E Business

of 5 /5
Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Tel.: 0264- 41.86.52-5 [email protected] .ro Departamentul de Informatică Economică Nr. 8 / 08.01.2015 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA Pentru examenul de admitere la MASTERAT, sesiunea iulie 2015 Specializarea: E-Business Disciplina: Elemente avansate de Informatică economică 1. ALGORITMI ŞI STRUCTURI DE DATE 1.1 Introducere în algoritmi 1.2 Reprezentarea algoritmilor 1.3 Structuri de control 1.4 Algoritmi de sortare 1.5 Recursivitatea 1.6 Tehnici de programare 1.7 Structuri de date 2. MEDIUL DE DEZVOLTARE .NET 2.1 Structura .NET Framework 2.2 Programarea in WPF 2.3 Crearea controalelor utilizator în .NET 2.4 Folosirea datelor în aplicațiile .NET 2.5 Aplicații Web 3. SISTEME de OPERARE 3.1 Sisteme de Operare - Definiție şi funcționalitate 3.2 Evoluţia şi clasificarea sistemelor de calcul 3.3 Istoria sistemelor de operare 3.4 Concepte ale SO 3.5 Gestiunea memoriei şi dispozitivelor I/O 3.6 RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks 3.7 Securitatea sistemelor de operare

Embed Size (px)

description

programa master ebusiness

Transcript of E Business

Page 1: E Business

Str. Teodor Mihali nr. 58-60Cluj-Napoca, RO-400591

Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: [email protected]

www.econ.ubbcluj.ro

Departamentul de Informatică Economică

Nr. 8 / 08.01.2015

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

Pentru examenul de admitere la MASTERAT, sesiunea iulie 2015

Specializarea: E-Business

Disciplina: Elemente avansate de Informatică economică

1. ALGORITMI ŞI STRUCTURI DE DATE 1.1 Introducere în algoritmi 1.2 Reprezentarea algoritmilor 1.3 Structuri de control 1.4 Algoritmi de sortare 1.5 Recursivitatea 1.6 Tehnici de programare 1.7 Structuri de date

2. MEDIUL DE DEZVOLTARE .NET 2.1 Structura .NET Framework 2.2 Programarea in WPF 2.3 Crearea controalelor utilizator în .NET 2.4 Folosirea datelor în aplicațiile .NET 2.5 Aplicații Web

3. SISTEME de OPERARE 3.1 Sisteme de Operare - Definiție şi funcționalitate 3.2 Evoluţia şi clasificarea sistemelor de calcul 3.3 Istoria sistemelor de operare 3.4 Concepte ale SO 3.5 Gestiunea memoriei şi dispozitivelor I/O 3.6 RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks 3.7 Securitatea sistemelor de operare

4. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA BAZELOR DE DATE. BAZE DE DATE RELAŢIONALE4.1 Conceptul de bază de date 4.2 Arhitectura unei baze de date 4.3 Modele de organizare a datelor

Page 2: E Business

Str. Teodor Mihali nr. 58-60Cluj-Napoca, RO-400591

Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: [email protected]

www.econ.ubbcluj.ro

Departamentul de Informatică Economică

Nr. 8 / 08.01.2015

4.4 Entităţi şi tipuri de entităţi 4.5 Modelul de date relaţional

5. FORME NORMALE ŞI MECANISMUL NORMALIZĂRII 5.1 Introducere 5.2 Definiţii preliminare 5.3 Prima formă normală 5.4 Teorema de descompunere 5.5 A doua formă normală 5.6 Forma a 3-a normală (3NF) şi variantele (3 ½ NF) 5.7 Dependenţe multivoce şi forma a 4-a normală 5.8 Proprietăţile formale ale dependenţei multivoce. Teorema lui BERRI, FAGIN şi HOWARD5.9 Teorema de descompunere şi forma a 4-a normală (4NF) 5.10 Dependenţa faţă de asociere (join) şi forma a 5-a normală (5NF) 5.11 Alte dependenţe din interiorul unei relaţii şi alte forme normale

6. SISTEME DE BAZE DE DATE DISTRIBUITE 6.1 Introducere în sisteme de baze de date distribuite 6.2 Fragmentarea 6.3 Replicarea 6.4 Proiectarea alocării 6.5 O arhitectură de referinţă a unui sistem distribuit 6.6 Principiile lui C.J. Date referitoare la sistemele distribuite 6.7 Procesarea şi optimizarea cererilor 6.8 Gestiunea accesului concurent în medii distribuite 6.9 Avantajele şi dezavantajele sistemelor distribuite 6.10 Baze de date federative 6.11 Depozite de date 6.12 Elemente privind prelucrarea analitică şi de extragere a datelor legate de baze de date distribuite şi federative6.13 Bazele de date şi Internetul

7. SINTAXA ŞI SEMANTICA TEORIEI PROPOZIŢIILOR ŞI PREDICATELOR DE ORDINUL I7.1 Logica şi logica simbolică 7.2 Logica propoziţiilor 7.3 Logica predicatelor de ordinul I şi aplicaţiile ei în informatica economică şi de afaceri

8. TEHNICI DE INTERACTIVITATE ÎN APLICAŢIILE WEB 8.1 Cadrul conceptual al graficii interactive

Page 3: E Business

Str. Teodor Mihali nr. 58-60Cluj-Napoca, RO-400591

Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: [email protected]

www.econ.ubbcluj.ro

Departamentul de Informatică Economică

Nr. 8 / 08.01.2015

8.2 Transformări geometrice 2D şi 3D 8.3 Concepte si tehnologii web 8.4 Tipuri MIME 8.5 Modelele DOM şi BOM 8.6 Elemente de proiectare a aplicaţiilor Web 8.7 Sisteme de management a conţinutului site-urilor 8.8 Elemente de marketing on-line

9. PROIECTAREA SITEURILOR WEB 9.1 Abordarea serverelor Web în programarea pe parte de server 9.2 Modelul CLIENT-SERVER pentru aplicaţii web pe parte de server 9.3 MySQL – Concepte de bază, caracteristici 9.4 Particularităţi ale programării procedurale în PHP 9.5 PHP şi formulare HTML 9.6 PHP – XML 9.7 Particularităţile programării Orientate Obiect în programarea Web pe parte de server (limbajul PHP) 9.8 Întrebări recapitulative

10. PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE 10.1 Introducere în analiza și proiectarea sistemelor informatice 10.2 Elemente de analiză software 10.3 Modele de dezvoltare software 10.4 Proiectarea logică 10.5 Proiectarea tehnică 10.6 Riscuri pentru proiectul informatic și noțiuni de management ale ciclului de viață ale produsului software

11. NOŢIUNI PRIVIND ARHITECTURA ŞI SECURITATEA REŢELELOR DE CALCULATOARE11.1 Nivelul legătură de date 11.2 Nivelul reţea 11.3 Nivelul transport 11.4 Gestionarea reţelelor de calculatoare 11.5 Reţele fără fir 11.6 Securitatea reţelelor de calculatoare

12. TEHNOLOGII XML PENTRU ASIGURAREA INTEROPERABILITĂȚII AFACERILOR PE INTERNET12.1 Rolul XML în garantarea interoperabilității 12.2 Structura și corectitudinea documentelor XML 12.3 Procesarea documentelor XML

Page 4: E Business

Str. Teodor Mihali nr. 58-60Cluj-Napoca, RO-400591

Tel.: 0264-41.86.52-5

Fax: [email protected]

www.econ.ubbcluj.ro

Departamentul de Informatică Economică

Nr. 8 / 08.01.2015

12.4 Modelul AJAX pentru aplicații Web

Bibliografie

1. Ștefan Ioan Nițchi, coord. Informatică Economică de la A la X, Ed. Risoprint Cluj-Napoca, 2012,

Director departament

Prof.dr.habil. Gheorghe Cosmin SILAGHI