DIRECإ¢IA GENERALؤ‚ ANTICORUPإ¢IE DIRECإ¢IA GENERALؤ‚ ANTICORUPإ¢IE Pag. 2 din 22...

download DIRECإ¢IA GENERALؤ‚ ANTICORUPإ¢IE DIRECإ¢IA GENERALؤ‚ ANTICORUPإ¢IE Pag. 2 din 22 Concomitent, activitatea

of 22

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DIRECإ¢IA GENERALؤ‚ ANTICORUPإ¢IE DIRECإ¢IA GENERALؤ‚ ANTICORUPإ¢IE Pag. 2 din 22...

 • DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

  Pag. 1 din 22

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

  Nr. 2.523.861/S.Cab. din 18.02.2020

  A N A L I Z A

  PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE

  ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI DESFĂŞURATE DE

  DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

  ÎN ANUL 2019 (MATERIAL PUBLIC)

  1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

  Pe parcursul anului 2019 Direcția Generală Anticorupție a respectat cu rigoare

  și responsabilitate, valorile în baza cărora și-a desfășurat activitatea, respectiv

  IMPLICARE – RESPONSABILITATE – VIZIUNE.

  Un atu semnificativ prin care DGA a fost validată în timp îl constituie

  independența funcțională, asigurată printr-o subordonare directă conducerii

  Ministerului Afacerilor Interne, abordare prin care dorim să transmitem un mesaj

  clar, de la cel mai înalt nivel, privind toleranța zero față de corupție.

  Modelul DGA de organizare și funcționare a rezultat în urma implementării

  unui Proiect PHARE dezvoltat la nivelul MAI în parteneriat cu experți din Spania și

  Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

  La acel moment, au fost avute în vedere instrumente și bune practici adoptate

  la nivel internațional, iar acordarea unei salarizări superioare a fost menționată ca

  fiind o condiție sine qua non specifică unităților anticorupție.

  Acest aspect constituie o premisă esențială pentru asigurarea unei baze

  riguroase de selecție, care să permită îndeplinirea activităților specifice la

  standarde ridicate de performanță.

  Având în vedere principiul specializării, am implementat în timp la nivelul

  unității noastre, un model dual de lucru, în care activitatea de prevenire este

  indisolubil legată de combaterea corupției.

  Această abordare a fost consolidată în cadrul cooperării cu structurile MAI și

  adaptată în funcție de solicitările partenerilor noștri instituționali.

  Astfel, cu titlu de exemplu, prevenirea își fundamentează politicile

  educaționale și anticorupție implementate, prin cercetarea finalității cazurilor

  instrumentate pe linie de combatere (activitatea revenind Serviciului Studii și

  Proiecții Anticorupție, structură a aparatului propriu).

 • DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

  Pag. 2 din 22

  Concomitent, activitatea de combatere beneficiază de aportul și rezultatele

  muncii de prevenire, avându-se în atenție permanent, numărul situațiilor în care

  lucrătorii MAI au denunțat fapte de corupție.

  Rezultatele preponderent pozitive consemnate în anul precedent sunt dovada

  incontestabilă, prin care se oferă garanția consolidării rolului și locului DGA, atât la

  nivelul MAI, cât și al edificiului instituțional românesc.

  În cele ce urmează sunt descrise principalele repere și iniţiative profesionale

  care au definit activitatea direcției generale în anul 2019.

  2.CAPACITATE OPERAŢIONALĂ

  2.1. ACTIVITATEA DE PREVENIRE

  2.1.1.Prevenirea corupției în rândul personalului MAI

  Activitatea preventivă desfășurată în anul 2019 s-a circumscris necesității

  implementării exigențelor Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020, a

  OMAI nr. 62 din 13 iunie 20181, respectiv OMAI nr. 72 din 15 iunie 20172.

  Principiile care au stat la baza demersurilor specifice au constat în principal în:

   orientarea activităților în conformitate cu abordarea Strategiei în exercițiu, respectiv: educaţie – prevenire – combatere;

   valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul acțiunilor preventive;  multiplicarea punților de comunicare cu parteneri și entități care

  promovează politici anticorupție.

  Se impune subliniat că DGA este desemnată ca instituţie responsabilă pentru

  implementarea Planului de integritate al MAI, având atribuţii de coordonare,

  monitorizare, colectare a datelor şi raportare a acestora către Secretariatul tehnic din

  cadrul Ministerului Justiției.

  Totodată, la inițiativa acestei instituții, reprezentanții DGA au participat la

  activitățile platformei administrației publice centrale și platformei autorităților

  independente și a instituțiilor anticorupție, monitorizarea implementării SNA la

  nivelul MAI de către DGA, fiind apreciată de Secretariatul Tehnic.

  În același registru, ca urmare a solicitării Ministerului Justiției, 5 ofițeri DGA

  au fost desemnați să participe, în calitate de experți evaluatori, la misiunile de

  evaluare tematică privind implementarea SNA, la nivelul administraţiei publice

  centrale, precum şi la autoritățile independente şi instituțiile anticorupţie (47 de

  misiuni tip peer review). Activitățile au fost organizate de către Secretariatul Tehnic

  al SNA și au fost parte a Proiectului POCA - „Consolidarea capacității

  administrative a Secretariatului Strategiei Naționale Anticorupţie de a sprijini

  implementarea măsurilor anticorupţie”. 1 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea

  integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 2 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în

  perioada 2017-2020, a Strategiei Naţionale Anticorupţie.

 • DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

  Pag. 3 din 22

  Este de evidențiat efortul susținut presupus de aceste activități, nivelul de

  responsabilitate pe care acestea l-au implicat, precum și vizibilitatea pe care

  desfășurarea acestor activități a adus-o instituției.

  În vederea prioritizării potențialului preventiv către acele zone și medii de

  interes profesional care necesită intervenție din acest punct de vedere, DGA a supus

  aprobării ministrului afacerilor interne domeniile prioritare pentru anul 2019, astfel:

   „poliția rurală” din cadrul Poliției Române;

   „punctele de trecere a frontierei” din cadrul Poliției de Frontieră;

   cel puțin un domeniu specific la alegere, în baza analizelor proprii ale

  structurilor subordonate DGA.

  În afara domeniilor prioritare, la solicitarea expresă a Direcției Generale de

  Pașapoarte, au fost desfășurate activități de instruire a personalului tuturor

  serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, la

  care au participat 619 persoane, din care 47 cu funcții de

  conducere și 572 cu funcții de execuție.

  De asemenea, solicitări similare s-au primit de la Centrul

  Medical de Diagnostic și Tratament „Nicolae Kretzulescu”

  București, pentru structura proprie și centrele medicale aflate în

  coordonare, precum și de la Inspectoratul General pentru

  Imigrări.

  În ceea ce privește activitățile de informare anticorupţie,

  în anul 2019 s-au organizat și desfășurat 1.305 activități de informare, la care au

  participat 25.794 angajați ai MAI, din care 4.306 cu funcții de conducere şi 21.488 cu

  funcții de execuție.

  Referitor la instruirile anticorupție, au avut loc 3.030 (+39%) activități, la care

  au participat 44.689(+68%) angajați ai MAI, din care 4.897 cu funcții de conducere şi

  39.792 cu funcții de execuție.

  Însumând activitățile de informare și instruire anticorupție, rezultă un număr de

  4.335 activități, la care au participat 70.483 angajați ai MAI, ceea ce reprezintă peste

  55% din efectivele ministerului.

  2016 2017 2018 2019

  3673 3867 4424 4335

  Activități de informare

  și instruire anticorupție

 • DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

  Pag. 4 din 22

  Ca urmare a politicilor preventive inițiate și transpuse în practică, au fost

  consemnate 103 situații în care funcționarii ministerului au sesizat DGA atunci când

  li s-au oferit sume de bani sau alte foloase în schimbul unor servicii, precum și 34 de

  cazuri în care s-a denunțat implicarea unor colegi în comiterea unor fapte de

  corupție.

  Având în vedere necesitatea consolidării colaborării cu alte instituții publice

  în domeniul prevenirii corupției, în perioada supusă analizei, au fost realizate 933

  activități preventive, la care au participat peste 63.000 persoane.

  Exemplificăm la acest punct colaborările realizate la solicitarea Poliției

  Locale a Municipiului București și a Spitalului Clinic Colțea, în cadrul cărora au fost

  desfășurate 3 activități de educație pentru

  promovarea integrităţii la care au participat 280

  de persoane (121 polițiști locali și 159 cadre

  medicale).

  De asemenea, au fost realizate 62

  activități preventive în colaborare cu organizații

  neguvernamentale, la care au participat 8.680

  2016 2017 2018 2019

  55018 57695 68109

  70483

  Personal participant la activitățile de informare și instruire

  a