Endocardita Caz

download Endocardita Caz

of 74

Transcript of Endocardita Caz

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  1/74

    CAZCAZ

  CLINICCLINIC Coordonator :

  asistentuniversitarSoroceanu Ala

  Studenti: gr.1430

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  2/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  3/74

    Acuze la internare:

  •cefalee permanentă;• diaree timp de cîteva zile;• grea ă,vome biloase o data în ziț  (preponderent seara)

  • inapeten ăț

  •febră 38,0 •frisoane;•fatigabilitate marcată•dispnee inspiratorie la efort minim (în timp!l mers!l!i la "00 m)•d!reri precordiale periodice c! caracter de constr#ngere(c! iradiere in spati! interscap!lar, de d!rata variată de la cîteva sec!nde$pană la cîteva min!te, ce se c!pează la

  repaos total)

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  4/74

  Istoricul boliiIstoricul bolii

  • 15 ianuarie,2013 internat la15 ianuarie,2013 internat la ““InstitutulInstitutulCardiologicCardiologic

  • Acuze:Acuze: 1. #e$r%

  2. #rison

  3. #atiga$iitate&. 'is!nee a efort,

  5. 'ureri !recordiae

  •(ratament :(ratament :

  'u!% 2 s%!t%mîni a fost e)ternat a insisten % !ro!rie !entru aț

  continua tratamentu în condi ii de am$uator ,îns% starea s*ața ra+at

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  5/74

  De ce???De ce???

  Ce maladie

  suspectați….???

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  6/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  7/74

  • Starea general!: gravitate "edie#

  • $i%ul constitu&ional: astenic#

  • $alia:1'2 c".• (asa cor%ului: )5 *g. I(C este 21,0

  • $urgorul %!strat,elasticitatea sc!zut!• $e"%eratura 3+,0 C• ru%&ii cutanate:a-sente, %rezen&a nodulilor

  Osler

  • egete /i%ocratice, alange oarte lungi%rezenta sdr.(aran

  Date obiective

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  8/74

  zic i intelectual sa dezvoltat nor"al

  studii "edii inco"%lete#a lucrat la construc&ie in oraul (oscova#

  condi&ii de trai satis!c!toare

  •boli s!portate în trec!t: în %003 $ tra!mă la nivel!lartic!la iei talo$cr!rale ce s$a soldat c! o opera ieț ț

  c&ir!rgicală;

  •deprinderi vicioase: cons!m de alcool ocazional,

  f!mător pana la imbolnavire$ "' anipac&et, cafea$de la "' ani, în medi! de trei ori pe zi;

  •divor at;ț

  Istoricul vie iiț

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  9/74

  Ana"neza eredocolateral!

  •  $at!l a decedat la +1 de ani

  • (a"ala )2 ani

  A"-ii au suerit de HTA

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  10/74

  • es%iratie su%ercial!,accelerat! 6307"in8#

  • Auscultativ: "ur"ur vezicular as%ru %e

  intreaga arie %ul"onar!#• aluri a-sente

  • 9go"ote cardiace rit"ice#• Accentuarea 9g II %e aorta#• Suu sistolic#• 6CC+2#• ;S+2#•  $A130740

  • in&i caria&i, cavitate -ucala nei"-a sa-urat!• 6icatul se %al%eaz! cu 3 c" "ai =os de

  re-ordul costal.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  11/74

  Factorii de risc ?

  • Se@ul -ar-at8

  • reditatea a"-ii %arinti au suerit deCB8

  • 6u"atul 1) ani7%ac/et8• 6actori %si/osociali

  • Cavitatea -ucala ne

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  12/74

  Poarta de intrare?

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  13/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  14/74

  Endocardită infecţioasă 

  • Inecie "icro-ian! endovascular! astructurilor cardiovasculare valvenative, endocard ventricular sau atrial8,inclusiv endarteriita vaselor

  intratoracice "ari

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  15/74

  Etiologie 

  • Stre%tococcus gru%ul A• Stre%tococcus viridans• nterococ

  • Sta%/Elococcus aureus$treptococc!s pne!moniae (inpne!monie)$*eisseria gonorr&oeae,$almonella$+se!do$monas aer!ginosa (-./)

  $f!ngi$1c!lt!re negative2

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  16/74

  Factorii favorianti 

  • cardio%atii reu"atis"ale

  • cardio%atii congenitale

  • %roteze valvulare

  • %ace"a*er cardiac• %rola%sul valvei "itrale cu

  regurgitate de grad inalt

  • "aladii aterosclerotice si

  degenerative ale cordului

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  17/74

  Factori declansatori 

  • e@tractie dentara

  • caries, gingivite, neres%ectareaigienei dentare

  • inectii res%iratorii• interventii c/irurgicale la a-do"en

  • /e"odializa

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  18/74

  Factori de risc suplimentari pentru dezvoltarea EI 

   N/r Factori de risc Comorbidităţi 

  !" #$rsta %naintat$

  &" Afec'iuni i(unoco()ro(ise LE*+sdr",arfancu -i)ercoagulobilitate Ciroa -e)atic$  ,edica'ie steroid$

   

  3. Patologia sistemului imun Defecte umorale  Defecte celulare

  ." Afec'iuni cronice bacterieneAfec'iuni dentar

    Politrau(atis(e  Co(bustii

    Ad(inistrarea d 

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  19/74

  Criterii, care impun un grad înaltde suspiciune pentru EI

  • 1. Suspiciune clinică înaltă indica-ie urgent% !entruscreeningu coC/ i !osi$i% s!itaiare

  • Leiune +a+uar% nou a!%rut% 4sufu de regurgitare• +enimente em$oice de origine necunoscut% infarcte

  cere$rae sau renae, etc.• Se!sis de origine necunoscut%• ematurie, gomeruonefrit% i sus!ec-ie de infarct

  rena  F 6e-r! %lus:  6 Protee intracardiace, !acemaer, defi$riator intracardiac

   6 Condi-ii !redis!oante !entru I din gru!u de risc înat

   6 8ritmii +entricuare recent a!%rute sau dereg%ri de conducere

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  20/74

  Criterii, care impun un grad înaltde suspiciune pentru EI

  6 Primee manifest%ri ae insuficien-ei cardiace

  6emocuturi !oiti+e

  6 9anifest%ri cutanate nodui ser, eiuni ;aneot?

  6 Infitra-ii !umonare mutifocae4ra!id sc?im$%toare I decord dre!t

  6 8$cese !eriferice renae, s!enice, a m%du+ei osoase deorigine necunoscut%

  2. Suspiciune clinică joasă. #e$r% neasociat% cu condi-iiee)!use mai sus

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  21/74

  Date obiective 

  • a%aritia suului cardiac sau "odicareacelui e@istent

  • %aloarea tegu"entelor

  • degete /i%ocratice• stig"atele %erierice:

  1.;ete GaneHaE

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  22/74

  Date obiective

  2.odule Jslernoduli "ici cu dia"etrul1,5 "".A%ar in regiunea %al"ara si%lantara,durerosi la %al%are8

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  23/74

  Date obiective 

  3.Si"%to"ul >uc/in%etesii tranzitoriide culoare rosieviolacee %ot localizate %e con=uctiva,"ucoasa-ucala,"e"-rele su%erioare.dis%ar

  in 24 zile8

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  24/74

  Date obiective 

  4. ;ete ot/e@udate ocoase localizate %eretina caracteristice si %entru %acienti cu-oala vasculara de colagen,tulurari/e"atologice si ane"ie severa8

  emoragii 1in asc&ie2

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  25/74

  Criteriile Du0e (a1ore 

  Ke"oculturi %ositive din 2 culturise%arate:

    Stre%tococci

    Stalococi  nterococi

  Se"ne coCL:

    Begetatii  A-cese cardiace

    e/iscenta de %roteza

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  26/74

  Criterii Du0e (inore 

  conditii cardiace %redis%ozante si MIB

  e-ra:$N3+C

  stig"ate %erierice

  eno"ene i"unologice @.glo"erulonerita8

  se"ne "icro-iologice Ke"ocultura %ozitivaintro %ro-a8

  se"n coCL:care nu se includ in criterii"a=ore.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  27/74

  @a"enul %araclinic

   Examen paraclinic de I intentie

  Investigaţii de laborator şi paraclinicede rutină

   Investigaţii suplimentare în caz de

  complicaţii a EI

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  28/74

  I"E2a(en )araclinic de Iintentie

  1.Analiza -acteriologic! si Agra"a12.03.138

  •treptococ!l p4ogenes "056•tafilococ!l a!re!s "053•andida 7r!sei "053

  •ensibilitatea microorganismelor la: 

  lincomicina ciprofloacina

    c&loramfenicol amoicilina

    c&entamicina claritromicina

    ofloacina ceftriaon

  cefazolin cef!roim

  9ezistente la: vancomicina

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  29/74

  2.Co%rocultura 12.03.138 S. e%ider"idis 10O5 010O38

  Sensi-il la: c/lora"enicol si oo@acinaezistent la:

  %enicilina,linco"icina,g/enta"icina,ci%roo@acina,a"o@acilina,claritro"ici

  na,cetria@on, ceazolin,ceuro@i"

    3. Mrocultura 12.03.138

    (icroora nu a crescut

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  30/74

  4.cocardiograa• Atriul sting 42750 20408• Atriul dre%t 4+ 20408

  • Bentriculul sting:$ '1 355)8, $S 45 25418,B$ 2)P5315)8,B$S P4 23')8

  • Bentriculul dre%t 4+ 20408

  • Balva aortica indurat! "oderat,vegetatii

  • Balva "itrala indurat! neinse"nat. (iscarea valvelor estediscordanta.

  Concluie3 in regiunea valvei aortice se viualieaa ou(bra adaugatoare+(obila+de ecogenitate (edie+!456((+72ate de c"drea)ta8vegetatii9 cu )rosistola inaorta+in diastole in #*" Este )ericol de deli)ire a

  vegetatiei" *tenoa aortala larga" # (a28&+4: (/s+ ;r(a28 &&+!! ((Hg" Insu7cienta gr"III< volu( foarte (are="

    Dilatarea considerabila a #*+(oderata a A*+ AD+ #D"Functia de )o()a a (8lui #* este buna"

    Do))ler Ec-o8C*8 insu7cienta #, gr"III+ #T gr"I8II+ #APgr"I8II" HTP (oderata" P*AP8.> ((Hg"

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  31/74

  1.Analiza -ioc/i"ica a singelui

    &">&"!4• Mreea 3,3),)8

  5,4""ol7l

  • Creatinina 0,0++0,1''8 0,0P

  • C/olesterol total5,+

  •  $L 0 ,P

  • A>A$ 10""ol7l

  • ASA$ 13""ol7l

  • Llucoza 3,'""ol7l

  • iliru-ina totala13,+""ol7l

  • iliru-ina li-era13,+""ol7l

   

  !4">4"!4

  •  ',3 ""ol7l

  •  0,10 ""ol7l

  II"E2a(ene )araclinice de rutin$

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  32/74

   2.Ke"oleucogra"a

  &">&"!4 >.">4"!4 !4">4"!4

  Ke"oglo-ina11+( 1301)08

  10' 114

  Ke"atocrit34,5 40,01+,08

  30,) 34,'

  >eococite',' 4,0P,0 @10OP8

  ',3 P,4

  BSK31""7/ 210 ""7/8

  35 ""7/ 32""7/

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  33/74

  4"E2a(enul su(ar al urinei

  13.03.138

  densitatea relativa1022# %roteine0,13#

  leucocite 35 in c.v. # eritrocite 12 in c.v#

  cilindri 13 in c.v.# o@alatiQQ8, -acteriaQQQ8

  .E!amenul pro"elor reumatice:

  ;C 24 un7"l R )8

  :"Investigatiile singelui la (ar0eriivirusului HI#negativ

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  34/74

  "

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  35/74

  0

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  36/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  37/74

  MSL organelor interne01.03.138

   

  Concluia3

  s/i"-ari diuze "oderate in%arenc/i"ul catului

  colecist deor"at

  nero%toza -ilaterala

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  38/74

  iagnostic clinic

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  39/74

   $rata"entul endocarditei

  inectioase

  Denu(irea For(a Doa1ul ,od de

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  40/74

  Denu(irea)re)aratului

  For(a)re)aratului

  Doa1ul ,od dead(inistrare

  Cardio(agn@l

  84>+4 (g"

  N!>>

  ! tab" &ori / i

  Diclofenac

  > (g N4> ! tab" & ori / i

  Fluconavit

  (g N!>> ! tab" ! data/ i

  ibo2inu(

  (l n!> ! data /i

  Citra(on ! tab" !data / i

  ;ent(@cinu(

  (g N!>> 4ori /i i/v

  #anco(@cinu(

  > (g 4ori / i

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  41/74

  Denu(irea)re)aratului

  For(a)re)aratului

  Doa1 ,od dead(inistrare

  Analginu(

  in

  a()ule

  & (l" N:> 1"lO2 ori7zi i7"

  Di(edrolu(

  !(l5&ori/i

  Pa)averini HCl

  &ori / i G NaCl >+!>>>(l i/v

  De2a(et-aolu(

  .(g5&ori/i i/(

  ,etoclo)ra(id

  !7ola5&ori/i

  #ita(ina C *olutie in1ectabila :>> (g :(l

  N!>>

  !data / i

  Furose(idu(

  i/v

  Intesol .>

  >(l i/v

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  42/74

  Denu(irea)re)aratului

  For(a)re)aratului

  Doa1 ,od dead(inistrare

   i7for(

  ! tab de 4ori / i

   i)ronat

  (g !gr de &ori/i G

  NaCl >+ !>>>(l

   Iogurt Ca)sule :>>(g &ca)s de 4ori/i

   Ci)rinol

  >(l &ori /i

   Ceftria2on

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  43/74

  ;rinci%ii de trata"ent

  •   I.I.  $era%ia anti-iotic! $era%ia anti-iotic!

  • II.II.  $rata"entul $rata"entul

  c/irurgicalc/irurgical• III.III.  $era%ia $era%ia

  anticoagulant!anticoagulant!

  • IB.IB.  $rata"entul $rata"entulco"%licaiilorco"%licaiilor

  ;rinci%iile generale de

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  44/74

  ;rinci%iile generale detrata"ent

  • Sa se izoleze agentul cauzal in cel %utin doua

  /e"oculturi• Sa se deter"ine sensi-ilitatea sa la diverseanti-iotice

  • Sa se ad"inistreze nu"ai anti-iotice-actericide

  • Sa se eectueze o tera%ie de lunga durata ,

  ca%a-ila sa distruga inectia• Ad"inistrarea anti-ioticelor sa se aca nu"ai

  %arenteral• Sa se dreneze c/irurgical sau %rin %unctie

  a-cesele ce nu ras%und la anti-iotera%ie• Sa se recurga la %rotezarea valvulara de

  urgenta in cazurile ara ru%turi valvulare lacare insucienta cardiaca este %rogresiva.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  45/74

  ;osologia anti-ioticelor

  • A"%icilina 12g i7v in %eruzie continua sau cite2g i7v la ecare 4 ore

  • Ceazolin)g i7v , 2g i7v, la ecare + ore

  • Ceota@i"+12g i7v, cite 2g la ecare 4 sau )ore

  • Lenta"icina35"g7*g sau 11,'"g7*g i7" saui7v la + ore

  • acilina12g i7v cite 2g i7v la ecare 4 ore

  • J@acilina12g i7v cite 2g i7v la ecare 4 ore

  • ;enicilina L1230 "ilioane M.I. i7v in %eruzie

  continua• ia"%icinaP00"g. ;er os ,cite 300"g la ecare

  + ore

  • Banco"icina30"g7*g724ore su- 2g724ore8 i7v

  egi" tera%eutic al endocarditei de valva

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  46/74

  egi" tera%eutic al endocarditei de valvanativa cu stre%tococ

  • ;enicilina L 1+ "ilioane M.I.724ore in %eruziecontinua sau in ) doze egale, la ecare 4 ore i7v

  •   Lenta"icina 1"g7*g i7v sau i7" laecare + ore

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  47/74

  egi" tera%eutic al endocarditei de valvanativa cu stre%tococ

  • Banco"icina 30"g7*g724ore divizate in

  doua %rize egale su- 2g724ore8 i7v laecare 12ore

  $ i d dit l t d

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  48/74

  $era%ia endocarditelor cauzate de"icroorganis"ele KACT 

  1. Cetria@ona2g724ore in doza unica i7v sau i7"

  2. A"%icilina12g724ore in %eruzie continua sau in )doze egale ad"inistrate i7v la ecare 4 oreLenta"icina1"g7*g i7" sau i7v la ecare + ore

  P fi i i $ i %

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  49/74

  Profia)ia antitrom$otic%

  •Managementul antitrombic:

  •alte%arina25005000Mo data %e zi8•no@a%arina 20004000M o data %ezi8 

  •Antagoniştii vitaminei K.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  50/74

   $rata"ent %osto%erator

  • $rata"entul%osto%eratoriu cu

  anti-iotice"ini" '15zile du%aaceasta.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  51/74

  iscul %osto%erator• ndocardita inectiosa recurenta:

  • se declanseaza du%a un 1 an de la trata"entul c/irurgical.;acientii cu I necesita su%raveg/ere a"-ulatorie %entruidenticarea %recoce a recurentelor sau recidivelor de I.

  •   Endocardită infecţioasă, recidivă: include reapariţia semnelo  clinice şi de laborator (febră, hemoculturi poitiveaccelerarea !"#$, care atestă o infecţie activă la cătevasăptăm%ni, dar uneori şi p%nă la un an de la terminarea curei d

  antibiotice. 

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  52/74

  Co"%licatiile I

  • Co"%licatiilee"-olice

  • Co"%licatiilecardiace

  • Co"%licatiineurologice

  • Co"%licatiilerenale cu

  dezvoltareainsucienteirenale acute.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  53/74

  Indicatiile "edicului de sector

  •  $er"o"etria

  • • Ke"ogra"a, su"arul urinei,%roteina C reactiva

  • • Ke"oculturi re%etate la 2 si 4sa%ta"Uni du%a nisareatrata"entului

  • • coCL %este 1 luna du%a nisareatrata"entului

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  54/74

  ;rocedee %redis%ozante a%aritiei I

  • Interventii diagnostice Interventii

  tera%eutice si c/irurgicale•  ron/osco%ia cu -ron/osco% rigid

  •  Cateterizarea uretrei

  •  io%sia tractului urinar si %rostatei

  •  ;roceduri dentare:

  •  @trageri,

  •  C/irurgia %eriodontului,

  •  Inlaturarea tartrului,

  •  Inlaturarea de%unerilor dentare,

  •  Curatirea canalului

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  55/74

  • ;roceduri J>:

  • A"igdalecto"ie

  • Adenoidecto"ie• ;roceduri gastrointestinale:

  •  ;oli%ecto"ie gastrointestinala,

  • ilatare esoagiana,

  • Sclerotera%ie %entru varice esoagiene,•  Colangio%ancreatograe retrograda

  • ;roceduri urogenitale:

  • ezectie transuretrala a %rostatei,

  • >itotri%sie,•  ilatare uretrala,

  • Cistosco%ie

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  56/74

  egi" de %rola@ieanti-acterian

  • ;rola@ia generala standard A"o@icilinaAdulti: 2.0g.# Co%ii: 50 "g7*g oral cu30"inute 1 ora

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  57/74

  • Azitro"icina7 Claritro"icina

  • Adulti: 500 "g# Co%ii: 15 "g7*g oralcu 1ora

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  58/74

  Interventia C-irurgicalaInterventia C-irurgicala

  • J %rocedura c/irurgicala oarteavanta=oasa este %lastia valvulara. $e/nica traditionala %revedeinlocuirea valvei -olnave a ini"ii cu

  una articiala, Interventia are"ulti%le avanta=e %entru %acient.intre acestea cel "ai i"%ortanteste %osi-ilitatea recastigarii unui

  status cardiac nor"al si i"%licit aunei vieti nor"ale.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  59/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  60/74

  Indicatii

  • 1.Insuucienta cardiaca cauzata de regurgitatiaaortica

  • 2.Insucienta cardiaca cauzata de regurgitatia"itrala acuta

  • 3.6e-ra %ersistenta si -acterie"ie de"onstrata ti"%de %este + zile in ciuda anti-ioticotera%iei adecvate

  • 4.;rezenta conr"ata a a-ceselor,%seudoanevris"elor,a circulatiei anor"ale re%rezentate destule sau leziunea uneia sau "ai "ultevalve,tul-urarri de conducere,"iocardita sau alterezultate care conr"a e@tinderea locala a inectiei

  • 5.;rezenta "icroorganis"elor care nu %ot tratatecu anti-iotice•  sau celor cu %otential inalt de distrugere ra%ida a

  structurilor cardiace

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  61/74

  Noi ti)uri de endo)roteareNoi ti)uri de endo)roteare

  • In unctie de "aterialul din care sunt conectionate,

  valvele %ot "ecanice sau -iologice.• ;rotezele "ecanice sunt alcatuite din inel si discuri

  "etalice aco%erite cu %irolit car-on, inelul ind

  aco%erit cu o te@tura de "aterial %lastic ce a=uta la@area relor.

  • ;rotezele -iologice sunt conectionate din "ateriale-iologice de %rovenienta ani"ala %ericard -ovin,

  valve %orcine8, s%ecial tratate si @ate %e un sc/elet"etalic si tesatura te@tile de @are valve -iologicecu stent8 sau ara sc/elet "etalic valve -iologicestentless8

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  62/74

  /alva cardiaca mecanica bidisc,

  model =edtronic >pen +ivot

  .nel de an!loplastie,

  semirigid, model olvi$allo?a4

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  63/74

  /alva biologicac! stent

  /alva biologica fara

  stent

  I t ti /i i l i d

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  64/74

  Interventia c/irurgicala in caz devegetatii %e valva aortica

  A-ordul este clasic %rin sternoto"ie "ediana, canulareaarteriala a aortei ascendente, canularea venoasa %rin canula

    unica introdusa in A, cardio%rotectia in nor"oter"ie sau/i%oter"ie "oderata 30OC, %rin ad"inistraea de cardio%legiein ostiile coronare si retrograd %rin sinusul coronarian.

  Balva aortica este e@cizata, oriciul aortic "asurat si se alegeo valva "ecanica sau -iologica, care este suturata cu rese%arte cu sau ara %etec, sau cu r in sur=et

  Alegerea valvei este in unctie de varsta %acientului,%atologia valvei aortice, %reerintele c/irurgului si ale

  %acientului.>a nou nascuti si co%ii se incearca un %rocedeu conservator

  de %astrare a valvei, e %rin valvuloto"ie.

  >a el la varstnici si la %acientii cu risc e@tre" de crescut seincearca valvuloto"ia cu -alon

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  65/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  66/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  67/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  68/74

  • egi"uri s%eciale• 1.egi"ul %arenteral %entru %acientii cu risc "are sau

  %entru %rola@ia %rocedurilor gastrointestinale sau

  genitourinare:• A"%icilina 2g i.". sau i.v.%lus genta"icina 1,5 "g 7*g

  i.". sau i.v. cu 172 ora inainte %rocedurii #la ) oredu%a %rocedura A"%icilina 1 g i.". sau i.v. sauA"o@icilina 1 g oral.

  • 2.egi"ul %arenteral %entru %acientii alergici la

  ;enicilina:• Banco"icina 1 g i.v. ,ad"inistrata lent in 12 ore

  ,%lus Lenta"icina 1,5 "g 7*g i.".sau i.v.,cu 30"inute inaintea ince%erii %rocedurii.

  • 3.egi"ul oral %entru %roceduri "inoregastrointestinale sau genitourinare:

  • A"o@icilina 2 g oral ,cu 1 ora inaintea %rocedurii.• 4.egi"ul %arenteral %entru c/irurgia cardiaca

  inclusiv inlocuirea valvulara:• Ceazolina 2 g i.v.,la inducerea anesteziei ,cu

  re%etarea dozei du%a + si 1) ore ,sau• Banco"icina 1 g i.v. lent ,cu 1 ora inaintea ince%erii

  inductiei anesteziei ,a%oi 0,5 g i.v. du%a + si 1) ore .

  LI(MI ;J6I>AVI urac*LI(MI ;J6I>AVI urac*

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  69/74

  .$.8.$.8

  • egi"ul standard

  • 1.;roceduri dentare,orale sau ale cailoraeriene su%erioare:

  • A"o@icilina 2 g oral cu o ora inaintea%rocedurii.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  70/74

  +rocedee diagnostice si terape!tice care necesita

  profilaie antibiotica

  "@oate procedeele dentare care prod!c singerare gingivala

  % Adeno $amigdalectomie

  3>peratiile pe m!coasa intestinala sa! respiratorie

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  71/74

  P>#IL8@I:

  8.Aoi si conditii care o$iga a !rofia)ia I:1.Protee +a+uare.2.8ntecedentee de I.3.9aformatii cardiace congenitae.&.Ba+uo!atie reumatica sau nereumatice ,o!erate sau neo!erate.

  A.Aoi si conditii ce nu necesita !rofia)ia I:1.'efectu se!ta atria ostium secundum ,ioat .2.'efectu se!ta atria ,+entricuar sau canau arteria,a uni du!a ce au fost

  o!erate.3.A=*!assu aortocoronarian .&.Proa!su de +a+a mitraa fara regurgitare sau redundanta +a+uara .5.Sufurie inocente..8ntecedente de reumatism articuar acut,fara eiuni +a+uare.7.Pacemaerii sau defri$iatoaree im!antate.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  72/74

  ndocardita de %roteza valvulara are o "ortalitate "ult "ai"are decit endocardita valvei native.In endocardita

  W%recoceW,care a%ar in %ri"ele )0 zile de la interventia de%rotezare valvulara ,"ortalitatea este oarte ridicata ,de )3++X,%entru ca inectia este cauzata de ger"eni de s%italstalococ,gra" negativi8 rezistenti la anti-iotice.Inendocardita tardiva,care a%are %este )0 de zile de la insertia%rotezei ,"ortalitatea este "ai "ica ,de nu"ai 2545X,iar

  s%ectrul etiologic al acestei entitati este do"inat ,in ordinearecventei ,de stre%tococul viridans ,stalococul e%ider"itis,ger"eni Lra" negativi si de stalococul auriu,agenti acaror sensi-ilitate la anti-iotice este cea o-isnuita.@cesulde "ortalitate in endocardita de %roteza se datoreaza in cea"ai "are %arte disunctiei %rotezei :detasarea %rotezei ,cu

  insucienta valvulara acuta,a%are la 30X din %rotezele"itrale inectate ,iar o-structia %rin tro"-i si vegetatii este%rezenta la '1X din %rotezele "itrale ,dar nu"ai la 'X din%rotezele aortice.A-cesele de inel se dezvolta la 50100Xdin %rotezele inectate .$otusi un trata"ent %recoce siagresiv cu anti-iotice ,ur"at de inlocuirea ,de ase"enea

  %recoce a %rotezei %oate ecace.

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  73/74

 • 8/19/2019 Endocardita Caz

  74/74

  ;rognosticul I:

  .n absenta !nei antibioterapii eficiente ,. este o boala intotdea!na

  fatala.n era antibiotica ,factorii de care depinde vindecarea bolii s!nt

  :nat!ra valvei infectate $nativa sa! protetica,agent!l infectant,virsta

  pacient!l!i,prezenta sa! absenta complicatiilor ,precocitatea

  diagnostic!l!i si calitatea terapiei medico$c&ir!rgicalendocardita valveinative se vindeca in peste C0 D din caz!ri daca este ca!zata de

  streptococ!l viridans ,in 6B$C0Ddin caz!ri daca agent!l patogen este

  enterococ!l sensibil la vancomicina ,ampicilina ori aminoglicozide si in

  '0$6BDdin caz!rile prod!se de stafilococ!l a!ri!ndocarditele ca!zate

  de f!ngi a! o rata de vindecare de