Drum Necunoscut

download Drum Necunoscut

of 156

 • date post

  16-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.522
 • download

  15

Embed Size (px)

Transcript of Drum Necunoscut

 • PATRICIA POTTER

  Drum necunoscut

  Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de

  LUMINI}A SORA.

  ALCRIS

 • Capitolul 1

  E[ti nebun`!Cuvintele acestea \i r`sunau \nc` \n urechi lui Lacey

  Seldon \n timp ce ie[ea din statul Washington la volanulmicului ei Fiat ro[u. Ma[ina urca nervoas` panta de undese vedea insula pe care tn`ra hot`rse s`-[i petreac`vara.

  De cte ori nu auzise aceste cuvinte [i alteleasem`n`toare, de cnd luase hot`rrea care avuseseexact efectul unei bombe! |n acest moment, zvonul \nc`mai circula probabil de-a lungul cmpurilor de gru dinIowa sa natal` pn` \n or`[elul universitar din Midwestunde crescuse [i locuise timp de dou`zeci [i nou` deani.

  E[ti nebun`!Toat` lumea i-o repetase. Chiar [i directorul bibliotecii,

  cu o voce calm` [i patern`, \n momentul \n care ea \iprezentase demisia.

 • {i p`rin]ii s`i i-o spuseser`, desigur, iar mama ei izbuc-nise \n lacrimi la aflarea ve[tii. Tat`l s`u, care era bancher [ifratele ei, agent de schimb, abordaser` aspectul economic alproblemei.

  S` renun]i la o meserie bun` tocmai \n momentulcnd e[ti pe cale s` fii avansat`!? Nu fi proast`, Lacey!

  Nici m`car nu ai alt post asigurat. A[teapt` cel pu]in s`g`se[ti ceva!

  S` zicem c` po]i tr`i o vreme din ceea ce vei ob]ine dinvnzarea casei! Dar pe termen lung aceasta nu este o solu]ierezonabil` [i mai trziu poate vei avea nevoie de bani pen-tru ceva mai serios.

  |n argumentele mamei sale g`si ceva mai mult` sensibi-litate. Ea cel pu]in spunea lucrurile pe care ceilal]i numai legndeau, f`r` s` le exprime.

  Dar nu po]i pleca a[a, pur [i simplu! Ai tr`it aici dintot-deauna. Aici sunt r`d`cinile tale. Fii \n]eleapt` [i m`rit`-te cuprofesorul acela de psihologie. Este \ncnt`tor, iar tu vei fio mam` ideal` pentru cei doi \ngera[i de copii ai lui. De cefaci asta? Ai fost mereu un copil bun, bine crescut. Tat`l t`u[i cu mine am fost \ntotdeauna mndri de tine. Poate maipu]in atunci cnd ai divor]at, ad`ugase ea gnditoare. Dar,oricum, [tiam c` nu era vina ta. {i, pn` la urm`, au trecutdoi ani de atunci! Ai avut tot timpul s`-]i revii. Nu e[ti f`cut`s` tr`ie[ti pe Coasta de Vest [i [tii [i tu prea bine ce fel deoameni sunt pe-acolo. Tocmai tu care ai fost de cnd te [tiuatt de \n]eleg`toare [i att de ascult`toare!

  Vnzarea mobilei lui Lacey fusese un adev`rat eveni-ment \n via]a micului ei ora[. Nimeni nu pleca niciodat` [i

  6 PATRICIA POTTER

 • erau neobi[nuite astfel de practici. La umbra copaculuiuria[ din curte, Lacey \n[irase toate bunurile pe care leavea. Casa [i-o vnduse cu dou` s`pt`mni \nainte, iaracum se preg`tea s-o elibereze imediat ce termina lichi-darea mobilierului.

  Toat` lumea venise, \mpins` mai mult de curiozitate.Totu[i solu]ia aceasta se dovedi a fi un succes. Tanti Selma,una dintre m`tu[ile sale, care nu fusese niciodat` c`s`torit`,studiase \ndelung mul]imea de curio[i [i apoi \i f`cuse com-plice cu ochiul nepoatei sale. Ea p`rea a fi singura persoan`din familie care o \n]elegea. Poate, se gndea Lacey, pentruc` [i ea avusese la vrsta de treizeci de ani, sentimentulacela nepl`cut de captivitate \ntr-un or`[el \n care fiecarelocuitor [tie totul despre vecinul lui.

  M` duc s-o iau pe maic`-ta la o cea[c` de cafea, \i spuseSelma cu hot`rre. Altfel nu [tiu cum o s` reziste pn` lasfr[itul zilei.

  Dar, a[a cum prev`zuse Lacey, mama sa reu[i s`-[idomine emo]iile. Nu degeaba era urma[a acelor femeidemne [i puternice care creaser` reputa]ia Midwest-ului \ninimile americanilor. {i pn` la urm`, la plecare, cnd Laceyst`tea rezemat` de ma[in`, cu toat` familia aliniat` \n fa]a eipe trotuar, tocmai mama ei a fost aceea care a luat cuvntulcu o voce sigur`.

  De fapt, cred c` meri]i mai mult dect profesorulacela \ncnt`tor, draga mea. Dar trebuie s` recuno[ti c`era normal ca noi s` te prevenim. Poate c` exist` totu[iacolo, pe Coasta de Vest, cineva care va [ti s` te fac`fericit`...

  DRUM NECUNOSCUT 7

 • Doamna Seldon era o femeie cu picioarele pe p`mnt.Lacey mergea pe treizeci de ani, \i trebuia un so]. Trebuias-o lase s`-l caute \n alt` parte, din moment ce nu p`reaprea hot`rt` s` [i-l g`seasc` aici.

  Lacey \i \mbr`]i[ase pe to]i: pe mama sa, pe m`tu[aSelma, pe tat`l [i pe fratele ei. Ace[tia \i spuseser` s` scriedes, s` fie prudent` [i s` nu uite s` mai vin` din cnd \ncnd pe-acas`. Pentru prima dat` de cnd luase hot`rreaaceea, Lacey se surprinsese plngnd.

  A[ezat` la volanul micului ei Fiat supra\nc`rcat cu baga-je, f`cuse mari eforturi s` se concentreze asupra drumului,c`ci ochii \nl`crima]i o \mpiedicaser` mult` vreme s`disting` bine strada prin parbriz. |ns` lacrimile i s-au uscatcnd a ie[it din Iowa.

  Nu, nu era nebun`! F`r` \ndoial`, gndi ea zmbind, eraprima oar` cnd ac]iona cu \n]elepciune dup` toateepisoadele conven]ionale [i rezonabile care \i formaser`pn` atunci via]a.

  |n timpul lungii c`l`torii de-a lungul Mildwest-ului [i aMun]ilor Stnco[i nu \ncetase o clip` s`-[i imagineze insulapitoreasc` \nverzit` care o a[tepta \n mijlocul arhipelaguluiSan Juan.

  Se sim]ea atras` \ntr-acolo precum acul magnetic al uneibusole, simbol al schimb`rii de direc]ie a propriei sale exis-ten]e. Acolo va \ncepe o nou` via]`, care \i va [tergeamintirea ultimilor zece ani irosi]i, \[i spuse Lacey.

  Acum, cnd ajunsese pe insul`, conducea pe str`du]a cir-cular`, gndindu-se la to]i ace[ti ani pierdu]i. |nc` de lavrsta de dou`zeci de ani irosise un timp pre]ios, care ar fi

  8 PATRICIA POTTER

 • trebuit s`-i permit` s` descopere lumea, s` exercite omeserie pasionant`, s`-[i asume ni[te riscuri [i, de ce nu, s`tr`iasc` o mare iubire...

  Tot acest timp se scursese, iar bilan]ul se solda cu oc`s`torie e[uat`, cu o slujb` devenit` o rutin` ap`s`toare [icu speran]a ascuns` de a duce o via]` mai pu]in plictisi-toare.

  Dar era stabilit! Din vara aceasta Lacey Seldon \[i va luavia]a \n mini, hot`rt` s` nu repete gre[elile trecutului. Latreizeci de ani [tia c` via]a este scurt` [i c` trebuia s` profitede ea \nainte de a fi prea trziu.

  Mica hart` rutier` desenat` pe spatele pliantului primitde la han era destul de precis`. Ro]ile Fiatului zburau pe[oseaua sinuoas`, str`juit` de pini pe o parte,descoperind o priveli[te minunat` spre mare pe cealalt`parte.

  Un panou anun]a intersec]ia unde Lacey trebuia s`\ntoarc`. Intr` pe un drum [i mai \ngust, care cobora spreun golfule] lini[tit.

  Acolo, cochet construit \n fa]a m`rii, se \n`l]a hanulRandolph. Lacey zmbi. Sem`na \ntrutotul cu imaginea pecare o oferea pliantul turistic.

  Cl`direa era din piatr`, cu brne groase de cedru, care \id`deau un aer vetust, \ns` original. Un balcon larg \nconju-ra tot etajul al doilea. |n fa]a intr`rii principale se \ntindeapn` la ]`rm o peluz` mare, mngiat` ne\ncetat \n zonaaceea de valurile lene[e ale m`rii. |n spatele hanului, z`ribungalourile confortabil ad`postite sub crengile pinilor.Unul dintre ele \i era destinat.

  DRUM NECUNOSCUT 9

 • Lacey opri ma[ina. |[i desf`cu e[arfa cu care \[i legasecoada [i-[i scutur` nervos p`rul lung [i des. Trecuser` doiani de cnd \l l`sase s` creasc`. Atunci nimeni nu remarcase\nceputul unei revolte \mpotriva felului pu]in cam sobru dea-l purta strns \n coc la ceaf`.

  |ns` ast`zi, ca [i pe toat` durata c`l`toriei sale de os`pt`mn`, \[i l`s` [uvi]ele s`-i danseze s`lbatic pe umeri.Ochii ei verzi erau pu[i \n eviden]` de sprncenele castaniica [i p`rul. Privirea \i era plin` de inteligen]` [i de mali]io-zitate, lipsit` de expresia aceea inflexibil` [i \nc`p`]nat`att de caracteristic` femeilor din Midwest.

  F`r` fals` modestie, Lacey credea c` figura ei era agre-abil`, nimic mai mult. De mul]i ani r`m`sese la convingereac` tr`s`turile sale nu erau suficient de fine pe ct [i le-ar fidorit, ca acestea s` se armonizeze perfect cu frumosul ei p`r\ntunecat. Combina]ia pe care o formau un nas drept [ibine desenat, ni[te pome]i proeminen]i [i o gur` gataoricnd s` zmbeasc` nu avea nimic nepl`cut, \ns` nici nudegaja o adev`rat` str`lucire.

  Existau, \ns`, mai multe metode de a ascunde aceast`lips` de sex-appeal, se gndi ea. |n primul rnd felul de a se\mbr`ca. Astfel, cobornd din ma[in`, l`s` s` se \nvolbureze\n jurul siluetei sale zvelte m`tasea galben` a unei rochiiplisate. Rochia aceasta \i punea \n valoare, f`r` \ndoial`,snii mici, dar fermi [i [oldurile gra]ioase. Picioarele goale,\nc`l]ate \n sandale din curelu[e de piele, precum [i cerceiicare-i atrnau \n urechi \i asigurau, gndi ea, un aer realdezinvolt. |[i puse pe um`r cureaua gen]ii de piele [i se\ndrept` c`tre intrarea principal` a hanului.

  10 PATRICIA POTTER

 • Era foarte cald una din acele zile frumoase de var` dincare arhipelagul San Juan putea s`-[i fac` un titlu de glorie.Mai mul]i clien]i, a[eza]i pe terasa acoperit` de la etaj, \[isorbeau \ncet b`uturile r`coritoare. Undeva trebuia s`existe, dup` cte [tia din bro[ura publicitar`, o piscin`descoperit` pe timpul verii.

  Intr` \n holul hanului, dar acesta era pustiu. |n spatelebiroului de recep]ie, de un model foarte vechi, nu se aflanimeni. Sun` din clopo]elul ce se g`sea pe mas`, studiind\n acest timp micul obiect de metal. Dup` cteva minute,cum nu ap`rea nimeni, ridic` din umeri [i se \ndrept` sprefereastr`. Nu era gr`bit`, \n fond. Avea chiar toat` via]a\nainte.

  Era pe cale s` zmbeasc` la gndul acesta, cnd \nspatele ei r`sun` o voce de b`rbat, puternic` [i politicoas`.

  |mi pare r`u, domni[oar`, dar m` tem c` nu mai suntcamere libere. Doar dac`, ad`ug` glasul, nu a]i f`cut orezervare...

  Vocea, catifelat` [i cu tonalit`]i din cele mai grave, l`sa s`se \n]eleag` c` o astfel de ipotez` era pu]in probabil`.

  |ntocmai, am rezervare, se gr`bi ea s` r`spund`, \ntor-cndu-se pentru a-l descoperi pe b`rbatul care \i vorbea dinu[a vestibulului.

  St`tea aplecat \n cadrul u[ii [i \[i [tergea minile cu unpro