Educatie muzicalaIDD

of 156 /156
E P EDUCA PRED AŢIE ĂRII Asis E MUZ I EDU st. univ.d ZICA UCAŢ rd. Adela 2013 ALĂ; M ŢIEI M a Diana T METO MUZI Todea ODIC ICAL CA LE

description

ed muzicala

Transcript of Educatie muzicalaIDD

 • EPEDUCAPRED

  AIERII

  Asis

  E MUZI EDU

  st. univ.d

  ZICAUCA

  rd. Adela

  2013

  AL; MIEI M

  a Diana T

  METOMUZI

  Todea

  ODICICAL

  CA LE

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 2

  Cuprins:

  Introducere .... 3

  Unitatea 1. Elemente fundamentale de teorie muzical ............. 4

  1.1. Notaia muzical ................................................................................................. 4

  1. 2. Reprezentarea grafic a calitilor sunetelor ..................................................... 6

  1.2.1. nlimea sonor. Reprezentarea grafic a nlimii ............................ 7

  1.2.2. Durata sunetelor. Reprezentarea grafic a duratei sunetelor .............. 9

  1.2.3. Intensitatea sonor. Reprezentarea grafic a intensitii................... 23

  1.2.4. Timbrul sonor..................................................................................... 26

  Unitatea 2. Disciplina Educaie muzical /Muzic i micare .............................. 29

  2.1. Analiza programei la disciplina Educaie muzical ........................................... 29

  2.2. Educaia muzical n grdini ......................................................................... 46

  3.3. Evaluarea activitilor de educaie muzical .................................................... 51

  Unitatea 3. Metode i mijloace specifice de realizare a educaiei muzicale n ciclul primar ............................................................................................................. 58

  3.1. Metode specifice predrii activitilor de educaie muzical ............................. 58

  3.2. Mijloace ............................................................................................................ 73

  Unitatea 4. Pregtirea i etapele leciei de educaie muzical ............................. 98

  4. 1. Tipuri de lecii .................................................................................................. 98

  4. 2. Proiectul didactic ........................................................................................... 100

  Anexe ....................................................................................................................... 107

  1. Culegere de cntece ......................................................................................... 107

  2. Programe pentru clasele III-IV. Educaie muzical ........................................... 141

  Bibliografie .............................................................................................................. 156

  a.Surse (manuale, culegeri, carti pt copii) ................................................................ 156

  b. Bibliografie secundar (articole, carti de specialitate, tratate, link) ..................... 156

 • Asist.u

  pornea

  fie un

  muzica

  dou p

  cu repr

  precum

  caliti.

  dobnd

  la prob

  cntec

  din pro

  pornind

  aferent

  audiii.

  exemp

  posibili

  importa

  cadrelo

  reperto

  utilizea

  lipsindu

  proiect

  univ.drd. Dia

  n perioad

  asc mai n

  ndrumar

  al. n cons

  pri mari. P

  rezentarea

  m i cu se

  . Unitatea

  deasc cun

  bleme ma

  e sau jocu

  ogramele

  n partea a

  d de la o

  te: obiectiv

  Metodele

  ple concrete

  itatea de

  ant preze

  or didactic

  oriului de

  az la clas

  u-le abilitat

  Ultima uni

  tare a con

  na Todea,

  da actual

  nti de la p

  practic pe

  secin, pr

  Prima parte

  a grafic a

  emnele i

  a fost ast

  notinele

  i complex

  uri pentru c

  colare.

  a II-a se pr

  o analiz

  ve cadru,

  i mijloace

  e, pentru a

  a le aplic

  entarea un

  ce un rea

  cntece (s

  s acelea

  tea de a so

  tate tratea

  inuturilor n

  Universitate

  , metod

  pregtirea t

  entru o m

  rezentul su

  e familiariz

  calitilor

  simboluril

  tfel concep

  teoretice fu

  xe de teor

  copii sau

  rezint pro

  a coninu

  obiective

  ele specific

  a facilita n

  ca n activ

  nui program

  l suport n

  se tie fap

  i cntece

  olfegia, nu

  az proble

  nvrii pri

  ea Babes-Bo

  ica discip

  teoretic-mu

  mai bun

  uport de cu

  zeaz stud

  sunetelor:

  e adiacen

  put nct

  undamenta

  rie muzica

  n manuale

  bleme spe

  tului prog

  de referin

  ce realizri

  nelegerea

  vitile mu

  m de tehn

  n perfecio

  ptul c de

  e pe care

  pot s nv

  ma tipurilo

  n intermed

  lyai Cluj-Nap

  plinei Edu

  uical a vii

  nelegere

  urs este st

  denii cu ele

  : nlimea

  nte scrierii

  prin exem

  ale pornind

  al, ce po

  e, corelate

  ecifice de m

  ramelor (c

  n, conin

  ii educaie

  lor i a of

  uzicale. De

  oredactare

  onarea pro

  e cele mai

  le-au nv

  vee un rep

  or de lecie

  diul proiect

  poca

  ucaiei mu

  itoarelor ca

  a problem

  tructurat, a

  ementele d

  a, durata, i

  i citirii m

  mpele conc

  d de la ele

  t s apar

  e cu conin

  metodic, c

  clasele I-IV

  uturi, suge

  i muzicale

  feri viitoare

  e asemen

  e muzical

  oprie n v

  i multe or

  at dup

  pretoriu nou

  e specifice

  telor didact

  uzicale tre

  adre didac

  melor de m

  am putea s

  de limbaj m

  ntensitatea

  muzicale a

  crete, stud

  mente sim

  n culeg

  nuturile de

  cu aplicaii

  V), cu ele

  estii de c

  sunt preze

  elor cadre

  nea am co

  , ce le po

  vederea m

  ri cadrele

  ureche, d

  u).

  i a moda

  tice.

  3

  ebuie s

  ctice i s

  metodic

  spune, n

  muzical i

  a, timbrul

  a acestor

  dentul s

  mple pn

  gerile de

  nvare

  practice,

  ementele

  ntece i

  entate cu

  didactice

  onsiderat

  oate oferi

  mbogirii

  didactice

  deoarece

  alitii de

 • Asist.u

  1. 1. N

  muzica

  acelea

  grafic o

  alfabet

  unei cla

  1 Victor Gdin R.P.

  univ.drd. Dia

  ELEM

  Notaia m

  Totalitatea

  ale poart n

  La fel ca

  i origini

  operele mu

  Primele n

  tului chin

  Sisteme d

  asificri fc

  Giuleanu, ViR., Bucuret

  na Todea,

  MENTE

  muzical

  a semnelo

  numele de

  i scrierea

  i acelai p

  uzicale.

  ncercri d

  ezii, indien

  e notaie b

  cute de Vic

  ctor Iuceanti, 1963, p.53

  Universitate

  EFUNDM

  or conven

  e notaie m

  i citirea

  proces evo

  e notaie

  nii, romanii

  bine contur

  ctor Giulea

  u, Tratat de

  3-55.

  ea Babes-Bo

  DAMENUZICA

  ionale prin

  uzical sa

  n vorbire

  olutiv, ap

  a sunete

  i, grecii.

  rate apar a

  anu1, cele

  teorie muzic

  lyai Cluj-Nap

  NTALEAL

  n care se

  u semiogra

  i scrierea

  rut din ne

  lor folosea

  abia ncep

  mai import

  cal, Editura

  poca

  EDETE

  reprezint

  afie.

  a i citirea

  evoia omul

  au semne

  nd cu sec

  tante de re

  muzical a u

  EORIE

  n scris

  muzical c

  ui de a re

  e luate din

  colul VI e.n

  einut ar fi:

  uniunii comp

  4

  E

  s operele

  cunoate

  eprezenta

  n literele

  n. Potrivit

  ozitorilor

 • Asist.u

  a.

  consta

  semnif

  La, ace

  notaia

  b.

  numru

  octav

  si natu

  c.

  Ea folo

  deasup

  a vocii

  i idee

  ascuit

  d.

  d'Arezz

  portativ

  sunete

  prin n

  versuri

  pierde

  univ.drd. Dia

  Notaia bo

  din folosir

  ficaia sono

  esta a fost

  a literal.

  Notaia gr

  ul literelor-

  :

  Cu timpul,

  ral a fost in

  Notaia ne

  osete neu

  pra sau de

  . Fa de

  a de ritm, f

  i accent c

  Notaia czo (secolu

  vul, putnd

  elor.

  Tot n ace

  locuirea li

  ale unui v

  glasul

  na Todea,

  oetian a

  rea primelo

  or urmto

  t notat cu

  regorian

  r-note la a

  cea de a

  ntrodus,

  eumatic in

  umele (un f

  desubtul c

  notaia gre

  fiind utiliza

  circumflex

  cu portatiul XI e.n.)

  du-se n a

  east vrem

  terelor alf

  vechi imn,

  Universitate

  atribuit fil

  or 15 litere

  oare: ntruc

  prima liter

  (din timp

  apte (de l

  doua liter

  n nomenc

  ntr n uz,

  fel de punc

  cuvintelor,

  egorian, n

  ate pe princ

  .

  iv i chei), face un

  acest fel re

  me se intro

  fabetului la

  pe care c

  ea Babes-Bo

  ozofului ro

  e majuscul

  ct primul

  r din alfab

  ul papei

  a A la G)

  (B) a rep

  latura sune

  pe lng c

  cte i virgu

  indicau o i

  neumele p

  cipiul acce

  i, atribuitn mare pa

  eda att n

  oduc n no

  atin cu o

  cntreii d

  lyai Cluj-Nap

  oman Boet

  e ale alfab

  i cel mai

  bet (A), a

  Grigore c

  , sunetele

  prezentat n

  etelor, liter

  cea alfabet

  ule n difer

  nflexiune a

  rezint ava

  entelor gram

  de ctre

  as nainte:

  nlimea,

  otaie denu

  serie de s

  din evul me

  poca

  ius (ncepu

  betului latin

  grav sune

  a cum se

  el Mare,

  e repetnd

  numai pe s

  ra urmtoa

  tic, ncep

  rite combin

  ascendent

  antajul c

  maticale: a

  e unii teo

  neumele

  ct i dura

  umirile sila

  silabe luat

  ediu l invo

  utul secolu

  n (de la A

  et al sistem

  utilizeaz

  590604

  u-se din o

  si bemol, ia

  are din alfa

  nd din se

  naii), care,

  sau desc

  sugereaz

  accent grav

  oreticieni lu

  sunt aso

  ata aproxi

  abice ale s

  te din cap

  ocau pentr

  5

  ului VI)

  la P), cu

  mului era

  i azi n

  ) reduce

  octav n

  ar pentru

  bet (H).

  ecolul VII.

  , aezate

  cendent

  n scris

  v, accent

  ui Guido

  ociate cu

  mativ a

  sunetelor,

  petele de

  u a nu-i

 • Asist.u

  pentru

  e.

  propor

  raportu

  despar

  f.

  transfo

  evoluie

  coresp

  Caliti

  1. nl

  2. dura

  3. inten

  4. timb

  univ.drd. Dia

  Fiecare n

  Primul sun

  cnt.

  n stadiul u

  rional, ca

  uri precise

  rt definitiv

  Desprins

  ormri, aju

  e naintea

  pondena c

  1.2

  ile naturale

  imea

  ata

  nsitatea

  brul

  na Todea,

  ceput de v

  net, ut, a f

  urmtor (s

  are consta

  e de durat

  v de text i

  de text, p

  ngnd n

  a celui act

  u semnele

  2. REPREZ

  e ale sunet

  Universitate

  vers coresp

  fost nlocu

  ecolul XII

  a din ntre

  t. Sunt c

  de accent

  pe lng ca

  secolele X

  ual. n ace

  e notaiei m

  ZENTAREA

  telor sunt:

  ea Babes-Bo

  punde deci

  it cu timpu

  i XIII) se

  ebuinarea

  create acu

  tele grama

  are s-a dez

  XVIIXVI

  est stadiu

  muzicale ac

  A GRAFIC

  lyai Cluj-Nap

  i unei trept

  ul prin sila

  ajunge la

  unor figu

  um condii

  ticale, dev

  zvoltat, no

  II la forma

  se poate

  ctuale de fo

  A CALIT

  poca

  te din seria

  aba do, fiin

  notaia m

  uri de not

  ile pentru

  venind inde

  taia mai p

  a rombic,

  observa

  orm oval

  ILOR SU

  a muzical

  nd mai con

  surat sa

  te avnd

  ca notai

  ependent.

  parcurge o

  , ultimul s

  uor apro

  .

  NETELOR

  6

  :

  nvenabil

  au notaia

  ntre ele

  ia s se

  .

  serie de

  stadiu de

  pierea i

 • Asist.u

  vibraiil

  forme a

  semnu

  portativ

  univ.drd. Dia

  1.2.1. nl

  Prin nlim

  lor o produ

  Din jocul

  ale expres

  Melodia succesiun

  (diacronic

  Armonia dispuse n

  Polifonia asemenea

  melodice (

  nlimea

  l de mutar

  Un grup d

  v. Liniile ca

  P

  notele cheile alterai duratel msuri

  na Todea,

  imea son

  me sonor

  uce asupra

  variat de

  iei intonai

  mijlocul

  i de sune

  ).

  se com

  ntr-o ordine

  arta m

  a, nlimi

  (plan orizo

  sunetelor

  re la octav

  de cinci linii

  a i spaiile

  Pe portativ

  ile

  le

  le

  Universitate

  nor. Repr

  se nele

  a simului n

  nlimi so

  onale: me

  primordial

  ete de dif

  mpune, de

  e sincronic

  mbinrii i

  sonore

  ntal) i sup

  se reprez

  .

  P

  ii paralele,

  e portativul

  se nscriu

  ea Babes-Bo

  rezentarea

  ege n f

  nostru audi

  onore iau

  lodia, armo

  de expre

  ferite nl

  asemene

  de realiz

  suprapune

  n ambele

  prapuneri a

  int n scr

  PORTATIV

  orizontale

  ui se num

  principale

  lyai Cluj-Nap

  a grafic a

  fiziologie

  itiv.

  natere n

  onia i poli

  esie al arte

  imi, dispu

  ea, din sun

  zare (supra

  erii mai m

  e sensuri

  acordice (p

  ris prin: po

  VUL

  e i egal de

  r de jos

  le element

  poca

  a nlimii

  senzaia

  n muzic

  ifonia.

  ei sonore

  use ntr-o

  nete de n

  apuneri de

  ultor melo

  ale reali

  plan vertica

  ortativ, che

  eprtate n

  n sus :

  te ale nota

  pe care f

  cele trei p

  se com

  ordine s

  nlimi dife

  acorduri).

  odii folos

  zrii artist

  al)

  ei, note, a

  ntre ele se

  iei:

  7

  frecvena

  principale

  pune din

  succesiv

  erite, dar

  sete, de

  tice: linii

  alteraii i

  numete

 • Asist.u

  NoteleToate

  fiindc

  n cazu

  mai ac

  deasup

  Liniile s

  Cheilemuzica

  unui su

  poziia

  Notaia

  - n che

  - n che

  - n che

  2 Cantec

  univ.drd. Dia

  e - semnnotele car

  redau cele

  ul n care c

  cute sau m

  pra i dede

  suplimenta

  cele de cele de

  e - semnelale se num

  O cheie a

  unet din s

  pe portat

  a muzicala

  eia sol se s

  eia do, cele

  eia fa, sune

  cele pentru c

  na Todea,

  ele princi

  re nu au s

  e apte tre

  cele cinci li

  ai grave d

  esubtul por

  are se note

  e deasupra

  e dedesubt

  le grafice c

  mesc chei.

  aezat pe

  scara muzi

  tiv a celor

  folosete

  scriu sunet

  e din regis

  etele din re

  copii utilizeaz

  Universitate

  pale prin

  semne de

  epte natura

  do, re

  inii ale por

  intr-o pies

  rtativului.

  eaz astfel

  a- de jos n

  tul portativ

  care serve

  e una din

  ical. n fu

  rlalte sune

  trei chei di

  tele din reg

  trul mediu

  egistrul gra

  z cheia sol.

  ea Babes-Bo

  care se

  alteraie

  ale ale scr

  e, mi, fa, so

  rtativului nu

  muzical

  :

  n sus

  vului- de su

  esc la nsc

  liniile port

  uncie de s

  ete, pe ba

  iferite: che

  gistrul sono

  ;

  av.

  lyai Cluj-Nap

  redau

  naintea lo

  rii muzicale

  ol, la, si

  u sunt sufic

  , se ntreb

  us n jos

  crierea pe

  tativului de

  sunetul fix

  aza succes

  ia sol, chei

  or acut2;

  poca

  n scris s

  or se num

  e:

  ciente pen

  buineaz l

  portativ a

  etermin

  xat de che

  siunii lor

  ia do i che

  sunetele m

  mesc note

  ntru a nota

  liniile supli

  a nlimii s

  nlimea p

  eie se dete

  n scara m

  eia fa.

  8

  muzicale.

  naturale,

  sunetele

  imentare,

  sunetelor

  precis a

  ermin i

  muzical.

 • Asist.u

  Alterasunete

  si) poa

  Ele sun

  diezu

  bemo

  beca

  sunete

  fenome

  punct d

  pauze

  notel

  valoar

  3 Aici su

  univ.drd. Dia

  iile - suntelor.

  nlimea s

  ate fi modifi

  nt n num

  urc intoul

  coboarolul

  anuleaarul

  elor (treptel

  1.2.2. DURPrin durat

  en, deci i

  Durata su

  de prelung

  Principale

  ele. Prin no

  le, ct i pa

  re n timp,

  nt redate do

  na Todea,

  t semnele

  sunetelor (

  icat as

  r de cinci3

  onaia cu u

  r intonaia

  az efectul

  or) la nl

  RATA SUNt se ne

  a celui son

  netelor se

  ire i coroa

  ele elemen

  ote se dete

  auzele rep

  de aceea

  ar cele mai i

  Universitate

  grafice cu

  (treptelor)

  scendent s

  i respect

  n semiton;

  a cu un se

  oricrora

  imea iniia

  NETELORelege senz

  nor.

  reprezint

  an.

  a.Notente prin car

  ermin dur

  prezint un

  mai poart

  mportante, c

  ea Babes-Bo

  u ajutorul c

  naturale a

  au descen

  t regulile u

  ;

  miton;

  dintre alte

  al.

  . Reprezezaia scur

  n scris p

  e,pauzere se red

  rata sunete

  fragment

  numele d

  care pot fi nt

  lyai Cluj-Nap

  crora se

  le scrii m

  ndent pr

  urmtoare

  eraiile de m

  ntarea grargerii (des

  prin: note,

  ivalorin scris du

  elor, iar prin

  sau o por

  de valori (d

  tlnite n cn

  poca

  noteaz m

  uzicale (do

  rin folosirea

  :

  mai sus, re

  afic a durfurrii)

  pauze, leg

  urata n mu

  n pauze, d

  iune din tim

  de note i p

  ntecele pentr

  modificarea

  o, re, mi, fa

  a alteraiilo

  eaducnd

  ratei sunen timp a

  gato de pr

  uzic sunt n

  durata tce

  mp, au o a

  pauze) sau

  u copii.

  9

  a nlimii

  fa, sol, la,

  or.

  intonaia

  etelor a oricrui

  relungire,

  notele i

  erii. Att

  anumit

  u durate.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 10

  Duratele sau valorile muzicale

  ntre diferitele valori de note se stabilesc raporturi matematice. Cnd aceste raporturi

  au la baz principiul diviziunii binare a valorilor, adic se divid cu doi i cu multiplii

  acestuia (2, 4, 8, 16), valorile se numesc binare. Cnd aceste raporturi au la baz principiul diviziunii ternare a valorilor, adic se divid cu trei i cu multiplii acestuia (3,

  6, 12, 24), valorile se numesc ternare.

  VALORILE BINARE

  Actualul sistem de nota ie folosete apte valori de natur binar, ce se exprim

  prin apte f iguri de note, cu pauzele corespunztoare4.

  Acestea sunt:

  ptrimea doimea nota ntreag optimea aisprezecimea

  4 Aici sunt reprezentate doar cele cu care se opereaz n manuale/ culegeri de cntece specifice vrstei.

 • Asist.u

  Pentru

  mrulu

  Exe

  ptr

  5 CntecBucure

  univ.drd. Dia

  o mai b

  ui (fruct) ca

  emplu de c

  rime

  c preluat din ti, 1973.

  na Todea,

  un nele

  a i coresp

  cntec5 n

  Pauz d

  Ana Motora-

  Universitate

  egere a ra

  pondent pe

  care se re

  de ptrime

  41

  -Ionescu, Cu

  ea Babes-Bo

  aporturilor

  entru ntreg

  egsesc d

  . Cucu

  ulegere de c

  lyai Cluj-Nap

  dintre du

  g, respectiv

  durate de p

  ntece, Editu

  poca

  rate am r

  v pentru p

  ptrime/ un

  Ptrime

  ura didactic

  recurs la

  trime.

  n timp i p

  e/ un timp

  i pedagogi

  11

  utilizarea

  pauza de

  c,

 • Asist.u

  Exemp

  durata

  6 Cntec

  univ.drd. Dia

  plu de cnt

  de doime

  c preluat din

  na Todea,

  tec6 n care

  Ana Motora-

  Universitate

  e se regse

  -Ionescu, op

  ea Babes-Bo

  esc durate

  p.cit.

  lyai Cluj-Nap

  e de doime

  poca

  , combinat

  te cu ptrim

  12

  mi.

 • Asist.u

  7 Durataculegeri

  univ.drd. Dia

  a de not ntrle de cntec

  na Todea,

  reag nu apae.

  Universitate

  are prevzut

  ea Babes-Bo

  n program

  lyai Cluj-Nap

  ma claselor I-

  poca

  IV i este uti

  7

  lizat sporad

  13

  dic n

 • Asist.u

  Exemp

  8 Cntec

  univ.drd. Dia

  plu de cnt

  c preluat din

  na Todea,

  tec8 n care

  Ana Motora-

  Universitate

  e se regse

  -Ionescu, op

  ea Babes-Bo

  esc durate

  p.cit.

  lyai Cluj-Nap

  e de optime

  poca

  e i pauze de optime

  durata de

  pauza de

  14

  optime

  optime

 • Asist.u

  Exemp

  durat

  9 Cntec

  univ.drd. Dia

  plu de cnt

  de aispre

  c preluat din

  na Todea,

  tec9 n care

  ezecime

  Ana Motora-

  Universitate

  e se regse

  -Ionescu, op

  ea Babes-Bo

  esc durate

  p.cit.

  lyai Cluj-Nap

  e de optime

  poca

  e

  15

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 16

  Diviziunea valorilor binare

 • Asist.u

  acesto

  valori

  univ.drd. Dia

  Prin adu

  ora se m

  care se p

  na Todea,

  ugarea un

  rete cu

  ot divide c

  Universitate

  VA

  nui punct

  jumtate

  cu 3 i mu

  ea Babes-Bo

  ALORILE

  n partea

  e, obinn

  ultiplii ace

  lyai Cluj-Nap

  TERNAR

  a dreapt

  ndu-se n

  estuia.

  poca

  E

  a valoril

  acest fel

  or binare

  l valorile

  17

  e, durata

  ternare,

 • Asist.u

  accent

  cuprins

  Notare

  prinime

  prin

  Notare

  msura

  Notare

  bar de

  univ.drd. Dia

  Msura - tuai, poart

  se ntre do

  ea msurii s

  n dou cifr

  ediat dup

  n bara de m

  ea msurii

  Felul msu

  cifre sub f

  care l con

  a de dou p

  ea msurii

  Bara d

  delimit

  e msur s

  Bara d

  na Todea,

  fragmentu

  t numele

  u bare ve

  se face pe

  re sub for

  cheie;

  msur.

  i prin cifre

  urii se note

  form de f

  nine o ms

  ptrimi

  i prin bara

  de msur

  nd msur

  simpl

  ubl- aces

  Universitate

  bul din com

  de msur

  erticale, de

  dou ci :

  rm de fra

  e

  eaz la nc

  fracie, n

  sur, iar nu

  a de msu

  (simpl)

  rile unei pie

  st semn ap

  ea Babes-Bo

  b.Msurimpoziia mu

  . Ea repr

  enumite ba

  :

  acie, ce se

  ceputul por

  care num

  umitorul re

  r

  - o linie

  ese muzica

  pare la sfr

  lyai Cluj-Nap

  ileuzical cup

  ezint sum

  re de ms

  e nscriu l

  rtativului, i

  rtorul re

  prezint va

  vertical

  ale

  ritul piese

  poca

  prins ntre

  ma tuturor

  ur.

  la nceputu

  mediat dup

  eprezint n

  aloarea fie

  care taie

  i muzicale

  doi timpi

  notelor i

  ul piesei m

  p cheie, p

  numrul tim

  ecrui timp

  vertical p

  .

  Ba

  18

  tari egal

  pauzelor

  muzicale,

  prin dou

  mpilor pe

  n parte.

  portativul,

  ar final

 • Asist.u

  Exemp

  Msur

  1.

  2.

  Msuri

  timp. M

  10 Cnte11 Prograprezenta

  univ.drd. Dia

  Semnu

  Semnu

  Volta -

  prima o

  plul 1. Prim

  rile pot fi:

  msuri sim

  msuri com

  ile simple1

  Msurile de

  ec preluat dinama colar a doar aceste

  na Todea,

  ul de repet

  ul grafic ara

  - semn de

  oar (prima

  ma si secu

  mple cu

  mpuse c

  1 sunt form

  e 2 timpi su

  n Ana Motora

  pentru claseea

  Universitate

  tiie indic

  at ca o ba

  repetiie ca

  volta) sau a

  unda volta

  un singur

  cu doi sau

  mate din 2

  unt de met

  a-Ionescu, opele I-IV preve

  ea Babes-Bo

  repetarea

  ar dubl,

  are arat m

  a doua oar

  a10

  prima v

  timp accen

  mai muli

  2 sau 3 tim

  ru binar, ia

  p.cit. ede doar sist

  lyai Cluj-Nap

  a fragmen

  dar are do

  msurile fina

  (secunda

  volta

  ntuat;

  timpi acce

  mpi, avnd

  ar cele de 3

  temul de m

  poca

  tului muzic

  ou puncte

  ale ce treb

  volta) (ex.1

  secu

  entuai.

  un singur

  3 timpi sun

  suri simple, d

  cal cntat

  lng ea

  buie s fie

  1)

  unda volta

  r accent, p

  nt de metru

  de aceea se

  19

  anterior.

  .

  executate

  pe primul

  u ternar.

  vor

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 20

  O msur simpl de 2 timpi este msura de dou ptrimi

  Cei 2 timpi ai msurii se interpreteaz astfel : primul, accentuat, al doilea, neaccentuat.

  Dirijarea sau tactarea msurilor de 2 timpi, indiferent de valoarea timpului se face, n mod

  normal, n dou micri primul timp n jos, iar al doilea timp n sus:

  O msur simpl de 3 timpi este msura de trei ptrimi

  Cei trei timpi ai msurii se interpreteaz n felul urmtor: primul, accentuat , al doilea i al

  treilea, neaccentuai. Dirijarea sau tactarea msurilor, de 3 timpi, indiferent de valoarea

  timpului se face, n mod normal, n trei micri : primul timp n jos, al doilea la dreapta i al

  treilea n sus:

 • Asist.u

  excep

  Exemp

  Sem deCele doatunci

  acesto

  note s

  12 Cnte

  univ.drd. Dia

  Legato - leie) de acee

  plul 1. Leg

  e prelungiroua optimi cnd se c

  Punctul -ra cu jum

  Coroana ssau pauze

  ec preluat din

  na Todea,

  c.S

  egato de p

  eai nlim

  gato de pre

  re a durateidevin ptr

  nt doar o

  punctul ntate din va

  sau ferma

  , i mre

  n Ana Motora

  Universitate

  Semnede

  prelungire e

  me prin uni

  elungire12

  i ntreruprime la a doo silab.

  notat n dr

  aloarea lor

  ta este se

  te durata

  a-Ionescu, op

  ea Babes-Bo

  eprelung

  este conto

  irea acesto

  2

  pt oua strof,

  reapta not

  r de baz:

  emnul care

  acesteia

  p.cit.

  lyai Cluj-Nap

  gireadur

  pirea (nsu

  ora cu un s

  telor i a

  e aezat de

  n propor

  poca

  ratei

  umarea) de

  semn grafic

  pauzelor p

  easupra sa

  rie nedefi

  e note (pau

  c n form

  prelunget

  au dedesu

  nit, n fu

  21

  uzele fac

  de arc:

  te durata

  ubtul unei

  uncie de

 • Asist.u

  caracte

  coroan

  Gradul

  Terme

  a. Mic

  Largo

  Lento

  Adag

  Largh

  b. Mic

  Anda

  Anda

  Mode

  Allegr

  c. Mic

  Allegr

  Vivac

  Presto

  Prest

  univ.drd. Dia

  erul lucrr

  nei nu intr

  de micar

  enii princip

  crile rare

  o (M.M. 40-4

  o (M.M. 46-5

  io (M.M. 52

  hetto (M.M.

  crile mijl

  nte (M.M. 6

  ntino (M.M.

  erato (M.M.

  retto (M.M.

  crile repe

  ro (M.M. 12

  ce (M.M. 15

  o (M.M. 176

  issimo (M.M

  na Todea,

  rii, sau de

  n calculu

  re sau vite

  pali indic

  e

  46) larg, f

  52) lent, li

  2-56) rar, a

  56-63) r

  ocii

  63-66) me

  66-72) c

  80-92) mo

  104-112)

  ezi

  20-138) re

  2 168) i

  6-192) foa

  M. 200-208)

  Universitate

  e preferina

  l msurii

  d.Te

  eza n care

  nd o mic

  foarte rar

  in, domol

  aezat, lini

  rior

  ergnd, po

  eva mai rep

  oderat, potr

  repejor, pu

  epede

  iute, viu

  arte repede

  ) ct se po

  ea Babes-Bo

  a executan

  empoulm

  e se desf

  care const

  tit, comod

  otrivit de rar

  pede dect

  ivit

  uin mai rar

  oate de rep

  lyai Cluj-Nap

  ntului. Du

  muzical

  oar orice

  tant

  , linitit

  Andante

  dect Alleg

  ede

  poca

  rata adu

  e pies mu

  gro.

  gat prin

  zical.

  22

  folosirea

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 23

  Exemplul 1. Indicaia de tempo -Andante13

  Indicaia de tempo Andante se interpreteaz astfel:

  Unitatea de msur fiind ptrimea (msura este de dou ptrimi), nseamn c aceasta este echivalent cu indicaia metronomic (M.M.) 63-66. n cazul n care nu avem un metronom care s bat tempo-ul, se poate recurge la secundarul de la ceas, secunda fiind echivalent cu 60.

  I.2.3. Intensitatea sonor. Reprezentarea grafic a intensitii

  Intensitatea sonor se reprezint n scris pe dou ci:

  - prin termenii denumii n totalitatea lor nuane", al cror efect se extinde asupra unui

  fragment sau asupra unor pri ntregi din textul muzical;

  - prin accente, al cror efect se extinde numai asupra notelor pe care sunt aezate.

  a.Nuanele

  Termenii care exprim nuanele se noteaz prin cuvinte, semne grafice, sau

  prin combinaii de cuvinte cu semne grafice. Aceti termeni sunt luai de obicei din

  limba italian. n privina efectului lor, distingem: 13 Cntec preluat din Ana Motora-Ionescu, op.cit.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 24

  a. termeni care indic o intensitate uniform: ex.1

  b. termeni care indic schimbarea progresiv a intensitii: ex.2

  - pentru creterea progresiv a intensitii:

  - pentru descreterea progresiv a intensitii:

 • Asist.u

  Exemp

  Exemp

  14 Cnte15 Ibidem

  univ.drd. Dia

  plul 1. Utili

  plul 2. Utili

  ec preluat dinm.

  na Todea,

  zarea nua

  zarea nua

  n Ana Motora

  Universitate

  nelor de m

  nelor cres

  a-Ionescu, op

  ea Babes-Bo

  mf (potrivit

  scendo

  p.cit.

  lyai Cluj-Nap

  de tare) i

  poca

  i p (ncet)1

  i decresce

  4

  endo

  25

  15

 • Asist.u

  Accent

  sunete

  Accent

  mod in

  muzica

  Accent

  Exemp

  chiar s

  lui.

  Vocile

  de fem

  cadrul

  deci, c

  univ.drd. Dia

  tul reprezine. n compo

  tele impus

  ntenionat,

  ale (ex 1).

  tele natura

  accentmelodi

  accent accent accent

  plul 1. Acce

  Timbrul es

  sunetul ns

  omeneti,

  mei i de b

  fiecrei gr

  care se deo

  na Todea,

  nt scoate

  oziia muzic

  se constau

  pentru a

  ale rezult

  ul (ictusul

  ce ;

  ul metric, c

  ul ritmic, c

  tul tonic i

  ente impus

  ste o carac

  sui, dup

  mprite d

  brbai), a

  rupe exist

  osebesc d

  Universitate

  b

  erea n ev

  cal se nt

  din semn

  marca rol

  n mod fire

  l) melodic

  care provin

  care provin

  expresiv (p

  se - S

  1.

  cteristic, o

  care se id

  Tidin punct d

  u timbrul

  voci nal

  dup pozii

  ea Babes-Bo

  b.Accent

  viden, ca

  lnesc dou

  ne i terme

  ul deoseb

  esc din elem

  c, care pr

  ne din cons

  e din dese

  patetic), ca

  Sabin Drgo

  .2.4.TIMBR

  o nsuire f

  dentific su

  imbrulvode vedere

  cu cea ma

  lte (sopran

  a lor ca n

  lyai Cluj-Nap

  tul

  a intensitat

  u feluri de

  eni pe care

  bit al unor

  mentele cr

  rovine din

  strucia me

  enul ritmic;

  are provine

  oi ( din culeg

  RUL

  fiziologic

  ursa sonor

  ocalal timbrulu

  ai bogat

  n, tenor) i

  nlime. Cu

  poca

  te, a unui

  e accente:

  e compozi

  sunete n

  reaiei muz

  sensul a

  etric ;

  e din text

  gerea 85 d

  indisolubil

  r (care l-a

  ui n trei m

  i larg g

  i voci grav

  u toate ace

  sunet fa

  impuse i

  itorul le pr

  n redarea

  zicale cum

  ascendent

  de jocuri)

  l a sunete

  a produs),

  mari grupe (

  gam expr

  ve, joase (

  estea, dife

  26

  de alte

  naturale

  revede n

  expresiei

  sunt:

  al liniei

  elor, este

  originea

  (de copii,

  resiv. n

  alt, bas);

  erena de

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 27

  ntindere dintre voci nu este mare,deosebirea constnd, n primul rnd, din punct de

  vedere al timbrului.

  Timbrulinstrumental

  Calitatea i varietatea materialelor din care sunt construite instrumentele

  muzicale, formele diverse, modurile de producere a sunetelor, zgomotele produse la

  execuia instrumental (frecarea arcuului pe coarde, ciupirea coardelor, lovirea

  tastelor pianului,suflul aerului n cazul instrumentelor de suflat etc.) ne ofer o

  diversitate de timbruri instrumentale individuale sau, din folosirea combinat a

  acestora, n cadrul diferitelor formaii instrumentale.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 28

  Orchestrasimfonic

 • Asist.u

  Di2.1. An

  de nsu

  vedere

  interpre

  de val

  creter

  valori m

  totalita

  nsuite

  coresp

  n Muzclasele

  structu

  16 Av

  vizeaz

  univ.drd. Dia

  isciplinnaliza prog

  Educaia m

  uire: nivel

  e instruirea

  etative, n

  orile muzi

  rea dorine

  muzicale.

  n nvm

  tea cuno

  e de ctre

  punznd cla

  ncepnd c

  zic i mie a III-a i a

  Programel

  r:

  1. Obiectiv

  vnd n vedemaniera de

  na Todea,

  naEdugramei la

  muzical n

  ul informa

  a, dobnd

  timp ce n

  cale, ce t

  ei i a cap

  mntul pri

  tinelor, p

  copii, ea

  asei preg

  cu anul c

  care iar va IV-a.

  le la discip

  ve cadru, u

  ere lipsa unestructurare a

  Universitate

  ucatiemdisciplina

  n ciclul pri

  tiv-teoretic

  irea de cu

  ivelul form

  trebuie for

  acitii de

  imar con

  riceperilor

  alonate n d

  tiroare i c

  colar 2013,

  vechile pro

  plina educa

  urmrite a f

  ei uniformiza vechilor pro

  ea Babes-Bo

  muzicaa Educaie

  imar este o

  c i nivelul

  unotine,

  mativ-aplica

  rmat elev

  a audia, c

  inutul disc

  i deprind

  dou etape

  claselor a I

  disciplina

  ograme, (s

  aie muzica

  fi realizate

  ri a programograme, vala

  lyai Cluj-Nap

  ala/Mue muzical

  o disciplin

  formativ-ap

  formarea

  ativ se refe

  vilor, prin

  cnta i in

  ciplinei E

  derilor mu

  e: prenota-a i a II-a

  Educaie

  se pare c

  al pentru

  pe ntreg

  melor pe ntreabile acum (2

  poca

  uzicas

  care pre

  plicativ. Ce

  unor pric

  er la atitu

  sensibliza

  nterpreta s

  Educaie m

  uzicale pre

  aia sau et, i notaia

  muzical

  ) rmn v

  clasele I-I

  parcursul

  eg ciclul prim2013) doar la

  simisc

  ezint dou

  el dinti niv

  eperi i d

  udinea este

  area acest

  au chiar d

  muzical

  evzute pe

  tapa oral ia n clasele

  i schimb

  alabile doa

  IV16 au urm

  ciclului prim

  mar, analiza a clasele III-IV

  29

  are

  niveluri

  vel are n

  deprinderi

  etic fa

  tora, prin

  de a crea

  cuprinde

  entru a fi

  intuitiv, e III-IV.

  numele

  ar pentru

  mtoarea

  mar;

  prezentat V.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 30

  2. Obiective de referin nsoite de exemple de activiti de nvare;

  3. Coninuturile nvrii;

  4. Sugestii pentru repertoriul de cntece i pentru audiii muzicale;

  5. Standarde curiculare de performan.

  SCOPURIIOBIECTIVE

  Ambele etape ale educaiei muzicale se desfoar avnd drept scop muzical:

  1. Valorificare n practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate

  2. Exprimarea prin muzic

  n etapa prenotaiei de urmrete:

  - reproducera i nsuirea dup auz a unui repertoriu de cntece receptate,

  formarea deprinderii de a cnta corect, pstrnd poziia specific cntrii, a

  tonului i a semnalului de nceput, a diciei, emisiei i respiraiei corecte, a

  sincronizrii n interpretare;

  - audierea unor piese muzicale valoroase;

  - cotientizarea intuitiv a unor elemente de limbaj muzical precum sunete din

  natur i din mediul nconjurtor, sunete nalte i joase, sunete lungi i scurte,

  mersul melodiei, dirijatul intuitiv;

  - marcarea structurilor ritmice i a timpilor egali ai msurii;

  - diferenierea timbrelor vocale i instrumentale;

  - mnuirea i confecionarea unor jucrii muzicale;

  - interpretarea cntecelor n nuanele tare-ncet-mediu i n aranjamente

  armonico-polifonice simple;

  - folosirea percuiei corporale pentru marcarea structurilor ritmice din cntece sau

  detaat;

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 31

  - executarea unor micri pe cntec sau pe muzic (liber, ritmic, pe timpii

  msurii, inspirat de caracterul muzicii) etc.

  n etapa notaiei, tot ceea ce s-a nsuit intuitiv n etapa anterioar, este corelat cu

  scrierea i citirea muzical. Astfel, se urmrete:

  - formarea deprinderilor de scris-citit muzical prin cunoaterea i reprezentarea

  grafic a portativului i a cheii sol, a sunetelor cuprinse ntre notele do1 i la1, a

  duratelor de ptrime i pauza de ptrime, doime, doime cu punct, optime, a

  msurilor de 2/4 i 3/4.

  - cunoaterea unor semne grafice precum cele prin care se redau n scris

  nuanele i tempo-ul, msura, barele simple i barele de repetiie, voltele, legato-

  ul de prelungire etc.

  - intonarea gamei Do major i a arpegiului, a solfegiului n aceast gam;

  - nsuirea unui repertoriu de cntece specific vrstei i formarea deprinderii de

  cntare n aranjamente armonico-polifonice complexe sau cu acompaniament

  instrumental;

  - interpretarea unor genuri de factur popular: colinda, cntecul de stea, cntecul

  propriu-zis etc.

  - audierea i recunoaterea unor genuri i dansuri de factur cult (menuetul,

  valsul, hora, rapsodia etc), precum i a instrumentelor din orchestra simfonic

  etc.

  CONINUTURILEDISCIPLINEI:PRIVIREANALITIC

  nvarea muzicii n ciclul primar are n vedere urmtoarele coninuturi:

  Cntarea vocal

  Cntarea instrumental

  Elemente de limbaj muzical:

  - Melodia

  - Ritmul

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 32

  - Timbrul

  - Interpretarea

  Genuri muzicale.

  Fcnd o analiz a coninuturilor nvrii la disciplina Educaie muzical,

  relaionate cu manualele alternative se poate observa o tendin general de a mpri

  coninuturile pe uniti de nvare, respectiv cntarea vocal este prima unitate.

  Ori avnd n vedere faptul c principalul mijloc de realizare a educaiei muzicale este

  cntecul, interpretarea vocal trebuie s fie nelipsit din oricare dintre unitile de

  nvare, mai cu seam dac se realizeaz i ar trebui imperios s se fac acest

  lucru primul moment, specific educaiei muzicale, cel al nclzirii vocale n care se

  urmrete: poziia, emisia natural, dicia, sincronizarea, respiraia coract etc.

  n ceea ce privete cntarea instrumental, ar trebui s se pun un accent mai mare

  pe utilizarea i confecionarea de instrumente jucrii i pe integrarea acestora n jocuri

  muzicale care trebuie integrate i ele mult mai frecvent activitile de educaie

  muzical tendina este de a nu mai folosi jocul muzical, odat cu trecerea de la

  grdini la clasele primare.

  Analiznd elementele de limbaj muzical ce trebuiesc nsuite, o prim lips se

  simte mai cu seam n etapa notaiei muzicale, la capitolul melodia, unde se prevede

  ca sunetele nsuite s fie cuprinse doar ntre do1 i la1, lucru ce face dificil predarea

  gamei do major. De asemenea, o dificultate apare la predarea notelor, dac se ine

  cont de ordinea prevzut n program. De exemplu la clasa a III-a primele dou note

  sunt la i sol, ori foarte greu se vor gsi cntece formate doar din aceste dou note.

  La capitolul ritm se simte lipsa duratei de aisprezecime (specific cntecelor cu un

  tempo vioi, care plac copiilor) i a pauzelor de optime. La capitolul timbru, o mai mare

  importan ar trebui acordat instrumentelor reale sau dac acestea nu sunt la

  ndemn, pseudo-instrumentelor i confecionrii lor.

  Genurile muzicale propuse de program nu sunt alegerea cea mai potrivit, fiind

  destul de greu de explicat copiilor ce este, de exemplu, menuetul dac acesta nu

  poate fi asociat cu forma sa de dans, prin intermediul mijloace audio-video. Ct

  privete genurile de factur popular, n mod greit se consider c, cntecul de stea

  este doar Steaua sus rsare, acest gen fiind reprezentat prin colindele de factur

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 33

  cult, cu texte crturreti, cum ntlnim la celelalte popoare ale lumii (ex. O brad

  frumos, Noapte de vis, Clopoei etc). De asemenea o foarte mare confuzie se face n

  programa pentru clasa a IV-a unde apar ncadrate, la genuri ale folclorului ocazional,

  att colinda ct i cntecul propriu-zis din zon, ori ultimul gen aparie folclorului

  neocazional, nefiind legat de nici un eveniment specific i neavnd funcie ritualic.

  n ceea ce privete genurile muzicale aparinnd obiceiurilor de iarn, o importan

  aparte trebuie acordat colindei i n mod special colindelor copiilor, puin pstrate n

  repertoriul actual, dar cu puternice valene muzical-educative.

  Colindele copiilor i procesul de formare a deprinderilor

  muzicale teoretice17

  Primul pas n realizarea procesului de nsuire a noilor elemente teoretice de

  limbaj muzical l constiuie alegerea mijlocului cel mai adecvat care s corespund

  nevoilor vrstei .

  n realizarea acestui demers, utilizarea colindelor din folclorul copiilor constituie

  una dintre metodele cele mai adecvate. Fcnd parte dintr-un repertoriu muzical al

  copiilor, aceste producii folclorice bogate n valene artistice, familiare i foarte

  apropiate de mentalitatea i particularitile vrstei, definesc universul muzical al

  copilriei.

  Studierea produciilor folclorice privite sub aspectul ncadrrii lor n practica

  artistic impune mbinarea criteriilor de ordin muzical cu criterii extramuzicale precum:

  ambiana n care se desfoar- iar n cazul creaiilor sincretice- coninutul de idei al

  textului literar.

  n funcie de ambiana desfurrii, se delimiteaz gruprile numite repertorii.

  Un repertoriu poate s fie unitar coninnd un singur gen- sau eterogen- coninnd

  mai multe genuri muzicale crora li se pot aduga producii literare i / sau

  coregrafice.

  Majoritatea repertoriilor se ncadreaz n dou categorii:

  1. Neocazionale, nelegate de prilej, pot fi interpretate oricnd;

  2. Ocazionale, legate de prilej i care se interpreteaz n cadrul unor obiceiuri;

  17 Diana Todea, Childrens Carols and the Developing Theoretical Music Skills, articol publicat n revista Neue Didaktik, 2010.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 34

  Funcia melodiilor neocazionale vizeaz n primul rnd latura estetic cu

  multiplele sale nuane emoionale date de varietatea genurilor: doinele, cntecele

  propriu-zise, melodiile de joc vocale sau instrumentale, n timp ce produciile muzicale

  din cea de-a doua categorie au o funcie ritual sau de urare, constituind o parte

  integrant a obiceiurilor cu o desfurare ceremonial complex cntecul miresei,

  cntecul de seceri, cntecul de ctnie, cntecele funebre, colindele.

  Colinda este genul muzical-literar cel mai reprezentativ al repertoriului

  srbtorilor de iarn. Asociat n prezent cu Naterea Domnului, obiceiul colindatului i

  are originile n practici ancestrale legate de srbtorirea noului an, prilej cu care se ura

  noroc i fericire cunoscuilor, iar copiii umblau din cas n cas cntnd imnuri.

  Textele au un caracter epic pregnant cu o tematic foarte diversificat,

  adaptat n funcie de momentul colindatului- pe drum, la fereastr, n cas, la

  plecarea din cas, n zorii zilei la terminarea colindatului- dar n primul rnd dup

  categoria social creia urmeaz s-i fie adresate, colindtorii alegnd n aa fel

  colinda, ca subiectul ei s aminteasc de persoana colindat, de ndeletnicirile sale,

  de momentul de via n care se afl.

  n funcie de tematica literar i caracteristicile muzicale, n cadrul repertoriului

  de colinde se disting trei specii: : colinde laice, cntece de stea i colindele copiilor.

  O parte important, dar destul de puin studiat a creaiei artistico-muzicale ce

  nsoete obiceiurile de iarn, o constituie colindele copiilor. Transmise de-a lungul

  vremii din generaie n generaie pe cale oral, prin ele s-a pstrat o veche modalitate

  de comunicare i de exteriorizare artistic n care se face simit i latura afectiv,

  avnd n acelai timp att o utilitate distractiv ct i una educativ. Copiii nu sunt

  numai creatori, inventatori pe plan muzical, ci i pe plan lexical i verbal. Subiectele

  abordate, inspirate din viaa de familie, de la coal, din creaiile adulilor, sunt

  adaptate stilului lor propriu de manifestare. Calitatea artistic este prezent dar este

  pus pe un plan secundar deoarece aici nu primeaz factorul estetic ci coninutul

  produciei, funcia pe care trebuie s o ndeplineasc ntr-o anumit mprejurare a

  vieii.

  Copiii se adun n cete n ajunul de Crciun i de Anul Nou i colind casele la

  rnd, oprindu-se la fereastr, unde strig sau cnt urarea tradiional. Ei poart

  tristue atrnate de gt, n care pun darurile ce le primesc, iar n mn in un b

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 35

  numit n unele zone ale rii colind sau pir. Colinda este fcut de obicei din

  lemn de alun, frumos ncrustat. Ea este purtat de civa biei mai mari din ceat i

  o folosesc n unele pri pentru a scormoni n cenu sau n focul din vatr, aciune ce

  are n mentalitatea popular semnificaia de a aduce noroc i belug n casa

  gospodarului.

  Tradiia, cu toate legile ei nescrise a fost i va rmne n concepia lui George

  Breazul, elementul cel mai important n pstrarea i practicarea obiceiului colindatului :

  Colindele, cntecele de stea, pluguorul sunt de interpretat ca mijloace de

  introducere a copilului n comunitatea de credin i simire, n datinile i practicile

  magice ale vechilor culturi, care formeaz fondul ancestral, inalterabil al unei bune

  pri din psihologia poporului (Breazul,G, 1983: 4).

  mbinarea ntre diversele probleme teoretice i creaiile artistice ( colindele

  copiilor), adecvate unor anumite coninuturi de lecie, pot constitui un adevrat sprijin

  pentru cadrul didactic i totodat pot ajuta la realizarea unui sistem n care

  transmiterea, asimilarea i fixarea cunotinelor s fie ct mai eficient, putndu-se

  ajunge pn la reale manifestri creatoare.

  Motivarea alegerii colindei ca principal surs teoretic n asimilarea scris-

  cititului muzical pornete de la principalul obiectiv al educaiei muzicale din clasele

  primare, i anume formarea deprinderilor de cntare n colectiv. Producie muzical ce

  nsoete un act colectiv ( colindatul ), colinda constituie genul muzical predilect al

  acestui tip de cntare.

  Redarea melodiei n colectiv, fiind propriu-zis o finalitate a parcurgerii unor

  parametrii (ritm, melodie, text), se impune ca noiunile teoretice ce urmeaz a fi

  nsuite ( n etapa notaiei) s se realizeze prin corelare cu abilitile dobndite n mod

  intuitiv ( n etapa prenotaiei).

  Astfel, pentru nsuirea noiunilor teoretice aferente capitolului Elemente ritmice

  se poate utiliza colinda scandat Corindi.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 36

  Perceperea mersului melodic constituie una dintre problemele fundamentale ce

  apar n procesul educaiei muzicale a copiilor. Intonarea corect a sunetelor de

  aceeai nlime face parte dintr-o etap premergtoare nsuirii unor melodii

  complexe i contribuie la facilitarea formrii unei dicii corecte , a unei emisii i intonaii

  omogene care s fie n concordan cu desenul ritmic.

  Corindia face parte din categoria colindelor scandate- vorbite fapt pentru

  care este indicat s se foloseasc n primul rnd ca material didactic n perceperea i

  contientizarea modului n care vorbirea obinuit poate fi redat i transpus ritmic.

  Dac construcia melodic se realizeaz prin utilizarea unui singur sunet care

  revine n mod obstinat, variaiile ritmice sunt cele care confer expresivitate colindei,

  fapt pentru care este indicat ca n prima etap de descifrare s se porneasc de la

  parametrul ritmic, respectiv de la aranjarea ritmului pe rnduri melodice

  corespodente fiecrei idei literare.

  Scris n msura de dou ptrimi, colinda are urmtorul desen ritmic:

  Ordonarea ne relev faptul c melodia este compus din dou rnduri

  melodice, diferite din punct de vedere ritmic:

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 37

  Durata de jumtate de timp (optimea), pe baza creia este alctuit colinda,

  este foarte plcut copiilor deoarece le prilejuiete activiti zglobii, adecvate

  temperamentului lor. Ulterior, pe baza ordonrii, pentru a facilita nsuirea formulelor

  ritmice existente n cntec, se vor putea stabili diferite jocuri de ritmicitate precum

  btutul ritmic din palme sau n banc, btutul ritmic pe diferite instrumente de percuie

  sau mersul ritmic.

  Dac ritmul este elementul dinamic, ce d fora i vigoare muzicii, n schimb,

  melodia constitute elementul expresiv i emoional al artei muzicale.

  Simul melodic al copiilor ncepe s se dezvolte nc din etapa oral-intuitiv prin

  intermediul cntecelor. Odat cu trecerea la etapa notaiei muzicale, perceperea

  contient a elementelor melodice trebuie s aib la baz o serie de activiti muzicale

  prin intermediul crora copiii s intuiasc structura melodiei ncepnd cu cele mai

  simple relaii de nlime dintre sunete i pn la fraze muzicale amplu elaborate.

  La capitolul Elemente melodice, se poate utiliza colinda ade ursul pe butuc, alctuit dintr-un rnd melodic repetat i o ncheiere concluziv, avnd o structur

  ritmic ce faciliteaz perceperea diferenei dintre valoarea scurt (optimea) i valoarea

  lung (ptrimea).

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 38

  Perceperea nlimii sunetelor ce alctuiesc melodia trebuie s se realizeze

  pornind de la contientizarea sunetelor de aceeai nlime, prima perfect (rndul

  melodic 1), trecnd apoi la perceperea celor de nlime diferit, secunda mare i mic

  ( rndul melodic 2, mers cobortor).

  Important n perioada de nvare a notaiei muzicale este factorul vizual.

  Concomitent cu perceperea nlimii sunetelor i poziionarea lor pe portativ se poate

  utiliza metoda scrii muzicale cu ajutorul creia orice cntec poate fi desenat,

  parcurgerea acestei etape facilitnd procesul de solfegiere.

  Fiecrei trepte corespunzndu-i cte un sunet, colinda ede ursul pe trna

  poate fi redat astfel:

  Cnd elevii sesizeaz cu uurin

  sunetele care urc sau coboar, se poate pregti perceperea relaiei dintre sunetele

  sol i mi prin intermediul colindei Anul Nou cu bine. Aceasta face parte din categoria

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 39

  colindelor formate dintr-un rnd melodic repetat, i poate fi inserat la capitolul

  Elemente melodice: Intervale.

  ngustnd spaiul sonor prin reducerea numrului de sunete la dou ( sol i

  mi), atenia auditiv este concentrat ctre perceperea i nsuirea intonaiilor acestor

  sunete. Intervalul de ter mic descendent (sol-mi) , caracteristic cntecelor copiilor

  din ntreaga lume este considerat drept o formul melodic a copiilor. Formndu-

  se n mod firesc i intuitiv, tera mic constituie intervalul prin intermediul cruia se

  poate realiza cel mai bine legtura dintre redarea intonaional i perceperea ei ca

  noiune teoretic, procesul de contientizare a modului n care sunetele muzicale

  alctuiesc melodia putnd fi ulterior relaionat cu deprinderea abilitilor de analiz a

  concordanei dintre text i muzic.

  Referindu-ne la capitolul Elemente melodice: Legtura dintre text i melodie

  (strofa i refrenul, versul), din punct de vedere structural, ntre text i melodie exist o

  legtur foarte strns, acestea fuzionnd i condiionndu-se reciproc, dup cum se

  poate observa i n colinda Corind, corind. n ceea ce privete refrenele (colinda Colo, colo dup deal ), ele constituie un element de construcie caracteristic colindei.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 40

  Din punct de vedere al coninutului, acestea nu au neaprat o legtur strns cu cel

  al colindei, refrene ca Florile dalbe circulnd cu mare uurin de la o colind la alta i

  fiind ntlnite n contexte diferite. ( Bocsa, I., 2003: 18)

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 41

  Colindele de copii, n general au o funcie de urare, de felicitare i se adreseaz

  totdeauna gospodarului. Nu ntmpltor nceputul colindatului a fost lsat pe seama

  copiilor, tocmai pentru c se spune c inocena vrstei oferea condiia prealabil de

  puritate sacral, garania sigur a eficienei darurilor.

  Caracteristic colindelor copiilor este faptul c urrile se prezint sub form

  direct, de urri propriu-zise, deosebindu-se fundamental, prin aceasta, de

  colindele vrstnicilor, unde urrile se prezint sub form indirect. Cuprinsul

  colindelor de copii nu se ncheag n aciune sau n tablouri din via bine

  conturate, forma lor dominant fiind, n general, enumerarea: se nir un numr

  oarecare de urri unele dup altele, se nir un numr oarecare de daruri pe care

  le cer de la gazde:

  Puic neagr st-ntr-o lab Mie doi colaci mi trab; Nu-mi da micu, c m frig i d-mi mare, bine-mi pare Ca rotia plugului Umple straia pruncului. ...... Puic neagr la obraz Scoal gazd d-mi colac Din cornele plugului Umple straia pruncului D -o pre punel Pune -on crna p el. Voie bun -o corind! ...... n motivul cererii de daruri predomin aproape ntotdeauna elementele

  umoristice, sub form de ameninri comice la adresa gazdelor sau prin exagerri

  n ce privete darurile:

  Colind, colind Bag iapa-n tind i-i d fn s road -o uc su coad.

  Oprindu-ne asupra textelor de colind i privindu-le din punct de vedere poetic

  i al limbajului, constatm c ele aparin (la fel ca melodiile) unor creaii vechi cu un

  fond i o form primitive. Specifice modului de gndire al copiilor este explicabil de ce

  acetia gsesc n ele o form proprie de exprimare.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 42

  Analiza colindelor ne relev faptul c, utilizarea genului muzical colindele

  copiilor n procesul de formare a deprinderilor muzicale teoretice, constituie una din

  puinele metode prin intermediul creia dasclul poate s neleag, s descifreze i

  apoi s valorifice tainele unei creaii ce definete universul muzical al copiilor.

  Create pe baza formulelor ritmice i melodice compuse de ei nii, accesibile

  att n ceea ce privete simplitatea ct i vocalitatea i ambitusul, copiii gsesc o real

  plcere n intonarea lor, fapt ce faciliteaz nsuirea noiunilor teoretice aferente

  fiecrui tip de lecie. Astfel, n colinde, acetia vor putea descoperi i contientiza

  noiuni precum: sunete muzicale, durate, pauze, formule ritmice, intervale.

  Pe lng latura muzical-formativ, colindele, prin caracterul lor colectiv, sunt

  benefice procesului educativ datorit faptului c exist modele de urmat (nu se exclud

  interpreii individuali) i se dezvolt spiritul de echip. Presupunnd mai multe forme

  de manifestare, colindatul face ca atractivitatea s fie mai mare, oferind diverse arii de

  interes care nu las loc plictiselii i monotoniei.

  Colinda, gen muzical cu o larg rspndire are numeroase valene educative,

  necesitatea utilizrii i valorificrii lui ca mijloc n procesul educaiei muzicale fiind

  legat n mod intrinsec de procesul educrii gustului pentru frumos n vederea formrii

  unui public avizat.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 43

  ProgramascolarapentrumuzicasimiscareNot de prezentare

  Programa disciplinei Muzic i micare este elaborat potrivit unui nou model de proiectare curricular, centrat pe competene. Construcia programei este realizat astfel nct s contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competene permite accentuarea scopului pentru care se nva i a dimensiunii acionale n formarea personalitii elevului.

  Disciplina Muzic i micare reprezint o ofert curricular pentru nvmntul primar, nscriindu-se n categoria disciplinelor abordate integrat. Situat la intersecia ariilor curriculare Arte i Educaie fizic, sport i sntate, aceast disciplin este prevzut n planul-cadru de nvmnt cu un buget de timp de 2 ore /sptmn, la clasele pregtitoare, I, a II-a i 1 or /sptmn la clasele III-IV. Structura programei colare include urmtoarele elemente:

  - Not de prezentare - Competene generale Competene specifice i exemple de activiti de nvare - Coninuturi - Sugestii metodologice.

  Competenele sunt ansambluri structurate de cunotine, abiliti i atitudini dezvoltate prin nvare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, n contexte particulare diverse. Competenele generale vizate la nivelul disciplinei Muzic i micare jaloneaz achiziiile de cunoatere ale elevului pentru ntregul ciclu primar. Competenele specifice sunt derivate din competenele generale, reprezint etape n dobndirea acestora i se formeaz pe durata unui an colar. Pentru realizarea competenelor specifice, n program sunt propuse exemple de activiti de nvare care valorific experiena concret a elevului i care integreaz strategii didactice adecvate unor contexte de nvare variate. Coninuturile nvrii se constituie din inventarul achiziiilor necesare elevului pentru familiarizarea cu elemente de baz ale muzicii i micrii. Astfel, ele sunt grupate pe urmtoarele domenii:

  - Cntare vocal - Cntare instrumental - Elemente de limbaj muzical - Micare pe muzic.

  Sugestiile metodologice includ recomandri de strategii didactice i elemente de evaluare continu. Pornind de la competenele generale, sunt analizate strategiile de formare care contribuie predominant la realizarea acestora.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 44

  Prezenta program colar propune o ofert flexibil, care permite cadrului didactic s modifice, s completeze sau s nlocuiasc activitile de nvare. Se urmrete astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care s asigure formarea competenelor prevzute de program n contextul specific al fiecrei clase i al fiecrui elev. Includerea clasei pregtitoare n nvmntul general i obligatoriu implic o perspectiv nuanat a curriculumului la acest nivel de vrst. Este necesar o abordare specific educaiei timpurii, bazat n esen pe stimularea nvrii prin joc, care s ofere n acelai timp o plaj larg de difereniere a demersului didactic, n funcie de nivelul de achiziii variate ale elevilor.

  Disciplina Muzic i micare are un caracter de noutate n raport cu disciplinele studiate pn n prezent n nvmntul primar, prin caracterul su integrat. Principalele motive care au determinat abordarea integrat a acestei discipline sunt urmtoarele:

  - nvarea holistic la aceast vrst are mai multe anse s fie interesant pentru elevi, fiind mai apropiat de universul lor de cunoatere;

  - contextualizarea nvrii prin referirea la realitatea nconjurtoare sporete profunzimea nelegerii conceptelor i a procedurilor utilizate;

  - abordarea integrat permite folosirea mai eficient a timpului didactic i mrete flexibilitatea interaciunilor;

  - asocierea muzicii cu micarea este, pe de o parte, adecvat particularitilor de vrst ale copiilor, iar pe de alt parte are valene pedagogice n sfera sprijinirii dezvoltrii fizice armonioase, a coordonrii motrice, a dezvoltrii simului estetic, a dezvoltrii afective i dezvoltrii intelectuale.

  n clasa pregtitoare, clasa I i clasa a II-a, disciplina Muzic i micare vizeaz un parcurs educativ specific etapei intuitive, ca prim etap n realizarea educaiei muzicale. Asocierea muzicii i a micrii la nivelul curriculumului oficial prezint cteva avantaje, prezentate mai jos.

  - Stimuleaz manifestarea expresiv a elevului. De la cea mai fraged vrst,

  reacia spontan i natural a copilului este micarea. Respectnd acest specific, combinarea audiiei i a cntecului cu micarea este pe deplin motivat, asigurndu-se prin aceasta o practic muzical tip joc, consonant cu caracterul sincretic al activitii colarului mic.

  - Reduce diferena contraproductiv ntre coal i via. Elevul este motivat n spaiul colar s nvee prin contactul cu un mediu prietenos, care i valorific exprimarea personal i creativ.

  - Pune bazele nvrii conceptelor muzicale la nivel elementar ntr-o manier intuitiv, accesibil.

  Studiul disciplinei Muzic i micare, nceput n clasa pregtitoare, se continu

  pn n clasa a IV-a, urmrind o dezvoltare progresiv a competenelor prin valorificarea experienei specifice vrstei elevilor i prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale i acionale ale formrii personalitii elevilor.

 • Asist.u

  Comp

  univ.drd. Dia

  petene ge

  na Todea,

  nerale

  Universitateea Babes-Bolyai Cluj-Nappoca 45

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 46

  2.2. Educaia muzical n grdini

  Tipurileistructuraactivitilordeeducaiemuzical18Activitatea de muzic constituie forma de baz prin care se realizeaz educaia

  muzical a copiilor n grdini. n cadrul activitilor de muzic se transmit precolarilor, n mod sistematic i organizat, cunotine muzicale accesibile lor, li se formeaz priceperi i deprinderi elementare de a audia i de a cnta o pies muzical i de a interpreta jocuri sau micri n concordan cu caracterul muzicii audiate. Activitatea mbin, n raport cu particularitile de vrst ale precolarilor i cu sarcinile didactice urmrite, mijloacele amintite, i anume : cntul, jocurile muzicale, jocurile cu cntec, audiiile muzicale.n funcie de scopul didactic urmrit i de nivelul de dezvoltare al copiilor, activitile de muzic se clasific n urmtoarele tipuri :

  activitatea de predare (a unui cntec, a unui joc cu cntec sau a unui joc muzical) ;

  activitatea de fixare (n care se consolideaz cntecele i jocurile cu cntec predate anterior, ct i unele deprinderi muzicale);

  activitatea de verificare (n scopul cunoaterii nivelului de dezvoltare a deprinderilor muzicale ale copiilor, al calitii execuiei i interpretrii pieselor muzicale nvate de ei n activitile anterioare) ;

  activitatea mixt. Precizm c n practica grdiniei de copii se ntlnesc mult mai rar activiti consacrate exclusiv predrii cunotinelor. Predarea, date fiind sarcinile restrnse care se urmresc n cadrul unei activiti obligatorii, este urmat de repetarea cunotiinelor. Frecvent este, aadar, activitatea obligatorie mixt, care cuprinde predarea unui cntec sau a unui joc cu cntec i repetarea unui cntec, a unui joc sau a unui joc cu cntec.

  mbinarea mijloacelor educaiei muzicale n cadrul activitilor are loc n funcie de scopul urmrit de educatoare. Astfel, activitile mixte pot cuprinde :

  a. predarea unui cntec ; repetarea unui joc cu cntec predat anterior ; b. predarea unui cntec ; repetarea unui joc muzical predat anterior ; c. audiie muzical ; repetarea unui joc cu cntec predat anterior ; d. audiie muzical ; repetarea unui joc muzical; e. repetarea unui cntec ; predarea unui joc cu cntec ; f. repetarea unui cntec ; predarea unui joc muzical.

  Activitile de repetare pot cuprinde :

  consolidarea nsuirii unui cntec ; consolidarea nsuirii unui joc cu cntec ; consolidarea nsuirii unui cntec ; consolidarea nsuirii unui joc muzical; Activitile de verificare cuprind :

  verificarea gradului de nsuire a unor cntece ; 18 n Munteanu Gabriela; Aldea Georgeta, Didactica educaiei muzicale n nvmntul primar, E.D.P., Bucureti, 2001.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 47

  verificarea gradului de nsuire a unor jocuri cu cntec. n acest din urm tip de activitate poate fi cuprins, aadar, att verificarea

  cntecelor (2-3 cntece), ct i a jocurilor cu cntec (2 jocuri). Reiese c predarea sau repetarea cntecului i audiiile muzicale au loc n prima parte a activitii, urmnd ca jocurile dinamice sau jocurile cu cntec s se desfoare n partea a doua, indiferent dac este vorba de predare sau de repetare.

  Motivele care vin n sprijinul acestei idei sunt urmtoarele : cntul, prin structura lui, reclam un efort mai mare din partea copiilor, o mai mare capacitate de concentrare. Pe de alt parte, el presupune o desfurare mai static n comparaie cu celelalte mijloace ale educaiei muzicale. Este mai bine, aadar, ca el s fie plasat n prima parte a activitii, cnd atenia copiilor poate fi mai uor meninut. Jocurile cu cntec i jocurile muzicale sunt mai apropiate de preocuprile copilului, mai atrgtoare, i satisfac nevoia de micare. n acelai timp, prin specificul lor, reclam intens participarea copilului. De aceea, pot fi plasate n partea a doua a activitii, fr ca interesul copiilor s scad, ci, dimpotriv, s creasc. Firete, atunci cnd este vorba de predarea unui joc cu cntec sau a unui joc muzical, prima parte a activitii (n care se repet un cntec) trebuie s aib o durat destul de mic (aproximativ o treime din timpul afectat activitii), accentul cznd pe cea de a doua parte a ei, n care se realizeaz scopul propriu-zis al leciei. n cazul predrii cntecului, partea a doua a activitii trebuie s aib, de data aceasta, o durat mai scurt (aproximativ o treime din timpul afectat ntregii activiti).

  Structura activitilor este determinat de scopul principal pe care l urmrete educatoarea (predarea, consolidarea sau verificarea cntecelor, a jocurilor cu cntec sau a jocurilor muzicale), de metodele i procedeele folosite n funcie de vrsta copiilor, de natura pieselor muzicale folosite, de numrul lor.

  n general, activitile combinate pot cuprinde urmtoarele etape mai importante:

  1) Activitatea n care se pred un cntec i se repet un joc cu cntec cunoscut.

  a) Executarea cntecului de ctre educatoare. b) Executarea cntecului mpreun cu copiii. c) Demonstrarea jocului cu cntec. d) Executarea jocului cu cntec de ctre copii. e) ncheierea. Din cauz c ntr-o singur activitate (de predare) copiii nu pot nva cntecul

  sau jocul este nevoie ca i n prima activitate de repetare a acestora s se mai demonstreze nc odat. Aceeai structur o are, n linii mari, i activitatea n care se pred un cntec i se repet un joc muzical.

  2) Activitatea n care se repet un cntec i se pred un joc cu cntec cuprinde :

  a) Executarea cntecului de ctre educatoare. b) Executarea cntecului de ctre copii.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 48

  c) Interpretarea cntecului jocului de ctre educatoare (fr s se demonstreze micrile).

  d) Executarea lui mpreun cu copiii. e) Demonstarea jocului cu cntec (melodie, text i micare) de

  ctre educatoare. f) Executarea jocului cu cntec mpreun cu toat grupa. g) ncheierea.

  3) Activitile n care se repet un cntec i se pred un joc muzical pot avea aceeai structur. 4) Activitile care cuprind audiia muzical i se repet un joc muzical sunt alctuite i ele din mai multe momente :

  a. Familiarizarea copiilor cu elementele piesei muzicale pe care urmeaz s o asculte.

  b. Ascultarea piesei muzicale. c. Reamintirea regulilor de desfurare a jocului muzical i

  demonstrarea lui. d. Executarea jocului muzical de ctre copii. e. ncheierea.

  5) Activitile de fixare se refer la:

  a. Interpretarea cntecului de ctre educatoare. b. Executarea cntecului de ctre copii. c. Demonstrarea jocului cu cntec (melodie, text i micare) de ctre

  educatoare. d. Executarea jocului cu cntec de ctre copii. e. ncheierea.

  6) Activitile de verificare constau din :

  a. Executarea cntecelor de ctre copii. b. Reamintirea regulilor de desfurare a jocului (muzical sau

  cu cntec). c. Executarea jocului de ctre copii.

  Prezentarea schematic a structurii activitilor oglindete, aa cum am artat, doar etapele mai importante ale desfurrii lor. n fiecare activitate pot ns lipsi sau interveni i alte etape, n funcie de specificul de vrst al copiilor, de nivelul lor de dezvoltare la un moment dat, de metodele, procedeele i materialul folosit de educatoare.

  n concluzie, activitile muzicale cuprind dou pri cu sarcini i coninut diferit, ponderea mai mare avnd-o n activitile mixte predarea cntecului, a jocului cu cntec, a jocului muzical.

 • Asist.u

  Curric

  DOME

  univ.drd. Dia

  ulum pent

  ENIUL EST

  Formarea Formarea Cunoater

  S descopS diferenmuzicale. S diferenmuzicale. S diferensunetelor mS diferenS intonezS cnte a

  na Todea,

  tru nv

  TETIC I C

  capacitiicapacitil

  rea marilor

  pere lumea nieze aud

  nieze audi

  nieze audimuzicale ieze auditi

  ze cntece acompania

  Universitate

  mntul pr

  CREATIV

  i de receptlor de exprr valori ale

  nconjurtoditiv timbru

  tiv intensit

  tiv durata

  v nlimeapentru copi de educa

  ea Babes-Bo

  recolar

  tare a lumirimare princreaiei m

  oare cu ajuul sunetelo

  atea sunet

  determinat

  a sunetelor pii. toare.

  lyai Cluj-Nap

  i sonore in muzic;

  muzicale na

  utorul auzulor din med

  telor din m

  t a sunet

  muzicale.

  poca

  i a muzicii;

  aionale i u

  lui. diul aprop

  mediul apro

  telor din m

  universale

  piat i al

  opiat i a

  mediul apro

  49

  .

  sunetelor

  sunetelor

  opiat i a

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 50

  S acompanieze ritmic cntecele. S cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare. S asocieze micrile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia S exprime prin micare starea sufleteasc creat de muzica audiat. S exprime ntr-un joc impresia muzical. S improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic +

  melodie, text onomatopeic + micare, text onomatopeic +melodie + micare;. S asculte i s recunoasc fragmente din creaii muzicale naionale i universale,

  corespunztoare specificului de vrst al copilului precolar i preocuprilor acestuia.

  Cu toate c activitile muzicale n grdini nc se desfoar avnd drept scop nvarea i repetarea, a unui cntec sau a unui joc, putem s observm c obiectivele educaiei muzicale n grdini vizeaz i celelalte elemente de limbaj

  muzical. n plus, accentul ar trebui s se pun n primul rnd pe familiarizarea copiilor

  cu diferitele sonoriti, altfel spus, cu deschiderea urechilor nspre lumea sonor

  natural sau muzical.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 51

  2.3. Evaluarea activitilor de educaie muzical19

  n scopul cunoaterii gradului de nsuire a materialului nou din lecie,

  propuntorul evalueaz perfoemana n funcie de obiectivele operaionale propuse,

  stabilind ce tiu, ce pot i ce simt copiii fa de cele nvate.

  Respectarea specificului educaiei muzicale n evaluare reclam deplasarea accentului de pe cunotine pe deprinderi i capaciti. Limitarea notrii la nivelul informativului nu poate fi dect dezavantajoas aprecierii corecte i stimulatoare a disciplinei. Cci astfel sunt neglijate aspecte de prim ordin din domeniul educaiei muzicale, care nu pot fi cuantificate cu ajutorul instrumentelor obinuite, cum ar fi: aprecierea capacitilor de receptare i de exprimare verbal a imaginilor i tririi unor lucrri audiate, evoluia spiritual, trirea artistic, dezvoltarea sensibilitii, interesul pentru activitile muzicale . a. Asemenea aspecte nu pot fi cuantificate dect prin metode indirecte, inductive.

  Chiar n domeniul interpretativ apar dificulti, deoarece aptitudinile muzicale sunt deosebite de la un copil la altul i ele sunt n continu micare. Ni se pare nedrept ca un elev care nu muncete dar are talent s fie notat la fel sau cu cote sporite fa de cel care este mai puin dotat dar investete mult timp i efort pentru a-i ndeplini obligaiile fa de disciplin. n cazul celui dinti apare i pericolul blazrii i automulumirii, n condiiile neexersrii aptitudinilor sale. Este oare corect s "sancionm" pe acei elevi care cnt fals din cauza deficienelor de auz muzical sau vocale? Ajut la ceva sancionarea prin note mici a pasivitii fa de activitile de educaie muzical? Ce va nota educatorul: dotarea muzical a elevului sau munca depus? Rspunsurile nu sunt unice i fiecare educator trebuie s gseasc cele mai bune soluii, pe care s le explice elevilor. De ndat ce multe din aspectele educaiei muzicale nu pot fi msurate direct i exact cadrul didactic va apela la alte metode de apreciere -tangeniale, indirecte Orientarea doar la metodele obiectivepoate terge mult din magia ntlnirii copilului cu muzica, inndu-l pe terenul prozaical unei instruiri colare pragmatice.

  n aceste condiii, evaluarea poate fi completat cu unele modaliti nescriptice: apreciere oral, ncurajarea verbal, urmrindu-se transferarea evalurii n perspectiva devenirii personalitii.

  Lucrrile de pedagogie au n vedere dou tipuri principale de evaluare, innd seama de timpul n care se desfoar:

  1. evaluarea continu, numit permanent sau formativ, urmrete verificarea pe secvene mici a nsuirii cunotinelor i deprinderilor; urmrete verificarea pas cu pas a nvrii i vizeaz pe toi elevii colectivului, dispunnd de avantajul de a constata la vreme deficienele i lipsurile ce pot fi remediate din mers. Aceast form se bazeaz n primul rnd pe probele practice, msurnd nivelul nsuirii cunotinelor i deprinderilor.

  19 n Vasile Vasile, Metodica educaiei muzicale, Editura muzical, Bucureti, 2004.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 52

  2. evaluarea sumativ sau cumulativ, periodic, semestrial, anual, realizat la intervale mai mari de timp, de obicei la sfritul unor secvene de timp: semestru, an colar, ciclu colar sau la finele unor capitole.

  a) iniial - are n vedere stadiul de pregtire al elevilor la nceputul unei activiti de durat, a unei clase, a unui capitol sau ciclu colar, avnd un caracter de diagnosticare a cunotinelor, priceperilor i deprinderilor. Evaluarea iniial ofer posibilitatea verificrii stadiilor diferite ale elevilor la nceputuri de cicluri colare, ce constituie repere pentru a cuantifica progresul nregistrat de elevi pe parcursul acestora.

  b) sumativ propriu-zis, numit i sumativ sau global - de verificare periodic a coninuturilor unei etape mai mari de nvare - semestru, an colar. Evaluarea sumativ se practic la sfritul semestrelor i este precedat de reactualizarea coninuturilor propuse pentru evaluare ntr-o lecie precedent. n general, evaluarea sumativ se desfoar pe un plan mult mai amplu i mai profund i d posibilitatea aprecierii nivelului atins n realizarea obiectivelor i utilizeaz i probe speciale, de obicei, scrise, ca de exemplu:

  recunoaterea unor piese nvate sau audiate, prezentate de evaluator sau prin mijloace de nregistrare i redare;

  delimitarea unitilor sintactice ale unei piese scrise sau audiate; selectarea variantei corecte a unei piese din cele care sunt scrise cu

  greeli intenionate; reconstituirea formei corecte a unei piese nvate descompus n

  uniti sintactice ordonate greit sau neordonate; enumerarea titlurilor unor piese nvate ncadrate ntr-un anumit tip

  de muzic, ntr-o specie folcloric sau ntr-un gen muzical; scrierea versurilor unui fragment muzical nvat i notat pe tabl

  sau pe fie; clasificarea dup criterii cunoscute a unor piese nvate; recunoaterea unor elemente de limbaj (tempo, nuane, timbru,

  msuri, etc), din piese prezentate elevilor ca audiie; gsirea unor echivalene literare, arhitectonice, plastice pentru unele

  lucrri muzicale cunoscute; ncadrarea unor piese nvate, n grupuri asemntoare de

  tempouri, nuane, tematici, particulariti ale melodiei (energic, vesel, comic, trist, duioas, tragic, etc);

  recunoaterea numelor compozitorilor unor creaii de mare populari-tate

  descoperirea unor asemnri i deosebiri dintre genuri i forme muzicale (colind - cntec de stea; doin - balad, oper -operet; suit - simfonie; uvertur - interludiu . a.).

  Obiectivele aprecierii trebuie s corespund tuturor planurilor dezvoltrii personalitii: cognitiv, afectiv, al deprinderilor i capacitilor.

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 53

  Modalitile de prezentare a acestor probe pot fi foarte diferite: tabele, scheme, rebusuri i loto muzical, jocuri didactice . a. m. d.

  Dup cum se vede, sunt mai puin vizate problemele teoretice i ele vor figura n msura n care se evit alunecarea spre teoretizarea excesiv i nu este neglijat dezvoltarea culturii generale. Trebuie gsite metode pentru ca n evaluarea sumativ s nu fie neglijate probele practice, competenele interpretative i de cunoatere a elementelor de limbaj muzical.

  Cele mai ntrebuinate metode i procedee de evaluare pentru educaia muzical sunt:

  scrise - Probele scrise au dezavantajul pentru educaia muzical c se limiteaz la elemente teoretice i de aceea sunt mai rar ntrebuinate, de obicei la sfritul unui semestru sau a unui capitol. Se desfoar prin lucrri de control anunate sau extemporale

  orale - Probele orale sunt mai frecvente, ele permind verificarea prin sondaj n prima parte a leciilor i ele avnd n vedere att exemplele muzicale ct i elementele de limbaj, nsoite de anumite exerciii.

  practice - Probele practice sunt cele mai eficiente i mai frecvente n activitile de educaie muzical, constnd din verificarea deprinderilor practice nsuite. n general, aceste probe oglindesc i nivelul de pregtire teoretic a celor evaluai. Probele practice prezint avantajul antrenrii unui mare efectiv de elevi n cadrul unei ore, ele putndu-se desfura n colectiv, n grupuri mai mari sau mai mici.

  n cazul unor elevi mai puin dotai din punct de vedere muzical, se recomand ascultarea lor nu n forma individual, ci integrai n grupuri mici.

  Complexitatea activitilor prin care se realizeaz educaia muzical i nivelul diferit al aptitudinilor i capacitilor elevilor a fcut loc i unor metode complementare, care furnizeaz date suplimentare ndeosebi despre atitudinea elevilor fa de aceste activiti, despre reaciile lor n timpul audiiilor, despre gradul de implicare, despre trsturile de voin i de caracter, date utile pentru urmrirea dezvoltrii lor din punct de vedere muzical i intelectual.

  Evident, evaluarea, mai ales cea continu, nu se rezum la notare, ci se concretizeaz i n alte activiti de apreciere, de ncurajare etc.

  n general, evaluarea muzical n grdini i coala general apeleaz la metodele clasice, care au n vedere:

  nsuirea cunotinelor muzicale; nsuirea deprinderilor practice i dezvoltarea capacitilor de interpretare i de

  receptare a muzicii; posibilitatea de aplicare a cunotinelor teoretice n practicarea i receptarea altor

  lucrri muzicale;

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 54

  nivelul dezvoltrii aptitudinilor muzicale: auzul, vocea memoria, simul ritmic, simul melodic i armonic . a. Un loc aparte trebuie s-l ocupe n activitatea de evaluare participarea Ia viaa

  cultural-artistic a colii i a localitii. Este anormal ca activitatea desfurat de elevi n cadrul formaiilor artistice ale colii sau n cercurile i activitile opionale s nu-i gseasc aprecierea cuvenit, chiar dac pn n prezent nu s-a gsit alt soluie dect cea a aprecierii lor prin notele consemnate la rubrica educaie muzical. De semenea este anormal ca elevii care locuiesc n localiti n care sunt filarmonici, opere, teatre muzicale, etc. s nu fi fost nici mcar o data la o astfel de manifestare cultural.

  Observarea permanent i sistematic a activitilor elevilor devine astfel o surs eficient pentru evaluarea muncii lor i elevii trebuie contientizai asupra faptului c evaluarea va avea n vedere ntreaga lor activitate i atitudinea fa de aceasta. Se ajunge la faza suprem a autoevalurii, elevul dezvoltndu-i capacitile de autocunoatere i autoapreciere.

  n activitile de educaie muzical se practic toate metodele i procedeele amintite, elevii fiind evaluai permanent, mai ales n ceea ce privete verificarea priceperilor i deprinderilor de interpretare, de audiere i de apreciere - evaluare continu, dar i din timp n timp, mai ales la sfritul semestrelor - evaluare sumativ.

  Formele moderne de evaluare in seama n primul rnd de feed-back-ul, de reacia elevilor la stimuli lansai de educator. n centrul evalurii activitilor de educaie muzical trebuie aezate verificrile deprinderilor practice i a competenelor speciale muzicale, interpretative, de receptare, atitudinale etc, locul verificrii cantitative fiind luat de evaluarea continu, care trebuie s domine ntreaga activitate educaional.

  Standardele curriculare reprezint criterii de evaluare i asigur reliefarea progresului real al elevilor de la o treapt de colaritate la alta, reprezentnd baza de plecare pentru elaborarea descriptorilor de performan. Documentele curriculare pentru educaie muzical stipuleaz pentru finele clasei a IV-a standarde curriculare de performan dup cum urmeaz

  Obiective cadru Standarde

  1 Valorificarea n practica muzical vocal i instrumental a elementelor de limbaj muzical receptate

  S1. Cntarea vocal n colectiv i n grupe mici a unui repertoriu de cntece pentru copii format din 10 cntece

  S2. Citirea i acompanierea unor cntece cu o problematic muzical redus

  2 Exprimarea prin muzic S3. Interpretarea repertoriului n aranjamente simple armonico-polifonice,

 • Asist.univ.drd. Diana Todea, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 55

  cu acompaniamente ritmice, vocale i vocal-instrumentale, sub form de joc

  S4. Transpunerea elementelor de limbaj muzical i a propriilor triri n micarea corporal (liber, dirijat, de dans)20

  Evaluarea performanelor elevilor la aceast disciplin trebuie s se extind asupra capacitilor interpretative individualizate i asupra gradului de asimilare de ctre elevi a tuturor coninuturilor, care sunt foarte diverse i implic activiti greu msurabile. O standardizare a descriptorilor de performan are de nfruntat deosebiri eseniale de medii culturale - localiti cu sau fr instituii muzicale - de gradul de viabilitate a unor fenomene folclorice i a vieii muzicale, de dotare cu mijloace materiale: cabinete de muzic, instrumente, aparatur audio i video . a. m. d. Aptitudinile elevilor difer n funcie de mediile din care provin, de realizarea parametrilor educaiei muzicale n ciclul precolar i primar, la care se adaug particularitile individuale, n fond ce msoar educatorul: dotarea elevului sau munca lui?

  Matricele de evaluare i descriptorii de performan se bazeaz pe obiective i urmresc cele patru paliere: interpretare, receptare, cunoaterea elementelor de limbaj, cultivarea sensibilitii, fanteziei, imaginaiei i creativitii. Pentru fiecare dintre ele sunt vizate competene specifice prevzute de program. Fiecare din cele patru obiective se formuleaz pe cel puin trei nivele, corespunztoare celor trei calificative: Foarte bine, Bine i Suficient, convertibile n cele ase note de promovare.