Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de...

19
Educație antreprenorială * modele în universități Un proiect susținut financiar de

Transcript of Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de...

Page 1: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

Educație antreprenorială

*

modele în universități

Un proiect susținut financiar de

Page 2: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High
Page 3: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

C. Proiecte antreprenoriale

mediu academic - mediu de afaceri

B. Analiză și diagnoză

A. Universitatea antreprenorială: context și oportunitate de schimbare

Page 4: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

➢"Economia de piață"și "Academia"

➢ Întrebări rezultate din cercetare

➢ Arhitectura antreprenorială• Structuri• Sisteme• Leadership• Strategie – strategii ( dinamica mediului)• Cultură

➢ Schimbarea• Pilonul reglementărilor• Pilonul normelor• Pilonul cultural-cognitiv

A. UNIVERSITATEA ANTREPRENORIALĂ: CONTEXT ȘI SCHIMBARE

Page 5: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

ECONOMIA DE PIAȚĂ ȘI ACADEMIA

Obiectivele cheie : EDUCAȚIE (#teaching #learning) și CERCETARE

Obiectivele cheie: EDUCAȚIE, INOVARE și CERCETARE

Obiectiv nou: stimularea și susținerea DEZVOLTĂRII ECONOMICE

*Mediul academic suferă o schimbare de atitudine:

• Valorificarea (#comercializarea) cercetării

• Licențierea tehnologiilor

• Crearea spin-off-urilor universitare

• Introducerea programelor de antreprenoriat și conexe

• Extinderea relațiilor universitate - mediu economic

Page 6: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

Universitatea Antreprenorială (#ACADEMIC CAPITALISM - Slaughter andLeslie,1997)

caracteristică a tuturor departamentelor, centrelor de cercetare, facultăților.• Activități speciale și activități sinergice• Asumarea riscurilor în inițierea unor noi practici/politici al căror rezultat este

incert• Stand up universities

O universitate poate fi antreprenorială în două moduri:

1. Antreprenoriat academic (#comercializarea cunoștințelor șirezultatelor cercetării)

• Knowledge HUBs• Technology Transfer Centers• Innovation Hubs/Labs

2. Educație Antreprenorială – dezvoltarea de competențeantreprenoriale

• Entrepreneurial HUBs• Startup Garage

Page 7: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

EXEMPLE

➢UK: University Challenge, Science Enterprise Challenge, HigherEducation Innovation Fund

➢Finlanda: Autonomie și predare & cercetare multidisciplinară

➢Suedia: Law of exemption – profesorii păstrează drepturilecercetărilor

➢Norvegia: Drepturile asupra cercetărilor aparțin din 2003universităților, formarea de spin off-uri.

1. Comercializarea de rezultate de cercetare

2. Integrarea cursurilor de antreprenoriat în programe la nivel de licență și master

3. Obținerea de fonduri publice și private speciale

4. Stabilirea de parteneriate cu industria și mediul economic

5. Participarea pe proiecte la dezvoltare regională și internațională

Page 8: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

ARHITECTURA ANTREPRENORIALĂ➢ Structuri

• Transfer de tehnologie• Incubatoare• Parcuri tehnologice• Portaluri de business

➢ Sisteme• Network de comunicare• Configurarea legăturilor dintre structuri și administrație

➢ Leadership• Calificarea și pregătirea continuă a influențatorilor: administratori,

consilii, senat, șefi de departamente, VIPs (star scientists)

➢ Strategii• Ținte instituționale elaborate în planificări, structuri de motivare,

politici

➢Cultură• Atitudini și norme instituționale, departamentale și individuale

Page 9: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

PROIECT ANTREPRENORIAL

MEDIU UNIVERSITAR - MEDIU DE AFACERI

• Stakeholderii proiectului

• Obiectivele și activitățile proiectului

• Echipa proiectului

• Sistemul de control al execuției proiectului(monitorizare, identificare și rezolvare probleme,măsurare progres și updatare continuă rezultate)

Page 10: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

MODEL CENTRU pentru ANTREPRENORIAT

• Independent

• Individual

• Echipă

• Colaborare

Cercetare

• Creare și implementare cursuri de antreprenoriat și topici conexe

• Studii de caz

Cursuri

• HUB antreprenorial

• Startup Garage

• Venture Studio

• Programe în comunitatea de business/practică

• Programe antreprenoriale de vară

• Cluburi studențești

Programe pentru studenți

Page 11: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

Startup Garage versus SAS-uri

”Project-based course in which students apply the concepts of - design thinking, - engineering, - finance, - business, and - organizational skills to design and test new business concepts that address real-world needs.”

SAS

Page 12: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

Cursuri de antreprenoriat• Experiential Courses• Building a Team & Scaling• Finance & Funding• Legal Frameworks• Marketing & Sales• Product Design & Manufacturing• Search Funds• Startup Foundations

Education

Energy & Sustainability

Family Business

Food & Agriculture

Health Care

Social Impact

Technology

Other Industries

Page 13: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

Cluburi versus asociații

▪ Arts, Media and Entertainment (AME)▪ Energy Club▪ Entrepreneur Club▪ Food & Agribusiness Club▪ Health Care Club▪ High Tech Club▪ Business Student Association▪ Product Design and Manufacturing Club (PDMC)▪ Venture Capital Club▪ Women in Management

Page 14: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

EXEMPLE COLABORARE

- Parteneriat business/academia - pe teme: producție, design, mediu, sustenabilitate, creativitate, ICT

- Creare de business – spin-off spin-out business

- University Talent – portal și servicii ptr SMEs pentru plasare

- Entrepreneurship HUB/Center

Curricula extinsăActivități Conținut Competiții Programe intensive Workshop-uri Sesiuni deschise către studenții de la alte facultăți

Co-curricular (activități, conținut, competiții, programe intensive, workshop-uri)

Colaborare între facultăți și universități Bright Idea Competition (septembrie și februarie) Knowledge Exchange – colaborare pe mecanisme de guvernare, topici,

complementaritate

Page 15: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

... soluții din IDs

• Fiecare student (atât de la licență, cât și de la master)să fie angajat pe timpul facultății în activități punctate: competiții, proiecte pe echipe, master classes, voluntariat

• Un procent dedicat de studenți, anual să participe la module creditate de programe cu topică antreprenorială

• Să susțină studenții care pornesc activitățiantreprenoriale

• Să fie măsurate eforturile: banii atrași, prezența, numărde companii atrase, număr de studenți plasați, premii, valoarea premiilor

Page 16: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

EXEMPLE• Innovation Labs

http://ecorner.stanford.edu

• Innovation Hubs

https://youtu.be/EBBbt1c_Cyw

• We are not alone

https://youtu.be/KioAdLTEwbs

• European Success

https://youtu.be/DNj5_3oqeJQ

Page 17: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

EXEMPLEhttp://www.university-business.net/en/case-studies

Institution Name of the Case study

Country Fields of cooperation

Attachment

Riga Stradins University

The making of functional food product “Labdaris”.

Latvia Commercialization of ideas

Download

Riga StradinsUniversity

Production of a new generation immunomodulator.

Latvia Research & Development

Download

University of Latvia Methodology for CaptureIn Testing

Latvia Research & Development

Download

Riga Technical University

Swift determination of pathogenic bacteria in food products.

Latvia Commercialization of ideas

Download

Institute of Electronics and Computer Science

Eventech Latvia Commercialization of ideas

Download

Art Academy of Latvia

Making prototypes for soft toys

Latvia Commercialization of ideas

Download

Art Academy of Latvia

Designing packing for Grindex Grindamit

Latvia Commercialization of ideas

Download

University of Latvia Baltic Academy of Asset Management (BAAM)

Latvia Lifelong Learning Download

Riga Stradins University

Production of capsules for pine needle extract.

Latvia Research & Development

Download

Riga Technical University

Ambline Ltd Latvia Commercialization of ideas

Institution Name of the Case study Country Fields of cooperation Attachment

Vilnius University Working with Barclays to raise the quality of IT graduates

Lithuania Curriculum Development & Delivery

Download

IT University of Copenhagen

Democratic Technologies -DemTech

Denmark Research & Development Download

IT University of Copenhagen

Actulus Denmark Research & Development Download

Vilnius University Distribution and standardization of test of intelligence

Lithuania Research & Development Download

Aalborg University Industrial PhD: A new approach to organisationaland staff development

Denmark Mobility Download

Vilnius University Commercialisation of the solid state lighting technology.

Lithuania Research & Development Download

Vilnius University Mobile Bio-Class Lithuania Curriculum Development & Delivery

Download

Vilnius University Vilnius University’s cooperation with CERN on students’ mobility

Lithuania Mobility Download

Riga Technical College

Mechanical Engineering and Machine Design students' participation in “Worldskills” competition

Latvia Curriculum Development & Delivery

Download

SMK University of Applied Social Sciences

Students curriculum development in the students association “Tomorrow Projects”

Lithuania Curriculum Development & Delivery

Download

Page 18: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

Pentru acasă

FLEXIBILITATE

VALORIFICARE OPORTUNITĂȚI

COOPERARE

”How much time per week do you plan to

commit to your education?• 5 hours or less • 6 - 12 hours • 13 - 20 hours • 21 hours or more

Page 19: Educație antreprenorială modele în universități training... · mediu academic - mediu de afaceri ... Energy Club Entrepreneur Club Food & Agribusiness Club Health Care Club High

Vă mulțumim pentru implicarea în proiectul Universitatea Antreprenorială!

Un proiect susținut financiar de