DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA...

of 46 /46
Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea _______________________________________________________________________________________________________ 1 Afișat astăzi, 06 septembrie 2012 Nr. 1785/27.08.2012 APROBAT Inspector Scolar General, Prof. Smeureanu Florin-Dorian Avizat Manager proiect Ochescu Maria Comp. juridic Av. Vladescu Ionel Expert achizitii Constantinescu Gineta DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ SERVICII DE CATERING COD CPV: 55520000-1 pentru personalul didactic participant la cursuri de formare in cadrul proiectului „Program de formare inovativ-carieră de succes în învățământul preuniversitar “ din judetele Valcea si Giurgiu ID 63666 Procedura aplicată: NORME PROCEDURALE INTERNE- ANEXA 2B 2012

Embed Size (px)

Transcript of DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA...

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  1

  Afișat astăzi, 06 septembrie 2012

  Nr. 1785/27.08.2012

  APROBAT

  Inspector Scolar General,

  Prof. Smeureanu Florin-Dorian

  Avizat

  Manager proiect

  Ochescu Maria

  Comp. juridic

  Av. Vladescu Ionel

  Expert achizitii

  Constantinescu Gineta

  DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ

  „ SERVICII DE CATERING“

  COD CPV: 55520000-1

  pentru personalul didactic participant la cursuri de formare in cadrul proiectului

  „Program de formare inovativ-carieră de succes în învățământul preuniversitar “

  din judetele Valcea si Giurgiu

  ID 63666

  Procedura aplicată: NORME PROCEDURALE INTERNE- ANEXA 2B

  2012

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  2

  Documentaţia de atribuire:

  Sectiunea 1– Fisa de date de achizitie Sectiunea 2 – Caiet de sarcini Sectiunea 3 – Formulare Sectiunea 4 - Clauzele contractuale obligatorii (model de contract de furnizare)

  INFORMAŢI GENERALE

  A. INTRODUCERE

  A. 1. Informaţii privind autoritatea contractantă

  A. 1. 1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea

  contractului de furnizare sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei.

  A. 2. Scopul aplicării procedurii

  A. 2. 1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii

  contractului de furnizare a serviciilor descrise in Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini.

  A. 2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura indicata in Fisa de date a

  achizitiei.

  A. 3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică

  a) nediscriminarea;

  b) tratamentul egal;

  c) recunoasterea reciproca;

  d) transparenta;

  e) proportionalitate

  f) eficienta utilizarii fondurilor publice;

  g) asumarea raspunderii.

  A.4 Legislaţia aplicată:

  1. ORDONANTA DE URGENTA Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a

  contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul

  Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

  2. LEGEA Nr. 337 din 17 iulie 2006, pentru aprobarea ordonantei de urgenta a guvernului nr. 34 din 19.04.2006,

  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor

  de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625/20.07.2006.

  3. HOTARAREA DE GUVERN Nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor

  referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor

  de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare.

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  3

  4. HOTARAREA DE GUVERN Nr. 1.337/27.09.2006 privind completarea H.G. nr. 925/2006

  6. HOTARAREA DE GUVERN Nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a

  prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr.

  34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a

  contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 978 din 07.12.2006.

  7. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 94 din 26 septembrie 2007, privind modificarea si

  completarea O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

  de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,

  nr. 676 din 04.10.2007.

  8. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea si

  completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

  de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

  9. ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 72 din 17 iunie 2009 privind modificarea si completarea

  O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

  publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din

  23.06.2009.

  10. HOTĂRÂRE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru

  elaborarea şi transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevant este expusă direct

  concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat

  11. ORDIN Nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de

  atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de

  concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea si

  Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 107/2009;

  12. HOTĂRÂRE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind

  organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

  13. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a

  Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări

  publice și a contractelor de concesiune de servicii;

  14. Norme procedurale interne privind achizitia de servicii de catering, pentru activitățile prevazute sa se

  desfasoare in cadrul proiectului:” Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar

  ”Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 aprobate prin Decizia Inspectorului Scolar General al ISJ Valcea nr.

  538/03.07.2012, postate pe site-ul proiectului www.profics.ro-activitati curente-A.0 –Activ de management;

  www.isj.vl.edu.ro-Proiecte

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  4

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  Contine informatiile specifice, referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului

  de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea

  contractului de achizitie publică de „SERVICII DE CATERING - pentru personalul didactic participante la

  cursuri de formare in cadrul proiectului „Program de formare inovativ-carieră de succes în învățământul

  preuniversitar” din judetele Valcea si Giurgiu – pentru perioada: octombrie 2012-iulie 2013.

  Sectiunea I.

  I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  Denumire: Inspectoratul Scolar Judetean Valcea

  Adresă: str Nicolae Balcescu, nr.30

  Localitate : Rm.Valcea Cod poştal: 240192 Ţara: România

  Persoane de contact:

  Ochescu Maria–manager proiect

  Constantinescu Gineta-responsabil achizitii

  Telefon:

  0753084242

  0350431571

  E-mail: [email protected] Fax: 0350431576

  Adresele de internet (de unde se poate descărca documentaţia de atribuire): www.vl.edu.ro-Noutăți;

  www.profics.ro-activitati curente- A.0 activitate management

  Adresa autorităţii contractante

  Str. N.Balcescu, nr. 30, Ramnicu Valcea

  I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

  ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

  □ agenţii naţionale

  □ autorităţi locale

  □ alte institutii guvernate de legea publică

  □ instituţie europeană/organizaţie internaţională

  □ altele

  servicii publice centrale

  □ apărare

  □ ordine publică/siguranţă naţională

  □ mediu

  □ economico-financiare

  □ sănătate

  □ construcţii şi amenajarea teritoriului

  □ protecţie socială

  □ cultură, religie şi actv. recreative

  ■ educaţie

  □ activităţi relevante

  □ energie

  □ apă

  □ poştă

  □ transport

  □ altele (specificaţi)

  http://www.profics.ro-activitati/

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  5

  Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

  DA □ NU■

  Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

  □ la adresa mai sus menţionată

  □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

  Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,

  ora limită: 12.00.

  Fax: + 0350/431576; E - mail: [email protected],

  Adresa : Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, str. N Balcescu, nr. 30,

  Se va menţiona pe Solicitarea de clarificare: numele proiectului, numele persoanei de contact indicata in

  sectiunea I a Fisei de date, numele ofertantului.

  Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: cu 2 zile inainte de termenul limita de depunerea ofertelor,

  ora limită: 16.00.

  Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul propriu

  www.vl.edu.ro-Noutăți- și www.profics.ro-activitati curente- A.0 activitate management. Toate solicitările de clarificări se vor transmite obligatoriu prin fax.

  Ora limită: 16.00

  Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor:

  Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta depusă iar operatorii economici

  vor depune răspunsurile la clarificări şi eventualele documente solicitate la registratura autoritatii

  contractante in termenul limita solicitat de comisia de evaluare.

  Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie:

  Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor

  Adresă: str.STAVROPOLEOS NR.6, sector 3

  Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România

  E-mail: Telefon/fax +4(021)3104641 +4(021)3104642

  Adresă internet:

  I.c. Sursa de finanţare:

  F.S.E – POSDRU După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare

  DA ■ NU □

  II: OBIECTUL CONTRACTULUI

  II.1. Descriere

  II.1.1) Denumire contract: Furnizare serviciilor de catering personalului didactic participant la cursurile

  de formare organizate in cadrul proiectului : » Program de formare inovativ-carieră de succes în

  învățământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 din judetele Valcea si Giurgiu,

  Perioada: octombrie 2012- iulie 2013.

  SERVICII CATERING

  Lotul I Judetul Valcea

  Lotul II Judetul Giurgiu

  Nr. pers. estim.

  11.100

  7.120

  Valoare estimata fara TVA 238.650 lei

  Valoare estimata fara TVA 153.080 le

  II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:

  http://www.vl.edu.ro-Noutăți-http://www.profics.ro-activitati/

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  6

  (a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii □

  Execuţie □

  Proiectare şi execuţie □

  Realizare prin orice mijloace

  corespunzătoare cerinţelor

  specificate de autoritate

  contractantă □

  Cumpărare □

  Leasing □

  Închiriere □

  Cumpărare în rate □

  Categoria serviciului

  2A □

  2B x

  Principala locaţie a lucrării

  ________________________

  Principalul loc de livrare

  Principalul loc de prestare

  Conform caiet sarcini

  COD CPV 55520000-1

  II. 1. 3) Procedura se finalizează prin:

  Contract de achiziţie publică: ■

  Încheierea unui acord cadru: □

  II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publica sau termenul de finalizare: octombrie 2012-iulie 2013.

  II.1.5) Divizare pe loturi DA ■ NU □

  Operatorii economici au posibilitatea de a depune oferte pentru unul sau pentru ambele loturi.

  II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■

  II.2) Cantitatea sau scopul contractului

  II.2.1) Total cantităţi

  Conform caietului de sarcini

  III. 3) Condiţii specifice contractului

  1.Nu se acceptă ajustarea preţului contractului;

  2. Plata se va face în termen de 30 de zile (în perioada 24-31 ale lunii), în baza facturii si procesului verbal

  de receptie.

  IV 1.PROCEDURA

  IV.1) Norme procedurale interne privind achizitia de servicii de catering, pentru activitățile prevazute sa se

  desfasoare in cadrul proiectului:” Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar

  ”Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 aprobate prin Decizia Inspectorului Scolar General al ISJ Valcea nr.

  538/03.07.2012, postate pe site-ul proiectului www.profics.ro-activitati curente-A.0 –Activitate de management;

  www.vl.edu.ro-Noutăți

  IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU ■

  V. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE

  V.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului

  V.1.1 Declaratia privind

  calitatea de participant la

  procedura. Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinta minima obligatorie

  -Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completată în conformitate

  cu modelul din Secţiunea III Formulare – Formular - 1

  -În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele mai sus

  mentionate.

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  7

  V.1.2 Declaratie privind

  neincadrarea in prevederile

  art.180 din OUG nr.

  34/2006 cu modificarile si

  completarile ulterioare

  Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinţă minima obligatorie:

  -Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea, completată în conformitate

  cu modelul din Secţiunea III Formulare -Formular 2;

  -În cazul depunerii unei oferte in asocieri, fiecare asociat are obligatia de a

  demonstra indeplinirea cerintei, prin completarea declaratiei,

  Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage

  excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea aplicata pentru

  atribuirea contracatului de achizitie publica.

  V.1.3 Declaraţie privind

  neîncadrarea în prevederile

  art. 181 din OUG nr.

  34/2006 cu modificarile si

  completarile ulterioare

  Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinţă minima obligatorie:

  -Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006,

  completată în conformitate cu modelul din Secţiunea III

  Formulare - Formular 3.

  In situatia in care din documente reiese ca ofertantul se afla intr-una din

  situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la

  procedura pentru atribuirea contracatului de achizitie publica.

  V.1.4 Certificate

  constatatoare pentru

  indeplinirea obligatiilor

  exigibile de plata

  Cerinta obligatorie:

  1-Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

  a. Cerificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de

  plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local de la

  autoritatile locale unde ofertantul isi are sediul social al firmei. (fara sedii

  secundare / puncte de lucru );

  b. Cerificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de

  plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul

  general consolitat eliberat de –Agentia de Administrate Fiscala—Directia

  Generala a Finantelor Publice de pe raza careia societate are sediul social (fara

  sedii secundare / puncte de lucru)

  Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de

  organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de lata la data deschiderii

  ofertelor.

  Cerificatele de atestare se vor prezenta in original sau copie legalizata valabile

  la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata

  În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele mai sus

  mentionate.

  2.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru

  dovedirea eligibilitatii-eliberat de autoritati din tara de origine (certifícate, caziere

  judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit

  obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si

  bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.

  Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se ataseaza

  traducerea autorizata si legalizarea acestora in limba romana.

  V.1.5.Certificat de

  participare la licitaţie cu

  ofertã independentã

  Certificat de participare la licitaţie cu ofertã independentã

  Completarea si prezentarea Formularului 4 “Certificat de participare la licitaţie cu

  ofertă independentă” in original;

  În cazul unei asocieri, Formularul 4 “Certificat de participare la licitaţie cu ofertă

  independentă”, va fi completat de către fiecare asociat

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  8

  V. 3.) Situaţia economico-financiară

  V. 3.1 Informaţii privind

  situatia economico-

  financiara

  Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinta minima obligatorie:

  - Bilantul contabil pe anul 2011 vizat si înregistrat de organele competente.

  Toate certificatele/ documentele respective trebuie sa fie prezentate in copie

  certificate pentru conformitate cu originalul

  - Declararea cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) din

  FORMULARUL NR. 6 - Informatii generale - original.

  V.1.6 Declaraţie privind

  neîncadrarea in situaţiile

  prevăzute la art.691 din

  O.U.G. 34/2006 cu

  modificările şi completările

  ulterioare

  Persoanele cu funcţie de

  decizie din cadrul autorităţii

  contractante, în ceea ce

  priveşte organizarea,

  derularea şi finalizarea

  procedurii de atribuire:

  Ordonator de credite:

  Smeureanu Florin Dorian,

  Manager de proiect:Ochescu

  Maria; Responsabil achiziţii

  publice: Constantinescu

  Gineta, Responsabil

  financiar: Oprescu Georgeta,

  Comp.Juridic : Av. Vladescu

  Ionel ,

  Operatorul economic trebuie să completeze Formularul nr. 5 care va fi depus în

  original. Încadrarea în situatia prevăzută la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage

  excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de

  achizitie publică. Se solicita prezentarea "Declaraţiei privind neîncadrarea în

  prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006" - atât de către subcontractant, cât şi de

  terţul susţinător, dacă este cazul.

  V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

  V.2.1)Persoane juridice /

  fizice române Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinţe minime obligatorii:

  -Persoane juridice române:

  1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lânga

  Tribunalul în a carui raza teritoriala îsi desfasoara activitatea persoana juridica,

  valabil la data deschiderii ofertelor -(emis cu cel mult 30 de zile înaintea datei limita

  de depunere a ofertelor original, copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu

  menţiunea „conform cu originalul".

  -Persoane juridice /fizice straine:- Documente care dovedesc o forma de

  înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional în

  conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, valabil

  pentru anul calendaristic în curs (documentele se vor prezenta în copie legalizata,

  anexându-se si traducerea autorizata în limba româna

  În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele mai sus

  mentionate.

  Persoane juridice /fizice

  străine

  Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinţă minima obligatorie:

  Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană

  juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional

  în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este

  rezident, în original sau copie legalizată.

  Documentele din ofertă vor fi traduse în limba română şi legalizate.

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  9

  Notă: Operatorii economici nerezidenţi (străini): vor prezenta traducerea

  autorizată şi legalizată a documentelor solicitate mai sus. În măsura în care

  publicarea bilanţurilor contabile nu este prevăzută de legislaţia tării de

  origine/ţării în care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta

  alte documente edificatoare care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice

  şi financiare a operatorului economic.

  Nota: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situația economica si

  financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului

  V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

  V.4.1

  Lista cu principalele

  prestari de servicii din

  ultimii 3 ani

  Solicitat X Nesolicitat □

  Experienta similara

  Solicitat X Nesolicitat □

  V.4.2) Informatii privind

  capacitatea profesionala

  Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinta minima obligatorie- FORMULARUL NR 7-original

  -Declaratia privind principalele prestari de servicii similare prestate in ultimii 3

  ani.

  Prestarea de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente

  emise de sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre un clientul

  privat eneficiar.

  În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte documentele mai sus

  mentionate.

  Cerinţe minime: Se solicită încheierea şi îndeplinirea în ultimii 3 ani a cel puţin 2(doua)

  contracte al cărui obiect a fost prestarea de servicii similare (catering).

  Ofertantul/candidatul va prezenta copie a contractelor al căror obiect a fost

  furnizarea de produse similar, insotita de recomandare privind indeplinirea

  clauzelor contractual.

  Pentru fiecare contract de experienţa similara trebuie completat cate un exemplar

  din FORMULARUL 8 din capitolul de Formulare - original.

  Notă: În cazul in care contractul conţine clauze de confidentialitate, care

  impiedică prezentarea acestuia în integralitate, operatorul economic va prezenta

  paginile din contract care conţin referinţele privind: părţile contractante, obiectul

  contractului, durata contractului, preţul contractului precum si

  semnăturile/ştampila părţilor. Copiile respective se vor prezenta scanate şi

  semnate electronic de către ofertant, pe proprie răspundere, cu menţiunea

  „conform cu originalul”.

  Operatorii economici nerezidenţi (străini): vor prezenta copiile respective

  însoţite de traduceri în limba română autorizate şi legalizate.

  Notă: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura

  comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in

  considerare a resurselor tuturor membrilor grupului

  Cerinta minima obligatorie-

  Ofertantul va trebui sa prezinte Declaraţie pe propria răspundere referitoare la

  efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere –

  din care sa rezulte faptul ca ofertantul detine personal necesar indeplinirii

  contractului de servicii.(Formular nr. 12)

  - Se vor prezenta CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului

  direct responsabil pentru îndeplinirea contractului de prestari servicii catering.

  - Personalul de execuţie angajat în realizarea contractului, trebuie să aibă

  cunostinţe de igienă a alimentelor, confirmate prin certificate de instruire şi

  carnete de sănătate avizate (Documentele respective trebuie sa fie prezentate in

  copie certificate pentru conformitate cu originalul)

  Se vor mentiona persoanele cu atributii cheie in derularea contractului – soferi,

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  10

  V.4.3) Informatii privind

  echipamentele tehnice

  Solicitat X Nesolicitat □

  personal de productie (bucatari, personal ambalare) si deservire

  Ofertantul va trebui sa prezinte Declaratie privind utilajele, echipamentele

  tehnice, mijloacele de transport, laboratoare si alte mijloace fixe de care dispune

  operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract de

  servicii.-FORMULAR 13

  V.4.4 Informaţii privind

  subcontractanţii/ asociatii

  Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinta minima obligatorie:

  -Declaratie privind Lista cuprinzand subcontractantii

  (FORMULAR 9) Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de subcontractare.

  In lista vor fi inclusi toti asociatii si subcontractantii care urmeaza sa

  indeplineasca mai mult de 10% din valoarea contractului de achizitie publica (in

  exprimare valorica).

  Fiecare subcontractant care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10 % din

  valoarea contractului de achizitie publica (in exprimare valorica) va completa cu

  propriile date Formularul 2 si Formularul 3.

  In cazul in care ofertantul este format dintr-o asociatie la care participa mai multi

  operatori economici, ofertantul lider va semna o declaratie prin care se obliga ca

  in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar

  contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, inainte de semnarea

  contractului.de achizitie publica.

  Un asociat trebuie nominalizat prin depunerea scrisorilor de imputernicire

  semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor

  individuali din cadrul asociatiei.

  Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau un o scrisoare preliminara de asociere in

  care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru

  indeplinirea contractului.

  V. 5 Informatii privind

  standardele de asigurare a

  calitatii

  Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinta minima obligatorie:

  Executantul trebuie sa faca dovada certificarii si implementarii de catre un

  organism recunoscut :

  -Sistemului de management al calitatii implementat si certificate SR ISO 9001

  si/ sau alte certificate echivalente.

  Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul ce face obiectul achizitiei.

  Nota : Certificatele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor

  Nu se admit operatori economici in curs de certificare.

  În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerinţele privind standardele

  de asigurare a calităţii vor trebui să fie îndeplinite de toţi membrii asocierii, în

  conformitate cu natura părţii de contract pe care o vor îndeplini conform

  acordului de asociere.

  Operatorii economici nerezidenţi (străini): vor prezenta

  ceritificatele/documentele relevante însoţite de traduceri în limba română

  autorizate şi legalizate.

  V.6 Informatii privind

  protectia mediului

  Solicitat X Nesolicitat □

  Cerinta minima obligatorie :

  Se vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a

  contractului. Operatorii economici vor prezenta o declaratie pe propria

  raspundere in acest sens.

  Institutia competenta de la care ofertantii pot obtine informatii privind

  reglementarilor in vigoare, la nivel national privind protectia mediului : Agentia

  Nationala pentru Protectia Mediului, Adresa Lacul Morii 151, sector 6, Bucuresti,

  Romania, Telefon: +4021/493.4239, Fax: +4021/1493.4237.

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  11

  VI. PREZENTAREA OFERTEI

  VI.1) Limba de redactare a

  ofertei

  Limba de redactare a ofertei este limba română

  Documentele emise de institutii /organisme oficiale din tara in care ofertantii

  straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu conditia ca aceasta sa

  fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

  VI.2) Perioada de

  valabilitate a ofertei

  Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la data deschiderii

  ofertelor.

  Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica aceasta va fi respinsa de comisia

  de evaluare.

  Oferta are caracter obligatoriu , din punctul de vedere al continutului, pe toata

  perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

  Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante

  exceptionale inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea

  acestei perioade.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de

  valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator.

  Ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu

  de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei si a scrisorii de garantie

  pentru participare.

  Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei se considera ca

  si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

  VI.3) Garanţie de

  participare Solicitat X

  Nesolicitat □

  Cuantumul garantiei de participare:

  -Lotul I-Judetul Valcea-4.700 LEI

  -Lotul II- Judetul Giurgiu-3.000 LEI

  Nota : Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul,

  forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor

  fi respinse la deschiderea fiind considerate ca inacceptabile.

  VI.4.Perioada de

  valabilitate a garantiei de

  participare

  90 de zile de la data deschiderii ofertei.

  Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta, va fi respinsa de

  comisia de evaluare

  VI.5.Modul de constituire a

  garantiei de participare

  Modul de constituire a garanţiei pentru participare:

  Garanţia pentru participare se exprima in lei si se constituie prin virament bancar

  sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate

  bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si

  pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.

  Se va utiliza modelul indicat in capitolul de Formulare (FORMULARUL NR. 10

  ). Scrisoarea de garanţie bancara de participare se va prezenta in original, cel mai

  târziu la deschiderea ofertelor. Scrisorile de garanţie bancara vor fi eliberate de o

  banca din România sau de o banca din străinătate cu corespondent in România.

  ln cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o banca din strainatate, se va

  prezenta în anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia.

  -Garantía de participare poate fi constituita si prin OP in contul autoritatii

  contractante nr. RO75TREZ6715005XXX000127 deschis la Trezoreria

  Rm.Valcea

  Notă: În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi

  dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările

  ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare

  prin prezentarea documentelor justificative corespunzătoare.

  În acest caz, garanţia de participare va fi însoţită de declaraţia pe propria

  răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  12

  interesate privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

  Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor

  mici şi mijlocii va fi completată conform modelului prevăzut în Legea 346/2004

  cu modificarile şi completările ulterioare.

  NOTA : Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare vor fi respinse

  la deschidere, fiind considerate inacceptabile.

  VI.6) Modul de prezentare

  a propunerii tehnice

  Propunerea tehnica se va prezenta pentru fiecare Lot in parte . La întocmirea

  propunerii tehnice se va ţine cont de respectarea specificaţiilor tehnice minime

  considerate obligatorii, astfel cum sunt stabilite în Caietul de sarcini. Propunerea

  tehnică va conţine un comentariu al specificaţiilor tehnice, prin care să se

  demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile din caietul de

  sarcini. Propunerea tehnică poate fi însoţită de certificate sau alte asemenea

  documente, precum şi de alte informaţii pe care ofertantul le consideră necesare

  pentru o evaluare corespunzătoare.

  Se vor prezenta:

  - Aviz/Autorizaţie sanitară, care să ateste prestarea serviciului de preparare şi servire a hranei - tip catering, valabila la data

  deschiderii ofertei.

  Forma de prezentare: copie legalizata.

  - Aviz sanitar emis de autoritatea competenta pentru autovehiculele de transport a

  hranei, valabila la data deschiderii ofertei.-Forma de prezentare: copie

  legalizata. Propunerea tehnica va fi insotita de Formularul 14- termenul de

  livrare a produselor care va deveni parte la contractul incheiat cu Autoritatea

  Contractanta.

  VI.7) Modul de prezentare

  a propunerii financiare

  Propunerea financiara se va prezenta pentru fiecareLOT in parte. Propunerea

  financiara se elaboreaza conform FORMULARULUI 11 din capitolul

  FORMULARE. Pretul total din formularul de oferta se va exprima in lei si euro si

  nu poate fi modificat pe perioada de valabilitate a acesteia.

  Nu este acceptată oferta alternativă.

  Preţul în lei va fi ferm şi nemodificabil până la finalizarea contractului.

  Criteriul de adjudecare: „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”.

  Propunerea financiară va fi detaliată conform Formularului 11 astfel:

  - preţul pentru serviciile de catering se va prezenta pentru fiecare LOT (in

  lei), (cu TVA si fără TVA)

  - valoarea totală, in lei si euro (cu TVA si fără TVA), pentru serviciile

  aferente fiecărui lot.

  Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare si

  stampilare. Autoritatea contractanta îşi rezerva dreptul, conform legii de a solicita

  orice alte clarificări cu privire la oferta depusa astfel încât adjudecarea ofertei

  câştigătoare să se facă pe baza tuturor justificărilor prezentate de ofertant.

  VI.8.) Data pentru care se

  determina echivalenta

  leu/euro

  Data la care se stabileste cursul de referinta care va sta la baza compararii

  preturilor la evaluarea ofertelor prezentate va fi cel valabil din data de 06.09.2012,

  anuntat de B.N.R.

  VI.9 Modul de prezentare

  şi transmitere a ofertei şi a

  documentelor care însoţesc

  oferta

  Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai până la data limită

  stabilită pentru depunerea ofertelor;

  Alaturi de oferta continand documentele de calificare, propunerea tehnică şi

  propunerea financiară se vor mai depune şi umătoarele documente:

  - Opisul conţinând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăseşte fiecare document;

  - Scrisoarea de înaintare –

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  13

  - Dovada privind constituirea garanţiei de participare (FORMULARUL NR. 10 ) sau ordin de plată cu condiţia confirmării

  acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor), în suma

  corespunzătoare numărului de loturi la care se participă cu ofertă-original

  Nota :Scrisoara de inaintare si dovada privind constituirea garantiei

  de participare, nu vor fi introduse in plicul lipit ce contine

  documentatia ceruta ci vor fi prezentate separate. - Împuternicire legală – semnată de către administrator, sau un alt

  document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este

  altcineva decât administratorul firmei (original/traducere autorizată şi

  legalizată). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să

  angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului.

  PLICUL TREBUIE SĂ FIE MARCAT CU DENUMIREA ŞI ADRESA

  AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, CU DENUMIREA ŞI ADRESA

  OFERTANTULUI, si CU MENTIUNEA - OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA

  PUBLICĂ DE SERVICII CATERING pentru personalul didactic

  participante la cursurile de formare organizate in cadrul proiectului: »

  Program de formare inovativ-carieră de succes în învățământul

  preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 si cu inscriptia „A

  nu se deschide inainte de data 18.09.2012, ora 14.30, în cazul în care oferta

  respectivă este declarată întârziată oferta va fi returnata fara a fi deschisa.. În

  eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie va prevala originalul.

  Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând

  corespunzător plicurile cu „ORIGINAL” şi respectiv „COPIE”. Fiecare dintre

  cele doua exemplare, originalul şi copia va conţine documentele de calificare,

  propunerea tehnica si propunerea financiară. Dacă plicul exterior nu este marcat

  conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă

  răspunderea pentru rătăcirea documentelor sau pentru deschiderea prematură a

  ofertei.

  Notă: Pentru a se evita apariţia de erori pe parcursul analizarii şi verificării

  documentelor prezentate de ofertanţi, se solicită operatorilor economici să

  procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din

  cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare şi din cadrul celorlalte

  documente care însoţesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod

  facil.

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  14

  VI.9) Prezentarea ofertei

  1.Adresa la care se depune oferta: Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, str. N

  Balcescu , nr. 30

  2.Data limita ptr. depunerea ofertelor: 18 septembrie 2012, ora 12,30.

  3.Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie

  transmisă numai până la data limită de depunere a ofertelor, aşa cum este aceasta

  evidenţiată mai sus şi în cadrul anunţului de participare;

  4.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului

  economic;

  5.Ofertele depuse la o altă adresă decât cea stabilită în cadrul anunţului de

  participare sau după expirarea datei si orei pentru depunere se returnează

  nedeschise.

  6.Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca

  efect descalificarea ofertantului.

  7.Netransmiterea in termenul solicitat a raspunsurilor de clarificari, precum si

  necompletarea unui document dintre cele solicitate, de catre comisia de evaluare –

  in perioada de evaluare a ofertelor, are drept consecinţă respingerea ofertei ca

  neconformă (art.79 alin.(1) din H.G. nr.925/2006).

  8.În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale

  abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate

  conform prevederilor legale.

  VI.10 Posibilitatea

  retragerii sau modificării

  ofertei.

  Orice operator economic are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-

  o solicitare scrisă în acest sens.

  În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări asupra ofertei deja depuse, acesta are obligaţia de a asigura transmiterea modificărilor respective

  de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea

  ofertelor.

  Pentru a fi considerate parte a ofertei deja depuse, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile prezentei Documentaţii de atribuire,

  cu amendamentul că în antentul fiecărui document prin care se modifică un

  document deja transmis se va înscrie în mod obligatoriu menţiunea

  "MODIFICĂRI".

  Operatorul economic nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea

  excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului şi executarea

  garanţiei de participare.

  VI. 11) Data deschiderii

  ofertelor

  Şedinţa de deschidere a ofertelor: 18 septembrie 2012 ora 14,30 la sediu:

  Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, Str. N Balcescu nr. 30, Ramnicu

  Valcea;

  Orice operator economic are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi, la deschiderea ofertelor;

  Participanţii la şedinţa de deschidere a ofertelor, vor prezenta în acest sens o delegaţie scrisă din partea operatorului economic, prin care acesta din urmă îl

  angajează pe respectivul participant să-l reprezinte în cadrul şedinţei de

  deschidere a ofertelor;

  În cadrul şedinţei de deschidere, nu va fi respinsă nici o ofertă, cu excepţia celor care se încadrează într-una din următoarele situaţii:

  I. au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare/documentaţia de atribuire;

  II. nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  15

  documentaţia de atribuire.

  Şedinţa de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare, (de experţii cooptaţi, după caz) şi de

  reprezentanţii operatorilor economici prezenti la sedinta de deschidere.

  VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

  PRETUL CEL MAI SCAZUT ■

  VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

  Procedura de achizitie publica se finalizeaza prin atribuirea contractului, ofertantului castigator. In cazul in care

  parti din contractul de achizitie urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea

  contractanta are obligatia de a solicita , la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea

  contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractanti nominalizati in oferta. Contractele prezentate

  trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

  Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie

  publică numai dacă ia aceasta decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii

  de atribuire şi numai în următoarele cazuri:

  a) -niciunul dintre ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia de atribuire;

  b)- au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

  – sunt depuse dupa data-limita de depunere a ofertelor;

  – nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele din documentatia de atribuire;

  – contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru

  autoritatea contractanta;

  c)-factori obiectivi sau circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie

  publica si/sau este imposibila incheierea contractului..

  Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante fata de ofertanţi, cu excepţia returnării

  garanţiei de participare. În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie

  publică, autoritatea contractanta va comunica în scris tuturor ofertanţilor atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia

  şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

  VIII.1) Ajustarea preţului contractului

  DA □ NU □

  Preţul contractului de achiziţie este ferm, în Lei, pe toată

  perioada de derulare a contractului

  VIII.2) Garanţia de bună execuţie a

  contractului

  DA □ NU □

  Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de

  prestari servicii catering este de 10% din preţul contractului

  de prestari servicii fără TVA. Se aplică reducerea de 50%

  pentru IMM-uri.

  Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a

  contractului de prestari servicii: pe baza de scrisoare de

  garanţie de bună execuţie conform FORMULAR nr. 15 din

  capitolul de Formulare – original.

  Ofertanţii care participa la procedura de achizitie , trebuie să citească şi să-şi însuşească regulile şi termenii acestui

  caiet de sarcini. Orice participant la licitaţie poate formula întrebări în termenul declarat, iar apoi, răspunsurile vor

  fi transmise tuturor participanţilor. Nu vor fi acceptate modificări ale specificatiilor minimale din caietului de

  sarcini.

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  16

  SECTIUNEA 2 – CAIET DE SARCINI

  ACHIZITIE PUBLICA – SERVICII CATERING

  COD CPV 55520000-1

  APROBAT,

  Inspector Scolar General,

  Prof. Smeureanu Florin-Dorian

  Avizat,

  Manager proiect

  Ochescu Maria

  Comp. Juridic,

  Av. Vladescu Ionel

  Expert achizitii,

  Constantinescu Gineta

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  17

  DETALIEREA SPECIFICAŢIILOR TEHNICE

  CERINŢE MINIME OBLIGATORII

  INFORMAŢII GENERALE

  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi

  constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

  Obiectul achiziţiei:

  Autoritatea contractantă urmează sa achiziţioneze servicii de catering pentru personalul didactic din

  judetele Valcea si Giurgiu participant la cursuri de formare in cadrul proiectului „Program de formare inovativ-

  carieră de succes în învățământul preuniversitar –Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 pentru perioada

  Octombrie 2012- iulie 2013

  Lunile si numarul estimativ de persoane participante la cursuri:

  Anul Luna

  LOTUL I

  Judetul Valcea

  LOTUL II

  Judetul Giurgiu TOTAL

  Nr. pers. estimate Nr. pers.estimate

  2012

  octombrie

  Total 1520 960 2480

  noiembrie

  Total 1240 720 1960

  decembrie

  Total 1360 880 2240

  2013 ianuarie

  Total 1300 800 2100

  februarie

  Total 280 160 440

  martie

  Total 1800 1200 3000

  aprilie

  Total 0 0 0

  mai

  Total 1800 1200 3000

  iunie

  Total 1800 1200 3000

  iulie

  Total 0 0

  Total general 11.100 7.120 18.220

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  18

  LOCATII DE DESFASURARE A CURSURILOR:

  LOTUL I–JUDETUL VALCEA

  Locațiile propuse: 1. Sediul ISJ Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu, Nr.30, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea , tel/fax: 0350431575/ 0350431576, e-mail: www.vl.edu.ro

  2. Sediul CCD Valcea, B-dul Nicolae Bălcescu, Nr.30, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, tel/fax: 0350421398, e-mail:[email protected]

  3. Colegiul Tehnic Energetic, strada Sergiu Purece, nr.10, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, tel/fax: 0350807961/0250744130,e-mail: [email protected]:

  4. Colegiul Tehnic Forestier, Str. Calea lui Traian, Nr. 195-197, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, Tel: 0250749521/0350432080, Fax: 0250749521, e-mail: [email protected]

  5. Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.195, Râmnicu Vâlcea, tel/fax: 0250733063/0250736267, e-mail:[email protected]:

  6. Grup Școlar “Constantin Brâncoveanu”, Horezu, județul Vâlcea, strada Alexandru Ioan Cuza,nr.1, Horezu, tel/fax: 0250860420/0250860420:

  7. Liceul Teoretic Brezoi, strada Panduri, nr.27, Brezoi,județul Vâlcea, tel/0250778231 8. Grup Școlar Preda Buzescu, Berbești,Târgu Gângulești, județul Vâlcea tel/fax:0250069021/0250869314 9. Grup Școlar “George Tărnea”, Băbeni, județul Vâlcea, tel/fax: 0250765520 10. Colegiul Național “Gib Mihăescu” Drăgășani, strada Aleea Școlii,nr.1, județul Vâlcea, tel/fax:0250811080/0250810680

  11.Grup Scolar “Ferdinand I”, str. Aleea Teilor, nr. 1, Rm. Valcea, tel. 0350401693

  12. Grup Scolar „Bratianu”, str. M. Kogalniceanu nr. 1, Dragasani tel. 0250810260

  13.Grup Scolar „Petrache Poenaru” Bălcești, tel. 0250840353

  LOTUL II – JUDETUL GIURGIU

  Locatii propuse:

  1.Sediul CCD Giurgiu, Str.Nicolae Droc Barcian, Nr.8, Giurgiu, judetul Giurgiu, tel/fax:0246212638,

  0752070774, e-mail:[email protected];

  2. Liceul Teoretic „Tudor Vianu", strada Tudor Vianu, nr.36, Giurgiu, judetul Giurgiu, tel/fax: 0246213809,e-

  mail: [email protected]:

  3. Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan", Giurgiu , strada Tudor Vianu, nr.57, Giurgiu, tel/fax: 0246215401,e-

  mail :ncartoj [email protected];

  4. Grup Scolar Economic Administrativ „Ion Barbu", Giurgiu, judetul Giurgiu, str. I Decembrie , nr. 83,

  Giurgiu tel/fax: 0246221193:

  5. Grup Scolar Agricol Calugareni, comuna Calugareni, judetul Giurgiu, tel/0246281242, e-mail:

  [email protected];

  6.Grup Scolar „Dimitrie Bolintineanu", Bolintin Vale, str. Republicii nr. 2 , judetul Giurgiu,

  tel/fax:0246270834, e-mail: [email protected]

  7. Grup Scolar Mihailești, Mihailesti, calea Bucuresti, nr. 168, judetul Giurgiu, tel/fax: 0246278039, e-

  mail:[email protected] ;

  8. Scoala cu clasele I-VIII Prundu, comuna Prundu, judetul Giurgiu, tel/fax:0246245073, e-mail:

  [email protected]

  9. Scoala cu clasele I-VIII Floresti, comuna Floresti, jud. Giurgiu, judetul Giurgiu, tel/fax: 0246256024;

  [email protected]

  10. Grup Școlar “UdrișteNăsturel”-, com.Hotarele, tel./fax:0246247021,e- mail:[email protected]

  11.Școala nr.8 „Academicinan Marin Voiculescu”, Giurgiu,str. Negru Vodă, tel:0246230104,e-

  mail:[email protected]

  http://www.vl.edu.ro/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  19

  CERINTE TEHNICE MINIMALE:

  CANTITATI SI VALORI ESTIMATE - octombrie 2012- iulie 2013

  Nr.

  crt Loturi Nr. meniuri

  Valoarea totala

  meniu ( fara TVA)

  Pret unitar/

  meniu/cursant/ zi/

  (Fara TVA)- lei

  1. Lotul I –Judetul Valcea 11.100 238.650 21,50

  2. Lotul II –Judetul

  Giurgiu 7.120 153.080 21,50

  Cursurile, sustinute de regula sambata, au o durata de 6-8 ore/ zi cu pauza de masa si cafea.

  Masa de prânz va fi servita la ora 13,30.

  Ea va include servirea pranzului :

  Mancare calda constand din:

  1.- preparat de baza: minim 250 grame carne de porc (ceafa,pulpa, muschi – la gratar), de pui (pulpa - la gratar sau

  la tava, piept –la gratar).

  2.- garnitura: piure din cartofi (exclus fulgi de cartofi), orez, cartofi prajiti, cartofi natur - minim 200 grame;

  3.- salata: de rosii si castraveti, castraveti/ gogosari murati, varza alba- minim 200 gr; (adaptate sezonului)

  4.- paine- minim 130gr;

  5.- apa - 1 sticla ½ l apa plata /minerala/ pers; (70% din cantitate apa plata);

  6.- cafea naturala -100ml / persoana (10gr. cafea naturala, 1 plic de zahar – 5gr., 1 pahar de unica folosinta, 1

  bagheta plastic).

  Variantele de meniu trebuie sa respecte structura mentionata in conditiile specifice si sa difere de la o zi la

  alta ca si continut in procent de minim 50%.

  Elemente definitorii ale ofertelor prezentate

  1. Prepararea hranei se va face de către PRESTATOR, în bucătărie proprie in intervalul orar 9,30-12,30, cu

  respectarea normelor legale în vigoare obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de preparare a hranei şi catering,

  iar distribuirea hranei se va face la destinaţiile finale prevăzute mai sus.

  2.Mancarea calda livrata trebuie sa fie in concordanta cu standardele de calitate prevăzute de legislaţia romana.

  3. Meniurile/portiile vor fi ambalate si servite fiecare separat in cutii/ambalaje de unica folosinta (caserole cu

  compartimente care impiedica amestecarea involuntara a componentelor meniului), astfel încât caracteristicile

  calitative şi cantitative ale alimentelor să nu fie modificate.

  4. Ofertantul trebuie să execute serviciile de catering exclusiv cu personal calificat.

  5. Ofertantul trebuie să presteze serviciile de catering la standardele unui comert civilizat.

  6. Ofertantul trebuie să transporte şi să distribuie hrana către destinaţiile finale anuntate, cu mijloace de transport

  adecvate, închise etanş, individual, în conformitate cu normele de igienă în vigoare.

  7. Ofertantul trebuie să asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate, însoţite obligatoriu de

  certificate de calitate şi sanitar veterinare. Produsele aprovizionate vor fi însoţite de documente legale prevăzute de

  legislaţia în vigoare (facturi fiscale, aviz de însoţire a mărfii, avize, certificate sanitar-veterinare, declaraţii de

  conformitate, certificate de calitate).

  8. Ofertantul trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare privind

  depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru distribuţia şi servirea hranei.

  9. Ofertantul trebuie să-si asume rezolvarea imediată a sesizărilor şi reclamaţiilor privind calitatea hranei.

  10. Ofertantul trebuie să respecte normele de siguranţă alimentară a produselor ce vor fi livrate.

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  20

  11. Ofertantul trebuie să asigure în mod corespunzător toate serviciile menţionate în ofertă,

  12. Să anunţe în scris BENEFICIARUL, în termen de maximum 24 (douăzecişipatru) de ore, cu privire la apariţia

  oricărui eveniment care ar putea afecta prestarea corespunzătoare a serviciilor de către PRESTATOR,

  13. Prestatorul trebuie să-si asume întreaga responsabilitatea pentru prestarea serviciilor de preparare şi distribuire

  a hranei. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi

  de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

  Alte conditii solicitate de autoritatea contractanta:

  1. Confirmarea locatiilor unde se vor desfasura cursurile si numarului exact de participanti pe fiecare locatie se va face cu 5 zile inaintea evenimentelor programate .

  2. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica data desfasurarii evenimentelor daca din motive

  obiective acestea nu vor mai putea avea loc in datele comunicate. Anuntul de modificare a datei si reprogramarea

  evenimentelor se vor face cu cel putin 5 zile inaintea evenimentelor programate.

  3. Furnizorul va asigura si serviciile de servire a mesei Se va asigura servirea calda a mancarii de pranz cu

  respectarea reglementarilor igienico-sanitare in vigoare. Ofertantul trebuie sa detina toate avizele de la organele

  abilitate care sa le certifice prestarea serviciilor in bune conditii si potrivit normelor in vigoare.

  4. Nu se accepta hrana rece.

  5.Transportul la adresa specificata pentru fiecare LOT si asigurarea conditiilor igienico - sanitare la livrarea

  mancarii intra in responsabilitatea furnizorului si este inclus in pretul ofertat. Livrarea mesei de pranz va avea loc

  la orele pranzului (ora 13 si 30 min).

  6.Se vor prezenta oferte pentru fiecare LOT in parte. Nu se accepta oferte alternative.

  7.Prestatorul se obliga sa presteze servicii, in conditiile cantitative si de calitate solicitate.

  8.In cazul in care sunt semnalate in scris nemultumiri repetate (de 3 ori) din partea beneficiarilor serviciilor de

  catering (cursantii), care se inscriu in conditiile contractuale, achizitorul va proceda la rezilierea contractului.

  In cazul in care autoritatile de control ale statului constata nereguli in desfasurarea prestatiei, se va proceda la

  rezilierea contractului.

  9.Furnizorul este responsabil de calitatea produselor oferite, de termenul de garanţie, de condiţiile de păstrare până

  la livrarea efectivă, în conformitate cu prevederile legale din domeniu în vigoare.

  10. Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată într-un tabel - proces verbal lunar completat

  zilnic cu numarul de portii livrate/receptionate, semnat de ambele părţi in doua exemplare. Modelul de tabel proces

  verbal va fi intocmit de comun acord de partile contractante la incheierea contractului si va cuprinde luna, data,

  locatia, numar portii livrate/receptionate, observatii;

  11.Factura lunară întocmită de prestator va fi insotita de tabelul- proces verbal lunar de prestare a serviciilor.

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  21

  SECTIUNEA 3 – FORMULARE

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  22

  OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 1

  ____________________

  (denumirea/numele)

  DECLARATIE

  PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

  1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ......................................................................... (denumirea operatorului

  economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura

  pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............................................................................... (se

  mentioneaza procedura), avand ca obiect .................................................................................... (denumirea

  produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ............................ (zi/luna/an), organizata de

  ............................................................ (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

  [ ] in nume propriu;

  [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ................................................................................;

  [ ] ca subcontractant al ...............................................................................................;

  (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  2. Subsemnatul declar ca:

  [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

  [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

  (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari in prezenta

  declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in

  cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

  4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea

  contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor

  care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

  5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa

  furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .............................................................................................

  ............................................................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice

  aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

  Operator economic,

  .........................................................................

  (semnatura autorizata

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  23

  FORMULAR 2

  OPERATOR ECONOMIC

  ____________________

  (denumirea/numele)

  DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________,

  (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria

  răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne

  aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

  contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de

  servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru

  participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

  De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori

  economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă

  individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

  autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente

  doveditoare de care dispunem.

  Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

  (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

  Data completării .......................................

  Operator economic,

  ________________________________________

  (semnatura autorizată

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  24

  FORMULAR 3

  OPERATOR ECONOMIC

  ____________________

  (denumirea/numele)

  DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181

  Subsemnatul(a)..................................................................................................................................................

  [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la

  procedura de ...................................................................................... [se mentioneaza procedura] pentru achizitia de

  .............................................................................................................. [se insereaza, dupa caz, denumirea

  produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de ............................... [se insereaza data], organizata de

  .............................................................................................. [se insereaza numele autoritatii contractante], declar

  pe proprie raspundere ca:

  a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii judecatorului –sindic; b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre

  bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in

  Romania sau in tara in care este stabilit pana la data solicitata.................

  c) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

  d) nu ma gasesc in situatia prevazuta la art. 181 lit. c^1: în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs

  sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

  Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea

  contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare

  de care dispunem.

  Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea

  prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

  Data completării ...............................

  Operator economic,

  _________________________________

  (semnatura autorizată)

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională; Titlul proiectului: „Program de formare inovativ-carieră de succes în învătământul preuniversitar ” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63666 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

  _______________________________________________________________________________________________________

  25

  Formularul 4

  CERTIFICAT

  de participare la licitaţie cu ofertã independentã

  I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ......................................................................................................................., reprezentant/reprezentanţi

  legali al/ai.........................................................................., intreprindere /asociere care va participa la

  procedura de achiziţie publicã organizatã de . ...............................................................................................

  ................................., în calitate de autoritate contractantã, cu nr . ............................... din data de

  ...................................., certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi

  complete din toate punctele de vedere.

  II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ........................................................................, urmãtoarele:

  1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

  2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele

  declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;

  3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de

  participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;

  4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât

  ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de

  achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

  5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a

  exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

  6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

  preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva

  procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu

  obiectul respectivei proceduri;

  7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

  calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

  8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de

  momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.

  III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în

  prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea.

  Ofertant,

  Data ............................

  Reprezentant/Reprezentanţi legali

  (semnãturi) .....................................................................

 • Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Re