Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii...

of 20 /20
7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 1/20 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat  „Alecu Russo” din Bălţi Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor :  Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc,  Mihai Popa,   Pavel Topală, Elena SUR!U" #ef serviciu ercetare $nformare Biblio%rafică &aria '(!ESU" biblio%raf ())(*U$A +R('ESS(RU&" !radiţie #i inovare în cercetarea #tiinţifică" Ediţia a $,-a onferinţa Ştiinţifică B$B)$(!EA U$,ERS$!AR. / (!E0!U) S($E!.1$$ $'(R&A1$(A)E Ş$ A U(AŞ!ER$$ ,ineri" 22 octombrie 3425

Embed Size (px)

Transcript of Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii...

Page 1: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 1/20

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valoriicercetătorilor:

 Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc,

 Mihai Popa,  Pavel Topală,

Elena SUR!U" #ef serviciu ercetare $nformare Biblio%rafică&aria '(!ESU" biblio%raf 

())(*U$A +R('ESS(RU&" !radiţie #i inovare încercetarea #tiinţifică" Ediţia a $,-a

onferinţa ŞtiinţificăB$B)$(!EA U$,ERS$!AR. / (!E0!U) S($E!.1$$

$'(R&A1$(A)E Ş$ A U(AŞ!ER$$

,ineri" 22 octombrie 3425

Page 2: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 2/20

  În epoca dezvoltării accelerate a ştiinţeicontemporane este necesară o analiză aprofundată a

calităţii cercetărilor ştiinţifice pentru a stabili prezenţaunei instituţii, a unui autor în fluxul naţional şiinternaţional al literaturii ştiinţifice, care se efectuează

 prin anumite instrumente, cele mai importante din ele

fiind: scientometria, bibliometria, infometria,webometria.  Instrumentele sciento-bibliometrice se utilizează

 pentru a stabili:- contribuţiile autorului într-un domeniu de cercetare- locul pe care-l deţine în sistemul naţional şiinternaţional de cercetare- actualitatea cercetării- continuitatea în cercetare prin citările unor rezultate

ştiinţifice în publicaţii noi.

Page 3: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 3/20

  !arametrii de măsurare în evaluarea cercetărilorştiinţifice:  - obţinerea "ranturilor de cercetare prin competiţii  - participarea la proiecte internaţionale  - numărul total de lucrări #măsoară productivitateamuncii unui autor, a unui "rup de autori, a unei

instituţii$%  - numărul de brevete de invenţii & un indicator de bazăal dezvoltării economice  - participări la manifestări ştiinţifice internaţionale

#colaborare ştiinţifică internaţională- numărul total de citări & martorii evoluţiei ştiinţei,continuităţii ei #măsoară valoarea, cunoaşterea şi calitatearezultatelor ştiinţifice, impactul în evoluţia ştiinţei%  - implementarea rezultatelor ştiinţifice în economie.

Page 4: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 4/20

 'reşterea interesului pentru măsurarea scientometrică a

rezultatelor ştiinţifice este foarte mare. 'antitatea de publicaţii este enormă, determinativ ce nu se poate atribuicalităţii. (ltfel zis, este nevoie de o ştiinţă a ştiinţei care armăsura la scara cea mai obiectivă valoarea ştiinţei.

În prezenta comunicare încercăm să apreciem valoareacontribuţiilor ştiinţifice a ) profesori de la *acultatea de+tiinţe eale, utilizînd indici scientometrici. e ce anumeei ezultatele ştiinţifice ale acestor cercetători au orezonanţă mondială, deţin un loc anume în sistemul

mondial de cercetare se impune numărul de publicaţii,diversitatea lor, participarea la proiecte internaţionale, lamanifestări ştiinţifice, conlucrare în cercetare la nivelnaţional şi internaţional.

Page 5: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 5/20

  'ercetarea ştiinţifică în instituţiile superioare are două misiuni, pe de o parte & dezvoltarea ştiinţei clasice, pe de altă parte & aştiinţei peda"o"ice, cea de formare a specialiştilor. /e afirmă prin

anumite particularităţi:  - este o componentă obli"atorie şi totodată esenţială a activităţii

 personalului didactic de la universităţi  - are un rol determinant în evaluarea profesionalismului şi a

 presti"iului profesorului şi, desi"ur, al universităţii  - are caracter fundamental, experimental şi ţine, în mare parte, de profilul facultăţilor  - se inte"rează cu cea didactică  - antrenează în cercetarea ştiinţifică studenţi, masteranzi#formarea viitorilor cercetători%.

Page 6: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 6/20

  În aprecierea valorii cercetărilor ştiinţifice ale celor patru profesori de la *acultatea de +tiinţe eale vom utiliza la începutindicatorii statistici, cei mai frecvenţi, care răspund rapid la maimulte întrebări şi probleme specifice:

 0umărul total de publicaţii

672

3748

8759

97:5

884 publicaţii" care constituie 2:"5; din numărul total de lucrări ale 'acultăţii

 <în =ur de 3844" timp de 96 de ani >

Băncilă S7

+opa &7

+lo?otniuc E7

!opală +7

Page 7: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 7/20

  1ste o cantitate care impresionează şi prin careconcluzionăm că activitatea de cercetare a profesorilor în cauză

este prodi"ioasă, ţinînd cont de faptul că celelalte contribuţiisunt semnate de circa 234 profesori.  5n indicator de statistică expresiv care, fie şi în măsurămică, apreciază valoarea cercetării ştiinţifice, este şi cel al

limbii. !ublicarea iniţială sau traducerea lucrărilor într-o limbăde circulaţie internaţională #en"leză, franceză, rusă% dă "lasrezultatelor ştiinţifice, făcîndu-le cunoscute în lumea mare aştiinţei, prin vizualizare pe Internet, prin prezentare lamanifestări ştiinţifice şi, ce este foarte important, creşte

 posibilitatea de evaluare.

Page 8: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 8/20

  ia"rama de mai 6os ilustrează publicarea lucrărilor celor patru profesori în limbile rom7nă, en"leză şi rusă.

 publicaţii rom7nă en"leză rusă0

20

40

60

80

100

120

140

160

120 73

2

4557 38 19   0102 54 12 36160 82 48 30

8ăncilă /.!opa 9.!lootniuc 1.;opală !.

Page 9: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 9/20

   0u evităm în estimare şi varietatea de documente în care au fostmaterializate cercetările ştiinţifice: <= mono"rafii, aproape )4materiale didactice, =>4 comunicări, <4) articole în reviste, ?3rapoarte ştiinţifice.  'onform opiniilor comunităţii ştiinţifice internaţionale publicarea unui articol într-o revistă de mare presti"iuinternaţional face mai mult decît o mono"rafie. +i dacă este pusă

în discuţie faima revistelor, susţinem că prota"oniştii noştri şi-au publicat operele în aşa reviste ca : @ABCDEFGHGJ KLMEGNOBPCBQJORQS, @TBMOUG VWX. YGHGJS, @ZU[GUBQUE-FGHG\BMG] [RQUJDS, @^DBOQEUUJ_ E`QJ`EOJ PJOBQGJDEKS#dl /imion 8ăncilă, dl. !avel ;opală% @JGEOBNUGJS,@^DBOQEPJUGOULB KEDUL G DBOQEUULB MGMOBPLS #dl.1u"eniu !lootniuc%, @VBOJDDEFGHGJS, @JGOJ PBOJDDEKS,@0onconventional tecnolo"ies reviewS, @International gournal of9odern 9anufacturin" ;enolo"iesS #dl. !avel ;opală%

Page 10: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 10/20

  5n fra"ment important în cercetarea ştiinţifică sunt brevete de invenţii#creativitate vădită% cu aplicare în economie. !rofesorii noştri sunt posesorii a <) brevete de invenţii, ma6oritatea din ele au fost apreciate la

saloane şi expoziţii Internaţionale: în 6ur de 24 de diplome şi medalii.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8ăncilă /.

!opa 9.

!lootniuc 1.

;opală !.

Page 11: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 11/20

  9anifestările ştiinţifice internaţionale se înscriu în peisa6ul academic ca activităţideosebite. hferă posibilitate de a prezenta direct rezultatele cercetării ştiinţifice, dea fi apreciat, 6udecat, învinuit în limitele manifestării, de a contacta direct cu

specialişti din domeniu. ia"rama atestă numărul participărilor celor patru profesori la conferinţe internaţionale, acesta ridicîndu-se la 3=.

<3

=4>2>

participări la conferinţe

8ăncilă /. !opa 9. !lootniuc 1. ;opală !.

Page 12: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 12/20

  5n indicator statistic al aprecierii contribuţiei autorului la prosperarea ştiinţei instituţiei, ţării ar fi şi cel al obţinerii

rezultatelor ştiinţifice independent sau în colaborare.'ercetările independente încununate de succese se înscriu ca unindiciu al potenţialului maxim de cercetare a unui savant. 'eleîn colaborare înre"istrează şi ele priorităţi: varietatea ideilor,

 participare la cercetări de nivel internaţional, utila6e,ecipamente comune$ 'are este situaţia în cazul estimăriinoastre

raficul ne comunică că ma6oritatea lucrărilor sunt scrise încolaborare cu cercetători din om7nia, usia, Israel.

Page 13: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 13/20

8ăncilă /. !opa 9. !lootniuc 1. ;opală !.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

98 43 86 9222 14 16 28

lucrări în colaborarelucrări de un sin"ur autor 

Page 14: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 14/20

!articiparea la proiecte internaţionale de cercetare contribuie lacreşterea vizibilităţii internaţionale a cercetărilor, la inte"rarealor în comunitatea ştiinţifică mondială.

8ăncilă /. !opa 9. !lootniuc 1. ;opală !.0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

=

4

<3

3

proiecte naţionale şi internaţionale

proiecte

Page 15: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 15/20

  Indicatorii statistici prezentaţi mai sus indică productivitatea, darnu şi calitatea. /e consideră că citările constituie indicatori

scientometrici de calitate.Îndrăznim a spune că este o problemă discutabilă. 'alculul

cantităţii citărilor nu exprimă întotdeauna şi calitatea. /e poateîntîmpla că o citare sau alta să nu fie în favoarea cercetătorului, să

fie una critică şi apoi din anumite considerente o lucrare cu ideiori"inale nu este publicată în reviste de presti"iu şi în cazul acestanu poate fi citată.

hricum, citările, la moment, rămîn a fi un instrument si"ur şifundamental de măsurare a calităţii rezultatelor ştiinţifice.

Page 16: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 16/20

  'ea mai importantă bază scientometrică ce pune în evidenţăcitările este deţinută de către presti"ioasa or"anizaţie I/I;omson-Institutul pentru procesarea informaţiei ştiinţifice. /econsideră cea mai valoroasă bază scientometrică. Indexeazăcirca <j444 reviste din toate domeniile de cunoaştereinterpretate ca cele mai valoroase şi care, la rîndul lor,influenţează pro"resul ştiinţific şi tenolo"ic.

  /pre re"ret, din motive financiare nu avem acces la ea. inalte resurse informaţionale care asi"ură accesul la mai multe

 baze de date cu citări şi cu conţinutul publicaţiilor recente : kebof nowled6e, k18 of /cience cu acces la rezumatele

articolelor din mai bine de ,? mii de reviste, /cience 'itationIndex 1xpanded cu informaţii din circa 3 mii de reviste.

Page 17: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 17/20

  'onsultînd mai multe baze de date, am conturat următorul tablouinformativ: == citări pentru dl 8ăncilă: un articol citat de ori, unul- de > ori, unul - de 2 ori, unul - de = ori, unul - o sin"ură dată.  'oeficientul irsc pentru dl 8ăncilă este de 2.  Indexul irsc caracterizează excelenţa ştiinţifică a unuicercetător, punînd în calcul numărul de articole citate în ordineadescrescătoare a acestora.

  *ormula utilizată de irsc este 0c a2

  0c este numărul de citări proporţional cu pătratul indicelui #calculat după numărul de citări a fiecărui articol ,>,2,=,<.

a #constanta - un număr între 2 şi ?%  ? în cazul dl 8ăncilă este 2. 0c 2x =>, număr aproape de ==.

!entru dl ;opală am evidenţiat <4 citări, pentru dl !lootniuc - 3.'alitatea cercetării poate fi măsurată şi de indicatorii

implementării rezultatelor cercetărilor în economie.

Page 18: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 18/20

  Ilustrăm cele afirmate prin cîteva exemple: instalaţia@JHQ_ 2S proiectată şi construită de !. ;opală în colaborare

cu cercetători din usia a fost implementată la @TZVS din9oscova, filialele din abarovsq, 0ovosibirsq pentruobţinerea materialelor utilizate în aeronautică. ecent ecipade cercetare a dlui ;opală a perfectat un contract cu *abricade sticlă din 'işinău. a fi livrată informaţie cu noi formede turnare a sticlei. ezultatele cercetărilor dlui 8ăncilă#!roprietăţile termice ale metalelor licide% sunt utilizate la

 proiectarea reactoarelor nucleare.*ireşte, contribuţiile celor patru profesori, cercetarea

cărora a fost în vizorul nostru, este modestă în raport cucontribuţiile marilor savanţi ai lumii, dar se face evidentă încircuitul ştiinţific mondial.

Page 19: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 19/20

  În afirmarea profesorilor-cercetători ai 5niversităţii bălţene participă activ şi 8iblioteca +tiinţifică prin:

  - informarea şi documentarea continuă a profesorilor cu noidescoperiri în ştiinţă întrucipate în documente ştiinţifice  - informarea comunităţii academice mondiale cu rezultatulcercetării profesorilor prin prezentarea lui pe situl 8ibliotecii  - elaborarea biblio"rafiilor tradiţionale cu informaţie despre

 publicaţiile cercetătorilor 5niversităţii.  in relatările prezentate concluzionăm că scientometriatrebuie desăvîrşită în continuare pentru conturarea unei

 panorame cît mai obiective. 1ste o problemă dificilă,

costisitoare, dar trebuie neapărat rezolvată.

Page 20: Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

7/23/2019 Elena Scurtu, Maria Fotescu. Aplicarea indicilor sciento-bibliometrici în estimarea valorii cercetătorilor: Simion Băncilă, Eugen Plohotniuc, Mihai Popa, Pavel Topală

http://slidepdf.com/reader/full/elena-scurtu-maria-fotescu-aplicarea-indicilor-sciento-bibliometrici-in 20/20

Biblio%rafie 

<. 'hgh'(5, I. Instrumentul bibliometric 0aţional & sistem informatic performant, descis, flexibil, scalabil. In: Intellectus, =4<4, nr. =, pp. ))-)?.=. Ih1, . . espre valoare şi scientometrie online accesat la=>.4.=4<2 isponibil : www.revista ==.2. 1!(0hI'I, (., 'ristea, l. ;enolo"ii şi strate"ii de evaluare ainformaţiei ştiinţifice online accesat la =j.4.=4<2 isponibil :a"ir.robuletine?=.pdf ). 5'(0, 0ell. 'omunicarea ştiinţifică în contextul accesului descisla informaţie. '.: '1! 5/9, =4<=. 2=) p. I/80 >3->?-><-=?2-<?. 5'(05, 0ell. 1stimarea productivităţii ştiinţifice a savanţilor din

epublica 9oldova /tudia 5niversitatis. +tiinţe sociale, =4<<, nr.3. pp.=4j-=<=.