Economie Pozitiva de Crystall si Lipsey

of 179 /179
902 PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI indicator al balanţei bugclare care să fie, de asemenea, indcpendenl de nivelul venitului n.iţional Economiştii au dezvoltat conceptul de excedent ajustat ciclic (CAS) şi deficit ajustat ciclic (CAD). Acestea sunt, de asemenea, cunoscute drept excedent (sau deficit) structural, fiind definite ca excedentul (sau deficitul) bugetar care ar fi obţinut dacă economia ar funcţiona la venitul naţional potenţial 4 . Stabilirea nivelului venitului la care apare excedentul înlătură modificările deficitului actual, cauzate de schimbări ale venitului. Excedentul structural măsoară 4 Obianuiu eantepiul «alt numii urnim — dtficii I» mielul J L ocupare deplina a forţei de munca. Trecerea de la "ocupare deplini a foriei de munci"" la "ajustai ciclic" a avui loc în anii '70, când şomajul asociat cu veniiul potenţial a crescul atât de mult incâl referirea ca fiind "ocupare deplini a forţei de munci" a devenii jcnanli. poziţia funcţiei excedentului bugetar, care este determinată doar de politica fiscală. Părţile (ii) şi (iii) ale figurii 42.5 ilustrează cum poate fi utilizat CAD pentru a judeca starea politicii fiscale. Cu cât deficitul structural este mai ridicat, cu atât contribuţia netă a guvernului la cheltuielile agregate aferente acelui nivel al venitului este mai ridicată. Unii economişti au propus, de asemenea, calcularea unei ajustări la inflaţie, ca şi o ajustare ciclică la bugetul guvernamental. Logica unui excedent ajustat la infia/ie este că încorporează impactul impozitului pe inflaţie. De aceea, el arată schimbarea balanţei financiare reale a guvernului, şi nu valoafen 3a nominala. Dalanţn finantiaiă reală este cea potrivită pentru teoria macro. De ce ne îngrijorează delicii ele? care se pune este: ar trebui să ne îngrijoreze ele? O b l i g a ţ i i f i s c a l e a m â n a t e presupunem guvernul decide facă cheltuieli suplimentare de I miliard £. El poate creşte ratele de impozitare până când veniturile sale cresc cu 1 miliard £ şi problema se opreşte aici. Sau poate împrumuta I miliard £, vânzând obligaţiuni în valoare de 1 miliard £. Atâta vreme cât există această datorie, dobânda ei este costul amânării plăţii de 1 miliard £ La o rată a dobânzii de 6%, aceasta ar însemna 60 milioane £ pe an. Când datoria este rambursată, 1 miliard £ din venitul curent din impozite este utilizat pentru a plăti cheltuiala iniţială (presupunând că îndatorarea nu este continuată cu alte împrumuturi). Aşa cum spunea profesorul Milion Friedman, "Nu e nimic comparabil cu un prânz gratuit". Cheltuielile guvernamentale trebuie plătite: sunt plătite din plăţile curente ale impozitelor sau obligaţia este amânată pentru viitor. Costul curent al amânării obligaţiilor este nota de plată a dobânzilor curente care trebuie plătită pentru datoriile aferente finanţării cheltuielilor. Datoria este o obligaţie fiscală amânată, iar dobânda plătită pentru această datorie este costul amânării datoriei. Neutralitatea ricardiană Unii economişti au obiectat la ideea că la un nivel dat al cheltuielilor guvernamentale reale amploarea deficitului nu are efecte importante asupra economiei. Această idee este cunoscută drept neutralitate ricardiană sau nwoc^SSîSHCTBHWH^rSScrl Barr'o. de laTTarvard. Să presupunem că guvernul planifică cheltuieli reale care implică o creştere a cheltuielilor din anul viitor. Problema este următoarea: are vreo importanţă pentru impactul real al acestor cheltuieli sporite dacă sunt finanţate prin împrumuturi şi nulprin creşterea impozitelor anul următor? Pentru cei mai mulţi macroeconomişti răspunsul este că, cel puţin pc termen scurt, creşterea cheltuielilor finanţată din împrumuturi va spori cererea agregată mai mult decât creşterea cheltuielilor, finanţată din impozite. (Efectul unei sporiri a cheltuielilor finanţate din impozite nu este nul, datorită multiplicatorului bugetului echilibrat, discutat în capitolul 30). Pentru ricardieni, aceste două alternative au un impact identic asupra comportamentului sectorului privat. Motivul este că valoarea prezentă a impozitelor ce trebuie plătite este aceeaşi in fiecare caz. Cetăţenii trebuie să plătească anul viitor impozite egale cu creşterea cheltuielilor sau să plătească impozitele plus dobânda la o dată viitoare. Reducând (prin calcularea valorii prezente nete) obligaţiile fiscale viitoare la valoarea actuală (folosind aceeaşi rată a dobânzii ca rata dobânzii la datoriile guvernamentale) obţinem acelaşi rezultat. Deci, valoarea prezentă a obligaţiilor fiscale viitoare ale cetăţenilor va fi aceeaşi. întrucât cetăţenii ar trebui să aibă acelaşi comportament, ci ar trebui să-şi ajusteze consumul ca si când venitul lor disponibil ar fi scăzut cu valoarea actuală a impozitelor suplimentare; cu alte cuvinte, ei ar trebui să economisească în prezent o sumă destul de mare pentru a-şi plăti impozitele în viilor. Iniţiatorul ideii a fosl economistul englez David Ricardo (1772 - 1823). Principala sa lucrare a fosl Principii ale economiei politice fi impozitarea (1817). El a avansat, de asemenea, ideea conform căreia "cosiunlc comparative" au determinai modelul cornelului mlcmaponal El a fosl membm ni parlamentului britanic din 1819 pâri în 1823, în această căinate contribuind la campania în favoarea cornetului liber. CAPITOLUL 42 BUGETUL GUVERNAMENTAL 903 Remarcaţi că această teorie nu afirmă că destinaţiile diferite ale cheltuielilor guvernamentale reale, indiferent de modul de finanţare a acestora, nu vor avea efecte reale diferite. Ea doar susţine că pentru planuri de cheltuieli guvernamentale date, modalitatea de finanţare a acestor planuri pe o piaţă de capital cu concurenţă perfectă nu influenţează efectele lor reale. Echivalenţa ricardiană a fost greşit interpretată, în sensul că nu contează ceea ce face guvernul cu bugetul său. Aceasta este o interpretare greşită. Chiar şi interpretarea corectă poate fi greşită, dacă pe pieţele de capital concurenţa este imperfectă. Indivizii sunt fie "miopi" (adică evaluează viitorul la o rată mai mare decât rata de piaţă a dobânzii), fie se comportă fa si când au orizonturi limitate (deci nu-i interesează datoriile generaţiilor viitoare). însă această abordare ne atrage atenţia asupra unei eventualităţi importante, şi anume, că impactul activităţii guvernamentale dintr-o economic asupra sectorului privat este influenţat, mai de grabă, de nivelul acestei activităţi decât de modalitatea de finanţare a acesteia. Ne vom întoarce la această problemă imediat. 4 O argumentaţie mai puţin formală şi oarecum diferită - că datoria naţională nu ar trebui să îngrijoreze naţiunea în ansamblu, întrucât ea este ceva ce noi cetăţenii ne datorăm nouă înşine - este analizată în caseta 42.1. Efecte ale deficitelor Pentru cei mai mulţi economişti, întrebarea pertinentă nu este dacă deficitele au efecte, ci care sunt forma şi amplitudinea acestor efecte. O modalitate prin care deficitele influenţează econo- mia este prin efectele lor de stabilizare sau de destabi- lizare a economiei pc termen scurt. Rolul de stabilizare a economiei au tbst prezentat în capitolul 32. Figura 42.5 prezintă complicaţiile care pot apărea atunci când deficitul curent este utilizat pentru a judeca atitudinea politicii fiscale în scopul stabilizării economiei. însă efectele deficitelor în modelul macroe- conomic reies din efectele acestora asupra deciziilor cu privire la cheltuielile curente. Ceea ce am învăţat în acest capitol este că, indiferent dacă implicaţiile fiscale sunt cHcTOSSIIoT" G. bogăţia îndtviduaB.'w. se reduce TU diferenţa valorii prezente a impozitelor viitoare. întrucât W este inclus în funcţia consumului specific, ambele modificări vor reduce cheltuielile de consum. analízale. (I) Un buget ciclic neechllibrat Timp (ii) I n buţel ciclic echilibrai Timp Figura 42.6 Bugete echilibrate si bugete neechilibrite Un buget anual echilibrat este destabilizator; un buget ciclic echilibrat esle stabilizator. Fluxul de venituri din impozite, T. este prezentat variid de-a lungul ciclului economic; în partea (i) şi (ii) cheltuielile guvernamentale, G, sunt prezentate ca o rată constantă. In partea (i), se obişnuieşte să existe deficite (ariile rosn), iar excedentele (ariile albastre) sunt rare. deoarece nivelul mediu al cheltuielilor depăşeşte nivelul mediu al impozitelor. O astfel de politică va tinde să stabilizeze ciclul faţă de fluctuaţiile ciclice, dar esle foarte probabil că se vor acumula noi datorii. In pârlea (ii), cheltuielile guvernamentale au fosl reduse până sunt aproximativ egale cu nivelul mediu al veniturilor din impozite. Acum. bugetul este echilibrat ciclic. Politica incă unde să stabilizeze economia în condiţiile fluctuaţiilor ciclice datorită deficitelor înregistrate în perioadele de recesiune şi a excedentelor din perioadele de boom. Insă poziţia fiscală medie nu este nici puternic expansionistă, nici pulcmic conlracţionislă. în partea (iii), a fost impus un buget echilibrat. Au fost prevenite deficitele, dar cheltuielile guvernamentale variază de-a lungul ciclului economic, ceea ce lindc să destabilizeze economia, accentuând oscilaţiile ciclice ale cheltuielilor Oii) Un bugel anual echilibrat Timp

Embed Size (px)

description

Micro&Macroeconomie

Transcript of Economie Pozitiva de Crystall si Lipsey

902

PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI poziia funciei excedentului bugetar, care este determinat doar de politica fiscal. Prile (ii) i (iii) ale figurii 42.5 ilustreaz cum poate fi utilizat CAD pentru a judeca starea politicii fiscale. Cu ct deficitul structural este mai ridicat, cu att contribuia net a guvernului la cheltuielile agregate aferente acelui nivel al venitului este mai ridicat. Unii economiti au propus, de asemenea, calcularea unei ajustri la inflaie, ca i o ajustare ciclic la bugetul guvernamental. Logica unui excedent ajustat la infia/ie este c ncorporeaz impactul impozitului pe inflaie. De aceea, el arat schimbarea balanei financiare reale a guvernului, i nu valoafen 3a nominala. Dalann finantiai real este cea potrivit pentru teoria macro.

CAPITOLUL 42 BUGETUL G U V E R N A M E N T A L Remarcai c aceast teorie nu afirm c destinaiile diferite ale cheltuielilor guvernamentale reale, indiferent de modul de finanare a acestora, nu vor avea efecte reale diferite. Ea doar susine c pentru planuri de cheltuieli guvernamentale date, modalitatea de finanare a acestor planuri pe o pia de capital cu concuren perfect nu influeneaz efectele lor reale. Echivalena ricardian a fost greit interpretat, n sensul c nu conteaz ceea ce face guvernul cu bugetul su. Aceasta este o interpretare greit. Chiar i interpretarea corect poate fi greit, dac pe pieele de capital concurena este imperfect. Indivizii sunt fie "miopi" (adic evalueaz viitorul la o rat mai mare dect rata de pia a dobnzii), fie se comport fa si cnd au orizonturi limitate (deci nu-i intereseaz datoriile generaiilor viitoare). ns aceast abordare ne atrage atenia asupra unei eventualiti importante, i anume, c impactul activitii guvernamentale dintr-o economic asupra sectorului privat este influenat, mai de grab, de nivelul acestei activiti dect de modalitatea de finanare 4 a acesteia. Ne vom ntoarce la aceast problem imediat.

903 O argumentaie mai puin formal i oarecum diferit - c datoria naional nu ar trebui s ngrijoreze naiunea n ansamblu, ntruct ea este ceva ce noi cetenii ne datorm nou nine - este analizat n caseta 42.1.

indicator al balanei bugclare care s fie, de asemenea, indcpendenl de nivelul venitului n.iional Economitii au dezvoltat conceptul de excedent ajustat ciclic (CAS) i deficit ajustat ciclic (CAD). Acestea sunt, de asemenea, cunoscute drept excedent (sau deficit) structural, fiind definite ca excedentul (sau deficitul) bugetar care ar fi obinut dac economia ar 4 funciona la venitul naional potenial . Stabilirea nivelului venitului la care apare excedentul nltur modificrile deficitului actual, cauzate de schimbri ale venitului. Excedentul structural msoar4

Efecte ale deficitelorPentru cei mai muli economiti, ntrebarea pertinent nu este dac deficitele au efecte, ci care sunt forma i amplitudinea acestor efecte. O modalitate p r i n care deficitele influeneaz econo mia este p r i n efectele lor de stabilizare sau de destabi lizare a economiei pc termen scurt. Rolul de stabilizare a economiei au tbst prezentat n capitolul 32. Figura 42.5 prezint complicaiile care pot aprea atunci cnd deficitul curent este utilizat pentru a judeca atitudinea politicii fiscale n scopul stabilizrii economiei. ns efectele deficitelor n modelul macroe conomic reies din efectele acestora asupra deciziilor cu privire la cheltuielile curente. Ceea ce am nvat n acest capitol este c, indiferent dac implicaiile fiscale sunt

Obianuiu eantepiul alt numii urnim dtficii I mielul J L ocupare deplina a forei de munca. Trecerea de la "ocupare deplini a foriei de munci"" la "ajustai ciclic" a avui loc n anii '70, cnd omajul asociat cu veniiul potenial a crescul att de mult incl referirea ca fiind "ocupare deplini a forei de munci" a devenii jcnanli.

De ce ne ngrijoreaz delicii ele?nwoc^SSSHCTBHWH^rSScrl Barr'o. de laTTarvard. S presupunem c guvernul planific cheltuieli reale care implic o cretere a cheltuielilor din anul viitor. Problema este urmtoarea: are vreo importan pentru impactul real al acestor cheltuieli sporite dac sunt finanate prin mprumuturi i nulprin creterea impozitelor anul urmtor? Pentru cei mai muli macroeconomiti rspunsul este c, cel puin pc termen scurt, creterea cheltuielilor finanat din mprumuturi va spori cererea agregat mai mult dect creterea cheltuielilor, finanat din impozite. (Efectul unei sporiri a cheltuielilor finanate din impozite nu este nul, datorit multiplicatorului bugetului echilibrat, discutat n capitolul 30). Pentru ricardieni, aceste dou alternative au un impact identic asupra comportamentului sectorului privat. Motivul este c valoarea prezent a impozitelor ce trebuie pltite este aceeai in fiecare caz. Cetenii trebuie s plteasc anul viitor impozite egale cu creterea cheltuielilor sau s plteasc impozitele plus dobnda la o dat viitoare. Reducnd (prin calcularea valorii prezente nete) obligaiile fiscale viitoare la valoarea actual (folosind aceeai rat a dobnzii ca rata dobnzii la datoriile guvernamentale) obinem acelai rezultat. Deci, valoarea prezent a obligaiilor fiscale viitoare ale cetenilor va fi aceeai. ntruct cetenii ar trebui s aib acelai comportament, ci ar trebui s-i ajusteze consumul ca si cnd venitul lor disponibil ar fi sczut cu valoarea actual a impozitelor suplimentare; cu alte cuvinte, ei ar trebui s economiseasc n prezent o sum destul de mare pentru a-i plti impozitele n viilor. Iniiatorul ideii a fosl economistul englez David Ricardo (1772 1823). Principala sa lucrare a fosl Principii ale economiei politice fi impozitarea (1817). El a avansat, de asemenea, ideea conform creia "cosiunlc comparative" au determinai modelul cornelului mlcmaponal El a fosl membm ni parlamentului britanic din 1819 pri n 1823, n aceast cinate contribuind la campania n favoarea cornetului liber.

care se pune este: ar trebui s ne ngrijoreze ele? Obligaii fiscale a m n a t e S presupunem c guvernul decide s fac cheltuieli suplimentare de I miliard . El poate crete ratele de impozitare pn cnd veniturile sale cresc cu 1 miliard i problema se oprete aici. Sau poate mprumuta I miliard , vnznd obligaiuni n valoare de 1 miliard . Atta vreme ct exist aceast datorie, dobnda ei este costul amnrii plii de 1 miliard La o rat a dobnzii de 6%, aceasta ar nsemna 60 milioane pe an. Cnd datoria este rambursat, 1 miliard din venitul curent din impozite este utilizat pentru a plti cheltuiala iniial (presupunnd c ndatorarea nu este continuat cu alte mprumuturi). Aa cum spunea profesorul Milion Friedman, "Nu e nimic comparabil cu un prnz gratuit". Cheltuielile guvernamentale trebuie pltite: sunt pltite din plile curente ale impozitelor sau obligaia este amnat pentru viitor. Costul curent al amnrii obligaiilor este nota de plat a dobnzilor curente care trebuie pltit pentru datoriile aferente finanrii cheltuielilor.

cHcTOSSIIoT" analzale. G. bogia ndtviduaB.'w. se reduce TU diferena valorii prezente a impozitelor viitoare. ntruct W este inclus n funcia consumului specific, ambele modificri vor reduce cheltuielile de consum.

Figura 42.6 Bugete echilibrate si bugete neechilibrite Un buget anual echilibrat este destabilizator; un buget ciclic echilibrat esle stabilizator. Fluxul de venituri din impozite, T. este prezentat variid de-a lungul ciclului economic; n partea (i) i (ii) cheltuielile guvernamentale, G, sunt prezentate ca o rat constant. In partea (i), se obinuiete s existe deficite (ariile rosn), iar excedentele (ariile albastre) sunt rare. deoarece nivelul mediu al cheltuielilor depete nivelul mediu al impozitelor. O astfel de politic va tinde s stabilizeze ciclul fa de fluctuaiile ciclice, dar esle foarte probabil c se vor acumula noi datorii. In prlea (ii), cheltuielile guvernamentale au fosl reduse pn sunt aproximativ egale cu nivelul mediu al veniturilor din impozite. Acum. bugetul este echilibrat ciclic. Politica inc unde s stabilizeze economia n condiiile fluctuaiilor ciclice datorit deficitelor nregistrate n perioadele de recesiune i a excedentelor din perioadele de boom. Ins poziia fiscal medie nu este nici puternic expansionist, nici pulcmic conlracionisl. n partea (iii), a fost impus un buget echilibrat. Au fost prevenite deficitele, dar cheltuielile guvernamentale variaz de-a lungul ciclului economic, ceea ce lindc s destabilizeze economia, accentund oscilaiile ciclice ale cheltuielilor

(I) Un buget ciclic neechllibrat

Timp

(ii) I n buel ciclic echilibrai

Timp

Datoria este o obligaie fiscal a m n a t , iar dobnda pltit pentru aceast datorie este costul a m n r i i datoriei. Neutralitatea ricardian Unii economiti au obiectat la ideea c la un nivel dat al cheltuielilor guvernamentale reale amploarea deficitului nu are efecte importante asupra economiei. Aceast idee este cunoscut drept neutralitate ricardian sau

Oii) Un bugel anual echilibrat

Timp

904

PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI 28) n comparaie cu PIB (adic soldul valorii adugate brute obinute n strintate este negativ). O parte din venitul generat de economia intern va ajunge la rezidenii strini sub forma dobnzilor pltite. Aceste pli vor reduce PNB fa de nivelul pe care l-ar fi avut dac nu ar fi existat deficite. Desigur, n afara cazului n care, deficitul s-ar fi datorat investiiilor publice care ar fi avut un randament mai mare dect dobnda pltit pentru mprumuturi. m p r u m u t u r i l e din s t r i n t a t e p r e s u p u n un transfer de putere dc c u m p r a r e ritr

10 10 II 13 16 19 1124 25

0 0 2 3 3

120 125 125 'Presupunnd c raportul dintre capital i producie este de 5:1.

9

%

Tnr

Investiii

10

25

Timp Figura 43.5 Acceleratorul i investiiile Atunci cnd apare o modificare a nivelului produc iei finale,

In condiiile unui raport capital/producie fix. investiiile nete apar doar atunci cnd este necesari creterea stocului de capital pentru a se spori producia. Si presupunem ca

5ffuTeIi!c"dc investiii apar pe perioada n care noul echipament capital este construit i instalat. Dac stocul dorit de bunuri de capital sporete, va aprea un boom de investiii n timp ce se produc noile capitaluri. Dar, dac nimic altceva nu se schimb, chiar dac condiiile economice continu s fie favorabile, justificnd creterea stocului de capital, investiiile n fabrici i echipamente noi vor nceta o dat ce stocul de capital atinge un nivel superior. Aceasta face ca investiiile s depind de variaiile vnzrilor i deci de schimbrile venitului naional, aa cum am ilustrat n tabelul 43.1. Deducerea mai formal a teoriei este evideniat n continuare. Fie o relaie simpl ntre PIB i cantitatea de capital necesar pentru a-l produce: K = a*Y, O)

vnzrilor de 7t necesit investiii suplimentare de lOt. pentru a se completa stocul de capital necesar Aa cum arau coloanele (3) i (5). valoarea investiiilor nete este proporionala cu modificarea vnzrilor. Atunci cnd creterea vnzrilor ncepe s se reduci. n anii 7-9. investiiile se reduc i ele. Cnd vn?irile stagneaz, in anul 10, investiiile nete devin nule. deoarece stocul de capital din anul 9 poate fabrica producia necesar pentru vnzrile din anul 10. Principala caracteristic a teoriei acceleratorului este accentul pe care l pune pe rolul investiiilor nete ca fenomen de dezechilibru - fenomen ce apare alunei cnd stocul dc bunuri de capital difer dc nivelul dorit de clre firme i gospodrii. Astfel, acceleratorul arc o importan deosebit n corelaie cu fluctuaiile venitului naional. Aa cum vom vedea, el nsui poale s contribuie la aceste fluctuaii. Luat literalmente, acceleratorul simplu impune un rspuns mecanic i rigid al investiiilor la modificrile vnzrilor (i astfel, n ansamblu, la fluctuaiile venitului naional). Acceleratorul realizeaz accsl lucru presu punnd existena unei relaii de proporionalitalc intre modificrile venitului i modificrile stocului dc capital dorit i presupunnd un raport fix ntre capital i producie. Fiecare dintre aceste presupuneri este ntr-o oarecare msur discutabil. Acceleratorul prin el nsui nu ofer o explicaie complet a variaiilor valorii investiiilor in bunuri de capital i nu ar trebui s surprind faptul c o teorie a acceleratorului simplu furnizeaz o explicaie general relativ slab a variaiilor investiiilor. Totui, influene de tip accelerator exist i ele joac un rol in variabilitatea ciclic a investiiilor. Figura 43.1 de mai sus arat variabilitatea relativ a produciei de bunuri de investiii care esle prognozat de relaia acceleratorului. (Motivele existenei acestei variabiliti excesive suni explicate n figura 42.5.) Teoriile modeme ale investiiilor includ

naional este constant, dar c. in t trece la un nou nivel, superior, iat apoi se stabilizeaz la acest nivel. Investiiile de nlocuire sunt constante, atta timp cit venitul naional esle neschimbat, dar sporirea venitului naional necesit un stoc de capital supenor. Acesta, la rndul lui. necesit o injecie de noi investiii. O dal ce aceast injecie de investiii are loc (prezentat ca nalizndu-sc n timp), nivelul noilor investiii revine la zero. deci investiiile loiale sunt la nivelul necesar pentru nlocuirea capitalului. Deci, atunc cnd venitul crete, o mici proporie din creterea venitului naional determin o mare cretere procentuaB a investiiilor, insa, dei venitul naional rmne la noul nivel supenor (ipotetic). invesl|iilc scad corespunztor. ntr-un model complet dinamic, aceast reducere a investiiilor ar cauza scderea venitului naional, determinnd trecerea la faza descendent a ciclului, aa cum am prezentat n text Interaciunea multiplicator-accelerator. Teoria ce coreleaz fluctuaiile sistematice ale venitului naional cu fluctuaiile sistematice ale cheltuielilor pentru investiii unete teoria acceleratorului tocmai discutat cu teoria multiplicatorului keyncsian care consider c multipli catorul este un proces care acioneaz n timp pe msur ce runde succesive de cheltuieli induse apar ca rspuns la un anumit oc (vezi caseta 29.2). Aceast teorie multiplicator-accelerator a ciclului este mprit n trei clape. Mai nti, o teorie a oscilaiilor cumulative cresctoare i descresctoare explic dc cc. odat ncepute, modificrile tind s continue n aceeai direcie. n al doilea rnd, o teorie a plafoanelor i podelelor superioare i inferioare explic de ce variaiile cresctoare i descresctoare sunt eventual stopate. n al treilea rnd, o teorie a instabilitii explic de ce, odat cc un proces de oscilaii cresctoare sau descres ctoare esle stopat, el tinde s fie reversibil. De ce o perioad dc expansiune sau de contracie, odat nceput, tinde s-i dezvolte propriul su comportament? Mai nti, procesul dc multiplicare linde

unde K esle stocul dc capital necesar. Coeficientul a (litera greceasc alfa) reprezint raportul dintre capital i producie; a=K/Y i esle. dc asemenea, numit coeficientul de accelerare Avnd in vedere schimbrile n (1) i observnd c investiiile reprezinl, prin definiie, modificarea stocului dc capital, rezult: l-AK-o'AY(2)

Aceasta nseamn c investiiile sunt date de produsul dintre o constant i modificarea venitului naional. Acesta este numit acceleratorul "simplu" sau, uneori, acceleratorul "naiv". Figura 43.5 ilustreaz ce se ntmpl cu investiiile conform teoriei acceleratorului, cnd cnttul naional crete de la un nivel constant la altul.

ilniJ n eondiilc capaciti! existente, noile inv devin una din puinele modaliti disponibile ca firmele s-i sporeasc producia. O a treia explicaie major p e n t r u modificrile cumulative este d a t de sperane (ateptri). Toate planurile de producie au nevoie de timp pentru a se realiza Deciziile curente de a produce bunuri de consum i dc investiii sunt foarte puternic influenate de ateptrile economice. Aceste ateptri pot fi uneori schimbtoare, iar alteori sc pot autondcplini. De exemplu, dac dcslul de muli oameni cred c preurile obligaiunilor vor continua s creasc, ei vor cumpra obligaiuni anticipnd creterea preului i achiziiile nsele vor determina preurile s creasc. Pe de alt parte, dac destul de muli oameni cred c preurile obliga iunilor urmeaz s scad, ei vor vinde rapid la ceea ce ei consider a fi un pre ridicat i astfel, determin ntradevr scderea preurilor. Aceasta reprezint fenomenul ateptrilor care sc autorealizeaz. El apare n multe pri ale economiei. Dac destul de muli manageri cred c viitorul este roz i ncep s investeasc in vederea sporirii capacitii de producie, aceasta va determina efectuarea de noi angajri i venituri suplimentare n industriile bunurilor de capital i creterea rezultat a cererii va ajuta la crearea condiiilor roz ale cror previziuni au pornit iniial ntreg procesul. Nu se pot formula reguli simple despre un proces psihologic att de complicai cum este cel al formrii speranelor (ateptrilor), dar efectul este sigur. O dat ce lucrurile ncep s se mbunteasc, oamenii ateapt noi mbuntiri, iar aciunile lor, bazate pe acesle ateptri, ajul Ia generarea de noi mbuntiri. Pe dc alt parte, o dat ce lucrurile ncep s sc nruteasc, oamenii ateapt adesea alte nrutiri i.

920

PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI (nu al investiiilor de nlocuire) s depind de rata modificrii venitului. Dac venitul crete cu o rat constant, atunci investiiile vor fi la un nivel constant; dac apare o ncetinire a vitezei de cretere a venitului, nivelul investiiilor va ncepe s scad. Aceasta nseamn c o nivelare a venitului n vrful ciclului poate conduce la reducerea nivelului investiiilor. Reducerea investiiilor n punctul superior de ntoarcere al ciclului va determina reducerea nivelului venitului. Acest fenomen va fi intensificat prin procesul de multiplicare. Astfel, acceleratorul furnizeaz o teorie asupra p u n c t u l u i s u p e r i o r de ntoarcere al ciclului, sau a s u p r a vrfului ciclic Dar ce se poate spune despre stabilizarea posibil a venitului la un anumit nivel? Teoria investiiilor prognozeaz c, mai devreme sau mai trziu, va ncepe faza de ascensiune. Dac nici un alt fenomen nu determin o expansiune a activitii economice, va aprea o nviorare a investiiilor de nlocuire. Pe msur ce

CAPITOLUL 43 CICLURILE DE AFACERI asociere larg - chiar dac una slab - intre modificrile ofertei dc bani i cele ale venitului naional n exprimare bneasc. De exemplu, atunci cnd venitul naional exprimat in bani crete rapid n timpul unei perioade inflaioniste, oferta de bani crete dc asemenea. Corelaia brut dintre modificrile ofertei de bani i modificrile nivelului activitii economice este acceptat de muli economiti. De-a lungul timpului au existat (i inc mai exist) controverse asupra modului n care trebuie interpretat aceast corelaie. Modificrile ofertei monetare determin oare schimbri ale nivelului cererii agregate i deci ale activitii economice sau viceversa? Friedman si Schwartz susineau c modificrile ofertei monetare determin modificri ale activitii economice. De exemplu, ei argumentau c severitatea Marii Recesiuni s-a datorat unei contracii majore a ofertei monetare, care a deplasat curba cererii agregate mult la stnga. C o n f o r m itioiietaritilor. fluctuaiile ofertei m o n e t a r e d e t e r m i n fluctuaii ale venitului naional.

921 decalajele inflaioniste, preurile i salariile scad lent ca rspuns la decalajele recesioniste. n concluzie, keyncsicnii consider c decalajele recesioniste pot uneori persista lungi perioade de timp d a c nu sunt eliminate printr-o politic activ dc stabilizare. Cea de-a doua parte a punctului dc vedere keynesian asupra fluctuaiilor ciclice privete p r e t i n s a corelaie d i n t r e modificrile n oferta m o n e t a r l schimbrile nivelului activitii economice. n msura n care aceast corelaie exist, explicaia keynesian inverseaz cauza litatea sugerat de monetariti. Keynesienii argumenteaz c schimbrile nivelului activitii economice determin adesea modificri ale ofertei monetare. Cu siguran, keynesienii au dreptate atunci cnd exist un regim, tix al cursului de scmmb, deoarece, a a ' cum am vzut n capitolul 39, stocul de bani este endogen determinat de cerere n condiiile acestui regim. ns acesta este, de asemenea, valabil i in condiiile unei rate dc schimb fluctuante, unde autoritile monetare i impun politicile monetare prin stabilirea unor rate ale dobnzilor pe termen scurt, ca n cazul Regatului Unit. Pentru o rat a dobnzii dat, modificrile venitului naional vor iliiiimiiirt iiHnliliiiiifirili1 I I I . J I I I I I mnnfiinr si nu invrfSi

in aceste condiii, aciunile lor, bazate pe aceste ateptri, ajut la nrutirea lucrurilor. Procesul accelerator - multiplicator, combinat cu schimbri n ateptrile oamenilor c a r e determin deplasarea funciilor cheltuielilor, pot explica ten dinele cumulative ale recesiunilor i nviorrilor. Urmtoarea ntrebare care apare este: de ce procese ascendente i descendente se sfresc moment dat? O expansiune foarte rapid poate continua o dar nu la nesfrit, deoarece eventual economia va aceste la un vreme, ajunge

la goluri (sau la penurii) la unele resurse. Aceasta se intmpl atunci cnd firmele nu mai pot angaja muncitori suplimentari tar a plti salarii mult mai ridicate pentru a-i atrage de la celelalte firme. Inflaia va spori i fie guvernul va crete ratele dobnzilor, fie firmele vor reduce investiiile anticipnd trecerea la faza descres ctoare. Aceast ateptare nsi devine auto-realizabil.

tii aMmsnrn n rfiiilririir rnirii nir nini li urmi ^niBltiUtiilrnl V mruh iiiiiil fin nmlil in uririm indc haine noi i de automobile noi, dar, pn la urm, ncrederea reapare i o cretere mic a cheltuielilor conduce la intrarea ntr-o faz ascendent a ciclului, prin interaciunea conjugat a multiplicatorului i accelera torului. ntr-adevr, acceleratorul poate explica inversrile direciei expansiunilor i contraciilor. Am vzut c acceleratorul determin ca nivelul dorit al noilor investiii nlocui pe cele care au fost scoase din uz. Creterea nivelului de activitate n industriile productoare de bunuri de capital va cauza apoi, prin intermediul multiplicatorului, creterea n continuare a venitului. Astfel, economia a trecut n faza de ascensiune. O expansiune, odat pornit, poate declana tipul dc modificare cumulativ ascendent pe care tocmai l-am discutat.

punctul lor dc vedere, aceasta ar evita instabilitatea curbei cererii agregate indus politic. ; ABORDAREA KEYNESIAN I

suni adesea cauzate de fluctuaii ale cheltuielilor autonome. Mai mult, ci c o n s i d e r c, de obicei, fluctuaiile venitului naional c a u z e a z fluctuaii ale ofertei monetare. Cu toate acestea, cei mai muli keynesieni sunt de acord c schimbrile deliberate ale politicii monetare pot determina modificarea venitului na|ional. ns, observai c abordarea monetarist face din autoritile monetare principala cauz a ciclurilor - i de aici recomandarea c ar trebui constrnse s respecte o regul politic rigid. Pentru muli keynesieni, fluctuaiile n comportamentul investiiilor (i, poate, al exporturilor) din sectorul privat sunt clementele care conteaz, iar autoritile sunt "bieii buni" care pot anula aceast instabilitate generat de sectorul privat. Din acest motiv, keynesienii sunt adesea intervenioniti, iar monetaritii sunt de obicei nonintervenioniti. Abordarea specific colii keynesiene a reieit din agenda de cercetare neokeyncsian, discutat n capitolul 41. Primii keynesieni s-au concentrat, n special, asupra utilizrii politicilor cererii agregate (n special a politicilor fiscale) pentru a stabiliza ciclurile economice; neokcynesicnii sper s vad venitul naional mcn|inut aproape dc nivelul .su potenial prin orice mijloace posibile, dar pun accentul mai mult pe politicile ofertei (piaa forei de munc) pentru a elimina omajul persistent (de echilibru) dect predecesorii lor keynesieni. ABORDAREA NEOCLASICA Abordarea neoclasic privind explicarea ciclurilor de afaceri are ceva n comun cu monetaritii, prin faptul c ocul care ntrerupe ciclul este o modificare a ofertei monetare. ns ceea ce urmeaz n analiza neoclasic este diferii de teoriile tradiionale (monetarist sau keynesian) a ciclurilor de afaceri, deoarece coala neoclasic dorea

Explicaia keynesian tradiional a fluctuaiilor ciclice n economie conine dou pri. Mai nti, ea subliniaz variaiile investiiilor ca fiind o c a u z a ciclurilor de afaceri i pune accentul pc cauzele nemonetare ale acestor variaii, cum ar fi atep trile sau, aa cum spun keynesienii, "spiritele instinctive". 2 Keynesienii resping ceea ce ei consider a fi un punct dc vedere monetarist extrem - c numai banii conteaz n explicarea fluctuaiilor ciclice. Muli keynesieni consider c att forele monetare ct i cele nemonetare sunt importante n ncercarea de explicare a ciclurilor. Dei ei accept gestionarea greit a banilor ca o potenial surs de fluctuaii economice, nu consider c este unica surs i nici cea mai important - a acestor fluctuaii. Astfel, ei resping interpretarea monetar a istoriei ciclului de afaceri dat de Friedman i Schwartz. Keynesienii cred c cele mai multe fluctuaii n curba cererii agregate sunt datorate variaiilor n dorina de a cheltui din sectorul privat i nu sunt induse de politica guvernamental. Dc asemenea, keynesienii cred c economiei i lipsesc mecanisme corective naturale puternice care foreaz ntotdeauna ntoarcerea rapid i simpl la ocuparea deplin a forei dc munc. Ei cred c, n timp ce nivelul preurilor crete destul de rapid pentru a elimina:

Controverse cu privire la cicluriT ^ f f U L T E dintre colile de gndire economic au avut IW [propriul lor punct de vedere n ceea ce privete AVii e x p l i c a r e a ciclurilor de afaceri; ntr-adevr, ncerc rile de a documenta i a explica ciclurile din acactivitatea economic preced tiina macroeconomic modern. Ne concentrm aici asupra punctelor de vedere ale principalelor coli de gndire economic, enumerate pentru prima oar n apendicele capitolului 36. ABORDAREA MONETAR1ST Monetaritii consider c economia este inerent stabil, deoarece funciile cheltuielilor sectorului privat sunt relativ stabile i c reglarea preurilor aduce economia napoi la producia potenial. n plus, ei consider c deplasrile curbei cererii agregate se datoreaz, n principal, modificrilor induse politic n oferta de bani.'1

Punctul de vedere c ciclurile de afaceri au n principal cauze monetare s-a bazat iniial parial pe dovezile naintate de Milion Friedman i Anna Schwartz n studiul lor clasic, "O istorie monetar a Statelor Unite, 1867 - 1960". Ei susineau c au stabilit o puternic corelaie ntre variaiile ofertei monetare i variaiile activitii economice. Recesiunile majore erau asociate cu declinuri absolute ale ofertei de bani, iar recesiunile minore, cu ncetinirea ratei de cretere a ofertei de bani sub trendul su pe termen lung. Lucrrile mai recente au artat c relaiile Friedman Schwartz nu sunt att de puternice, chiar i in Statele Unite, pe ct au ncercat s evidenieze autorii lor. ncercrile de a stabili o relaie similar pentru economia Regatului Unit au euat. Cu toate acestea, exist o premiului Nobcl F.A von Hayek, (1899-1991) i economistul suedez Knut Wicksel] (1851-1926) sunt cei mai remarcabili din cei care au atribuit factorilor monetari un rol important n explicarea punctelor dc ntoarcere ale ciclurilor i/sau tendirtelor expansiunilor i contraciilor care. odat ncepute, devin cumulative i se consolideaz singure. Monetaritii moderni continui aceasta tradiie.

Punctul dc vedere ca fluctuaiile au adesea cauze monetare nu esle nou. Economului englez RG.Havwrey (1879-1971). laureatul austriac al

Ca i moneiarilii. keynesienii suni adepii moderni ai punctelor dc vedere tradiionale. Marele economist austriac (i mai trziu american) Joseph Schumpeler (1883 - 1950) a duli astfel de explicaii la nceputul acestui secol. Knut Wicksell i germanul Anhur SpieibotT (1873- 1957) au abordat amndoi acest aspect al flucunnlor economice naintea apariiei K'n de gndire keynesienc.

922

PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI

CAPITOLUL 43 CICLURILE DE AFACERI Cei mai muli economiti nu sunt de acord cu afirmaia c doar schimbrile neateptate de politic vor avea efecte reale. Un motiv este c exist att de mult inerie n c o m p o r t a m e n t u l stabilirii p r e u r i l o r i a salariilor, nct puine contracte pot fi renegociate imediat ce este anunat schimbarea de politic. Deci, cei care fac politica au cu certitudine o anumit influen asupra activitii reale, chiar i atunci cnd fac schimbri politice previzibile. Un al doilea motiv este c complexitatea m a r e a economiei face imposibil p e n t r u agenii economici individuali s tie cum va afecta un oc preurile produselor lor i cantitile v n d u t e n orice perioad de timp specificat. Lsnd deoparte complexitatea, s ne concentrm asupra efectelor directe ale unei creteri a ofertei monetare. S spunem c autoritile monetare implementeaz o cretere de 2 0 % a banilor lichizi. Ct va fi multiplicatorul banilor de aceast dat: 5 sau 25? Dac eu anticipez schimbarea, modificnd preurile i/sau cantitile mele mine, ceilali vor atepta sau vor aciona i.eijnjine? Dac acioneaz, .sc.ypr,atcpta sj ci la acelai

923 S presupunem, de exemplu, c un guvem ajunge la putere lundu-i angajamentul c va controla inflaia. El introduce politici fiscale i monetare dure, care reuesc s reduc inflaia. Acum ns, se apropie alegerile i guvernul ar dori s creasc venitul naional real pentru a-i mbunti ansele de a fi reales. El poate fi tentat sa i ncalce angajamentul iniial de a promova politici antiinflaioniste ns agenii economici privai tiu c aceast tentaie exist, astfel nct este important pentru rezultat dac ei anticipeaz c guvernul i va nclca cuvntul sau nu. Cu alte cuvinte, credibilitatea guvernului afecteaz realmente comportamentul agenilor economici privai BinrnHes, o dat ce guvernul nu i-a respectat angajamentele, va fi foarte dificil s-i restabileasc credibilitatea - cel puin fr o schimbare de personal. Critica lui Lucas. Presupunerea c agenii economici privai i formuleaz ateptrile asupra comportamentului guvernului are implicaii importante asupra modului n care modelele economice pot fi folosite pentru a prezice ifocwlo QBhimbnla a rrnor-moae^ma^emfmicx^e^irie^eiO"-' nometrice ale economiei n scopuri dc previziune (cum ar fi modelul Institutului Naional i cel al Trezoreriei). Lucas a scos n eviden faptul c aceste modele conin estimri ale unor parametri comportamentali fundamentali estimai pe baza datelor din trecut. Aceste date erau strnse n condiiile unor regimuri politice specifice. Orice ncercare de a utiliza un astfel dc model pentru a prezice consecinele unor schimbri politice semnificative poate conduce la rezultate eronate. Aceasta se ntmpl deoarece comportamentul agenilor economici privai sc poate schimba atunci cnd se schimb comportamentul celor care fac politica, deoarece n unele sectoare suni interdependeni. Un exemplu poate fi curba Phillips. n anii '50 i 1960, guvernul a putut face alege ntre inflaie i omaj presupunnd existena unei curbe Phillips unice (pe termen scurt i lung). Aceasta prea a fi stabil de-a lungul deceniilor de date istorice. ns, perioadele n care a fost stabil au fost cele cu un regim cu rate de schimb fixe (perioada cu etalon aurul i regimul Brctton Woods). n care inflaia a fost sczut i stabil. O dat ce autoritile au renunat la ratele de schimb fixe (n 1972) i au ncercat s sporeasc activitatea n condiiile unui nivel ridicat de ocupare a forei dc munc, curba Phillips pe termen scurt s-a deplasat n sus (deoarece oamenii se ateptau la o inflaie mai ridicat) i a rezultat o inflaie serioas neprevzut. Un alt exemplu ar putea fi eecul guvernului de a nelege (i al celor care fac prognozele economice - de a prognoza coreei) constituirea presiunilor inflaioniste n1 Faptul c acum ar putea fi raional pentru un guvem s-i renege angajamentele a fost etichetat ca inconsistent de ctre F.Kydland i EPrescott.

un model in care pieele erau ntotdeauna n echilibru. O abordare alternativ a exprimrii ciclurilor de afaceri n modele "de echilibru", care nu se bazeaz pe ocuri monetare, este discutat n continuare. Funcia ofertei agregate a lui Lucas. Elementul cheie n abordarea neoclasic este o caracteristic particular a funciei ofertei agregate, care a fost formulat de economistul american Robert Lucas. In capitolul 31, unde am prezentat pentru prima oar curba SRAS, am presupus c, pe termen scurt, preurile bunurilor finale sunt variabile (ele pot rspunde la modificrile cererii din perioada curent), n timp ce preurile factorilor de producie (ne vom concentra aici asupra salariilor) sunt fixe. Pe termen lung, dac preurile bunurilor finale cresc, salariile sunt renegociate pentru a ine pasul cu preurile. Acesta este fenomenul care face curba LRAS vertical. n abordarea Lucas, salariile nu sunt date la nivelul celor de echilibru din ultima perioad; ele sunt fixate la nceputul perioadei curente la nivelul de golire a pieei in condiiile unor ateptri dale cu privire la preluau cS

LRAS/

, / /

SRAS

'

Pi Po

_ - - - \.A

sX

/

LRAS /

\1

^AD, 7 AD.

0

V Y, Venitul naional

Figura 43.6 Curba ofertei agregate a lui Lucas In abordarea neoclasic, o curb SRAS dat este valabil numai n condiiile unor deplasri neateptate ale curbei AD. S presupunem c apare o deplasare a cererii agregate de la ADj la

**3 pfodtcE Aceasta parc s fie o modificare nevinovat a presupu nerii noastre iniiale, dar se dovedete a avea implicaii fundamentale. Figura 43.6 ilustreaz implicaiile compor tamentului ofertei agregate. Principala caracteristic este c orice deplasare a curbei cererii agregate ateptat n momentul n care se stabilesc salariile, cum ar fi creterea .munat (sau anticipat) a ofertei monetare, va conduce la o deplasare imediat n sus a curbei SRAS. De aceea, n economie se va nregistra o cretere imediat a nivelului nreurilor i nici o stagnare a nivelului venitului naional, turnai o cretere neateptat a AD va conduce la o relere a venitului naional pe termen scurt. Lucas a resupus c acest oc pentru AD ar fi o cretere ieateptat a ofertei monetare. n a b o r d a r e a neoclasic, ciclurile activitii economice reale s u n t declanate n u m a i de creteri neateptate ale ofertei m o n e t a r e . Am vzut deja mai sus c economitii neoclasici presupun c speranele (ateptrile) se constituie raional. Aceasta nseamn c erorile n ateptrile oamenilor care declan eaz ciclurile nu pot fi sistematice, (dac ele ar fi sistematice, agenii economici ar putea nva din modelul greelilor i nu i-ar putea mbunti prognozele). Ar fi 'entant s concluzionm pornind de la acesl fenomen c Jcviaiile de la producia potenial trebuie s fie aleatoare - lucru clar contrazis de realitate, ins, pentru a evita aceste implicaii eronate, Lucas a adugat un proces de reglare dc ntrziere la modelul su. Aceasta nsemna c, dat supus ocului, el se comport ca orice alt model dc iclu descris mai sus. Deci, este dificil s se fac distincia Ure aceast abordare i altele, pornind de la observrile iclurilor din lumea real.

W Ki'nieii scurt m modelul pe care Uam dezvbHTh"cpitotel< precedente. ns. dac se ateapt deplasarea lui AD, agenii economici vor negocia imediat salarii mai ridicate pe baza aceste ateptri, iar curba SRAS se va deplasa n sus, la SRASi. Nivelul preurilor va trece direct dc la Pn la Pi. iar economia se va deplasa de la A la C, nenregistrndu-se creterea venitului naional. Ineficienta politicii rezult din aceeai analiz. Orice schimbare previzibil a politicii monetare sau fiscale, determinnd c schimbare a cererii agregate, cum ar fi deplasarea curbei AD de li ADo la AD,, va conduce la o cretere imediat a preurilor de la P0 la Pi, i nu va avea nici un efect real asupra venitului nqional. (Economia va trece direct de ta A la C). Ins. o schimbare politic neateptat de aceeai amploare ar duce economia din punctul A in punctul B, pe termen scurt, i n punctul C, numai pe termer lung. Rigiditatea politic. O implicaie poate surprinztoare a abordrii neoclasice este c schimbrile politicii fiscale sau monetare, cu intenia de a influena activitatea economic prin deplasarea curbei AD, vor avea efecte reale numai dac sunt neateptate. De exemplu, stimularea cererii printr-o sporire anunat a ofertei monetare va genera ateptarea c preurile vor crete. Aceast ateptare va influena stabilirea salariilor, astfel nct curba SRAS se va deplasa imediat n sus, iar preurile vor crete direct la noul nivel, fr nici o sporire temporar a produciei. Aceast concluzie este ilustrat n figura 43.6 prin faptul c o sporire anticipat a ofertei monetare deplaseaz AD la dreapta i SRAS la stnga, efectul nel fiind c economia se mic n sus pe curba LRAS, nivelul preurilor crescnd, dar venitul naional real rmnnd neschimbat. Conform a b o r d r i i neoclasice, n u m a i schimbrile neanticipate de politic c o n d u c la schimbri ale venitului naional real. Schimbrile sistematice ale politicii vor fi previzibile i nu vor avea efecte reale.

tdeea ca t i e c a r e ' n r n a t u r a ^ x a c t a unei perturbri politice i rezolvarea ecuaiilor economiei pentru a determina rezultatul exact al aciunii lor pentru a le putea anticipa pare exagerat multora, lin definitiv, marca calitate a sistemului de preuri esje c poate coordona activitatea economic fr a fi nevoie de un corp de planificatori centrali care s prevad evenimen tele, s conduc la echilibru i s stabileasc toate preurile i cantitile. ns prezumia neoclasic c agenii privai au ateptri legale de ce anume au de gnd cei care fac politica i c aceasta influeneaz comportamentul privai este important. Fr a presupune c tiu totul, ci doar c au ateptri rezonabil aproximate, anticiparea agenilor privai a aciunilor guvernamentale poate afecta efectul politicilor. Aceast realizare a avut un impact funda mental asupra analizei politicii macroeconomice. Att n modelul keynesian, ct i n cel monetarist, guvernul a fost o variabil exogen. ns, n reeaua neoclasic, guvernul i sectorul privat interacioneaz ncercnd s ghiceasc ce are de gnd s fac cellalt. Conducerea politic devine mai degrab un "joc", n care este important strategia i observarea celorlali juctori. Aceast schimbare n perceperea politicii ca fiind interactiv i nu exogen arc dou implicaii importante. Credibilitatea politicii Dac agenii privai analizeaz guvernul i ncearc s-i formuleze ateptri asupra comportamentului su viitor, nu conteaz numai ceea ce face guvernul, ci, de asemenea, conteaz i ce cred ageni c va face el n viilor. Aceasta nseamn c un guvem are nevoie de mai mult dect de politici curente corecte. De asemenea, el trebuie s stabileasc credibilitatea c n viilor va promova politici corecte.

924

PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI controversat. Printre principalele argumente n favoarea ci se afl i urmtoarele: 1. A fost capabil s mimeze comportamentul recent al economici SUA destul de bine statistic, negnd rolul fluctuaiilor cererii agregate n ciclul de afaceri. Sugereaz c poate fi adecvat o abordare integral pentru a nelege ciclurile i creterea, ntruct ambele reflect forele ce afecteaz curba LRAS. Distincia pe care o face este prin faptul c unele ocuri sunt temporare (i astfel au efecte ciclice), iar altele sunt permanente (i de aceea afecteaz creterea economic). 3. Furnizeaz introspecii valoroase asupra modului n care ocurile, indiferent de originea lor, se rspndesc n timp n diferitele sectoare ale economiei. Fcnd abstracie de problemele monetare, este posibil s se evidenieze mai multe detalii privind alegerea ntre 1,-hnnlr.oir

CAPITOLUL 43 CICLURILE DE AFACERI astfel de politici manageriale ale cererii pot fi nocive. La baza acestei predicii se afl afirmaia din modelele RBC c ciclurile reprezint rspunsuri eficiente la ocurile care afecteaz economia. Cei ce fac politica pot interpreta greit fluctuaiile ciclice drept deviaii de la echilibrul cu ocupare deplin a forei de munc, cauzate de fluctuaii ale cererii agregate. Cei care fac politica ar putea ncerca s stabilizeze producia i astfel s distorsioneze deciziile de maximizare luate de gospodrii i firme. La rndul su, aceast distorsiune va determina ca rspunsurile la ocurile reale (spre deosebire de ocurile nominale, ocuri monetare) s fie ineficiente. Deci numai o micn pane din economiti expun -aceste modele ca fiind descrieri complete sau rezonabile ale ciclurilor de afaceri, i deci numai o mic parte ia n serios implicaiile stricte cu privire la politic, muli accept punctul de vedere c perturbrile reale pot juca un rol important n ciclurile de afaceri. Bineneles, este extrem de controversabil obiecia c, indiferent de ciclul economic, el este rspunsul optim la ocuri, pe care nici o5

925 fiecare dat, dar tentaia de a o face o parte din timp, in special chiar nainte de alegeri, se poate dovedi irezistibil. n sistemul electoral din Regatul Unit, unde durata parlamentelor este flexibil, este, de asemenea, natural ca guvernele s doreasc alegeri generale ntr-un moment favorabil pentru ele n orizontul maxim de cinci ani. Un ciclu economic politic naiv, n care agenii privai nu reuesc niciodat s anticipeze c politicienii urmeaz s nvigoreze economia nainte de alegerile generale, este imposibil de justificat ntr-o lume a ateptrilor raionale. Aceasta se ntmpl deoarece nu exist nici un motiv ca alegtorif s fie prostii,-cu sigman nu n uiutl tenului, ntocmai cum ii formuleaz ateptrile legate de inflaie in corelaie cu comportamentul de fixare a salariilor (n curba Phillips a ateptrilor; vezi capitolul 40), la fel ci pot utiliza aceleai ateptri pentru a informa cu privire la comportamentul lor de alegtori i de a pedepsi un guvern care deliberat creeaz un decalaj inflaionist, chiar dac vor urma efectele complete ale inflaiei. Credibilitatea

economie la sfritul anilor '80, succednd inovaiile financiare de la mijlocul anilor '80. Critica Lucas sugereaz ci vor exista deplasri ale multor funcii c o m p o r t a m e n t a l e din sectorul privat, atunci cnd se nregistreaz schimbri semnificative de regim politic. A a d a r , efectele acestor schimbri de regim vor fi imposibil de prevzut cu acuratee utiliznd modele convenionale. Abordarea neoclasic a ciclurilor de afaceri este clar pentru o abordare non-intervenionist a politicii macro economice. Guvernele pot iniia ocuri, dar ncercrile sistematice de a stabiliza ciclurile vor li neutralizate de nsui caracterul lor previzibil. CICLURILE ECONOMICE REALE Un alt grup de economiti a preluat sarcina de a explica ciclurile de afaceri n contextul modelelor de echilibru din economic. Conform profesorului Alan Stockman de la

2.

|M,t n f l n i i f l i l ^'p s y r i j r ' i

niirAnA_

mm

^-seiaFHor

a U H U t^facc referire "T 4 monetar. Analiza ciclurilor reale de afaceri a evoluat de la ncercarea neoclasic de a explica fluctuaiile ciclice in contextul modelelor in care echilibrul prevaleaz ntotdeauna. n acest sens, modelele pot fi considerate ca o extensie a abordrii neoclasice. Dorina cercettorilor de a modela echilibrul reiese deoarece ei cred c metodele prin care politica monetar afecteaz rezultatele reale n modelul macro tradiional nu sunt total nelese. De asemenea, focalizarea ateniei asupra perturbrilor reale reflect ncercarea lor de a construi o latur mai convingtoare a ofertei pentru modelele macroeconomice.

Punctul de vedere asupra ciclurilor de afaceri ce se gsete n modelele RBC este acela c fluctuaiile venitului naional sunt cauzate de fluctuaii ale curbei verticale LRAS. Dimpotriv, teoria tradiional a fluctuaiilor are la baz fluctuaiile curbei AD. Explicarea fluctuaiilor ciclice c a r e a p a r n modelele R B C a r e la baz rolul ocurilor ofertei (ale productivitii), care-i au originea n surse ca modificrile preului petrolului, progresul tehnic i schimbri n gusturile populaiei. n aceast abordare, producia este ntotdeauna egal cu venitul naional potenial, dar chiar venitul naional potenial este cel care fluctueaz. Afirmaii cheie i critici Abordarea RBC este

S-a focalizat asupra integrrii explicrii unui numr de fapte pe care le-au ignorat alte abordri, cum ar fi fluctuaiile sezoniere i fluctuaiile ciclice, variaia mai redus a consumului fa de variaia produciei n ciclul de afaceri i modificrile pro-ciclice ale orelor lucrate i ale productivitii medii a forei de munc. Criticii abordrii se concentreaz asupra unor rezultate ncplauzibile exprim ngrijorare cu privire la un anumit comportament evideniat i obiecteaz c fenomenele menionate la punctul 4 au fost deja explicate satisfctor. Mai mult, ei sunt sceptici n legtur cu un model n care chestiunile monetare sunt total ignorate. De exemplu, ei evideniaz c modelele RBC nu pot furniza introspecii asupra corelaiei dintre bani i producie, corelaie care se afl n "inima" (nucleul) modelului macroeconomic tradiional. Mai mult. modelele R B C nu furnizeaz introspecii cu privire la regularitile empirice implicnd variabile nominale, cum ar fi preurile, care aparent variaz mai puin dect cantitile i preurile nominale care variaz pro-ciclic. Pe lng toate acestea, aa cum am vzut n capitolul 4 1 , orice model al ciclului care presupune absena omajului voluntar, chiar i n recesiunile severe, este improbabil s se bucure de o acceptare larg, dei uncie modele RBC au ncorporat recent unele caracteristici keyncsiene, cum ar fi preurile "ineriale" (rigide) n unele sectoare. Implicaii politice. Deoarece abordarea nu acord nici un rol cererii agregate n influenarea ciclurilor de afaceri, ea nu furnizeaz nici un rol pentru stabilizarea prin politici fiscale i monetare. ntr-adevr, modelele utilizate de aceast coal, pn n prezent, prezic c utilizarea unor

4.

avea nici un scop fa eum x i s t * ^ f e a H t t e ) de a-i a p t a pe cei care fac politica s vindece recesiunile i s amelioreze omajul; iar cele 30 milioane de omeri din Europa ar fi voluntar lenei, fie deoarece au preferat odihna muncii la rate ale salariului corect percepute sau. n contradicie cu ateptrile raionale, ei au subestimat sistematic n predicii rata real a salariului consecutiv n mai muli ani. CICLUL ECONOMIC POLITIC Chiar din 1944 economistul keynesian de origine polonez Michacl Kalecki (1899 - 19709) a avertizat c, o dat ce guvernele vor nva s manipuleze economia, ele ar putea realiza un ciclu al economici cuplat cu alegerile. n perioadele pre-clcctorale, ele ar crete cheltuielile i ar reduce impozitele. ocul expansionist al cererii rezultat ar crea o ocupare ridicat a forei de munc i condiii economice bune, care ar ctiga sprijinul alegtorilor pentru guvern Dar, decalajul inflaionist rezultat ar conduce la un nivel al preurilor n cretere. Deci, dup ce alegerile au fost ctigate, guvernul ar reduce cererea pentru a nltura decalajul inflaionist, furniznd, de asemenea, condiii pentru o nou expansiune nainte de urmtoarele alegeri. Aceast teorie invoc imaginea unui guvern maximizator de voturi, ce manipuleaz ocuparea forei de munc i venitul naional n scopuri pur electorale. Puini oameni cred c guvernele fac ntr-adevr asta deliberat de ' In realitate, este mai mult o presupunere dect o predicjie, deoarece este implicita in presupunerea unei goliri continue a pieei. Aceasta face ca, indiferent de ce se ntmpla n economic ca rspuns la ocuri reale, s fie o ajustare optim (de echilibru), schimbrile politice putnd numai si interfere Acesta nu esie un rezultai al analizei politicii actuale, ci este un rezultat al presupunerii cxistertci echilibrului.

electorale, chiar i acolo unde ateptrile suni raionali atta vreme ct partidele politice rivale au agende politice diferite. Abordarea unor alegeri, combinat cu o probabilitate n continu schimbare ca un partid diferit s vin la putere, influeneaz ateptrile cu privire la politicile viitoare i, astfel, schimb comportamentul chiar nainte ca alegerile s aib loc. Aceast abordare partizan nu prezice un model simplu de boom preelectoral i depresiune post-electoral (care oricum nu este sprijinit fenomenele reale 6 ). Mai degrab, pur i simplu ca afirm c ateptrile cu privire la rezultatele electorale sunt importante i c ele pot cauza ocuri aproape n orice moment, prin schimbrile ateptrilor firmelor i ale consumatorilor in ceea ce privete viitorul. "STOP - GO" (OPRIRE - PORNIRE) Un ciclu indus politic poate aprea chiar i in absena unor consideraii electorale i a unor diferene partizane. Este ndeajuns ca guvernul i agenii privai s fie puin cam miopi. n aceast teorie, cnd exist recesiune i preuri relativ stabile, publicul i guvernul consider omajul ca fiind problema economic primordial. n aceste condiii, guvernul genereaz un oc expansionist al cererii. Acesta, plus forele naturale cumulative, cum ar fi * Din 1960 pani in prezent. n Regatul Unit. au avut loc opt alegeri generale (cele dou din 1974 sunt socotite ca una sigura) Trei au avui loc in condiii relative de boom. dar. n dou dintre ele ( cele din 1964 si 1979), guvernul de la conducere a fost nvins. Rmne deci doar 1987 ca singurul caz clar de boom preelectoral, care a fost urmat numai un an mai trziu de o severi nsprire a politicii. In 1983 i 1992, guvernul a rmas la putere n ciuda recesiunilor i omajului ridicat, in 1970 i 1974 (februarie) guvernele au organizat alegeri n fazele de recesiuni (in 1970 a fost ultima parte a unei recesiuni, in 1974 a fost in timpul inla6rii recesiunii) i au pierdui. In 1966 a existai o relativi ncetinire i o criz a balanei de pli, dar guvernul la conducere a ctigai.

* Alan C. Stockman. "Teoria ciclurilor economice reale: ghid, evaluare si direcii noi". Federal Reserve Bank of Cleveland Monthly Review (1988). pag 24-47.

926

PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI mondial generate de rzboiul din Coreea de la nceputul anilor '50 i rzboiul din Vietnam de la sfritul anilor '60 i nceputul anilor '70. Pn nu demult, cele mai importante ocuri ale ofertei au fost modificrile preului la energie, asociate cu creterile preurilor OPEC la petrol. (Variaiile preurilor la combustibili sunt prezentate n figura 43.3.) Faptul c toate rile importante au fost afectate simultan de aceste ocuri ale preurilor energici a contribuit mult la asigurarea c recesiunile din 1974-1975 i 1980-1982 au fost fenomene mondiale ce nu puteau fi explicate doar prin ocuri ale cererii interne. De asemenea, ciclul economic din Germania (i poate cele din cea mai mare parte a Europei) a fost afectat de cderea Zidului Berlinului din 1989 i de costurile semnificative de reconstrucie ce au urmat. (Acesta reprezint att un oc al cererii i unul al ofertei). Cei mai muli economiti sunt acum de acord c ocurile cererii ct i ocurile ofertei pot fi ambele importante, c cei mai muli dintre factorii analizai aici

CAPITOLUL 43 CICLURILE DE AFACERI 6. Monetaritii consider c principala cauz a ciclurilor de afaceri este reprezentat dc modificrile ofertei monetare. Muli keynesieni consider c esle vorba de oscilaiile cheltuielilor autonome (investiii i exporturi). coala neoclasic evideniaz c numai modificri neateptate ale cererii agregate vor avea efecte reale. Teoreticienii ciclului economic real presupun c ocurile din partea ofertei declaneaz ciclul ntr-un model de golire a pieei. In modelul neoclasic, politicile cererii sistematice nu afecteaz venitul naional. agregate

927 declana cicluri, dar nu exist dou cicluri care s fie exact la fel.

multiplicatorul i acceleratorul, genereaz cretere economic i reduc omajul. Dar, pe msur ce venitul na(ional crete peste nivelul su potenial, nivelul preturilor ncepe s creasc i el. n acest punct, se declar c omajul nu mai constituie o problem. Acum, inflaia este vzut ca fiind problema economic primordial a naiunii i sc genereaz un oc contracionist al politicii. Forele cumulative naturale sc manifest nc o dat, reducnd venitul la nivelul recesionist. Inflaia sc reduce, dar crete omajul, lsnd nc o dat scena liber pentru un oc expansionist care s soluioneze problema omajului. Muli economiti au criticat politica guvernamental n trecut nvinuind-o de generarea fluctuaiilor urmrind neprevztor mai nti o expansiune pentru rezolvarea problemei omajului (sau atingerea unei creteri reale) i apoi o contracie pentru a rezolva problema inflaiei. Acest fenomen a aprut destul de des n Regatul Unit pentru a fi numit politica o p r i t - p o r n i t sau, mai simplu, oprit - pornit. f i m n i i dinii

Teme pentru recapitulare Comportamentul ciclic al sectoarelor. Cheltuieli pentru bunuri durabile i cheltuieli pentru bunuri non-durabile. Partea din PIB reprezentat de profiluri i cea reprezentat de salarii. Acceleratorul. Interaciunea multiplicator - accelerator. Curba Lucas a ofertei agregate. Oscilaiile monetare neateptate. Rigiditatea politic. Credibilitatea. Ciclul economic politic. Slnp.nr.^.

7.

8.

9.

Credibilitatea politic este important o dat ce s-a observat c comportamentul agenilor economici privai este influenai de ateptrile lor legate de ^""jajfltofia^inirmnmrnliak

condiiile unei rate de schimb fixe, cele dou scopuri politice concurente erau balana de pli i ocuparea deplin. Balana de pli putea oricnd fi mbuntit prin reducerea venitului naional, reducndu-se astfel impor turile, care sunt direct proporionale cu venitul, dar aceste msuri ar crete omajul. Conflictul a ncurajat oscilaiile politice; venitul era cnd micorat pentru a nltura un deficit al balanei dc pli, cnd sporit, pentru a nltura omajul sever. OCURI ALE OFERTEI Toate abordrile: montariste, keynesiene i neoclasice ale ciclurilor de afaceri presupun c ciclurile sunt declanate de ocuri ale cererii - modificri ale ofertei monetare, modificri ale investiiilor autonome i surprize monetare. Numai coala ciclului real de afaceri, abordrile pe care le-am discutat mai sus, evideniaz ocurile venind din partea ofertei economiei. Evident, ns, orice oc care perturb echilibrul economiei poate genera un rspuns ciclic atta vreme ct exist un anumit proces dc reglare ntrziat in cadrul economiei. Dc asemenea, remarcai c, aa cum reiese clar din partea (ii) a figurii 27.3, cele dou cicluri extreme ale iclivitii economice din acest secol au fost asociate cu >rtmul i al doilea rzboi mondial. Impactul unui rzboi supra economiei este complex, ns are atl elementele i m n oc al cererii, ct i ale unui oc al ofertei. Au xistal, de asemenea, ocuri mai mici pentru economia S putea obiecla c omajul a fost abandonat ca int de guvernul iscrvalor din anii 1980. ns, boom-ul din anii 1985 - 1988 iwson), alimentat de reducerile de impozite si sporirea rapida a ofertei netarc. urmate de o cretere brusc a ratelor dobnzilor i marin de e. este cel mai dramatic ciclu oprit - pornit dintre loate.

niciodat adecvate fiecrui caz. Trendul pe termen lung al PIB real csle ascendent, dar, n ciuda a peste jumtate de secol de analiz macroeconomic asupra politicii de stabilizare, ciclurile trendului par s fie endemice. In principiu, cei care fac politica dein instrumentele necesare pentru a reduce fluctuaiile din economie, dar, n practic, adesea ei nrutesc lucrurile.

Sumar1. Produciile diferitelor sectoare tind s se modifice n acelai sens n ciclul de afaceri. Producia bunurilor de investiii tinde s fluctueze mai mult dect cea a bunurilor de consum i serviciilor. Cererea pentru bunurile durabile fluctueaz mai mult dect cea pentru bunurile nondurabile. Preurile tind s varieze pro-ciclic, ns cu o ntrziere de aproximativ un an dup modificrile produciei. Profiturile sunt puternic pro-ciclice, dar partea din venitul naional reprezentat de salarii este uor contra-ciclic. n economie, ciclurile pol rezulta din ocuri exogene ntmpltoare sau din modificri discrete ale variabilelor exogene, combinate cu interaciunea dinamic a multiplicatorului i acceleratorului (sau multe alte posibile mecanisme de reglare ntrziat).

2.

3.

4.

5.

CAPITOLUL 44

Macroeconomia ntre retrospectiv i perspectiv

Intervenionitii versus non-interventionitii Punctul de vedere non-intervend'onist

Progresul economiei Sumar Teme pentru recapitulare

Conceptul de echilibru Deschiderea macroeconomiei

930

PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI agenilor s asigure o optimizare continu a structurilor economiei de pia (cum este cazul modelelor neoclasice sau al ciclului real al afacerilor), se pot dovedi atractive din punct de vedere intelectual, dar, n cele din urm, ele pot s nu fie mult prea rodnice. Toate tiinele caut s apeleze, pe ct posibil, la modele simple, i nu ncearc s construiasc un model complex, care, n final, s nu mai poat fi neles cu uurin. tiina n general progreseaz prin dezbateri, unde se reunesc att prin argumente care susin anumite idei, ct i contra-argumente, care le contest. Economia nu se abate de la aceast tendin, valabil pentru orice alt tiin, i, ca atare, faptul c economitii nu reuesc, dc cele mai multe ori, s ajung la un consens de idei i opinii nu diminueaz cu nimic din valoarea tiinific a economiei. Mai degrab, acest fapt indic c economia este o disciplin sntoas care se mic i se dezvolt rapid. Dar, n ultim instan, teoriile vor trebui s fie validate i testate pe baza datelor existente. n acest nmhlanwlri capitol vom rmrtant relua doar unele dintre

CAPITOLUL 44 MACROECONOMIA N RETROSPECTIV l N PERSPECTIV n plus, muli nonintervenioniti cred c instrumentele politicii sunt uneori att dc dure nct utilizarea lor este adesea contraproductiv. Efectele unei anumite politici pot fi att de nesigure, n funcie att de momentul n care se aplic, ct i de putere, nct adesea mpiedic, n loc s mbunteasc performana economiei. Ei admit totui c, ntr-o politic modern, o anume prezen a guvernului este inevitabil. Astfel, o stare de non-intervenie total este imposibil; mai degrab, ceea ce este recomandat de non-intervenioniti este intervenia direct minimal n sistemul pieei, cu excepia unor situaii n care intervenia poate crete flexibilitatea economiei de pia, nlturnd rigiditile instituionale. (Exemple ar putea include reformele sindicatelor din timpul guvernrii doamnei Thatcher i privatizarea industriilor naionalizate, care amndou au redus rolul politicilor intervenioniste anterioare). Guvernul este ns responsabil pentru asigurarea unui mediu stabil. n care poate funciona, aa cum trebuie, un sector privat.

931

M

ACROECONOMIA, n fomia sa modern, exist de aproape 60 de ani. n acest timp ea s-a dezvoltat enorm, devenind aparent tot mai sofisticat. Astfel, dac primele modele puteau fi explicate utiliznd doar cteva ecuaii, modelele modeme de previziune au adesea sute de ecuaii, care, n plus, devin tot mai laborioase (Unii autori comenteaz totui acest fapt i ncearc s sugereze c nu s-a amplificat att complexitatea economiei, ct, n special, nelegerea complexitii economiei, care a devenit astfel tot mai dificil). n ceea ce ne privete, credem c studierea macroeconomiei a permis o amplificare considerabil a nivelului de nelegere a fenomenelor economice, luate n ansamblu, i c acest nivel al nelegerii continu s se mbunteasc tot mai rapid astzi, poate mai mult ca oricnd. Multe dintre observaiile valide, generate de studiul macroeconomiei, sunt simple, aplicate la nivel global i pot fi explicate fie n cuvinte, fie n diagrame simple bidimensionale. ncercrile de a avansa n -JnielpgrTffl marrnfrnniiiiiipi iprin npi-liirf-n li n n t m r a u > iVilirririlinS-'. Reducionismul se refer la ncercarea de a explica comportamentului agregat prin explicarea comportamentului sub-componcntelor acestuia. Aceasta nseamn cutarea unei "microfundarnentri" pentru ntreg comportamentul agregat Chiar i in alte tiirfe acest lucru nu are ntotdeauna succes. Astfel, orict am ncerca s sludiem atomii individuali de oxigatj i de hidrogen, aceasta nu ne-ar ajuta s nelegem cum s-au combinat ei pentru a rezulta apa. Astfel, unele reliii stabile -.ire caracterizeaz comportamentul agregat nu au corespondert n . LMnportamentul individual al componentelor. Punctul cheie pentru nelegerea unei astfel de abordri este faptul c nu trebuie s cutm, in mod obligatoriu, regulariti n comportamentul economic, apelnd. n acest sens, la o continu dezagregare.

se concentreze asupra controlrii inflaiei i asigurrii unui climat stabil in care firmele private pot nflori. PUNCTUL DE VEDERE INTERVENTIONIST Intervenionitii cred c funcionarea economiei de pia liber este adesea departe de a fi satisfctoare. Uneori piaa nu d dovad c dispune de fore auto-reglatorii puternice i , ca atare, economia este confruntat cu perioade prelungite de amplificare a omajului. Alteori, pieele tind s se "supra-corecteze", determinnd economia s oscileze ntre dou situaii extreme, date, fie de o sever recesiunie, fie de un decalaj inflaionist. Intervenionitii susin c, dei politicile interven ioniste sunt imperfecte, ele s u n t totui suficient de bune pentru a permite mbuntirea funcionrii economici. Punctul de vedere interventionist ncepe prin a critica; ipoteza n virtutea creia se presupune c echilibrul arta nnir Nimr-ni nu i nulul di-mnn.lra . fe^Bls^&^r^S i"?^"Tiyt fitii ol igopon*ste i monopoliste) coexist, aa dup c u m se ntmpl n economiile reale modeme. Fr a putea dovedi acest lucru, nu putem considera c exist o predicie teoretic a unicitii echilibrului macroeconomic, cel puin n econo miile modeme. ntr-adevr, dovezile din microeconomie legate de modificrile tehnologice endogene, abordate i prezentate i dintr-o perspectiv macroeconomic, n capitolul 33, sugereaz absena unicitii echilibrului. Dac aceste ocuri care afecteaz economia influeneaz nivelul i direcia*n care vor fi ndreptate cheltuielile de cercetare - dezvoltare, atunci economii identice afectate de ocuri diferite, chiar dac acestea sunt apoi nlturate, nu se vor ntoarce la puncte identice de start. 2 O alt parte a criticii intervenioniste este bazat pe dezvoltarea teoriilor care ridic ntrebri i care enun dubii legate de ipoteza de unicitate ce poate fi aplicat pieei muncii. Aceste teorii au aprut parial ca urmare a ncercrilor de a explica recesiunile prelungite care au stpnit cele mai multe dintre rile UE la nceputul anilor '80 i, respectiv, la nceputul anilor '90. O clas de astfel de teorii este bazat pe ideea histerezis (prezentat n capitolul 41), care descrie situaia n care starea de echilibru a unui sistem depinde de maniera n care este abordat acel echilibru. n astfel de Noile teorii ale creterii economice endogene se afl n spatele asa-numilei "noii economii", care a influenat noile strategii politice adoptate de ctre Partidul Laburist din Regatul Unit, i care au fost anunate n septembrie 1994. Aceasta implic, printre altele. ncurajarea guvernamental a investiiilor n capitalul uman i n infrastructura. Idcca cheie a teoriei legate de creterea economic endogen este c exist cxtemaliti legale de formarea capitalului. Astfel, investiiile guvernamentale pot crete productivitatea capitalului privat, iar creterea mai rapid de astzi creeaz premise favorabile pentru o cretere mai rapid mine (deoarece capitalul dc mine va funciona fiind nconjurat de un volum tot mai mare de capital.)n r

1

tem

politicii economice, lansnd o ntrebare de tipul: oare cei care iau decizii politice pot mbunti lucrurile printr-o intervenie activ? Vom relua apoi unele aspecte cheie ale modelelor macroeconomice, i vom ncerca s analizm modul n care acestea au evolua) ele n timp. n final, ne vom reaminti c economia pozitiv se refer la adaptarea teoriei n conformitate cu ceea ce evideniaz realitatea concret.

Interventionist.! versus non-intervenionitii

U

N mod simplu de clasificare a abordrilor din macroeconomie este de a face o distincie clar ntre cei care cred c interveniile politice guvernamentale pot mbunti activitatea economic i cei care cred c nu este posibil acest lucru. n teoria macroeconomic, de regul, se obinuiete ca adepii keynesismului s fie considerai drept intervenioniti, n timp ce monctaritii Ineo-clasicii i teoreticienii ciclului real al afacerilor) s fie calificai drept nonintervenioniti. Acest lucru poate fi, n mare parte, corect, dar nu ntotdeauna. De exemplu, unii kcynesieni moderni ar putea fi destul de fericii dac politica monetar ar fi focalizat asupra controlului ratei inflaiei, i nu asupra ncercrii de reglare fin a activitii economice, pe termen scurt. PUNCTUL DE VEDERE NON-INTERVENION 1ST N'on-intervenionitii cred c economia bazat pc piaa ;ber funcioneaz destul de bine de una singur. Dei ocurile afecteaz sistemul, ele sunt resorbite, n opinia

acestor autori, destul de repede i adesea fr dureri, prin ajustrile operate de nsui sistemul pieei. Dc exemplu, creterea preurilor ntr-un anumit sector, aflat in ascensiune, poate duce la atragerea de resurse din sectoarele sau regiunile aflate n declin. Drept rezultat, resursele (i n special resursa uman) rmn, de obicei, n situaia dc ocupare deplin, astfel nct nu este nevoie s se apeleze la politici de diminuare a omajului. n conformitate cu unele puncte dc vedere, care au n vedere o astfel de abordare, omajul este prin excelen voluntar. Non-intervenionitii susin c performana n macroe conomie va fi cea mai convenabil i cea mai satisfctoare d o a r dac este lsat doar pe seama funcionrii pieei libere. Unii adepi ai acestei abordri admit totui c exist i omaj involuntar, dar, n acelai timp, ei susin c sistemul pieei funcioneaz destul dc bine pentru a nu mai fi nevoie s se apeleze la politici de combatere a omajului.

lui: iiapBrral^oteriial^zocst vedere este bazat pe convingerea c, n rice moment economia are un nivel unic de echilibru al venitului naional i al numrului total de angajri care nu poate fi modificat de politica adoptat. Se crede uneori c unicitatea echilibrului cu numr complet de angajri este acelai lucru cu o curb LRAS vertical. Acest lucru este incorect deoarece argumentul pentru o curb LRAS perfect inelastic (vezi capitolul 32) nu necesit un echilibru unic. Acest lucru se bazeaz ns pe absena iluziei banilor. Pentru a vedea acest lucru, s presupunem c exist un nivel de echilibru al venitului naional compatibil cu un anume echilibru pe fiecare dintre pieele economiei. Dac adugm acum un zero tuturor preurilor, nimic nu se schimb cu adevrat i acelai echilibru real va fi compatibil cu noul nivel al preurilor. Acest argument arat c, orice venit naional unic de echilibru care exist este compatibil cu orice nivel al preurilor - dat fiind fie i numai faptul c nu exist o iluzie a banilor. Cu alte cuvinte, orice venit naional n echilibru real dat este asociat cu o curb LRAS vertical, artnd c nivelul venitului este independent de nivelul preurilor. Aceasta ns nu dovedete unicitatea deoarece raionamentul se aplic oricrui venit de echilibru, indiferent cte puncte de echilibru exist. Non-intervenionitii obiecteaz c venitul potenial este neafectat de comportamentul ciclic al economici. Astfel, nu este nevoie s ne ngrijorm legat de ce anume se ntmpl cu venitul naional potenial i cu angajrile corespunztoare atingerii unei situaii de echilibru, arunci cnd economia este lsat s urmeze indiferent ce cale ciclic, care este indus de ctre forele dc pia i de ctre sectorul privat. Economia se va ntoarce ntotdeauna, n opinia acestor autori, la o situaie dc echilibru. Politica guvernamental poate astfel fi lsat s

m

932

PARTEA a X-a PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI omeri sau de angajai cu jumtate de norm pentru o perioad mult mai lung de timp - uneori chiar pentru tot restul vieii. Pentru a vedea cealalt fa a monedei, s considerm o perioad de boom caracterizat printr-un decalaj inflaionist, cu un venit naional situat peste nivelul su potenial i cu o ocupare a resurselor situat peste nivelul caracterizat de outputul potenial, (S ne reamintim c situaia de "ocupare complet a resurselor " corespunde venitului naional potenial). Boom-ul poate determina oamenii s achiziioneze un stoc mai mare de capital uman dect ntr-o situaie corespunztoare ocuprii depline. Atunci cnd condiiile se rentorc la normal, venitul potenial poate fi mai ridicat deoarece mai mult capital uman nseamn mai mult producie, pentru un numr dat de angajri. Mai mult, numrul de angajri corespunztor unei situaii de echilibru poate fi mai ridicat, deoarece o for de munc mai bine calificat are o productivitate marginal mai ridicat, care genereaz o cerere mai ridicat pentru for de munc, corespunztor pentru orice salariu real dat exogen.

CAPITOLUL 44 M A C R O E C O N O M I A N RETROSPECTIVA l N PERSPECTIVA interesele celor angajai n mod curent, care nu sunt dispui s-i reduc salariile pentru a crete numrul de angajri ale non-membrilor. Aa-numitele modele legate de cei din interior i, respectiv, de cei din afar, atunci cnd se analizeaz piaa muncii ncearc s ofere o posibil explicaie a faptului c salariile nu se ajusteaz conform modelului tradiional de abordare a pieei muncii. Salariile sunt, n viziunea acestor modele, rezultatul negocierii ntre patroni i cei care se afl "nuntrul" firmei i care sunt reunii, de cele mai multe ori, n sindicate. Aceasta furnizeaz un posibil raionament pentru care unii autori susin .o eventual modificare a instituiilor pentru a asigura o oarecare reprezentare n cadrul nego cierilor salariate a omerilor. Dar, n absena unei astfel de reforme majore, aceste modele de abordare, furnizeaz, de asemenea, un raionament pentru a nelege de ce trebuie ca, pe ct posibil, eventual apelnd la o intervenie guvernamental, s se previn apariia unor perioade ndelungate de omaj - perioade care i pun pe omeri n imposibiltatea dc-a avea ceva de spus legat de raportul de j! (ie ocupare,

933

cazuri se spune ci echilibrul depinde de calea de abordare. Bineneles, el nu poate fi ns unic. Un mod n care un echilibru poate fi dependent de calea de abordare este cel privit prin intermediul capitalului. Pentru a vedea ce anume este implicat, s presupunem, pentru nceput, c economia se afl ntr-o poziie de echilibru macroeconomic. Vom avea apoi n vedere dou posibile cazuri. Astfel, n cazul I presupunem c exist o scurt recesiune, urmat de ntoarcerea la venitul naional potenial i la situaia corespunztoare ocuprii depline. n cel de-al doilea caz, presupunem c ne confruntm cu o recesiune prelungit, care cuprinde o mare parte dintr-un deceniu, i care este urmat apoi de o ntoarcere la nivelul venitului naional potenial i la situaia corespunztoare ocuprii depline. S considerm, mai nti, efectul asupra capitalului fizic. n timpul unei scurte recesiuni, capitalul fizic i factorul munc nu vor putea fi utilizate. Atunci cnd relansarea se produce relativ rapid, capitalul i munca neutilizate vor putea fi din nou utilizate i se va restabili un nou echilibru care va fi acelai cu punctul de echilibru ^iwarm.iiiiuiiiiir iniial utinni nrinii

problema: Ct de mult instabilitate se poate tolera legat de un anumit agregat pentru a asigura stabilitatea unui alt agregat care este corelat cu primul? S presupunem, de exemplu, c guvernul decide s adopte obiectivul unei stabiliti a bugetului, ca pe o parte a unui mediu stabil. Aceast "stabilitate" reclam ns o mare instabilitate n politica fiscal, care induce, la rndul ei, o modificare a impozitelor, taxelor i cheltuielilor guvernamentale. Veniturile obinute din impozite i taxe depind de interaciunea existent ntre ratele de impozitare i nivelul venitului naional. Cu rate date ale impozitelor, veniturile obinute din impozitare se schimb asemenea fluxului i refluxului ciclului. O balan bugetari stabil ar necesita ca guvernul s creasc ratele de impozitare i s reduc cheltuielile guvernamentale n perioadele de recesiune i s scad ratele de impozitare i s creasc cheltuielile guvernamentale, n perioade de boom. Nu numai c un astfel de fapt irosete potenialul bugetului de a aciona ca un stabilizator, dar marea instabilitate a mediului fiscal este cauzat de schimbri continue att n ratele de impozitare ct i n nivelul

cererea poate fT prea sczut pentru a se angaja tot capitalul existent. Atunci cnd economia se va revigora, n cele din urm, stocul de capital rmas va putea fi utilizat complet, n timp ce va exista nc relativ mult for de munc neangajat. Astfel, venitul naional potenai va fi atins la un nivel mai sczut corespunztor unei situaii de ocupare deplin a resurselor, comparativ cu cazul n care asistm la o recesiune scurt, deoarece stocul de capital va fi mai mic, ca rezultat al unei perioade mai lungi de recesiune. (Acest argument presupune un raport fix capital - for de munc, ncorporat n capitalul existent). Rezultate similare pot aprea legat de capitalul uman. O recesiune scurt va avea un efect relativ mic asupra capitalului uman. O recesiune prelungit ns va determina muli tineri care intr pentru prima oar pe piaa muncii s rmn ani de zile fr un loc de munc, pierznd astfel oportunitile legate pentru practica la locul de munc i de exersarea cunotinelor i a abilitilor lor n practic. Atunci cnd economia se revigoreaz, aceti tineri au un capital uman cu mult diminuat prin neexercitarea capabilitilor; cu alte cuvinte, capitalul uman s-a uzat prin neutilizarca sa corespunztoare imediat dup scurgerea perioadei de formare. Mai mult, chiar i persoanele care au avut de lucru n timpul recesiunii pot s fie mai puin nclinate s investeasc n capitalul uman deoarece perspectivele de a se muta ntr-o slujb mai bun nu preau s fie prea optimiste. ntruct capitalul este productiv, mai puin capital uman implic mai puin producie. Atunci cnd, n final, apare perioada de revigorare, venitul naional potenial, corespunztor unei situaii de ocupare deplin, va fi astfel mai sczut dect ar fi fost dac recesiunea ar fi fost de scurt durat. Mai mult, cei care au pierdut ansa de dezvoltare a capitalului urnan pot rmne n starea de

stabilizare pentru a preveni perioade prelungite de recesiune. Mai mult, se consider c, n aceste perioade, ar trebui s se asigure, ntr-o mai mare msur, recalificarea sau, dup caz, reconversia profesional, a celor care altminteri ar rmne omeri pentru perioade ndelungate de timp. Aceast manier de abordare se constituie, de asemenea, ntr-un set de posibile explicaii ale faptului c, n general, se consider c decalajele recesioniste, nsoite de un omaj ridicat, se pot dovedi uneori mai grave dect decalajele inflaioniste caracterizate de o inflaie moderat i de un numr relativ mare de angajri. O alt surs de non-unicitate a echilibrului macroeconomic apare din comportamentul pe care l pot adopta sindicatele. S presupunem c sindicatele neleg conflictul care poate aprea ntre salariile tot mai mari solicitate i numrul tot mai mare de angajri, conflict care se poate evidenia, din punct de vedere geometric, prin intermediul curbei cererii de munc, care are o pant negativ. S presupunem c sindicatele sunt interesate doar de ce se ntmpl cu membrii lor. O scurt recesiune duce la concedieri, dar cei fr locuri de munc rmn n sindicat i sunt reangajai atunci cnd apare perioada de revigorare. Dac considerm acum c ne confruntm cu o recesiune prelungit, atunci vom constata c numrul complet de angajri scade, dar de data aceasta, omerii sunt eliminai din sindicat. Sindicatul, interesat, n principal, de soarta membrilor si cureni, va dori atunci s protejeze nivelul existent al salariilor. omerii nu vor avea nici un cuvnt n aceast problem deoarece nu mai sunt considerai a fi membri de sindicat. Deci, atunci cnd economia se confrunt cu o perioad mai ndelungat in care rata omajului se situeaz la niveluri ridicate, economia va avea tendina de a se stabiliza n jurul unei astfel de situaii, deoarece sindicatele vor proteja

Ipoteza de unicitate a echilibrului macroeconomic n orice moment este o i p o t e z i , c a r e nu rezult din nici o teorie a echilibrului general i c a r e nu descrie nici o situaie real existeni n economie. Aceast ipotez este contrazis de dovezile existente n favoarea aanumitei histerezis i, respectiv, n favoarea creterii economice endogene. Rolul politicii Diagnosticele date bolilor economiei att de ctre nonintervenioniti ct i de ctre intervenioniti au condus, ntr-un mod deloc surprinztor, la reete foarte diferite n legtur cu rolul politicii economice. PRESCRIPIILE NON-INTERVENIONISTE Nu este necesar s apelm neaprat la o clasificare a politicilor non-intervenionistc n funcie de ocuparea deplin i de preurile stabile. Aceasta deoarece nonintervenionitii cred c ambele scopuri vor fi atinse prin aceeai politic de baz: asigurarea unui mediu stabil, n care s poat opera sistemul pieei libere. Asigurarea unui mediu stabil. Muli autori consider c crearea unui mediu stabil prin non-intervenie (vzut subtil i ca inactivitate), aa cum pledeaz nonintervenionitii. este mai uor de spus dect de fcut. Ne vom concentra n cele ce urmeaz asupra prescripiilor legate de stabilirea unor politici fiscale i monetare stabile. O problem major care trebuie avut in vedere este ci variabilele macroeconomice sunt intercorelate. Stabilitatea uneia poate implica instabilitatea celorlalte. n astfel de cazuri trebuie fcut o alegere. Se pune astfel

--mielor de impozitare. Stabilitatea este necesar astfel nct sectorul privat s poat face planuri de viitor ntr-un climat n care obligaiile de impozitare i cererea guvernamental par s fie cunoscute. Orice obiective legate de buget ar t r e b u i e s fie stabilite astfel n medie pe o perioad destul de lung pentru a acoperi un ciclu tipic. Stabilitatea dc la un an la altul ar trebui s se refere mai c u r n d la ratele de impozitare i la programele de cheltuieli g u v e r n a mentale i mai puin la dimensiunea bugetului. Aceast abordare, la rndul su, reflect faptul c bugetul guvernamental nregistreaz nite variaii ciclice, avnd cele mai mari deficite n perioadele de recesiune i cele mai mari surplusuri n perioadele de boom. Avocaii unui mediu monetar stabil pledeaz dc fapt pentru o inflaie stabil. Se mai poate discuta dac ar fi fezabil o rat zero a inflaiei. Politica monetar impus de non-intervenioniti. in anii '70 i '80, a vizat stabilirea unei rate obligatorii de cretere a emisiunii monetare i meninerea acesteia. Pentru a stabili o astfel dc sarcin, banca central trebuie s estimeze rata cu care va crete cererea dc bani, dac venitul naional actual ar fi egal cu venitul naional potenial i dac nivelul preurilor ar fi stabil. Ca o prim aproximare, aceasta poate fi lual drept rata la care nsui venitul naional potenial crete. Aceasta devine apoi rata obligaiorie dc cretere a emi siunii monetare. Propoziia-chcie este c emisiunea monetar ar trebui s se schimbe gradual de-a lungul unui traseu stabil, care este independent de variaiile pc termen scurt ale cererii de bani, determinate de schimbri ciclice ale venitului naional. Se pune astfel ntrebarea: O regul pentru creterea monetar ar asigura oare o stabilitate monetar? Rspunsul este : nu neaprat.

934

PARTEA a X-a

PROBLEME SPECIFICE MACROECONOMIEI

CAPITOLUL 44 MACROECONOMIA N RETROSPECTIVA I N PERSPECTIV considernd c aceasta este cea mai bun politic procretere care poate fi promovat pentru a asigura cu adevrat creterea economic. n opinia nonintervenionitilor, economia nici nu are nevoie dect ntr-o mic msur de implicarea guvernamental pentru derularea activitii n diferitele sectoare de activitate. Mai mult, aceti economiti se declar fi i n favoarea privatizrii tuturor sectoarelor de activitate, ramurilor sau firmelor care pot fi adaptate mai bine la funcionarea mecanismelor pieei; unii autori aparinnd acestei orientri consider c privatizarea ar trebui aplicat oriunde piaa se poate dovedi capabil s furnizeze un bun sau un serviciu. PRESCRIPII INTERVENIONISTE Intervenionitii pledeaz pentru aplicarea unor politici economice difereniale n raport cu cele trei obiective majore ale macroeconomiei care vizeaz: asigurarea unui nivel nalt de ocupare; stabilitatea preurilor; creterea economic. Pe msur ce vom prezenta pe rnd fiecare dintre prescripiile legate de cele trei obiective

935

Asigurarea unei r a t e stabile de cretere m o n e t a r nu asigur i un mediu m o n e t a r stabil. Deficitele i surplusurile m o n e t a r e d e p i n d de relaia eiistcnt ntre oferta i cererea de bani. Regula pentru creterea monetar are n vedere oferta monetar. Ce se ntmpl ns cu cererea? Problemele apar atunci cnd curba cererii de bani se deplaseaz. De exemplu, plata dobnzii pentru conturile curente a dus la o cretere a cererii pentru aceste conturi. n acest caz, dac Banca Angliei a aderat la o regul rigid pentru creterea monetar, atunci am fi asistat la o cerere excesiv de bani i ratele dobnzilor ar fi crescut. n acest mod, presiunile contracioniste s-ar fi exercitat asupra economiei. Se pune astfel problema: Ar trebui oare banca s se "blige ea nsi la o regul de cretere procentual sau ar rebui pur i simplu s opereze n condiii neanun|ate i osibil destui de variabile? Regula anun|at face mai nnpl evaluarea msurii n care banca i atinge 'btectivele. De asemenea, ar preveni cedarea bncii in ia tentaiei de a regla fin economia. -)n dezavantaj a l regulii ,,....,ri a r n

Dificultile aplicrii creterii monetare stabile n Regatul Unit n faa inovaiilor financiare, care au deplasai funcia de cerere a banilor (discutat in capitolul 38), au dus la abandonarea de ctre un pretins guvern monelarist a regulilor fixe pentru cretere monetar. Poziia non-intervenionist a sprijinit cauza indepen denei bncii centrale, i a pledat pentru a i se stabili bncii centrale drept unic nsrcinare doar asigurarea unei stabiliti a preului. Motivul care a fcui s se pledeze pentru independena bncii centrale a vizat meninerea acesteia ct mai departe de presiunile exercitate de politicile pe termen scurt, cu intenia de nlturare a tentaiei de a aplica politici care s genereze boom-uri pe termen scurt (n special nainte de alegeri). Cu toate acestea exist nc ferm nrdcinat credina c, dac ar putea fi atins, stabilitatea preurilor ar ajuta mai mull pentru meninerea stabilitii activitii economice reale (mai mult dect o politic ce vizeaz schimbrile contraciclicc ale produciei). O strategie alternativ pentru politica monetar este de a se ntoarce la un regim cu rate de schimb fixe (sau chiar la un etalon al monedei, cum ar fi etalonul aurului). La un mniiir-iiLirlin ni- II II n l a u r fi c i e ion are eotUMeieuce.ccasta a fost politica care i-a avut locul su n timpul anilor stabili din 1950 i 1960. ns, n era Thatcher, raiele de schimb fixe erau privite ca extrem de intervenioniste. Reproul pentru o astfel de strategie era "nu putei "mpunge"(BUCK) piaa". Cu siguran, nu poate exista nici o garanie c un-regim cu rat de schimb fix va asigura mai mult stabilitate economici reale dect unul fluctuant, aa cum a sublinia! experiena Regalului Unit cu ERM. Tot aa, etalonul aur a furnizat stabilitate pe termen lung preurilor, dar a fost incapabil s mai asigure stabilitate n timpul perioadei turbulente din anii '20. O moned european unic, odat implementat, ar nltura in ntregime politica monetar aflat att la discreia politicienilor Regatului Unit, ct i a Bncii Angliei. n mod ironic, cei care se opun cel mai vehement acestei politici sunt non-intervenionitii (monetaritii i aripa dreapta a conservatorilor). n schimb, cei care o susin sunt intervenionilii (aripa stng a conservato rilor. Partidul Laburist i cel Liberal Democrat). Problematica expus sugereaz c intervenionitii ar trebui s fie cei mai ngrijorai de utilizarea monedei unice, ntruct utilizarea acesteia ar putea nltura utilizarea politicii monetare n scopuri contra-ciclice la nivelul economici Regatului Unit. Oricum, stabilirea ratei care ar putea asigura cel mai stabil mediu economic se constituie intr-unul dintre cele mai controversate subiecte ale dezbaterilor din economia modem. Creterea pe termen lung. Non-intervenionitii pledeaz pentru o non-implicare a guvernelor n economie, n general i legat de procesul dc cretere economic susinut, pe termen lung, n special. Non-intervenionitii susin astfel c guvernul nu poate mbunti funcionarea pieei libere i c intervenia sa poate interfera cu eficiena pieei. n acest sens. ei au susinut cu vehemen reducerea nivelului curent al interveniei guvernamentale,

cele dou obiective - ocuparea deplin i stabilitatea preurilor - s fie relativ compatibile. Unii dintre adepii acestei orientri cred chiar c astfel de politici ar trebui s devin o prezen curent n peisajul economic contem poran. Controalele exercitate asupra relaiei salarii-costuripreun s-ar putea constitui intr-o msur temporar pentru a ntrerupe ineria inflaionist, dar nu este recomandabil utilizarea unei astfel de msuri pe termen lung, ntruct aceasta ar induce ineficient i rigiditate. Alte politici care au o inciden relativ permanent asupra veniturilor pot fi dc tipul celor utilizate de obicei n ultimele decenii, dar care se afl acum n dizgraie, adic un contract social. Acesta implic consultaii anuale ntre sindicate, management i guvern, pentru a cdea de acord asupra sarcinilor legate dc schimbrile salarialc Acestea sunt considerate ca fiind non-inflaioniste, date fiind proiectele guvernului pentru viitor i politicile economice planificate. Unii intervenponiti argumenteaz c obiectivul ma croeconomic predilect ar trebui s-1 constituie ocuparea deplin, chiar dac se poate ajunge ca, n aceste condiii, .care pot-:apare l e g a E ^ i i i T ^ S T ^ ^ - n i p w w n ^IMVVH prezentate n capitalele - 40 fr^4 ^ m a j u l p6ate ti-cu certitudine redus, pe termen scurt, sub nivelul cores punztor ratei NAIRU, dar penlru a reui apoi s-l meninem la acest nivel, va trebui s acceptm c acest fapt va conduce la o inflaie in continu cretere (eventual chiar la o hiperinflaie). tim, de asemenea, c, odat ce o inflaie ridicat s-a instalat, numai un omaj situat la un nivel peste NAIRU o mai poate cobor, i acesta este adesea un proces ndelungat, lent i costisitor. Pe scurt, intervenionitii se afl pe un teren mictor, dac ncearc s pledeze n favoarea obiectivului de ocupare, ignornd ns consecinele inflaioniste. Cci, aa cum am mai menionat, n economie s-a mpmntenit deja expresia consacrat: " . . . N u exist nimic care s rivalizeze cu un prnz gratuit!..." Creterea. Politicile tradiionale menite s asigure o sporire a ratelor de cretere caut s adapteze climatul economic general ntr-un mod care s fie favorabil creterii economice. Astfel de politici au n vedere, n mod tipic, subvenionri sau adoptarea unui sistem favorabil de impozitare, care s permit stimularea activitilor dc cercetare - dezvoltare, precum i alte activiti care s conduc la obinerea profitului. Msurile menite s conduc la o scdere a ratele dobnzilor, n mod temporar sau permanent, sunt privite dc ctre unii politicieni ca fiind favorabile investiiilor i creterii. Alte politici privesc difuzarea noilor tehnologii. Primele modele economice presupuneau c, o dat ce se fcea o inovaie, aceasta s fie disponibil pentru oricine era interesat de ea. Cercetrile mai recente arat c difuzarea cunotinelor tehnologice poate fi o afacere lent i costisitoare. Un motiv care nu este lipsit de interes arc n vedere faptul c, n special, n cazul firmelor mici, costul nvrii operrii cu tehnologiile disponibile este. in mod curent, ridicat. Un alt motiv arc n vedere faptul c inovaiile fcute de ctre alte firme solicit adesea cheltu ieli de cercctare-dezvoltarc, pentru a facilita adaptarea lor

,[iL.

Bani, speculatorii t n P c banca va vinde mai multe obligaiuni pentru a reduce surplusul. Aceasta va scdea preul obligaiunilor. Speculanii sunt astfel determinai s vnd obligaiuni, spernd s le rscumpere la preul negociat o dat ce banca acioneaz. Obiectivele politicii m o n e t a r e p r e a n u n a t e la nivel de a n i n i foarte precise pot i n t r o d u c e instabilitate n . n m p o r t a m e n t u l ratelor dobnzilor. Un al doilea dezavantaj pentru o astfel de regul este banca, pentru a-i pstra credibilitatea, poate eua in ureprinderea aciunilor discreionare, care altminteri ar fi otriviie. De exemplu, dup ce o inflaie nrdcinat este ntrerupt, economia poate s nregistreze un omaj substanial i un nivel relativ stabil al preurilor. Exist n aceste condiii posibilitatea de a aplica o politic de expansiune discreionar unic in emisiunea monetar pentru a aduce economia napoi la nivelul venitului naional potenial. Regula fix de cretere a banilor ar exclude ns acest lucru, condamnnd economia la o recesiune prelungit. In ciuda acestor probleme, muli non-intervenioniti cred c o regul de cretere a banilor este superioar oricrei alternative cunoscute. Unii ar fi de acord c. in principiu, banca central ar putea mbunti performana economiei prin atacuri ocazionale ale politicii monetare discreionare pentru a contracara lucruri cum ar fi deplasri majore ale curbei cererii de bani. Dar ei cred de asemenea c, din moment ce se confer o astfel de posibilitate de operare pentru banca central, aceasta ar putea abuza de ea ntr-o ncercare de a asigura reglarea xonomici. Instabilitatea rezultat ar fi, n opinia acestor economiti, cu mult mai mare dect instabilitatea care ar ezulla din aplicarea unei reguli rigide de cretere a .anilor nlr-un mediu supus schimbrii.

Un nivel nalt de ocupare. Exist dou, niveluri ale politicilor intervenioniste care sunt corelate cu problema ocuprii. Astfel, orientarea de filier tradiional keyncsian recomand aplicarea unor poliiei fiscale i monetare (politici ale cererii agregate) pentru a contracara o inflaie puternic i decalajele recesioniste, adic pentru a incerca revenirea venitului naional la nivelul su potenial, i pentru a permite diminuarea omajului pn la nivelul aa-numitei rate NAIRU. Unele dintre problemele majore asociate cu politica de stabilizare de tip discreionar au fost prezentate mai detaliat n capitolele precedente. Linia mai nou a acestei orientri intervenioniste are n vedere interveniile "din partea ofertei", destinate scderii NAIRU (omajul de echilibru) i amplificrii tendinei de cretere a ratei de cretere a venitului naional potenial. Aceste politici includ msuri cum ar fi: modificarea structurii instituiilor dc negociere a salariilor; modificarea sistemului de beneficii i a altor stimulente; introducerea unor politici active pe piaa muncii, care s faciliteze, in primul rnd mbuntirea nivelului de instruire i a abilitilor de care pot da dovad oamenii n practic. Un nivel stabil al preurilor Unii intervenioniti, mai ales grupul cunoscut sub denumirea dc post-kcyn