e Learning

of 13 /13
Elaborat de: Berega Xenia Borozan Tatiana Verificat de: Coșcodan Alina Învățare Învățare electronică electronică ( ( e-learning e-learning ) )

Embed Size (px)

description

Proiect la TIC

Transcript of e Learning

Page 1: e Learning

Elaborat de: Berega Xenia Borozan Tatiana

Verificat de: Coșcodan Alina

ÎnvățareÎnvățare electronicăelectronică ( ( e-learninge-learning))

Page 2: e Learning

E-learning înseamnă educaţia prin intermediul Internetului, al reţelelor de calculatoare, sau al calculatorului personal. Este transferul printr-o reţea, de deprinderi sau cunoştinţe, face referire la utilizarea aplicaţiilor şi al proceselor de învăţare. 

Aplicaţiile de e-learning includ învăţarea facilitată de arhitectura web, clase virtuale şi colaborarea în mediul digital. Conţinutul educaţional este furnizat prin Internet, intranet/extranet, pe suport oferit de banda video sau audio, televiziune prin satelit sau CD-ROM/DVD. 

Cele mai recente aplicaţii pot rula şi prin intermediul altor dispozitive electronice conectate în reţea (de exemplu, telefonul mobil). 

Page 3: e Learning

Soluţiile de e-learning se adresează, în egală măsură, atât utilizatorului individual, cât şi companiilor.  Pentru utilizatorul individual, e-learning-ul oferă soluţii rapide, comode şi flexibile de învăţare, pe tot parcursul vieţii şi la orice nivel de competenţe profesionale. 

Pentru companii - indiferent de mărimea acestora - sunt accesibile soluţii de formare profesională a angajaţilor, optimizând resursele de timp şi financiare alocate acestui proces esenţialmente necesar, într-o lume dinamică, în continuă evoluţie şi transformare. 

Page 4: e Learning

Astăzi! Evoluţia societăţii umane capătă, zi de zi, un ritm tot mai accentuat. Pentru a face faţă ritmului infernal al schimbării, atât individul, cât şi structurile organizate ale societăţii trebuie să se adapteze rapid. Adaptarea presupune instruire. Instruirea începe de la cele mai fragede vârste şi se întinde până la senectute. Utilizat, cu măsură, într-un mediu pedagogic adecvat, sistemul de educaţie informatizat oferă copiilor bazele unei gândiri logice şi algoritmice, condiţii esenţiale în formarea profesională ulterioară. 

Page 5: e Learning

Învăţământul prin corespondenţă a fost utilizat pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, în 1728. Independent de dezvoltarea acestuia în America, în Europa se înregistrează evoluţii similare: Suedia (1833), Anglia (1840), Germania (1894 - cursuri prin corespondenţă pentru pregătirea admiterii în universităţi).

Page 6: e Learning

Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de a înlocui tipurile tradiţionale de formare, ci de a le completa în scopul creşterii randamentului acestora. În sens larg, prin e-learning se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării.

Caracteristici ale platformelor de învăţare Caracteristici ale platformelor de învăţare O platformă e-learning este un program, care trebuie să îndeplinească cerinţe care să permită : asigurarea procedurilor privind instalarea, configurarea şi administrarea ei; utilizarea unei interfeţe prietenoase adaptabilă procesului educaţional; utilizarea de suport logic pentru comunicarea sincronă şi asincronă; administrarea şi monitorizarea informaţiilor; un management accesibil al conţinutului educaţional; utilizarea de module de editare de conţinut educaţional sub diverse formate; un program de pregătire continuă cu verificări parţiale pe tot parcursul procesului educaţional; asistarea utilizatorilor în folosirea softului educaţional; înregistrarea feedback-ului privind calitatea serviciilor educaţionale oferite, precum şi a calităţii platformei educaţionale.

Page 7: e Learning

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: - sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţional -asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la distanţă. Se foloseşte însă şi învăţământul combinat (blended learning) care este o combinaţie de moduri de învăţare sincronă şi asincronă, în clase cu şi fără profesor, sau e-learning. Se urmăreşte astfel, eficientizarea învăţării prin utilizarea tehnologiilor electronice, cuprinzând o multitudine de posibilităţi de învăţare, cu şi fără Internet. Un exemplu îl reprezintă instruirea din companii, care utilizează frecvent module livrate online ce sunt învăţate de angajaţi în ritmul lor propriu, urmate de clase cu profesor, care verifică cunoştinţele asimilate. Nici software-ul educaţional nu trebuie uitat, de calitatea lui (atractivitate, informaţii dintre cele mai diverse şi competente) depinzând direct succesul unui sistem e-learning.

Page 8: e Learning

Dintre avantajele educaţiei e-learning se remarcă : • accesibilitatea online – respectiv, accesul la educaţie prin Internet în timp real de oriunde şi oricând neexistând dependenţa de timp; • prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; • individualizarea procesului de învăţare – astfel că fiecare individ învaţă în ritmul şi stilul propriu; • metode pedagogice diverse – incluse în programele e-learning şi care ghideze utilizatorii pe tot parcursul procesului de învăţare; • administrarea online - care asigură înregistrarea utilizatorilor, monitorizarea acestora şi a serviciilor oferite în reţea; • tehnologii dinamice diverse - care permit un feedback, în timp real şi evaluări realizate într-un mod facil; • dacă învăţământul tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat pe subiecte; într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri diferite, neglijând graniţele spaţiale.

Page 9: e Learning

Dezavantajele educaţiei de tip e-learning sunt : • necesită eforturi consistente şi susţinute din partea studenţilor, profesorilor şi intermediarilor care oferă sprijin tehnic şi administrativ. Studenţii trebuie să fie extrem de motivaţi, altfel aceştia abandonează acest tip de instruire; • necesită din partea cursanţilor experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor deoarece în cele mai multe cazuri instalarea unui sistem e-learning presupune instalarea de aplicaţii care presupun cunoştinţe tehnice suplimentare. Pentru a minimiza acest dezavantaj se poate folosi un browser web. • costuri mari pentru proiectare şi întreţinere însă mult mai mici decât cele pe care le implică procesul educaţional clasic.

Cu toate aceste dezavantaje sau limitări, experienţa platformelor e-learning deja funcţionale a demonstrat faptul că participanţii la educaţie prin intermediul noilor tehnologii e-learning se familiarizează

Page 10: e Learning
Page 11: e Learning

E-Learning – Mijloc de integrare socială a tinerilor din E-Learning – Mijloc de integrare socială a tinerilor din Republica MoldovaRepublica Moldova

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, organizează la 04 decembrie 2013  un atelier de lucru în cadrul proiectului „E – learning mijloc de integrare socială a tinerilor din Republica Moldova”. În cadrul atelierului, echipa ANTEM îşi propune realizarea unei expertize metodice şi tehnice a platformei electronice Învăţăm româna la distanţă (invat.antem.org) în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de instruire lingvistică a tinerilor reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din RM, beneficiari ai proiectului. Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse pentru participarea, la procesul instruirii prin intermediul platformei e-learning, minim a 150 tineri din regiunea Nord, Sud şi Centru. Platforma Învăţăm româna la distanţă acoperă nivelul A1-A2 şi B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este constituită în baza materialelor didactice elaborate în cadrul ANTEM.

Page 12: e Learning
Page 13: e Learning

Pentru a avea succes, un sistem educaţional trebuie să fie extrem de flexibil şi uşor de actualizat deoarece noi cerinţe se ivesc la fiecare pas. De aceea, platforma e-learning trebuie să fie gata să primească în structura sa noi aplicaţii şi, poate cel mai important, să permită actualizarea continuă cu diverse documentaţii şi software educaţional. În cazul învăţării electronice sarcinile profesorului se amplifică prin faptul că va trebui să realizeze programe sau să elaboreze proiecte de programe şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ.