Educatie plastica

of 18 /18
Educație plastică

Transcript of Educatie plastica

Page 1: Educatie plastica

Educație

plastică

Page 2: Educatie plastica

Materialele și instrumentele de lucru de care aveți nevoie la orele de educație plastică sunt numeroase.Iată câteva dintre acestea:

Creioane, creioane colorate, cerate, gumă, ascuțitoare

Acuarele, tempera, guașe, pensule, paletă culori

Planșă cu Cercul cromatic Album cu reproduceri de artă

Page 3: Educatie plastica

Exerciţii de familiarizare cu instrumentele de lucru

• „Linii”Pe un suport alb, elevii vor trasa linii verticale, folosind diferite instrumente. Se va începe cu creionul, apoi cu vârful pensulei, cu un beţişor, cu degetul muiat în vopsea, cu o bucată de cauciuc, cu o hârtie muchiată etc.După ce au obţinut liniile, elevii le vor observa, analiza și compara.

• „Flori de toamnă”

Se marchează punctul central al florii. Se încarcă pensula cu vopsea şi se colorează miezul printr-o mişcare circulară. Se spală pensula şi se încarcă cu altă culoare. Se desenează petalele din linii drepte, dispuse radial în jurul miezului. În trasarea liniilor, pensula se ţine cu vârful înainte. Codiţa se desenează printr-o linie oblică. Pensula va fi spălată şi ştearsă după ce se va termina execuţia.

• „Flori şi albine”

Coala de desen va fi împărţită în jumătate. Se va începe prin aşezarea punctelor cu vârful pensulei pe o jumătate a hârtiei. Se încarcă pensula, apoi se atinge vârful pe suport, fără a apăsa. Pe cealaltă jumătate a suportului se vor înşira puncte realizate cu degetele înmuiate în culoare.Elevii vor observa că punctele mici realizate cu pensula pot fi asemănate cu insectele. Punctele obţinute folosind amprenta sunt mai mari şi pot fi asemănate cu florile.

Page 4: Educatie plastica

Formele spontane sunt pete plastice care se obţin accidental sau dirijatprin diferite procedee, cum ar fi:

• stropirea cu pensula pe foaia umedă sau uscată, cu stiloul,cu periuţa de dinţi, cu pulverizatorul etc.;

• tamponarea suprafeţei colorate cu o bucată de hârtie mototolită, înmuiată în culoare sau cu o ştampilă realizată din fructe, legume, flori etc.;

Fig.1• dirijarea culorii cu un jet de aer, prin suflarea liberă sau

printr-un tub a unor pete de culoare fluidizată, în diferite sensuri;

• imprimarea cu ajutorul unor materiale textile îmbibatecu culoare etc.;

• plierea hârtiei;

• scurgerea culorii;

• suprapunerea foliei de plastic;

• decolorarea cu pic;

• tehnica Batik (introducerea unei coli îndoite în culoare)

• aplicarea culorii cu ajutorul degetelor etc.Fig.2

Page 5: Educatie plastica

Exerciţii-joc:

• Recunoaşteţi procedeele de obţinere a formelor spontane din figurile 1-5.• Obţineţi forme spontane prin cât mai multe din procedeele exemplificate.

Fig.3 Fig.4

Fig.5

Știați că … un pictor francez, pe nume Nicolas Poussin, aducea acasă pietre,

Page 6: Educatie plastica

mușchi , flori etc., pentru a le studia?Mulţi artiști observă cu atenţie elementele din natură şi se inspiră de la acestea. Încep cu o schiţă și abia după multe încercări ajung la forma finală a lucrării.

Formele elaborate sunt create pornind de la exemple din natură. Ele pot să comunice idei sau pot avea înfăţişare de motiv decorativ.În imaginile alăturate puteţi observa drumul parcurs de la imaginea naturală, la imaginea artistică.

Exerciţii-joc:

• Adunaţi frunze de diferite forme, mărimi şi culori din curtea şcolii.Priviţi-le cu atenţie şi spuneţi ce observaţi la fiecare. Desenaţi conturulacestora pe foaia de desen, folosind diverse instrumente. Desenaţi apoi frunze fără să utilizaţi materialul din natură.

• Desenaţi elemente din natură, respectând următorii paşi:- încadraţi desenul în pagină (desenul să nu fie prea mare sau prea micfaţă de foaie; părţile mai interesante, care trebuie să atragă atenţia se aşază aproape de centrul foii şi nu către margine; elementele mai mari se desenează în planul apropiat iar cele mai mici în planul depărtat);-trasaţi conturul general al desenului;-completaţi conturul cu detalii.

• Realizaţi motive decorative, pornind de la exemplele din pagina următoare. Puteţi folosi întâi coala cu pătrăţele şi apoi coala de desen.

Page 7: Educatie plastica
Page 8: Educatie plastica

Linia, element de limbaj plastic

Știați că …dacă aşezăm vârful creionului pe o hârtie şi apoi mişcăm creionul fără să-l ridicăm, în urma sa va rămâne o linie? Linia este astfel “ urma unui punct în mişcare pe o suprafaţă”

Exerciții-joc

• Dați exemple și de alte elemente din natură pe care le putem reda prin desen cu ajutorul liniilor. Spuneți ce fel de linii.

a. linii orizontale (şoseaua, calea ferată, firele de

telegraf)

b. linii verticale (cumpăna fântânii, stâlpul de telegraf, macaraua)

c. linii groase (tulpinile copacilor, stâlpii, coloanele clădirilor)

d. linii subţiri (ramurile copacilor, firele electrice)

e. linii combinate

Page 9: Educatie plastica
Page 10: Educatie plastica

Exerciții-joc de obținere a liniei

• „Gărduțul”Se se diluează culoarea și se înmoaie în ea pensula cu latul, astfel încât tot părul să fie plin. Se execută liniile, fără să se ridice mâna de pe suport.

• „Ghemul”

Se înmoaie pensula în culoare și se începe din centru, ca și cum am înfășura ața pe ghem.

Page 11: Educatie plastica

• „Bradul”

Conturul bradului se desenează cu vârful pensulei, începând din vârf spre bază. În interior se vor aşeza puncte de culoare fluidizată. Printr-un tub se va sufla aer peste aceste puncte, dirijându-le spre linia trasată.

• „Ne jucăm cu lumânarea”

Cu ajutorul lumânării se desenează pe coala albăun copac, o floare, un fruct etc. Peste acest desen se aştern culori de apă. Pe conturul desenat cu lumânarea, culoarea nu se prinde şi astfel desenul apare alb.

Page 12: Educatie plastica

Punctul, element de limbaj plastic

Cu ajutorul punctului putem crea:

• impresia de apropiere/ depărtare- punctele mari sau realizate în culori calde sugerează

“apropierea”- punctele mici sau punctele realizate în culori reci sugerează

“depărtarea”

• impresia de greu/ uşor se obţine prin închiderea sau deschiderea culorii

- punctele deschise par uşoare- punctele închise par grele

Exerciţii-joc• Priviți cu atenție imaginile de mai jos și spuneți ce fel de puncte observați în natură:

a) puncte mici, mari (gâze, flori, insecte, nisip, seminţe etc.)

floarea-soarelui semințe nisip buburuză girafă

b) puncte grupate ordonat - albine, lăcrămioare, avioane în formație, șarpele boua, păunul

Page 13: Educatie plastica

c) puncte dispuse dezordonat

stele pe cer stol de păsări păstrăvul pui de căprioară

• Încercați să obțineți puncte de diferite dimensiuni și dispuse diferit, folosind creioane, creioane colorate, acuarele etc.

Page 14: Educatie plastica

Puncte realizate cu degetele înmuiate în culoare Puncte realizate cu acuarele și pensulăExerciții-joc

• Priviți cu atenție fiecare imagine de mai jos. Spuneți ce observați.

• Compuneți un spațiu plastic folosind fie numai linia, fie numai punctul. Folosiți, pe rând, diferite instrumente: creionul, creioanele colrate, creioanele cerate, acurelele, tempera etc.

Page 15: Educatie plastica
Page 16: Educatie plastica
Page 17: Educatie plastica

Exerciții-joc

• Realizați compoziții în care să folosiți nuanțe și tonuri, ca în exemplele de mai jos.

Page 18: Educatie plastica