Ene Ana-Maria - Rezumat

download Ene Ana-Maria - Rezumat

of 55

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ene Ana-Maria - Rezumat

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

TEZA DE DOCTORAT- REZUMAT CONTRIBUTII LA MANAGEMENTUL AUTORITATILOR LOCALE PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR EDILITARE PENTRU LOCALITATI MICI SI MIJLOCII

Conducator stiintific: Prof.univ.dr.ing. NICOLAE POSTAVARU

Doctorand: Asist.univ.ing. ANA-MARIA ENE

2010

Contributii la managementul autoritatilor locale privind realizarea lucrarilor edilitare pentru localitati mici si mijlocii

Doresc sa exprim intreaga mea recunostinta si gratitudine conducatorului stiintific, prof.univ.dr.ing. Nicolae Postavaru, care m-a indrumat si m-a sfatuit pe intreaga perioada a elaborarii lucrarii. De asemenea, doresc sa multumesc colegilor de catedra, in special doamnei prof.univ.dr.ec. Marilena Ghita, pentru incurajari si sugestii. Nu in ultimul rand, doresc sa multumesc tatalui si sotului meu pentru sprijinul si rabdarea de care au dat dovada in tot acest timp. Ana-Maria

Contributii la managementul autoritatilor locale privind realizarea lucrarilor edilitare pentru localitati mici si mijlocii

CUPRINSpag. teza pag. rezumat

INTRODUCERE Alegerea temei de doctorat Actualitatea temei de doctorat si gradul de investigare al problemei Nivelul de cercetare CAP. 1 PREZENTARE GENERALA 1.1. Scopul lucrarii de doctorat 1.2. Informatiile ce au stat la baza demersului stiintific 1.2.1. Alimentarea cu apa in sistem centralizat a zonelor rurale 1.2.2. Alimentarea cu apa a localitatilor si populatiei din surse proprii 1.3. Obiectivele lucrarii de doctorat 1.4. Valoarea stiintifica si practica a temei cercetate 1.5. Legislatia nationala si europeana in domeniu 1.6. Caracteristicile generale ale serviciilor publice 1.6.1. Principalele caracteristici le serviciului public 1.6.2. Caracteristici ale administratiei publice locale 1.6.3. Componentele autoritatilor administratiei publice locale CAP. 2 TEHNOLOGII MODERNE PRIVIND SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU LOCALITATI MICI SI MIJLOCII 2.1. Tehnologii de alimentare cu apa 2.1.1. Reteaua de alimentare cu apa 2.1.2. Nevoile de apa 2.1.3. Tipologia nevoilor de apa 2.1.3.1. Nevoile de apa ale asezarilor 2.1.3.2. Nevoile de apa ale unitatilor industriale 2.1.3.3. Nevoile de apa ale unitatilor agrozootehnice 2.1.4. Variatia nevoilor de apa 2.1.5. Calitatea apei 2.1.6. Sursele de apa 2.1.7. Sisteme de captare a apei 2.1.7.1. Captarea apei subterane 2.1.7.2. Captarea apei din sursele de suprafata

1 1 1 2 4 4 4 5 7 9 10 12 14 23 24 25

1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 6 -

29 30 30 31 32 32 33 33 33 35 36 37 37 37

7 7 7 8 8 8 8 9 9 11 -

Contributii la managementul autoritatilor locale privind realizarea lucrarilor edilitare pentru localitati mici si mijlocii

2.1.8. Sisteme de tratare a apei 2.1.9. Sistemul de transport al apei 2.1.9.1. Aductiunile de apa 2.1.9.2. Reteaua de distributie a apei 2.2. Tehnologii de canalizare 2.2.1. Reteaua de canalizare 2.2.2. Sisteme de canalizare 2.2.3. Canalizarea apelor meteorice 2.2.4. Procese unitare pentru epurarea apelor 2.2.5. Tehnologii de epurare a apelor CAP.3 MANAGEMENTUL DE PROIECT IN INVESTITII 3.1. Managementul resurselor 3.2. Determinarea necesarului de resurse 3.3. Programarea resurselor si optimizarea acestora 3.3.1. Alocarea resurselor 3.3.2. Nivelarea resurselor 3.3.3. Resurse umane 3.3.4. Resurse tehnologice 3.3.5. Resurse financiare 3.4. Fluxul de numerar (cash-flow-ul) CAP. 4 PROIECTAREA LUCRARILOR EDILITRE 4.1. Activitatea de proiectare 4.1.1. Tipuri de structuri organizatorice 4.1.1.1. Organizarea functionala 4.1.1.2. Organizarea pe proiecte 4.1.1.3. Organizarea matriceala 4.1.1.4. Proiecte cu mai multi manageri de proiect 4.1.2. Alegerea unei forme de organizare 4.1.3. Organizarea echipei de proiect 4.2. Documentatii utilizate in proiectarea investitiilor in constructii 4.2.1. Caietele de sarcini pe specialitati 4.2.1.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini 4.2.1.2. Tipuri si forme de caiete de sarcini 4.2.1.3. Continutul caietelor de sarcini 4.2.2. Listele de cantitati de lucrari 4.3. Evaluarea lucrarilor 4.3.1. Elaborarea listelor de cantitati de lucrari 4.3.2. Stabilirea pretului unitar pe articol de lucrare 4.3.3. Devizul estimativ pe categorii de lucrari 4.3.4. Devizul general estimativ

38 40 40 41 44 44 45 46 48 49 51 58 61 62 63 65 67 72 72 73 78 78 79 84 85 86 88 89 90 92 93 93 94 94 95 95 95 98 99 101

11 12 12 12 12 13 14 15 16 17 17 17 -

Contributii la managementul autoritatilor locale privind realizarea lucrarilor edilitare pentru localitati mici si mijlocii

4.4. Costurile de tratare si epurare a apei 4.4.1. Calculul costurilor pe articole de calculatie 4.4.2. Costuri directe 4.4.3. Cost de compartiment 4.4.4. Cost de realizare 4.4.5. Cost complet 4.4.6. Regia compartimentelor 4.4.7. Regia organizatiei 4.4.8. Calculul costului pe elemente de cheltuieli 4.4.9. Costul unitar al serviciului 4.4.10. Costul marginal CAP. 5 PLANIFICAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE 5.1. Caracteristicile lucrarilor de constructii-montaj 5.2. Parametrii utilizati in programarea proceselor de constructii 5.2.1. Parametri organizatorici si cantitativi 5.2.2. Parametri de organizare in spatiu 5.2.3. Parametri de organizare in timp 5.2.4. Metode clasice de programare a executiei proceselor complexe 5.2.4.1. Imbunatatirea programului de executie a proiectului 5.2.4.2. Metoda succesiunii 5.2.4.3. Metoda in paralel 5.2.4.4. Metoda in lant 5.3. Sisteme informatice utilizate in programarea lucrarilor de constructii 5.3.1. Microsoft Project 5.3.2. Primavera Planner Project 5.3.3. Spider Project Management CAP. 6 MONITORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII EDILITARE - CERTIFICAREA CALITATII 6.1. Monitorizarea lucrarilor de constructii 6.1.1. Managementul calitatii proiectului 6.1.2. Calitatea 6.1.3. Ciclul calitatii 6.1.4. Costurile calitatii 6.1.5. Sistemul calitatii in constructii 6.2. Planificarea si asigurarea calitatii lucrarilor de constructii 6.2.1. Asigurarea calitatii

102 103 103 104 104 104 104 105 105 105 106 107 107 108 108 109 109 109 118 119 121 121 123 124 124 125 127 127 128 129 131 132 133 134 136

18 18 19 19 19 20 -

Contributii la managementul autoritatilor locale privind realizarea lucrarilor edilitare pentru localitati mici si mijlocii

6.2.2. Controlul calitatii CAP. 7 EFICIENTA ECONOMICA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR EDILITARE PENTRU LOCALITATI MICI SI MIJLOCII 7.1. Continutul si etapele procesului investitional 7.2. Evaluarea investitiilor in domeniul lucrarilor edilitare 7.2.1. Investitii materiale 7.2.2. Investitii nemateriale 7.2.3. Investitii financiare 7.3. Evaluarea investitiei 7.3.1. Evaluarea investitiilor materiale 7.3.2. Evaluarea investitiilor nemateriale 7.3.3. Evaluarea investitiilor financiare 7.4. Trasaturile eficientei economice a investitiilor 7.4.1. Eficienta naturala 7.4.2. Eficienta tehnica 7.4.3. Eficienta economica 7.4.4. Eficienta sociala 7.4.5. Efortul economic 7.4.6. Efectele investitiilor 7.4.7. Metode de evaluare 7.4.7.1. Metoda statica 7.4.7.2. Metoda dinamica 7.4.7.3. Metoda comparabila 7.4.8. Indicatori de evaluare si analiza eficientei economice a investitiilor 7.4.8.1. Caracterizare generala 7.4.8.2. Indicatori statici 7.4.8.3. Indicatori dinamici 7.4.9. Criterii de apreciere si optimizare a eficientei economice a investitiilor CAP. 8 ANLIZA COST-BENEFICIU SI EFICIENTA PROIECTULUI 8.1. Analiza cost-beneficiu si eficienta proiectului 8.2. Variatia pretului apei livrate la consumator 8.2.1. Costurile estimative ale investitiei pentru sistemul de alimentare cu apa 8.2.1.1. Principalii indicatori tehnico-economici 8.2.1.2. Explicitarea cheltuielilor de exploatare 8.2.2. Costurile estimative ale investitiei pentru sistemul de canalizare 8.2.2.1. Principalii indicatori tehnico-economici

138 141 141 143 144 144 144 144 145 147 148 148 151 151 151 152 155 162 163 163 164 165 166 167 173 175 182 186 186 193 187 199 200 208 210

23 23 23 24 24 26 26 26 -

Contributii la managementul autoritatilor locale privind realizarea lucrarilor edilitare pentru localitati mici si mijlocii

8.2.2.2. Explicitarea cheltuielilor de exploatare CAP. 9 CONCLUZII SI CONTRIBUTII 9.1. Recomandari privind imbunatatirea proiectarii si optimizarea costurilor 9.2. Contributii ANEXE Anexa 1 - Costurile estimative ale investitiei pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare Anexa 2 - Analiza cost-beneficiu pentru proiectul de investitii alimentare cu apa potabila BIBLIOGRAFIE

211 221 223 231 237 238 312 329

31 33 41 47

Contributii la managementul autoritatilor locale privind realizarea lucrarilor edilitare pentru localitati mici si mijlocii

INTRODUCERE Alegerea temei de doctorat In urma constatarii conditiilor precare de viata din mediul rural, datorate in principal lipsei de apa potabila cu calitati minimale, m-am decis sa urmez o pregatire tehnica in domeniu, pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme. Pe masura parcurgerii studiilor, cu ocazia materiilor de specialitate si a documentelor studiate, am inteles ca problema apei in lume devine din ce in ce mai pregnanta, necesitand impunerea de solutii de multe ori in pofida costurilor relativ mari. Dupa absolvirea Facultatii de Hidrotehnica, specializarea Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, fiind cursant la studii aprofundate Ingineria Protectiei Mediului am castigat o bursa la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, Spania unde am avut ocazia sa iau contact cu preocuparile catedrei de alimentari cu apa, initiindu-ma in utilizarea unui program de dimensionare a retelelor de apa din centrele urbane. Dupa absolvire m-am integrat in Catedra de Management din UTCB mai intai ca preparator si din anul 2002 ca asistent universitar, fara insa a abandona preocuparile din domeniul alimentarilor cu apa. In paralel cu activitatea didac