electrician de intretinere si reparatii.doc

31
Organizaţia : Cod document: Număr de ordine (AAAA/LL/ZZ): Situaţia postului: ocupat / vacant Departament : Întocmit de: (funcţia, nume, prenume) Anexa nr.__ din data de_______ la Contractul Individual de Muncă nr.__ din data de_______ Fişa de post - Model - <Electrician de întreţinere si reparaţii> <Cod C.O.R.: 724507> <Cod intern> Baza legală - Legislaţia în vigoare, Actele statutare ale organizaţiei, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Contractul individual de muncă (specificaţi-le inclusiv cu date de identificare) Data primei întocmiri - AAAA / LL / ZZ Data ultimei actualizări - AAAA / LL / ZZ Nr. revizuire - 1 Data următoarei actualizări - AAAA / LL / ZZ Motivul actualizării - întocmire 1 – Descrierea postului 1.1 – Identificarea postului 1.1.1 - Denumire post: (denumirea asimilată unui post de Electrician de Întreţinere şi Reparaţii) 1.1.2 - Cod C.O.R.: 724507;

description

Fisa de post mode, Electrician de întreţinere si reparaţii

Transcript of electrician de intretinere si reparatii.doc

Page 1: electrician de intretinere si reparatii.doc

Organizaţia:Cod document:Număr de ordine (AAAA/LL/ZZ): Situaţia postului: ocupat / vacantDepartament: Întocmit de: (funcţia, nume, prenume)Anexa nr.__ din data de_______ la Contractul Individual de Muncă nr.__ din data de_______

Fişa de post- Model -

<Electrician de întreţinere si reparaţii><Cod C.O.R.: 724507>

<Cod intern>

Baza legală - Legislaţia în vigoare, Actele statutare ale organizaţiei, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Contractul individual de muncă (specificaţi-le inclusiv cu date de identificare)

Data primei întocmiri - AAAA / LL / ZZ Data ultimei actualizări - AAAA / LL / ZZ Nr. revizuire - 1 Data următoarei actualizări - AAAA / LL / ZZ Motivul actualizării - întocmire

1 – Descrierea postului

1.1 – Identificarea postului

1.1.1 - Denumire post: (denumirea asimilată unui post de Electrician de Întreţinere şi Reparaţii)1.1.2 - Cod C.O.R.: 724507;1.1.3 - Cod intern: (codul specific postului, în cadrul organizaţiei, dacă este cazul)

1.1.4 - Gradul profesional: (construit prin utilizarea punctajelor din cadrul fişei de post)

Minim Mediu Maxim

1.1.5 - Nivelul de instruire: 2 (medie);1.1.6 - Departamentul: Reparaţii / Service etc.;1.1.7 - Nivelul ierarhic (organigrama): 3 (sau mai mult; specificaţi nivelul exact);

1.1.8 - Obiectivele postului: Electricianul de întreţinere şi reparaţii se ocupă cu controlul, diagnosticarea, repararea, executarea sau modificarea precum şi întreţinerea instalaţiilor electrice de comandă, a instalaţiilor electrice de forţă, precum şi a instalaţiilor electrice de iluminat.

Page 2: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.2 – Sarcinile postului(Este posibil ca nu toate sarcinile trecute în modele să se regăsească în activitatea organizaţiei dvs. Este de asemenea posibil ca standardele de performanţă să difere într-o oarecare măsură în cazul dvs. Ştergeţi, adăugaţi sau modificaţi acolo unde consideraţi că este necesar. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Tipul sarcinii poate fi „bază” sau „suplimentar” în funcţie de specificul organizaţiei dvs.

Punctajul, tipul sarcinii şi standardele de performanţă nu este obligatoriu să fie trecute în fişa postului. Standardele de performanţă pot fi trecute în regulamente, proceduri sau instrucţiuni de lucru pentru a le putea modifica mai uşor la nevoie (fără a fi necesară urmarea procedurii de modificare a fişei de post ca anexă la contractul individual de muncă). Achiziţionează ghidul complet al fişei de post ce conţine peste 55 de pagini de explicaţii suplimentare, de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Tip Denumire

1. Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice de comandă1.1. Controlul şi diagnosticarea instalaţiilor electrice de comandăStandarde de performanţă:1.1.1. Selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi rezistentei electrice;1.1.2. Schemele electrice şi simbolurile sunt corect interpretate;1.1.3. Legile electrice de baza sunt înţelese şi interpretate corect;1.1.4. Circuitele serie şi paralel sunt corect determinate;1.1.5. Scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform N.T.S.M. şi P.S.I.;1.1.6. Funcţionarea echipamentelor şi componentelor electrice este determinată şi înţeleasă cu ajutorul schemelor electrice sau consultărilor purtate cu specialişti;1.1.7. Verificările se fac vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, conform complexităţii instalaţiei de comandă;1.1.8. Verifică instalaţiile de comandă în vederea respectării normelor P.S.I., prin proceduri şi cu aparatură adecvată;1.1.9. Rezultatele obţinute în urma controlului sunt interpretate conform cerinţelor;1.1.10. Transmite rezultatul diagnosticării persoanelor abilitate, în vederea stabilirii electricianului care va face reparaţia;1.2. Pregătirea instalaţiei electrice de comandă în vederea remedierii defectelorStandarde de performanţă:1.2.1. Echipamentele şi componentele defecte sunt corect identificate şi localizate;1.2.2. Scoate de sub tensiune instalaţiile electrice de comandă, conform N.T.S.M. şi P.S.I.;1.2.3. Sculele sunt alese conform cerinţelor;1.2.4. Materialele sunt alese conform schemei de lucru;1.2.5. Verificarea calităţii materialelor este realizată conform cerinţelor;1.2.6. Aparatele de măsură sunt alese corect, conform schemei electrice;1.3. Repararea defectelor instalaţiilor electrice de comandăStandarde de performanţă:1.3.1. Înlocuieşte / repară echipamentele electrice defecte conform cerinţelor, în condiţii de siguranţă;1.3.2. Reface izolaţia circuitului, conform normelor tehnice;1.3.3. Refacerea legăturilor de împământare, conform N.T.S.M.;1.3.4. Punerea sub tensiune a instalaţiei electrice de comandă, în vederea verificării calităţii lucrării în condiţii de siguranţă;1.3.5. Remedierea eventualelor defecte, conform normelor tehnice;1.3.6. Prezentarea lucrării pentru recepţie de către persoanele abilitate, conform normelor interne;

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 2 din 21

Page 3: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

2. Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice de forţă2.1. Controlul şi diagnosticarea instalaţiilor electrice de forţăStandarde de performanţă:2.1.1. Selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi rezistentei electrice;2.1.2. Schemele electrice şi simbolurile sunt corect interpretate;2.1.3. Legile electrice de bază sunt înţelese şi interpretate corect;2.1.4. Circuitele serie şi paralel sunt corect determinate;2.1.5. Scoate de sub tensiune echipamentele electrice conform N.T.S.M. şi P.S.I.;2.1.6. Funcţionarea echipamentelor şi componentelor electrice este determinată şi înţeleasă cu ajutorul schemelor electrice sau consultărilor purtate cu specialiştii;2.1.7. Verificările se fac vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, conform complexităţii instalaţiei de forţă;2.1.8. Verificarea instalaţiilor de forţă în vederea respectării normelor P.S.I. se realizează prin proceduri şi cu aparatură adecvată;2.1.9. Rezultatele obţinute în urma controlului sunt interpretate conform cerinţelor;2.1.10. Transmite rezultatul diagnosticării persanelor abilitate, în vederea stabilirii electricianului care va face reparaţia;2.2. Pregătirea instalaţiei electrice de forţă în vederea remedierii defectelorStandarde de performanţă:2.2.1. Echipamentele şi componentelor defecte sunt corect identificate şi localizate;2.2.2. Scoate de sub tensiune instalaţiile electrice de forţă, conform N.T.S.M. şi P.S.I.;2.2.3. Sculele sunt alese conform cerinţelor;2.2.4. Materialele unt alese conform schemei de lucru;2.2.5. Verifică calitatea materialelor, conform cerinţelor;2.2.6. Aparatele de măsură sunt alese corect, conform schemei electrice;2.3. Repararea defectelor instalaţiilor electrice de forţăStandarde de performanţă:2.3.1. Înlocuieşte / repară echipamentele electrice defecte conform cerinţelor, în condiţii de siguranţă;2.3.2. Reface izolaţia circuitului, conform normelor tehnice;2.3.3. Reface legăturile de împământare conform N.T.S.M.;2.3.4. Pune sub tensiune instalaţia electrică de forţă, în vederea verificării calităţii lucrării în condiţii de siguranţă;2.3.5. Remediază eventualele defecte, conform normelor tehnice;2.3.6. Prezintă lucrarea pentru recepţie de către persoanele abilitate, conform normelor interne;

3. Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice de iluminat3.1. Controlul şi diagnosticarea instalaţiilor electrice de iluminatStandarde de performanţă:3.1.1. Selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi rezistentei electrice;3.1.2. Schemele electrice şi simbolurile sunt corect interpretate;3.1.3. Legile electrice de bază sunt înţelese şi interpretate corect;3.1.4. Circuitele serie şi paralel sunt corect determinate;3.1.5. Scoate de sub tensiune echipamentele electrice, conform N.T.S.M. şi P.S.I.;3.1.6. Funcţionarea echipamentelor şi componentelor electrice este determinată şi înţeleasă cu ajutorul schemelor electrice sau consultărilor purtate cu specialiştii;3.1.7. Verificările se fac vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, conform complexităţii instalaţiei de iluminat;3.1.8. Verificarea instalaţiilor de iluminat în vederea respectării normelor P.S.I. se face prin proceduri şi cu aparatură adecvată;3.1.9. Rezultatele obţinute în urma controlului sunt interpretate conform cerinţelor;3.1.10. Transmite rezultatul diagnosticării persanelor abilitate, în vederea stabilirii electricianului care va face reparaţia;3.2. Pregătirea instalaţiei electrice de iluminat în vederea remedieriiStandarde de performanţă:3.2.1. Echipamentele şi componentelor defecte sunt corect identificate şi localizate;3.2.2. Scoate de sub tensiune instalaţiile electrice de iluminat, conform N.T.S.M. şi P.S.I.;3.2.3. Sculele sunt alese conform cerinţelor;

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 3 din 21

Page 4: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

3.2.4. Materialele sunt alese conform schemei de lucru;3.2.5. Verificarea calităţii materialelor, conform cerinţelor;3.2.6. Aparatele de măsură sunt alese corect, conform schemei electrice;3.3. Repararea defectelor instalaţiilor electrice de iluminatStandarde de performanţă:3.3.1. Înlocuirea / repararea echipamentului electric defect conform cerinţelor, în condiţii de siguranţă;3.3.2. Reface izolaţia circuitului, conform normelor tehnice;3.3.3. Reface legăturile de împământare conform N.T.S.M.;3.3.4. Pune sub tensiune instalaţia electrică de iluminat, în vederea verificării calităţii lucrării în condiţii de siguranţă;3.3.5. Remediază eventualele defecte, conform normelor tehnice;3.3.6. Prezintă lucrarea pentru recepţie de către persoanele abilitate, conform normelor interne;

4. Executarea / modificarea instalaţiilor electrice de comandă4.1. Pregătirea execuţiei / modificăriiStandarde de performanţă:4.1.1. Citeşte şi interpretează corect schema electrică;4.1.2. Alege materialele, dispozitivele şi echipamentele conform specificaţiilor din schemă;4.1.3. Calitatea materialelor este verificată pentru concordanţă cu specificaţiile din schemă;4.1.4. Verifică dispozitivele şi echipamentele prin procedee specifice pentru concordanţă cu specificaţiile din schemă;4.1.5. Alege sculele şi aparatele de măsură conform cerinţelor;4.1.6. Stabileşte traseul instalaţiei în funcţie de cerinţe / disponibilităţi;4.2. Executarea / modificarea instalaţiei electrice de comandăStandarde de performanţă:4.2.1. Utilizează scule, dispozitive într-o manieră sigură, corespunzător secvenţei de operaţii;4.2.2. Montează tuburile de protecţie şi conductorii conform traseului;4.2.3. Montează echipamentele conform schemei;4.2.4. Realizează conexiunile conform schemei, în condiţii de siguranţă;4.2.5. Realizează izolaţiile conform normelor tehnice şi N.T.S.M.;4.3. Verificarea lucrării şi remedierea eventualelor defecteStandarde de performanţă:4.3.1. Pune sub tensiune instalaţia în condiţii de siguranţă;4.3.2. Utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării instalaţiei;4.3.3. Verifică parametrii instalaţiei pentru concordanţă cu cei ceruţi, utilizând aparate corespunzătoare;4.3.4. Repară sau înlocuieşte eventualele echipamente defecte, conductori, izolaţii etc., conform cerinţelor;4.3.5. Raportează realizarea lucrării persoanelor abilitate, conform procedurilor interne;4.3.6. Prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor autorizate;

5. Executarea / modificarea instalaţiilor electrice de forţă5.1. Pregătirea execuţiei / modificăriiStandarde de performanţă:5.1.1. Citeşte şi interpretează corect schema electrică;5.1.2. Alege materialele, dispozitivele şi echipamentele conform specificaţiilor din schemă;5.1.3. Calitatea materialelor este verificată pentru concordanţă cu specificaţiile din schemă;5.1.4. Verifică dispozitivele şi echipamentele prin procedee specifice pentru concordanţă cu specificaţiile din schemă;5.1.5. Alege sculele şi aparatele de măsură conform cerinţelor;5.1.6. Stabileşte traseul instalaţiei în funcţie de cerinţe / disponibilităţi;5.2. Executarea / modificarea instalaţiei electrice de forţăStandarde de performanţă:5.2.1. Utilizează scule, dispozitive într-o manieră sigură, corespunzător secvenţei de operaţii;5.2.2. Montează tuburile de protecţie şi conductorii conform traseului;5.2.3. Montează echipamentele conform schemei;5.2.4. Realizează conexiunile conform schemei, în condiţii de siguranţă;5.2.5. Realizează izolaţiile conform normelor tehnice şi N.T.S.M.;

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 4 din 21

Page 5: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

5.3. Verificarea lucrării şi remedierea eventualelor defecteStandarde de performanţă:5.3.1. Pune sub tensiune instalaţia în condiţii de siguranţă;5.3.2. Utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării instalaţiei;5.3.3. Verifică parametrii instalaţiei pentru concordanţă cu cei ceruţi, utilizând aparate corespunzătoare;5.3.4. Repară sau înlocuieşte eventualele echipamente defecte, conductori, izolaţii etc., conform cerinţelor;5.3.5. Raportează realizarea lucrării persoanelor abilitate, conform procedurilor interne;5.3.6. Prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor autorizate;

6. Executarea / modificarea instalaţiilor electrice de iluminat6.1. Pregătirea execuţiei / modificăriiStandarde de performanţă:6.1.1. Citeşte şi interpretează corect schema electrică;6.1.2. Alege materialele, dispozitivele şi echipamentele conform specificaţiilor din schemă;6.1.3. Calitatea materialelor este verificată pentru concordanţă cu specificaţiile din schemă;6.1.4. Verifică dispozitivele şi echipamentele prin procedee specifice pentru concordanţă cu specificaţiile din schemă;6.1.5. Alege sculele şi aparatele de măsură conform cerinţelor;6.1.6. Stabileşte traseul instalaţiei în funcţie de cerinţe / disponibilităţi;6.2. Executarea / modificarea instalaţiei electrice de iluminatStandarde de performanţă:6.2.1. Utilizează scule, dispozitive într-o manieră sigură, corespunzător secvenţei de operaţii;6.2.2. Montează tuburile de protecţie şi conductorii conform traseului;6.2.3. Montează echipamentele conform schemei;6.2.4. Realizează conexiunile conform schemei, în condiţii de siguranţă;6.2.5. Realizează izolaţiile conform normelor tehnice şi N.T.S.M.;6.3. Verificarea lucrării şi remedierea eventualelor defecteStandarde de performanţă:6.3.1. Pune sub tensiune instalaţia în condiţii de siguranţă;6.3.2. Utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării instalaţiei;6.3.3. Verifică parametrii instalaţiei pentru concordanţă cu cei ceruţi, utilizând aparate corespunzătoare;6.3.4. Repară sau înlocuieşte eventualele echipamente defecte, conductori, izolaţii etc., conform cerinţelor;6.3.5. Raportează realizarea lucrării persoanelor abilitate, conform procedurilor interne;6.3.6. Prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor autorizate;

7. Întreţinerea instalaţiilor electrice de comandă7.1. Execută întreţinerea preventivă a instalaţiilor electrice de comandăStandarde de performanţă:7.1.1. Identifică cerinţele conform normelor interne;7.1.2. Identifică materialele conform cerinţelor;7.1.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;7.1.4. Execută inspecţii periodice, conform graficelor de lucru;7.1.5. Execută ungerea şi gresarea instalaţiilor electrice de comandă, conform graficelor de lucru;7.2. Execută revizii tehnice a instalaţiilor electrice de comandăStandarde de performanţă:7.2.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;7.2.2. Identifică materialele şi sculele, conform cerinţelor;7.2.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;7.2.4. Curăţă părţile accesibile ale instalaţiei electrice de comandă, conform normelor tehnice;7.2.5. Efectuează încercarea instalaţiei electrice de comandă, conform graficelor de lucru;7.2.6. Stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice de comandă;7.3. Execută reparaţii curenteStandarde de performanţă:

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 5 din 21

Page 6: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

7.3.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;7.3.2. Identifică materialele şi sculele conform cerinţelor;7.3.3. Verifică calitatea materialelor de lucru conform normelor tehnice;7.3.4. Verifică starea tehnică a instalaţiei electrice de comandă, conform normelor tehnice;7.3.5. Execută recondiţionarea sau înlocuirea izolaţiilor deteriorate, conform normelor tehnice;7.4. Execută reparaţii capitale la instalaţiile electrice de comandăStandarde de performanţă:7.4.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;7.4.2. Identifică materialele, sculele şi aparatele de măsură necesare, conform cerinţelor;7.4.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;7.4.4. Execută demontarea completă a instalaţiilor electrice de comandă, conform normelor tehnice;7.4.5. Execută vopsirea, ungerea şi recondiţionarea izolaţiilor deteriorate a instalaţiilor electrice de comandă, conform normelor tehnice şi procedurilor de lucru;7.4.6. Execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei electrice de comandă în parametrii ceruţi;

8. Întreţinerea instalaţiilor electrice de forţă8.1. Execută întreţinerea preventivă a instalaţiilor electrice de forţăStandarde de performanţă:8.1.1. Identifică cerinţele conform normelor interne;8.1.2. Identifică materialele conform cerinţelor;8.1.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;8.1.4. Execută inspecţii periodice, conform graficelor de lucru;8.1.5. Execută ungerea şi gresarea instalaţiilor electrice de forţă, conform graficelor de lucru;8.2. Execută revizii tehnice a instalaţiilor electrice de forţăStandarde de performanţă:8.2.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;8.2.2. Identifică materialele şi sculele, conform cerinţelor;8.2.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;8.2.4. Curăţă părţile accesibile ale instalaţiei electrice de forţă, conform normelor tehnice;8.2.5. Efectuează încercarea instalaţiei electrice de forţă, conform graficelor de lucru;8.2.6. Stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice de forţă;8.3. Execută reparaţii curenteStandarde de performanţă:8.3.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;8.3.2. Identifică materialele şi sculele conform cerinţelor;8.3.3. Verifică calitatea materialelor de lucru conform normelor tehnice;8.3.4. Verifică starea tehnică a instalaţiei electrice de forţă, conform normelor tehnice;8.3.5. Execută recondiţionarea izolaţiilor deteriorate, conform normelor tehnice;8.4. Execută reparaţii capitale la instalaţiile electrice de forţăStandarde de performanţă:8.4.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;8.4.2. Identifică materialele, sculele şi aparatele de măsură necesare, conform cerinţelor;8.4.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;8.4.4. Execută demontarea completă a instalaţiilor electrice de forţă, conform normelor tehnice;8.4.5. Execută vopsirea, ungerea şi recondiţionarea izolaţiilor deteriorate a instalaţiilor electrice de forţă, conform normelor tehnice şi procedurilor de lucru;8.4.6. Execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei electrice de forţă în parametrii ceruţi;

9. Întreţinerea instalaţiilor electrice de iluminat9.1. Execută întreţinerea preventivă a instalaţiilor electrice de iluminatStandarde de performanţă:9.1.1. Identifică cerinţele conform normelor interne;9.1.2. Identifică materialele conform cerinţelor;9.1.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;9.1.4. Execută inspecţii periodice, conform graficelor de lucru;9.1.5. Execută ungerea şi gresarea instalaţiilor electrice de iluminat, conform graficelor de lucru;

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 6 din 21

Page 7: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

9.2. Execută revizii tehnice a instalaţiilor electrice de iluminatStandarde de performanţă:9.2.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;9.2.2. Identifică materialele şi sculele, conform cerinţelor;9.2.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;9.2.4. Curăţă părţile accesibile ale instalaţiei electrice de iluminat, conform normelor tehnice;9.2.5. Efectuează încercarea instalaţiei electrice de iluminat, conform graficelor de lucru;9.2.6. Stabileşte necesitatea reparaţiei, în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice de iluminat;9.3. Execută reparaţii curenteStandarde de performanţă:9.3.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;9.3.2. Identifică materialele şi sculele conform cerinţelor;9.3.3. Verifică calitatea materialelor de lucru conform normelor tehnice;9.3.4. Verifică starea tehnică a instalaţiei electrice de iluminat, conform normelor tehnice;9.3.5. Execută recondiţionarea izolaţiilor deteriorate, conform normelor tehnice;9.4. Execută reparaţii capitale la instalaţiile electrice de iluminatStandarde de performanţă:9.4.1. Identifică cerinţele conform graficelor de lucru;9.4.2. Identifică materialele, sculele şi aparatele de măsură necesare, conform cerinţelor;9.4.3. Verifică calitatea materialelor, conform normelor tehnice;9.4.4. Execută demontarea completă a instalaţiilor electrice de iluminat, conform normelor tehnice;9.4.5. Execută vopsirea, ungerea şi recondiţionarea izolaţiilor deteriorate a instalaţiilor electrice de iluminat, conform normelor tehnice şi procedurilor de lucru;9.4.6. Execută un ciclu complet de încercări, pentru stabilirea încadrării instalaţiei electrice de iluminat în parametrii ceruţi;

10. Lipirea / dezlipirea manuală10.1. Pregătirea pentru lipireStandarde de performanţă:10.1.1. Înţelege şi urmează întocmai instrucţiunile şi procedura de lucru;10.1.2. Identifică materialele şi sculele conform prevederilor din procedura de lucru;10.1.3. Pregăteşte materialele şi sculele conform prevederilor din procedura de lucru;10.2. Lipirea cu ciocanul de lipitStandarde de performanţă:10.2.1. Alege metoda de lipire în conformitate cu prevederile documentaţiei;10.2.2. Poziţionează elementele de îmbinat în conformitate cu cerinţele instrucţiunilor tehnologice;10.2.3. Execută operaţia de lipire respectând secvenţele operaţiei şi maniera de lucru stipulate în procedură, pentru obţinerea unor rezultate corespunzătoare;10.2.4. Îndepărtează surplusul de material pentru evitarea punţilor şi realizarea conexiunilor corespunzătoare instrucţiunilor de calitate;10.2.5. Respectă instrucţiunile de protejare a componentelor contra şocului termic la lipire şi le aplică în conformitate cu prevederile procedurii;10.2.6. Aplică procedurile privind manipularea şi depozitarea componentelor;10.3. Verificarea conexiunilor prin lipireStandarde de performanţă:10.3.1. Inspectează conexiunile în conformitate cu prevederile instrucţiunii tehnologice sau procedura de lucru;10.3.2. Identifică corect deficienţele conexiunilor şi cauzele lor;10.3.3. Înregistrează şi raportează în conformitate cu cerinţele locului de muncă rezultatele verificării;10.4. DezlipireaStandarde de performanţă:10.4.1. Alege corect metoda de dezlipire, sculele şi dispozitivele necesare în conformitate cu procedura de lucru;10.4.2. Execută dezlipirea în conformitate cu procedurile, respectând secvenţele operaţiei;10.4.3. Realizează operaţiile respectând N.T.S.M. specifice locului de muncă;10.4.4. Componentele /suprafeţele dezlipite sunt curăţate de aliaj în conformitate cu procedura

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 7 din 21

Page 8: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

de lucru;10.5. Curăţarea post-lipireStandarde de performanţă:10.5.1. Identifică metoda de lucru şi materialele indicate în documentaţia tehnologică;10.5.2. Efectuează operaţia în conformitate cu procedura de lucru, rezultatele corespunzând cerinţelor de calitate impuse;10.5.3. Respectă instrucţiunea de manipulare a componentelor şi plăcilor sensibile la potenţialul electrostatic;

11. Realizarea / citirea şi interpretarea schemelor electrice11.1. Citirea şi interpretarea schemelor electriceStandarde de performanţă:11.1.1. Identifică componentele, ansamblele şi aparatura din schemele electrice, conform simbolurilor specifice;11.1.2. Legile electrice de bază sunt înţelese şi interpretate corect pentru determinarea circuitelor şi legăturilor dintre componente;11.1.3. Simbolurile electrice sunt corect interpretate;11.1.4. Foloseşte cunoştinţele desenului tehnic pentru interpretarea corectă a schemelor electrice;11.2. Realizarea schemelor electriceStandarde de performanţă:11.2.1. Identifică componentele, ansamblele şi aparatura, conform cerinţelor;11.2.2. Legile electrice de bază sunt înţelese şi aplicate corect pentru reprezentarea circuitelor şi legăturilor;11.2.3. Simbolurile electrice sunt corect utilizate;11.2.4. Foloseşte cunoştinţele desenului tehnic, conform cerinţelor;

12. Folosirea trusei de scule12.1. Pregătirea sculelor /dispozitivelor pentru lucruStandarde de performanţă:12.1.1. Alege sculele /dispozitivele în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnologice sau cu sarcinile de îndeplinit;12.1.2. Identifică şi marchează pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu prezintă siguranţă în utilizare;12.2. Utilizarea şi manevrarea sculelor / dispozitivelorStandarde de performanţă:12.2.1. Utilizarea sculelor într-o manieră corespunzătoare obţinerii rezultatelor prevăzute în specificaţia tehnologică;12.2.2. Manevrează sculele / dispozitivele respectând succesiunea operaţiilor prevăzute în instrucţiunile tehnologice de lucru;12.2.3. Respectă N.T.S.M. specifice locului de muncă înainte, pe durata şi după utilizarea sculelor;12.3. Întreţinerea curentă a sculelor / dispozitivelorStandarde de performanţă:12.3.1. Efectuează întreţinerea curentă (menţinerea în stare de funcţionare corectă) în conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare;12.3.2. Depozitează şi păstrează în siguranţă trusa de scule conform recomandărilor specifice locului de muncă;

13. Aplicarea procedurilor de calitate13.1. Asumarea responsabilităţii pentru lucrările executateStandarde de performanţă:13.1.1. Efectuează toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse prin procedura de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice;13.1.2. Pregăteşte locul de muncă, utilajele, sculele, etc. astfel încât rezultatele muncii să corespundă cerinţelor de calitate;13.1.3. Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate şi se preocupă permanent de îmbunătăţirea ei;13.2. Verificarea rezultatelor munciiStandarde de performanţă:

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 8 din 21

Page 9: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

13.2.1. Confruntă rezultatele muncii cu cerinţele de calitate, şi ia măsuri de remediere necesare;13.2.2. Raportează conform normelor interne deficienţele de calitate constatate, cauzele lor şi modul de remediere;

14. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă (NSSM) şi de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)14.1. Aplicarea NSSMStandarde de performanţă:14.1.1. Munca este executată cu atenţie, astfel încât să se evite eventualele accidente;14.1.2. Fiecare operaţie cu potenţial de accidentare se realizează cu multă atenţie, solicitându-se sprijinul tuturor persoanelor necesare;14.1.3. Aparatele şi echipamentele sunt exploatate şi depozitate în condiţii de siguranţă, respectând întocmai regulamentele de exploatare şi NSSM specifice locului de muncă;14.1.4. Starea echipamentului de lucru şi cel de sănătate şi securitate a muncii este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare;14.1.5. Legislaţia şi normele de sănătate şi securitate în muncă sunt însuşite şi aplicate cu stricteţe, conform cerinţelor de la locul de muncă;14.2. Aplicarea normelor PSIStandarde de performanţă:14.2.1. Munca este desfăşurată în siguranţă şi în acord cu specificul activităţii şi cu prevederile PSI în vigoare;14.2.2. Responsabilităţile şi sarcinile referitoare la aplicarea PSI sunt aplicate corespunzător în activitatea zilnică;14.2.3. Echipamentul PSI este folosit şi depozitat conform specificului locului de muncă;14.2.4. Starea echipamentului PSI este verificată zilnic pentru a corespunde normelor în vigoare;14.3. Sesizează, elimină şi / sau raportează pericolele care apar la locul de muncăStandarde de performanţă:14.3.1. Pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru intervenţie;14.3.2. Pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri, conform instrucţiunilor;14.3.3. Starea echipamentelor de sănătate şi securitate în muncă şi PSI este raportată persoanelor abilitate prin procedura specifică locului de muncă;14.4. Respectarea procedurilor de urgenţă şi de evacuareStandarde de performanţă:14.4.1. În cazul semnalizării unui accident sunt anunţate prompt persoanele abilitate PSI precum şi serviciile de urgenţă;14.4.2. Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt înţelese şi aplicate corespunzător;14.4.3. Primul ajutor este acordat rapid, în funcţie de tipul accidentului, cu utilizarea materialelor sanitare specifice;14.4.4. Planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de urgenţă;

15. Alte sarcini15.1. Realizează şi alte sarcini sau poate primi delegări temporare de sarcini, în conformitate cu regulamentele şi normele interne sau legale, ori la solicitarea superiorului sau altor persoane stabilite, pentru îndeplinirea normelor de muncă sau sarcinilor reglementate;

(alte sarcini stabilite prin lege, acte statutare, sau regulamente; eliminaţi părţile care nu sunt relevante în totalitate pentru specificul postului)

1.3 – Activităţile postului(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 9 din 21

Page 10: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire64 Colectarea de informaţii67 Căutarea şi obţinerea informaţiilor relevante postului72 Obţinerea informaţiilor61 Monitorizarea proceselor, materialelor şi împrejurimilor62 Identificarea şi evaluarea informaţiilor relevante postului64 Inspectarea echipamentelor, structurilor şi materialelor62 Identificarea obiectelor, acţiunilor şi evenimentelor59 Estimarea caracteristicilor cuantificabile ale produselor, evenimentelor sau informaţiilor64 Procesele mentale61 Procesarea datelor şi informaţiilor71 Evaluarea informaţiilor pentru a determina respectarea standardelor61 Judecarea calităţilor obiectelor, serviciilor sau persoanelor58 Procesarea informaţiilor52 Analizarea datelor sau informaţiilor67 Judecarea şi luarea deciziilor84 Luarea deciziilor sau rezolvarea problemelor76 Organizarea, planificarea şi prioritizarea muncii74 Actualizarea sau utilizarea cunoştinţelor relevante66 Programarea muncii şi activităţilor55 Gândirea creativă49 Dezvoltarea obiectivelor şi strategiilor58 Munca efectuată67 Efectuarea de activităţi productive fizice sau manuale77 Efectuarea în general de activităţi fizice71 Manevrarea şi mişcarea obiectelor60 Controlarea maşinilor şi proceselor59 Utilizarea vehiculelor, instrumentelor mecanice sau a echipamentelor49 Efectuarea de activităţi complexe şi tehnice63 Repararea şi întreţinerea echipamentelor electronice55 Repararea şi întreţinerea echipamentelor mecanice51 Documentarea / Înregistrarea informaţiilor45 Schiţarea, definirea şi specificarea instrumentelor tehnice, componentelor şi echipamentelor29 Utilizarea calculatoarelor47 Interacţionarea cu alte persoane54 Comunicarea şi interacţionarea83 Comunicarea cu superiorii, egalii şi subordonaţii63 Stabilirea şi întreţinerea relaţiilor interpersonale59 Comunicarea cu alte persoane din afara organizaţiei56 Interpretarea înţelesului informaţiilor pentru alţii53 Rezolvarea conflictelor şi negocierea cu alte persoane46 Munca pentru public sau cu publicul43 Vânzări sau influenţarea altor persoane31 Asistenţa şi îngrijirea altor persoane53 Coordonare, dezvoltare, management şi consiliere61 Instruirea şi educarea altor persoane57 Coordonarea muncii sau activităţilor altor persoane54 Ghidarea, direcţionarea şi motivarea subordonaţilor52 Dezvoltarea şi construirea echipelor48 Tutelarea şi ajutorul privind dezvoltarea altor persoane44 Consultanţă pentru alte persoane35 Administrare

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 10 din 21

Page 11: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

39 Monitorizarea şi controlul resurselor38 Activităţi administrative27 Recrutarea, selectarea, angajarea şi promovarea angajaţilor

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 11 din 21

Page 12: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.4 – Recompensarea muncii

1.4.1 – Recompensarea directă1.4.1.1 – Salariul

Forma de salarizare: în acord;Salariul de bază:Intervalul de salarizare: (format în raport cu gradul profesional)

Minim Mediu Maxim

1.4.1.2 – Adaosurile la salariu

1.4.2 – Recompensarea indirectă

Concedii cu plată:- pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de

concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, indemnizaţie care reprezintă media zilnică a drepturilor salariale menţionate din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicat cu numărul de zile de concediu; indemnizaţia se plăteşte cu 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu; în cazul rechemării din concediu, organizaţia are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;

- concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav;- concedii cu plată pentru formarea profesională;

Concedii fără plată:- 30 de zile de concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea

lucrării de diplomă în învăţământul superior;- concediu fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale;

Alte recompense indirecte:- masa de prânz gratuită;- etc.

(Cele prezentate sunt în general recompense legale sau sugerate. Modificaţi-le sau adăugaţi-le pe cele specifice dvs.)

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 12 din 21

Page 13: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.5 – Condiţiile de muncă

1.5.1 - Statutul angajatului: (X) Permanent ( ) Temporar1.5.2 - Locul desfăşurării muncii: 1.5.3 - Resurse disponibile

Spaţiul disponibil:Dotarea materială (detaliaţi cât mai mult, fără denumirea efectivă a produselor):- Diverse componente electrice şi electronice, conductori şi conectori;- Scule, dispozitive şi verificatoare folosite: truse de chei, aparate de măsură a

tensiunii, curentului, rezistenţelor (ampermetru, voltmetru, ohmmetru etc.), lampă de control, testere, etc.;

- Echipamentul de protecţie individuală specific;- Materiale şi echipamente de stingere a incendiilor: instalaţii automate de

detectare şi stingere a incendiilor, extinctoare chimice sau cu zăpadă carbonică, nisip, lopeţi, găleţi, etc.;

- Echipamente de sănătatea şi securitatea muncii: halate, cizme izolante, mănuşi, ochelari, cască de protecţie etc.;

- Etc.

Echipamente software:Resurse financiare:Alte resurse:Accesul la informaţii confidenţiale: are acces nelimitat la documentele care ţin de sarcinile de servici; restricţiile de manevrare se aplică doar în cazul secretelor de serviciu aşa cum au fost reglementate de lege; în cazul altor informaţii accesul se realizează cu acordul personalului responsabil cu paza şi protecţia informaţiilor respective, sau conform regulamentelor organizaţiei.

1.5.4 - Timpul de muncă:Tipul de normă: (X) Normă întreagă ( ) Normă redusăNr. ore muncă / zi: 8;Nr. ore muncă suplimentară / zi: 2-4 (în funcţie de necesităţi);Tipul programului de lucru: program normal;Programul de lucru: 8:30 – 16:30;Pauze: 10 minute o dată la două ore;Zilele lucrătoare: Luni – Vineri;Zilele libere plătite:

- Sâmbătă şi Duminică, - Sărbătorile legale (1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, 1 decembrie,

prima şi a doua zi de Crăciun, sau 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora); în cazul în care angajatul lucrează în timpul sărbătorilor legale, i se va oferi compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, sau un spor la salariul de bază de ___% (100%?) din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru;

- Căsătoria angajatului – cinci zile;Concedii: concediul de odihnă de bază plătit este de __ (21?) de zile lucrătoare, în afara sărbătorilor legale şi a celorlalte zile libere plătite;

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 13 din 21

Page 14: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

(Cele prezentate sunt în general zile libere şi concedii legale sau sugerate. Modificaţi-le sau adăugaţi-le pe cele specifice dvs.)

1.5.5 – Contextul muncii:(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire59 Relaţii interpersonale57 Metode de comunicare88 Comunicare prin contactul cu alte persoane87 Comunicare prin telefon85 Comunicare faţă în faţă45 Comunicare prin scrisori şi memorii27 Comunicare prin e-mail7 Comunicare prin vorbirea în public

73 Relaţiile cu alte persoane79 Munca în grupe de lucru sau echipe74 Coordonarea sau conducerea altor persoane66 Comunicare cu clienţi, furnizori şi intermediari externi71 Responsabilitatea faţă de ceilalţi74 Răspunderea pentru sănătatea şi siguranţa celorlalţi68 Răspunderea pentru efectele muncii şi rezultatele altor angajaţi35 Contactele conflictuale52 Frecvenţa situaţiilor conflictuale48 Comunicare cu persoane neplăcute sau nervoase4 Comunicare cu persoane agresive din punct de vedere fizic

51 Condiţii fizice de muncă57 Locaţia muncii82 Mediu interior, necontrolat72 Mediu exterior, neprotejat60 Mediu interior, controlat54 Mediu exterior, protejat54 Proximitatea fizică52 Munca în vehicule sau echipamente acoperite23 Munca în vehicule sau echipamente descoperite56 Condiţiile de mediu71 Expunerea la sunete şi zgomote neplăcute sau de distragere64 Spaţiul înghesuit, poziţii neplăcute64 Expunerea la temperaturi extreme61 Expunerea la lumină neadecvată50 Expunerea la factori contaminanţi28 Expunerea la vibraţii ale întregului corp41 Expunerea la riscuri67 Expunerea la arsuri, tăieturi, muşcături sau înţepături minore66 Expunerea la locuri înalte50 Expunerea la condiţii periculoase50 Expunerea la echipamente periculoase11 Expunerea la boli şi infecţii0 Expunerea la radiaţii

58 Poziţia corporală

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 14 din 21

Page 15: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

94 Statul în picioare76 Mersul sau alergarea74 Utilizarea mâinilor pentru manevrarea, controlul sau simţirea obiectelor, instrumentelor sau butoanelor64 Urcarea pe scări, schele sau stâlpi60 Îngenuncherea, ghemuirea, aplecarea sau târârea57 Îndoirea şi răsucirea corpului46 Mişcări repetitive39 Păstrarea sau recâştigarea echilibrului12 Şederea42 Îmbrăcămintea de lucru68 Utilizarea echipamentelor obişnuite de protecţie şi siguranţă16 Utilizarea echipamentelor speciale de protecţie şi siguranţă61 Caracteristici structurale ale postului78 Impactul poziţiei postului96 Libertatea luării deciziilor82 Frecvenţa luării deciziilor81 Impactul luării deciziilor asupra colegilor şi rezultatelor organizaţiei51 Gravitatea consecinţelor erorilor60 Rutina versus provocările postului88 Structurarea muncii87 Exactitate şi acurateţe52 Sarcini repetitive12 Gradul de automatizare a activităţilor60 Competiţia60 Competitivitatea48 Ritmul şi programarea activităţilor78 Presiunea timpului17 Ritmul determinat de viteza echipamentelor

1.5.6 - Efortul depus

Punctaj Denumire60 Efortul psihic şi mental51 Efortul fizic

1.5.7 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului în cadrul organizaţiei(exemplificativ; menţionaţi doar cursurile posibile sau existente aplicabile organizaţiei dvs.)Angajatul va beneficia de cursuri periodice şi neperiodice de pregătire în domenii conexe activităţii, cum ar fi cursuri de noutăţi tehnice în domeniu (standarde, tehnologii, echipamente), cursuri de aprofundare a cunoştinţelor existente, exploatarea corectă a echipamentelor din dotare, managementul aprovizionării şi al gestionării materialelor, legislaţie în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii etc.

Angajatul are obligaţia de a participa la toate cursurile, stagiile şi alte forme de pregătire şi perfecţionare necesare postului, organizate sau cerute de organizaţie.

(Conform articolului 193 (2) din Codul Muncii (alineat introdus prin OUG 65/2005), modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.)

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 15 din 21

Page 16: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.5.8 - Sistemul de promovarePosturile în care poate avansa angajatul din postul actual:Criteriile de promovare:Periodicitatea evaluării performanţelor individuale (dacă este cazul):Periodicitatea promovării:

1.6 – Relaţiile cu celelalte posturi

1.6.1 - Nivelul de supervizare: (X) Minim () Mediu ( ) MaximExplicaţii: de regulă nu supervizează activitatea altor angajaţi; în cazul în care supervizează activitatea altora, nivelul este mediu;

1.6.2 - Posturi subordonate ierarhic: (mai rar) diverşi lucrători, muncitori, operatori etc. (enumeraţi exact ocupaţiile existente dar şi cele necesare din cadrul organizaţiei dvs.);1.6.3 - Posturi subordonate funcţional1.6.4 - Posturi superioare ierarhic: tehnicieni sau maiştri electricieni, ingineri (în general din grupa majoră COR 3) etc. (enumeraţi exact ocupaţiile existente dar şi cele necesare din cadrul organizaţiei dvs.);1.6.5 - Posturi superioare funcţional1.6.6 - Relaţii de reprezentare personală1.6.7 - Relaţii de reprezentare organizaţională1.6.8 - Relaţii de coordonare1.6.9 - Relaţii de cooperare: mecanici, instalatori, strungari, sudori etc. (enumeraţi exact ocupaţiile existente dar şi cele necesare din cadrul organizaţiei dvs.);1.6.10 - Relaţii de control

1.7 – Stilul de muncă(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire75 Atenţie la detalii74 Respectarea obligaţiilor70 Iniţiativă69 Integritate68 Cooperare68 Independenţă67 Adaptabilitate / Flexibilitate66 Inovare66 Conducere66 Perseverenţă66 Auto-control64 Realizare / Efort64 Gândire analitică62 Rezistenţa la stres60 Grija pentru alte persoane47 Orientare socială

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 16 din 21

Page 17: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.8 – Valorile şi nevoile ataşate muncii(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire66 Realizarea72 Utilizarea abilităţilor 59 Realizarea58 Independenţa62 Responsabilitatea56 Creativitatea56 Autonomie52 Recunoaşterea59 Autoritate53 Recunoaştere50 Statutul social44 Avansarea60 Relaţionarea78 Valorile morale56 Colegii47 Serviciul social45 Oferirea de asistenţă53 Politicile şi Practicile Organizaţiei44 Supervizare privind Relaţiile Umane38 Supervizare tehnică55 Condiţii de muncă62 Activitatea62 Recompensarea59 Siguranţa locului de muncă56 Varietatea53 Independenţa40 Condiţiile de muncă

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 17 din 21

Page 18: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

2 – Specificaţiile (cerinţele) postului

2.1 – Studii

2.1.1 – Pregătirea profesională de specialitate (PPS – SVP): 6-7 (Este necesară o pregătire între un an şi doi ani inclusiv, dar este posibil să fie necesară şi o pregătire între 2 ani şi 4 ani inclusiv);2.1.2 - Studii superioare: conform codificării COR, nu sunt necesare;2.1.3 - Studii medii / postliceale: şcoala de arte şi meserii, profil electric;2.1.4 - Studii generale: şcoala generală;2.1.5 - Alte studii, cursuri şi specializări:

2.2 – Cunoştinţe(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Dacă este necesar, adăugaţi tipuri de cunoştinţe necesare organizaţiei dvs. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire67 Construcţii67 Mecanică62 Matematică56 Siguranţa şi Securitatea Publică55 Servicii personale şi orientate către clienţi55 Limba maternă48 Administraţie şi Management47 Design45 Educaţie şi Training45 Producţie şi procesare40 Legislaţie şi Guvernare40 Psihologie38 Fizică35 Economie şi contabilitate35 Transporturi31 Secretariat29 Telecomunicaţii26 Inginerie şi tehnologie26 Limbi străine25 Vânzări şi Marketing24 Resurse umane20 Comunicaţii şi media19 Chimie16 Calculatoare şi electronică12 Filozofie şi Teologie11 Geografie10 Sociologie şi Antropologie9 Medicină

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 18 din 21

Page 19: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

9 Terapie şi Consiliere8 Biologie5 Istorie şi Arheologie3 Producţie alimentară1 Artă şi Cultură

2.3 – Aptitudini(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire53 Aptitudini de bază64 Ascultare activă64 Înţelegerea textelor citite56 Învăţare activă56 Matematică56 Vorbire54 Gândire critică53 Strategii de învăţare46 Monitorizare45 Scriere34 Ştiinţă52 Aptitudini de rezolvare a problemelor complexe52 Rezolvarea problemelor complexe43 Aptitudini de management al resurselor57 Managementul timpului44 Managementul resurselor materiale36 Managementul resurselor umane33 Managementul resurselor financiare40 Aptitudini sociale55 Coordonare50 Instruire44 Orientare spre servicii32 Sensibilitate socială29 Negociere28 Persuasiune46 Aptitudini sistemice57 Analiza şi luarea deciziilor43 Analiza sistemelor39 Evaluarea sistemelor51 Aptitudini tehnice68 Instalare64 Rezolvarea problemelor62 Selectarea echipamentelor58 Reparaţii54 Întreţinerea echipamentelor52 Operare şi control45 Monitorizarea operaţiunilor45 Design tehnologic42 Analiza operaţiunilor

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 19 din 21

Page 20: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

40 Analiza controlului calităţii31 Programare

2.4 – Abilităţi(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări de personal eficiente. Ghidul complet al fişei de post, conţinând peste 50 de pagini de explicaţii privind toate elementele prezentate, poate fi achiziţionat de la pagina http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Denumire57 Abilităţi cognitive81 Identificarea problemelor72 Analiza deductivă69 Analiza inductivă69 Organizarea informaţiilor69 Înţelegerea verbală69 Expresivitatea verbală62 Vizualizarea imaginară60 Capacitatea de concluzionare60 Atenţia selectivă56 Înţelegerea textele scrise53 Capacitatea de clasificare53 Fluenţa ideilor53 Viteza de comparare50 Memorarea50 Expresivitatea scrisă47 Procesarea numerelor47 Originalitatea47 Viteza de concluzionare47 Împărţirea timpului41 Orientarea în spaţiu34 Analiza matematică55 Abilităţi fizice72 Flexibilitatea extensiilor72 Rezistenţa trunchiului corporal69 Echilibrul întregului corp69 Forţa statică66 Vigoarea60 Forţa dinamică56 Coordonarea întregului corp16 Forţa explozivă12 Flexibilitatea dinamică52 Abilităţi psihomotorii81 Siguranţa braţelor75 Dexteritatea digitală72 Dexteritatea manuală56 Coordonarea simultană a mai multor membre53 Precizia controlului44 Timpul de reacţie41 Viteza de mişcare a membrelor38 Viteza încheieturilor şi degetelor31 Reacţia de orientare

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 20 din 21

Page 21: electrician de intretinere si reparatii.doc

<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

28 Gradul de control47 Abilităţi senzoriale75 Vederea de aproape66 Claritatea vorbirii66 Recunoaşterea vorbirii unei persoane66 Diferenţierea vizuală a culorilor50 Percepţia adâncimii50 Vederea la distanţă44 Sensibilitatea auzului41 Atenţia auditivă31 Sensibilitatea la lumina orbitoare25 Vederea de noapte25 Vederea periferică25 Localizarea sunetelor

2.5 – Experienţa

2.5.1 - Experienţa în muncă: cel puţin un an (exemplificativ);2.5.2 - Experienţa în specialitate: cel puţin un an (exemplificativ);2.5.3 - Experienţa în organizaţie:2.5.4 - Experienţa în domenii conexe:

2.6 – Resurse personale disponibile

2.6.1 - Spaţiul disponibil:2.6.2 - Echipamente materiale:2.6.3 - Echipamente software:2.6.4 - Resurse financiare:2.6.5 - Alte resurse:

Data (ZZ/LL/AAAA)_______________________

Data (ZZ/LL/AAAA)_______________________

Data (ZZ/LL/AAAA)_______________________

Numele şi prenumele angajatului_______________________

Numele şi prenumele superiorului_______________________

Numele şi prenumele superiorului_______________________

Funcţia_______________________

Funcţia:_______________________

Funcţia_______________________

Semnătura

_______________________

Semnătura

_______________________

Semnătura

_______________________

© SC Rubinian SRL 2002-2007 www.rubinian.com Pag. 21 din 21