Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

17
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Conferinţa Ştiinţifică anuală Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice Direcţia de cercetare nr. 3: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte : Cercetarea bibliometrică a compartimentului – Vioară – din colecţia Oficiului Documente Muzicale Elena Ţurcan, şef Oficiu Documente Muzicale, grad de calificare I Ariadna Musteaţă, bibliotecar, grad de calificare II

Transcript of Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

Page 1: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”

Conferinţa Ştiinţifică anuală Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice

Direcţia de cercetare nr. 3: Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe /

efecte :

Cercetarea bibliometrică a compartimentului – Vioară –

din colecţia Oficiului Documente Muzicale

Elena Ţurcan, şef Oficiu Documente Muzicale, grad de calificare IAriadna Musteaţă, bibliotecar, grad de calificare II

Page 2: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

Obiectul cercetării: compartimentul Vioară, indice de clasificare 785.21. Anii de investigare : 1933-2005

Scop : Cercetarea colecţiei, evaluarea calităţii şi actualităţii ei în raport cu necesităţile

utilizatorilor, circulaţia documentelor, depistarea lacunelor ori a dotării excesive, condiţia grafică şi integritatea publicaţiilor. Îmbunătaţirea activităţii de împrumut a publicaţiilor, achiziţii recente şi retrospective.

Page 3: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

C O N S T A T Ă R ILa 01.07.2011 colecţia Oficiului numără 51 300 doc., din care supuse

investigării – 441 titluri în 1105 ex., ce constituie 2,2 % din toată colecţia, 62 % din doc. ştiinţifice şi 38 % din segmentul didactic.

Au fost supuse cercetării 8 subdiviziuni ale compartimentelor : 785.21 – Muzică. Vioară, 785.21.15 – Material didactic pentru vioară, 782.1 – Orchestră simfonică,782.2 – Orchestră de coarde, 782.7 – Orchestră mixtă, 784.2 – Ansambluri pentru instrumente de coarde, 784.5 – Ansambluri vocal-instrumentale, 788 - Muzică. Compoziţie. Republica Moldova (compartimentul Vioara)

Page 4: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

D o c u m e n t e v e c h iCea mai veche lucrare

muzicală pentru vioară este din anul 1933 - Mozart, W.A. Ediţie prelucrată de Ferdinand Kuchler, apărută în Leipzig, editura Peters.

Page 5: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

D O C U M E N T E V E C H I

Шостакович, Д.Д. Второй квартет : для двух скрипок, альта и виолончели : соч. 69 : Партитура. – М.: Музгиз, 1945, este unicul exemplar din creaţiile vaste ale lui Şostakovici din perioada războiului.

Page 6: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

Un Orfeu austriac -Mozart şi un Mozart român -Enescu sau doi copii minune – se întîlnesc în rafturile bibliotecilor

Au fost astfel puse în lumină copleşitoarele ediţii ale anului 2005, ultimul an de ediţie din documentele cercetate.

George Enescu : [Opere : în 6 vol.] . – Bucureşti : Ed. Inst. Cultural Român, 2005. - unde găsim Balada pentru vioară, scrisă la Paris în 1895 la vîrsta de 14 ani.

Page 7: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

ANALIZA COLECŢIEI

Segmentul temporal în care se înscriu documentele cercetate : anii 1933 – 2005.

113 doc. - din anul 1990106 doc. - din anul 1987 74 doc. - din anul 19882 doc. - din anul 19331 doc. - din anii 1945 ; 195249 doc. - fără an de ediţie anul 1933 anul 1945 anul 1952 anul

f/aanul 1987 anul 1988 anul 1990

0

20

40

60

80

100

120

2 1 1

49

106

74

113

ANII DE EDIŢIE

Page 8: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

În 8 comp. ale diviziunii vioară se conţin 441 titl., 1105 ex., 2 720 împ. - circulaţia este de 2.5

lb. ro lb. str. lb. ru0

500

1000

1500

2000

2500

48 74

319133 181

791

237 241

2087

TITLURI / EXEMPLARE / ÎMPRUMUTPER LIMBI : ro,str,ru

TitluriExemplareÎmprumut

Page 9: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

PONDEREA ÎMPRUMUTURILOR

anul 2005 anul 2006 anul 2007 anul 2008 anul 2009 anul 2010138

140

142

144

146

148

150

145

148147

145

142

149

ÎMPRUMUT PER ANI

Prioritatea de împrumuturi pe un an îi revine anului 2010 cu 149 documente, graţie numărului considerabil din acest an a studenţilor de

la clasa Vioară .

Page 10: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

788 785.21 785.21.15 782.1 782.2 782.7 784.2 784.50

20

40

60

80

100

120

109

6471

17 14

29

3

ÎMPRUMUT PER COTĂ

Cele mai utilizate publicaţii:În limba română sînt din 788 :Muzică. Compoziţie. Republica Moldova (compartimentul Vioara) 109 ori - Crestomaţie pentru vioară (melodii populare), 1992 - 14 ex. şi deţine 4 % din împrumutul total.

Page 11: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

CIRCULAŢIE DOCUMENTE

În limba rusă mai solicitate sînt documentele din compartimentul didactic - 785.21.15:

71 ori - Хрестоматия для скрипки 5-6 кл. Пьесы и произв., 1983

64 ori - Фролов, И. Эстрадные пьесы, 1991.

Dar sînt titluri, editate în anii 1952-1996 – şi circulaţia lor este mică 1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120 109

7164

5651

Page 12: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

Exemplare Împrumut % exemplar % împrumut0

100

200

300

400

500

600

700

800

88

716

826

Partea cea mai solicitată – 8%, este constituită din 14 titluri în 88 exemplare, care au fost împrumutate de 716 ori. Circulaţia lor -26.

Page 13: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

CIRCULAŢIE DOCUMENTE

1 2 3 40

20

40

60

80

100

120 109

92

58

44

0 1 2 3

Cel mai puţin utilizate :92 doc. - 1 împrumut 58 doc. - 2 împrumuturi 44 doc. - 3 împrumuturi

Page 14: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

NESOLICITATE PER COTE

Sînt 109 documente : 13 în limba română, 30 în limbi străine şi 69 în limba rusă.

Publicaţiile nesolicitate sunt dificile pentru cei 21 (9 sz şi 12 fr) studenţi care studiază vioara ca instrument de bază .

Totalul documentelor nesolicitate constituie 10 % din exemplarele pasibile cercetării.

788

785.

21

785.

21.1

578

2.1

782.

278

2.7

784.

278

4.5

0

5

10

15

20

25

30

3

29

23

15

10

2

26

1

Page 15: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

CONCLUZII

Sistematizat şi organizat într-o ordine logică, promovat cu multă pasiune, repertoriul violonistic deţinut în colecţiile Bibliotecii, a influenţat considerabil evoluţia artei de interpretare violonistică în Bălţi, chiar dacă în ultimii ani nu s-a procurat nimic nou în acest domeniu.

Page 16: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

Ultimul an de achiziţie pentru Vioară este anul 2009 - 12 documente, ce constitue 2,7 % din toate achiziţiile pentru colecţia oficiului.

Deoarece RMF-ul subdiviziunii nu conţine rubrici detaliate pe domenii, este imposibilă calcularea cotei părţi de achiziţii la Vioară per ani.

Unele publicaţii sînt deţinute în 14 - 15 ex. per titlu; de ex.: Лобел, С. Квартетул де коарде - 15 ex. ; Избранные этюды - 14 ex.; Crestomaţie pentru vioară -14 ex. şi nu mai este necesară achiziţia lor suplimentară.

Page 17: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă: Cercetarea bibliometrică a compartimentului Vioara

Studiul realizat oferă o imagine de ansamblu asupra evoluţiei acestei colecţii, depistînd nu numai documente ce se bucură de o înaltă circulaţie, dar şi atenţionîndu-ne la unele documente valoroase mai puţin necesitate de utilizatori.

Titlurile abandonate, uitate, trecute cu vederea ar trebui expuse mai frecvent in atenţia utilizatorilor pentru eventuala lor descoperire.

Este important să fie valorificată moştenirea ştiinţifică în domeniul muzical, toate genurile muzicale violonistice, de la miniatura pînă la genurile ample cum este sonata ori suita de proporţii.

Este nevoie de a extinde cel mai solicitat compartiment 788 - repertoriul muzical autohton.