Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa

of 4 /4
Educaţie şi Formare Ce este Eurydice Reţeaua Eurydice oferă informaţii şi analize despre sistemele şi politicile educaţionale europene. Este compusă din 40 de unităţi naţionale, înfiinţate în toate cele 36 de state participante la Programul Uniunii Europene intitulat Învăţare de-a lungul întregii vieţi, fiind coordonată şi gestionată de Agenţia Executivă a Uniunii Europene pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, cu sediul la Bruxelles, care elaborează publicaţii şi baze de date. Studiul complet 'Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa' Poate fi găsit în limba engleză pe website-ul Eurydice http://eacea.ec.europa.eu/education/ eurydice/thematic_studies_en.php Copii tipărite ale raportului sunt disponibile, la cerere, pe: eacea-[email protected] Persoana de contact Wim Vansteenkiste, Comunicare şi Publicaţii: +32 2 299 50 58 Eurydice pe scurt Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa Educaţia Fizică din şcoală contribuie nu numai la buna condiţie fizică şi sănătate a elevilor, dar, de asemenea, ajută tinerii să facă şi să înţeleagă mai bine activitatea fizică, cu repercusiuni pozitive pentru întreaga lor viaţă. Cu atât mai mult, educaţia fizică din şcoală determină transferul unor cunoştinţe şi deprinderi ca spiritul de echipă şi fair-play-ul, cultivă respectul, conştientizarea socială şi asupra propriului corp, oferă o înţelegere generală a 'regulilor jocului', noţiuni pe care elevii le pot folosi ulterior mai prompt la alte discipline şcolare sau în situaţii de viaţă. Datorită numeroaselor sale beneficii, promovarea activităţii fizice a căpătat o atenţie sporită la nivel european. Tratatul Uniunii Europene din 2009 de la Lisabona a dat Uniunii Europene baza legală de a acţiona pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport şi de a contribui la promovarea chestiunilor care preocupă sportul european. Având în vedere aceste evoluţii ale politicilor în domeniu şi pentru a înţelege mai bine situaţia la zi a educaţiei fizice din Europa, reţeaua Eurydice a produs un raport intitulat 'Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa'. Raportul are drept scop să descrie starea de fapt a activităţilor de educaţie fizică şi sport în şcolile din 30 de state europene. Raportul poate fi văzut ca o primă încercare a Comisiei Europene de a identifica punctele slabe şi punctele tari privind educaţia fizică la şcoală în Europa. În această broşură sunt prezentate pe scurt principalele constatări ale raportului.

Embed Size (px)

Transcript of Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa

Page 1: Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa

Educaţie şi Formare

Ce este Eurydice Reţeaua Eurydice oferă informaţii şi analize despre sistemele şi politicile educaţionale europene. Este compusă din 40 de unităţi naţionale, înfiinţate în toate cele 36 de state participante la Programul Uniunii Europene intitulat Învăţare de-a lungul întregii vieţi, fiind coordonată şi gestionată de Agenţia Executivă a Uniunii Europene pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, cu sediul la Bruxelles, care elaborează publicaţii şi baze de date.

Studiul complet 'Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa' Poate fi găsit în limba engleză pe website-ul Eurydice http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

Copii tipărite ale raportului sunt disponibile, la cerere, pe: [email protected]

Persoana de contact Wim Vansteenkiste, Comunicare şi Publicaţii: +32 2 299 50 58

Eurydice pe scurt

Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa

Educaţia Fizică din şcoală contribuie nu numai la buna condiţie fizică şi sănătate a elevilor, dar, de asemenea, ajută tinerii să facă şi să înţeleagă mai bine activitatea fizică, cu repercusiuni pozitive pentru întreaga lor viaţă. Cu atât mai mult, educaţia fizică din şcoală determină transferul unor cunoştinţe şi deprinderi ca spiritul de echipă şi fair-play-ul, cultivă respectul, conştientizarea socială şi asupra propriului corp, oferă o înţelegere generală a 'regulilor jocului', noţiuni pe care elevii le pot folosi ulterior mai prompt la alte discipline şcolare sau în situaţii de viaţă.

Datorită numeroaselor sale beneficii, promovarea activităţii fizice a căpătat o atenţie sporită la nivel european. Tratatul Uniunii Europene din 2009 de la Lisabona a dat Uniunii Europene baza legală de a acţiona pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport şi de a contribui la promovarea chestiunilor care preocupă sportul european.

Având în vedere aceste evoluţii ale politicilor în domeniu şi pentru a înţelege mai bine situaţia la zi a educaţiei fizice din Europa, reţeaua Eurydice a produs un raport intitulat 'Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa'. Raportul are drept scop să descrie starea de fapt a activităţilor de educaţie fizică şi sport în şcolile din 30 de state europene. Raportul poate fi văzut ca o primă încercare a Comisiei Europene de a identifica punctele slabe şi punctele tari privind educaţia fizică la şcoală în Europa. În această broşură sunt prezentate pe scurt principalele constatări ale raportului.

Page 2: Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa

2

Educaţia Fizică este inclusă ca disciplină de studiu în toate curriculele naţionale

Educaţia fizică este obligatorie pentru învăţământul primar şi secundar inferior, în toate curricula naţionale analizate. Pentru aproape toate ţările, scopul principal al educaţiei fizice constă în consolidarea dezvoltării fizice, personale şi sociale a copilului. Pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, în Irlanda, Cipru şi Finlanda, educaţia pentru sănătate a devenit disciplină obligatorie, de sine stătătoare. Rezultatele învăţării la disciplina educaţie fizică sunt strâns legate de principalele sale obiective. Unele state, cum sunt Germania, Portugalia, Regatul Unit şi ţările nordice, au introdus în şcoală o abordare cross-curriculară a disciplinei. Aceasta înseamnă că, de exemplu, unele noţiuni de la ştiinţele naturii sau ştiinţele sociale sunt studiate la educaţie fizică şi invers, pentru a se observa cum sunt interrelaţionate aceste discipline.

Jocurile sportive şi gimnastica sunt două dintre cele mai comune activităţi obligatorii studiate la şcoală

Autorităţile centrale din mai multe ţări au inclus în curricula primilor ani ai învăţământului primar activităţi motrice de bază, cum sunt mersul pe jos, alergarea, săriturile şi aruncările. Gradual, curricula dezvoltă apoi aceste deprinderi de bază şi extinde scopul acestora de a acoperi discipline sportive mai complexe.

Cele mai obişnuite activităţi obligatorii sunt listate în tabelul de mai jos, care include şi unele ţări în care şcolile au autonomie să decidă care activitate este opţională sau obligatorie. Printre activităţile de educaţie fizică obligatorii din şcoală, jocurile sportive, mai ales cele cu mingea, sunt cele mai frecvente.

Activităţile specificate ca obligatorii în curricula naţionale/documentele oficiale din învăţământul primar (ISCED 1) şi secundar inferior (ISCED 2), 2011/12

Atletism

Dans

Jocuri sportive

Gimnastică

Fitness

Activităţi în aer liber

Înot

Sporturi de iarnă

Altele

= Autonomie şcolară

Stânga ISCED 1

Dreapta ISCED 2

Sursa: Eurydice.

Exemple de abordări cros-curriculare:

În Republica Cehă, Germania şi Norvegia, reglementările rutiere pentru pietoni şi biciclişti fac parte integrantă din curriculumul disciplinei Educaţie Fizică.

Ţările nordice raportează că elevii învaţă cum se utilizează hărţile şi alte metode de orientare individuală în mediul natural înconjurător.

În Republica Cehă, Grecia şi Polonia se arată cât de important este ca tinerii să fie familiariazaţi cu idealurile şi simbolurile Jocurilor Olimpice.

În Slovenia, profesorii pentru alte discipline decât educaţia fizică sunt încurajaţi să-şi întrerupă uneori lecţiile pentru aşa intitulatul 'minut pentru sănătate'. Pe durata acestei pauze, elevii efectuează activităţi motrice şi se relaxează pentru scurt timp.

Page 3: Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa

3

Perioada de timp alocată educaţiei fizice în comparaţie cu cea alocată altor discipline

Numărul de ore alocate în curriculum educaţiei fizice variază semnificativ de la ţară la ţară şi de la un nivel de învăţământ la altul. Mai mult, unele ţări fixează de la nivel central numărul de ore de educaţie fizică, în timp ce altele lasă decizia la nivelul şcolii. De exemplu, pentru anul şcolar 2011/12, în medie, timpul recomandat la nivel primar a variat între 37 de ore în Irlanda şi 108 ore în Franţa. La nivel secundar, perioada alocată a fost de 24-35 de ore în Spania, Malta şi Turcia la 102-108 ore în Franţa şi Austria.

În general, perioada de timp recomandată de la nivel central pentru educaţie fizică este ceva mai mică în comparaţie cu cea alocată altor discipline - fapt ce arată că disciplina educaţie fizică este frecvent percepută ca mai puţin importantă.

Această diferenţă se remarcă mai ales la învăţământul primar. Aici, perioada dedicată educaţiei fizice este aproape jumătate din timpul alocat matematicii. În ansamblu, din anul şcolar 2006/07, n-au existat schimbări majore în perioada de timp alocată educaţiei fizice.

Perioada minimă de timp alocată educaţiei fizice, disciplină obligatorie, ca raport procentual din timpul de studiu integral alocat în învăţământul primar şi general secundar, 2011/12

%

Învăţământ primar Învăţământ general secundar obligatoriu Disciplină obligatorie cu orar flexibil

Sursa: Eurydice. UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Activităţile fizice şi sportive extracurriculare sunt răspândite pe larg în Europa

Activităţile extracurriculare, desfăşurate în afara orarului şcolii, cum sunt competiţiile sau activităţile pentru sănătate, se organizează cu scopul de a face activităţile de educaţie fizică mai accesibile şi mai atractive pentru tineri. Principalul lor scop este de a extinde sau a completa activităţile de educaţie fizică care se desfăşoară în perioada programului şcolar. Activităţile fizice extracurriculare sunt organizate la nivel naţional, regional, local şi, mai ales, la nivelul şcolii. Activităţile extracurriculare sunt oferite tuturor elevilor, inclusiv celor cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale speciale.

Unele activităţi fizice extracurriculare au loc chiar pe parcursul zilelor de şcoală. Într-adevăr, în unele ţări, educaţia fizică nu se limitează doar la orele din trunchiul comun, ci este integrată în activitatea zilnică de rutină a şcolii. De exemplu, în şcolile din Danemarca, cursanţii practică 'alergarea de dimineaţă' înainte de a începe activitatea la clasă. În alte ţări sunt extinse pauzele pentru a se putea efectua activităţi fizice pe terenul de sport sau în sala de gimnastică.

Evaluarea la educaţie fizică se face la fel ca la celelalte discipline

În multe ţări, progresul elevilor la educaţie fizică este evaluat la fel ca la celelalte discipline de studiu. Doar în cîteva ţări deprinderile elevilor la educaţie fizică nu sunt evaluate formal. Astel de cazuri sunt Malta şi Norvegia, la nivel primar, şi Irlanda, la ambele niveluri, primar şi secundar. Cele mai multe ţări europene oferă recomandări clare despre metodele de evaluare care să fie utilizate. Numai în Belgia şi Islanda instituţiile de învăţământ sunt libere să stabilească metodele adecvate.

Multe ţări furnizează la sfârşitul anului şcolar un raport care conţine rezultatele la educaţie fizică împreună cu cele de la celelalte discipline. Unele ţări au dezvoltat la nivel central trepte de evaluare cu scopul de a furniza profesorilor instrumente de evaluare armonizate pentru evaluarea performanţelor elevilor la nivel naţional. Aceste trepte orientative permit de asemenea că rezultatele învăţării să poată fi comparate la nivel naţional.

Page 4: Educaţia Fizică şi Sportul la şcoală în Europa

4

Profesorii de educaţie fizică sunt specializaţi în predarea disciplinei

În mai multe ţări, decizia privind cadrul didactic care să susţină orele de educaţie fizică, profesor generalist sau specializat, depinde de nivelul treptei de învăţământ. Ca regulă generală, la nivel superior, este mai adecvat ca disciplina să fie predată de un profesor specializat. La nivel primar, educaţia fizică e predată atât de profesori generalişti cât şi de profesori specializaţi, în timp ce la nivelul învăţământului secundar inferior, tendinţa este ca profesorii care predau disciplina să fie specializaţi.

În ceea ce priveşte cerinţele calificării profesionale, în general, profesorii specializaţi de la învăţământul primar deţin o diplomă de licenţă. La nivel secundar, profesorii deţin de asemenea diploma de licenţă, dar, aşa cum se întâmplă în 15 ţări, au în plus şi gradul de master.

Oportunităţi de dezvoltare profesională continuă sunt oferite atât profesorilor generalişti cât şi celor specializaţi, pe tot parcursul carierei lor.

Recomandări privind specializarea necesară profesorilor pentru predarea educaţiei fizice în învăţământul primar (ISCED 1) şi secundar inferior (ISCED 2), 2011/12

Învăţământ primar Învăţământ secundar inferior

Profesori generalişti Profesori specializaţi Autonomie şcolară Nu sunt date disponibile Sursa: Eurydice.

Reformele în domeniul educaţiei fizice sunt iniţiate în multe ţări

Aproape o treime din ţările care au furnizat date pentru raport, au planificat reforme relevante în domeniul educaţiei fizice. De exemplu, Portugalia şi Finlanda intenţionează să extindă profilul activităţilor de educaţie fizică direct, prin mărirea numărului de ore în trunchiul comun. Grecia şi Ungaria îşi propun să diversifice

prevederile din documentele oficiale privind organizarea activităţilor fizice la şcoală. Reformele iniţiate la nivel naţional în mai multe ţări urmăresc să îmbunătăţească condiţiile în care se studiază disciplina şi să ofere cursuri de formare continuă celor care se ocupă de predarea materiei.

Traducerea a fost realizată de către Raluca Eugenia MODOIU

EC-30-13-469-RO-N ISBN 978-92-9201-528-2 doi:10.2797/57448 © EACEA, 2013.