Dumitru Constantin Dulcan este medic neurolog si psihiatru ... Dumitru Constantin Dulcan este medic

download Dumitru Constantin Dulcan este medic neurolog si psihiatru ... Dumitru Constantin Dulcan este medic

of 167

 • date post

  16-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dumitru Constantin Dulcan este medic neurolog si psihiatru ... Dumitru Constantin Dulcan este medic

 • Dumitru Constantin Dulcan este medic neurolog si psihiatru, doctor în ştiinţe medicale.

  Preocupat de explicarea fenomenului biologic văzut în conexiune cu Universul, ca esenţa si multitudine de forme, întreprinde studii clinice si de laborator ce vizează îndeosebi dimensiunea informational-energetica a lumii.

  Subtil observator al naturii, în mai multe monografii, în numeroase lucrai ştiinţifice, in articole si conferinţe, descrie noi valenţe ale fenomenului biologic cu consecinţe in plan cognitiv, psihologic si social.

  In lucrarea de fata autorul construieşte un discurs amplu si coerent ce traversează toate sursele de informaţie accesibile, de la ştiinţă la religie, de la experimentul de laborator la experienţa clinica proprie în domeniul neurologiei si psihiatriei.

  DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

  INTELIGENŢA MATERIEI Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

  Editura TEORA 1992

  1

 • CUPRINS

  Prolog 5 Capitolul I: MATERIA ŞI VIAŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ÎNCEPUTURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A existat un început • o lumină străpunge brusc tenebrele • Primele trei minute ale lumii • întrebări • înapoi la mitologie • Evoluţia ... • ...şi istoria.

  9

  APARIŢIA VIEŢII - NECESITATE COSMICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viaţa, o finalitate cosmică • Viaţa, fenomen universal • Structuri. necesare viului • Viaţa, necesitate sau hazard? • De la întâmplare la necesitate • Unitate în diversitate • Modelul lumii vii.

  11

  EVOLUŢIE ŞI HAZARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Totul e întâmplare? • Eroarea genetică = creaţie? • O finalitate logică • Eroarea înseamnă progres?

  15

  Capitolul II: INFORMAŢIA ŞI VIAŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 INFORMAŢIA - CONDIŢIE A VIEŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiinţele vii, simple mecanisme termodinamice? • Biosisteme • Viaţa = negentropie • Viaţa = o oscilaţie în jurul unui punct de echilibru • Viaţa = prelucrare de informaţii.

  20

  CONCEPTUL DE INFORMAŢIE ÎN BIOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informaţie şi cunoaştere • Bioinformaţia • Cauze mici, efecte mari • Programe moştenite şi programe achiziţionate prin instruire • Şi da şi nu, sau semnificaţia informaţiei.

  22

  STRUCTURI CAPABILE SĂ PRELUCREZE INFORMAŢIE . . . . . . . . . . . . . . . Un punct de vedere • Cine dirijează funcţionalitatea unui protozoar? • între constienţa şi instinct • Un grăunte raţional • Este sistemul nervos singura structură vie capabilă să prelucreze informaţii? • Argumente.

  24

  UN MODEL INFORMAŢIONAL AL LUMII VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universul, un sistem evolutiv • Aceleaşi soluţii la aceleaşi probleme • La aceleaşi informaţii genetice, forme şi funcţii diferite • Informaţie şi structură • Modelul sau patern-ul informaţional al materiei vii • Informaţii mai adânci decât cele genetice

  28

  Capitolul III: ENERGIA ŞI VIAŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 FIZICA VIULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biocîmpuri • Interferenţe de câmpuri • Ritmurile vieţii • Ritmul vieţii şi al morţii • Există un model energetic al viului? • Biocâmp şi câmp electromagnetic • Un ocean de semnale • Biocomunicaţia • Interdisciplinaritatea, cheie a cunoaşterii • Fenomene rare • Energia viului, energie electrică?

  31

  BIOCOMUNICAŢIA – FENOMEN OBIECTIVABIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un experiment • Definiţii • Gândul, o forţă • Recepţie si conştientizare • Forţa de impact a gândirii • Modificări obiective • Limbajul universal sau gândirea fără cuvinte. • Sugestie şi câmp energetic • Comunicarea - atribut fundamental al lumii vii • Telepatia, un prelimbaj? • Puthoff si Targ • Telepatia experimentală la ruşi • încercări de explicare a fenomenului de biocomunicaţie • Argumente neurofiziologice • Argumente de ordin psihofiziologic sau psihodinamic • Argumente de ordin biofizic • Implicaţii ontologice ale fenomenului de biocomunicaţie • NASA şi telepatia • Telepatia şi viaţa socială a insectelor • Concluzii asupra fenomenului de biocomunicaţie.

  39

  SENSIBILITATEA LUMII VEGETALE INTELIGENŢA MATERIEI ESTE O REALITATE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  2

 • Capitolul IV: INTELIGENŢA MATERIEI ... 67 ESENŢA VIEŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intreruperea tăcerii minerale • Esenţa viului - comunicare, inteligenţă • Inteligenţa materiei • Definiţiile inteligenţei • Nivelurile inteligenţei • Inteligenţă umană şi inteligenţă bazală • Certitudine şi eroare • Inteligenţă intrinsecă şi extrinsecă • Câmpul informaţional universal • Creierul inviabil • Informaţie inteligentă • Concepţia lui Jung şi Pauli • Gnoza de la Princeton • Iniţiere sau ştiinţă?

  67

  INTELIGENŢA NATURII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instincte si acte deliberate • Instinctele = programe inteligente • Conduite inteligente • Sclavia la insecte • Cultivatorii de ciuperci • Confort citadin • Comunicarea prin dans • O temperatură constantă • Viespile chirurgi • Natura nu face risipă de inteligentă • Marea lecţie a naturii • Rudimente de gândire • Inteligenţa anticipativă • Corăbii vii • O partida de vânătoare • O lume a castelor • Comunicarea fără limbaj articulat • Limbajul chimic • Comunicarea prin sunete • Ultrasunetele • Infrasunetele • Sunetele • Imprinting • Cântec şi comunicare • Galaxiile vieţii • Pasărea de foc • Bioluminiscenţa • Radarul viu • Comunicare prin limbaj • Sunt animalele fiinţe agresive? • Vae victis! • Nu suntem singurele fiinţe inteligente • Crima de a ucide din plăcere • Oameni si animale.

  74

  ROS ŞI THANATOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sexualitatea • Sublimare • Redundanţă si eşec • Obiectivele unei adevărate educaţii sexuale • Memento mori • Alte nedumeriri • Perfectarea • Moartea, o renaştere • Carpe diem.

  90

  Capitolul V: MATERIE ŞI GÂNDIRE ...... 98 BAZELE NEUROFIZIOLOGICE ALE CONSTIENŢEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formaţia: reticulată • Vigilitate = constienţa • Grila selectoare • Dezaferentarea senzorială • Constienţa celulară.

  99

  REZERVELE GÂNDIRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hipnoza - cale de acces spre potenţialul nostru latent • Percepţii false • Sugestia posthipnotică • Sugestia hipnotică şi modificările organice • Modele funcţionale ale subconştientului.

  102

  EXISTĂ ŞI ALTE DIMENSIUNI PSIHOFI2IOLOGICE ALE CONSTIENŢEI UMANE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timpul • Timp biologic • Timp fiziologic • Timp psihologic • Timpul şi clarviziunea • Visul şi timpul • Extazul • "Viziunea" lui ung • Condiţionare şi determinare • Mit şi ritual.

  106

  PSIHOCIBERNETICA SAU AUTOPROGRAMAREA PE ŞANSĂ SAU EŞEC Imaginea de sine • Bariera psihologică • Modele de referinţa • Autoprogramarea • Pentru o nouă "imagine de sine" • Programarea subconştientului • Cine suntem.

  113

  Capitolul VI: UNIVERSUL CUNOAŞTERII SAU DRUMUL SPRE N0I ÎNŞINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Percepţie şi cunoaştere • De la certitudine la incertitudine • "Lumea-i toată adunată într-o boabă de nisip" • Conştiinţa universală - forma supremă a nemanifestului • Fizica modernă desfiinţează hazardul?

  119

  RELIGIE ŞI CUNOAŞTERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiţie • Obiect • Istoria doctrinelor revelate • "Antologia extazului" • Fântâna cu miracole • Istoria ştiinţelor ezoterice, sau a ştiinţei misterelor • Conţinutul doctrinelor ezoterice • Sensul ascuns al Invizibilului • Critica gândirii ezoterice •

  123

  3

 • Limitele religiei • Există o opoziţie religie-ştiinţă? Capitolulul VII: POSIBILE RĂSPUNSURI DESPRE N0I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intrebări care nu au încă răspuns • Cele doua surse de cunoaştere • Există două dimensiuni ale realităţii: vizibilă şi invizibilă • Câmpul fundamental sau Realitatea ultimă • Corpul viz