Educatie Ecologica

of 34 /34
„Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate” B. F. Skinner „Universul este atât de bine creat, încât aş dori să îi învăţ şi să îi aplic principiile, în loc să îl exploatez în mod orbesc şi cu frica pentru supravieţuire” R. Buckminster Fuller

Embed Size (px)

description

Campania Hai, Moldova! - 2011 ADR Habitat a coordonat campania regionala in regiunea Rezina - Soldanesti - Rabnita.

Transcript of Educatie Ecologica

Page 1: Educatie Ecologica

„Educaţia este ceea ce va supravieţui când cele învăţate vor fi deja uitate”

B. F. Skinner

„Universul este atât de bine creat, încât aş dori să îi învăţ şi să îi aplic principiile, în loc să îl exploatez în mod orbesc şi cu frica pentru supravieţuire”

R. Buckminster Fuller

Page 2: Educatie Ecologica
Page 3: Educatie Ecologica

De ce Educaţie Ecologică?

De ce educaţie pentru Dezvoltare Durabilă?

De ce educaţie pentru consum durabil?

De ce educaţie pentru o viaţă vierde?

Page 4: Educatie Ecologica
Page 5: Educatie Ecologica

NecesităţileOb. EconomicNecesităţile

Ob. Social

Necesităţile Ob. Ecologic

Zonatensiunii

Interdependendenţa obiectivelor dezvoltării durabile

Page 6: Educatie Ecologica

Astăzi trăim în societatea informaţională, în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologia informaţiei şi comunicaţiei sunt tehnologii de bază, iar mediul informaţional impreună cu cel ecologic, cu cel social şi cel economic – un mediu de existenţă a omului.

Page 7: Educatie Ecologica

Necesităţile Obiectivului Economic

Necesităţile Obiectivului Social

Necesităţile Obiectivului Ecologic

Dezvoltarea DurabilăDezvoltarea

durabilă

Mediul

informaţional

Page 8: Educatie Ecologica

De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu bună ştiinţă sau fără) resursele naturale ale pământului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minerale şi surse de energie, erodând solul de la suprafaţă, poluând aerul şi apa, creând deşeuri primejdioase şi producând o ruptură a zonelor naturale într-un ritm fără precedent în istoria vieţii pe pământ.

Page 9: Educatie Ecologica

Cerinţele care decurg din suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele. Şi devine de asemenea imposibil să scape de consecinţele degradării serioase a mediului: dispariţia speciilor, extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea de vieţi umane.

Page 10: Educatie Ecologica

Mulţi experţi sunt îngrijoraţi de faptul că, dacă acest ritm de distrugere continuă a mediului NU va fi OPRIT, vom fi martorii distrugerii treptate chiar a sistemelor ecologice care sprijină viaţa pe pământ.

Page 11: Educatie Ecologica

„Numai după ce ultimul copac va fi tăiat, Numai după ce ultimul râu va fi otrăvit, Numai după ce ultimul peşte va fi prins, Îţi vei da seama că banii nu te hrănesc.”

Cree Prophecy

Page 12: Educatie Ecologica

Obiectivele educaţiei de mediu în toată lumea sunt

asemănătoare: • să menţinem şi să îmbunătăţim calitatea mediului; • să prevenim problemele mediului în viitor.

Page 13: Educatie Ecologica

Educaţia de mediu ajută oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de aşi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului pentru ei şi generaţiile viitoare.CONSUM DURABIL DE RESURSE

Page 14: Educatie Ecologica

Educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor cetăţenilor şi elevilor despre mediul înconjurător. Cetăţenii şi mai ales elevii trebuie să înveţe despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme ale mediului, despre ecologie şi cum funcţionează sistemele ecologice de pe pământ, despre urmările degrădării mediului şi să conştientizeze care este rolul lor în prevenirea problemelor de mediu. CONTEAZĂ MULT ATITUDINEA LOR FAŢĂ DE MEDIU.

Page 15: Educatie Ecologica
Page 16: Educatie Ecologica
Page 17: Educatie Ecologica
Page 18: Educatie Ecologica
Page 19: Educatie Ecologica
Page 20: Educatie Ecologica

Puţini din noi gândim la managementul deşeurilor pentru un viitor mai decent, un mediu mai curat şi o viaţă sănătoasă. Nu apreciem la justa valoare reciclarea deşeurilor, ca un mare câştig pentru mediul pe care trebuie să-l lăsăm curat generaţiilor viitoare. Pentru aceasta, e de datoria fiecăruia din noi, să ne gândim, înainte de a arunca lucrurile, care nu ne mai trebuie.

Page 21: Educatie Ecologica

„Abilitarea femeilor, egalitatea între femei şi bărbaţi sunt premise pentru realizarea securităţii tuturor oamenilor în domeniul politic, social, economic, cultural şi mediului inconjurător”, această afirmaţie din Platforma de Acţiuni de la Beijing, a Conferinţei a IV-a Mondială, cu privire la Femei din Beijing, din 4 – 15 septembrie 1995, vorbeşte despre rolul femeilor nu numai în EDUCAŢIA de MEDIU, dar şi despre faptul, că femeile vor deveni motorul cel mai puternic în reluarea creşterii economice şi dezvoltării durabile mondiale. Numerosi specialişti atrag atenţia, că viitoarea mare putere nu va fi China sau India, ci o vor reprezenta femeile. Un studiu al Bancii Mondiale, la care au participat cca 12000 femei din 22 de ţări, a arătat acest rol important al femeilor.

Page 22: Educatie Ecologica

În special, comparativ cu bărbaţii femeile sunt mai puţin satisfăcute de calitatea mediului.

Această apreciere, insatisfacţie şi atitudine a femeilor sunt determinate de faptul, că femeile au un comportament mai înclinat spre responsabilitatea socială, iar lipsa confortului, derterminat de serviciile comunale publice, are un impact deosebit de negativ asupra rolului de mamă al femeii, pentru că statutul social al femeilor are multiple consecinţe benefice: atât grija pentru sănătatea familiei, cât şi creşterea confortului şi bunăstării familiei sale, nivelului de trai, cât şi reducerea gradului de sărăcie.

Page 23: Educatie Ecologica
Page 24: Educatie Ecologica
Page 25: Educatie Ecologica
Page 26: Educatie Ecologica
Page 27: Educatie Ecologica
Page 28: Educatie Ecologica

O nouă victorie a ştiinţei în domeniul energiilor regenerabile, prin aplicarea noilor tehnologii de ardere, ştiinţa a reuşit să pună în aplicaţie astăzi cea mai ieftină Gkalorie de energie termică, obţinând performanţe superioare

Page 29: Educatie Ecologica

PERFORMANTE DE EXCEPTIE-randament 94-97%, (5 kW / 1 kg peleti);(cazane lemn 55-75%,centrale gaz 83-85%, gaz în condensaţie 90-92%, centrale peleţi80-85%, etc.-emisii particule sub 7,4 mg/Nmc(norme: Germania 60 mg/Nmc,România 150 mg/Nmc )-emisii COV sub 10 mg/Nmc;(norme: Germania 78 mg/Nmc,România 100 mg/Nmc)-emisii CO sub 250 mg/mc,(norme: Germania 1000 mg/mc,România 2500 mg/mc)-randamentul arderii foarte aproape de 100%

Page 30: Educatie Ecologica

Această tehnologie de ultima oră, asigură astăzi, dar şi generaţiilor viitoare, o sursă de energie ieftină, ecologică şi inepuizabilă. Terrei i se acordă ocazia de a se salva de la colapsul dramatic pe care-l generează poluarea excesivă, iar Guvernelor, posibilitatea infiinţării unei noi industrii, moderne, durabile şi în concordanţă directă cu imperativele mileniului trei, aşa numita INDUSTRIE A ENERGIEI VERZI, industrie ecologică, industria curaţeniei, a aerului curat şi sanatos, a spaţiilor verzi.

Page 31: Educatie Ecologica

Prin arderea peleţilor fabricaţi, din coji, tulpini, srot floarea soarelui; resturi, deşeuri vegetale; buruieni neselectate; bălegar, aşternuturi cu dejecţii; crengi, corzi viţă de vie; rumeguş, resturi foiase; rumeguş, resturi conifere; salcie energetică; stuf; deşeuri hârtie, carton; paie grâu, orz, ovăz, etc; crengi uscate; selecţie deşeuri menajere şi cu un randament superior celorlalţi combustibili, inclusiv a celor fosili.

Page 32: Educatie Ecologica

Ca nişte buni gospodari, putem curăţa localităţile noastre de uscături, buruieni, deşeuri, producând în acelaşi timp energie verde, nepoluantă, ieftină şi crearea de sute de mii de locuri de muncă Pentru Republica Moldova, dependentă energetic, această oportunitate, cu multiple valenţe este FUNDAMENTALĂ şi DURABILĂ

Page 33: Educatie Ecologica

DDEZVOLTAREA DURABILĂ

TTURISMUL DURABIL

UTILIZAREA RESURSELOR

NATURALE

• utilizarea raţională funciară• utilizarea raţională a biodiversităţii • minimizarea efectelor negative asupra mediului ambiant

PROTECŢIA, CONSOLIDAREA ŞI

CONSERVAREA CAPITALULUI

NATURAL

PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA

CAPITALULUI ANTROPOGEN

SATISFACEREA NECESITĂŢILOR

SOCIO-ECONOMICE

• dezvoltarea şi consolisdarea ariilor protejate şi parcurilor naţionale • protecţia şi conservarea exemplarelor rare şi a ecosistemelor

• obiceiuri şi tradiţii • consolidarea şi protecţia diversităţii culturale

• recreere fizică şi psihologică• schimb de informaţie• creşterea nivelului intelectual • dezvoltarea şi consolidarea infrastructurii sociale • dezvoltarea infrastructurii economice• dezvoltarea activităţilor complementare• asigurarea unui trai decent comunităţilor • defalcări la buget• integrare economică mondială

Page 34: Educatie Ecologica

Valeriu RUSU director AO ADR Habitat”,

Adresă: str. Păcii 61, or. Rezina, MD5400.

Telefon: +373 254 21360,

email: [email protected]

http://www.habitat.md