Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările...

of 31 /31
VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE A REPUBLICII MOLDOVA ŞI PROVOCĂRILE ACCESULUI DESCHIS DIMENSIUNI INFO-BIBLIOTECONOMICE ALE SOCIETĂŢII INFORMAŢIEI ŞI CUNOAŞTERII Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară BiblioUniversitas, ediţia 1 16-17 octombrie 2012, Chişinău UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC Nelly Ţurcan, dr., conferenţiar universitar, USM

Embed Size (px)

description

16 octombrie. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară BiblioUniversitas, ediţia 1 "Dimensiuni Info-Biblioteconomice ale Societăţii Informaţiei şi Cunoaşterii". DIB ULIM – 20 ani de activitate.

Transcript of Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările...

Page 1: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

VIZIBILITATEA PRODUCŢIEI ŞTIINŢIFICE A REPUBLICII MOLDOVAŞI PROVOCĂRILE ACCESULUI DESCHIS

DIMENSIUNI INFO-BIBLIOTECONOMICEALE SOCIETĂŢII INFORMAŢIEI ŞI CUNOAŞTERIIConferinţa Ştiinţifică Internaţională AniversarăBiblioUniversitas, ediţia 1

16-17 octombrie 2012, ChişinăuUNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVADEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC

Nelly Ţurcan, dr., conferenţiar universitar, USM

Page 2: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

2

Necesitatea măsurării excelenţei ştiinţifice

• Studierea proceselor de comunicare în ştiinţă, măsurarea excelenţei în cercetare, calitatea cercetării interesează:▫ guvernele, ▫ instituţiile de cercetare, ▫ universităţile ,▫ organismele de finanţare

• Evaluarea cercetării este importantă pentru:▫ starea dezvoltării ştiinţei şi tehnologiilor,▫ comunicarea ştiinţifică,▫ determinarea cheltuielilor instituţiilor de cercetare,▫ determinarea cheltuielilor bibliotecilor,▫ determinarea poziţiei universităţilor în clasamentul

internaţional▫ etc.

Page 3: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

3

Indicatori de măsurare• Sunt utilizaţi cu scopul măsurării capacităţii ştiinţifice

şi determinării conexiunilor în ştiinţa mondială• Joacă un rol important pentru clasamentul:

▫ instituţiilor de cercetare ştiinţifică, ▫universităţilor, ▫ ţării privind nivelul de cercetare ştiinţifică şi evaluarea

cercetării• Indicatori:

▫privind impactul ştiinţei şi tehnologiei asupra economiei,

▫număr de publicaţii,▫număr de citări,▫privind impactul unei reviste, a unui articol publicat, a

unui cercetător sau a unui grup de cercetători

Page 4: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

4

Ce este “vizibilitate ştiinţifică”?

•Nu există definiţii privind “vizibilitatea ştiinţifică”

•Vizibilitate (DEX) = ▫(1) Însușire de a fi vizibil;▫(2) Distanță maximă până la care un obiect […]

rămâne vizibil; ▫(3) Stare de claritate […] care permite să se vadă

obiectele•Vizibilitatea este determinată de faptul cum

lucrările publicate sunt acceptate de către comunitatea academică sau științifică (Sandra Miguel)

Page 5: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

5

Productivitate ştiinţifică• Productivitate ştiinţifică = cantitatea de de

publicaţii obținute în procesul cercetării ştiinţifice de un cercetător, instituţie de cercetare sau ţară într-o perioadă de timp determinată

• Producţia ştiinţifică – un indicator important al gradului de dezvoltare a unei ţări

• Monitorizată de:▫ Institutul de Informare Ştiinţifică (ISI- Institute for

Scientific Information) Web of Science (WoS); Journal Citation Reports

▫Scopus▫Google Scholar

Page 6: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

6

Web of Science• WoS include cinci baze de date

▫Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) acoperă perioada din 1945 până în prezent – 8533 de reviste;

▫Social Sciences Citation Index (SSCI), care acoperă perioada din 1956 până în prezent – 2174 de reviste;

▫Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) acoperă perioada din 1975 până în prezent – 1700 de reviste ;

▫ Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) acoperă perioada din 1990 până în prezent;

▫Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) acoperă perioada din 1990 până în prezent Acestea acoperă peste 148,000 de reviste și cărţi din 256 de

discipline, 30% - din reviste şi 70% din cărți

Page 7: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

7

SCImago Journal & Country Rank

•Portal ce prezintă vizibilitatea revistelor ştiinţifice

• Include indicatorii privind dezvoltarea ştiinţifică a ţărilor

•Acești indicatori pot fi utilizaţi pentru a evalua și a analiza domenii științifice

• Indicatorii sunt generaţi de baza de date Scopus şi arată vizibilitatea revistelor incluse în baza de date respectivă din 1996

•http://www.scimagojr.com/

Page 8: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

8

Page 9: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

9

Poziţia Moldovei În clasamentul mondial al producţiei ştiinţifice

1996-2010 (236 ţări)Poziţia ţării în clasamentul

mondial

ŢaraNumărul de documente

Numărul de documente

citateCitări Autocitări

Citări per document

1 SUA 5.322.590 4.972.679 100.496.612

46.657.626 20,18

41 România 63.809 62.975 282.393 71.226 6,04

58 Lituania 17.936 17.665 110.063 26.744 8,24

75 Armenia 7.067 6.970 50.175 9.441 7,64

92 Luxemburg 3.814 3.644 31.613 2.795 12,37

93 Senegal 3.795 3.603 34.151 4.481 9,95

94 Moldova 3.663 3.630 20.568 4.137 5,83

95 Quatar 3.435 3.286 13.450 1.326 5,07

145 Tadjikistan 676 671 1.767 281 2,76

186 Turkmenistan 123 121 888 46 6,62

Page 10: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

10

Web of Science (1996-2009)

ŢaraNumărul de documente

Numărul de documente

citateCitări Autocitări

Citări per document

Azerbaidjan 3.555 10.271 7.345 6,399 2,89

Moldova 3.652 17.826 12.644 11.255 4,88

Luxemburg 3.444 29.635 25.029 24.031 8,62

Macedonia 3.435 13.920 10.674 9.924 4,05

Albania 950 4.149 3.340 3.147 4,37

Kârgâzstan 792 2.933 2.332 2.134 3,70

Tadjikistan 401 852 658 567 2,12

Page 11: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

11

Publicaţiile Moldovei în WoS• Prima publicaţie înregistrată în anul 197o

(scrisoare)• În total, în perioada 1970-2011 au fost înregistrate

9.420 de documente • Primul articol înregistrat în anul 1972• Se evidenţiază două perioade de prezenţă mai

activă a savanţilor din Moldova în fluxul informaţional mondial▫1) 1983-1990 – ştiinţa autohtonă a fost pe poziţii

bune în cadrul URSS, iar numărul de publicaţii înregistrate în WoS ajungea până la 302 în anul 1990

▫2) 2005-2009 – este constatată înregistrarea maximală a publicaţiilor în WoS – 351 în anul 2009

Page 12: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

12

72%

13%

9%

4% 1% 1% 0% 0%

Articole Materiale ale conferinţelor

Note Rezumate ale reuniunilor

Sinteze Scrisori

Editoriale Alte genuri

• articole – 6.740• materiale ale

conferinţelor; note – 875

• rezumate ale reuniunilor ştiinţifice – 348

• alte genuri de documente – 192 (sinteze, scrisori, editorialele, recenzii, articole bibliografice, articole consacrate savanţilor, poezii etc.)

Page 13: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

13

Perioada 2001-2010 (WoS)• Schimbări esenţiale în managementul ştiinţei din

Republica Moldova▫2004 - Codul cu privire la ştiinţă şi inovare▫2004 - Regulamentul acreditării organizaţiilor

din sfera ştiinţei şi inovării▫2008 - Regulamentul cu privire la evaluarea şi

clasificarea revistelor ştiinţifice• Atestarea creşterii numărului de înregistrări în

WoS după o perioadă de regres • Este remarcată o creştere intensivă a citărilor

publicaţiilor cercetătorilor din Moldova• Numărul de citări la toate documentele a atins cifra

de 12.454 de citări, media per document 4,57 citări

Page 14: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

14

Dinamica publicării articolelor în reviste cu factor de impact şi cotate ISI (2001-

2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

123 130

158

138

162

180

148

200

231

204

Page 15: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

15

Înregistrarea în WoS (2001-2010)

Instit. de ramură

US "A.Russo"

ULIM

Univ.Tiraspol

UASM

Univ.Transnistr

USMF

UTM

USM

AŞM

191

4

8

14

27

45

141

350

417

1530

1,7%

7,0%

56,1%

15,3%

12,8%

5,2%

1,0%

0,5%

0,3%

0,1%

43,9%

Page 16: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

16

Aportul în procesul informaţional mondial al ştiinţei după datele SCI şi SSCI

Ţara 1996 (%) 2009 (%)

SUA 28,4 20,4

Marea Britanie 7,1 6,2

Japonia 7,3 5,2

Germania 6,2 5,7

Canada 3,6 3,6

Italia 3,3 3,4

Rusia 2,7 1,65

China 2,4 13,8

Ucraina 0,46 0,30

România 0,16 0,44

Moldova 0,02 0,02

Page 17: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

17

Reviste acreditate în Republica Moldova

•Anul 2008 – acreditarea revistelor ştiinţifice▫71 de reviste (categoria A -2; categoria B –

16; categoria C -53)▫24 profiluri ştiinţifice

•Anul 2001▫71 de reviste (categoria A -2; categoria B –

19; categoria C -50)▫23 profiluri ştiinţifice

•Anul 2012▫73 de reviste (categoria A -2; categoria B –

21; categoria C -50)▫23 profiluri ştiinţifice

Page 18: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

18

Vizibilitatea internaţională a revistelor

• Электронная oбработка материалов▫ Surface Engineering and Applied Electrochemistry (versiunea

tradusă în engleză şi publicată în SUA)▫ Unica revistă indexată în Science Citation Index

• Moldavian Journal of the Physical Sciences • Computer Science Journal of Moldova

▫ Indexată în Mathematical Reviews şi Zentralblatt MATH Revistă OA

• Matematica. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei ▫ Indexată în Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH şi

"Реферативный журнал. Математика“▫ Revistă OA

• Quasigroups and Related Systems• Indexată în Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH şi

"Реферативный журнал. Математика“

Page 19: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

19

Publicarea articolelor în revistele acreditate (2006-2010)

• Publicate 22.129 de articole• Nivel de colaborarea internaţională în revistele

analizate ▫26,6% Chemistry Journal of Moldova▫21% Moldavian Journal of the Physical Sciences▫9,3% Problemele Energeticii Regionale▫7,8% Computer Science Journal of Moldova▫4,7% Meridian Ingineresc ▫2,5% Economica▫2,4% Moldoscopie ▫1,7% Tyragetia ▫0% Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară

Page 20: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

20

Nivel de colaborare prin publicare

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ArmeniaLetoniaLuxemburgMacedoniaMoldovaRomâniaSUATurcia

Page 21: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

21

Concluzii•Vizibilitate scăzută la nivel internaţional

▫Aportul Moldovei în fluxul informaţional ştiinţific este de 0,02% (a. 2009)

▫Marea majoritate a revistelor din Moldova nu sunt cunoscute în afara ţării, nu sunt indexate în baze de date internaţionale

•La nivel naţional nu sunt accesibile majoritatea revistelor cotate ISI şi cu Factor de Impact în care publică cercetătorii din Moldova▫Accesul este posibil prin bazele de bate

EBSCO, SpringerLink, eLibrary.ru

Page 22: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

22

Ce trebuie să întreprindem?• Să folosim modele noi de acces şi de diseminare

a informaţiei• Accesul Deschis este un acces digital, online,

gratuit la literatură, fără majoritatea restricţiilor privind drepturile de autor şi de acordare a licenţelor▫1) Accesul Deschis este literatura digitală, online

şi gratuită. Această interpretare elimină barierele de preţ, dar nu şi pe cele de permisiune.

▫2) Accesul Deschis este literatura digitală, online, gratuită şi fără copyright, precum şi restricţiile de acordare a licenţelor. Această interpretare îndepărtează atât barierele de preţ, cât şi pe cele de permisiune.

Page 23: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

23

Strategiile Accesului Deschis

• Calea Verde ▫ Autoarhivarea – crearea arhivelor digitale cu acces deschis

(repozitoriilor) instituţionale şi tematice▫ Registrul ROAR – 2962 de arhive (13.10.2012)▫ Directoriul OpenDOAR - 2212 de arhive (13.10.2012)

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (1677 de teze pentru perioada 2004-2012.13.10)

• Calea de Aur▫ Revistele cu Acces Deschis▫ Directoriul Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ) – 8280 de

reviste (13.10.2012) din 121 de ţări▫ Înregistrate 3 reviste din Moldova

Computer Science Journal of Moldova (23.01.2009) Matematica. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei

(24.02.0211) Limbaj şi Context (17.01.2012)

Page 24: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

24

Beneficiile OA• Este o corelaţie clară între numărul de citări ale

articolului şi probabilitatea că articolul este online (Stive Lawrence)

• Accesul sporit generează o creştere a impactului (Tim Brody)

•Se sporeşte vizibilitatea şi impactul cercetărilor realizate

• Sinteză studiilor privind impactul accesului deschis (Alma Swan, 2010 )▫27 de studii - rezultate pozitive ale accesului deschis

pentru beneficiul citării▫4 studii - nu au constatat astfel de avantaje

• Analiza evoluţiei accesului deschis în ţările în curs de dezvoltare şi în tranziţie demonstrează că sunt citate mai des articolele din revistele OA

Page 25: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

25

A sporit citarea în diferite domenii datorită Accesului Deschis

•ştiinţele agricole cu 200% – 600%•fizică şi astronomie cu 150% – 580%•medicină cu 300% – 450%•biologie de la 5% până la 36%•filosofie cu 45%•electrotehnică cu 51%•ştiinţe politice cu 86%•matematică cu 91%

Page 26: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

26

Cercetările grupului lui Stevan Harnad et al. http://www.openoasis.org/

Page 27: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

27

•Arhivele digitale sunt un mijloc excelent pentru a stimula prezenţa cercetătorilor online▫Conţinutul este accesibil pentru toţi

indexarea repozitoriilor în Google şi alte motoare de căutare

▫Sporeşte descărcarea publicaţiilor▫Sporeşte citarea

Page 28: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

28

Opinia privind importanţa vizibilităţii ştiinţifice

48,5

40,1

7,7

2,90,7

52,6

34,1

7,24,5

1,6

18,6

42,9

19,3

13,9

5,3

Rezultatele cercetărilor să fie vizibile şi să con-tribuie la promovarea cercetătorului

Posibilitatea de a păstra drepturile de autor asupra publicaţiei

Posibilitatea de a plasa prepublicaţia pe site-ul personal

Page 29: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

29

Avantajele posibile ale Accesului Deschis

•Avantaj general•Avantaj prematur•Selecţie influenţată•Avantaj de utilizare sau de descărcare•Avantaj de calitate •Avantaj competitiv •Avantaj de accesibilitate

Page 30: Dr. Nelly ŢURCAN. „Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis”

30

Ce poate face biblioteca pentru sporirea vizibilităţii ştiinţifice?

•Să familiarizeze cercetătorii cu beneficiile Accesului Deschis

•Să organizeze arhive instituţionale / tematice

•Să convingă cercetătorii, cadrele didactice universitare de a participa la constituirea arhivelor instituţionale

•Să înregistreze revistele ştiinţifice ale instituţiilor în DOAJ