ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi...

of 66 /66
ENDOCARDITA ENDOCARDITA INFEC INFEC Ţ Ţ IOA IOA

Embed Size (px)

Transcript of ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi...

Page 1: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

ENDOCARDITA ENDOCARDITA INFECINFECŢŢIOAIOASĂSĂ

ENDOCARDITA ENDOCARDITA INFECINFECŢŢIOAIOASĂSĂ

Page 2: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

DefiniţieDefiniţieDefiniţieDefiniţie

Endocardita infecţioasăEndocardita infecţioasă == prezenţa şi prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii) la nivelul fungi, chlamidii, rickettsii) la nivelul endocardului.endocardului.

Endarterită infecţioasăEndarterită infecţioasă EEndocarditndocardităă trombotic tromboticăă nebacterian nebacteriană ă

Page 3: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

DefiniţieDefiniţieDefiniţieDefiniţie

Leziunea caracteristică: vegetaţiaLeziunea caracteristică: vegetaţia((masă de dimensiuni variabile, formată din masă de dimensiuni variabile, formată din trombocite, fibrină, microorganisme şi celule trombocite, fibrină, microorganisme şi celule inflamatorii)inflamatorii)

Page 4: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

IstoricIstoricIstoricIstoric

primele descrieriprimele descrieri: : secolele XVII – XVIIIsecolele XVII – XVIII evoluţia tabloului clinicevoluţia tabloului clinic dezvoltarea antibioterapieidezvoltarea antibioterapiei mmodificarea odificarea caracterelorcaracterelor pacien pacienţilorţilor

Page 5: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

ClasificareClasificareClasificareClasificare

Clasificarea tradiţională:EI acutăEI subacută

Clasificare după natura aparatului valvular:EI pe valvă nativăEI pe proteză valvulară

EI precoce (primele 2 luni postop.)EI tardivă

Clasificarea actuală

EI acută - toxicitate↑ - evoluţie: zile - săptămâni

distrugeri valvulare + metastaze infecţioase- cauză frecventă: Staphylococcus aureus

EI subacută - toxicitate moderată- evoluţie: săptămâni - luni

rar metastaze infecţioase - cauza: streptococci viridans, enterococci, staphylococci coagulazo-negativi,coccobacilli gram-negativi

EtiologieSediul anatomic al infecţieiFactori de risc patogenici

Page 6: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

EEtiopatogenietiopatogenieEEtiopatogenietiopatogenie

Leziunile preexistente ale endocardului Leziunile preexistente ale endocardului

Agenţii infecţioşiAgenţii infecţioşi

Factori de riscFactori de risc:: manevrele care permit manevrele care permit intrarea agenţilor infecţioşiintrarea agenţilor infecţioşi

Page 7: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

EtiopatogenieEtiopatogenieEtiopatogenieEtiopatogenie

Leziunile preexistente ale endocarduluiLeziunile preexistente ale endocardului • Valvulopatii reumatismaleValvulopatii reumatismale• Proteze valvulare, şunturi sau conducte Proteze valvulare, şunturi sau conducte

sistemico - pulmonaresistemico - pulmonare• Cardiopatii congenitale (! DSA; defecte Cardiopatii congenitale (! DSA; defecte

corectate)corectate)• CMHOCMHO• PVM (+ RM)PVM (+ RM)• EI în antecedenteEI în antecedente• indivizii cu abuz de droguri iv.indivizii cu abuz de droguri iv.

Page 8: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 9: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

EtiopatogenieEtiopatogenieEtiopatogenieEtiopatogenie

Agenţii infecţioAgenţii infecţioşşii• Streptococi (viridans, enterococi, viridans)Streptococi (viridans, enterococi, viridans)• Stafilococi (aureus, epidermidis)Stafilococi (aureus, epidermidis)• Bacili gram negativiBacili gram negativi• Fungi (candida, aspergilus)Fungi (candida, aspergilus)

Page 10: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 11: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

EtiopatogenieEtiopatogenieEtiopatogenieEtiopatogenie

Factori de riscFactori de riscmanevrele care permit intrarea agenţilor infecţiomanevrele care permit intrarea agenţilor infecţioşşii = = poarta de poarta de

intrareintrare::• manevre stomatologice manevre stomatologice • amigdalectomia, adenoidectomiaamigdalectomia, adenoidectomia• intervenţii chirurgicale intervenţii chirurgicale pe pe ccăăililee respiratorii respiratorii (bronhoscopia) (bronhoscopia)• intervenţii chirurgicale intervenţii chirurgicale pepe tractul digestiv tractul digestiv • chirurgia veziculei biliarechirurgia veziculei biliare • intervenţii chirurgicale intervenţii chirurgicale pepe tractul urinar tractul urinar • incizie şi drenaj la nivelul unui ţesut infectatincizie şi drenaj la nivelul unui ţesut infectat • naştere normală complicată cu infecţienaştere normală complicată cu infecţie,, histerectomie histerectomie

transvaginalătransvaginală

Page 12: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

FiziopatologieFiziopatologieFiziopatologieFiziopatologie

EBNTEBNT2 2 mecanisme majoremecanisme majore::

- - injuria endotelialăinjuria endotelială

- - status de hipercoagularestatus de hipercoagulare

Page 13: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

FiziopatologieFiziopatologieFiziopatologieFiziopatologie

fixarea şi multiplicarea fixarea şi multiplicarea microorganismelor:microorganismelor:

EI subacutăEI subacută

– – colonizarea unor vegetaţii EBNTcolonizarea unor vegetaţii EBNT EI acutăEI acută

CConversionversia NBTE a NBTE →→ E EII- - infecţie localizată sau traumatism infecţie localizată sau traumatism → →

microorganismele infecţioase în circulaţie microorganismele infecţioase în circulaţie - - microorganismele - capabile să persiste şi să se microorganismele - capabile să persiste şi să se

înmulţescă la nivelul endoteliuluiînmulţescă la nivelul endoteliului- - rezistenţă la mecanismele de apărare ale gazdeirezistenţă la mecanismele de apărare ale gazdei

Page 14: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

FiziopatologieFiziopatologieFiziopatologieFiziopatologie

Evoluţia leziunilor:Evoluţia leziunilor:• efecte distructive locale (intracardiace)efecte distructive locale (intracardiace)• embolizare de material infectat (infarcte, embolii embolizare de material infectat (infarcte, embolii

septice)septice)• reacţii autoimune tip IIIreacţii autoimune tip III• cicatrizări, deformăricicatrizări, deformări

Page 15: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

MorfopatologieMorfopatologieMorfopatologieMorfopatologie

Localizarea vegetaţiilorLocalizarea vegetaţiilor• frecvenţa frecvenţa - presiuni - presiuni• abuz de droguri iv. – inima dreaptăabuz de droguri iv. – inima dreaptă• ““leziuni de jet”leziuni de jet”• faţa atrială valve AV; faţa ventriculară valve sigmoidefaţa atrială valve AV; faţa ventriculară valve sigmoide

Page 16: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

MorfopatologieMorfopatologieMorfopatologieMorfopatologie

Morfologia vegetaţiilor:Morfologia vegetaţiilor:• variatăvariată• vegetaţii fungicevegetaţii fungice• abceseabcese

Page 17: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

MorfopatologieMorfopatologieMorfopatologieMorfopatologie

Page 18: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

MorfopatologieMorfopatologieMorfopatologieMorfopatologie

Page 19: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

MorfopatologieMorfopatologieMorfopatologieMorfopatologie

Bioproteză înlăturată din poziţie aortică în EI cu enterococ

Page 20: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TablouTablou clinicclinicTablouTablou clinicclinic

DebutDebut::EI subacută – insidiosEI subacută – insidiosEI acută – brutalEI acută – brutal

Poarta de intrare ?Poarta de intrare ?

Page 21: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TablouTablou clinicclinicTablouTablou clinicclinic

a. a. semne ale infecţiei sistemicesemne ale infecţiei sistemice

b. semne date de modificb. semne date de modificăări cardiovasculareri cardiovasculare

c. semne ale reacţiei imune a organismului c. semne ale reacţiei imune a organismului la infecţie.la infecţie.

Page 22: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 23: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TablouTablou clinicclinicTablouTablou clinicclinic

Page 24: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TablouTablou clinicclinicTablouTablou clinicclinic

Page 25: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TablouTablou clinicclinicTablouTablou clinicclinic

Page 26: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TablouTablou clinicclinicTablouTablou clinicclinic

Page 27: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Examene paracliniceExamene paracliniceExamene paracliniceExamene paraclinice

A.A. Probe biologiceProbe biologice

a. Teste de laborator nespecificea. Teste de laborator nespecifice (anemie, leucocitoză, trombocitopenie, (anemie, leucocitoză, trombocitopenie, trombofilie, VSH, complexe imune trombofilie, VSH, complexe imune circulante, FR, prot C) ; funcţie renală, circulante, FR, prot C) ; funcţie renală, funcţie hepatică, hematuriefuncţie hepatică, hematurie

b.b. HemoculturaHemocultura

Page 28: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Examene paracliniceExamene paracliniceExamene paracliniceExamene paraclinice

B. B. ECGECG

C. C. Examen radiologicExamen radiologic

D. D. Examen ecocardiograficExamen ecocardiografic

E. E. Cateterism cardiac şi cineangiografieCateterism cardiac şi cineangiografie

F. F. Explorări izotopiceExplorări izotopice

Page 29: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

ExamenExamen ecocardiografic ecocardiograficExamenExamen ecocardiografic ecocardiografic

Page 30: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

ExamenExamen ecocardiografic ecocardiograficExamenExamen ecocardiografic ecocardiografic

Page 31: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

Orice valvular sau cardiac Orice valvular sau cardiac congenital care prezintcongenital care prezintăă febr febrăă de de cauzcauzăă necunoscut necunoscutăă cu durat cu duratăă mai mai mare de 7 zile trebuie serios mare de 7 zile trebuie serios suspectat de EI.suspectat de EI.

Page 32: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

Page 33: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

I. Diagnostic pozitiv definitiv EI:I. Diagnostic pozitiv definitiv EI:

2 criterii majore, sau2 criterii majore, sau

11 criteriu major criteriu major + + 33 minore, sau minore, sau

5 criterii minore5 criterii minore

Page 34: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

II. Diagnostic posibil EIII. Diagnostic posibil EI

Page 35: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

III. Excludere diagnostic EIIII. Excludere diagnostic EI

Page 36: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Diagnostic diferenţialDiagnostic diferenţialDiagnostic diferenţialDiagnostic diferenţialDiagnosticul diferenDiagnosticul diferenţţial în EI acutial în EI acutăă

ststăări septicemice fri septicemice făărrăă afectare endocardic afectare endocardică;ă;

pneumonie;pneumonie;

meningitmeningităă;;

abces cerebral;abces cerebral;

accident vascular cerebralaccident vascular cerebral

malarie;malarie;

pericarditpericardităă acut acutăă;;

coagulare intravascularcoagulare intravasculară ă diseminatdiseminatăă..

Diagnosticul diferenţial în EI subacutăDiagnosticul diferenţial în EI subacutătoţi pacienţii cu sindrom febril de toţi pacienţii cu sindrom febril de

origine necunoscutăorigine necunoscută reumatismul articular acut;reumatismul articular acut; osteomielită;osteomielită; tuberculoză;tuberculoză; meningită;meningită; infecţii intraabdominale;infecţii intraabdominale; salmoneloză;salmoneloză; bruceloză;bruceloză; glomerulonefrită;glomerulonefrită; infarct miocardic acut;infarct miocardic acut; accident vascular cerebral;accident vascular cerebral; mixom atrial;mixom atrial; boli ale ţesutului conjunctiv;boli ale ţesutului conjunctiv; vasculite;vasculite; insuficienţă cardiacă;insuficienţă cardiacă; pericardită.pericardită.

Page 37: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Forme cliniceForme cliniceForme cliniceForme clinice

1.1. pacienţii cu boli valvulare reumatismalepacienţii cu boli valvulare reumatismale

2.2. populaţia cu abuz de droguri intravenospopulaţia cu abuz de droguri intravenos

3.3. pacienţii cu proteze valvularepacienţii cu proteze valvulare

4.4. vârstnici vârstnici ((afectare degenerativă a valvelor cardiaceafectare degenerativă a valvelor cardiace))

5.5. EI în obstetrică şi ginecologieEI în obstetrică şi ginecologie

6.6. EI nosocomialăEI nosocomială

7.7. EI la copiiEI la copii

Page 38: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.

EI netratatăEI netratată

EI tratată corectEI tratată corect

EI recurentă:EI recurentă:

- recădere- recădere

- reinfecţie- reinfecţie

Page 39: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.

Complicaţii:Complicaţii:

1.1. Insuficienţa cardiacăInsuficienţa cardiacă

2.2. Embolia arterialăEmbolia arterială

3.3. Manifestări neurologiceManifestări neurologice

4.4. Anevrism micoticAnevrism micotic

Page 40: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 41: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 42: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 43: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 44: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 45: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 46: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 47: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)
Page 48: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.

Factori de pronostic nefavorabil:Factori de pronostic nefavorabil:- - insuficieninsuficienţţa cardiaca cardiacăă, , - - insuficieninsuficienţţa renala renalăă, , - - EI cu hemoculturi negative,EI cu hemoculturi negative,- - EI cu bacili gram-negativi, EI cu bacili gram-negativi, - - EI fungicEI fungicăă, , - - EI pe protezEI pe protezăă valvular valvularăă, , - - dezvoltarea unui abces dezvoltarea unui abces ((miocardicmiocardic, , inel valvularinel valvular))..

Page 49: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.Evoluţie. Complicaţii. Prognostic.

Factori de pronostic favorabil:Factori de pronostic favorabil:

- - vârsta tânvârsta tânăărrăă,,

- - diagnostic diagnostic şşi tratament precoce, i tratament precoce,

- - EI cu streptococ sensibil la penicilinEI cu streptococ sensibil la penicilinăă

- - EI cu stafilococ aureus, pe valvEI cu stafilococ aureus, pe valvăă tricuspid tricuspidăă, , la , , la indivizi tineri cu abuz de droguri intravenosindivizi tineri cu abuz de droguri intravenos..

Page 50: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratament

Obiective:Obiective:

1. Eradicarea infecţiei microbiene1. Eradicarea infecţiei microbiene

2. Tratamentul complicaţiilor2. Tratamentul complicaţiilor

Page 51: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratament

Mijloace:Mijloace:

I. I. Terapia antibioticăTerapia antibiotică

II. II. Tratamentul chirurgicalTratamentul chirurgical

III. III. Terapia anticoagulantăTerapia anticoagulantă

IV. Tratamentul complicaţiilorIV. Tratamentul complicaţiilor

Page 52: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratament

I. Terapia antibioticăI. Terapia antibiotică

PricipiiPricipii::

Ce antibiotic Ce antibiotic şşi în ce dozi în ce dozăă? ? Pe ce cale?Pe ce cale?Durată?Durată?Frecvenţa administrării?Frecvenţa administrării?Când se începe?Când se începe?CCriterii pentru iniţierea antibioterapieiriterii pentru iniţierea antibioterapiei..Strategie: Strategie: - terapie empirică- terapie empirică

- terapie specifică- terapie specifică

Page 53: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratament

Terapia antibiotică empirică Terapia antibiotică empirică

EI EI pe valvpe valvă nativă:ă nativă:VancomicinăVancomicină + Gentamicina.+ Gentamicina.

15m15mgg/kg/kg iv. la iv. la 1212 ore ore 1,5mg./kg: iv. la 8 ore 1,5mg./kg: iv. la 8 ore

EI pe proteză valvulară:EI pe proteză valvulară:Vancomicină +Vancomicină + RifampicinăRifampicină + Gentamicina + Gentamicina

15 mg15 mg iv. la iv. la 1212 ore ore 300-450 mg o la 8 ore300-450 mg o la 8 ore 1,5mg./kg. iv. la 8 ore1,5mg./kg. iv. la 8 ore

Page 54: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratament

Terapia antibiotică specificăTerapia antibiotică specifică

Page 55: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratamentII. Tratamentul chirurgicalII. Tratamentul chirurgical

Indicaţii la pacienţii cu valve native: insuficienţa aortică sau mitrală acută asociate cu insuficienţă cardiacă; insuficienţa aortică acută asociată cu tahicardie şi închidere prematură a valvei

mitrale;endocardită fungică;existenţa dovezilor de abces aortic, anevrism fals sau adevărat de aortă sau sinus

aortic; dovezi de disfuncţie valvulară terapie şi persistenţa infecţiei după 7-10 zile de tratament antibiotic corespunzător (persistenţa febrei, leucocitozei, bacteriemiei), fără alte cauze noncardiace pentru infecţie;

embolii recurente după terapia antiinfecţioasă corespunzătoareinfecţie cu bacterii gram negative sau cu răspuns slab la tratamentul antibiotic, la

persoane cu disfuncţie valvulară;vegetaţii mari, mobile, de peste 10 mm;febră şi leucocitoză persitente, cu hemoculturi negative;infecţie precoce a valvei mitrale, cu şanse de corectare;

Page 56: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratamentII. Tratamentul chirurgicalII. Tratamentul chirurgical

Indicaţii la pacienţii protezaţi valvular: endocardită recentă a valvei protezate (până la 2 luni de la intervenţie);insuficienţă cardiacă şi disfuncţie a valvei protezate;endocardită fungică; EI cu stafilococ auriu, fără răspuns la tratamentul antibiotic; infecţie cu bacterii gram negative sau cu răspuns slab la tratamentul antibiotic;persistenţa bacteriemiei după 7-10 zile de tratament antibiotic, fără alte cauze

noncardiace pentru infecţie; embolii periferice recurente apărute în ciuda tratamentuli administrat;vegetaţii pe/în apropierea protezei valvulare, indiferent de mărimea lor;

Page 57: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratament

III. Terapia anticoagulantăIII. Terapia anticoagulantă

Page 58: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

TratamentTratamentTratamentTratament

IV. Tratamentul complicaţiilorIV. Tratamentul complicaţiilor

Page 59: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

ProfilaxieProfilaxieProfilaxieProfilaxie

A.A. Profilaxie primarăProfilaxie primară

B.B. Profilaxie secundarăProfilaxie secundară

Page 60: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

ProfilaxieProfilaxieProfilaxieProfilaxie

Indicaţii (pacienţi cu risc crescut)Indicaţii (pacienţi cu risc crescut)

Manevre cu risc crescutManevre cu risc crescut

Page 61: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

PROCEDURES FOR WHICH PROPHYLAXISPROCEDURES FOR WHICH PROPHYLAXIS

AGAINST ENDOCARDITIS ISCONSIDEREDAGAINST ENDOCARDITIS ISCONSIDERED PROPHYLAXIS RECOMMENDEDPROPHYLAXIS RECOMMENDED PROPHYLAXIS NOT RECOMMENDEDPROPHYLAXIS NOT RECOMMENDED

Dental procedures known to induce gingival orDental procedures known to induce gingival or Dental procedures not likely to cause Dental procedures not likely to cause bleeding, bleeding,

mucosal bleeding, including professionalmucosal bleeding, including professional suchsuch as adjustment of orthodontic appliances as adjustment of orthodontic appliances

cleaning and scalingcleaning and scaling and simple fillings above the gum lineand simple fillings above the gum line

Tonsillectomy or adenoidectomyTonsillectomy or adenoidectomy Intraoral injection or local anestheticIntraoral injection or local anesthetic

Surgery involving gastrointestinal or upperSurgery involving gastrointestinal or upper Shedding of primary teeth Shedding of primary teeth

respiratory mucosarespiratory mucosa Tympanostomy tube insertion Tympanostomy tube insertion

Bronchoscopy with rigid bronchoscopeBronchoscopy with rigid bronchoscope Endotracheal tube insertion Endotracheal tube insertion

Sclerotherapy for esophageal varicesSclerotherapy for esophageal varices BBronchoscopy with flexible bronchoscope, ronchoscopy with flexible bronchoscope, with with

Esophageal dilationEsophageal dilation oor r without biopsy without biopsy

Gallbladder surgeryGallbladder surgery Cardiac catherizationCardiac catherization

Cytoscopy, urethral dilationCytoscopy, urethral dilation Gastrointestinal endoscopy, with or Gastrointestinal endoscopy, with or withoutwithout

Uretheral catheterization if urinary infection Uretheral catheterization if urinary infection biopsybiopsy

is presentis present Cesarean sectionCesarean section

Urinary tract surgery, including prostate surgery Urinary tract surgery, including prostate surgery In the absence of infection: Urethral In the absence of infection: Urethral

Incision and drainage of infected tissueIncision and drainage of infected tissue catheterization, dilation and curettage, catheterization, dilation and curettage,

Vaginal hysterectomyVaginal hysterectomy uncomplicated vaginal deliveryuncomplicated vaginal delivery,, therapeutic therapeutic

Vaginal deliveryVaginal delivery complicated by infection complicated by infection abortion, abortion, insertion or removal of intrauterine insertion or removal of intrauterine device, sterilizationdevice, sterilization procedures,procedures,

laparoscopylaparoscopy

Page 62: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

REGIMENS FOR PROPHYLAXIS AGAINST ENDOCARDITIS FOR USEREGIMENS FOR PROPHYLAXIS AGAINST ENDOCARDITIS FOR USE WITH DENTAL, ORAL,WITH DENTAL, ORAL, AND UPPER RESPIRATORY TRACTAND UPPER RESPIRATORY TRACT PROCEDURESPROCEDURES (1998) (1998)

SETTINGSETTING REGIMENREGIMENStandard regimen†Standard regimen† Amoxicillin, 3.0 gm orally 1 hour before procedure; thenAmoxicillin, 3.0 gm orally 1 hour before procedure; then

1.5 gm 6 hours after initial dose1.5 gm 6 hours after initial dose

Regimen for amoxicillin/Regimen for amoxicillin/ Erythromycinethylsuccinate, 800 mg, or erythromycinErythromycinethylsuccinate, 800 mg, or erythromycinpenicillin- allergic patientspenicillin- allergic patients stearate, 1.0 gm, orally 2 hours before procedurestearate, 1.0 gm, orally 2 hours before procedure

then half the dose 6 hours after initial dosethen half the dose 6 hours after initial doseOR OR Clindamycin, 300 mg orally 1 hour before procedureClindamycin, 300 mg orally 1 hour before procedureand 150 mg 6 hours after initial doseand 150 mg 6 hours after initial dose

Regimen for patients unable to Regimen for patients unable to Ampicillin, 2.0 gm IM or IV 30 minutes before procedure; Ampicillin, 2.0 gm IM or IV 30 minutes before procedure; thenthen

take oral medicationstake oral medications either ampicillin, 1.0 g IM or IV, or amoxicillin,either ampicillin, 1.0 g IM or IV, or amoxicillin, 1.5 gm orally, 6 hours after initial dose1.5 gm orally, 6 hours after initial dose

Regimens for ampicillin/Regimens for ampicillin/ Clindamycin, 300 mg IV 30 minutes before procedureClindamycin, 300 mg IV 30 minutes before procedureamoxicillin/penicillin-allergicamoxicillin/penicillin-allergic then 150 mg 6 hours after initial dosethen 150 mg 6 hours after initial dosepatients unable to take oral patients unable to take oral medicationsmedications Regimen for patients considered Regimen for patients considered Use standard regimen for genitourinary and gastrointestinal Use standard regimen for genitourinary and gastrointestinal at highest risk and not candidates at highest risk and not candidates proceduresproceduresfor standard regimenfor standard regimen Regimen for ampicillin/ Regimen for ampicillin/ Use regimen for allergic patients undergoing genitourinaryUse regimen for allergic patients undergoing genitourinaryamoxicillin/penicillin-allergicamoxicillin/penicillin-allergic and gastrointestinal proceduresand gastrointestinal procedurespatients considered at highest patients considered at highest riskrisk

Page 63: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

REGIMENS FOR PROPHYLAXIS AGAINST ENDOCARDITIS REGIMENS FOR PROPHYLAXIS AGAINST ENDOCARDITIS FOR USEFOR USE WITH DENTAL, ORAL,WITH DENTAL, ORAL, AND UPPER RESPIRATORY AND UPPER RESPIRATORY TRACTTRACT PROCEDURESPROCEDURES(2004)(2004)

SETTINGSETTING REGIMENREGIMENStandard regimen†Standard regimen† Amoxicillin, Amoxicillin, 22.0 gm orally 1 hour before procedure.0 gm orally 1 hour before procedure; ;

(children50mg/kg) (children50mg/kg)

Regimen for amoxicillin/Regimen for amoxicillin/ Clindamycin 600 mg (children 20 mg/kg) or Azithromycin or Clindamycin 600 mg (children 20 mg/kg) or Azithromycin orpenicillin- allergic patients penicillin- allergic patients Claritromycin 500 mg (children 15 mg/k) 1 Claritromycin 500 mg (children 15 mg/k) 1 hou hourr before before

procedureprocedure

Regimen for patients unable to Regimen for patients unable to Amoxicillin or Amoxicillin or Ampicillin, 2.0 gm IV 30 minutes beforAmpicillin, 2.0 gm IV 30 minutes befortake oral medicationstake oral medications procedure;procedure; children 50mg/kg children 50mg/kg

Page 64: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

PROPHYLAXIS AGAINST ENDOCARDITIS: REGIMENS FOR USE WITHPROPHYLAXIS AGAINST ENDOCARDITIS: REGIMENS FOR USE WITHGENITOURINARY/GASTROINTESTINAL PROCEDUREGENITOURINARY/GASTROINTESTINAL PROCEDURESS (1998) (1998)

SETTINGSETTING REGIMENREGIMENStandard regimenStandard regimen Ampicillin, 2.0 gm IV plus gentamicin, 1.5 mg/kg Ampicillin, 2.0 gm IV plus gentamicin, 1.5 mg/kg

(not to exceed 80 mg) IV or IM 30 minutes (not to exceed 80 mg) IV or IM 30 minutes before before procedure; followed by procedure; followed by amoxicillin, 1.5 gm orally 6 hours amoxicillin, 1.5 gm orally 6 hours after initial dose after initial dose

Alternatively, the parenteral regimen may be Alternatively, the parenteral regimen may be repeated once 8 hours after initial doserepeated once 8 hours after initial dose

Regimen for ampicillin/Regimen for ampicillin/ Vancomycin, 1.0 gm IV infused over 1 hour plus Vancomycin, 1.0 gm IV infused over 1 hour plus amoxicillin/ penicillin-allergic amoxicillin/ penicillin-allergic gentamincin, 1.5 mg/kg (not to exceed 80mg) IV orgentamincin, 1.5 mg/kg (not to exceed 80mg) IV orpatients patients IM 1 hour before procedure; IM 1 hour before procedure;

May be repeated once 8 hours after initial doseMay be repeated once 8 hours after initial dose

Alternative regimen for low-riskAlternative regimen for low-risk Amoxicillin, 3.0 gm orally 1 hour before procedure; Amoxicillin, 3.0 gm orally 1 hour before procedure; patient/low-risk procedure patient/low-risk procedure then 1.5then 1.5 gm 6 hours after initial dosegm 6 hours after initial dose

Page 65: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

PROPHYLAXIS AGAINST ENDOCARDITIS: REGIMENS FOR USE WITHPROPHYLAXIS AGAINST ENDOCARDITIS: REGIMENS FOR USE WITHGENITOURINARY/GASTROINTESTINAL PROCEDUREGENITOURINARY/GASTROINTESTINAL PROCEDURES S (2004)(2004)

SETTINGSETTING REGIMENREGIMENStandard regim Standard regim Amoxicillin or Amoxicillin or Ampicillin, 2.0 gm IV plus Ampicillin, 2.0 gm IV plus high risk grouphigh risk group gentamicin, 1.5 mg/kg (not to exceed 80 mg) IVgentamicin, 1.5 mg/kg (not to exceed 80 mg) IV

or IM or IM with with 30 minutes30 minutes – 1 hour – 1 hour before procedure; before procedure; followed followed

byby amoxicillinamoxicillin or ampicillin or ampicillin, 1 gm orally 6 hours after , 1 gm orally 6 hours after initial doseinitial dose

Standard regim Standard regim Amoxicillin or Amoxicillin or Ampicillin, 2.0 gm IVAmpicillin, 2.0 gm IV with with 30 minutes30 minutes Moderate risk groupModerate risk group – 1 hour– 1 hour before procedure before procedure or Amoxicillin 2g or Amoxicillin 2g

p. o. 1 hour before procedure (children 50 mg/kg)p. o. 1 hour before procedure (children 50 mg/kg);;

Regimen for ampicillin/Regimen for ampicillin/ Vancomycin, 1.0 gm IV infused over 1Vancomycin, 1.0 gm IV infused over 1-2-2 hour plus hour plus amoxicillin/ penicillin-allergic amoxicillin/ penicillin-allergic gentamincin, 1.5 mg/kg (not to exceed 80mg) IV orgentamincin, 1.5 mg/kg (not to exceed 80mg) IV orppatientsatients/ high risk group/ high risk group IM 1 hour before procedure; IM 1 hour before procedure;

RRegimen for ampicillin/ egimen for ampicillin/ Vancomycin, 1.0 gm IV infused over 1Vancomycin, 1.0 gm IV infused over 1-2-2 hour hour amoxicillin/ penicillin-allergic amoxicillin/ penicillin-allergic (children 20mg/kg)(children 20mg/kg)patient/patient/ low-risk low-risk groupgroup

Page 66: ENDOCARDITA INFECŢIOASĂ. DefiniţieDefiniţie Endocardita infecţioasă = prezenţa şi dezvoltarea de microorganisme (bacterii, fungi, chlamidii, rickettsii)

VĂ MULŢUMESC