Domenii de cercetare - Economic Mirela Dogaru Comitet Editorial: Professor Mircea Co¥ea Ph D,...

download Domenii de cercetare - Economic Mirela Dogaru Comitet Editorial: Professor Mircea Co¥ea Ph D, Dimitrie

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Domenii de cercetare - Economic Mirela Dogaru Comitet Editorial: Professor Mircea Co¥ea Ph D,...

 • 2/2012

  Domenii de cercetare: t Educaţie şi politici educaţionale

  t Politici economice

  t Economie socială

  t Management / Marketing

  t Mediere

 • © 2012. Toate drepturile rezervate Editurii Rosetti International. Nicio parte din această revistă nu poate fi reprodusă sub nicio formă fără permisiunea editorului. ISSN 2248-3837

  DEZBATERI SOCIAL-ECONOMICE

  REVISTA ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL

  Acreditare şi indexare internaţională: – Index Copernicus (Journal Master List). – SSRN (Social Science Research Network).

  Redactor Şef: Cristina Bălăceanu Doina Maria Tilea Secretar de redacţie: Monica Predonu Mirela Dogaru

  Comitet Editorial: Professor Mircea Coşea Ph D, Dimitrie Cantemir Christian University, Romania Professor Emil Dinga Ph D, Romanian Academy Professor Manuel Jaen Garcia PhD, University of Almeria, Spain Professor Yuriy Lopatynskyy PhD, Yuriy Fedkovych Chenivtsi National University, Ukraine Professor Iuliana Cetina PhD, Academy of Economic Studies, Romania Professor Valentina Zaharia PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Romania Professor Alexandru Gribincea PhD, ULIM University, Moldova Professor Mihai Sandru PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Romania Professor Vener Mic, Naţional College Radu Greceanu, Romania Professor Emilia Mic, Naţional College Radu Greceanu, Romania Assistant Professor Daviva Jureviciene PhD, Mycolas Romeris University, Vilnius, Lithuania Assistant Professor Irmantas Rotomskis PhD, Mycolas Romeris University, Vilnius, Lithuania Assistant Professor Temur Shengelia PhD, Tbilisi State University TSU Assistant Professor Vasilis Takoudis PhD, Labour Institute GSEE-ADEDY, Greece Assistant Professor José M. Merigó Lindahl PhD, Barcelona University, Spain Assistant Professor Andreas A. Assiotis PhD, University of Cyprus, Cyprus Assistant Professor Victoria Gonta PhD, ULIM University, Moldova Assistant Professor Veland Ramadani PhD, South-East European University at Tetovo Assistent Professor, Florin Munteanu PhD, Center for Complexity Studies – UNESCO Assistent Professor, Mihaela Minu PhD, Academy of Economic Studies, Romania Lecturer Violeta Rădulescu PhD, Academy of Economic Studies, Romania Lecturer Cosmin Stoica, PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Romania Lecturer Dragoş Marian Rădulescu PhD, Dimitrie Cantemir Christian University, Romania Expert Simona Stanescu PhD, Romanian Academy Expert Cristina Loghin, Progenies Association, Romania

 • DEZBATERI SOCIAL ECONOMICE nr. 2/2012

  Educaţie şi politici educaţionale t Iosefina Cristina LOGhIN, Economia în

  educaţie /2 t Cristina BăLăCEANU, Educaţia, precept al

  unei dezvoltări sustenabile /7 t Vener MIC, Emilia MIC, Dragoş Marian

  RăDULESCU, Psychological harassment in school /11

  t Nargis ArA, Sufiana. K. MALIK, Gender Discrimination in Education – A Barrier in Development of Female Education at higher Secondary Level /14

  t Georgeta ILIE, Investment in education in times of economic crisis and recession /18

  t Doina Maria TILEA, Modelele de finanţare a învăţământului superior în Marea Britanie /23

  t Andreea-Monica PREDONU, Efectele educaţiei asupra pieţei forţei de muncă /29

  t Sorin-Alexandru VERNEA, Formarea continuă a magistraţilor /32

  t Narcisa ISăILă, Tendinţe în învăţare /38 t Abdul Ghani Kanesan bin ABDULLAh,

  Ismail AZIAh, An explotory analysis on the implementation challenges of human capital development skills through academic programmes: A case of Public Research University in Malaysia /41

  t rasoul MALEKI, hasan BAhROLOLOUMI, Ali hASANI, The Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Citizenship Behavior in Iranian Sport OrganizationsCase Study: Sport and Youth Administration of Golestan Province /47

  Politici economice t Cosmin STOICA, Stabilitatea pieţei forţei de

  muncă /53 t Dragoş Laurenţiu ZAhARIA, Demersul unei

  misiuni de audit intern /55

  Economie socială t Viorica GhINEA, Antreprenoriatul social şi

  puterea celor mulţi. Cum îi educăm? /59

  Management / Marketing t Nicolae BăDăLăU, Mirela DOGARU,

  Particularităţi ale sistemului organizatoric al managementului public /61

  t M. Cristina ŞTEFAN, Mirela DOGARU, Organizarea activităţii, antrenarea angajaţilor, coordonarea şi controlul activităţilor /64

  t Valentina ZAhARIA, Mirela DOGARU, riscurile în afacerile economice internaţionale /69

  Cuvânt înainte

  revista Dezbateri Social Economice se doreşte a fi un eveniment editorial la care sunt invitaţi să participe specialişti din domeniile economic şi social, având caracter interdisciplinar şi avangardist.

  Motivaţia revistei este crearea unui spaţiu liber de dialog între categoriile ocupaţionale din România şi nu numai, pentru redarea libertăţii de gândire, a conştiinţei şi responsabilităţii purtătorului de mesaj ştiinţific şi informaţional, atât de necesare într-o lume ale cărei valenţe moral-educaţionale sunt conver- tite şi/sau pervertite în direcţii profund materiale şi mercantile.

  Revista îşi propune dezbateri constructive şi echidistante pentru dezvolta- rea spiritului antreprenorial, a unor premise de valorizare a muncii, într-un context în care se constată perturbări doctrinare ce impun schimbări atât la nivel instituţional, cât şi al percepţiei individului în raport cu statul şi piaţa.

  Sperăm într-un dialog onest şi în dezbateri prolifice ce se vor manifesta între respondenţii demersului nostru editorial!

  Redacţia Revistei Dezbateri Social Economice

  Cuprins

 • 2 EDUCAŢIE ŞI POLITICI

  EDUCAŢIONALE Dezbateri Social Economice

  nr. 2/2012

  Economia în educaţie

  Iosefina Cristina LOghIN PROGENIES[1]

  Any economy that creates value and is continuously developing based on quality education. Education is found among well‑educated people that promote economic development. Functioning of the market is significantly influenced by the educational level of the workforce and the current assessment system is essential. Although harmonization of policies and labor law requirements / international standards and EU was achieved largely stringent labor market problems remain. The analysis positive and negative results in the period 2000 ‑ 2010 should define strategic priorities and the means by which they can achieve in the next decade.

  Key words: economy, education, strategy, employment

  [1]Educaţia din România, ca „shaorma cu de toate”?[2] Am zâmbit amar citind acest arti- col al dlui. Berteanu care m-a determinat să fac o rememora- re a unor aspecte care privesc deopotrivă educaţia – ocupa- rea – economia ultimilor ani în România.

  An de an ne uităm cu mira- re şi neputinţă la rezultatele pe care absolvenţii de liceu le obţin la examenele de Bacalaureat. Apoi ne uităm cu uimire încă o dată la statisticile despre nu- mărul absolvenţilor de instituţii de învăţământ superior în care procentele celor care nu au un loc de muncă cresc într-un ritm

  [1] Mag. Ing. Iosefina Cristina Loghin, Bucureşti, Preşedinte PROG- ENIES, office@progenies.org

  �2� „Modul în care ne educăm co- „Modul în care ne educăm co-„Modul în care ne educăm co- piii şi adolescenţii astăzi este anacro- nic. Sistemul de educaţie din România este ca shaorma cu de toate. Aşa cum shaorma creşte colesterolul rău şi ne obturează arterele, aşa şi educaţia ro- mânească distruge spiritul şi capacita- tea de a visa pe care o au copiii.” (Dan Berteanu ‑ Educaţia din România, ca „shaorma cu de toate”) http://www.cari- ereonline.ro/articol/educatia-din-roma- nia-ca-„shaorma-cu-de-toate”

  alarmant. O cercetare actuală, publicată de Banca Mondială, arăta că „aproximativ un sfert dintre angajaţii fără forme lega- le din România au studii superi- oare, iar o parte importantă din- tre cei care lucrează „la negru” efectuează muncă calificată sau „la birou”, situaţie care contra- zice trendurile europene”[3]. Şi toate acestea într-o ţară în care e nevoie de creştere economică, de producţie şi de export.

  Cele mai multe dezbateri pu- blice legate de sistemul educaţi- ei din România se concentrează pe sondarea opiniei publice pen- tru a verifica percepţia maselor asupra necesităţii de a fi sau de a nu fi o clasă intermediară în- tre grădiniţă şi nivelul primar, ori în a ne exprima opinia asu- pra unui sistem cu examene de bacalaureat profesional sau ge- neral. Astfel, continuăm gene- rarea unui sistem educaţional care pare să fie asemenea unui

  [3] http://www.mediafax.ro/social/mun- ca-la-negru-cati-dintre-angajatii-fara-for- me-legale-din-romania-au-studii-superi- oare-10053321

  om invizibil, pentru marea ma- joritate a semenilor, arătându-şi forma doar când este bandajat conţinutul.

  Poate că este timpul ca ana- liştii economici să apară mult mai vocali prin intermediul mij- loacelor de comunicare, pentru a trage un semnal de alarmă celor care scriu strategii de gu- vernare sau planuri strategice menite să reformeze sistemele economice şi politice, pentru a fi aliniate cerinţelor Uniunii Eu- ropene, pentru a se conforma cu angajamentele asumate prin tratate internaţionale. Nu mai este permis să elaborăm strate- gii unilaterale, sectoriale, lipsite de indicatori măsurabili, lipsite de prevederea surselor stabile de finanţare,