Drept Roman - Raspunsuri

Click here to load reader

 • date post

  10-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  301
 • download

  17

Embed Size (px)

Transcript of Drept Roman - Raspunsuri

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret

DREPT ROMAN Anul I sem. 1MULTIPLE CHOICE 1.Care dintre urmtoarele afirmatii apartine jurisconsultului Ulpianus: a. principiile de drept sunt: a tri in mod onest, a nu vtma pe nimeni si a da fiecruia ceea ce i se cuvine; b. dreptul este arta binelui si a echittii; c. stiinta dreptului este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept si nedrept. ASN :A 2. Care dintre urmtoarele izvoare sunt considerate izvoare formale in dreptul roman ? a. legea; b. tripticele din Transilvania; c. ambele. ANS :A 3. n care din urmtoarele proceduri, procesul se desfsura n 2 etape, respectiv in iure si in iudicio: a. procedura legisactiunilor; b. procedura formulara c. ambele. ANS :A 4.Care dintre urmtoarele forme de cstorie, era considerat o cstorie inferioar: a. cstoria cu manus; b. concubinatul; c. cstoria fr manus. ANS :B 5.Dintre conditiile cstoriei enumerate mai jos, precizati care sunt conditii de form: a. confarreatio; b. consimtmntul; c. vrsta. ANS :A 6.Care dintre urmtoarele forme de proprietate sunt considerate prestatale:

1 / 21

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret a. proprietatea colectiv a gintii; b. proprietatea pretorian; c. proprietatea provinciala. ANS: A 7.Care dintre urmtoarele legisactiuni constituie legisactiune de judecat? a. sacramentum b. pignoris capio c. manus iniectio ANS: A 8.Care dintre urmtoarele moduri de dobndire a propriettii presupunea exercitarea posesiunii asupra unui lucru un timp ndelungat: a. prescription longi temporis b. usucapio c. ocupatio ANS: B 9. Care dintre urmtoarele elemente enumerate mai jos constituie conditie a uzucapiunii: a. termenul b. iusta causa c. thesaurus ANS:A 10. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n vechiul drept roman: a. militar b. per aes et libram c. nuncupativ ANS :B 11. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n dreptul clasic? a. calatis comitus b. testamentum in procinctu c. testamentul pretorian ANS :C 12. Care dintre urmtoarele forme de testament au existat n dreptul imperial ? a. testamentum in procinctu b. testamentul civil sub form oral c. testamentul pretorian

2 / 21

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret ANS :B 13. In Legea celor XII Table regasim impartirea actiunilor in: a. actiuni private si actiuni populare; b. actiuni directe si actiuni utile ; c. actiuni reale si actiuni personale; ANS:C 14. Cea mai reusita sistematizare a normelor juridice romane s-a concretizat in: a. Codex Gregorianus ; b. Opera legislativa a imparatului Justinian ; c. ambele; ANS:B 15. Procedura extraordinara in dreptul roman se caracteriza prin : a. lipsa etapelor "in iure" si "in iudicio"; b. desfasurarea procesului in fata unei persoane ; c. ambele; ANS:C 16. Expresia "legis actiones"semnifica: a. orice actiune se intemeiaza pe lege; b. orice lege presupune actiune; c. ambele ; ANS:A 17. Conditiile in care apar legisactiunile sunt evidentiate de: a. caracterul legal, formalist si judiciar ; b. caracterul administrativ si rigid; c. caracterul formal si material . ANS:A 18. Din textele jurisconsultului Ulpian rezulta ca dreptul roman se divide in : a. drept clasic si postclasic; b. drept public si privat; c. ius civile, ius gentium si ius naturale. ANS:B

3 / 21

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret 19. Din punct de vedere cronologic, istoria statului roman a cunoscut urmatoarele perioade: a. perioada statala si perioada nestatala; b. perioada regalitatii, perioada republicii si a monarhiei; c. perioada dominatului si a principatului . ANS:B 20. Etapele succesive ale perioadei imperiului roman se refera la: a. monarhia simpla si monarhia absoluta; b. regalitatea si republica; c. principatul si dominatul. ANS:C 21. Epocile dreptului roman se delimiteaza astfel: a. epoca veche, epoca clasica si epoca postclasica; b. epoca preclasica , epoca clasica si epoca moderna; c. epoca republicii si epoca monarhiei . ANS: A 22. Litis contestatio in procedura legisactiunilor insemna: a. sentinta de condamnare; b. un litigiu contestat ; c. luarea de martori. ANS:C 23. Recuperatores era termenul cu care erau desemnati: a. judecatorii din cadrul tribunalelor nepermanente; b. judecatorii ce aveau competenta cu privire la procesele dintre cetateni si peregrini ; c. ambele. ANS: C 24. Caracteristicile etapei "in iure" spacifice procedurii formulare erau: a. reclamantul expunea oral obiectul cererii sale ; b. procesul se desfasura in fata magistratului ; c. ambele . ANS: C 25. Litis contestatio in cadrul procedurii formulare consta in : a. remiterea unei copi de pe formula; b. contestarea sentintei ; c. imposibilitatea de executare.

4 / 21

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret ANS:A 26.Partile constitutive ale legii romane erau: a. praescriptio ; b. sanctio; c. ambele; ANS:C 27.Edictul magistratilor era compus din urmatoarele parti : a. edictum vetus si edictum novum; b. edicta perpetua si edicta repentina; c. ambele ; ANS:C 28.Dreptul pretorian a contribuit la: a. completarea si modificarea prevederilor dreptului civil ; b. introducerea unor principii si forme procedurale inedite in scopul adaptarii la realitatile practice; c. ambele. ANS:C 29. Izvoarele formale ale dr. roman erau : a. edictele magistratilor; b. senatusconsultele ; c. ambele. ANS: C 30. Activitatea complexa a jurisconsultilor romani includea urmatoarele laturi: a. respondere, agere, scribere si cavere; b. edicta, mandata, decreta si rescripta ; c. ambele . ANS:A 31. n perioada Republicii Romane pretorul (praetor) era ales de comitia centuriata dispunand de imperium si potestas.De ce domeniu se ocupa el cu prioritate? a. organizarea justitiei; b. intocmirea listelor electorale; c. aprovizionarea oraselor. ANS:A

5 / 21

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret 32. Care sunt cele doua forme pe care le-a cunoscut Imperiul (roman)? a. Principatul si Republica b. Dominatul si Republica c. Principatul si Dominatul ANS:C 33. n Roma imperiala, unele din lucrarile jurisconsultilor se intitulau Institutiones. Ce erau acestea? a. culegeri de spete imaginare destinate studiului didactic b. lucrari cu caracter enciclopedic cuprinzand dreptul civil si pretorian c. manuale elementare de drept in cuprinsul carora sunt expuse institutiile dreptului civil si pretorian ANS:C 34. Din opera legislativa a lui Iustinian se detaseaza Codul (Codex). Ce cuprindea acesta? a. toate constitutiile imperiale adoptate in perioada delimitata de epoca lui Hadrian si anul 534 d. Chr., atat in materia dreptului public cat si a dreptului privat b. culegeri de fragmente extrase din operele jurist consultilor, adaptate la realitatile vremii c. constitutiile publicate dupa anul 534 d. Chr ANS:A 35. n Roma antica pater familias era sui iuris (nu se gasea sub autoritatea nimanui). Ce puteri detinea el? a. manus (puterea asupra sotiei), patria potestas (putere asupra copiilor), dominica potestas (putere asupra sclavilor), dominium (putere asupra lucrurilor), mancipium (puterea asupra celor aflati in mancipio); b. puterea asupra peregrinilor si coloniilor c. puterea asupra sclavilor, peregrinilor si colonilor ANS:A 36. De cate feluri era rudenia la romani? a. agnatiunea, cu manus, coemptio b. agnatiunea, gentilitatea, cognatiunea c. gentilitatea, fara manus, confarreatio ANS:B 37. Ce sensuri avea metus (violenta) la romani? a. delict ; b. viciu de consimtamant; c. ambele.

6 / 21

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret ANS:C 38. Cate faze cuprindea procesul in Roma antica? a. faza in iure (in fata magistratului) si faza in iudicio (in fata judecatorului) b. permanenta si nepermanenta c. in forum si in iudicio ANS:A 39. De ce drepturi se bucurau cetatenii romani ? a. ius civile si ius comercii b. ius militiae, ius suffragii, ius conubii si ius militiae c. toate (ius civile, ius comercii, ius connubii, ius militiae, ius suffragii) ANS:C 40. In ce constau efectele cstoriei asupra bunurilor a. la cstoria cu manus actioneaz regimul comunittii de bunuri; b. in cstoria fr manus sotii triau n regimul separatiei de bunuri; c. ambele ; ANS:C 41. n ceea ce priveste dreptul de proprietate, in ce au fost transformate pamanturile cucerite de armata romana ? a. ager publicus (proprietatea statului roman); b. proprietatea peregrina ; c. proprietate provinciala, exercitata de locuitorii liberi care aveau drept de posesiune si de uzufruct; ANS:A 42. Care sunt caracteristicile perioadei republicii: a. a durat de la 509 pna n anul anul 27 e.n.; b. s-a incheiat odata cu fondarea monarhiei c. Ambele. ANS:C 43. Ce dispozitii cuprindea Legea celor XII Table ? a. statutul persoanelor si regimul proprietatii private; b. procedura civila romana; c. ambele. ANS:C 44. Ce constituie animus?

7 / 21

Subiecte examene 2012 Drept si Administratie Publica, Spiru Haret a. elementul material al posesiunii b. elementul intentional al posesiunii; c. Ambele ANS:B 45. La ce se refera corpus ? a. elementul material al posesiunii ; b. elementul intentional al posesiunii c. ambele. ANS:A 46. In ce consta ius utendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren. c. Ambele ANS:B 47. In ce consta ius fruendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren ; c. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru. ANS:C 48. In ce consta ius abutendi ? a. dreptul de a dispune de un lucru ; b. dreptul de a percepe fructele produse de acel lucru, ca, de exemplu recolta unui teren c. dreptul de a folosi un lucru, cum ar fi, de exemplu, a cultiva un teren ANS:A 49. Ce reprezenta mancipatiunea ? a. cel mai vechi mod de dobndire a propriettii; b. o categorie de testament din eopca imperiala; c. o for