Drepturi Reale.grile Fara Rasp

download Drepturi Reale.grile Fara Rasp

of 23

Transcript of Drepturi Reale.grile Fara Rasp

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  1/23

  1

  DREPTUL BUNURILOR (DREPTURILE REALE)

  MULTIPLE CHOICE

  1. Ce este patrimoniul, din punct de vedere juridic:

  a. totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane

  b. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice

  c. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, ce

  apartin unei persoane

  2. Care sunt elementele care se desprind din trasatura juridica a patrimoniului de a fi o

  universalitate juridica:

  a. patrimoniul apare ca o masa de drepturi si obligatii legate intre ele sau ca o

  grupare a mai multor mase de drepturi si obligatii, fiecare avind un regim juridic

  deteminat

  b. fiecare persoana fizica sau juridica poate avea un singur patrimoniu

  c. numai persoanele fizice sau juridice pot avea un patrimoniu

  3. Constituie caractere juridice ale patrimoniului :

  a. patrimoniul este personal, indivizibil

  b. patrimoniul este o universalitate de fapt

  c. parimoniul este unic

  4. Cum se explica divizibilitatea patrimoniului:

  a. prin faptul ca patrimoniul poate fi impartit in mai multe mase de bunuri, fiecare

  dintre ele avind un regim juridic diferit

  b. prin faptul ca pot fi urmarite separat anumite bunuri determinate ce fac parte dinpatrimoniu

  c. prin posibilitatea de a fi transmis pe fractiuni, prin acte juridice mortis causa

  5. Ce functii indeplineste patrimoniul:

  a. constituie gajul general al creditorilor chirografari

  b. face imposibila transmisiunea universala si cu titlu universal

  c. explica transmisiunea cu titlu particular

  6. Care sunt caracterele juridice ale patrimoniului:a. patrimoniul este o universalitate juridica

  b. patrimoniul este alienabil

  c. patrimoniul este indivizibil

  7. Cum se clasifica drepturile patrimoniale:

  a. drepturi reale si drepturi de creanta

  b. drepturi absolute si drepturi relative

  c. drepturi principale si drepturi accesorii

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  2/23

  2

  8. Care subiect este determinat/nedeterminat in cazul drepturilor reale:

  a. subiectul activ este nedeterminat

  b. subiectul pasiv este nedeterminat

  c. este determinat atat subiectul activ cat si subiectul pasiv

  9. Care sunt caracterele juridice ale drepturilor reale:

  a. drepturile reale sunt drepturi absolute

  b. drepturile reale sunt drepturi relativec. drepturile reale sunt nelimitate ca numar

  10. Ce este dreptul de urmarire:

  a. este un drept real accesoriu

  b. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a pretinde restituirea

  bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

  c. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a pretinde

  restituirea bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

  11. Ce este dreptul de preferinta :

  a. confera titularului sau prerogativa de a pretinde subiectului pasiv sau succesorilor

  acestuia executarea obligatiei asumate

  b. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a fi satisfacut cu

  prioritate fata de titularii altor drepturi

  c. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a fi satisfacut cu

  prioritate fata de titularii altor drepturi

  12. Ce caractere juridice prezinta drepturile de creanta :

  a. sunt drepturi accesoriib. sunt drepturi nelimitate ca numar

  c. sunt drepturi opozabile erga omnes

  13. Ce sunt obligatiile reale :

  a. reprezinta o categorie juridica intermediara intre drepturile reale si drepturile de

  creanta

  b. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decat drepturile de

  creanta

  c. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mica decat drepturile de

  creanta, dar mai mare decat drepturile reale

  14. Ce sunt obligatiile reale de a face :

  a. se mai numesc si obligatii scriptae in rem

  b. sunt indatoriri ce revin detinatorului unui bun determinat

  c. au ca izvor numai legea

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  3/23

  3

  15. Sunt drepturi reale principale :

  a. dreptul de uzufruct

  b. dreptul de gaj

  c. dreptul de retentie

  16. Sunt drepturi reale accesorii :

  a. dreptul de folosinta

  b. dreptul de ipotecac. dreptul de servitute

  17. Ce este posesia :

  a. se aplica drepturilor reale si drepturilor de creanta

  b. este stapanirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al comportarii

  posesorului, apare ca fiind manifestarea exteriora a unui drept real

  c. este o stare de drept care creaza o prezumtie de proprietate

  18. Cum se pierde posesia :a. prin pierderea elementului material corpus

  b. numai prin pierderea elementului intentional animus

  c. prin pierderea elementului material corpus in situatia in care posesia se

  exercita corpore alieno

  19. Cum se realizeaza dobandirea posesiei :

  a. prin intrunirea ambelor elemente constitutive

  b. prin intrunirea elementului material corpus

  c. prin uzucapiune

  20. Care sunt viciile posesiei:

  a. discontinuitatea

  b. dolul

  c. eroarea

  21. Care sunt efectele juridice pe care le produce posesia:

  a. creeaza o prezumtie absoluta de proprietate in materie imobiliara

  b. posesorul de buna-credinta sau de rea - credinta dobandeste fructele lucrului

  c. posesia este aparata prin actiunile posesorii

  22. Prin ce fel de actiune se realizeaza protejarea posesiei:

  a. actiunea negatorie

  b. actiunea posesorie

  c. actiunea confesorie.

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  4/23

  4

  23. Ce caractere juridice prezinta actiunile posesorii:

  a. sunt actiuni personale

  b. sunt actiuni reale

  c. sunt actiuni petitorii

  24. Ce conditii se cer pentru exercitarea actiunii posesorii generale in complangere-:

  a. sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare

  b. reclamantul sa faca dovada ca, inainte de tulburare sau deposedare, a posedatbunul cel putin 3 ani

  c. posesorul sa faca dovada ca a dobandit posesia in baza unui just titlu

  25. Ce este actiunea posesorie speciala reintegranda - :

  a. actiunea prin care se apara posesia atunci cand deposedarea sau tulburarea s-a

  produs prin violenta

  b. actiunea prin care se apara o posesie utila

  c. actiunea prin care se apara numai o posesie dobandita in baza unui just titlu cu

  data certa

  26. Care sunt atributele dreptului de proprietate:

  a. corpus si animus

  b. dreptul de a culege productele bunului

  c. dreptul de a dispune de lucru

  27. Ce caractere juridice prezinta dreptul de proprietate:

  a. drept relativ

  b. drept absolut

  c. drept al carui continut si limite nu sunt determinate de lege

  28. Cum se clasifica proprietatea in raport de titular:

  a. proprietate publica si proprietate privata

  b. proprietate anulabila si proprietate rezolubila

  c. proprietate comuna pe cote - parti

  29. Care sunt drepturile copartasilor in cazul proprietatii comune pe cote parti

  obisnuite sau temporare:

  a. fructele civile revin copartasului care a depus diligente pentru producerea lor,numai daca ceilalti copartasi nu au fost impiedicati sa participe la producerea si

  culegerea lor

  b. regula unanimitatii se aplica tuturor actelor materiale si juridice efectuate cu

  privire la intregul bun

  c. fiecare copartas poate sa exercite atributul dispozitiei cu privire la intregul bun

  numai cu respectarea regulii unanimitatii

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  5/23

  5

  30. Ce este domeniul public :

  a. o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice

  b. o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala

  c. totalitatea bunurilor imobile aflate in circuitul civil.

  31. Includerea bunurilor in domeniul public se face in functie de urmatoarele criterii :

  a. declaratia legii

  b. numai afectatiunea bunurilorc. conventia partilor

  32. Ce bunuriintra in alcatuirea domeniului public:

  a. numai bunurile de uz sau interes public

  b. bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public

  c. bunurile mobile si imobile aflate in circuitul civil

  33. Cum se dobandeste proprietatea publica:

  a. prin expropriere pentru cauza de utilitate publicab. prin lege

  c. prin prescriptie achizitiva

  34. Dreptul de proprietate publica are ca titular :

  a. persoane fizice

  b. persoane juridice

  c. statul

  35. Care este regimul juridic al bunurilor proprietate publica:a. pot fi date in administrare

  b. nu pot fi concesionate

  c. nu pot fi inchiriate

  36. Care sunt modalitatile juridice ale dreptului de proprietate:

  a. proprietatea privata

  b. proprietatea publica

  c. proprietatea anulabila

  37. Formele proprietatii comune pe cote parti sunt:a. proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetuua

  b. proprietatea in devalmasie

  c. proprietatea rezolubila

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  6/23

  6

  38. Proprietatea comuna pe cote-parti prezinta urmatoarele caractere juridice :

  a. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de

  proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere material

  b. oricare dintre titulari are un drept exclusiv cu privire la o fractiune materiala din

  bun

  c. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de

  proprietate asupra bunului divizat din punct de vedere material

  39. Cum ia nastere proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara:

  a. dintr-un contract translativ de proprietate avand mai multi dobanditori

  b. printr-o hotarare judecatoreasca declarativa pronuntata intr-o actiune avand ca

  obiect partajul de bunuri

  c. printr-un testament

  40. Sunt cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua:

  a. indiviziunea

  b. coproprietatea fortata asupra bunurilor comune necesare sau utile pentru folosirea

  a doua imobile vecinec. dreptul de proprietate al sotilor asupra bunurilor dobandite de oricare dintre ei in

  timpul casatoriei

  41. Ce este proprietatea comuna in devalmasie:

  a. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii

  sai au determinata cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri

  fractionate in materialitatea lor

  b. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii

  sai au determinata cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri

  nefractionate in materialitatea lor

  c. acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii

  sai nu au determinata cota parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor

  bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunurile apartinand deopotriva tuturor

  coproprietarilor.

  42. Ce este partajul conventional sau voluntar:

  a. pentru validitatea conventiei de partaj nu este necesara prezenta tuturor

  copartasilor

  b. presupune capacitatea restransa de exercitiu a tuturor copartasilor

  c. reprezinta acordul de vointa exprimat de toti coproprietarii in sensul incetarii

  proprietatii comune

  43. Ce solutie poate adopta instanta de judecata in cazul partajului judiciar:

  a. partajarea prin echivalent a bunului

  b. atribuirea bunului catre unul din copartasi

  c. incuviintarea executarii silite

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  7/23

  7

  44. Caror acte juridice li se aplica regula unanimitatii:

  a. actelor de conservare

  b. actelor de dispozitie

  c. tuturor actelor juridice facute cu privire la un bun detinut in coproprietate

  45. Care este procedura exproprierii:

  a. actul de declarare a utilitatii publice se publica in Monitorul Oficial sau in presa

  localab. propunerile de expropriere nu se notifica titularilor drepturilor reale asupra

  imobilelor

  c. solutionarea cererii de expropriere este de competenta judecatoriei in a carei raza

  teritoriala este situat bunul imobl propus pentru expropriere

  46. Din categoria actiunilor petitorii fac parte:

  a. actiunea in granituire

  b. actiunea posesorie generala

  c. actiunea posesorie speciala

  47. Ce este granituirea:

  a. actiunea reala prin care reclamantul , proprietarul unui bun, contesta in fata

  instantei de judecata ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de

  proprietate cu privire la acel bun

  b. actiunea reala prin care reclamantul solicita obligarea paratului la recunoasterea

  existentei unui drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate, asupra

  imobilului proprietatea altei persoane, precum si obligarea paratului la respectarea

  acestui drept

  c. actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei sa determine, in

  contradictoriu cu paratul, prin semne exterioare, intinderea proprietatilor partilor.

  48. Ce caractere juridice prezinta actiunea in granituire:

  a. actiune reala

  b. actiune posesorie

  c. actiune personala

  49. Actiunea in revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice:

  a. este o actiune petitorie

  b. este o actiune posesoriec. este o actiune personala

  50. Ce este actiunea in revendicare:

  a. actiunea reala, petitorie, prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa-I

  recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe

  parat la restituirea posesiei bunului

  b. actiunea reala prin care se apara posesia bunului

  c. actiunea petitorie prin care reclamantul contesta ca paratul are un drept real,

  dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la bunul pe care-l poseda

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  8/23

  8

  51. Cine poate sa exercite actiunea in revendicare:

  a. posesorul bunului

  b. coproprietarul bunului

  c. proprietarul exclusiv al bunului

  52. Care este obiectul material al actiunii in revendicare:

  a. bunuri imobile individual determinate

  b. bunuri mobile aflate in posesia nelegitima a paratuluic. bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate in posesia

  nelegitima a paratului

  53. Cine este titularul actiunii in revendicare :

  a. proprietarul exclusiv al bunului

  b. coproprietarul bunului

  c. posesorul bunului

  54. Care acte juridice constituie titlu in materia revendicarii imobiliare:a. actele juridice constitutive

  b. actele juridice translative de proprietate

  c. actele constitutive si actele translative

  55. In cazul actiunii in revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va castiga

  procesul daca :

  a. titlul emana de la un tert

  b. data titlului este posterioara posesiei paratului

  c. titlul reclamantului este un act autentic

  56. Care sunt bunurile mobile in privinta carora se aplica regula instituita de art. 1909

  alin. 1 Cod civil:

  a. bunuri mobile corporale

  b. bunuri mobile care formeaza o universalitate

  c. numai bunuri mobile corporale

  57. Care sunt efectele actiunii in revendicare:

  a. restituirea lucrului revendicat

  b. restituirea productelorc. restituirea tuturor cheltuielilor facute de posesor cu lucrul revendicat

  58. In cazul admiterii actiunii in revendicare, cum se restituie cheltuielile :

  a. cheltuielile utile se restituie numai in masura sporului de valoare adus lucrului,

  calculat la data restituirii

  b. cheltuielile voluptuarii se restituie numai daca posesorul a fost de buna credinta

  c. cheltuielile voluptuarii se restituie indiferent de buna sau de reaua credinta a

  posesorului

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  9/23

  9

  59. Cheltuielile necesare sunt :

  a. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa

  pentru conservarea bunului

  b. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa

  pentru sporirea valorii bunului

  c. acea categorie de cheltuieli care constau in ameliorarile aduse bunului

  60. Prin uzucapiune se pot dobandi urmatoarele drepturi:a. dreptul de proprietate, indiferent de felul proprietatii

  b. dreptul de proprietate publica

  c. uzufructul

  61. In sistemul Codului civil, formele uzucapiunii sunt urmatoarele :

  a. uzucapiunea de 30 de ani

  b. uzucapiunea de 20 de ani

  c. uzucapiunea de 10 ani

  62. Care sunt conditiile uzucapiunii de 30 de ani:

  a. posesia sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani

  b. posesorul sa fie de buna credinta

  c. posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu

  63. Care sunt conditiile uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani:

  a. posesia sa se intemeieze pe un just titlu, cu sau fara data certa

  b. posesia sa fie exercitata cu buna credinta

  c. justul titlu sa priveasca atat posesorul bunului cat si persoana de la care acesta a

  dobandit bunul

  64. Justul titlu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  a. sa emane de la adevaratul proprietar

  b. sa nu aiba data certa

  c. sa nu emane de la adevaratul proprietar

  65. Pot servi ca just titlu:

  a. certificatul de mostenitor

  b. contractul de locatiunec. hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare cumparare.

  66. In materia accesiunii imobiliare artificiale, este constructor de rea credinta:

  a. posesorul terenului pe care se edifica o constructie

  b. persoana care foloseste terenul fara nici un titlu

  c. persoana care foloseste terenul in baza unui titlu afectat de vicii, pe care nu le

  cunoaste

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  10/23

  10

  67. Constituie modalitati de accesiune imobiliara naturala:

  a. avulsiunea

  b. confuziunea (amestecul)

  c. adjunctiunea

  68. Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara:

  a. adjunctiunea

  b. insulele si prundisurilec. aluviunile

  69. Cum se constituie dezmembramintele dreptului de proprietate:

  a. numai prin lege,

  b. prin actul administrativ emis de autoritatea competenta

  c. prin destinatia posesorului

  70. Care sunt caracterele juridice ale uzufructului:

  a. drept realb. drept cesibil

  c. drept perpetuu

  71. In functie de obiectul sau, uzufructul poate fi :

  a. numai uzufruct cu titlu particular

  b. uzufruct cu titlu universal

  c. doar uzufruct universal si cu titlu universal

  72. Ce bunuri pot forma obiectul uzufructului:

  a. titlurile la purtator

  b. intotdeauna numai bunuri neconsumptibile

  c. terenurile proprietate publica si proprietate privata

  73. Care sunt modalitatile de constituire a uzufructului:

  a. prin mostenire legala

  b. uzucapiune

  c. in temeiul unei hotarari judecatoresti declarative de drepturi

  74. Ce este dreptul de uz :a. este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie si

  folosinta asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura

  necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale

  b. este un drept real imobiliar care are ca obiect o locuinta si confera titularului

  posesia si folosinta acestei locuinte pentru el si familia sa

  c. este dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce sunt posesia altuia, in tocmai ca

  insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  11/23

  11

  75. Cum se defineste dreptul de abitatie :

  a. este un drept de uzufruct care are ca obiect o locuinta

  b. este un drept real imobiliar conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita

  atributele posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta,

  apartinand altei persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de

  locuit si ale familiei sale

  c. este un drept care confera titularului dreptul de proprietate asupra locuintei pentru

  el si familia sa

  76. Dreptul de servitute prezinta urmatoarele caractere juridice :

  a. drept real accesoriu

  b. drept temporar

  c. drept indivizibil

  77. Cum se clasifica servitutile dupa modul de constituire sau dupa originea lor:

  a. servituti naturale

  b. servituti aparente

  c. servituti judecatoresti

  78. Care dintre urmatoarele servituti sunt servituti legale:

  a. servitutea privind distanta plantatiilor

  b. servitutea de scurgere a apelor naturale

  c. servitutea izvoarelor

  79. Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru dobandirea unei servituti prin

  uzucapiune:

  a. servitutea sa fie continua si aparentab. servitutea sa fie necontinua si neaparenta

  c. durata posesiei sa fie de 10 ani

  80. Prin ce actiune poate fi aparat sau inlaturat dreptul se servitute:

  a. actiunea confesorie de servitute

  b. actiunea petitorie

  c. actiunea in granituire

  81. Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice:a. drept real mobiliar

  b. drept perpetuu

  c. drept prescriptibil

  82. Dreptul de superficie se stinge in urmatoarele moduri:

  a. prin disparitia partiala a constructiei, plantatiei sau lucrarii

  b. prin renuntarea la exercitiul superficiei de catre titularul ei

  c. prin disparitia totala a constructiei, plantatiei sau lucrarii

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  12/23

  12

  83. Cum se exercita dreptul de superfcie:

  a. superficiarul are un drept de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor

  lucrari

  b. superficiarul exercita posesia, folosinta si dispozitia materiala si juridica asupra

  terenului

  c. superficiarul poate sa transmita dreptul de proprietate asupra terenului pe care se

  afla constructiile, plantatiile sau alte lucrari

  84. Actiunile de carte funciara sunt urmatoarele:

  a. actiunea in prestatie tabulara

  b. actiunea confesorie

  c. actiunea negatorie

  85. Ce caractere juridice prezinta actiunea in prestatie tabulara:

  a. actiune personala

  b. actiune principala

  c. actiune prescriptibila

  86. Actiunea in prestatie tabulara:

  a. se intenteaza impotriva celui care a constituit un drept real asupra unui imobil

  b. este o actiune personala

  c. este o actiune prescriptibila

  87. Care este regimul juridic al terenurilor proprietate privata conform Titlului X din

  Legea nr. 247/2005:

  a. cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia

  sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii,incheiate in forma autentica

  b. nerespectarea formei autentice a actului juridic de instrainare sau dobandire se

  sanctioneaza cu nulitatea relativa

  c. instrainarile realizate sub orice forma in temeiul acestei legi valideaza titlurile de

  proprietate ale instrainatorilor si dobanditorilor daca acestea erau lovite de nulitate

  ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor

  88. Exproprierea este guvernata de urmatoarele principii:

  a. existenta unei despagubiri

  b. exproprierea se dispune si despagubirea se stabileste prin hotarare judecatoreascac. obiectul exproprierii il constituie bunurile mobile si imobile proprietatea

  persoanelor fizice sau juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in

  proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor

  89. Care sunt conditiile cerute pentru a se produce exproprierea:

  a. utilitatea publica si declararea ei

  b. masurile premergatoare exproprierii

  c. existenta unei publicitati speciale

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  13/23

  13

  90. Proprietarul imobilului expropriat are urmatoarele drepturi:

  a. dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriat

  b. un pact de preferinta la cumpararea imobilului

  c. dreptul de a constitui dezmembraminte cu privire la imobilul expropriat

  91. In materia circulatiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a consacrat

  urmatoarele principii:

  a. principiul libertatii contractualeb. principiul bunei-credinte

  c. principiul fortei obligatorii a contractelor

  92. Ce este discontinuitatea, ca viciu al posesiei:

  a. exercitatarea posesiei in mod neregulat, adica cu intermitente anormale

  b. este un viciu temporar, in sensul ca dureaza timp de 1 an de zile

  c. ica atat in privinta bunurilor mobile cat si a bunurilor imobile.

  93. Care sunt caracterele juridice ale clandestinitatii, ca viciu al posesiei:a. este un viciu absolut

  b. este un viciu relativ

  c. se aplica numai in privinta posesiei bunurilor imobile

  94. Dreptul de proprietate prezinta urmatoarele caractere juridice:

  a. perpetuu, absolut, exclusiv

  b. perpetuu, relativ

  c. perpetuu, exclusiv, relativ

  95. Ce bunuri pot forma obiectul posesiei:

  a. numai bunurile susceptibile de exercitare a unui drept real asupra lor, respectiv

  bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil

  b. bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

  c. bunurile comune

  96. Actiunea in revendicarea unui bun mobil este imprescriptibila cand se introduce

  impotriva urmatoarelor persoane:

  a. detentorului precar

  b. posesorului de buna-credintac. hotului, gasitorului sau unui tert de rea-credinta

  97. Ce caractere juridice prezinta actiunea in revendicare mobiliara:

  a. este o actiune posesorie

  b. este o actiune personala si petitorie

  c. este o actiune reala si petitorie

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  14/23

  14

  98. Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica:

  a. apartine numai statului

  b. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil

  c. se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ

  99. Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate privata:

  a. poate avea ca titular persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile

  administrativ - teritorialeb. se stinge prin instrainarea lucrului

  c. poate avea ca titular numai persoane fizice

  100. Ce bunuri formeaza obiectul proprietatii comune pe cote-parti fortata si perpetua :

  a. bunuri principale

  b. bunuri proprietate publica

  c. bunuri accesorii

  101. Ce trasaturi prezinta titlul in materia actiunii in revendicare imobiliara:a. trebuie sa fie un act translativ de proprietate

  b. creeaza o prezumtie simpla de proprietate

  c. este un element al bunei credinte

  102. Pentru ca posesorul sa pastreze fructele produse de bunul posedat se cer indeplinite

  urmatoarele conditii:

  a. fructele sa nu fi fost percepute

  b. posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu

  c. posesorul sa fi fost de buna credinta

  103. Care este sanctiunea actelor juridice incheiate cu incalcarea principiului

  inalienabilitatii dreptului de proprietate publica:

  a. nulitatea relativa

  b. inopozabilitatea

  c. nulitatea absoluta

  104. Cine sunt titularii dreptului de administrare:

  a. persoane fizice

  b. institutiile publice de interes national, judetean sau localc. autoritatile publice centrale si locale fara personalitate juridica

  105. Titularul dreptului de administrare:

  a. poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de acesta in conditiile actului prin

  care i-a fost dat bunul in administrare

  b. poate sta in instanta in litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului

  c. dreptul de administrare ii confera titularului dispozitia juridica asupra bunului

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  15/23

  15

  106. Ce este dreptul de concesiune:

  a. este specific dreptului de proprietate privata

  b. este un dezmembramant al dreptului de proprietate

  c. este o modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publica

  107. Ce bunuri formeaza obiect al exproprierii:

  a. orice bun mobil sau imobil indiferent de titular

  b. numai bunurile imobile proprietatea persoanelor fizicec. bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau

  fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor,

  municipiilor si judetelor

  108. Exproprierea produce urmatoarele efecte:

  a. imobilul expropriat trece in proprietatea statului liber de orice sarcini

  b. mentinerea dezmembramintelor dreptului de proprietate

  c. proprietarul imobilului expropriat are dreptul de a cere retrocedarea imobilului

  109. Care este durata maxima a dreptului de uzufruct constituit in favoarea unei

  persoane juridice:

  a. 3 ani

  b. 10 ani

  c. 30 de ani

  110. In materia uzucapiunii:

  a. uzucapiunea de 30 de ani presupune doar exercitarea unei posesii utile si

  neintrerupte in termenul prevazut de lege

  b. in cazul uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani este suficient si un titlu putativc. uzucapantul este considerat proprietar de la data implinirii termenului uzucapiunii

  111. Care sunt drepturile uzufructuarului:

  a. daca uzufructul s-a constituit prin legat, pentru a cere predarea in folosinta a

  bunului, uzufructuarul are la indemana actiunea confesorie

  b. sa efectueze acte de dispozitie asupra bunului

  c. sa intenteze actiunea in revendicare pentru apararea uzufructului

  112. In timpul exercitarii dreptului de uzufruct, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:a. sa aduca la cunostinta nudului proprietar orice incalcari sau uzurpari ale dreptului

  acestuia

  b. sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces verbal de constatare

  a starii bunurilor imobile

  c. sa aduca o cautiune

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  16/23

  16

  113. La incetarea uzufructului, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:

  a. sa restituie, in toate cazurile, bunul care a facut obiectul uzufructului, in natura si

  in starea in care se gasea la momentul constituirii uzufructului

  b. daca obiectul uzufructului l-au constituit bunuri consumptibile, uzufructuarul este

  obligat sa restituie bunuri de aceeasi cantitate, calitate si valoare sau echivalentul

  lor banesc

  c. sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces verbal de constatare

  a starii bunurilor imobile

  114. Uzufructul se stinge in urmatoarele cazuri:

  a. moartea nudului proprietar

  b. pierirea partiala a bunului

  c. renuntarea uzufructuarului

  115. Renuntarea uzufructuarului la uzufruct se poate face:

  a. in mod unilateral

  b. numai in mod conventional

  c. numai expres

  116. Care sunt efectele stingerii uzufructului:

  a. uzufructuarul este obligat, in toate cazurile, sa restituie nudului proprietar bunul

  ce a facut obiectul dreptului de uzufruct

  b. uzufructuarul are dreptul sa pretinda nudului proprietar restituirea sumelor de bani

  pe care le-a platit pentru el, precum si pentru imbunatatirile pe care le-a adus

  lucrului

  c. daca bunul a pierit sau s-a deteriorat din culpa uzufructuarului, va fi obligat sa

  plateasca despagubiri pentru daunele produse

  117. Care sunt obligatiile coproprietarilor:

  a. Sa nu instraineze cota lor parte de drept fara acordul celorlalti

  b. sa contribuie, proportional cu cota parte a fiecaruia, la acoperirea cheltuielilor

  efectuate pentru intretinerea curenta a bunului proprietate comuna

  c. Sa nu culeaga singuri fructele bunului proprietate comuna

  118. Dreptul de uzufruct prezinta urmatoarele caractere juridice:

  a. este un drept real, opozabil erga omnes,inclusiv proprietarului

  b. este un drept perpetuuc. poate fi transmis prin acte juridice

  119. Care sunt drepturile nudului proprietar:

  a. sa-si insuseasca fructele lucrului

  b. dreptul de a folosi lucrul

  c. dreptul de a dispune de lucru, dar cu respectarea prerogativelor care revin

  uzufructuarului

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  17/23

  17

  120. Care sunt obligatiile nudului proprietar:

  a. dreptul de a-l garanta pe uzufructuar impotriva evictiunii

  b. sa exercite in justitie toate actiunile prin care sa-si apere dreptul sau de proprietate

  c. obligatia de a-l garanta pe uzufructuar contra viciilor lucrului

  121. Ce acte poate sa efectueze uzufructuarulin temeiul dreptului de folosinta:

  a. acte de conservare asupra bunului

  b. acte de dispozitie asupra bunuluic. acte de dispozitie materiala cu privire la bun

  122. Cine poate avea calitatea de ttular al dreptului de uz:

  a. orice persoana fizica sau juridica

  b. numai o persoana juridica

  c. numai o persoana fizica

  123. Cine poate fi titularul dreptului de abitatie:

  a. o persoana fizica sau juridicab. numai o persoana juridica

  c. numai o persoana fizica

  124. In materia dreptului de servitute, proprietarul fondului dominant are urmatoarele

  obligatii:

  a. sa exercite servitutea numai in limitele prevazute de lege sau de titlul sau

  b. sa acorde mijloacele necesare pentru utilizarea servitutii

  c. de a efectua lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutii

  125. Care sunt cauzele generale de stingere a servitutilor:

  a. imposibilitatea materiala de exercitare a servitutii

  b. renuntarea la exercitiul servitutii de catre proprietarul fondului dominant

  c. neuzul sau prescriptia extinctiva

  126. Servitutile constituite prin fapta omului se sting prin neuz sau prescriptie extinctiva

  daca nu se exercita timp de:

  a. 1 an

  b. 3 ani

  c. 30 de ani

  127. Care sunt cauzele speciale de stingere a servitutilor:

  a. pieirea fondului aservit

  b. revocarea, rezolutiunea sau anularea dreptului celui care a constituit servitutea sau

  a titlului constitutiv

  c. neuzul sau prescriptia extinctiva

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  18/23

  18

  128. Care sunt drepturile proprietarului fondului aservit in materia dreptului de

  servitute:

  a. nu are dreptul sa instraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia

  poarta servitutea

  b. are dreptul sa pretinda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea

  abuziva a dreptului de servitute

  c. are dreptul sa efectueze lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea

  servitutii

  129. Pentru constituirea unei servituti prin destinatia proprietarului, trebuie indeplinite

  urmatoarele conditii:

  a. cele doua fonduri sa fi apartinut la origine aceluias proprietar

  b. servitutea sa fie continua si aparenta

  c. servitutea sa fie necontinua si neaparenta

  130. Cum se dobandeste, in temeiul legii, dreptul de superficie:

  a. cand proprietarul unui teren convine cu o alta persoana ca acesta sa amplaseze pe

  terenul sau o constructie, o alta lucrare sau o plantatieb. cand sotii construiesc pe terenul bun propriu al unuia dintre ei

  c. prin uzucapiune

  131. Cum se exercita dreptul de superficie:

  a. superficiarul poate sa transmita dreptul de proprietate asupra constructiei,

  plantatiei sau altor lucrari

  b. asupra terenului pe care se afla constructia, plantatia sau alta lucrare, superficiarul

  exercita posesia, folosinta si dispozitia

  c. superficiarul are dispozitia materiala si juridica asupra terenului pe care se afla

  edificiile si plantatiile

  132. Ce este dreptul real de folosinta:

  a. reprezinta un dezmembramant al dreptului de proprietate privata al unitatilor

  administrativ teritoriale asupra unor categorii de terenuri agricole, constituit in

  favoarea unor persoane fizice prin acte administrative individuale

  b. este un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate privata, indiferent

  de titular

  c. este un atribut al dreptului de proprietate

  133. Dreptul real de folosinta are urmatoarele caractere juridice:

  a. drept personal

  b. drept perpetuu

  c. drept inalienabil

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  19/23

  19

  134. Care este regimul juridic al circulatiei constructiilor:

  a. constructiile de orice fel aflate in proprietate privata sunt in circuitul civil

  b. constructiile pot fi instrainate si dobandite numai prin conventia partilor

  c. forma actului juridic avand ca obiect instrainarea unei constructii este forma

  ceruta ad validitatem

  135. Cum se apara dezmembraminteledreptului de proprietate:

  a. in mod direct, prin actiunea in revendicareb. prin actiunea confesorie

  c. prin actiunea in granituire

  136. Pentru a-si exercita dreptul prioritar la dobandirea imobilului expropriat, potrivit

  Legii nr. 33/1994, fostul proprietar trebuie sa raspunda expropriatorului ce doreste

  sa instraineze imobilul expropriat, in termen de :

  a. 30 de zile

  b. 60 de zile

  c. 15 zile

  137. De cine se declara utilitatea publica in materia exproprierii:

  a. numai de Guvern

  b. de consiliile municipale

  c. de Guvern pentru lucrarile de interes national si de Consiliile judetene si al

  municipiului Bucuresti pentru lucrarile de interes local

  138. Prin ce se caracterizeaza proprietatea anulabila:

  a. rezulta dintr-un act juridic lovit de nulitate absoluta

  b. dureaza pana la consolidarea dreptului de proprietate prin confirmare, expresa sautacita, a actului anulabil

  c. actiunea in nulitate relativa este imprescriptibila

  139. Proprietatea rezolubila presupune existenta a doi proprietari asupra bunului:

  a. dobanditorul, proprietar sub conditie rezolutorie

  b. dobanditorul, proprietar sub conditie suspensiva

  c. transmitatorul, proprietar sub conditie rezolutorie

  140. Ce acte juridice poate efectua un copartas cu privire la intregul bun, fara acordulcelorlalti copartasi:

  a. acte de conservare

  b. acte de administrare

  c. acte de dispozitie

  141. Ce fel de act juridic este partajul, potrivit Codului civil:

  a. constitutiv de drepturi

  b. declarativ de drepturi

  c. translativ de drepturi

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  20/23

  20

  142. Cum se clasifica servitutiledupa modul de exercitare:

  a. continue si necontinue

  b. pozitive si negative

  c. aparente si neaparente

  143. Cum se clasifica servitutile dupa natura fondului:

  a. rurale si urbane

  b. naturale si legalec. aparente si neaparente

  144. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor prezinta urmatoarele caractere juridice:

  a. este un drept personal

  b. este un drept perpetuu

  c. este conferit cu titlu gratuit

  145. Ce fel de act juridic este renuntarea la prescriptia achizitiva:

  a. act de conservareb. act de administrare

  c. act de dispozitie

  146. Cum se poate invoca uzucapiunea:

  a. numai printr-o actiune promovata de posesor

  b. pe cale de exceptie, prin invocarea uzucapiunii de catre paratul posesor in actiunea

  in revendicare formulata de adevaratul proprietar

  c. din oficiu, de catre instanta de judecata

  147. Ce acte juridice nu pot constitui just titlu:

  a. contractul de locatiune

  b. actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de

  proprietar

  c. titlul anulabil

  148. Ce conditii trebuie sa indeplineasca justul titlu:

  a. sa emane de la adevaratul proprietar

  b. sa aiba o existenta reala

  c. poate fi un titlu putativ

  149. In ce cazuri are loc intreruperea civila a prescriptiei achizitive:

  a. prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratului proprietar

  b. daca cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva

  posesorului va fi respinsa sau anulata

  c. daca cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva

  posesorului va fi perimata

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  21/23

  21

  150. Care sunt cazurile de intrerupere naturala a prescriptiei prevazute in art. 1864 Cod

  civil:

  a. prin cererea de chemare in judecata formulata de adevaratul proprietar impotriva

  posesorului

  b. prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratului proprietar

  c. cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declarat imprescriptibil ca

  urmare a unei transformari a naturii si destinatiei sale

  151. Ce solutia va pronunta instanta de judecata in cadrul unei actiuni in revendicare

  imobiliara daca numai una dintre parti are un titlu asupra imobilului:

  a. daca paratul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului va fi respinsa

  b. daca paratul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului va fi admisa

  c. daca reclamantul este cel care are titlu, atunci actiunea reclamantului se admite in

  orice conditii

  152. Cine poate sa formuleze actiunea in revendicare:

  a. posesorul neproprietar

  b. proprietarul exclusivc. orice persoana interesata

  153. In ce termen se formuleaza actiunea in revendicare imobiliara:

  a. este imprescriptibila in toate cazurile

  b. se prescrie in termen de 30 de ani

  c. este imprescriptibila, cu exceptiile prevazute de lege

  154. Prin ce actiune se apara dezmembramintele dreptului de proprietate:

  a. actiunea in revendicareb. actiunea in granituire

  c. actiunea confesorie

  155. Cand este clandestina posesia:

  a. cand posesorul o exercita cu intermitente anormale

  b. cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau, incat acesta nu este in stare

  de a putea sa o cunoasca

  c. cand este intemeiata sau conservata prin acte de violenta, in contra sau din partea

  adversarului

  156. Constituie modalitate de accesiune imobiliara naturala:

  a. dobandirea proprietatii asupra unei constructii ridicate pe un teren, de catre

  proprietarul terenului

  b. aluviunea

  c. adjunctiunea

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  22/23

  22

  157. Cum se clasifica actiunile posesorii:

  a. actiunea in complangere si actiunea in reintegrare

  b. actiunea confesorie si actiunea negatorie

  c. actiunea in revendicare si actiunea posesorie

  158. Ce este avulsiunea:

  a. un caz de accesiune naturala

  b. un caz de accesiune artificialac. un caz de accesiune mobiliara

  159. Care dintre urmatoarele servituti este servitute legala:

  a. servitutea izvoarelor

  b. servitutea de vedere

  c. servitutea de scurgere a apelor naturale

  160. Care dintre urmatoarele servituti este servitute naturala:

  a. servitutea de vedereb. servitutea de trecere

  c. servitutea izvoarelor

  161. Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin

  uzucapiune:

  a. dreptul de uzufruct

  b. dreptul de abitatie

  c. dreptul real de folosinta

  162. Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin lege:

  a. dreptul de uz

  b. dreptul de uzufruct

  c. dreptul de superficie

  163. Care dintre dezmembramintele dreptului de proprietate se constituie prin act

  administrativ emis de autoritatea competenta:

  a. servitutile continue si aparente

  b. servitutile legale

  c. dreptul real de folosinta

  164. Ce conditii se cer intrunite pentru a opera jonctiunea posesiilor:

  a. se poate uni o posesie utila cu o posesie viciata;

  b. se poate uni o posesie utila cu o detentie precara;

  c. se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile.

 • 7/29/2019 Drepturi Reale.grile Fara Rasp

  23/23

  23

  165. Care sunt modurile de dobandire a proprietatii reglementate de Codul civil:

  a. accesiune;

  b. posesia de buna credinta a bunurilor mobile;

  c. dobandirea fructelor de catre posesorul de buna-credinta.