Etichetarea Prod Tex

download Etichetarea Prod Tex

of 30

 • date post

  17-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

WRZdtxfcygvhbkjnk

Transcript of Etichetarea Prod Tex

Etichetarea produselor textileEtichetarea produselor textileCuprinsCuprins3 Defini Definiii ii4 UTILIZRI UTILIZRI7 Eticheta produselor textile Eticheta produselor textile8 PRECIZ PRECIZRI RI13 Denuiri care pot fi utili!ate pentru fi"rele textile Denuiri care pot fi utili!ate pentru fi"rele textile14 #u"licitatea 1$ %u &citi' si"olurile specifice de pe etichetele produselor textile ( %u &citi' si"olurile specifice de pe etichetele produselor textile ()) Inflaa"ilitatea len*eriilor de noapte +i securitatea ,potri-a focului Inflaa"ilitatea len*eriilor de noapte +i securitatea ,potri-a focului)4 #rodusele textile +i ra!ele ultra-iolete #rodusele textile +i ra!ele ultra-iolete25 %e ne proit cercet.torii pentru /ardero"a noastr.( %e ne proit cercet.torii pentru /ardero"a noastr.( )0 De la teorie la practic.111DefiniDefiniiiii#rodusele textile#rodusele textile sunt materii prime, sunt materii prime, produse semifabricate, semiprelucrate, produse semifabricate, semiprelucrate, prelucrate, semifinite sau finite, care prelucrate, semifinite sau finite, care sunt constituite exclusi din fibre textile! sunt constituite exclusi din fibre textile! 2i"ra textil.2i"ra textil. este o unitate a produsului este o unitate a produsului textil caracteri"at# prin flexibilitate, textil caracteri"at# prin flexibilitate, finee $i raport mare al lun%imii la finee $i raport mare al lun%imii la dimensiunea transersal# maxim#!dimensiunea transersal# maxim#!&'I(IZRI&'I(IZRIO#rodusele textile#rodusele textile au un num#r ridicat de utili"#ri) *aine, au un num#r ridicat de utili"#ri) *aine, prosoape, cuerturi, perdele, etc! dar $i +n scopuri prosoape, cuerturi, perdele, etc! dar $i +n scopuri industriale! Indiferent de destinaia lor , personal#, industriale! Indiferent de destinaia lor , personal#, casnic# sau industrial#, produsele textile trebuie s# casnic# sau industrial#, produsele textile trebuie s# +ndeplineasc# $i standarde de securitate!+ndeplineasc# $i standarde de securitate!O3unt considerate produse textile43unt considerate produse textile4 produsele alc#tuite produsele alc#tuite exclusi din fibre textile, produsele +n care fibrele exclusi din fibre textile, produsele +n care fibrele textile repre"int# cel puin 8-. din %reutatea produsului textile repre"int# cel puin 8-. din %reutatea produsului +ntre% /de exemplu) stof# de mobilier, umbrele $i +ntre% /de exemplu) stof# de mobilier, umbrele $i umbrare de pla0#, cooare, moc*ete $i carpete, saltele $i umbrare de pla0#, cooare, moc*ete $i carpete, saltele $i articole de campin% din materiale textile, c#ptu$eli articole de campin% din materiale textile, c#ptu$eli textile ale pantofilor, m#nu$ilor, c#ciulilor, dac# aceste textile ale pantofilor, m#nu$ilor, c#ciulilor, dac# aceste p#ri sau c#ptu$eli constituie minim 8-. din %reutatea p#ri sau c#ptu$eli constituie minim 8-. din %reutatea produsului +ntre%1 $i textilele +ncorporate +n alte produse! produsului +ntre%1 $i textilele +ncorporate +n alte produse! 2ici un produs textil nu poate fi descris ca 34--. pur5, 2ici un produs textil nu poate fi descris ca 34--. pur5, sau 3total5 dec6t dac# este compus +n exclusiitate din sau 3total5 dec6t dac# este compus +n exclusiitate din acela$i fel de fibre $i nu poate fi folosit nici un alt acela$i fel de fibre $i nu poate fi folosit nici un alt termen similar!termen similar!Eticheta produselor textileEticheta produselor textileEtichetaEticheta este orice text scris, lito%rafiat sau ilustrat, care este orice text scris, lito%rafiat sau ilustrat, care conine elemente priind denumirea, compo"iia fibroas# a conine elemente priind denumirea, compo"iia fibroas# a produsului, elementele de identificare, marca de fabric# sau produsului, elementele de identificare, marca de fabric# sau de comerciali"are, instruciunile de utili"are $i care de comerciali"are, instruciunile de utili"are $i care +nsoe$te produsul pre"entat pentru 6n"are! +nsoe$te produsul pre"entat pentru 6n"are! #entru #entru produsele textile din iport5 etichetarea +i arcarea se produsele textile din iport5 etichetarea +i arcarea se efectuea!. +i ,n li"a ro6n.1efectuea!. +i ,n li"a ro6n.1Etic*etele care +nsoesc produsele textile destinate Etic*etele care +nsoesc produsele textile destinate consumatorului final, trebuie s# conin# elemente de consumatorului final, trebuie s# conin# elemente de identificare, caracteristici te*nice $i calitatie,identificare, caracteristici te*nice $i calitatie, astfel)astfel),denumirea $i8sau marca de fabric# a produc#torului9 ,denumirea $i8sau marca de fabric# a produc#torului9 , sediul produc#torului sau al importatorului9 , sediul produc#torului sau al importatorului9 , denumirea de 6n"are a produsului9 , denumirea de 6n"are a produsului9 , principalele caracteristici te*nice $i calitatie9, principalele caracteristici te*nice $i calitatie9PRECIZPRECIZRIRIPotrivit HG nr. 527/2007, Potrivit HG nr. 527/2007, eticheta produselor eticheta produselor textile trebuie s conin i indicarea modului textile trebuie s conin i indicarea modului de ntreinerede ntreinere a produselor textile, prin utiliarea a produselor textile, prin utiliarea si!"olurilor prev#ute $n %R E& I%' 2(75) * si!"olurilor prev#ute $n %R E& I%' 2(75) * 2005, re+eritoare la 2005, re+eritoare la splareasplarea, , stoarcerea, nlbirea,stoarcerea, nlbirea, uscarea i curarea chimicuscarea i curarea chimic a produselor textile a produselor textile ,o!er,ialiate pe pia-#.,o!er,ialiate pe pia-#..enu!irile/repreent#rile/spe,i+i,a-iile re+eritoare .enu!irile/repreent#rile/spe,i+i,a-iile re+eritoare la ,on-inutul de +i"re textile se s,riu la ,on-inutul de +i"re textile se s,riu clar/lizibil/uniform,clar/lizibil/uniform, /i atun,i ,0nd produsele textile /i atun,i ,0nd produsele textile se v0nd in,lusiv ,u a1utorul ,ataloa2elor /i a se v0nd in,lusiv ,u a1utorul ,ataloa2elor /i a literaturii ,o!er,iale 3 pe a!"ala1e, eti,4ete sau literaturii ,o!er,iale 3 pe a!"ala1e, eti,4ete sau !ar,a1e.!ar,a1e.#RE%IZRI:ceasta etic*et# nu trebuie s# fie +n mod permanent ata$at# la +mbr#c#minte $i poate fi deta$abil#! :tunci c6nd produsule sunt destinate 6n"#rii c#tre consumatorul final, etic*etarea poate fi +nlocuit# ori +nsoit# de documente comerciale de +nsoire /ex! factura1! &n produs textil care conine dou. sau ai ulte tipuri de fi"re +nre%istrat cu 85. din produsul final trebuie s# fie marcat cu tipul de fibr# urmat de un procent, ex! ;umbac 8-. Poll3)@@71ht !!Le/islaia din Ro6nia5 Le/islaia din Ro6nia5 poate fi consultat# la poate fi consultat# la adresele)adresele)*ttp)88NNN!earti"anat!ro8le%i8*%52?!txt*ttp)88NNN!earti"anat!ro8le%i8*%52?!txt*ttp)88NNN!b,and,*ttp)88NNN!b,and,b!ro8pdf8eco88!.2-ecoOlabelOtextile!pdf b!ro8pdf8eco88!.2-ecoOlabelOtextile!pdf *ttp)88NNN!b,and,*ttp)88NNN!b,and,b!ro8pdf8le%islatie8PQO2IRO2--?!pdfb!ro8pdf8le%islatie8PQO2IRO2--?!pdf*ttp)88NNN!dolceta!eu8romana8AodI8spip!p*pL*ttp)88NNN!dolceta!eu8romana8AodI8spip!p*pLrubriSue4TrubriSue4T