Educatie - statistica.gov.md · Educatie COPIII MOLDOVEI Institu˜ii de educa˜ie timpurie...

of 2 /2
Educatie COPIII MOLDOVEI Instituții de educație timpurie Instituţii de învăţămînt primar și secundar general 2017 2007 2012 330 1128 1458 1334 1418 NUMĂRUL DE INSTITUŢII NUMĂRUL DE COPII ÎN INSTITUȚII DE EDUCAȚIE TIMPURIE RATA BRUTĂ DE CUPRINDERE ÎN 2017 RAPORTUL FETE-BĂIEȚI ÎN 2017/18 COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES) RATA BRUTĂ DE CUPRINDERE ÎN 2017/18 CONTINUARE STUDII ÎN 2017/18 ÎNVĂTĂMÎNTUL PRIMAR ÎNVĂTĂMÎNTUL GIMNAZIAL URBAN URBAN URBAN RURAL RURAL RURAL NUMĂRUL DE ELEVI 1541 1396 1243 2007/08 2012/13 2017/18 2007/08 2012/13 2017/18 Numărul de instituţii de învăţămînt primar și secundar general s-a redus. În 2017/18 au fost înregistrați 10,6 mii copii cu cerințe educaționale speciale. După absolvirea învăţămîntului gimnazial 318 925 462,8 mii 367,3 mii 335,6 mii CLASA 1-9 CLASA 10-12 48% 57% 52% 43% LICEE ÎNVĂŢĂMÎNT PROFESIONAL TEHNIC SECUNDAR ÎNVĂŢĂMÎNT PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR NU AU CONTINUAT STUDIILE 21% 16% 21% 42% TOTAL TOTAL TOTAL 93% din copiii cu CES învață în școli obișnuite/generale 7% din copiii cu CES învață în școli speciale 75,1 % 76,1 % 117,3% 104,6% 2007 2012 2017 120 mii 141 mii 149 mii 109,9% 73,1 %

Embed Size (px)

Transcript of Educatie - statistica.gov.md · Educatie COPIII MOLDOVEI Institu˜ii de educa˜ie timpurie...

Page 1: Educatie - statistica.gov.md · Educatie COPIII MOLDOVEI Institu˜ii de educa˜ie timpurie Instituţii de învăţămînt primar și secundar general 2007 2012 2017 1334 1418 1458

Educatie

COPIII MOLDOVEI

Instituții de educație timpurie

Instituţii de învăţămînt primar și secundar general

20172007 2012

330 112814581334 1418

NUMĂRUL DE INSTITUŢII

NUMĂRUL DE COPII ÎN INSTITUȚII DE EDUCAȚIE TIMPURIE

RATA BRUTĂ DE CUPRINDERE ÎN 2017

RAPORTUL FETE-BĂIEȚI ÎN 2017/18COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES)

RATA BRUTĂ DE CUPRINDERE ÎN 2017/18 CONTINUARE STUDII ÎN 2017/18

ÎNVĂTĂMÎNTUL PRIMAR ÎNVĂTĂMÎNTUL GIMNAZIAL

URBAN

URBAN

URBANRURAL

RURAL

RURAL

NUMĂRUL DE ELEVI

1541

1396

1243

2007/08

2012/13

2017/18 2007/08 2012/13 2017/18

Numărul de instituţii de învăţămînt primar și secundar general s-a redus.

În 2017/18 au fost înregistrați 10,6 mii copii cu cerințe educaționale speciale.

După absolvirea învăţămîntului gimnazial

318 925462,8mii

367,3mii

335,6mii

CLASA 1-9 CLASA 10-12

48% 57%

52% 43%

LICEE

ÎNVĂŢĂMÎNT PROFESIONALTEHNIC SECUNDAR

ÎNVĂŢĂMÎNT PROFESIONALTEHNIC POSTSECUNDAR

NU AU CONTINUAT STUDIILE

21%

16%

21%

42%

TOTA

L

TOTA

L

TOTA

L

93% din copiii cu CES învață în școli obișnuite/generale

7% din copiii cu CES învață în școli

speciale

75,1% 76,1%117,3% 104,6%

2007

2012

2017

120 mii

141 mii

149 mii

109,9% 73,1%

Page 2: Educatie - statistica.gov.md · Educatie COPIII MOLDOVEI Institu˜ii de educa˜ie timpurie Instituţii de învăţămînt primar și secundar general 2007 2012 2017 1334 1418 1458

Education

CHILDREN OF MOLDOVA

Early education institutions

Primary and general education institutionsTHE NUMBER OF INSTITUTIONS

GIRLS-BOYS RATIO IN 2017/18CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

THE GROSS ENROLMENT RATE IN 2017/18 FURTHER STUDIES IN 2017/18

PRIMARY EDUCATION GIMNASIUM EDUCATION

URBAN URBANRURAL RURAL

THE NUMBER OF STUDENTS

The number of primary and general secondary education institutions reduced.

In 2017/18 were registered 10,6 thousand children with special needs (SN).

After graduating from gimnasium education

thous. thous. thous.

GRADES 1-9 GRADES 10-12

48% 57%

52% 43%

LYCEUMS

SECONDARYVOCATIONAL EDUCATION

POSTSECONDARY VOCATIONALEDUCATION

DIDN'T CONTINUE STUDIES

TOTA

L

TOTA

L

TOTA

L

93% of children with SN learn in regular schools

7% of children with SN learn in special schools

% %% %

THE NUMBER OF CILDREN IN EARLY EDUCATION INSTITUTIONS

THE GROSS ENROLMENT RATE IN 2017

URBAN RURAL

120 thous.

141 thous.

149 thous.

% %20172007 2012

330 112814581334 1418 2007

2012

2017

109,9 73,1

2007/08 2012/13 2017/18

462,8 367,3 335,6

1541

1396

1243

2007/08

2012/13

2017/18

318 925

75,1 76,1117,3 104,621%

16%

21%

42%