Document Text Nou 5

of 25 /25
function Proiect_ECMF2 format long % se ia nr. de dinti de la prima si a treia roata = 60 % aSTAS = 180 disp(' Proiect ECMF2'); new= input(sprintf('\n')); disp(' MINIREDUCTOR DE TURATIE CU DOUA TREPTE DE REDUCERE' ); new= input(sprintf('\n')); new= input(sprintf('\n')); new= input(sprintf('\n')); disp('Calculul rapoartelor de transmitere pe trepte si al distantelor intre axe' ); new= input(sprintf('\n')); new= input(sprintf('\n')); disp(' Date initiale: '); new= input(sprintf('\n')); disp('Se cere ca raportul de transmitere pe o treaptã sã aibã una dintre urmãtoarele val ori: 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8.'); new= input(sprintf('\n')); val1 = 1.25; val2 = 1.6; val3 = 2; val4 = 2.5; val5 = 3.15; val6 = 4; val7 = 5; val8 = 6.3; val9 = 8; m12 = input(' Modulul roþilor dinþate pentru prima treaptã in mm '); new= input(sprintf('\n')); Pi = input(' Puterea la arborele de intrare este: '); new= input(sprintf('\n')); it = input(' Alegti raportul de transmitere total '); new= input(sprintf('\n')); ni = input(' Alegeti turaþia arborelui de intrare rot/min ' ); new= input(sprintf('\n')); while (1==1) choice=menu('Alegeti raportul de transmitere i12 si i34: ',... '1 = Alegeti raportul de transmitere pentru prima treapta; i12

Transcript of Document Text Nou 5

Page 1: Document Text Nou 5

function Proiect_ECMF2

format long

% se ia nr. de dinti de la prima si a treia roata = 60 % aSTAS = 180

disp(' Proiect ECMF2');new= input(sprintf('\n'));

disp(' MINIREDUCTOR DE TURATIE CU DOUA TREPTE DE REDUCERE' );

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));disp('Calculul rapoartelor de transmitere pe trepte si al distantelor intre axe');new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp(' Date initiale: '); new= input(sprintf('\n'));

disp('Se cere ca raportul de transmitere pe o treaptã sã aibã una dintre urmãtoarele valori: 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8.');new= input(sprintf('\n'));val1 = 1.25;val2 = 1.6;val3 = 2;val4 = 2.5;val5 = 3.15;val6 = 4;val7 = 5;val8 = 6.3;val9 = 8;

m12 = input(' Modulul roþilor dinþate pentru prima treaptã in mm ');new= input(sprintf('\n'));

Pi = input(' Puterea la arborele de intrare este: ');new= input(sprintf('\n'));

it = input(' Alegti raportul de transmitere total ');new= input(sprintf('\n'));

ni = input(' Alegeti turaþia arborelui de intrare rot/min ' );new= input(sprintf('\n'));

while (1==1) choice=menu('Alegeti raportul de transmitere i12 si i34: ',... '1 = Alegeti raportul de transmitere pentru prima treapta; i12

Page 2: Document Text Nou 5

',... '2 = Alegeti raportul de transmiterea pentru a doua treapta i34 ',... 'Exit'); if (choice ==1) while (1==1) choice=menu('Alegeti raportul de transmitere pentru prima treapta: ',... '1',... ' 1.25 ',... ' 1.6 ',... ' 2 ',... ' 2.5 ',... ' 3.15 ',... ' 4 ',... ' 5 ',... ' 6.3 ',... ' 8 ',... 'Exit'); val1 = 1; val12= 1.25; val3 = 1.6; val4 = 2; val5= 2.5; val6 = 3.15; val7 = 4; val8 = 5; val9 = 6.3; val10 = 8; if(choice ==1) fprintf('i12 = %d ', val1) new= input(sprintf('\n')); i12 = val1;

end if(choice ==2) fprintf('i12 = %d',val2) new= input(sprintf('\n')); i12 = val2; end if(choice ==3) fprintf('i12 = %d', val3) new= input(sprintf('\n')); i12 = val3; end if(choice ==4)

Page 3: Document Text Nou 5

fprintf('i12 = %d', val4) new= input(sprintf('\n')); i12 = val4;

end if(choice ==5) fprintf('i12 = %d', val5) new= input(sprintf('\n'));

i12 = val5; end if(choice ==6) fprintf('i12 = %d', val6) new= input(sprintf('\n')); i12 = val6; end if(choice ==7) fprintf('i12 = %d', val7) new= input(sprintf('\n')); i12 = val7; end if(choice ==8) fprintf('i12 = %d', val8) new= input(sprintf('\n'));

i12 = val8; end if(choice ==9) fprintf('i12 = %d',val9) new= input(sprintf('\n'));

Page 4: Document Text Nou 5

i12 = val9;

end if(choice == 10) fprintf('i12 = %d', val10) new= input(sprintf('\n')); i12 = val10; end if (choice ==11) break; end end end if(choice ==2) while (1==1) choice=menu('Alegeti raportul de transmitere pentru a doua treapta: ',... '1',... '1.25 ',... '1.6 ',... '2 ',... '2.5 ',... '3.15 ',... '4 ',... '5 ',... '6.3 ',... '8 ',... 'Exit'); if(choice ==1) fprintf('i34 = %d ', val1); new= input(sprintf('\n'));

i34 = val1; end if(choice ==2) fprintf('i34 = %d',val2); new= input(sprintf('\n'));

i34 = val2;

Page 5: Document Text Nou 5

end if(choice ==3) fprintf('i34 = %d', val3); new= input(sprintf('\n'));

i34 = val3; end if(choice ==4) fprintf('i34 = %d', val4); new= input(sprintf('\n')); i34 = val4;

end if(choice ==5) fprintf('i34 = %d', val5); new= input(sprintf('\n'));

i34 = val5; end if(choice ==6) fprintf('i34 = %d', val6); new= input(sprintf('\n'));

i34 = val6; end if(choice ==7) fprintf('i34 = %d', val7); new= input(sprintf('\n'));

i34 = val7; end if(choice ==8)

Page 6: Document Text Nou 5

fprintf('i34 = %d', val8); new= input(sprintf('\n'));

i34 = val8; end if(choice ==9) fprintf('i34 = %d', val9) new= input(sprintf('\n')); i34 = val9;

end if(choice == 10) fprintf('i34 = %d', val10) new= input(sprintf('\n')); i34 =val10; end if(choice ==11) break; end end end if(choice ==3)

break; end end

disp('istas = i12 * i34.');

istas = i12 * i34; ep = abs(((it - istas)/it)*100); new= input(sprintf('\n')); fprintf('epsilon = abs((it-istas)/100) = %d', ep);

Page 7: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n')); er = 3/100; if ep > er disp(' Alegeti alte valori pentru rapoartele de transmitere!!! '); n = 5; pause(n); clear all; clc; close all; return; end % Pana aici capilolul 3 disp('Capitolul 3 '); new= input(sprintf('\n')); % aici se calculeaza raportul de transmitere pentru cele doua trepte disp(' 3.1 Raportul de transmitere pe cele doua trepte.'); new= input(sprintf('\n')); disp(' Prima treapta a reductorului') new= input(sprintf('\n')); new= input(sprintf('\n')); z1 = input(' Alege numarul de dinti de la prima roata dintata: '); new= input(sprintf('\n')); z2 = z1 * i12; fprintf(' Numarul de dinti pentru a doua roata este: z2 = z1 * i12 = %d', z2); new= input(sprintf('\n')); new= input(sprintf('\n')); disp(' A doua treapta a reductorului') new= input(sprintf('\n')); new= input(sprintf('\n'));

z3 = input(' Alege numarul de dinti de la a treia roata dintata: '); new= input(sprintf('\n')); z4 = z3 * i34; fprintf(' Numarul de dinti pentru a patra roata este: z4 = z3 * i34 = %d ', z4);

new= input(sprintf('\n'));

Page 8: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 4. Calculul treptelor de angrenare')

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% Raportul de angrenare

disp(' 4.1 Raportul de angrenare.');

new= input(sprintf('\n'));

u12 = z2/z1;

fprintf('Raportul de angrenare pentru prima treapta este u12 = z2/z1 = %d ', u12);

new= input(sprintf('\n'));

u34=z4/z3;

fprintf('Raportul de angrenare pentru a doua treapta este u34 = z4/z3 = %d ', u34);

new= input(sprintf('\n'));

new= input(sprintf('\n'));

% distantele dintre axe

disp(' 4.2 Distantele dintre axe.');

new= input(sprintf('\n'));

aSTAS = input('Alege aSTAS : ');

a12 = (m12*(z1+z2))/2;

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

fprintf('Distanta dintre arborii 1 si 2 este: a12 = (m12*(z1+z2))/2 = %d ', a12);

new= input(sprintf('\n'));

m34 = (aSTAS*2)/(z3+z4);

a34 = (m34*(z3+z4))/2;

fprintf('Distanta dintre arborii 2 si 3 este: a34 = (m34*(z3+z4))/2 = %d ', a34);

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('Rezulta ca m34 = %d ', m34);

Page 9: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% Coeficientii de modificre dintre axe

new= input(sprintf('\n'));

disp('4.3 Coeficientul de modificare a distantei dintre axe.');

new= input(sprintf('\n'));

y12 = (aSTAS-a12)/a12;

fprintf('Coeficientul de modificare dintre axe pentru prima treapta este y12 = %d ', y12);

new= input(sprintf('\n'));

y34 = (aSTAS-a34)/a34;

fprintf('Coeficientul de modificare dintre axe pentru treapta a doua este y34 = %d ', y34);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% Ungiul de angrenare

disp(' 4.4 Unghiul de angrenare.');

new= input(sprintf('\n'));

alpha12 = acos((a12/aSTAS)*cos(20));

fprintf('Unghiul de angrenare pentru prima treapta este alphaW12 = acos((a12/aSTAS)*cos(20) = %d% ', alpha12);

new= input(sprintf('\n'));

alpha34 = acos((a12/aSTAS)*cos(20));

fprintf('Unghiul de angrenare pentru a doua treapta este alphaW34 = acos((a12/aSTAS)*cos(20)) = %d ', alpha34);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% Coeficientii de deplasare:

disp(' 4.5 Coeficientii de deplasare.');

new= input(sprintf('\n'));

Y12 = ((tan(alpha12)-(alpha12*pi/180)) - (tan(20) - (20*pi/180)) * (z1 + z2))/(2 * tan(20));

fprintf('Coeficientii de deplasare sunt: X1 +X2 = %d ', Y12);

Page 10: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('X1 = -X2 + %d ', Y12);

Y34 = ((tan(alpha34)-(alpha34*pi/180)) - (tan(20) - (20*pi/180)) * (z3 + z4))/(2 * tan(20));

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('Coeficientii de deplsare pentru a doua treapta sunt X3 + X4 =%d ', Y34);

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('X3 = -X4 + %d ', Y34);

new= input(sprintf('\n'));

disp('Pentru m = 1 => hoa* = 1; m = 0.5 => hoa* = 1.1');

new= input(sprintf('\n'));

hoa12 = input('Alegeti hoa12* din STAS: ');

new= input(sprintf('\n'));

hoa34 = input('Alegeti hoa34* din STAS: ');

new= input(sprintf('\n'));

hof12 = input('Alegeti hof12* din STAS: ');

new= input(sprintf('\n'));

hof34 = input('Alegeti hof34* din STAS: ');

zmin = 17;

x1min = hoa12 * (zmin - z1)/zmin;

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('x1min = hoa12 * (zmin - z1)/zmin = %d ', x1min);

x2min = hoa12 * (zmin - z2)/zmin;

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('x2min = hoa12 * (zmin - z2)/zmin = %d ', x2min);

x3min = hoa12 * (zmin - z3)/zmin;

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('x3min = hoa12 * (zmin - z3)/zmin = %d ', x3min);

x4min = hoa12 * (zmin - z4)/zmin;

Page 11: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('x4min = hoa12 * (zmin - z4)/zmin = %d ', x4min);

new= input(sprintf('\n'));

% diametrele de divizare

disp(' 4.6 Diametrele de divizare.');

new= input(sprintf('\n'));

d1 = m12*z1;

fprintf('Diametrul de divizare pentru prima treapta este: d1 = m12*z1 = %d ', d1);

new= input(sprintf('\n'));

d2 = m12*z2; fprintf('Diametrul de divizare pentru a doua treapta este: d2 = m12*z2 = %d ', d2);

new= input(sprintf('\n'));

d3 = m34*z3;

fprintf('Diametru de divizare pentru a treia treapta este: d3 = m34*z3 = %d', d3);

new= input(sprintf('\n'));

d4 = m34*z4;

fprintf('Diametrul de divizare pentru a patra treapt este: d4 = m34*z4 = %d', d4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% coeficientii intaltimii cuplului dintelui

disp(' 4.7 Coeficientii inaltimii cuplului dintelui.');

new= input(sprintf('\n'));

ha12 = hoa12 * m12;

fprintf('ha12 = hoa12 * m12 = %d', ha12);

new= input(sprintf('\n'));

ha34 = hoa34 * m34;

fprintf('ha34 = hoa34 * m34 = %d', ha34);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

Page 12: Document Text Nou 5

% inaltimea piciorului dintelui

disp(' 4.8 Inaltimea piciorului dintelui.');

new= input(sprintf('\n'));

hf12 = hof12 * m12;

fprintf('hf12 = hof12 * m12 = %d', hf12);

new= input(sprintf('\n'));

hf34 = hof34 * m34;

fprintf('hf34 = hof34 * m34 = %d', hf34);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

%diametrele de cap

disp(' 4.9 Diametrele de cap.');

new= input(sprintf('\n'));

da1 = d1 + 2*ha12;

fprintf('da1 = d1 + 2*ha12 = %d', da1);

new= input(sprintf('\n'));

da2 = d2 + 2*ha12;

fprintf('da2 = d2 + 2*ha12 = %d', da2);

new= input(sprintf('\n'));

da3 = d3 + 2*ha34;

fprintf('da3 = d3 + 2*ha34 = %d', da3);

new= input(sprintf('\n'));

da4 = d4 + 2*ha34;

fprintf('da4 = d4 + 2*ha34 = %d', da4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% diametrele de picior

disp(' 4.10 Diametrele de picior.');

new= input(sprintf('\n'));

df1 = d1 - 2*hf12;

Page 13: Document Text Nou 5

fprintf('df1 =d1 - 2*hf12 = %d', df1);

new= input(sprintf('\n'));

df2 = d2 - 2*hf12;

fprintf('df2 = d2 - 2*hf12 = %d', df2);

new= input(sprintf('\n'));

df3 = d3 - 2*hf34;

fprintf('df3 = d3 - 2*hf34 = %d', df3);

new= input(sprintf('\n'));

df4 = d4 -2*hf34;

fprintf('df4 = d4 -2*hf34 = %d', df4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 5. Calculul turatiilor, al vitezelor unghiulare, al puterilor si al momentelor.');

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% turatii

disp('5.1 Turatii.');

new= input(sprintf('\n'));

n1 = ni;

fprintf('n1 = ni = %d', n1);

new= input(sprintf('\n'));

n2 = n1/i12;

fprintf('n2 = n1/i12 = %d', n2);

new= input(sprintf('\n'));

n3 = n2;

fprintf('n3 = n2 = %d', n3);

new= input(sprintf('\n'));

n4 = n3/i34;

fprintf('n4 = n3/i34 = %d', n4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

Page 14: Document Text Nou 5

%vitezele unghiulare

disp('5.2 Viteleze unghiulare.');

new= input(sprintf('\n'));

disp('omega = n * pi/30');

new= input(sprintf('\n'));

omega1 = n1 * pi/30;

fprintf('omega1 = n1 * pi/30 = %d', omega1);

new= input(sprintf('\n'));

omega2 = n2 * pi/30;

fprintf('omega2 = n2 * pi/30 = %d', omega2);

new= input(sprintf('\n'));

omega3 = n3 * pi/30;

fprintf('omega3 = n3 * pi/30 = %d', omega3);

new= input(sprintf('\n'));

omega4 = n4 * pi/30;

fprintf('omega4 = n4 * pi/30 = %d', omega4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% puteri

disp('5.3 Puteri');

new= input(sprintf('\n'));

% eta pentru ngrenaje = 0.985

P1 = Pi;

eta = input('Alegeti randamentul eta pentru angrenage:');

new= input(sprintf('\n'));

eta12 = eta;

P2 =eta12 * P1;

fprintf('eta12 = P2/P1 => P2 = eta12*P1 = %d', P2);

new= input(sprintf('\n'));

P3 = P2;

fprintf('P3 = P2 = %d', P3);

Page 15: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));

eta34 = eta;

P4 = eta34 * P3;

fprintf('eta34 = eta12 => P4 = eta34 *P3 = %d', P4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% momente

disp('5.4 Momente');

new= input(sprintf('\n'));

Mt1 = 9549.3 * P1/n1;

fprintf('Mt1 = 9549.3 * P1/n1 = %d', Mt1);

new= input(sprintf('\n'));

Mt2 = 9549.3 * P2/n2;

fprintf('Mt2 = 9549.3 * P2/n2 = %d', Mt2);

new= input(sprintf('\n'));

Mt3 = 9549.3 * P3/n3;

fprintf('Mt3 = 9549.3 * P3/n3 = %d', Mt3);

new= input(sprintf('\n'));

Mt4 = 9549.3 * P4/n4;

fprintf('Mt4 = 9549.3 * P4/n4 = %d', Mt4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% Capitolul 6

disp('Capitolul 6. Calculul fortelor de angrenare.');

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('6.1 Fortele tangentiale.');

new= input(sprintf('\n'));

Ft1 = 2*Mt1/d1;

Page 16: Document Text Nou 5

fprintf('Ft1 = 2*Mt1/d1 = %d', Ft1);

new= input(sprintf('\n'));

Ft2 = 2*Mt2/d2;

fprintf('Ft2 = 2*Mt2/d2 = %d', Ft2);

new= input(sprintf('\n'));

Ft3 = 2*Mt3/d3;

fprintf('Ft3 = 2*Mt3/d3 = %d', Ft3);

new= input(sprintf('\n'));

Ft4 = 2*Mt4/d4;

fprintf('Ft4 = 2*Mt4/d4 = %d', Ft4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('6.2 Fortele normale.');

new= input(sprintf('\n'));

alpha = 20;

omega1 = 0.41;

Fn1 = Ft1/cos(alpha*omega1);

fprintf('Fn1 = Ft1/cos(alpha * omega) = %d', Fn1);

new= input(sprintf('\n'));

Fn2 = Ft2/cos(alpha*omega1);

fprintf('Fn2 = Ft2/cos(alpha * omega) = %d', Fn2);

new= input(sprintf('\n'));

Fn3 = Ft3/cos(alpha*omega1);

fprintf('Fn3 = Ft3/cos(alpha * omega) = %d', Fn3);

new= input(sprintf('\n'));

Fn4 = Ft4/cos(alpha*omega1);

fprintf('Fn4 = Ft4/cos(alpha * omega) = %d', Fn4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('6.3 Fortele radiale.');

new= input(sprintf('\n'));

Page 17: Document Text Nou 5

Fr1 = Fn1 *sin(alpha * omega1);

fprintf('Fr1 = Fn1 * sin(alpha * pmega) = %d', Fr1);

new= input(sprintf('\n'));

Fr2 = Fn2 *sin(alpha * omega1);

fprintf('Fr2 = Fn2 * sin(alpha * pmega) = %d', Fr2);

new= input(sprintf('\n'));

Fr3 = Fn3 *sin(alpha * omega1);

fprintf('Fr3 = Fn3 * sin(alpha * pmega) = %d', Fr3);

new= input(sprintf('\n'));

Fr4 = Fn4 *sin(alpha * omega1);

fprintf('Fr4 = Fn4 * sin(alpha * pmega) = %d', Fr4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

% Capitolul 6

disp('Capitolul 7. Calculul latimii rotilor.');

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

psi12 = 80;

b12 = psi12 *m12;

fprintf('b12 = psi12 * m12 = %d', b12);

new= input(sprintf('\n'));

b2 = b12;

b1 = b12 + 0.1;

fprintf('b2 = b12 = %d', b2);

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('b1 = b12 + 0.1mm = %d', b1);

new= input(sprintf('\n'));

psi34 = 40;

b34 = psi34 *m34;

fprintf('b34 = psi34 * m34 = %d', b34);

Page 18: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));

b4 = b34;

b3 = b34 + 0.1;

fprintf('b4 = b23 = %d', b4);

new= input(sprintf('\n'));

fprintf('b3 = b34 + 0.1mm = %d', b3);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 7.1 Arcul de divizare al rotilor.');

new= input(sprintf('\n'));

S1 =((0.5 * pi) +( 2 * x1min * tan(20)));

fprintf('S1 = 0.5 * pi + 2 *x1 * tan(20) = %d',S1);

new= input(sprintf('\n'));

S2 =((0.5 * pi) +( 2 * x2min * tan(20)));

fprintf('S2 = 0.5 * pi + 2 *x2 * tan(20) = %d',S2);

new= input(sprintf('\n'));

S3 =((0.5 * pi) +( 2 * x3min * tan(20)));

fprintf('S3 = 0.5 * pi + 2 *x3 * tan(20) = %d',S3);

new= input(sprintf('\n'));

S4 =((0.5 * pi) +( 2 * x4min * tan(20)));

fprintf('S4 = 0.5 * pi + 2 *x4 * tan(20) = %d',S4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 7.2 Unghiul de presiune la cap.');

new= input(sprintf('\n'));

alphaA1 = acos((d1 * cos(20))/da1);

fprintf('alphaA1 = acos((d1* cos(20)/da1)) = %d', alphaA1);

new= input(sprintf('\n'));

alphaA2 = acos((d2 * cos(20))/da2);

Page 19: Document Text Nou 5

fprintf('alphaA2 = acos((d2* cos(20)/da2)) = %d', alphaA2);

new= input(sprintf('\n'));

alphaA3 = acos((d3 * cos(20))/da3);

fprintf('alphaA3 = acos((d3* cos(20)/da3)) = %d', alphaA3);

new= input(sprintf('\n'));

alphaA4 = acos((d4 * cos(20))/da4);

fprintf('alphaA4 = acos((d4* cos(20)/da4)) = %d', alphaA4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 7.3 Ascutirea dintilor.');

new= input(sprintf('\n'));

Sa1 = da1*(((S1 /d1) + (tan(20) - (20 * pi/180)) - (tan(alphaA1) - (alphaA1 * pi/180))));

fprintf('Sa1 = da1*(((S1 /d1) + (tan(20) - (20 * pi/180)) - (tan(alphaA1) - (alphaA1 * pi/180)))) = %d', Sa1);

new= input(sprintf('\n'));

Sa2 = da2*(((S2 /d2) + (tan(20) - (20 * pi/180)) - (tan(alphaA2) - (alphaA2 * pi/180))));

fprintf('Sa2 = da2*(((S2 /d2) + (tan(20) - (20 * pi/180)) - (tan(alphaA1) - (alphaA2 * pi/180)))) = %d', Sa2);

new= input(sprintf('\n'));

Sa3 = da3*(((S3 /d3) + (tan(20) - (20 * pi/180)) - (tan(alphaA3) - (alphaA3 * pi/180))));

fprintf('Sa3 = da3*(((S3 /d3) + (tan(20) - (20 * pi/180)) - (tan(alphaA3) - (alphaA3 * pi/180)))) = %d', Sa3);

new= input(sprintf('\n'));

Sa4 = da4*(((S4 /d4) + (tan(20) - (20 * pi/180)) - (tan(alphaA4) - (alphaA4 * pi/180))));

fprintf('Sa4 = da4*(((S4 /d4) + (tan(20) - (20 * pi/180)) - (tan(alphaA4) - (alphaA4 * pi/180)))) = %d', Sa4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 7.4 Gradul de acoperire.');

Page 20: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));

epsilon12 = (z1 * (tan(alphaA1) - tan(alpha12))/2*pi) + (z2 * (tan(alphaA2) - tan(alpha12))/2*pi);

fprintf('epsilon12 = (z1 * (tan(alphaA1) - tan(alpha12))/2*pi) + (z2 * (tan(alphaA2) - tan(alpha12))/2*pi) = %d', epsilon12);

new= input(sprintf('\n'));

epsilon34 =((z3 * (tan(alphaA3) - tan(alpha34))/2*pi) + (z4 * (tan(alphaA4) - tan(alpha34))/2*pi));

fprintf('epsilon34 = (z3 * (tan(alphaA3) - tan(alpha34))/2*pi) + (z4 * (tan(alphaA4) - tan(alpha34))/2*pi) = %d',epsilon34);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 7.5 Unghiul de presiune in punctele de inceput si sfarsit al angrenarii.');

new= input(sprintf('\n'));

alphaA11 = atan((1 + i12) * tan(alpha12) - i12 * tan(alphaA2));

fprintf('alphaA11 = atan((1 + i12) * tan(alpha12) - i12 * tan(alphaA2)) = %d', alphaA11);

new= input(sprintf('\n'));

alphaE11 = atan((1 + i12) * tan(alpha12) - tan(alphaA2))/i12;

fprintf('alphaE11 = atan((1 + i12) * tan(alpha12) - tan(alphaA2))/i12 = %d', alphaE11);

new= input(sprintf('\n'));

alphaA12 = atan((1 + i34) * tan(alpha34) - i34 * tan(alphaA4));

fprintf('alphaA12 = atan((1 + i34) * tan(alpha34) - i34 * tan(alphaA4)); = %d', alphaA12);

new= input(sprintf('\n'));

alphaE12 = atan((1 + i34) * tan(alpha34) - tan(alphaA4))/i34;

fprintf('alphaE12 = atan((1 + i34) * tan(alpha34) - tan(alphaA4))/i34 = %d', alphaE12);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 7.6 Verificarea la interferenta');

Page 21: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));

du1 = sqrt(1+(tan(alphaA1) - 2 *(hoa12 - x3min)/(z1 * sin(alphaA1) * cos(alphaA1))^2))* df1;

fprintf('du1 = sqrt(1+(tan(alphaA1) - 2 *(hoa12 - x3min)/(z1 * sin(alphaA1) * cos(alphaA1))^2))* df1 = %d', du1);

new= input(sprintf('\n'));

du2 = sqrt(1+(tan(alphaA2) - 2 *(hoa12 - x3min)/(z2 * sin(alphaA1) * cos(alphaA1))^2))* df2;

fprintf('du2 = sqrt(1+(tan(alphaA2) - 2 *(hoa12 - x3min)/(z2 * sin(alphaA1) * cos(alphaA1))^2))* df2 = %d', du2);

new= input(sprintf('\n'));

du3 = sqrt(1+(tan(alphaA3) - 2 *(hoa34 - x3min)/(z3 * sin(alphaA1) * cos(alphaA1))^2))* df3;

fprintf('du3 = sqrt(1+(tan(alphaA3) - 2 *(hoa34 - x3min)/(z3 * sin(alphaA1) * cos(alphaA1))^2))* df3 = %d', du3);

new= input(sprintf('\n'));

du4 = sqrt(1+(tan(alphaA4) - 2 *(hoa34 - x3min)/(z3 * sin(alphaA1) * cos(alphaA1))^2))* df4;

fprintf('du4 = sqrt(1+(tan(alphaA4) - 2 *(hoa34 - x3min)/(z3 * sin(alphaA1) * cos(alphaA1))^2))* df4 = %d', du4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 7.7 Verificarea la alunecarea specifica');

new= input(sprintf('\n'));

gama1 =(i12) * (1-(tan(alpha12)/tan(alphaA1))/i12);

fprintf('gama1 =(i12) * (1-(tan(alpha12)/tan(alphaA1))/i12) = %d', gama1);

new= input(sprintf('\n'));

gama2 =(i12) * (1-(tan(alpha12)/tan(alphaA2))/i12);

fprintf('gama2 =(i12) * (1-(tan(alpha12)/tan(alphaA2))/i12) = %d', gama2);

new= input(sprintf('\n'));

gama3 =(i34) * (1-(tan(alpha34)/tan(alphaA3))/i34);

fprintf('gama3 =(i34) * (1-(tan(alpha34)/tan(alphaA3))/i34 = %d', gama3);

new= input(sprintf('\n'));

gama4 =(i34) * (1-(tan(alpha34)/tan(alphaA4))/i34);

Page 22: Document Text Nou 5

fprintf('gama4 =(i34) * (1-(tan(alpha34)/tan(alphaA4))/i34) = %d',gama4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 8. Calculul la rezistenta al danturii');

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

Ftx1 = Fn1 * cos(20) * x1min;

fprintf('Ftx1 = Fn1 * cos(20) * x1min = %d', Ftx1);

new= input(sprintf('\n'));

Ftx2 = Fn2 * cos(20) * x2min;

fprintf('Ftx2 = Fn2 * cos(20) * x2min = %d', Ftx2);

new= input(sprintf('\n'));

Ftx3 = Fn3 * cos(20) * x3min;

fprintf('Ftx3 = Fn3 * cos(20) * x3min = %d', Ftx3);

new= input(sprintf('\n'));

Ftx4 = Fn4 * cos(20) * x4min;

fprintf('Ftx4 = Fn4 * cos(20) * x4min = %d', Ftx4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

Frx1 = Fn1 * sin(20) * x1min;

fprintf('Ftx1 = Fn1 * sin(20) * x1min = %d', Ftx1);

new= input(sprintf('\n'));

Frx2 = Fn2 * sin(20) * x2min;

fprintf('Ftx2 = Fn2 * sin(20) * x2min = %d', Ftx2);

new= input(sprintf('\n'));

Frx3 = Fn3 * sin(20) * x3min;

fprintf('Ftx3 = Fn3 * sin(20) * x3min = %d', Ftx3);

new= input(sprintf('\n'));

Page 23: Document Text Nou 5

Frx4 = Fn4 * sin(20) * x4min;

fprintf('Ftx4 = Fn4 * sin(20) * x4min = %d', Ftx4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

YF1 = 6 * hof12 *m12 *cos(20);

fprintf('YF1 = 6 * hof12 *m12 *cos(20) = %d', YF1);

new= input(sprintf('\n'));

YF2 = 6 * hof12 *m12 *cos(20);

fprintf('YF1 = 6 * hof12 *m12 *cos(20) = %d', YF2);

new= input(sprintf('\n'));

YF3 = 6 * hof34 *m34 *cos(20);

fprintf('YF3 = 6 * hof34 *m34 *cos(20) = %d', YF3);

new= input(sprintf('\n'));

YF4 = 6 * hof34 *m34 *cos(20);

fprintf('YF4 = 6 * hof34 *m34 *cos(20) = %d', YF4);

new= input(sprintf('\n'));

sigma1 = omega1 * d1/2;

fprintf('sigma1 = omega1 * d1/2 = %d', sigma1);

new= input(sprintf('\n'));

sigma2 = omega2 * d2/2;

fprintf('sigma2 = omega2 * d2/2 = %d', sigma2);

new= input(sprintf('\n'));

sigma3 = omega3 * d3/2;

fprintf('sigma3 = omega3 * d3/2 = %d', sigma3);

new= input(sprintf('\n'));

sigma4 = omega4 * d4/2;

fprintf('sigma4 = omega4 * d4/2 = %d', sigma4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

Page 24: Document Text Nou 5

YE12 =1/(0.65*epsilon12);

fprintf('YE12 =1/(0.65*epsilon12) = %d', YE12);

new= input(sprintf('\n'));

YE34 =1/(0.65*epsilon34);

fprintf('YE34 =1/(0.65*epsilon34) = %d', YE34);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

disp('Capitolul 9. Dimensionarea arborilor si alegerea rulmentilor');

new= input(sprintf('\n'));

disp('Alegem OL37 => sigmaATM = 12')

new= input(sprintf('\n'));

sigmaATM = 12;

D1 =sqrt(16 * Mt1/(pi * sigmaATM))^3;

fprintf('D1 =sqrt(16 * Mt1/(pi * sigmaATM))^3 = %d', D1);

new= input(sprintf('\n'));

D2 =sqrt(16 * Mt2/(pi * sigmaATM))^3;

fprintf('D2 =sqrt(16 * Mt2/(pi * sigmaATM))^3 = %d', D2);

new= input(sprintf('\n'));

D3 =sqrt(16 * Mt3/(pi * sigmaATM))^3;

fprintf('D3 =sqrt(16 * Mt3/(pi * sigmaATM))^3 = %d', D3);

new= input(sprintf('\n'));

D4 =sqrt(16 * Mt4/(pi * sigmaATM))^3;

fprintf('D4 =sqrt(16 * Mt4/(pi * sigmaATM))^3 = %d', D4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

Wz1 = (pi * D1^3)/32;

fprintf('Wz1 = (pi * D1^3)/32 = %d', Wz1);

new= input(sprintf('\n'));

Wz2 = (pi * D2^3)/32;

fprintf('Wz2 = (pi * D2^3)/32 = %d', Wz2);

Page 25: Document Text Nou 5

new= input(sprintf('\n'));

Wz3 = (pi * D3^3)/32;

fprintf('Wz3 = (pi * D3^3)/32 = %d', Wz3);

new= input(sprintf('\n'));

Wz4 = (pi * D4^3)/32;

fprintf('Wz4 = (pi * D4^3)/32 = %d', Wz4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

Alpha = 1;

Ml1 = sqrt((Mt1)^2 + (Alpha * Mt1)^2);

fprintf('Ml1 = sqrt((Mt1)^2 + (Alpha * Mt1)^2) = %d', Ml1);

new= input(sprintf('\n'));

Ml2 = sqrt((Mt2)^2 + (Alpha * Mt2)^2);

fprintf('Ml2 = sqrt((Mt2)^2 + (Alpha * Mt2)^2) = %d', Ml2);

new= input(sprintf('\n'));

Ml3 = sqrt((Mt3)^2 + (Alpha * Mt3)^2);

fprintf('Ml3 = sqrt((Mt3)^2 + (Alpha * Mt4)^2) = %d', Ml3);

new= input(sprintf('\n'));

Ml4 = sqrt((Mt3)^2 + (Alpha * Mt4)^2);

fprintf('Ml4 = sqrt((Mt4)^2 + (Alpha * Mt4)^2) = %d', Ml4);

new= input(sprintf('\n'));new= input(sprintf('\n'));

end