucru pentru această sarcină. 2) Acordă-ți timp să citești cele opt competențe de pe pagina urmă-

toare. Îți vor folosi ca să creezi profilul competențelor pentru tine și pentru partenerul tău de lucru.

3) Creează-ți propriul profil. Vei obține o diagramă ca o pânză de pă-ianjen, care reflectă autoevaluarea. Încearcă să dai un exemplu pen-tru fiecare calitate/competență. Notează evenimente, momente sau acțiuni din care să reiasă calitatea/competența respectivă.

4) Apoi, elaborează un profil pentru partenerul tău. Despre unele cali-tăți/competențe știi câte ceva (acolo poți adăuga evenimente, mo-mente sau acțiuni), în timp ce pentru altele, va trebui să intuiești. Încearcă să fii onest, realist, dar și constructiv. Pregătește feedback-ul pentru partenerul tău. Notează-ți ideile pe liniile libere din foaia de lucru. Folosește, de asemenea, Instrumentul nr. 16: Feedback.

Materiale:

- Instrumentul nr. 16: Feedback- Materialul informativ: Cele opt competențe- Foaia de lucru: Profilul meu- Foaia de lucru: Cum îl văd pe partenerul meu

Page 7: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 7

Pagina

profesorului

Sfaturi practice

De ce întâmplarea poate fi, câteodată, cea mai bună alegereÎn mod normal, elevii au tendința să-și aleagă ca partener de lucru o persoană pe care o cunosc și

o plac.Adesea, este vorba chiar de colegul de bancă. Asta este bine și le creează siguranță. Dar, câteodată, este

mai bine ca alegerea să se facă la întâmplare. Numai atunci elevii ajung să se cunoască mai bine pe ei înșiși și să-i cunoască și pe ceilalți. Prin formarea perechilor la întâmplare, profesorul dă un semnal important: „Sunteți în stare să lucrați cu mult mai multe persoane, nu numai cu una sau două!”

Alegerea partenerilor la întâmplare trebuie făcută repede și transparent. Iată câteva idei: elevii se ridică în picioare și formează o linie dreaptă sau un semicerc în jurul clasei, începând de aici (dumneavoastră indicați locul de începere) cu …

… cel mai tânăr… cel care are numărul casei cel mai mic… cel mai înalt… data zilei de naștere cu numărul cel mai mare… cel mai blond… cel mai colorat pulover/tricou…În continuare este evident: primii doi merg împreună, următorii doi la fel… și la sfârșit este posibil să

rămână un grup de trei.

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 8: Eu și punctele mele forte

8 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Cele opt competențe

Competența Întrebări cheie1) Concentrarea asupra unor sarcini - Pot să mă concentrez mult timp asupra aceleiași sarcini? - Pot să repet cu ușurință o piesă la un instrument muzical? - Îmi poate fi abătută ușor atenția?2) Competențe tehnice (echipamente, - Cum mă descurc cu programele noi de computere …) computer? Pot să-i ajut și pe alții să le înțeleagă? - Cum mă descurc cu echipamentele de orice fel? Pot să repar echipamentele defecte din casă? Sau, cel puțin, încerc s-o fac?3) Ajutor acordat altor persoane - Sunt de ajutor celorlalți? - Ajut alți oameni dacă este necesar, inclusiv pe cei care nu-mi sunt prieteni (la căratul bagajelor, arătându-le drumul,…)?4) Rezolvarea sarcinilor - Îmi place să rezolv diverse sarcini? Am răbdare chiar și atunci când încep să se complice lucrurile?5) Calcule, lucrul cu numerele - Fac cu precizie calcule numerice? Îmi place să am o vedere de ansamblu asupra cheltuielilor și economiilor mele? Pot să-mi țin singur evidențele și să-mi fac singur calculele? 6) Planificare, organizare, … - Îmi place să organizez turnee de fotbal sau excursii?7) Arte: desen, pictură, sculptură, compoziție, - Sunt fericit când pot să desenez? Este pentru dans … mine arta un mod de a-mi exprima emoțiile?8) Conversația cu oamenii față în față - Îmi place să comunic cu ceilalți? Sau sunt mai sau la telefon degrabă timid?

Page 9: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 9

Profilul meu (diagrama pânză de păianjen)

Concentrarea asupra unor sarciniExemplu:

Calcule, lucrul cu numereleExemplu:

Planificare și organizareExemplu:

ArteExemplu:

Ajutor acordat altor persoaneExemplu:

Rezolvarea sarcinilorExemplu:

Conversația față în fațăsau la telefonExemplu:

Nume:

Competențe tehniceExemplu:

Page 10: Eu și punctele mele forte

10 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Cum îl văd pe partenerul meu

Numele: ................................................

Concentrarea asupra unor sarciniExemplu:

Calcule, lucrul cu numereleExemplu:

Planificare și organizareExemplu:

ArteExemplu:

Ajutor acordat altor persoaneExemplu:

Rezolvarea sarcinilorExemplu:

Nume:

Competențe tehniceExemplu:

Note pentru feedback verbal (vezi Instrumentul nr. 16: Feedback)

Conversația față în fațăsau la telefonExemplu:

Page 11: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 11

Ajutor acordat altor persoaneExemplu:

Rezolvarea sarcinilorExemplu:

Competențe tehniceExemplu:

Pagina

profesorului

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 12: Eu și punctele mele forte

12 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 2: Feedback asupra competențelor

30’

X

X

XSarcină de lucru:

Oferă feedback și primește comentariile celorlalți. Astfel, vă veți cunoaște mai bine pe voi înșivă și unii pe alții.

Organizarea clasei:

Muncă în perechi.

Procedură: 1) Priviți împreună diagramele făcute. Așezați-le în fața voastră.2) Decideți împreună cine va comenta primul.3) Comentați diagrama făcută pentru colegul vostru. Folosiți însemnă-

rile făcute sub fiecare diagramă. Persoana care primește feedback doar ascultă și mulțumește pentru feedback – încă nu se discută!

4) Apoi, cel care a primit feedback își expune părerea în legătură cu dia-grama făcută pentru propria persoană.

5) Comparați diagramele făcute pentru aceeași persoană. Ce asemă-nări sunt? Ce diferențe?

Următoarele întrebări v-ar putea ajuta: • Ce v-a surprins? • Ce v-a plăcut? • Ce e greu de înțeles? • Ce ați învățat despre competențe? • Ce sunt competențele? Ați putea explica părinților, colegi-

lor? Puteți să dați exemple?

Materiale:

- Instrumentul nr. 16: Feedback

Page 13: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 13

Pagina

profesorului

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 14: Eu și punctele mele forte

14 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 – Sarcina de lucru 3: Punctele mele forte

70’

X

XSarcină de lucru:

Alcătuiește o hartă mentală cu punctele tale forte. Organizarea clasei:

Muncă individuală în banca ta.

Procedură:

1) Acordă ceva timp ca să revezi Caietul JOBS 2, Tema nr. 1, Sarcina de lucru 1. Uită-te și la diagrama pe care ai făcut-o pentru competențele tale. Pe un bilețel, fă-ți o listă cu punctele tale forte.

2) Acum e momentul să creezi o hartă mentală cu punctele tale forte. Scrie-ți numele în centrul unei foi de hârtie, iar în jurul numelui no-tează punctele tale forte.

3) Cu cât numărul de însemnări este mai mare, cu atât diagrama va fi mai interesantă și vei începe să vezi conexiunile.

4) Uită-te cu atenție la Instrumentul nr. 8: Crearea hărților mentale.5) Scrie un scurt comentariu sub harta ta mentală.6) Hop, pe scaun! Acest joc este o metodă bună de a da și primi feed-

back în scris. Mai întâi, așază pe bancă mapa deschisă la pagina cu harta ta men-

tală. Apoi, ridică-te în picioare și caută un scaun liber aflat la o dis-tanță de cel puțin 2-3 bănci față de locul tău. Așază-te pe acel scaun și citește ce a scris/desenat colegul tău. Scrie un scurt comentariu constructiv (vezi Instrumentul nr. 16: Feedback) direct sub lucrarea colegului tău și semnează-te. Repetă acest exercițiu o dată sau de două ori.

Când anunţă profesorul, întoarce-te la locul tău și citește feedback-ul pe care colegii l-au dat pe diagrama ta: amuză-te!

Materiale:- Caietul JOBS 2, Tema nr. 1, Sarcina de lucru 1, Profilul meu- Instrumentul nr. 8: Crearea hărților mentale - Instrumentul nr. 16: Feedback- Foaia de lucru: Harta mentală a punctelor mele forte

Page 15: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 15

Pagina

profesorului

Sfaturi practice

Crearea unei hărți mentaleS-ar putea să fie nevoie să dați un exemplu concret de hartă mentală. Este sarcina profesorului să facă

asta. O soluție ar fi să vă oferiți drept exemplu și să desenați pe tablă o hartă mentală a punctelor dum-neavoastră forte, scriind și un comentariu dedesubt.

Dacă nu vă simțiți confortabil să faceți așa, puteți să alegeți un personaj fictiv pentru care să faceți harta mentală.

DuratăCa să deseneze o hartă mentală, elevii vor avea nevoie de cca. 30 minute, iar pentru jocul „Hop pe

scaun!” de 15 minute.

Hop pe scaun!Vă recomandăm să participați la joc din două motive:– Pentru o cunoaștere mai profundă a elevilor: fie că decideți să scrieți comentarii la diagramele pe

care le știți deja din faza de producere, fie că preferați să citiți și să comentați lucrările elevilor cu care nu ați vorbit încă, veți ști mai multe despre cum lucrează și gândesc elevii.

– Pentru a acționa ca un model: intrând în joc, le dați elevilor un exemplu bun despre cum să ofere feedback în scris. Calitatea feedback-ului oferit de elevi va crește în timp.

Notele pregătitoare ale profesorului

Punctelemele forte

sporturi

Îmi placesa clarific lucrurile

˘

sunt bun la franceza

lucrurile

˘

îmi plac jocurile de cuvinte

citesc repede

sa fac liste, planuri˘

îmi place orice joc cu mingea ping-pong, baschet...

Joc în echipa locala de fotbal˘

Fac portreteFac poze alb-negru

Am cumparat

˘

˘

o camera SLR fotografie

limbi

sa descopar cum functioneaza ,

colectia mea de timbre e ordonata

,

Joc volei în liga regionala

Page 16: Eu și punctele mele forte

16 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Harta mentală a punctelor mele forte

Am învățat despre mine însumi că...

Page 17: Eu și punctele mele forte
Page 18: Eu și punctele mele forte

18 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 1 –Sarcină de lucru pentru acasă: Eu și interesele mele

XSarcină de lucru:

Analizează ce activități te interesează cel mai mult și cum pot fi legate de domeniile de interes.

Procedură: 1) Citește lista cu cele nouă domenii de interes de pe pagina următoare. Care dintre ele corespund cel mai bine intereselor tale? Alege trei

dintre ele și subliniază-le.2) Uită-te la tabelul următor. Subliniază sau marchează 20 de activități

care îți plac – sau pe care ți-ar plăcea să le faci!3) Notează alegerile tale pe pagina următoare pentru discuții.

Materiale:

- Materialul informativ: Nouă domenii de interes- Foaia de lucru: Activitățile mele favorite- Foaia de lucru: Dintr-o privire: activitățile favorite și domeniile tale de

interes

Temăpentruacasă

Page 19: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 19

Pagina

profesorului

Sfaturi practice

Comunicarea obiectivelorÎn fiecare caiet, temă și sarcină de lucru din programul JOBS este inclusă descrierea obiectivelor

care trebuie atinse prin învățarea pe bază de sarcini de lucru. Când explicați o sarcină și dați indicații orale elevilor, este foarte important să comunicați și obiectivele. Numai așa elevii vor înțelege de ce fac ceea ce fac.

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 20: Eu și punctele mele forte

20 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Nouă domenii de interes

Domeniul de interes Descriere 1) Natură ANIMALE Îngrijirea animalelor: câini, pisici, iepuri de casă, hamsteri, șoareci, papagali, porcușori de Guineea, pești, păsări, țestoase, tigri, lei, vaci, cai ... PLANTE Îngrijirea plantelor de casă, a florilor, ierburilor, legumelor, arbuștilor, plante- lor din pădure, plantelor acvatice, protejarea mediului, curățenie …

2) Sporturi Înot, scufundări, surfing, navigație cu pânze, canotaj, jogging, patinaj, balet, dans, hip-hop, line-dance, tenis, echitație, badminton, gimnastică, alpinism, schi, snowboard, patinaj pe gheață, judo, volei, baschet, fotbal, hochei ...

3) Gospodărie, Gătit, cumpărarea alimentelor, așezarea mesei, manevrarea banilor, ordine, gătit curățenie, spălatul vaselor, cusut, lucrul cu aparatură casnică …

4) Arte și design Desen, pictură, sculptură, fotografie, filmări, decupare, lucrul cu vopsele de pictură, argilă, hârtie, creioane, lucrul la calculator, cântatul la un instrument, canto, actorie, dans, scris (povestiri, poezii, scrisori)

5) Decorare, Decorarea și restaurarea interioarelor (camere, case sau apartamente ori restaurare, garaje), renovarea mobilei, confecționarea de podoabe, obiecte din lemn, producție metal, hârtie, carton, paie, textile, lână, chimicale, clei, vopsele...

6) Tehnică, Jucării tehnice, asamblarea echipamentelor sau repararea acestora; brico- experimentare laj folosind lemn, metal, clei, ciocan de lipit, lucrul cu scule și mașini; avioane, ambarcațiuni, echipament muzical, instrumente electronice, calculatoare. Experimente tehnice, de chimie, de fizică, desen tehnic…

7) Cumpărări, vânzări, Compararea prețurilor și a ofertelor, cutreierarea magazinelor, acordarea colecționarea de ajutor în acțiuni de vânzare, colecționarea de timbre, cărți poștale, obiectelor fotografii, hărți, cărți, desene, monede, minerale, fosile...

8) Lectură, Lectura ziarelor, revistelor, cărților; ascultarea emisiunilor de știri la informare radio sau vizionarea programelor TV/video sau DVD, folosirea Internetului pentru informare despre politică, războaie, transporturi, economie, călătorii, aventuri, povești de dragoste, geografie, tehnică, arte plastice, muzică, religie, modă, divertisment, publicitate…

9) Lucrul cu Integrarea în comunități și grupuri; ajutorarea vecinilor, îngrijirea oamenii copiilor, vizite, cumpărături pentru alte persoane

(adaptare după: Egloff, Erwin/Jungo, Daniel (2009). Berufswahltagebuch, Arbeitsheft. Bern: Schulverlag plus)

Page 21: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 21

Activitățile mele favorite:

Nr. Activități pe care îmi place să le fac

1 Să fiu în aer liber Să am grijă de animale sau plante Să le curăț Să le cresc Să le observ Să descopăr cum trăiesc Să contribui cu ceva la protecția mediului2 Să-mi antrenez corpul Să experimentez și să mă aventurez Să intru în competiție cu ceilalți Să fiu singur și să mă antrenez Să fac un sport de echipă Să fac muncă fizică3 Să cumpăr alimente și bunuri casnice Să îndeplinesc sarcinile primite Să-mi ajut familia în gospodărie Să fac ceva „frumos” Să decorez Să fac curățenie Să organizez Să stau în casă4 Să creez ceva Să proiectez Să vopsesc Să fac muzică Să transpun idei și sentimente Să-mi prezint munca Să-mi pun corpul în mișcare5 Să fac lucru manual Să repar ceva Să asamblez Să-mi realizez propriile idei Să lucrez cu precizie Să aduc bucurie celorlalți oameni Să lucrez într-un atelier artizanal Să planific și să măsor

Page 22: Eu și punctele mele forte

22 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele

Nr. Activități pe care îmi place să le fac

6 Să repar echipamente tehnice Să asamblez echipamente Să explorez ce poate face un soft Să programez ceva pe computer Să investighez ceva Să experimentez Să lucrez cu precizie7 Să vorbesc cu ceilalți oameni Să cunosc și să compar oferte de vânzare Să manipulez bani Să evaluez lucrurile Să dețin obiecte de valoare Să fac schimb de lucruri (troc) Să sortez (clasific) obiecte Să privesc culori și forme frumoase8 Să gândesc Să-mi îmbogățesc cunoștințele Să fiu informat Să fiu implicat în muncă intelectuală Să fiu singur Să vin cu idei noi9 Să cunosc oameni noi Să fiu împreună cu alții Să particip la discuții Să organizez Să-i ajut pe ceilalți Să-i conduc pe ceilalți Să mă instruiesc Să-mi asum responsabilități Să fiu angrenat în ceva

Page 23: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 1: Competenţele mele 23

Dintr-o privire: Activitățile tale favorite și domeniile de interes

1) Notează 20 de activități favorite și 3 domenii de interes.2) Desenează linii sau săgeți ca să vezi ce activități corespund cărui domeniu.

20 de activități favorite:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3 domenii de interes

1

2

3

Page 24: Eu și punctele mele forte
Page 25: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele 25

Caietul JOBS 2 - Tema nr. 2: Eu și interesele meleDeclararea intereselor, motivarea lorși compararea lor cu rezultatele școlareInteresul (din cuv. lat. inter – între, printre și esse – a fi) este preocuparea unei persoa-ne de a cunoaște ceva sau pe cineva; atenția acordată unei persoane sau unui lucru. Preferințele sau hobby-urile cuiva sunt, de asemenea, definite ca interese. Cu cât este mai mare preocuparea manifestată sau atenţia acordată unui lucru sau unei persoane, cu atât mai mare este interesul. Stările opuse sunt denumite dezinteres sau, dacă se manifestă mai accentuat, apatie.

Page 26: Eu și punctele mele forte

26 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 1: Discuția în clasă

45’

X

XSarcină de lucru:

Discutați în clasă despre domeniile voastre de interes și comparați-le cu cele ale colegilor.

Organizarea clasei:Semicerc cu scaune (sau dublu semicerc, dacă este necesar) așezate cu

fața spre tablă. Procedură:

1) Înainte de lecție, profesorul (sau unul dintre voi) va nota pe tablă, cât de mare se poate, cele nouă domenii de interes (vezi pagina urmă-toare).

2) Pentru discuție, vă așezați în semicerc cu fața la tablă. Mai întâi, fie-care își scrie numele pe tablă în dreptul celor trei domenii de interes alese.

3) Discutați împreună rezultatul de pe tablă. Întrebările de mai jos v-ar putea ajuta:

a. Există vreun domeniu preferat de foarte mulți dintre voi? b. Există vreunul de care nu este nimeni interesat? c. Cine are aceleași domenii de interes ca tine? d. Cu ce ești diferit față de ceilalți?4) Nu ezitați să puneți întrebări dacă vreți să aflați mai multe despre

domeniul de interes al cuiva. Acestea ar putea fi: a. Ce anume, mai precis, te interesează la acest domeniu? b. Cum ai început să fii interesat de acest domeniu? c. Există niște modele? d. Te-a interesat acest domeniu dintotdeauna? e. Ai experimentat deja ceva în acest domeniu?5) Pasul următor este să subliniați cu două culori diferențele între pre-

ferințele fetelor și ale băieților.6) Discutați împreună cum se împart aceste preferințe în funcție de

gen. Există vreo tendință vizibilă? Există vreun domeniu favorit pen-tru băieți? Dar pentru fete? Era previzibilă această orientare? Este surprinzătoare?

Materiale:

- Bilețelele completate la sarcina de lucru pentru acasă- Foaia de lucru: Nouă domenii de interes

Page 27: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele 27

Pagina

profesorului

Sfaturi practice

Este sarcina dumneavoastră, ca profesori, să desenați pe tablă tabelul cu cele nouă domenii de interes, înainte de începerea orei. Dacă doriți, puteți să instruiți un elev să le deseneze. Asigurați-vă că sunt scrise citeț și că există suficient spațiu pentru completarea numelor elevilor în căsuța destinată fiecărui domeniu.

S-ar putea să vă ia ceva timp să așezați scaunele în semicerc sau dublu semicerc (în funcție de numărul elevilor din clasă). Dați instrucțiuni clare și explicați elevilor de ce trebuie să stea în semicerc (astfel, fiecare poate vedea tabla și poate citi numele scrise).

În timpul discuțiilor, rolul dumneavoastră, ca profesor, este acela de moderator. Când elevii își scriu numele în dreptul domeniilor favorite, va trebui să acordați atenție mai multor aspecte:

– Să păstrați o atmosferă plăcută și să vă asigurați că nu se fac comentarii discriminatorii la adresa domeniilor de interes ale unor elevi. Nimeni nu trebuie luat în râs din cauza domeniului de interes, chiar dacă acesta pare mai neobișnuit. Asta s-ar putea întâmpla mai ales atunci când se discută des-pre preferințele fetelor și ale băieților.

– Țineți cont de structura elevilor din clasa dumneavoastră. Sunt elevi cu o condiție socio-economică modestă? Sunt elevi care aparțin unei minorități? Le limitează această apartenență șansele de a manifesta interes pentru anumite domenii (care implică bani)? Este sarcina dumneavoastră, ca pro-fesori, să fiți pregătiți pentru a face față unor astfel de situații.

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 28: Eu și punctele mele forte

28 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele

Nouă domenii de interes (scrise pe tablă)

1 Natură 2 Sporturi 3 Gospodărie, gătit

4 Arte și design 5 Decorațiuni, 6 Tehnică, restaurări, producție experimentare

7 Cumpărare-vânzare, 8 Lectură, informare 9 Lucrul cu oamenii colecționare de obiecte

Page 29: Eu și punctele mele forte
Page 30: Eu și punctele mele forte

30 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 2: Diagrama cu bare

45’

X

X

XSarcină de lucru:

Compară domeniile tale de interes cu ale celorlalți colegi, prezentate în tabelul cu cele nouă domenii de interes.

Organizarea clasei:

Muncă individuală în banca ta. Dar, chiar și atunci când lucrezi individual, poți vorbi cu unii colegi pentru a schimba opinii, pentru a verifica și pentru a vă ajuta unii pe alții. Realizează acest lucru în liniște, cu grijă să nu perturbi atmosfera de lucru din clasă. Procedură:

1) Numără în clasă: … câte nume sunt scrise în dreptul fiecărui domeniu … câte nume de fete și câte de băieți sunt în fiecare domeniu. Notează rezultatele în câmpurile de pe tablă, în așa fel încât să poată

fi citite cu ușurință.2) Acum lucrează individual, în banca ta. Dacă știi deja ce este o diagramă cu bare, atunci treci la treabă. Dacă nu, profesorul vă poate face o scurtă prezentare. Realizează o diagramă în care să prezinți domeniile de interes ale

tuturor elevilor (fete și băieți la un loc). Barele trebuie sortate după frecvența cu care apare fiecare dintre cele 9 domenii de interes. Mar-chează cu o culoare diferită sau cu un model diferit cele trei domenii care te interesează. Scrie un scurt comentariu:

- Ce te-a surprins? - Ce este conform așteptărilor? - Cum se situează interesele tale față de cele ale clasei?3) Dacă vrei, desenează încă o diagramă care să arate preferințele fete-

lor comparativ cu ale băieților. Această diagramă e puțin diferită față de prima. Te descurci? Scrie un scurt comentariu folosind întrebările de mai sus.

4) Desenează-ți diagrama (diagramele) pe pagina următoare și scrie comentariile dedesubt.

Materiale:

- Foi de hârtie- Tabelul de pe tablă- Foaia de lucru: Diagrama mea cu bare

Page 31: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele 31

Pagina

profesorului

Sfaturi practice

Dumneavoastră vă cunoașteți clasa mai bine și puteți decide de ce au nevoie elevii ca să facă o diagramă cu bare:

- Nu au nevoie de nimic, se descurcă să facă diagrama.- Au nevoie doar de o sugestie: un exemplu de diagramă cu bare.- Au nevoie de o scurtă introducere.

Notele pregătitoare ale profesorului

35

30

25

20

15

10

5

0Băieți Fete

Tehnică, experimentare

Arte șiDesign

Sporturi

Page 32: Eu și punctele mele forte

32 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele

Diagrama mea cu bare

Titlul: ................................................

Comentariu:

Page 33: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele 33

Page 34: Eu și punctele mele forte

34 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 2 – Sarcina de lucru 3: Scrierea unei scurte povestiri

30’

X

X

XSarcină de lucru:

Transformă una dintre activitățile tale preferate într-o posibilă profesie și scrie o povestire despre cum ar arăta o zi în care ai practica profesia respec-tivă.

Organizarea clasei:Lucru individual și în perechi.

Procedură:

1) Alege-ți o activitate din domeniile tale de interes și găsește posibile profesii în care apare această activitate, de exemplu:

Domeniul de interes Profesiune posibilăSporturi – Tenis - Jucător de tenis - Antrenor de tenis - Îngrijitor al unui teren de tenis - Jurnalist sportiv - ArbitruArte și design - Designer de modă - Decorator de interioare - Sculptor

2) Cum ar arăta o dimineață palpitantă din viața ta, dacă ai face din această activitate profesia ta?

Acum începe să scrii. Adună idei, scrie propoziții sau paragrafe în-tregi. Decide dacă vrei să pui această primă variantă a povestirii tale în dosar. Ai grijă la ortografie.

3) Discută această ciornă cu un prieten cu simț critic. Alege un coleg care îți va pune o serie de întrebări:

- Câte ore lucrezi într-o zi? - Ce fel de materiale sunt folosite în această meserie? - Ce fel de instruire trebuie să ai ca să practici această profesie? - Cât câștigi? - Cu câți oameni lucrezi și cum sunt aceștia? - Etc.4) Alege un titlu interesant.5) Caută să realizezi cât mai mult în timpul pe care îl ai în clasă. Finali-

zează povestirea acasă. Citește-o părinților și fraților.

Materiale:- Hârtie- Foaia de lucru: O zi din viața mea ca…

Page 35: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele 35

Pagina

profesorului

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 36: Eu și punctele mele forte

36 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele

O zi din viața mea ca…

Titlul: ................................................

Comentarii:

Page 37: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 2: Eu și interesele mele 37

Page 38: Eu și punctele mele forte
Page 39: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea 39

Caietul JOBS 2 - Tema nr. 3: Personalitatea meaAnaliza caracteristicilor personalității tale.Ce factori consideri tu că sunt importanțiîn alegerea unei profesii?Personalitatea este un ansamblu de însușiri, trăsături morale și/sau intelectu-ale (originalitate, individualitate) prin care o persoană se poate remarca (poate fi observată de alții). Personalitatea se referă la modul individual, caracteristic de a gândi, simți sau de a se purta al cuiva (de ex. Ea are o personalitate care se caracterizează prin curiozitate).

Page 40: Eu și punctele mele forte

40 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 1: Timp pentru citit

45’

X

Sarcină de lucru:

Citește unui coleg povestirea pe care ai scris-o la sarcina de lucru ante-rioară.

Organizarea clasei:

Lucrezi cu un coleg.

Procedură: 1) Citește povestirea ta unui coleg. Alege pe cineva cu care n-ai mai lucrat până acum. Nu-i spune di-

nainte ce activitate ai ales.2) Când colegul tău își citește povestirea, va trebui să ghicești ce activi-

tate și-a ales.3) După ce ai ascultat povestirea, fă un scurt comentariu: a. Mi-a plăcut la povestirea ta … b. Felul în care ai scris este… c. Aș vrea să știu de ce/dacă/unde…

Materiale:

- Caietul JOBS 2- Instrumentul nr. 16: Feedback

Page 41: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea 41

Pagina

profesorului

Sfaturi practice

Lucrul în perechiFormarea perechilor pentru citirea povestirilor trebuie să se facă după alte criterii decât cele de

prietenie sau așezare în bănci învecinate. Iată câteva sugestii: - Folosiți cărți de joc. Dați câte una fiecărui elev. Fiecare trebuie să găsească perechea cărţii sale. - Recomandați elevilor să-și aleagă colegi cu care nu au lucrat niciodată. - Grupaţi la un loc pe toţi cei care… poartă ceva albastru au băut ceai la micul dejun au mâncat pâine la micul dejun au venit la școală cu autobuzul au venit la școală pe jos

După ce s-au format grupurile, dați-le instrucțiuni suplimentare pentru formarea perechilor.

Timp pentru citit în plen Timpul pentru citit împreună cu elevii poate fi o schimbare binevenită în perioade cu muncă in-

tensă. Citirea unei povestiri în fața întregii clase are și alte avantaje decât citirea în fața unui coleg. Percepția elevilor asupra acestui exercițiu depinde de modul în care profesorul prezintă valoarea acestui timp investit în împărtășirea unor opinii în colectiv. De aceea, valori precum respectul reci-proc, ascultarea atentă, libertatea gândirii, spațiul pentru remarci personale, umorul, dar și atmosfera de încredere și toleranță față de greșeli sunt factori importanți pentru succesul unei acțiuni (citirea în plen) care se desfășoară cu elevi de vârsta celor cu care lucrați.

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 42: Eu și punctele mele forte

42 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 3 – Sarcina de lucru 2: Pregătirea prezentării

100’

X

(X)

XSarcină de lucru:

Pregătește prezentarea pe care o vei face peste o săptămână în clasă. Aceas-ta va include punctele tale forte, caracteristicile și interesele.

Fii pregătit să folosești această prezentare ca să aplici pentru un job de va-canță.

Organizarea clasei:

Aranjamentul obișnuit. Muncă individuală în banca ta. Poți discuta cu co-legii de clasă.

Procedură:

1) Lucrează pe materialele de pe paginile următoare.2) Lucrează în ritmul propriu.3) Dacă ai întrebări, discută-le cu colegii de clasă. Când vorbiți, încercați

să nu deranjați atmosfera liniștită, de lucru, din clasă.

Materiale:

- Caietul JOBS 2- Foaia de lucru: Disciplinele școlare- Foaia de lucru: Caracteristicile mele- Foaia de lucru: Talentele și aptitudinile mele- Foaia de lucru: Rezumat

Page 43: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea 43

Pagina

profesorului

Sfaturi practice

Când îi învățați pe elevi cum să-și pregătească prezentarea, este important să-i faceți să înțeleagă că își pot alege propria modalitate de prezentare. Unii dintre elevi s-ar putea să facă o listă, alții poate preferă să pună toată informația într-un tabel sau să scrie totul într-o hartă mentală.

Se recomandă să le lăsați elevilor libertatea de a alege modalitatea de prezentare, în special da-torită aspectelor personale ale fiecăruia și a experienței în lucrul individual pe care o au la această vârstă. Elevii trebuie să înțeleagă importanța autoprezentării, precum și modul în care pot influența rezultatul acesteia.

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 44: Eu și punctele mele forte

44 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea

Disciplinele școlareDisciplinele școlare

Disciplina Motivul

Ce discipline școlare ți se par interesante? Care te fac să adormi de plictiseală?Completează disciplinele școlare în diagrama de mai jos. Colorează una din căsuțele de deasupra

disciplinei, în funcție de gradul tău de interes pentru disciplina respectivă

Franceză, Engleză, Latină, Matematică, Geometrie, Istorie, Economie, Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Religie, Arte, Sport, Tehnologie, Muzică…

Care sunt primele trei discipline care-ți plac cel mai mult? De ce?La ce discipline ești bun? Ce discipline ai șterge din carnetul tău de note?

foarte multmultmediunu prea multpuținGradul de interes

Disciplină

Rom

ână

Page 45: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea 45

Caracteristicile mele

Următoarele caracteristici sunt importante pentru toți oamenii și pentru a desfășura toate tipurile de profesii/ocupații. Pe care dintre acestea le ai deja? Care sunt cele mai importante pentru tine?

Gândește-te la situațiile de acasă, din timpul liber și de la școală. Întreabă-te cum acționezi în cea mai mare parte a timpului. Încearcă să faci distincție între dorințe și realitate. Acesta nu este un test la care trebuie să obții rezultate cât mai bune, ci o încercare de a te autoevalua realist.

Rezumat:Privește lista din nou. Ar trebui să-ți poți recunoaște punctele tari. Acest lucru este foarte impor-

tant pentru o autoevaluare realistă.

Cele spuse despre mine sunt Caracteristici Foarte Mai mult / Neadevărate adevărate mai puțin adevărate1 Hărnicie: Depun tot efortul pentru a îndeplini o sarcină și lucrez din greu pentru asta.2 Conștiinciozitate: Se poate conta pe mine, pentru că îmi îndeplinesc sarcinile cu conștiinciozitate.3 Punctualitate: Sunt punctual la întâlniri și respect termenele.4 Ordine: Când lucrez, păstrez toate materialele, hârtiile și documentele în ordine. 5 Cooperare: Muncesc bine împreună cu alți oameni.6 Curățenie: Păstrez totul curat la locul de muncă.7 Corectitudine: Îmi îndeplinesc sarcinile corect, cu acuratețe.8 Relațiile cu oamenii: În relațiile cu cei din jurul meu sunt prietenos și agreabil.9 Autonomie: Pot lucra bine, fără instrucțiuni. De obicei, știu ce am de făcut.

Page 46: Eu și punctele mele forte

46 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea

Talentele și aptitudinile mele

Pentru fiecare profesie este nevoie de talent și anumite aptitudini. Învață cum să le evaluezi.Aceas-tă foaie de lucru te va ajuta.

Mai întâi, citește descrierea diferitelor talente și aptitudini. Întreabă-te cum le folosești la școală, acasă și în timpul liber. Marchează câmpurile de pe coloana din dreapta conform autoevaluării tale. Apoi, compară autoevaluarea ta cu cele ale colegilor de clasă sau cu ale altor tineri de vârsta ta, pe care îi cunoști.

Încearcă să identifici talentele și aptitudinile pe care le poți bifa cu „bine” și „foarte bine”. Ar trebui să găsești cel puțin trei astfel de calități. Aceste talente și aptitudini sunt foarte importante. Dar, la fel de important este și să recunoști ce talente și aptitudini nu ai. Poți să îmbunătățești situația? Cum? Ai nevoie de cineva care să te ajute?

În acest domeniu eu …

Descrierea talentelor și aptitudinilor Nu sunt Nu sunt Sunt Sunt Sunt bun deloc prea bun mediu bun foarte bun

1 Aptitudini manuale: Execut cu acuratețe și precizie lucrări manuale; creez manual diverse obiecte în timpul liber sau la școală; execut reparații manuale repede și bine.2 Constituție fizică și sănătate: Pot face față stresului fizic; sunt solid, dur și rezistent când lucrez în aer liber, când fac sport sau mă joc în aer liber, fac față oricăror condiții de vreme.3 Concentrare: Sunt capabil să mă concentrez chiar și asupra activităților de care nu prea sunt sau nu sunt deloc interesat.4 Memoria cuvintelor și numerelor: Am o memorie bună (de încredere) pentru cuvinte, texte, numere sau atribuții.5 Memorie vizuală: Am o memorie bună (de încredere) pentru culori, forme și aspectul obiectelor sau figurilor.6 Imaginație și creativitate: Am idei bune când scriu eseuri, desenez sau rezolv probleme practice la școală sau acasă.7 Limbajul scris și cititul: Citesc și înțeleg cu ușurință (bine și repede) texte, cuvinte, formulări; înțeleg manualele de utilizare și povestirile; observ rapid greșelile dintr-un text.

Page 47: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea 47

În acest domeniu eu …

Descrierea talentelor și aptitudinilor Nu sunt Nu sunt Sunt Sunt Sunt bun deloc prea bun mediu bun foarte bun

8 Limbajul oral și vorbirea: Vorbesc cu ușurință și corect; sunt capabil să-mi organizez gândurile și să le prezint oral; pot vorbi direct sau la telefon cu oamenii.9 Matematică: Înțeleg repede și cu ușurință problemele de matematică, geometrie sau fizică, precum și orice are legătură cu numerele.10 Desen și design: Ating un nivel bun și foarte bun la desen sau design.11 Desen tehnic: Ating un nivel de precizie bun și foarte bun în desenul tehnic.12 Talent pentru probleme tehnice: Înțeleg rapid și corect relațiile cauzale și funcționarea aparatelor și instalațiilor; când meșteresc sau lucrez cu instrumente sau aparate tehnice, înțeleg mecanica.13 Simțul formelor: Desenez, proiectez, construiesc sau modelez obiecte frumoase și cu formă armonioasă.14 Gândirea vizuală: Îmi pot imagina ușor și fără efort cum arată în realitate obiectele din planuri, desene, schițe sau hărți; pot să-mi imaginez cum arată aceste obiecte privite din diferite unghiuri.15 Planificare și organizare: Am capacitatea de a aloca, în mod responsabil și conștient, o durată de timp corectă pentru activitățile din timpul liber, pentru teme, pentru activitățile de la școală, atunci când susțin lucrări scrise sau pentru orice alte preocupări; organizez lucrurile sistematic; mă gândesc ce trebuie făcut mai întâi și care este următorul pas.16 Gândirea abstractă și logică: Pot să înțeleg cu ușurință, repede și exact chestiunile teoretice, regulile, legile științifice sau relațiile logice; de ex. gramatică, matematică, fizică, informatică, dar și atunci când citesc sau rezolv jocuri logice.17 Aptitudini interpersonale: Pot lucra și vorbi cu oamenii; înțeleg și mă împac bine cu oamenii; fac impresie bună; sunt prietenos.18 Disponibilitatea de a ajuta: Sunt gata să ajut sau să am grijă de alți oameni; să ajut oamenii cu probleme; să explic ceva, să înțeleg ideile și sentimentele celorlalți, să fac oamenii să se simtă bine, am răbdare și sunt respectuos.

Page 48: Eu și punctele mele forte

48 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 3: Personalitatea mea

Rezumat:

Acum știi mai multe despre talentele și aptitudinile tale. Notează mai jos la ce ești „bun” și la ce ești „foarte bun”.

1. Eu sunt bun la

2. Eu sunt foarte bun la

Ai acum scrisă autoevaluarea ta. Dacă ești interesat, întreabă câteva persoane, care te cunosc bine, dacă pot să-ți spună care este părerea lor despre tine. Această acțiune se numește juxtapunere – a pune alături autoevaluarea și evaluarea externă, realizată de una sau mai multe persoane.

Pregătirea prezentării despre propria persoanăEști liber să faci această prezentare cum vrei tu. Totuși, este recomandabil să-ți notezi unele idei și

să ai o imagine de ansamblu asupra prezentării, ca să fii sigur că acoperi toate aspectele importante despre tine:

1) Profilul tău (diagrama pânză de păianjen)2) Harta mentală a intereselor tale și a activităților preferate3) Cele trei discipline școlare favorite4) Cele mai importante trei caracteristici ale tale5) Talentele și aptitudinile care te caracterizează în mod special.

Page 49: Eu și punctele mele forte
Page 50: Eu și punctele mele forte
Page 51: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint 51

Caietul JOBS 2 - Tema nr. 4: Cum să mă prezintPrezentarea competențelor și a punctelor mele forte în fața colegilor de clasă – ascultarea celorlalți și recunoașterea diversității clasei noastrePrezentarea este activitatea practică prin care conținutul unei teme este expus și explicat în fața unei audiențe. Un director de școală, de exemplu, poate face părinților o prezentare cu privire la introducerea studiului limbilor străine în ciclul primar. Prezentările pot fi făcute sub mai multe forme: cursuri (în universități), pre-zentarea produselor (în scopul vânzării în lumea afacerilor), discursuri (în mediul politic) etc. O prezentare poate urmări unul din cele trei obiective: a informa, a convinge și a câștiga bunăvoința.

Page 52: Eu și punctele mele forte

52 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 1: Finalizarea prezentării

30’

X

X

XSarcină de lucru:

Finalizează pregătirea autoprezentării.

Organizarea clasei:

Muncă individuală. Procedură:

1) Citește încă o dată toate sarcinile pe care le-ai rezolvat în acest caiet

JOBS și toate notițele pe care le-ai făcut. Scrie în caiet aspectele che-ie pentru toate categoriile pe care vrei să le folosești ca să te prezinți.

a. Diagrama competențelor mele: cum m-am evaluat eu pe mine (au- toevaluare)? Ce au spus ceilalți despre mine (evaluare externă)? b. Interesele și aptitudinile mele (folosește însemnările tale din acest caiet). c. Cele trei discipline favorite. d. Cele mai importante trei caracteristici ale mele. e. Talentele și aptitudinile care mă descriu cel mai bine.2) Notează-ți punctele cheie pe foi sau pe cartonașe. Folosește o foaie

sau un cartonaș nou pentru fiecare aspect cheie. Numerotează foi-le și scrie pe fiecare numele aspectului cheie respectiv. Aceasta te va ajuta să urmărești ceea ce vrei să spui în timpul prezentării, mai ales dacă ai emoții. Dă exemple concrete pentru fiecare aspect cheie (vezi ilustrarea unui model de foaie/cartonaș pe pagina următoare; de exemplu: rezolvarea sarcinilor – Am foarte multă răbdare când trebuie să sap ore întregi cartofii în grădina părinților mei). Deci, nu scrie doar: „Eu am foarte multă răbdare când am ceva de făcut“, ci, mai degrabă, dă un exemplu concret care să ilustreze ce vrei să spui.

Materiale:

- Caietul JOBS 2- Notițele tale- Cartonașe sau foi de hârtie format A5

Page 53: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint 53

Pagina

profesorului

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 54: Eu și punctele mele forte

54 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint

Interesele și aptitudinile mele 2

Diagrama competențelor mele 1 - rezolvarea sarcinilor: am răbdare când trebuie să sap ore

în șir cartofii din grădina părinților mei- planificarea și organizarea: anul acesta am organizat

pentru sora mea petrecerea de ziua ei, la care au partici- pat peste 20 de persoane- discuție față în față: săptămâna trecută am discutat direct

cu psihologul școlii despre nevoile mele privind învățarea, și a fost inițiativa mea de a-l contacta

Page 55: Eu și punctele mele forte
Page 56: Eu și punctele mele forte

56 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 2: Exersarea prezentării

30’

X

X

XSarcină de lucru:

Exersează prezentarea.

Organizarea clasei:

Uniți băncile ca să formați o masă mare pentru un grup de patru.

Procedură: 1) Faceți prezentări de probă în fiecare grup. Un membru al grupului se

ridică în picioare și se prezintă în fața celorlalți.2) Ceilalți ascultă atenți și comentează diferitele aspecte ale prezentării: - Claritatea prezentării: am înțeles de ce prezentarea a fost astfel

structurată, care a fost logica ordinii alese... - Claritatea limbajului: l-am auzit bine pe colegul meu; el a pro-

nunțat clar… - Stilul prezentării: el a vorbit antrenant; mi-ar fi plăcut să-l ascult în

continuare… - Modul de prezentare (atitudinea): el a putut să ni se adreseze di-

rect; s-a uitat la audiență mai tot timpul; și-a dat întotdeauna seama dacă ascultăm sau nu…

3) Fiecare membru al grupului a terminat de făcut prezentarea cel pu-țin o dată.

Puteți să o faceți încă o dată, încercând să îmbunătățiți ceva. Să repe-tați prezentările este ca și cum ați exersa la un instrument sau v-ați antrena la un sport: cu cât o faceți mai mult, cu atât deveniți mai buni!

Materiale:

- Cartoane sau hârtie pentru prezentare

Page 57: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint 57

Pagina

profesorului

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 58: Eu și punctele mele forte

58 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint

45’

X

X

XSarcină de lucru:

Prezintă-te în clasă.

Organizarea clasei:

La fel ca în cadrul sarcinii anterioare.

Procedură:

1) Toată lumea este gata pentru prezentare. Membrii grupului au fost numerotați; la fel și fiecare grup.

2) Profesorul aruncă un zar. Membrul grupului care are acel număr se duce la grupul următor și face prezentarea sa.

3) Membrii grupului care l-au ascultat dau feedback, unul-două co-mentarii privind forma prezentării și câteva întrebări legate de conți-nut:

- Formă: Claritatea prezentării, a limbajului, stilul prezentării, atitudi-nea.

- Conținut: Nu știam că…, De ce ești bun la…, Ce te-a făcut să…, Poți să explici cum…

4) După cca. 10 minute, profesorul aruncă încă o dată zarul. Acum, se alege un alt membru al grupului care se mută și face prezentarea.

5) După vreo trei astfel de runde, profesorul aruncă zarul de două ori: Prima cifră indică numărul grupului A doua cifră indică numărul membrului grupului Exemplu: Grupul 3, Membrul Nr. 4 Elevul care a fost ales de zar face prezentarea în fața întregii clase

și primește feedback-ul colegilor. În funcție de timpul rămas, acest proces se poate repeta de câteva ori.

Notă: Pentru ca acest lucru să meargă, este important ca în cla-să să existe o atmosferă pozitivă. Nimeni nu trebuie să se tea-mă de această sarcină de lucru!

Materiale:

- Cartoane sau hârtie pentru prezentare- Zaruri

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 3: Prezentarea

Page 59: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint 59

Pagina

profesorului

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 60: Eu și punctele mele forte

60 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint

45’

X

X

XSarcină de lucru:

Analizează ceea ce ai lucrat în ultima lună.

Organizarea clasei:

În prima parte stați în băncile voastre.În partea a doua, toată clasa stă așezată în cerc.

Procedură:

1) Ai ajuns la sfârșitul Caietului JOBS 2 și e din nou momentul să privești înapoi.

2) Întrebările pentru evaluare de pe pagina următoare te vor ajuta să reflectezi asupra muncii făcute până acum.

Parcurge întrebările singur și încearcă să fii cât mai concret posibil.3) După ce ați terminat de completat chestionarul, așezați scaunele în

cerc. Discutați despre constatările voastre cu întreaga clasă. Profeso-rul va conduce discuțiile.

4) La sfârșit, profesorul va strânge toate chestionarele completate pen-tru a-și face o impresie mai clară despre cum s-au derulat activitățile pe măsură ce ați parcurs caietul JOBS 2.

Materiale:

- Caietul JOBS 2- Notițele tale- Foile pentru prezentare- Foaia de lucru: Întrebări pentru evaluare

Caietul JOBS 2 – Tema nr. 4 – Sarcina de lucru 4: Evaluarea Caietului JOBS 2

Page 61: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint 61

Pagina

profesorului

Sfaturi practice

Ideea de a împărtășiDupă ce fiecare elev a completat evaluarea, urmează faza de împărtășire a experiențelor cu toată

clasa. A împărtăși înseamnă a fi interesat de ceilalți, a ști ce au făcut, cum au făcut, ce gândesc, ce mo-tive au – dar și să oferi explicații despre tine, despre acțiunile și motivele tale, despre opiniile și expe-riențele tale. A împărtăși înseamnă și a accepta, a fi de acord cu ideile, cu punctul de vedere al cuiva.

Conducerea unei discuții în care se împărtășesc idei, experiențeAți mai exersat această competență la sfârșitul caietului JOBS 1 și acum aveți ocazia să o faceți a

doua oară. Criteriile de mai jos privind modul în care se conduce bine o discuție vă vor ajuta, probabil, la îndeplinirea acestei sarcini:

– Elevii trebuie să vorbească mai mult decât profesorul;– Și elevii pun întrebări, nu numai profesorul;– Când puneți o întrebare sau lansați un subiect, trebuie să dea răspunsuri mai mulți elevi, nu doar

unul, doi;– Elevii trebuie să lanseze cel puțin o sesiune de întrebări și răspunsuri între ei;– Discuția trebuie să rămână concentrată pe subiectul respectiv. Dumneavoastră (sau un elev) faceți

comparații, rezumați, aduceți discuția înapoi la subiect…;– Discuţia trebuie să fie personalizată, dinamică. Dumneavoastră (sau un elev) întrebați ceva contrar,

cereți o părere personală de la câțiva elevi pentru un exemplu concret, ce ar face în afara școlii…; – Acordați suficient timp. Deci, doar 3-4 teme vor fi acoperite într-o secvență de 15 minute.

Feedback-ul scrisAmintiți-vă că trebuie să oferiți feedback în primul rând în legătură cu aspectele care vă interesea-

ză pe dumneavoastră: Ce a făcut bine elevul? Cu ce v-a surprins? Care a fost, din punctul dumneavoas-tră de vedere, cel mai important aspect? Apoi, puteți pune o întrebare atunci când vreți să aflați mai multe sau le puteți indica elevilor cum ar putea acționa diferit data viitoare.

Notele pregătitoare ale profesorului

Page 62: Eu și punctele mele forte

62 Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint

Gândește-te și scrie răspunsuri scurte despre două aspecte: a) conținut, ce ai învățat și b) tu, ca elev cum ai învățat.

Mai jos este o serie de întrebări. Dar nu trebuie neapărat să răspunzi la toate! Vrei să-ți faci o listă sau o ciornă înainte de a începe să scrii?

Conținut: Eu și punctele mele forte

- Ce ai învățat despre tine însuți, punctele forte, interesele, competențele tale?- Ce aspect te-a impresionat cel mai mult? De ce?- Ce reacție primită te-a impresionat cel mai tare? De ce?- Ce a devenit important pentru tine?- Ce te-a surprins?- Care sunt lucrurile care te-au făcut să fii mulțumit de tine?- Unde crezi că ai probleme?

Întrebări pentru evaluare

Page 63: Eu și punctele mele forte

Caietul JOBS 2 (Învățământ secundar inferior); Tema 4: Cum să mă prezint 63

Tu ca elev

- Ce ai învățat despre diferitele metode de lucru?- Ce metodă ți-e cea mai la îndemână? Pentru care mai ai nevoie de exercițiu?- Ce situații din timpul orelor JOBS te-au ajutat cel mai bine în procesul de învățare?- Ce sarcini din acest caiet au fost cele mai ușoare? Care au fost cele mai complexe?- Ce te va ajuta cel mai mult în procesul de învățare, pe viitor? - Ce te-a surprins?- Ce te-a făcut să fii mulțumit de tine?- Unde crezi că ai probleme?

Comentariile profesorului:

Data, semnătura profesorului:

Page 64: Eu și punctele mele forte
Page 65: Eu și punctele mele forte
Page 66: Eu și punctele mele forte
Page 67: Eu și punctele mele forte
Page 68: Eu și punctele mele forte