EN II 2018 Scris Lb romana Test 1 - Romania ... 5. Cum crezi c ؤƒ s-au sim ب›it colegii t...

EN II 2018 Scris Lb romana Test 1 - Romania ... 5. Cum crezi c ؤƒ s-au sim ب›it colegii t ؤƒi? 6. La
EN II 2018 Scris Lb romana Test 1 - Romania ... 5. Cum crezi c ؤƒ s-au sim ب›it colegii t ؤƒi? 6. La
EN II 2018 Scris Lb romana Test 1 - Romania ... 5. Cum crezi c ؤƒ s-au sim ب›it colegii t ؤƒi? 6. La
EN II 2018 Scris Lb romana Test 1 - Romania ... 5. Cum crezi c ؤƒ s-au sim ب›it colegii t ؤƒi? 6. La
EN II 2018 Scris Lb romana Test 1 - Romania ... 5. Cum crezi c ؤƒ s-au sim ب›it colegii t ؤƒi? 6. La
download EN II 2018 Scris Lb romana Test 1 - Romania ... 5. Cum crezi c ؤƒ s-au sim ب›it colegii t ؤƒi? 6. La

of 5

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EN II 2018 Scris Lb romana Test 1 - Romania ... 5. Cum crezi c ؤƒ s-au sim ب›it colegii t...

 • ________________________________________________________________________________

  EVALUAREA COMPETEN ŢELOR FUNDAMENTALE

  LA FINALUL CLASEI a II-a

  2018

  Test 1

  SCRIS

  Jude ţul / sectorul...................................... ....................................................

  Localitatea........................................ .............................................................

  Şcoala.............................................. ..............................................................

  Numele şi prenumele elevei / elevului...................... ..................................

  ........................................................................................................................

  Clasa a II-a.....................

  Băiat Fată

 • Test 1 – Scris EN II – 2018 Pagina 3 din 5

  Verific ă dacă:

  � ai respectat cerin ţa;

  � ai scris data;

  � ai scris formula de

  început;

  � ai semnat biletul.

  EXPOZIŢIE Nu se completează de către elev! COD – con ţinut COD – scrierea corect ă a cuvintelor

  COD – semne de punctua ţie COD – complexitate / originalitate

  1. Îți place s ă pictezi. Ai multe picturi frumoase și ai fost invitat s ă participi la o expozi ție.

  Scrie, pe spa țiul de mai jos, un bilet prin care îi informezi pe colegii t ăi despre această expozi ție.

  _______

  ______________

  ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

  _____________

 • Test 1 – Scris EN II – 2018 Pagina 4 din 5

  1. Unde a fost organizat ă expozi ția?

  2. Cine a mai participat la acest eveniment?

  3. Ce teme prezentau picturile tale?

  4. Ce înfățișa lucrarea ta preferat ă?

  5. Cum crezi c ă s-au sim țit colegii t ăi?

  6. La ce alte evenimente ai vrea s ă mai participi?

  2. Expozi ția cu picturile tale a fost foarte frumoas ă, iar colegii t ăi au fost încânta ți. Vrei s ă le poveste ști și părin ților t ăi despre expozi ție.

  Scrie, pe pagina urm ătoare, un text format din şase propozi ţii în care s ă prezin ți informa ții despre expozi ție, răspunzând la urm ătoarele întreb ări:

  Scrie un titlu potrivit pentru textul t ău.

 • Test 1 – Scris EN II – 2018 Pagina 5 din 5

  Nu se completează de către elev! COD – alcătuirea corect ă a propozi ţiilor COD – scrierea corect ă a cuvintelor

  COD – semne de punctua ţie COD – complexitate / originalitate / titlu

  FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂR ŞITUL TESTULUI!

  MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

  ____________________________

  _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _____________________________________________

  ai scris corect cuvintele; ai folosit semnele de punctua ţie potri vite;

  ai ordonat propozi ţiile într -un text;

  ai formulat propozi ţii clare şi complete;

  ai aşezat cor ect textul în pagin ă.

  Verific ă dacă: