DIRECTORILOR ~I A PROFESORILOR DE LIMBA ... 1,5 randuri, folosind caractere romane~ti ·...

Click here to load reader

 • date post

  19-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DIRECTORILOR ~I A PROFESORILOR DE LIMBA ... 1,5 randuri, folosind caractere romane~ti ·...

 • DIRECTORILOR ~I A PROFESORILOR DE LIMBA

  INVITATIE

  Sunteti invitat(a) sa participati la Concursul International de creatie lirica "Eminesciana", editia a IV-a, 2014, avizat de Ministerul Educatiei Nationale ~i Inspectoratul $colar Judetean Ia~i.

  Organizatori: Ministerul Educatiei Nationale, Inspectoratul $colar Judetean la~i, Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" la~i in partcncdat cu Universitatea "AI. I. Cuza" Ia~i ~i Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chi~inau (Republica Moldova ).

  Sectiuni: POEZIE, PROZA.. Categoria A Conditii de participare

  · pot participa: profesori, publici~ti, scriitori ~i studenti · fiecare concurent va trimite care cu 0 singura poezie sau 0 singura creatie in proza de

  aproximativ 2 pagini in format A4 · redactarea textelor se va realiza cu fonturi Times New Roman, 12 pcs, ca margini

  standard, la 1,5 r

 • ELEVII NU PLATESC TAXA DE PARTICIPARE. Daca doresc, parintii ~i profesorii lor pot sponsoriza concursul, achitand, in contul BRD precizat mai sus, 0 suma in mod benevol. Organizatorii acorda:

  Diplome de participare pentru toti concurentii . Premii reprezentand 1/4 din numarul total al participantilor . Certificate de participare profesorilor coordonatori. Persoana de contact: prof. dr. Ofelia Hutul, tel. 0747957662

  Director, Prof. dr. Anca DIMITRIU

  Manager de proiect, Prof. dr. Ofelia HUTUL

 • DIRECTORILOR ~I A PROFESORILOR DE LIMBA ~I LITERATURA ROMANA

  INVITATIE

  Sunteti invitat(a) sa participati la Concursul International de creatie lirica "Eminesciana", editia a IV-a, 2014, avizat de Ministerul Educatiei Nationale ~i Inspectoratul $colar Judetean Ia~i.

  Organizatori: Ministerul Educatiei Nationale, Inspectoratul $colar Judetean Ia~i, Liceul Teoretic "Oimitrie Cantemir" Ia~i in parteneriat cu Universitatea "AI. 1. Cuza" Ia~i ~i Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chi~inau (Republica Moldova ).

  Sectiuni: POEZIE, PROZA.. Catcgoria A Conditii de participare

  · pot participa: profesori, publici~ti, scriitori ~i studenti · fiecare concurent va trimite cate cu 0 singura poezie sau 0 singura creatie in proza de

  aproximativ 2 pagini in format A4 · redactarea textelor se va realiza cu fonturi Times New Roman, 12 pcs, ca margini

  standard, la 1,5 randuri, folosind caractere romane~ti · originaIitatea creatiilor este obligatorie, prin urmare, eliminatorie din concurs · textele vor fi trimise pe urmatoarea adresa de e-mail: [email protected] pana

  la data de 07 ianuarie 2014, impreuna cu copia xerox a chitantei care atesta achitarea taxei de participare

  · participantii vor trimite, pe aceea~i adresa, urmMoarele date personale: nume ~i prenume, data ~i locul na~terii, studii absolvite, publicaiii (articole ~tiiniifice, carti, albume etc.), premii obiinute (daca este cazul). date de contact (e-mail, adresa po~tala, telefon)

  · plata unei taxe de 50 de lei de catre fiecare participant, la BRO , in contul R007BROE240SV03662542400, titular MARTIN AURICA. Taxa acoperi'i pretul volumului ~i cheltuielile de organizare. Organizatorii acorda:

  Certificat de participare pentru toti concurentii 10 premii (Marele Premiu, cate un premiu L II, III, trei premii speciale ~i trei mentiuni) 10 diplome de excelentaltrofee

  Categoria B Conditii de participare · pot participa: elevi de liceu ~i gimnaziu din invatamantul de stat ~i privat, vocational ~i de masa

  · fiecare concurent va trimite 0 singura poezie sau 0 singura creatie in proza de aproximativ 2 pagini in format A4 · redaetarea textelor se va realiza eu font Times New Roman. 12 pes. ea margini standard, la 1.5 randuri. folosind earactere romane~ti · originalitatea creatiilor este obligatorie, prin urmare, eliminatorie din concurs · textele vor fi trimise pe urmatoarea adresa de e-mail: b.eminesciana(wvahoo.com pan a la data de 7 ianuarie 2014

  · elevii vor mentiona: numele ~i prenumele, clasa, unitatea ~eolara, loealitatea, numele ~i prenumele profesorului coordonator, date de contact (e-maiL adresa po~tala. telefon)

 • ELEVII NU PLATESC TAXA DE PARTICIPARE. Daca doresc, parintii ~i profesorii lor pot sponsoriza concursul, achitand. in contul BRD precizat mai sus. 0 suma in mod benevol. Organizatorii acorda:

  Diplome de participare pentru toti concurentii . Premii reprezentand 1/4 din numarul total al participantilor . Certificate de participare profesorilor coordonatori. Persoana de contact: prof. dr. Ofelia Hutul, tel. 0747957662

  Director, Prof. dr. Anca DIMITRIU

  Manager de proiect, Prof. dr. Ofelia HUTUL

 • DIRECTORILOR ~I A PROFESORILOR DE LIMBA ~I LITERATURA RoMANA

  INVIT A TI E

  Sunteti invitat(a) sa participati la ConcursuI International de creatie lirica "Eminesciana", editia a IV-a, 2014, avizat de Ministerul Educatiei Nationale ~i Inspectoratul $colar Judetean Ia~i.

  Organizatori: Ministerul Educatiei Nationale, Inspectoratul $colar Judetean la~i, Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" la~i in partencriat cu Universitatea "AI. I. Cuza" Ia~i ~i Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chi~inau (Republica Moldova ).

  Sectiuni: POEZIE, PROZA.. Categoria A Conditii de participare

  · pot participa: profesori, publici~ti, scriitori ~i studenti · fiecare concurent va trimite dite cu 0 singura poezie sau 0 singura creatie in proza de

  aproximativ 2 pagini in format A4

  · redactarea textelor se va realiza cu fonturi Times New Roman, 12 pes, ca margini standard, la 1,5 ninduri, folosind caractere romane~ti

  · originalitatea creatiilor este obligatorie, prin urmare, eliminatorie din concurs · textele vor fi trimise pe urmatoarea adresa de e-mail: [email protected] pana

  la data de 07 ianuarie 2014, impreuna cu copia xerox a chitantei care atesta achitarea taxei de participare

  · participantii vor trimite, pe aceea~i adresa, urmatoarele date personale: nume ~i prenume, data ~i locul na~terii, studii absolvite, publicatii (articole ~tiintifice, carti, albume etc.), premii obtinute (daca este cazul), date de contact (e-mail, adresa po~tala, telefon)

  · plata unei taxe de 50 de lei de catre fiecare participant, la BRD , in contul R007BRDE240SV03662542400, titular MARTIN AURICA. Taxa acopera pretul volumului ~i cheltuielile de organizare. Organizatorii acorda:

  Certificat de participare pentru toti concurentii 10 premii (Marele Premiu, dite un premiu I, II, III, trei premii speciale ~i trei mentiuni) 10 diplome de excelenta/trofee

  Categoria B Conditii de participare · pot participa: elevi de liceu ~i gimnaziu din invatamantul de stat ~i privat, vocational ~i de masa

  · fiecare concurent va trimite 0 singura poezie sau 0 singura creatie in proza de aproximativ 2 pagini in format A4

  · redactarea textelor se va realiza cu font Times New Roman, 12 pes, ca margini standard, la 1,5 randuri, folosind caractere romane~ti · originalitatea creatiilor este obligatorie, prin urmare, eliminatorie din concurs · textele vor fi trimise pe urmatoarea adresa de e-mail: [email protected] pana la data de 7 ianuarie 2014

  · elevii vor mentiona: numele ~i prenumele, clasa, unitatea ~colara, localitatea, numele ~i prenumele profesorului coordonator, date de contact (e-mail, adresa po~tala, telefon)

 • ELEVII NU PLA.TESC TAXA. DE PARTICIPARE. Daca doresc, parintii ~i profesorii lor pot sponsoriza concursul, achiHind, in contul BRD precizat mai sus, 0 suma in mod benevol. Organizatorii acorda:

  Diplome de participare pentru toti concurentii . Premii reprezentand 1/4 din numarul total al participantilor . Certificate de participare profesorilor coordonatori. Persoana de contact: prof. dr. Ofelia Hutul, tel. 0747957662

  Director, Prof. dr. Anca DIMITRIU

  Manager de proiect, Prof. dr. Ofelia HUTUL