Dr Uniunii Europene

download Dr Uniunii Europene

of 86

Embed Size (px)

Transcript of Dr Uniunii Europene

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  1/86

  1

  Drept ComunitarCuprinsul cursului

  Caracterele dreptului comunitar

  Aplicabilitatea imediat a dreptului comunitar

  Aplicabilitatea direct a dreptului comunitar

  Supremaia dreptului comunitar

  Izvoarele dreptului comunitar

  1. Izvoare scriseDreptul originar (primar)Dreptul derivatAcordurile internaionale ncheiate de UniuneaEuropean Dreptul complementar

  2. Izvoare nescriseJurisprudenaPrincipiile generale de drept aplicabile n sistemele

  judiciare din statele membre, precumi n ordinea juridic comunitar

  Principiile care stau la baza organizrii i funcionriiinstituiilor comunitare

  Principiul legalitiiAutonomia dreptului comunitar fa de ordinea juridic intern Principiul subsidiaritiiPrincipiul atribuiriiPrincipiul proporionalitiiPrincipiul unitii instituionale sau al cadrului instituionalunicPrincipiul echilibrului instituional

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  2/86

  2

  Sistemul instituional comunitarConsiliul UE (Consiliul de Minitri)Comisia European Parlamentul EuropeanCurtea de JustiieTribunalul de Prim Instan (ca instituie asociat Curii deJustiie ncepnd din 1988)Tribunalul Funciei PubliceCurtea European de ConturiConsiliul EuropeanComitetul Economici Social (ECOSOC)Comitetul RegiunilorMediatorul EuropeanBanca Central European Banca European de Investiii

  Colaborarea instituiilor comunitare n procesul de luare adeciziilor

  Colaborarea instituiilor comunitare n vedereaelaborrii i adoptrii bugetului comunitarColaborarea instituiilor n cadrul procedurii legislativea Uniunii EuropeneProcedura de adoptare a deciziilor n cadrul politiciiexterne i de securitate comun a Uniunii Europene

  Etapele extinderii Comunit ilor Europene i UniuniiEuropene

  1. Consideraii introductive

  2. Fundamentele juridice ale extinderiiComunit ilor Europenei Uniunii Europene

  3. Criteriile extinderii Comunit ilor Europene i UniuniiEuropene

  4.Etapele extinderii Comunit ilor Europenei Uniunii Europene

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  3/86

  3

  Raportul dintre dreptul internaional i dreptul internal statelor

  Negocierile multilaterale i bilaterale

  cu i n cadrul Uniunii EuropeneSpecificul negocierilor n cadrul UERealizarea propriu-zis a negocierilor dintre UE

  i statele candidate la aderare

  Negocierile de aderare a Romniei la UniuneaEuropean

  Caracterele dreptului comunitar

  Aplicabilitatea imediat a dreptului comunitar presupunefaptul c normele juridice de drept comunitar sunt aplicabile imediat ce au fostadoptate n ordinea juridic a statelor membre.

  Acest principiu este corelat cu alte dou principii ce stau la bazaraporturilor existente ntre dreptul internaional ce rezult din tratatei dreptul intern

  al statelor semnatare ale tratatelor principiul monisti principiul dualist. Aplicabilitatea direct a dreptului comunitar are n vedere

  dou aspecte. Primul se refer la raportarea acestei trsturi a dreptului comunitar la

  principiul monist de receptare a normelor internaionale n legislaia intern a unuistat.

  Al doilea aspect are n vedere efectul direct al dreptului comunitar,adic instituirea prin normele comunitare de drepturii obligaii pentru toi subieciiacestei ordini juridice.

  Supremaia dreptului comunitar se refer la aplicarea cuprioritate a dreptului comunitar n ordinea juridic naional a statelor membre nraport cu dreptul intern al acestora.

  Acest principiuare dou efecte principale: prin legi naionale posterioare nu pot fi modificate sau abrogate acte

  normative comunitare; normele comunitare posterioare pot modifica sau face inaplicabile

  normele juridice naionale.

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  4/86

  4

  Izvoarele dreptului comunitar

  1.Izvoare scriseDreptul originar (primar)Dreptul derivat

  Acordurile internaionale ncheiate de UniuneaEuropean Dreptul complementar

  Dreptul originar cuprinde:

  I. Tratatele originare (constitutive)1. Tratatul instituind C.E.C.O.2. Tratatul instituind C.E.E.3. Tratatul instituind EURATOM

  II. Tratatele i actele ce modific i completeaz tratateleconstitutive

  1. Tratatul de la Bruxelles din 1965 de fuziune a executivelor2. Tratatele de la Luxemburg din 1970i de la Bruxelles din 1975, prin

  care se modific regulile n materie bugetar 3. Decizia din septembrie 1976 privind alegerea Parlamentului European

  prin sufragiu direct4. Actul Unic European din 19865. Tratatul de la Maastricht din 1992, intrat n vigoare n 19936. Tratatul de la Amsterdam din 1997, intrat n vigoare n 19987. Tratatul de la Nisa din 2001, intrat n vigoare n 2003

  III. Tratatele i actele de aderare ce modific tratateleoriginare

  1. Actele de aderare ale Danemarcei, Irlandeii Marii Britanii din 1972,intrate n vigoare n 1973

  2. Actul de aderare al Greciei din 1979, intrat n vigoaren 19813. Actele de aderare ale Spanieii Portugaliei din 1985, intrate n vigoare

  n 19864. Actele de aderare ale Austriei, Finlandeii Suediei din 1994, intrate n

  vigoare n 19955. Actele de aderare ale Cehiei, Slovaciei, Sloveniei, Ungariei, Poloniei,

  Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Malteii Ciprului din aprilie 2003, intrate n vigoare n mai 2004

  6. Actele de aderare ale Romnieii Bulgariei din aprilie 2005, intrate nvigoare n ianuarie 2007

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  5/86

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  6/86

  6

  Principiile care stau la baza organizrii i funcionriiinstituiilor comunitare

  Ordinea juridic comunitar acquis comunitar (totalitatea actelor juridice normative adoptate la nivelul Uniunii Europene)

  1. Principiul legalit ii implic respectarea normelor comunitare att de ctreinstituiile europene, cti de ctre statele membre ale Uniunii.

  2. Autonomia dreptului comunitar fa de ordinea juridic intern constituie baza ntregului sistem juridic comunitari const n aceea c dreptulcomunitar dispune pentru toate domeniile aflate n competena Comunitii iinstituiilor salei nu poate fi modificat prin norme de drept intern, iar dreptul interndispune pentru tot ceea ce nu este reglementat la nivel comunitar.

  n baza acestui principiu,instituiile comunitare au dreptul de a-i adoptapropriile regulamente interne de organizarei funcionare i i pot numi propriifuncionari comunitari.

  3. Un alt principiu care st la baza activit ii instituiilor comunitare icare reflect raporturile dintre Uniunea European i statele membre estesubsidiaritatea care afirm c fiecare nivel de putere nu trebuie s aib altecompetene dect cele pe care este n msur s le exercite.

  Principiul subsidiarit ii este consacrat n dreptul comunitar : n Tratatul de la Paris din 1951 instituind C.E.C.O. ; n Tratatul asupra Uniunii Europene; n proiectul de Tratat instituind o Constituie pentru Europa (ndomeniile care nu relev competena sa exclusiv, Comunitatea nuintervine, conform principiului subsidiaritii dect dac i n msura ncare obiectivele aciunii avute n vedere nu pot fi realizate de o manier suficient de statele membrei pot fi, deci, datorit dimensiunilor sauefectelor aciunii dorite, mai bine realizate la nivel comunitar).

  4. Delimitarea competenelor instituiilor Uniunii are la baz i principiulatribuirii ce este n deplin acord cu teoria puterilor implicite1 consacrat de jurisprudena Curii de Justiie a C.E. Potrivit acestui principiu,Uniunea acioneaz n limitele competenelor ce i-au fost atribuite de ctre statele membre pentruatingerea obiectivelor fixate n tratatele constitutive.Prin aceast prevedere,Uniunea capt competen de drept comun, orice alt competen neatribuit Uniuniiaparinnd statelor membre.

  5. Instituiile Uniunii i exercit competenele lor avnd ca reper de baz principiul proporionalit ii, prin care se urmrete ca modul de aciune al

  1 Jinga, Ion,Uniunea European , Reali t i i perspective, Ed. Lumia Lex, Bucureti, 1999, p.91

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  7/86

  7

  Uniunii s nu dep easc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelorprevzute n tratate.

  6. Un alt principiu de o importan deosebit n ceea ce privete aciunile ntreprinse de instituiile comunitare estei principiul unit ii instituionale sau alcadrului instituional unic.

  Dei se impunea un asemenea principiu, el a fostinstaurat n mod progresiv;astfel, prinTratatul cu privire la fuziunea executivelor din 1965au fost instituiteun Consiliui o Comisie unice. Dar, dei existau instituii comune ale ComunitilorEuropene, competenele lor erau distincte n funcie de Comunitatea n care erauexercitate. Mai trziu, prinTratatul de la Maastricht, s-a prevzut n art. 3 c Uniunea dispune de un cadru instituional unic.

  Proiectul Tratatului instituind o Constituie pentru Europa, cai Tratatulde la Lisabona instituie, n mod expres, acest principiun art. 18, conferindu-i, nacest sens, o valoare ntrit.

  7. Principiul echilibrului instituional are n vederedou coordonateeseniale:

  separarea puterilor sau a funciilor instituiilor comunitare;cooperarea ntre aceste instituii ale Uniunii Europene.

  Sistemul instituional comunitar

  Conform art. 9 din Tratatul de la Lisabona1, Uniunea dispune de un cadruinstituional care vizeaz promovarea valorilor sale, urmrirea obiectivelor sale,susinerea intereselor sale, ale cetenilor si i ale statelor membre, precumiasigurarea coerenei, a eficacitii i a continuitii politicilori a aciunilor sale. Acestcadru instituional comunitar cuprinde, potrivit noilor reglementri n materie,instituiile, organele, oficiilei ageniile Uniunii Europene.Avnd n vedere modificrile recente, instituiile Uniunii sunt: Parlamentul European,Consiliul European, Consiliul, Comisia European (denumit n continuareComisia), Curtea de Justiie a Uniunii Europene, Banca Central European, Curteade Conturi.

  Fiecare instituie acioneaz n limitele atribuiilor care i sunt conferite printratate, n conformitate cu procedurile, condiiile i scopurile prevzute de acestea.Instituiile coopereaz unele cu altele n mod loial.

  Parlamentul European, Consiliuli Comisia sunt asistate de un ComitetEconomici Sociali de un Comitet al Regiunilor, care exercit funcii consultative(art. 9).Din cadrul sistemului instituional comunitar vom analiza n continuare mai multeinstituii i organe comunitare, precum: Consiliul Uniunii Europene, Comisia

  1 Tratatul de Reform de la Lisabona de amendare a Tratatului privind Uniunea European i aTratatului instituind Comunitatea European a fost publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneC.306 din 17 decembrie 2007; Tratatul a fost ratificat de Romnia prin Legea nr. 13 din 7 februarie2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 107 din 12 februarie 2008

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  8/86

  8

  European, Parlamentul European, Curtea de Justiie a Uniunii Europene, Tribunalul(ca instituie asociat Curii de Justiie ncepnd din 1988), Tribunalul FuncieiPublice, Curtea de Conturi, Consiliul European, Comitetul Economici Social,Comitetul Regiunilor, Mediatorul European, Banca Central European, BancaEuropean de Investiii1.n literatura juridic se face distincie ntre instituii i organe comunitare. Astfel,

  instituiile au un rol esenial n cadrul construciei comunitare, avnd un statut binedeterminat, participnd direct la luarea deciziilor comunitare (spre deosebire deorganele comunitare), ns neavnd personalitate juridic, deoarece ele reprezint Uniuneai acioneaz pentrui n numele acesteia. Potrivit noilor modificri aduse deTratatul de la Lisabona, instituiile Uniunii aplic principiul subsidiaritii nconformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiaritii iproporionalitii. Potrivit principiului subsidiaritii, aciunea Uniunii, n coninut iform, nu depete ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor (art.3b, alineatele 3i 4).Organele comunitare au fost create pentru a sprijini activitatea instituiilor, aciunealor cu caracter tehnic, auxiliar concretizndu-se n pregtirea lurii deciziilor.

  Seciunea I - Consiliul Uniunii EuropeneConsiliul Uniunii Europene (nainte de Tratatul de la Maastricht, numit ConsiliulComunitilor Europene) a fost consacrat n proiectul privind Tratatul instituind oConstituie pentru Europa sub denumirea de Consiliu de Minitri. El este principalulfor de decizie al Uniunii, reprezentnd pe de o parte interesele statelor membrei, pede alt parte, interesul comunitar, el desf urndu-i activitatea n mod permanent pebaza principiilor comunitare.Potrivit art. 203 din Tratatul asupra U.E., Consiliul este format din cte unreprezentant al fiecrui stat membru, abilitat s angajeze guvernul acestui statmembru. Instituia poate lua forma unui Consiliu general atunci cnd e compus din minitri de externe ai statelor membre sau a unor Consilii specializate sausectoriale cnd e constituit din minitri specializai ntr-un anumit domeniu. nconformitate cu prevederile Tratatului de la Lisabona, statele membre suntreprezentate n Consiliul European deefii lor de stat sau de guverni n Consiliu deguvernele lor (art. 8 A, alin. 2).Prin urmare, Consiliul U.E. e alctuit din 27 de membri, cte unul din partea fiecruistat membru, care au, n mod obligatoriu, calitatea de membri ai guvernelor,identitatea minitrilor fiind determinat de problemele nscrise pe ordinea de zi:

  minitrii afacerilor externe, cnd Consiliul decide cu privire la afacerilegenerale sau la relaiile externe ale U.E.; n aceast configuraie poart denumirea deConsiliul Afacerilor generalei relaiilor externe;

  1 Duculescu, Victor, Dreptul integrrii europene, Tratat elementar, Editura Lumina Lex, Bucureti,2003; Fuerea, Augustin, Manualul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006; Mazilu,Dumitru, Integrarea european, Drept comunitari instituii europene, Editura Lumina Lex,Bucureti, 2007; Ztescu, Irina M., Demetrescu, R., C., Drept instituional comunitar, Editura Olimp,Bucureti, 1999; Filipescu, Ion P., Fuerea, Augustin, Drept instituional comunitar, Editura Actami,Bucureti, 2000

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  9/86

  9

  minitrii de resort, cnd deciziile urmeaz a fi luate n domeniispecializate, de exemplu, n probleme legate de agricultur se va reuni Consiliulpentru Agricultur i pescuit.Funcionarea Consiliului UE se face pe baza tratatelor institutive ale ComunitilorEuropene, a Tratatului asupra U.E, a Tratatului de la Lisabonai a Regulamentuluiinterior. n vederea desf urrii unei activiti eficiente, Consiliul dispune de maimulte organisme i organe auxiliare: Comitetul Reprezentanilor Permaneni(COREPER), Preedinia Consiliului, Secretarul General, grupurile de experi icomitetele pe diferite domenii.Funcionarea Consiliului U.E. are n vedere Preedinia Consiliului, modul dedeliberarei organele auxiliare.

  Preedinia Consiliului este asigurat, prin rotaie de ctre fiecare stat membru,pentru o perioad de ase luni, n conformitate cu modalitile de rotaie stabilite deart. 203 din Tratatul asupra U.E., de art. 201b din Tratatul privind funcionareaUniunii Europene, aa cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabonai de alte actecu caracter legislativ1.

  n privina votului, Consiliul se ntrunete n edin public atunci cnddelibereaz i voteaz un proiect de act legislativ. n acest scop, fiecare sesiune aConsiliului este divizat n dou pri, consacrate deliberrilor privind actelelegislative ale Uniunii, respectiv activitilor f r caracter legislativ. Preediniaformaiunilor Consiliului, cu excepia celei Afaceri Externe, este asigurat dereprezentanii statelor membre n cadrul Consiliului dup un sistem de rotaie egal, ncondiiile stabilite n conformitate cu articolul 201b din Tratatul privind funcionareaUniunii Europene (art. 9 D din Tratatul de la Lisabona).

  Conform noilor modificri, un rol important n cadrul Consiliului UE l are onou figur n peisajul instituional comunitar naltul Reprezentant pentru afaceriexterne i securitate comun. Reglementri cu privire la acesta regsim n tratatulintrat n vigoare la 1 decembrie 2009. n acest sens, Consiliul European, hotrnd cu

  majoritate calificat, cu acordul preedintelui Comisiei, numete naltul Reprezentantal Uniunii pentru afaceri externei politica de securitate. Consiliul European poatepune capt mandatului acestuia n conformitate cu aceeai procedur. naltulReprezentant conduce politica extern i de securitate comun a Uniunii. Acestacontribuie prin propuneri la elaborarea acestei politicii o aduce la ndeplinire ncalitate de mputernicit al Consiliului. Acesta acioneaz n mod similari n ceea ceprivete politica de securitatei aprare comun. naltul Reprezentant este unul dintrevicepreedinii Comisiei. Acesta asigur coerena aciunii externe a Uniunii. Acestaeste nsrcinat, n cadrul Comisiei, cu responsabilitile care i revin acesteia din urm n domeniul relaiilor externei cu coordonarea celorlalte aspecte ale aciunii externea Uniunii. Prin acelai tratat menionat mai sus, postul de ministru al AfacerilorExterne a UE a fost eliminat, atribuindu-se n schimb puteri sporite naltuluiReprezentant pentru Politic Extern. Acesta va prezida reuniunile Consiliului AfaceriGeneralei Relaii Externe (CAGRE).

  n cursul exercitrii Preediniei U.E. au loc urmtoarele activiti: conducerea Consiliului European de ctre eful de stat sau de guvern al

  1 Dcision du Conseil du 1-ere janvier 2007 portant fixation de lordre d exercise de lapresidence du Conseil, n Jornal Officiel de lUE L 1/11 din 4 .01. 2007

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  10/86

  10

  statului ce asigur Preedinia U.E.; Consiliul European se reunete de cel puin dou ori pe an pentru a fixa marile orientri ale politicii comunitarei pentru a da oimpulsionare politic;

  prezidarea Consiliului U.E. de ctre minitrii statului ce exercit

  preedinia; Consiliul se reunete lunar pentru a lua decizii comune ce angajeaz toatestatele membre;

  realizarea unor funcii de ctre Preedinia Consiliului U.E.Preedinia Consilului U.E. are, n sens larg, trei funcii eseniale:

  a) organizareai conducerea reuniunilor Consiliuluii a grupurilor salede lucru, precumi elaborarea de compromisuri susceptibile de a rezolva problemeleexistente;

  b) reprezentarea Consiliului att n activitatea sa cu alte instituii i

  organisme ale U.E., cti de nivel internaional (de exemplu, n cadrul NaiunilorUnite sau n cadrul Organizaiei Mondiale a Comerului); preedinia reprezint, deasemenea, U.E. n raporturile cu state tere, membre ale U.E.;

  c) asigurarea continurii negocierilor n curs ncepute n timpulpreediniei precedentei pregtirea preediniei urmtoare pentru a le prelua.Preedinia pregtete i conduce lucrrile Consiliului U.E., stabilete prioritile,fixeaz o ordine de zi provizorie care se aprob prin adoptarea ei de ctre Consiliuieste mediator ntre Consiliui celelalte instituii comunitare.La nceputul fiecrei preedinii, un calendar de activiti este prezentat ParlamentuluiEuropean, Comitetului Economici Sociali Comitetului Regiunilor.La sfritul perioadei dease luni, un raport este adresat Parlamentului cu privire larezultatele obinute pe parcursul preediniei.Ca o noutate important, potrivit Tratatului de la Lisabona, un Preedinte alConsiliului European este numit pentru 2 anii jumtate. Aceast instituie estemenit s pun capt sistemului Preediniei turnante pe termen de 6 luni a U.E.Funcia de Preedinte al Consiliului European este incompatibil cu orice demnitatepublic naional.Actualmente, pe lng preedinia permanent a Uniunii instituit prin creareapostului de Preedinte al Consiliului European funcioneaz n continuare ipreedinia turnant, n momentul de faa deinut de Spania pn la sfritul luniiiunie 2010i din iulie 2010 de Belgia.

  n ceea ce privete preedinia UE, dup intrarea n vigoare a Tratatului de laLisabona, Spania, Belgiai Ungaria au ntocmiti un program de lucru pentru operioad de 18 luni, ncepnd cu 1 ianuarie 2010, cnd se vor succeda la preediniaConsiliului UE (Spania ianuarie iunie 2010; Belgia iulie-decembrie 2010;Ungaria ianuarie-iunie 2011). Acest program cuprinde, n prima parte, reglementrice vizeaz prioritile i obiectivele n domeniul muncii, iar n ce-a de a doua partesunt prezentate probleme concrete abordate de Consiliul UE pe parcursul celor 18luni. Printre prioritile preediniei spaniole a UE amintim: consolidarea Europei

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  11/86

  11

  sociale, promovarea Europei cetenilor, ieirea din criza economic, securitateaenergetic a UE i lupta mpotriva schimbrilor climatice, crearea unui spaiu comunde cooperare judiciar i poliieneasc1.Ca urmare a modificrilor intervenite cu ocazia producerii de efecte juridice aTratatului de la Lisabona, Spaniai noul preedinte al Consiliului European au creatun grup de lucru care are ca sarcin stabilirea unei cooperri foarte strnse ntre

  preedinia turnant2 i preedinia permanent a Uniunii Europene.n activitatea sa de administrare, Preedinia beneficiaz de sprijinul unui Secretariat

  General cu sediul la Bruxelles, care prin activitatea sa, asigur buna desf urare alucrrilor Consiliului. Din 1999, cnd a fost desemnat n funcia de Secretar Generalal Consiliului Javier Solana, acesta a fosti nalt Reprezentant pentru politica extern i de securitate comun (1999- 2009). n aceast calitate, el a ajutat Consiliul nelaborareai executarea deciziilor politicei, n numele acestuia, a fost susinutdialogul politic cu statele tere. Secretarul Generaladjunct e nsrcinat cu gestionareaSecretariatului General.Comitetul reprezentanilor permaneni (COREPER) este organismul ce asigur pregtirea lucrrilor Consiliului, cu excepia problemelor agricole, care cad n sarcinaComitetului special pentru agricultur. Acest organism (COREPER) este format dintotalitatea reprezentanilor permaneni ai statelor membre ale U.E. Aceste state aufiecare cte o reprezentan, permanent la Bruxelles ce are drept scop aprareaintereselor naionale. Aceast reprezentan este o misiune diplomatic, eful ei fiindambasadorulrii sale pe lng Uniune ce se numete reprezentant permanent.COREPER este asistat n activitatea sa de mai multe grupe de lucru ce sunt constituitedin funcionari ai administraiilor naionale.Grupurile de experi sunt alctuite din experi desemnai de Comisiei experi aistatelor membrei ei au rolul de a susine iniiativele legislative.Comitetul pentru Agricultur are rolul de a pregti proiectele legislative din domeniulagriculturii.Comitetul economic financiar a fost nfiinat cu denumirea de Comitet monetar prinTratatul asupra U.E. cu scopul coordonrii i promovrii politicilor n domeniulmonetar. Odat cu trecerea la moneda unic, Comitetul economic financiar are rolulde a urmri situaia monetar i financiar a statelor membrei a Uniunii, raportndperiodic Consiliuluii Comisiei.Comitetul politic, instituit prin Tratatul de la Maastricht, are rolul de a urmri situaia,internaional din perspectiva politicii externei de securitate comun. El contribuiela definirea politicilor din acest domeniui la cerere sau din oficiu, emite avizeConsiliului.Prin Tratatul de la Lisabona, n cadrul Consiliului se instituie un comitet permanentcare s asigure n cadrul Uniunii promovareai consolidarea cooperrii operaionale n materie de securitate intern. Fr a aduce atingere articolului 207, comitetulpromoveaz coordonarea aciunii autoritilor competente ale statelor membre. La

  lucrrile comitetului pot fi implicai reprezentanii organelor, ai oficiilori aiageniilor n cauz ale Uniunii. Parlamentul Europeani parlamentele naionale suntinformate cu privire la derularea acestor lucrri (art. 61 D).Consiliul U.E. este asistati de alte organe auxiliare, precum: Comitetul pentru vize,Comitetul permanent pentru fora de munc; Comitetul pentru energie; Comitetul

  1 www. eu2010es/fr/presidencia/programapol/ 2 Pe 17 iunie 2010 a avut loc reuniunea Consiliului European la Bruxelles

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  12/86

  12

  pentru cercetaretiinific i tehnic; Comitetul pentru educaie, Comitetul pentruacordurile de cooperare curile lumii a treia.

  Activitatea deliberativ a Consiliului U.E.Deciziile Consiliului U.E. sunt luate prin vot,innd seama de populaia statelor, ns exist i o reponderare a voturilor n favoarea statelor cu populaii mai mici.

  ncepnd cu 1 noiembrie 2004, repartiia celor 321 de voturi n Consiliu esteurmtoarea: Germania, Frana, Italia, Marea Britanie, cte 29 de voturi; SpaniaiPolonia cte 27 de voturi; Olanda 13 voturi; Belgia, Republica Ceh, Grecia,Ungariai Portugalia cte 12 voturi; Austriai Suedia cte 10 voturi, Danemarca,Irlanda, Lituania, Slovacia, Finlanda cte 7 voturi, Cipru, Estonia, Letonia,Luxemburgi Slovenia cte 4 voturi; Malta 3 voturi. n cadrul Uniunii celor 27 s-au adugat din ianuarie 2007i cele 24 voturi ce aparine Romniei (14 voturi)iBulgariei (10 voturi).Pn la intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona, adoptarea deciziilor nConsiliul UE se realiza cu majoritate simpl, majoritate calificat i unanimitate.Dup acest moment, se prevede n mod expres: Consiliul hotrte cu majoritatecalificat, cu excepia cazului n care tratatele dispun altfel (art. 9 C alin. 3). Prinurmare, majoritatea calificat devine regula, iar votarea cu majoritate simpl sau cuunanimitate excepia.Majoritatea simpl (jumtate plus unu din voturile membrilor Consiliului) a fost la nceputul crerii Comunitilor - modalitatea de drept comun de adoptare a deciziilor;astzi, aceasta este utilizat n cazuri limitate, precum: adoptarea Regulamentuluiinterior al Consiliului (conform art. 207, Consiliul hotrte cu majoritate simpl nchestiunile de procedur, precum i n privina adoptrii regulamentului su deprocedur); solicitarea de studiii propuneri ori cererea de informaii de la ComisiaEuropean; avizul favorabil la reuniunea n conferine ale reprezentanilor guvernelorstatelor membre ale U.E.Anterior Tratatului de la Lisabona, majoritatea calificat a impus adoptarea deciziilorcu dou treimi din voturile de care dispun membrii Consiliului. n cazul Uniunii cu 27de membri s-a urmrit reflectarea n capacitatea decizional att a puterii economice,ct i a ponderii demografice a statelor membre.O alt formul a majoritii calificate consta n luare deciziei cu excluderea votuluistatului interesat n adoptarea acesteia.

  Majoritatea calificat a fost prevzut n mai multe domenii enumerate ndiferite tratate comunitare. Astfel, n Actul Unic European sunt determinateurmtoarele materii: tarifele vamale comune; protecia economiilor (depunerilor);libera prestare a serviciilor; libera circulaie a capitalurilor, transporturi maritimeiaeriene; piaa intern, cu excepia fiscalitii, libera circulaie a persoanelor, drepturilei interesele muncitorilor, pentru care se cere unanimitate; coeziune; cercetare; mediu(cu unele excepii). n Tratatul asupra UE, domeniile n care se cere majoritatea

  calificat sunt: politica vizelor, educaie, sntate public; consumatori; reeletranseuropene; cooperare n domeniul dezvoltrii, sanciuni economice.i n Tratatulde la Amsterdam sunt identificate materiile n care e necesar o astfel de majoritate;autorizarea cooperrii consolidate; refugiai; ocuparea locurilor de munc; cooperarevamal; lupta mpotriva excluderii sociale; egalitate ntre brbai i femei; sntatepublic; transparen; lupta antifraud, statistici, protecia vmilor; regiuniultraperiferice. n Tratatul de la Lisabona, majoritatea calificat se extinde la alte 51de domenii, precum cooperarea judiciar i poliieneasc, politica economic,

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  13/86

  13

  educaie, sntate, agricultur, securitate energetic, imigrare, fonduri structurale,politica social, protecia i mbuntirea sntii umane, energie, turism, proteciecivil, cooperare admnistrativ, cadrul n care este pus n aplicare politica comercial comun, cooperarea curile n curs de dezvoltare, aciunile de ajutor umanitar aleUniunii Europene, statutul partidelor politice la nivel european, ntreruperea saurestrngerea relaiilor economice, financiare cu unul sau mai multe state tere.

  ncepnd cu 1 noiembrie 2014i sub rezerva dispoziiilor tranzitorii stabilite prinProtocolul privind dispoziiile tranzitorii, n cazul n care, n temeiul tratatelor, nu toimembrii Consiliului particip la vot, majoritatea calificat se definete dup cumurmeaz: (a) majoritatea calificat este definit ca fiind egal cu cel puin 55% dinmembrii Consiliului reprezentnd statele membre participante, care reunesc cel puin65% din populaia acestor state. Minoritatea de blocare trebuie s includ cel puinnumrul minim de membri din Consiliu, care reprezint mai mult de 35% dinpopulaia statelor membre participante, plus un membru, n caz contrar majoritateacalificat se consider a fi ntrunit. (b)Prin derogare de la litera (a), n cazul n careConsiliul nu hotrte la propunerea Comisiei sau a naltului Reprezentant al Uniuniipentru afaceri externei politica de securitate, majoritatea calificat se definete cafiind egal cu cel puin 72% din membrii Consiliului reprezentnd statele membreparticipante, care reunesc cel puin 65% din populaia respectivelor state (art. 205).Prin urmare, acest sistem va intra n vigoare la 1 noiembrie 2014, n urmacompromisului realizat la Consiliul European din iunie 2007. De asemenea, lainsistenele Poloniei, n perioada 1 noiembrie 2014 31 martie 2017, statele membrecare se apropie de numrul de voturi necesar minoritii de blocaj, vor putea cere s aplice actualul sistem de vot, prevzut de Tratatul de la Nisa.Prin Tratatul de la Lisabona s-a desfiinat structura pe piloni n ceea ce privetelegislaia Uniunii Europene. Astfel, materiile ce vizau fostul pilon al treilea cooperare judiciar n materie penal i cooperare poliieneasc vor fi reglementatepe baza procedurilor legislative ce se aplicau pentru primul pilon. Astfel, deciziile n cele mai multe dintre aceste domenii nu se vor mai lua de ctre Consiliu cuunanimitate, ci cu majoritate calificat, n cadrul procedurii de codecizie care s-atransformat, n virtutea noilor modificri, n procedur legislativ ordinar.

  Prin urmare, procedura codeciziei n care este practicat majoritatea calificat menionat mai sus este consacrat ca procedur legislativ ordinar de adoptare aactelor juridice cu caracter obligatoriu la nivelul Uniunii Europene.Unanimitatea este modalitatea potrivit creia fiecare stat are un drept de veto, cuprecizarea c abinerea de la vot nu are valoarea unui veto. Unanimitatea esterezervat n cazuri limitate: uniune economic i monetar, industrie, cultur (Tratatulde la Maastricht), fiscalitate, libera circulaie a persoanelor, drepturilei intereselemuncitorilor (Actul Unic European); constatarea nclcrii de ctre un stat aprincipiilor Tratatului asupra UE, aplicarea acordurilor ncheiate de parteneri sociali;suspendarea dreptului de vot, politic extern i de securitate comun (Tratatul de la

  Amsterdam); autorizarea de a recurge la o form de cooperare consolidat (Tratatul dela Lisabona).Atribuiile Consiliului UE sunt enumerate n tratatele constitutive Actul Unic

  European (art. 145), Tratatul de la Maastricht (art. 202)i Tratatul instituind C.E.E.A.(art. 115). De asemenea, aceste competene sunt precizate n mod expresi n Tratatulde la Lisabona: Consiliul exercit, mpreun cu Parlamentul European, funciile

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  14/86

  14

  legislativ i bugetar. Acesta exercit funcii de definire a politicilori decoordonare, n conformitate cu condiiile prevzute n tratate.Prin urmare, Consiliul UE exercit n cadrul Uniunii n principal atribuii legislativecare nu sunt absolute, ci sunt explicit prezente n tratate. Acest rol legislativ este mprit cu Parlamentul European, a crui importan a crescut din ce n ce mai mult

  din punct de vedere normativ.Consiliul UE adopt acte juridice cu for obligatorie (regulamente, directive),acte care fac parte din dreptul derivat al Uniuniii trebuie s fie conforme cu tratatelecomunitare. n cazul n care tratatele statueaz doar obiectivul comunitarinecesitatea lurii unei decizii, f r a preciza instituia competent s fac acest lucru(art. 235 C.E.E.i art. 236 Euratom), competena aparine Consiliului, cu unanimitate,la propunerea Comisieii cu avizul Parlamentului. De asemenea, Consiliul poaterevizui tratatele comunitare.

  Politica extern i de securitate comun, precumi politica privind afacerile internei justiia sunt n sarcina Consiliului UE. Astfel, Consiliul este cel care autorizeaz deschiderea negocierilor cu statele asociate n vederea aderrii sau cu alte state sauorganizaii internaionale n scopul ncheierii unor acorduri internaionale; deasemenea, aprob acordurile internaionale ncheiate de Comisie. Conform Tratatuluide la Lisabona, politica extern i de securitate comun face obiectul aplicrii unornorme i proceduri speciale. Aceasta este definit i pus n aplicare de ConsiliulEuropeani de Consiliu, hotrnd n unanimitate, cu excepia cazului n care tratateledispun altfel. Adoptarea de acte legislative este exclus. n aceeai ordine de idei, semai prevede c deciziile referitoare la politica de securitatei aprare comun,inclusiv cele cu privire la lansarea unei misiuni menionate la prezentul articol, seadopt de Consiliu, care hotrte n unanimitate, la propunerea naltului

  Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externei politica de securitate sau la iniiativaunui stat membru. naltul Reprezentant poate propune recurgerea la mijloacenaionale, precumi la instrumente ale Uniunii, dup caz, mpreun cu Comisia.Prin aplicarea noului tratat, Consiliuli Comisia asigur coerena aciunilor ntreprinse n cadrul unei forme de cooperare consolidat, precumi coerena acestoraciuni cu politicile Uniunii,i coopereaz n acest scop.n domeniul PESC, misiunile n cadrul crora Uniunea poate recurge la mijloacecivile i militare includ aciunile comune n materie de dezarmare, misiunileumanitarei de evacuare, misiunile de consilierei de asisten n probleme militare,misiunile de prevenire a conflictelori de meninere a pcii, misiunile forelor delupt pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a pcii i operaiilede stabilizare dup ncetarea conflictelor. Toate aceste misiuni pot contribui lacombaterea terorismului, inclusiv prin sprijinul acordatrilor tere n combatereaterorismului pe teritoriul acestora. Consiliul adopt decizii privind misiunile prevzutemai sus, definind obiectivelei ntinderea acestora, precumi condiiile generale depunere n aplicare. naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externei politica desecuritate, sub autoritatea Consiliuluii n contact strnsi permanent cu ComitetulPolitic i de Securitate, supravegheaz coordonarea aspectelor civilei militare aleacestor misiuni (art. 28 B).

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  15/86

  15

  Consiliul UE are atribuii de coordonare a politicilor economice ale UE pentruasigurarea funcionrii uniunii economicei monetare. Sunt dou tipuri de politicicomunitare: cele conduse de instituiile comunitare (politicile comune)i celeorganizate de statele membre (politicile de armonizare) ce trebuie armonizate la nivelcomunitar. Coordonarea acestor politici se realizeaz printr-o multitudine dedocumente, deoarece tratatele nu prevd mijloacele de realizare a acestei competene.

  Prin Tratatul de la Lisabona (art. 2 D), statele membre i coordoneaz politicileeconomice n cadrul Uniunii. n acest scop, Consiliul adopt msuri i, n special,orientrile generale ale acestor politici.Consiliul UE adopt bugetul comunitar mpreun cu Parlamentul European n cadrulunei proceduri complexe prevzute de tratatul de la Lisabonai detaliate ntr-o alt seciune.Consiliul UE propune membrii unor organe comunitare, cum sunt ComitetulEconomici Social, Curtea de Conturi.Tot n Tratatul de la Lisabona se mai prevede c n cazul n care o aciune a Uniunii sedovedete necesar n cadrul politicilor definite n tratate, pentru a atinge unul dintreobiectivele menionate n tratate, f r ca acestea s fi prevzut atribuiile necesare nacest sens, Consiliul, hotrnd n unanimitate la propunerea Comisieii dup aprobarea Parlamentului European, adopt msurile corespunztoare. La data la caredispoziiile respective sunt adoptate de Consiliu n conformitate cu o procedur legislativ special, acesta hotrte n unanimitate, la propunerea Comisieii dup consultarea Parlamentului European.

  Seciunea a II-a - Consiliul EuropeanConsiliul European reunete efii de state sau de guverne ai statelor membre, asistaide minitri lor de externe, plus preedintele Comisiei Europene, asistat de comisaruleuropean responsabil cu relaiile externe. Aceast instituie s-a format pe calecutumiar i s-a instituionalizat prin Actul Unic Europeani prin Tratatul de laMaastricht. Acesta din urm prevede n art. 4 rolul acestui organism ConsiliulEuropean d Uniunii impulsurile necesare dezvoltrii salei i definete orientrilepolitice generale. Aceleai atribuii sunt stabilitei prin Tratatul de la Lisabona,precizndu-sei faptul c aceast instituie comunitar nu exercit funcii legislative.De asemenea, deciziile Consiliului European privind intereselei obiectivelestrategice ale Uniunii privesc politica extern i de securitate comun, precum icelelalte domenii ale aciunii externe a Uniunii. Deciziile pot s priveasc relaiileUniunii cu oar sau o regiune sau pot aborda o anumit tematic. Acestea precizeaz durata lori mijloacele care urmeaz a fi puse la dispoziie de Uniunei statelemembre. Consiliul European hotrte n unanimitate, la recomandarea Consiliului,adoptat de acesta n conformitate cu normele prevzute pentru fiecare domeniu nparte. Deciziile Consiliului European sunt puse n aplicare n conformitate cuprocedurile prevzute n tratate (art. 10 B). Tratatul de la Lisabona mai prevede c,

  potrivit art. 61 A, Consiliul European definete orientrile strategice ale planificriilegislativei operaionale n cadrul spaiului de libertate, securitatei justiie.Tot ca o noutate, naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externei politica desecuritate particip la lucrrile Consiliului European. Acest nalt Reprezentant alUniunii are trei responsabiliti: reprezint Consiliul n politica extern i de securitatecomun (PESC); este preedinte al Consiliului Afacerilor Externe; este vice-preedinte al Comisiei Europene.

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  16/86

  16

  El este nsrcinat s conduc politica extern reprezentnd Uniunea pe planinternaional n domeniul PESC - , cai politica de aprare comun; a fost numit deConsiliul European n aceast funcie, cu acordul preedintelui Comisieii n urmainvestiturii Parlamentului European de la 1 decembrie 2009 Catherine Ashton.Durata mandatului su este de cinci anii ea coincide cu cea a mandatului Comisiei.

  Sub autoritatea naltului Reprezentant al Uniunii a fost plasat un serviciu nou

  nfiinat Serviciul European pentru aciune extern.Printre modificrile de mare importan, menionm i o nou instituie npeisajul comunitar Preedintele Consiliul European. Astfel, conform art. 9 B,Consiliul European i alege preedintele cu majoritate calificat, pentru o durat dedoi ani i jumtate, cu posibilitatea rennoirii mandatului o singur dat. n caz de mpiedicare sau de culp grav, Consiliul European poate pune capt mandatulpreedintelui n conformitate cu aceeai procedur. Funcia de Preedinte alConsiliului European este incompatibil cu orice demnitate public naional.

  La 1 decembrie 2009, actualul preedinte M. Herman Von Rumpuy - a fostales cu unanimitate de statele membre pentru un mandat cuprins ntre 1 decembrie2009i 31 mai 2012.Preedintele Consiliului European are ca sarcin organizarea lucrrilor acestuiai, deasemenea, vegheaz la asigurarea consensului ntre statele membre. El esteireprezentantul, la nivel nalt, al Uniunii n domeniul politicii externei de securitatecomun, f r a aduce atingere n vreun fel atribuiilor naltului Reprezentant alUniunii pentru afaceri externei securitate comun.Consiliul European devine, din punct de vedere juridic, prin Tratatul de la Lisabona, oinstituie comunitar, fiind considerat n acelai timp - un organ paracomunitar,subliniindu-se, astfel, puterea sporit pe care o are n spaiul comunitar.n urma Consiliului European de la Sevilla din iunie 2002, aceast instituieinterguvernamental se reunete de patru ori pe an (n fiecare semestru de cte dou ori). Reuniunea nedine extraordinare are loc doar n cazuri excepionale.n prezent, reuniunile se desf oar la Bruxelles, precumi n statul care deinepreedinia Consiliului U.E.; la Nisa s-a decis ca o ntlnire pe preedinie s se in laBruxelles, iar cnd Uniunea va avea 28 de membri, toate reuniunile s fie organizate, n principiu, la Bruxelles. Fiecare Consiliu European se finalizeaz prin concluzii.

  Prin noul tratat intrat n vigoare la 1 decembrie 2009, Consiliul European se ntrunete de dou ori pe semestru la convocarea preedintelui su. Atunci cndordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide s fieasistat de un ministrui, n ceea ce l privete pe preedintele Comisiei, de un membrual Comisiei. Atunci cnd situaia o impune, preedintele convoac o reuniuneextraordinar a Consiliului European.Consiliul European d impulsurile la marile probleme politice privind construciaEuropei: modificarea tratatelori a instituiilor, declaraii diplomatice n cadrulpoliticii externei de securitate comun. El ndeplinete funcia de forum de discuie

  la nivel politic cel mai nalt n situaii de criz i ncearc s aduc soluii n caz dedezacord ntre statele membre. Dup negocieri ntre statele membre, ConsiliulEuropean poate s emit, prin consens: orientri (acestea indic Consiliului UEi Comisiei prioritile Consiliului Europeancu privire la gestionarea UEi a politicilor comune, orientrile iau forma unororientri politice generale, cu definirea unui programi a unor obiective concrete); declaraii i rezoluii (ele exprim, ntr-o manier solemn, poziia efilor de statide guvern cu privire la o problem determinat).

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  17/86

  17

  Orientrile i declaraiile nu au, totui, valoare juridic. Pentru a fi puse efectiv npractic, ele trebuie s urmeze procedura legislativ obinuit.

  n cazul n care Consiliul European se pronun prin vot, preedintele acestuiaipreedintele Comisiei nu particip la vot. Abinerile membrilor prezeni saureprezentai nu mpiedic adoptarea deliberrilor Consiliului European pentru careeste necesar unanimitatea.

  Preedintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul Europeanpentru a fi audiat.Consiliul European hotrte cu majoritate simpl n chestiuni de procedur,

  precumi pentru adoptarea regulamentului de procedur (art. 201 a).Prin excepie, Consiliul European adopt cu majoritate calificat: o decizie de stabilirea listei formaiunilor Consiliului, altele dect cea Afaceri Generalei cea AfaceriExterne; o decizie referitoare la preedinia formaiunilor Consiliului, cu excepiacelei Afaceri Externe (art. 201 b).

  Consiliul European joac un rol cheie, dar distinct de cel al Consiliului U.E., aicrui membri sunt minitrii statelor membre.

  Consiliul European este asistat n activitatea sa de un Secretariat General alConsiliului, iar Preedintele Consiliului European de un Cabinet.

  Consiliul European difer de Consiliul Europei - organizaie internaional exterioar Uniunii Europene - creat la Londra, n 1949, care are n vedere educaia,culturai n principal aprarea drepturilor omului. Actualmente, Consiliul Europei are47 de membri.

  Seciunea a III-a - Parlamentul EuropeanParlamentul European e compus din reprezentani ai statelor alei n mod direct deceteni - ce nu suntinui de instruciunile acestora (exprimnd un vot personaliindividual).

  Scurt istoricReprezentarea cetenilor a fost una din principalele idei din retorica politic,

  indiferent de epoc, filosofie sau ideologie guvernant. Parlamentul sau Adunareareprezentativ i-a creat legitimitate n viaa public european,o dat cu apariiaconstituionalismuluii principiului separaiei puterilor n stat.1

  Parlamentul este definit ca fiind reprezentarea poporului, n stateledemocratice, iar parlamentarismul este definit ca fiind concepia politic, potrivitcreia poporul i exercit guvernarea prin reprezentanii si n parlament.

  Parlamentul European este una din instituiile fundamentale ale UniuniiEuropene, care reprezint politic popoarelerilor membre ale Uniunii, fiind singurulcorp legislativ comunitar care este ales prin vot direct.Dei s-au purtat discuii cu privire la existena unui sediu unic, actualmenteParlamentul European i desf oar activitatea n trei orae diferite: sediul

  Parlamentului este la Strasbourg, sediile administrative sunt la Luxemburg, iarcomisiile parlamentare se ntlnesc la Bruxelles.Parlamentul European i ncepe istoria aproximativ o data cu cea a construcieiEuropei Unitei anume la 9 mai 1950, cnd ministrul de externe francez Robert

  1 Nicolae Pun, Institu iile Uniunii Europene, Ed.Fundaiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004, p.128

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  18/86

  18

  Schuman propune nfiiarea unei Adunri comune a Comunitailor Crbunelui iOelului, care s coordoneze folosirea acestor resurse.

  Tratatul de la Paris din 1951 propune nfiiarea unor instituii care s fac posibil integrareai crearea unei Adunri comune. Tratatele de la Roma din 1958 audus la nfiiarea unei Adunri parlamentare ca o adunare comun a C.E.C.O, C.E.E.A,i C.E.E. n 1962, aceast Adunare ia numele de Parlament,prin auto-proclamare. n

  1970,prin Tratatul de la Luxemburg, P.E capat puteri bugetarei de control, fiindresponsabil cu adoptarea bugetuluii a controlului execuiei bugetare. Tratatul de laBruxelles din 1975 i sporete Parlamentului puterile bugetare, avnd dreptul de arespinge bugetul. O dat cu primele alegeri directe de ctre cetenii europeni amembrilor Parlamentului European desf urate n iulie 1979 - , crete i rolulacestei instituii. Prin Actul Unic European din 1986 Parlamentul European primetedreptul de aviz conformi de cooperare legislativ n cteva domenii.

  ncepnd cu 1992, prin Tratatul de la Maastricht, Parlamentului i suntrecunoscute puterea bugetar, puterea de controli de nominalizarea comisariloriputeri colegislative; P.E fiind responsabil cu investirea Comisiei. Tratatul de laAmsterdam i aduce Parlamentuluii puterea de a primi rapoartele Comisiei, de aaproba preedintele acesteiai Colegiul Comisarilor,i de a demite Comisia printr-omoiune de cenzur.

  Competena de a declana recursuri jurisdicionale pentru incompeten, violareaformelor substaniale i violarea tratatelor care instituie comunitatea mpotriva actelorComisiei sau Consiliului i este atribuit Parlamentului n 1999 prin Tratatul de laNisa.

  Perspectiva Parlamentului asupra noului Tratat este redat prin Rezoluia din11 iulie 2007 privind convocarea Conferinei inter-guvernamentale (CIG): avizulParlamentului European. Documentul susine pstrarea n substan a vechiului TratatConstituional, subliniind poziia P.E., care consider c principalul interes al Uniuniieste s consolideze construcia european i metoda comunitar, care au generatpace, stabilitatei prosperitate de peste 50 de ani.1

  Documentul identific apte tendine negative n pregtirea consensuluiconstituional legate de renunarea la: a) ideea unui singur tratat constituional;b)simbolurile Uniunii; c)o denumire inteligibil a actelor juridice ale Uniunii; d)odeclaraie clar privind prioritatea dreptului Uniuniii definirea U.E. ca Uniuneacetenilori a statelor; e)c au sporit posibilitile de opt-out pentru anumite statemembre; g)evoluia atitudinilor opuse ideilor europene de solidaritatei integrare;h)mandatul permite modificarea denumirii actelor juridice, dar nu prevede nicioschimbare n structurai ierarhia lor.2

  Documentul salut, de asemenea, consolidarea modalitilor P.E. departicipare la C.I.G.i voina de a menine o relaie strns cu parlamentele naionalei cu societatea civil n timpul procesului de revizuire a tratatelor. P.E. solicit publicarea rezultatelor Conferinei inter-guvernamentalei sub forma unui proiect de

  versiune consolidat a tratatelor3

  .1 Rezoluia din 11 iulie 2007, privind convocarea Conferinei inter-guvernamentale:avizulParlamentului European 2 Ibidem, p. 223 Rezolu ia din 11 iulie 2007, privind convocarea Conferin ei inter-guvernamentale:avizulParlamentului European

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  19/86

  19

  Constituirea Parlamentului EuropeanParlamentul European1 a fost denumit Adunare general n tratatele institutive, fiindconsacrat denumirea actual n Actul Unic European.

  Membrii Parlamentului European sunt alei prin sufragiu universal direct pentru unmandat de 5 ani - mandat reprezentativ2 -, ultimele alegeri desf urndu-se n iunie2009, cu participarea a 27 de state membre. Sistemul electoral nu este unitar n toatestatele membre, alternnd reprezentarea majoritar cu principiul reprezentriiproporionale.Candidaturile pot fi depuse fie independent, fie pe listele unor partide, n conformitatecu legislaia naional a fiecrui stat.Alegerile au loc timp de 3-4 zile, orice persoan care a mplinit 18 ani avnd dreptulla un singur vot.Prin urmare, Parlamentul European este format din reprezentani ai popoarelor statelormembre3. Pn n 2004, aceast instituie a avut 626 de membri, iar din 2004, odat cuintrarea n vigoare a dispoziiilor Tratatului de la Nisai a Protocolului anexatacestuia, cuprindea 732 de membri. Din momentul n care Uniunea a avut 27 de statemembre, numrul locurilor alocate fiecrui stat a fost din nou schimbat, totalul fiindde 786 de locuri. ncepnd cu anul 2004, Germania are 99 de parlamentari; MareaBritanie, Frana, Italia cte 78, Spania, Polonia 54; Olanda 27; Ungaria, Portugalia,Grecia, Cehia, Belgia 24; Suedia 19; Austria 18; Filanda, Danemarca, Slovacia 14; Irlandai Lituania 13; Letonia 9, Slovacia 7, Luxemburg, Cipru, Estonia 6;Malta 5. Romnia are 35 parlamentari, iar Bulgaria 18.n urma alegerilor pentru Parlamentul European din 2009 au fost desemnai un numrde 736 europarlamentari.

  Conform Tratatului de la Lisabona, numrul parlamentarilor europeni nu vadepi 750 membri, la care se adaug preedintele. Numrul europarlamentarilor va fifixat printr-un sistem proporional descresctor, cu un maxim de 96i un minim de 6pentru fiecare stat membru. Consiliul European adopt n unanimitate, la iniiativaParlamentului Europeani cu aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componeneiParlamentului European (art. 9 A alin. 1).

  1 Corbett, Richard, Jacobs, Francis, Shakleton, Michael,Parlamentul European , Regia Autonom Monitorul Oficial, Bucureti, 2007; Burban, J.-L.,Parlamentul European, traducere de AncaCalangiu, Ed. Meridiane, Bucureti, 1999, p. 58-59; Boulouis, Jean, Droit institutionnel de lUnion

  Europenne, 6e dition, Montchrestien, Paris, 1997,p. 93-962 Mandatul reprezentativ reprezint o delegare de sarcini din partea cetenilor ctre o anumit persoan care, n exercitarea acestuia, nu este obligat s in cont de opiunile exprimate de electorat n momentul votului, ci va avea n vedere interesele generale3 Europarlamentarii sunt alei n mod direct de ceteni din iulie 1979, n baza Actului asupra alegeriiparlamentarilor europeni prin vot universal din 20 septembrie 1976

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  20/86

  20

  Structura Parlamentului EuropeanConducerea Parlamentului revine unui preedinte1, unui numr de 14 vicepreedini care mpreun cu cei 5 chestori formeaz Biroul Parlamentului European, precumiunui secretariat general. Preedinii i vicepreedinii sunt alei de membriiParlamentului pe o perioad de 2 anii jumtate. Alegerea Preedintelui se face cuvotul secret al majoritii absolute, n trei tururi de scrutin, la propunerea unui grup

  parlamentar sau a 32 de parlamentari. Preedintele conduceedinele plenare,Conferina preedinilor i Biroul Parlamentului European. El este nsrcinat cuaplicarea Regulamentului instituiei. n aceast calitate, el conduce ansamblulactivitilor Parlamentului Europeani a organelor sale. Preedintele reprezint Parlamentul n problemele juridice. El ia cuvntul n faa Consiliului European naintede fiecare dintre reuniunilor acestuia. Cu aceast ocazie, el exprim punctul de vedereal instituiei pe care o reprezint cu privire la temele nscrise pe ordinea de zi.Preedintele este reprezentantul Parlamentului n relaiile internaionale. Deasemenea, Preedintele hotrte, prin semntura sa, bugetul UE dup votulParlamentului European n cea de-a doua lectur. n cursul procedurii, el conducedelegaiile ce reunesc Parlamentul Europeani Consiliul. El semneaz mpreun cuPreedintele Consiliului toate actele legislative luate n codecizie. Pn n 2009inclusiv, preedinii Parlamentului European au fost n numr de 27, conformtabelului de mai jos.

  1. Paul-Henri Spaak

  1952-1954 Belgia Socialist

  2. Alcide DeGasperi

  1954-1954 Italia Cretin-democrat

  3. Giuseppe Pella 1954-1956 Italia Cretin democrat4.Hans Furler 1956-1958 Germania Cretin democrat

  5.RobertSchuman 1958-1960 Franta Cretin democrat6.Gaetano

  Martino1960-1962 Italia Liberal

  7.Jean Duvieusart 1964-1965 Belgia Cretin democrat8.Victor Leemans 1965-1966 Belgia Cretin-democrat9.Alain Poher 1966-1969 Franta Cretin-democrat10.Mario Scelba 1969-1971 Italia Cretin-democrat11.Walter

  Behrendt1971-1973 Germania Socialist

  12.CornelisBerkhouwer

  1973-1975 Olanda Liberal

  13.GeorgesSpenale 1975-1977 Franta Socialist

  14.EmilioColombo

  1977-1979 Italia Cretin-democrat

  15.Simone Veil 1979-1980 Franta Liberal

  1 Actualul preedinte al Parlamentului European este Jerzy Buzek

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  21/86

  21

  16.Pieter Dankert 1982-1984 Olanda Socialist17.Pierre Pflimlin 1984-1987 Franta Crestin-democrat18.Lord Henry

  Plumb1987-1989 Regatul Unit Conservator

  19.Enrique BaronCrespo

  1989-1992 Spania Socialist

  20.Egon Klepsch 1992-1994 Germania Cretin-democrat21.Klaus Hansch 1994-1997 Germania Socialist22.Jose Maria Gil-

  Robles1997-1999 Spania PPE si D

  23.Nicole Fontaine 1999-2002 Franta PPE si DE(PPE)24.Pat Cox 2002-2004 Irlanda Liberal25.Josep Borrell

  Fontelles2004-2007 Spania, Catalonia PSE Socialist

  26.Hans GertPttering

  2007-2009 Germania PPE

  27.Jerzy Buzek 2009-2011 Polonia PPE

  Preedintele Parlamentului, cei 17 vicepreedini i cei 5 chestori sunt alei deParlament, prin scrutin secret, pentru o perioad de doi anii jumtate. Ei formeaz Biroul n care cei cinci chestori au un vot consultativ.Conferina preedinilor e format din Preedintele Parlamentuluii preediniigrupurilor politice. Ea reprezint organul politic al parlamentului care are urmtoareleatribuii: organizeaz lucrrile Parlamentuluii programarea legislativ; are dreptul dea atribui competene comisiilor, delegaiilor, structurilor lor; stabilete relaii cu alteinstituii ale UE, cu parlamentele naionale sau curi tere; fixeaz calendarulParlamentuluii ordinea de zi a sesiunilor plenare.Parlamentul este asistat n activitatea sa de un Secretar General, numit de Biroul

  Parlamentului.Secretarul General conduce Secretariatul general care cuprinde aproximativ 3500 depersoane, dintre care marea majoritate sunt folosite pentru traducerile ni din cele 22limbi de lucru.

  Organizarea Parlamentului European&1. Grupurile politiceParlamentarii europeni sunt grupai n grupuri politice cu caracter mixt, adic multinaional, nu n delegaii naionale. Cele mai importante grupri parlamentaresunt: Grupul Socialitilor Europeni; Grupul Partidului Popular European; GrupulEuropa Libertii i Democraiei; Grupul Alianei Liberalilori Democrailor pentruEuropa, Grupul verzilor, Stnga European Unit i Stnga Verde Nordic, GrupulConservatorilori Reformitilor Europeni, Grupul celor nenscrii ntr-un grupparlamentar, fiind n total 736 deputai.

  n urma aderrii Bulgarieii Romniei la U.E. la 1 ianuarie 2007 s-a maiconstituit un grup - Identitate,Tradiie, Suveranitate - , ns grupul nu a rezistat dectpn n toamna lui 2007.Numrul minim de formare a unui astfel de grup parlamentar este de 19 membri, dac provin din cel puin o cincime din statele membre.

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  22/86

  22

  Potrivit Tratatului de la Lisabona, partidele politice la nivel european contribuie laformarea contiinei politice europenei la exprimarea voinei cetenilor Uniunii (art.8A alin.4).Grupul Partidelor de orientare Popular European i al Democrailor Europeni, cu265 de deputai, are aproximativ 37% din totalul voturilori colecteaz membriidemocrai cretini, conservatorii alte partide de centru dreapta din toate statele

  membre. Preedintele grupului este de la 1 ianuarie 2007 Joseph Daul, care este ajutat n conducerea grupului de 8 vicepreedini i un trezorier. Fiind principalul gruppolitic, acesta deine 9 posturi deef de Comisie parlamentar, 7 posturi devicepreedini din totalul de 14i trei din cele ase posturi de chestori. Din cauzamultitudinii de partide componente, valorilei ideile politice ale grupului sunt greu deidentificat, politica de grup fiind ct mai multe voturi, ct mai multe partide.Grupul Socialist din Parlamentul European se afl pe locul doi ca importan i a fostfondat n 1953 n Adunarea Comun a Comunitilor Crbuneluii Oelului. Numr 184 deputai, care provin din 25 deri. Miezul programului politic este de-birocratizareai dezvoltarea serviciilor publice pentru ceteni, f r creterea taxelor.Valorilei ideile politice sunt definite prin: solidaritate social i echitate. Socialitiise lupt pentru a asigura europenilor dreptate social i libertate individual i degrup. Principalul proiect politic este Europa Social,socialitii pronunndu-se propentru Constituia European.

  Grupul Alianei Liberalilori Democrailor pentru Europa numr 84 deputai,avndu-l ca lider pe Graham Watson, care este ajutat de cinci vicepreedini.Grupuldeine preedinia a trei comisii parlamentare. Valorile acestui grup sunt libertateaindividual,dreptatea procedural, competiia ntre elitei limitarea ordinii politice laasigurarea securitii individualei sociale.

  Grupul Verzilori Aliana Liberal European are 55 de deputai.Preideniagrupului este asigurat de Daniel Cohn-Benditi Monica Frassoni, asistai de un primvicepreedintei patru vicepreedini.Obiectivele partidului sunt crearea unei societieuropene bazate pe respectul drepturilor fundamentalei a justiiei mediului, creterealibertii n cadrul relaiilor de munc i crearea unei Europe a oamenilor liberi bazat pe principiul subsidiaritii.

  Grupul Conservatorilori Reformitilor Europeni ocup locul al cincilea nceea ce privete ponderea sa n cadrul Parlamentului, avnd un numr de 54 demembri.

  Grupul Stnga European Unit i Stnga Verde Nordic a fost fondat n 1973i are 35 de deputai provenii din 12ri. Preedintele grupului este Francis Wurtz.Obiectivele grupului sunt creterea solidaritii i a componenei sociale n politicilecomunitarei o mai mare atenie asupra problemelor de mediu.

  Grupul Europa Libertii i Democraiei a fost fondat n 2004i are 32 dedeputai provenii din 10 state, deputai condui de Jens-Peter Bondei Nigel Farage.Grupul celor nenscrii ntr-un partid politic este constituit din 27 de deputai.

  2. Comisiile parlamentareFiecare membru al Parlamentului European este membru de drept ntr-una din cele 20comisii permanentei membru supleant ntr-o alta. Comisiile parlamentare suntformaiuni specializate de lucru ale instituiei, care pregtesc decizia luat de plenulParlamentului European. Fiecare comisie este condus de un preedinte i treivicepreedini, alei la propunerea grupurilor parlamentarei de un numr de membri,proporional cu importana comisiei. Preedintele unei comisii parlametare are

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  23/86

  23

  urmtoarele atribuii: conduceedinele, este purttorul de cuvnt al comisiei, are unrol important n stabilirea Agendei Comisiei Parlamentare, reprezint comisia nConferina Preedinilor de comisii parlamentare. n legislatura 2004-2009 au existat20 de comisii permanente:1.Afaceri externe; 2.Dezvoltare; 3.Comer internaional;4.Buget; 5.Control bugetar; 6.Afaceri economicei afaceri sociale; 7.Angajareiafaceri sociale; 8.Mediu, sntate public i securiate alimentar; 9.Industrie,cercetarei energie; 10.Piaa intern i protecia consumatorului; 11.Transporti turism; 12.Dezvoltare regional; 13.Agricultur; 14.Pescuit; 15.Cultur i educaie; 16. Afaceri juridice; 17.Liberti civile, justiie i afaceri interioare; 18.Afaceri constituionale;19.Drepturile femeiii egalitate deanse; 20.Petiii.Comisiile temporare pot fi constituite oricnd de Parlament, la propunerea ConferineiPreedinilor, fiind determinate condiiile, compoziia i mandatul lor, ce nu poatedepi 12 luni, existnd posibilitatea prelungirii lui. Aceste comisii temporare sunt nfiinate pentru a rezolva probleme speciale,durata lor nedepind durata unuimandat. n legislatura 2004-2009 au fost nfiinate dou astfel de comisii pentrusoluionarea unor diverse probleme: criza societii de asigurareEquitable Life;presupusa folosire a unorri europene de ctre C.I.A pentru transporturii deinereilegal de prizonieri.Comisiile de anchet pot fi formate tot de Parlament la cererea a unui sfert dinnumrul deputailor, avnd scopul de a examina acuzaiile aduse fie instituiilor sauorganelor comunitare, fie administraiei publice a unui stat membru, fie persoanelormandatate pentru svrirea infraciunilor prin care s-a nclcat dreptul comunitar saupentru reaua administrare n aplicarea dreptului comunitar. Activitatea comisiei sefinalizeaz cu un raport ce va trebui depus n cel mult 12 luni.

  Funcionarea Parlamentului EuropeanParlamentul lucreaz n sesiuni ordinare lunare de cte o sptmn (cu excepia luniiaugust) i n sesiuni extraordinare la cererea unei majoriti ai membrilor si, aConsiliului sau a Comisiei.edinele Parlamentului sunt publice, la ele pot participa membrii Comisiei Europene, n timp ce prezena membrilor Consiliului UE este obligatorie la sesiunile plenare.Deciziile sunt adoptate, de regul cu majoritatea absolut a membrilori iau formaunor rezoluii. De regul, Consiliul UE solicit opinii Parlamentul European; acesteopinii vor fi redactate de o comisie parlamentar specializat n domeniul ce faceobiectul solicitrii, opinie ce va fi votat n plenul Parlamentului, cptnd forma uneirezoluii.Dezbaterile (cai toate documentele oficiale) parlamentare sunt tradusei publicate ntoate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii (bulgara, ceha, daneza, engleza, estoniana,finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza1, italiana, letona, lituaniana,maghiara, malteza, olandeza, poloneza, portugheza, romna, spaniola, slovaca,slovenai suedeza), existnd traduceri simultane.

  Dei tratatele institutive stabilesc obligaia determinrii unui singur sediu al acesteiinstituii2, totui lucrrile Parlamentului European se desf oar n trei orae diferite,ca urmare a unei hotrri pronunate de Curtea de Justiie a UE prin care s-a

  1Irlandeza a devenit limb oficial abia de la 1 ianuarie 2007, dei Irlanda este membr a UE din anul19732 Prin Decizia luat cu ocazia reunirii Consiliului European de la Edinburg n 1992, confirmat printr-un protocol anexat Tratatului de la Amsterdam

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  24/86

  24

  soluionat un diferend existent ntre parlamentarii unele state (Frana, GermaniaiLuxembourg)1. Astfel, sesiunile n plen se desf oar la Strasbourg, comisiileparlamentare se reunesc la Bruxelles, iar Secretariatul General al Parlamentului irealizeaz activitatea la Luxemburg.

  Statutul deputailor Parlamentului European

  Statutul deputailor Parlamentului European este reglementat de dispoziiilecomunitarei de cele naionalei el are n vedere existena unor incompatibiliti, aimunitii parlamentare, a unor drepturii indemnizaii.Membrii Parlamentului European pot cumula mandatul de parlamentar european cucel de parlamentar naional, ns nu pot fi membri n guvernele naionale sau n alteinstituii comunitare. Mandatul parlamentar este compatibil, ns, cu exercitareaoricrei funcii private. Astfel, pentru a fi asigurat transparena, conformRegulamentului interior al Parlamnetului European, se face o declarare a veniturilorde ctre parlamentarii europeni.Parlamentarii beneficiaz de imunitate n ceea ce privete exprimarea opiniilorivoturilor n exerciiul funciei i nu pot fi arestai sau urmrii judiciar pe teritoriulaltui stat; pe teritoriul propriului stat se aplic legislaia naional, deci ei pot fiarestai dac nu sunti parlamentari naionali. Imunitatea european dureaz pe toat durata mandatului parlamentar, concluzie ce se desprinde din deciziile Curii deJustiie a UE.Ca regul general, parlamentarii europeni primeau salariul parlamentarilor dinarade origine; prin urmare, indemnizaia parlamentarilor europenii regimul su deimpozitare erau fixate de dispoziiile naionale. Egalitatea de tratament se limita laindemnizaiile de deplasare, asisten medical, cheltuieli de secretariati decercetare. Noul art. 190 5 din TCE modificat prin Tratatul de la Nisa prevede c Parlamentul European stabilete statutuli condiiile generale privind exercitareafunciei de ctre membrii si, dup avizul Comisieii cu aprobarea Consiliului, carehotrte cu majoritate calificat. Consiliul decide n unanimitate n cazul normelorsau condiiilor privind regimul fiscal al membrilor sau fotilor membri. n urmaadoptrii, n septembrie 2005, a Statutului membrilor Parlamentului European, care aintrat n vigoare ncepnd cu legislatura 2009, diferenele salariale au disprut.Necesitatea armonizrii salariale a fost generat de discrepanele extrem de mari,accentuate de extinderea din 2004; astfel, n timp ce unii europarlamentari aveausalarii sub 1.000 de euro, alii aveau salarii de cteva ori mai mari.Relaiile care se stabilesc ntre Parlamentul Europeani parlamentele naionale suntpuse n eviden, conform dispoziiilor Tratatului de la Lisabona, prin participarea lacooperarea interparlamentar dintre parlamentele naionale cu Parlamentul European, n conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naionale n cadrul UniuniiEuropene (art. 8C lit. f).

  Rolul Parlamentului EuropeanRolul pe care l exercit Parlamentul European n construcia european este pus neviden att prin atribuiile pe care le exercit n baza legislaiei comunitare, ctiprin raporturile stabilite cu alte instituii comunitare prin participarea ParlamentuluiEuropean la diferite proceduri reglementate la nivelul Uniunii Europene.

  1 CJCE, 1 octombrie 1997, Frana susinut de Luxembourg c. Parlamentului European, dos. C-345/95, n Recueil, p. I-5215

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  25/86

  25

  Competenele exercitate de acest for european sunt prevzute expres n Tratatul de laLisabona. Astfel, Parlamentul European exercit, mpreun cu Consiliul, funciilelegislativ i bugetar. De asemenea, aceast adunare reprezentativ a ceteniloreuropeni exercit funcii de control politici consultative, n conformitate cucondiiile prevzute n tratate (art. 9A alin. 1).

  Atribuiile Parlamentului European1 Potrivit unei opinii, competenele Parlamentului European nu sunt identice cu cele

  ale unui parlament naional, n primul rnd pentru c puterea legislativ a Comunitii- adic competena de a adopta norme de caracter general - este, n principal, aConsiliului sau a Comisiei2. Aceast afirmaie era valabil anterior intrrii n vigoarea Tratatului de la Lisabona. Astzi, conform acestui tratat, Parlamentului i suntconferite atribuii majore n ceea ce privete legislaia. Astfel, se introduce o nou procedur legislativ, numit ordinar n majoritatea domeniilor; pentru celelaltematerii, se prevede procedura legislativ special. Prin urmare, se constat o ntrirea rolului Parlamentului European datorit extinderii domeniilor politice n careParlamentuli Consiliul decid mpreun (cum ar fi justiia i afacerile interne); suntconferite, de asemenea, puteri sporite n procedura adoptrii bugetului european.Pn n 1958, Parlamentul European se numea Adunare, el neavnd dect competenade a depune moiuni de cenzur cu privire la activitatea Comisiei Europene. Din 1958,denumirea va fi aceea de Adunare Parlamentar, cptndi un statut diferit.ncepnd cu anii 90, o dat cu introducereai extinderea procedurii de codecizie,prin tratatele de la Maastricht, Amsterdami Nisa, a nceput s se poat vorbi ntermeni realiti de Parlament ca de un colegislator, care mprea puterea legislativ cu Consiliu n majoritatea domeniilor legate de elaborarea de politici3.

  1. Controli supraveghere asupra aciunilor comunitarei asupra instituiilor U.E.Parlamentul European exercit o atribuie de controli supraveghere asupra

  aciunilor comunitarei asupra instituiilor U.E. n acest sens, Parlamentul poateadresa interpelri Comisiei Europene sau Consiliului U.E. (Consiliul EuropeaniConsiliul sunt audiate de Parlamentul European n condiiile prevzute deregulamentul de procedur al Consiliului Europeani al Consiliului (art. 197 dinTratatul de la Lisabona); dezbate raportul general anual al Comisiei; dezbate oriceproblem de politic general; poate constitui comisii de anchet pentru investigareaunor cazuri de nerespectare a dreptului comunitar; poate sesiza Curtea de Justiie a UEi pentru alte aspecte dect aprarea propriilor prerogative, cum ar fi ilegalitatea unoracte comunitare sau a unor omisiuni de a aciona din partea instituiilor comunitare;primete Raportul anual privind execuia bugetului U.E.i Raportul anual al BnciiCentrale Europene; poate adopta o moiune de cenzur care s determine demiterea nbloc a Comisiei Europene, moiune ce trebuie adoptat de dou treimi din numrulmembrilor Parlamentului: Comisia, n calitate de organ colegial, rspunde n faa

  Parlamentului European. Parlamentul European poate adopta o moiune de cenzur 1 www.euro-parl.eu.int Parlamentul European2 Iordan Gheorghe Brbulescu,U.E de la economic la politic , Ed.Tritonic, Bucureti, 2005,

  p.1353 Richard Corbett, Francis Jacobsi Michael Shackleton,Parlamentul European, Monitorul

  Oficial,Bucuresti,2007,p.96

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  26/86

  26

  mpotriva Comisiei, n conformitate cu articolul 201 din Tratatul privind funcionareaUniunii Europene. n cazul n care se adopt o astfel de moiune, membrii Comisieitrebuie s demisioneze n mod colectiv din funciile lor, iar naltul Reprezentant alUniunii pentru afaceri externei politica de securitate trebuie s demisioneze dinfunciile pe care le exercit n cadrul Comisiei. Acetia rmn n funcie i continu s gestioneze afacerile curente pn la nlocuirea lor1. Tot prin Tratatul de la

  Lisabona, Comisiai, dup caz, naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externei politica de securitate informeaz periodic Parlamentul Europeani Consiliul cuprivire la evoluia formelor de cooperare consolidat.

  2. Atribuii legislativeImplicarea Parlamentuluin legiferare se face n formula colegiferrii (cooperarea)materializat, mai nti, ncooperarea legislativ concretizat n pozi ia comun iapoi nco-decizie i a avizrii concretizat n aviz conform 2. Dup intrarea n vigoarea Tratatului de la Lisabona, codecizia se numete procedur legislativ ordinar.Prin urmare, atribuiile legislative ale Parlamentului sunt puse n eviden prinemiterea de avize, precumi prin adoptarea legislaiei comunitare (n anumitedomenii) de ctre Parlamenti Consiliul UE prin intermediul procedurii codeciziei,transformat n procedura legislativ ordinar prin Tratatul de la Lisabona. Deasemenea, n domeniul legislativ, prin Tratatul de la Lisabona, Parlamentul are dreptulde iniiativ legislativ. Astfel, proiectele de acte legislative adresate ParlamentuluiEuropeani Consiliului se transmit parlamentelor naionale.n nelesul prezentului protocol, proiect de act legislativ nseamn propunerileComisiei, iniiativele unui grup de state membre, iniiativele Parlamentului European,cererile Curii de Justiie, recomandrile Bncii Centrale Europenei cererile BnciiEuropene de Investiii privind adoptarea unui act legislativ.Proiectele de acte legislative emise de Comisie se transmit direct de Comisieparlamentelor naionale, n acelai timp n care se transmit Parlamentului EuropeaniConsiliului.Proiectele de acte legislative emise de Parlamentul European se transmit direct deParlamentul European parlamentelor naionale.Proiectele de acte legislative emise de un grup de state membre, de Curtea de Justiie,de Banca Central European sau de Banca European de Investiii se transmit deConsiliu parlamentelor naionale.Parlamentele naionale pot adresa preedintelui Parlamentului European, alConsiliuluii, respectiv, al Comisiei, un aviz motivat privind conformitatea unuiproiect de act legislativ cu principiul subsidiaritii, n conformitate cu proceduraprevzut n Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiaritii iproporionalitii.Parlamentul European emite avize care pot fi facultative, consultative sau conforme.Procedura legislativ obinuit implic o propunere legislativ venit din partea

  Comisiei, avizul Parlamentuluii hotrrea Consiliului UE.n cazul procedurii cooperrii internaionale, n care Consiliul UE folosetemajoritatea cerut de tratate pentru adoptarea unei decizii, avizul Parlamentului e

  1 Art. 201 (fostul art. 144) din Grigoriu, Andrean, Beatrice,tefan Tudorel, Beatrice AndreanGrigoriu, Tudoreltefan, Tratatele Uniunii Europene actualizat 2010, ed. a 2-a, Editura Hamangiu,Bucureti, 2010, p. 133

  2 Lia Pop,Pentru Parlamentul European, Ed. Universitii din Oradea, Oradea, 2007, p.97

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  27/86

  27

  obligatoriu a fi ceruti coninutul su oblig Consiliul UE (aviz conform). Avizuldevine consultativ dac decizia este luat n Consiliul UE cu unanimitate.Dac tratatele nu prevd obligativitatea consultrii Parlamentului European, ConsiliulUE poate, totui, s cear opinia acestuia, exprimat sub forma unui aviz facultativ.Procedura codeciziei presupune adoptarea legislaiei comunitare pe baza acordului

  celor dou instituii comunitare, care apar, n acest caz, ca fiind egale din punct devedere legislativ. Aceast procedur va fi abordat pe larg ntr-o alt seciune.

  3. Atribuii bugetareParlamentul i exercit competenele bugetare prin trei componente: adoptareabugetului, execuia bugetar i descrcarea bugetar.Cheltuielile bugetare sunt aprobate pe baza unor principii: anualitatea, unitatea,universalitatea i non-contradicia ntre venituri i cheltuieli, transparenaspecificitatea i buna gestiune.Cheltuielile bugetare ale U.E. sunt:cheltuielioperaionalei administrativei cheltuieli obligatoriii ne-obligatorii.Parlamentul Europeani Consiliul i mpart puterea bugetar; anterior intrrii n

  vigoare a Tratatului de la Lisabona, pentru unele cheltuieli Parlamentul aveapreeminen asupra Consiliului, iar pentru altele Consiliul asupra Parlamentului. Dup 1 decembrie 2009, Parlamentul poate decide n mod definitiv cu privire la ntregbugetul Uniunii.

  Prin Tratatul de la Bruxelles, Parlamentul primete dreptul de a respinge totalbugetul, cu o majoritate de dou treimi. De asemenea, dac nu exist un bugetadoptat, Preedintele P.E are dreptul de a-l stabili.

  Parlamentul European supravegheaz buna folosire a creditelor, controleaz depistarea i represiunea fraudelor, prin intermediul Comisiei de Control bugetar aParlamentului, care ntocmete rapoartei rezoluii sau adreseaz ntrebri Comisiei.

  Descrcarea bugetar a Comisiei se face la doi ani de la exerciiul bugetar.Dac pn n 1970 Consiliul vota singur descrcarea bugetar, ncepnd cu 1977,Parlamentul o decide singur, f r Consiliu.Bugetul comunitar este adoptat de Consiliul UE mpreun cu Parlamentul European.Vom detalia ntr-o seciune ulterioar procedura adoptrii bugetului comunitari rolulParlamentului European n cadrul acesteia.

  4. Dreptul de a examina petiiiDreptul de a examina petiii a fost n mod oficial recunoscut Parlamentului Europeande reglementrile din Tratatul asupra Uniunii Europene1. Petiia este considerat unuldin drepturile fundamentale ale cetenilor europeni (art. 194 CE). Astfel, oricecetean al Uniunii sau rezident n unul din statele membre poate adresa, individualsau colectiv, o petiie referitoare la unul din domeniile de competen comunitar,

  atunci cnd chestiunea l vizeaz n mod direct. Acest instrument d posibilitateaParlamentului s pun n eviden o nclcare drepturilor unui cetean european dectre un stat membru sau de ctre autoriti locale sau o alt instituie2.

  1 Art. 194 (fostul art. 138d din Grigoriu, Andrean, Beatrice,tefan Tudorel, TratateleUniunii Europene, versiune consolidat, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007, p. 131

  2 http://www.europarl.europa.eu.

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  28/86

  28

  n acest sens, cea mai intens activitate o are comisia pentru petiii. Fiecare plngeredepus, dar care nu a putut fi considerat ca petiie, este retransmis i ceteanul va fiinformat pe larg asupra activitii Uniunii n domeniul respectiv, precumi asupraaltor posibiliti de aciune, dac este necesar.

  5. Numireai controlul activitii Ombudsman-ului European

  Mediatorul European este numit de Parlamentul European pentru o perioad corespunztoare legislaturii Parlamentului, mandatul putnd fi rennoit. Acesta esteales dintre personalitile Uniunii care ndeplinesc toate condiiile cerute pentruexercitarea naltelor funciuni jurisdicionale sau cele care posed o experien i ocompeten de notorietate pentru ndeplinirea funciei Mediatorului. Pe durataexercitrii funciei sale, mediatorul nu poate exercita nici o alt funcie politic sauadministrativ ori activitate profesional remunerat sau nu. Exercitndu-i funcia ndeplin independen, n interesul general al cetenilor Uniunii, acesta nu poateaccepta instruciuni din partea nici unui guvern sau organism.

  La sfritul fiecrei sesiuni anuale, Ombudsman-ul European prezint Parlamentului European un raport privind rezultatul anchetelor sale. n raportul anului

  20051, la mplinirea a zece ani de la instituire, se menioneaz c Mediatorul a primit3920 de plngeri, dintre care 3705 provenite de la ceteni i 215 de la organizaii saucompanii. Principala cauz de administrare nefast a fost lipsa transparenei,incluznd refuzul de a oferi informaii (188 cazuri), abuz de putere (132 cazuri),discriminare (103 cazuri), soluii nesatisf ctoare (78 cazuri), ntrzieri nefondate (73cazuri), neglijen (44 cazuri), nendeplinirea obligaiei Comisiei Europene de asupraveghea respectarea Tratatului vis-s-vis de statele membre (37 cazuri).

  Pentru a clarifica ceea ce nseamn o administraie bun n practic,

  Ombudsman-ul European a realizat Codul European al unui comportament bun nadministraie2. Acesta prezint cetenilor la ce au dreptul s se atepte de laadministraia Uniunii Europenei ofer indicaii oficialilor asupra modului n caretrebuie s se poarte n relaia cu publicul. Oficialii care urmeaz prevederile coduluipot fi siguri c vor evita investigaiile ce au ca obiect proasta administrare. Serviciileoferite de ctre acetia cetenilor europeni ar trebui s aib drept consecin o mbuntire semnificativ.Parlamentul European a aprobat acest cod n septembrie 2001. Ombudsman-ulEuropean l utilizeaz n prezent n investigaiile sale ca urmare a plngerilor adresatede ctre cetenii Uniunii Europene prin care sunt semnalate cazuri de proast administrare.

  1 P. Nikiforos Diamandours, Anual report2005- Executive summary and statistics -http://www.ombudsman.europa.eu/report05/pdf/en/short05_en.pdf

  2 Manda Corneliu, Slniceanu Popescu Ioan, Predescu Ovidiu,op.cit , p.51

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  29/86

  29

  Ombudsman-ul European nceteaz s i ndeplineasc ndatoririle1 fie lasfritul mandatului su, fie n urma demisiei sau a eliberrii din funcie. Cu excepiacazurilor n care este eliberat din funcie, Ombudsmanul European rmne n funciepn la numirea succesorului su. n eventualitatea ntreruperii timpurii a ndeplinirii

  ndatoririlor, n termen de trei luni din momentul n care postul devine vacant estenumit de ctre Parlamentul European un succesor pn la sfritul mandatuluiparlamentar.

  Ombudsman-ul European care nu mai ntrunete condiiile necesare pentru ndeplinirea ndatoririlor sale sau care se face vinovat de o abatere disciplinar grav poate fi eliberat din funcie de Curtea Suprem de Justiie a Comunitilor Europenela cererea Parlamentului European.

  6. Atribu ii n domeniul politicii externe i de securitate comun i n domeniulcooper rii poli iene ti i judiciare n materie penal n cadrul PESC, conform art. 21 TUE, Parlamentul este consultat de Consiliu asupraaspectelor principale n materie. De asemenea, Parlamentul poate interpela Consiliuli i poate adresa recomandri.n domeniul cooperrii poliieneti i judiciare n materie penal, potrivit art. 39 TUE,Parlamentul este consultat de Consiliu n legtur cu deciziile-cadru, deciziileiconveniile pe care le va adopta. Parlamentul i va formula avizul n termenuldeterminat de Consiliul, interval care este de cel puin trei luni.Potrivit Tratatului de la Lisabona, naltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceriexternei politica de securitate consult periodic Parlamentul European cu privire laaspectele principalei la opiunile fundamentale din domeniul politicii externei desecuritate comunei ale politicii de securitatei aprare comunei l informeaz nprivina evoluiei acestora. Acesta se asigur ca punctele de vedere ale ParlamentuluiEuropean s fie luate n considerare n mod corespunztor. Reprezentanii speciali potfi implicai n activitatea de informare a Parlamentului European.n acelai sens, dup dup consultarea Parlamentului European, Consiliul adopt odecizie care stabilete procedurile speciale pentru garantarea accesului rapid laalocrile din bugetul Uniunii destinate finanrii de urgen a iniiativelor n cadrulpoliticii externei de securitate comune, n special la activitile de pregtire amisiunilor speciale ale UE.

  7. Modificarea tratatelor cu o procedur de revizuire ordinar sau cu o procedur

  de revizuire simplificat Conform Tratatului de la Lisabona, prin art. 48, tratatele pot fi modificate nconformitate cu o procedur de revizuire ordinar. De asemenea, acestea pot fimodificate n conformitate cu unele proceduri de revizuire simplificate.n cadrul procedurii de revizuire ordinare, Guvernul oricrui stat membru,Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a

  1 C. Manda, O.Predescu, I.Popescu, C.C.Manda, op.cit., p.43

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  30/86

  30

  tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, fie extinderea, fie reducereacompetenelor atribuite Uniunii n cadrul tratatelor. Aceste proiecte se transmitConsiliului European de ctre Consiliui se notific parlamentelor naionale. n cazul n care Consiliul European, dup consultarea Parlamentului Europeani a Comisiei,adopt cu majoritate simpl o decizie favorabil examinrii modificrilor propuse,preedintele Consiliului European convoac o Convenie compus din reprezentani ai

  parlamentelor naionale, ai efilor de stat sau de guvern ai statelor membre, aiParlamentului Europeani ai Comisiei. Banca Central European este, de asemenea,consultat n cazul modificrilor instituionale n domeniul monetar. Conveniaanalizeaz proiectele de revizuirei adopt prin consens o recomandare adresat Conferinei reprezentanilor guvernelor statelor membre. Consiliul European poatedecide cu majoritate simpl, cu aprobarea Parlamentului European, s nu convoaceConvenia n cazul n care amploarea modificrilor nu o justific. n acest ultim caz,Consiliul European stabilete mandatul pentru Conferina reprezentanilor guvernelorstatelor membre. n vederea adoptrii de comun acord a modificrilor care trebuieaduse tratatelor, preedintele Consiliului convoac o conferin a reprezentanilorguvernelor statelor membre. Modificrile intr n vigoare dup ce au fost ratificate detoate statele membre n conformitate cu normele lor constituionale.n cadrul procedurii de revizuire simplificate, Guvernul oricrui stat membru,Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului European proiecte derevizuire, integral sau parial, a dispoziiilor prii a treia din Tratatul privindfuncionarea Uniunii Europene, privind politicilei aciunile interne ale Uniunii.Consiliul European poate adopta o decizie de modificare, integral sau parial, adispoziiilor prii a treia din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.Consiliul European hotrte n unanimitate, dup consultarea ParlamentuluiEuropean i a Comisiei, precumi a Bncii Centrale Europene, n cazul unormodificri instituionale n domeniul monetar. Aceast decizie intr n vigoare numaidup aprobarea de ctre statele membre, n conformitate cu normele lorconstituionale.

  n cazul n care dispoziiile Tratatului de la Lisabona prevd c, ntr-un anumitdomeniu sau ntr-un anumit caz, Consiliul hotrte n unanimitate, ConsiliulEuropean poate adopta o decizie de autorizare a Consiliului de a hotr cu majoritatecalificat n domeniul sau n cazul respectiv.n cazul n care dispoziiile Tratatului privind funcionarea Uniunii Europene prevdc actele legislative se adopt de Consiliu n conformitate cu o procedur legislativ special, Consiliul European poate adopta o decizie de autorizare a adoptriirespectivelor acte legislative n conformitate cu procedura legislativ ordinar.

  Pentru adoptarea deciziilor prevzute mai sus, Consiliul European hotrte nunanimitate, dup aprobarea Parlamentului European, care se pronun cu majoritateamembrilor care l compun (art. 48).

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  31/86

  31

  Seciunea a IV-a - Comisia European1 Comisia European este format n prezent din 27 de comisari desemnai de

  guvernele statelor membre, pe baza competenei lor generalei a angajamentului lorfa de ideea european, dintre personalitile care prezint toate garaniile deindependen (art. 9 D din Tratatul de la Lisabona).

  Potrivit Tratatului de la Lisabona, ncepnd cu 2014, numrul comisarilor

  europeni va fi redusi nu va mai fi egal cu cel al statelor membre. ComisiaEuropean va fi compus din 18 comisari (sau dou treimi din numrul statelormembre), att timp ct Consiliul European nu decide modificarea acestui numr,hotrnd n unanimitate. Membrii Comisiei sunt alei dintre resortisanii statelormembre pentru un mandat de cinci ani - n conformitate cu un sistem de rotaiestrict egal ntre statele membre care s reflecte diversitatea demografic i geografic a tuturor statelor membre. Acest sistem se stabilete de ctre Consiliul European, carehotrte n unanimitate n conformitate cu articolul 211 a din Tratatul privindfuncionarea Uniunii Europene.

  Tratatul de la Nisa, precumi Tratatul de la Lisabona ce cuprind anumitemodificri a tratatelor institutive reglementeaz i desemnarea Comisiei. Astfel,Consiliul European hotrte desemnarea unei personaliti ce urmeaz a fi numit preedinte al Comisiei, Parlamentul European aprobnd aceast desemnare. n cazul n care acest candidat nu ntrunete majoritatea, Consiliul European, hotrnd cumajoritate calificat, propune, n termen de o lun, un nou candidat, care este ales deParlamentul European n conformitate cu aceeai procedur.Consiliul UE (cu majoritate calificat) mpreun cu viitorul preedinte al Comisieidesemneaz comisarii pe baza propunerilor venite din partea guvernelor naionale.Aceti comisari mpreun cu preedintelor lor, sunt supui, n calitatea de organcolegial, aprobrii Parlamentului European. Comisia European n ntregime estenumit n funcie de Consiliul UE cu majoritate calificat.n septembrie 2009 Jos Manuel Durao Barroso a obinut sprijinul ParlamentuluiEuropean pentru un al doilea mandat ca preedinte al Comisiei.Pe 9 februarie 2010 Parlamentul European a aprobat noua Comisie format din 27 demembri, cte unul din fiecare stat membru. Noua Comisie ar fi trebuit s i nceap activitatea n noiembrie 2009, dar numirea ei a fost amnat datorit ratificrii trzii aTratatului de la Lisabonai a retragerii candidatei bulgare din cursa pentru postul decomisar (Rumiana Jeleva), nlocuit de Kristalina Georgieva.Comisarii sunt ceteni ai statelor membrei n prezent pot fi cel mult doi din aceeaiar. Numrul lor e stabilit de Consiliul UE cu unanimitate de voturi.Mandatul comisarilor europeni este de 5 ani, mandat ce poate fi rennoit. Dei suntdesemnai de guvernele naionale, comisarii europeni nu pot fi demii de acetia.Singura instituie ce are dreptul de a demite un comisar este Curtea de Justiie a UE, ntimp ce Comisia n ntregime, ca organ colegial, poate fi demis de ParlamentulEuropean prin moiune de cenzur adoptat cu dou treimi din voturile exprimate.

  1 Mccormick, John,S n elegem Uniunea European , Ed. Codecs, Bucureti, 2006, p. 117-127

 • 7/30/2019 Dr Uniunii Europene

  32/86

  32

  Comisia reprezint interesul comunitar1, aflat adesea n contradicie cu cel alstatelor membre. De aceea, n exercitarea atribuiilor lor, comisarii europeni suntindependeni, pentru c ei trebuie s ia poziie n faa tendinei de influenare dinpartea statului care i-a desemnat. n acest sens, tratatele stabilesc anumite obligaii nsarcina comisarilori a statelor membre. Astfel, membrii Comisiei nu pot cere sauprimi, n exercitarea atribuiilor lor, nici un fel de instruciuni din partea guvernelor

  naionale sau a altor instituii naionale sau comunitarei trebuie s se obin de laorice activitate incompatibil cu natura atribuiilor lor: Comisia i exercit responsabilitile n deplin independen; ...membrii Comisiei nu solicit i nuaccept instruciuni din partea niciunui guvern, instituie, organ, oficiu sau agenie.Acetia se abin de la orice act incompatibil cu funciile lor sau cu ndeplinireasarcinilor lor.Dup ncetarea activitii de comisar, persoana respectiv are ndatorirea de a secomporta cu discreie i integritate. nclcarea obligaiilor asumate de comisar atragerspunderea juridic a acestuia n faa Curii de Justiie a UE, care l poate demite. Deasemenea, comisarul poate pierde drepturile de pensie tot printr-o decizie a Curii. nschimb, comisarul european beneficiaz de p