Document 2012-11-20-13649061-0-ghid-tva-laincasare2012

download Document 2012-11-20-13649061-0-ghid-tva-laincasare2012

of 56

 • date post

  29-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  65
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Document 2012-11-20-13649061-0-ghid-tva-laincasare2012

1. 1GHIDprivind aplicarea sistemului TVA la ncasareI. Aspecte reglementate prin legislaia fiscalPentru a oferi o imagine comprehensiv necesar aplicrii de ctrecontribuabili a sistemului TVA la ncasare, acest ghid reunete prevederile legaledin Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, dinOrdonaa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum i din ordine ale preedintelui A.N.A.F.1. ART. II din O.G. 15/2012(1) n anul 2013, persoana impozabil care are sediul activitii economice nRomnia conform art. 1251alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, a crei cifr de afaceri n perioada 1octombrie 201130 septembrie 2012 inclusiv, determinat n funcie de elementeleprevzute la art. 1342alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile icompletrile ulterioare, nu depete plafonul de 2.250.000 lei aplic sistemul TVAla ncasare prevzut la art. 1342alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile icompletrile ulterioare, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.(2) n scopul aplicrii prevederilor alin. (1), persoana impozabil care aplicsistemul TVA la ncasare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaia sdepun la organele fiscale competente, pn la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, onotificare din care s rezulte c cifra de afaceri realizat n perioada 1 octombrie201130 septembrie 2012 inclusiv nu depete plafonul de 2.250.000 lei.Dispoziiile art. 1342alin. (3) lit. b), alin. (4)(8), alin. (10) i (11), precum i ale art.1563alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, seaplic n mod corespunztor i de ctre aceste persoane impozabile. n situaia ncare persoana impozabil nu depune notificarea prevzut la prima tez, aceasta vafi nregistrat din oficiu de organele fiscale competente n Registrul persoanelorimpozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, prevzut la art. 1563alin. (13) dinLegea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pn la data de 1ianuarie 2013, urmnd a aplica sistemul TVA la ncasare ncepnd cu data de 1ianuarie 2013.(3) nscrierea n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA lancasare, prevzut la art. 1563alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile icompletrile ulterioare, a persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA lancasare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013 se face de ctre organele fiscalecompetente pn la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificrilor prevzute la alin.(2). 2. 22. Prevederile din Codul fiscal i din proiectul de norme metodologicereferitoare aplicarea sistemului TVA la ncasare:Codul fiscalExigibilitatea pentru livrri de bunuri i prestri de serviciiART. 1342(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:a) la data emiterii unei facturi, nainte de data la care intervine faptulgenerator;b) la data la care se ncaseaz avansul, pentru plile n avans efectuate naintede data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezint plata parial sauintegral a contravalorii bunurilor i serviciilor, efectuat nainte de data livrrii oriprestrii acestora;c) la data extragerii numerarului, pentru livrrile de bunuri sau prestrile deservicii realizate prin maini automate de vnzare, de jocuri sau alte maini similare.(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i alin. (2) lit. a) se aplic sistemulTVA la ncasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data ncasrii contravaloriiintegrale sau pariale a livrrii de bunuri ori a prestrii de servicii, astfel:a) n cazul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art.153, care au sediul activitii economice n Romnia conform art. 1251alin. (2) lit.a), a cror cifr de afaceri n anul calendaristic precedent nu depete plafonul de2.250.000 lei. Persoana impozabil care n anul precedent nu a aplicat sistemul TVAla ncasare, dar a crei cifr de afaceri pentru anul respectiv este inferioarplafonului de 2.250.000 lei aplic sistemul TVA la ncasare ncepnd cu prima zi acelei de-a doua perioade fiscale din anul urmtor celui n care nu a depit plafonul.Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituit dinvaloarea total a livrrilor de bunuri i a prestrilor de servicii taxabile i/sau scutitecu drept de deducere, precum i a operaiunilor rezultate din activiti economicepentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, conform art.132 i 133, realizate n cursul unui an calendaristic;b) n cazul persoanelor impozabile, care au sediul activitii economice nRomnia conform art. 1251alin. (2) lit. a), care se nregistreaz n scopuri de TVAconform art. 153 n cursul anului calendaristic curent, ncepnd cu data nregistrriin scopuri de TVA.(4) Dac n cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelorimpozabile prevzute la alin. (3) depete plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVAla ncasare se aplic pn la sfritul perioadei fiscale urmtoare celei n careplafonul a fost depit.(5) n cazul n care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemuluiTVA la ncasare nu au ncasat contravaloarea integral sau parial a livrrii debunuri ori a prestrii de servicii n termen de 90 de zile calendaristice de la dataemiterii facturii, calculate conform dispoziiilor Codului de procedur civil,exigibilitatea taxei aferente contravalorii nencasate intervine n cea de-a 90-a zi 3. 3calendaristic, de la data emiterii facturii. n situaia n care factura nu a fost emisn termenul prevzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii nencasateintervine n cea de-a 90-a zi calendaristic de la termenul-limit prevzut de legepentru emiterea facturii, calculat conform dispoziiilor Codului de procedur civil.(6) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la ncasare este obligatoriepentru persoanele impozabile prevzute la alin. (3), dar nu se aplic de persoaneleimpozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127alin. (8). Sistemul TVA la ncasare se aplic numai pentru operaiuni pentru carelocul livrrii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestrii, conform prevederilorart. 133, se consider a fi n Romnia. Persoanele impozabile care au obligaiaaplicrii sistemului TVA la ncasare nu aplic sistemul pentru urmtoarele operaiunicare intr sub incidena regulilor generale privind exigibilitatea TVA:a) n cazul livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii pentru care beneficiaruleste persoana obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (2)(6), art. 1523alin. (10)sau art. 160;b) n cazul livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii care sunt scutite de TVA;c) n cazul operaiunilor supuse regimurilor speciale prevzute la art. 15211523;d) n cazul livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii a cror contravaloare estencasat, parial sau total, cu numerar de ctre persoana impozabil eligibil pentruaplicarea sistemului TVA la ncasare de la beneficiari persoane juridice, persoanefizice nregistrate n scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesioniti iasocieri fr personalitate juridic. n cazul n care, ulterior emiterii facturii, sencaseaz n numerar o parte sau contravaloarea integral a acesteia, pentru taxaaferent acestor sume nu se aplic regulile de exigibilitate prevzute la alin. (1) i (2)lit. a);e) n cazul livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii pentru care beneficiaruleste o persoan afiliat furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.(7) n cazul facturilor emise de persoanele impozabile nainte de intrarea sauieirea n/din sistemul de TVA la ncasare se aplic urmtoarele reguli:a) n cazul facturilor pentru contravaloarea total a livrrii de bunuri ori a prestriide servicii emise nainte de data intrrii n sistemul de TVA la ncasare, indiferentdac acestea sunt sau nu ncasate, pentru care faptul generator de tax intervine dupintrarea n sistemul TVA la ncasare, nu se aplic prevederile alin. (3) i (5). n cazulfacturilor pentru contravaloarea parial a livrrii de bunuri sau a prestrii de serviciiemise nainte de data intrrii n sistemul de TVA la ncasare, care au fost ori nuncasate, pentru care faptul generator de tax intervine dup data intrrii persoaneiimpozabile n sistem, se vor aplica prevederile alin. (3) i (5) pentru diferenele carevor fi facturate dup data intrrii n sistemul de TVA la ncasare al persoaneiimpozabile;b) n cazul facturilor pentru contravaloarea total a livrrii de bunuri sau aprestrii de servicii emise nainte de data ieirii din sistemul de TVA la ncasare,indiferent dac acestea sunt ori nu ncasate, pentru care faptul generator de taxintervine dup ieirea din sistemul TVA la ncasare, se continu aplicarea sistemului, 4. 4respectiv exigibilitatea taxei intervine conform alin. (3) i (5). n cazul facturilorpentru contravaloarea parial a livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii emisenainte de data ieirii din sistemul de TVA la ncasare, pentru care faptul generatorde tax intervine dup data ieirii persoanei impozabile din sistemul TVA lancasare, se vor aplica prevederile alin. (3) i (5) numai pentru taxa aferentcontravalorii pariale a livrrilor/prestrilor facturate nainte de ieirea din sistem apersoanei impozabile.(8) Pentru determinarea taxei aferente ncasrii contravalorii integrale saupariale a livrrii de bunuri ori a prestrii de servicii, care devine exigibil potrivitprevederilor alin. (3), fiecare ncasare total sau parial se consider c include itaxa aferent aplicndu-se urmtorul mecanism de calcul pentru determinarea sumeitaxei, respectiv 24 x 100/124, n cazul cotei standard, i 9 x 100/109 ori 5 x 100/105,n cazul cotelor reduse. Aceleai prevederi se aplic corespunztor i pentru situaiileprevzute la alin. (5).(9) n cazul evenimentelor menionate la art. 138, taxa este exigibil la data lacare intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabilei cursul de schimb valutar sunt aceleai ca i ale operaiunii de baz care a generataceste evenimente.(10) n situaia livrrilor de bunuri/prestrilor de servic