Disertatie Final

109
Introducere 2 Partea I : Abordare teoretică a conceptului de impozit pe profit 3 Capitolul 1. Impozitul pe profit - aspecte generale și reglementări legale 3 1.1.Aspecte generale privind noțiunea de impozit pe profit 4 1.2.Reglementări legale privind impozitul pe profit 5 1.2.1.Evoluția reglementărilor privind impozitul pe profit 6 1.2.2.Declarații fiscale privind impozitul pe profit 8 1.3.Contribuabilii care sunt obligați la plata impozitului pe profit 12 Capitolul 2.Metodologie de calcul și înregistrare a impozitului pe profit 13 2.1.Cheltuieli deductibile 15 2.1.1.Cheltuieli deductibile integral 15 2.1.2.Cheltuieli deductibile parțial 18 2.2.Cheltuieli nedeductibile 28 2.3.Venituri neimpozabile 30 Capitolul 3.IAS 12 – impozitul pe profit curent și amânat 32 Partea II : Studiu de caz privind impozitul pe profit 37 Capitolul 4.Prezentarea societății Cash Processing SRL 37 Capitolul 5.Calculul impozitului pe profit 40 Concluzii 53 1

description

disertatie

Transcript of Disertatie Final

Introducere 2Partea I : Abordare teoretic a conceptului de impozit pe profit3Capitolul 1. Impozitul pe profit - aspecte generalei reglementri legale 31.1.Aspecte generale privind no iunea de impozit pe profit 41.2.Reglementri legale privind impozitul pe profit51.2.1.volu ia reglementrilor privind impozitul pe profit !1.2.2."eclara ii fiscale privind impozitul pe profit #1.3.Contri$ua$ilii care sunt o$liga i la plata impozitului pe profit 12Capitolul 2.%etodologie de calculi &nregistrare a impozitului pe profit 132.1.C'eltuieli deducti$ile152.1.1.C'eltuieli deducti$ile integral152.1.2.C'eltuieli deducti$ile par ial 1#2.2.C'eltuieli nededucti$ile2#2.3.(enituri neimpoza$ile3)Capitolul 3.IA* 12 + impozitul pe profit curenti am,nat 32Partea II : Studiu de caz privind impozitul pe profit37Capitolul 4.-rezentarea societ ii Cas' -rocessing *R. 3/Capitolul 5.Calculul impozitului pe profit4)Concluzii530i$liografie54Ane1e5!CUPRINS1INTR!UC"R"Ceamai importantsi ceamai vec'eresursfinanciaraflatladispozi2iastatului esterepezentatdectreimpozitul peprofit. 3Nimicnuestemai durabildect impozitul34 spune o zical vec'e4 des utilizat &n economiarilor dezvoltate4 dar care reflect faptul c la temelia oricarei democra ii4 o$liga2iile fiscale4 impozitele4 sunt considerate4 de drept 5i de fapt4 o institu2ie cu caracter permanent.6nca de c,nd au aprut4 impozitele au fost conceputei aplicate &n mod diferit4 &nfunc iedegradul dedezvoltareastatului i dec'eltuielilepu$liceacceptate. Impoziul pe profit este un impozit direct 5i reprezint o form de prelevare a uneipr2idinveniturilepersoanelor7uridiceladispozi2iastatuluicarevizeazutilitateaveniturilor.Am tratat tematica impozitului pe profit pentru a eviden ia at,t din punct de vedere fiscal c,t 5i conta$il importan2a 5i comple1itatea acestui impozit 5i $eneficiilepecareleaduce&ntr-osocietateaflat&ncontinusc'im$areeconomic. -utemmen2iona c4 impozitul pe profit de2ine un rol foarte important &n economia unei 2rii &n activitatea agen2ilor economici4 iar conta$ilitatea4 analiza acestuia 5i a rezultatelor financiare4 reprezint un studiu comple14 &n $aza cruia pot fi ela$oratedecizii necesare&ndomeniul economic-financiar 5i creareaunor activit2i noi cufacilit2i adugate pentru activitatea de produc2ie.6ntreagalucrareestestructuratindoupar icevizeazaspecteteoreticei practice. 6n partea teoretic a lucrrii se prezint o analiz a raportului dintreconta$ilitate5i fiscalitate&ncorelarecumodul &ncareacestaafecteazprincipiulconta$il al imaginii fidele 5i se sugereaz modalit2i de solu2ionare a divergen2elore1istente. *e prezint aspecte teoretice privind modul de determinare a rezultatelorfinanciare 5i a impozitului pe profit4 modul de conta$ilizare a acestora4 5i reflectarealor &n rapoartele financiare.-artea practic a lucrrii este ela$orat &n $aza situa2iilor financiare furnizatede societatea Cas' -rocessing *Apentru activitatea desf5urat &n e1erci2iilefinanciare 2)11 + 2)12. -entru e1erci iile financiare din aceast perioada am realizat unstudiudecazcuscopul deacalcula5i eviden2iaimpozitulpeprofit curentiimpozitele am,nate. 6ncadrul studiului de caz amspecificat etapele ce tre$uieparcursepentruacalculac'eltuialacuimpozitulpeprofitdinContulde-rofiti-ierdere.2Partea I : Abordare teoretic a conceptului de impozit pe profitCapitolul #$ Impozitul pe profit % a&pecte 'eneralei re'lementri le'ale

Impozitelesuntcontri$u2ii$nesti4 o$ligatorii5icutitluneram$ursa$il4 caresunt datorate4 &n temeiul legii4 la $ugetul de stat4 at,t de persoane 7uridice c,ti de persoane fizice4 pentru mrfurile pe care le produc 5i8sau distri$uie ori pentruserviciile5ilucrrilepecarelepresteazsaue1ecut4 pentruveniturilepecareleo$2in4 sau pentru $unurile pe care le posed.Impozitele au urmtoarele roluri 9-au rol financiar4 ele constituind principala modalitate de asigurare a resurselorfinanciare necesare pentru a acoperi c'eltuielile pu$lice:-au rol economic4 reprezent,nd un mi7loc de interven2ie a statului &n economie4&n special prin intermediul p,rg'iilor economice:-au rol social4 prin intermediul impozitelor se redistri$uie o parte importantdin -I04 &ntre veniturile diferitelor persoane fizice 5i8sau 7uridice.-rintre elementele impozitului pe profit se numar urmatoarele9 su$iectul;pltitorulnitateadeimpuneresefolose tepentrue1primareadimensiunii o$iectului impoza$il. "rept unitate de impunere putem int,lni9 unitatea monetar4 metrul ptratde suprafa2 util4 'ectarul de teren4 $ucata4 ?ilogramul4 litrul4 etcCota impozitului sau cota de impunere reprezint impozitul aferent unei unit2ide impunere.Asieta ;modul de a5ezare al impozitului< reprezint totalitatea msurilor care seiau de organele fiscale &n legatur cu fiecare su$iect impoza$il4 pentru identificareao$iectului impoza$il4 sta$ilirea mrimii materiei impoza$ile 5i determinareaimpozitului datorat statului.@ermenul de plat indic data p,n la care impozitul tre$uie ac'itat statului.3#$#$A&pecte 'enerale privind no iunea de impozit pe profit -rofitul reprezintoformdevenit o$2inut decatrepersoane7uridicecaurmare a desfa urrii unei activit2i eficiente i productive dinpunct de vedere economic. -entrucavenitul o$ inut ssepoataclasificacafiindunprofit4 este necesar ca activitatea economic s fie desf5urat cu scopul de a o$2ine $eneficii. Acest aspect este unul destul de important4 deoarece4 &n practic4 e1ist cazuri&n care o societate desf5oar o activitate ce genereaz venit &ns acesta nu se poateconsideradreptprofit4 deoarece nu e1ist inten2ia o$2inerii unui $eneficiu4 veniturileo$ inute fiind destinate sus2inerii unei alte activit2i proprie entit2ii respective ; cum ar fi de e1emplu cazul persoanelor 7uridice fr scop lucrativ. I%-=OA0I. ;-IR"R< Impozitul pe profit L-rofitul impoza$il 1 1!I;sau 5I&n cazulcontri$ua$ililor de tipul $ncilor4 clu$urilor de noapte4 discotecilor4cazinourilori clu$urilor sportive< -Creditul fiscal4 din care 9 Creditul fiscal e1tern Impozit pe profit scutit Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legisla iei &n vigoare L I%-=OI@>. - -R=AI@ "A@=RA@ ;-RA@ ;$-a