DILUANT D203 - kober. securitate/Diluant pentru produse nitro.pdf · aplică tehnici de respiraţie

download DILUANT D203 - kober. securitate/Diluant pentru produse nitro.pdf · aplică tehnici de respiraţie

of 14

 • date post

  15-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DILUANT D203 - kober. securitate/Diluant pentru produse nitro.pdf · aplică tehnici de respiraţie

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANEI/AMESTECULUI I A SOCIETII/NTREPRINDERII

  Biroul de Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica: 021.318.36.06

  Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen: 1.4

  KBER SRL STR. GHEORGHE CARANFIL NR.2 617410 DUMBRAVA ROSIE - NEAMT - ROMANIA Tel.: 0233281021 - Fax: 0233281222 OFFICE@KOBER.RO WWW.KOBER.RO

  Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate: 1.3

  Utilizri contraindicate: Totul pentru care utilizarea nu este specificat n aceast seciune sau n seciunea 7.3

  Utilizri relevante: utilizat pentru aducerea produselor nitrocelulozice la vascozitatea necesara, specifica metodei de aplicare. Numai pentru uz profesional/industrial.

  Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate: 1.2

  DILUANT D203

  Element de identificare a produsului: 1.1

  SECIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR **

  Elemente pentru etichet: 2.2

  Asp. Tox. 1: Inhalarea sa este periculoas, Categoria 1, H304 Eye Dam. 1: Leziuni oculare grave, Categoria 1, H318 Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile, Categoria 2, H225 Repr. 2: Toxic pentru reproducere, Categoria 2, H361d Skin Irrit. 2: Iritatarea pielii, categoria 2, H315 STOT RE 2: Toxicitate specific asupra anumitor organe, (expuneri repetate) Categoria 2, H373 STOT SE 3: Toxicitate specific cu efecte de somnolen i ameeal (o singur expunere), Categoria 3, H336

  Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).

  Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

  Clasificarea substanei sau a amestecului: 2.1

  Informaii suplimentare:

  P280: Purtai mnui de protecie/mbrcminte de protecie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a feei P303+P361+P353: N CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau prul): scoatei imediat toat mbrcmintea contaminat. Cltii pielea cu ap/facei dus P304+P340: N CAZ DE INHALARE: transportai persoana la aer liber i meninei-o ntr-o poziie confortabil pentru respiraie P305+P351+P338: N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin. Continuai s cltii P362: Scoatei mbrcmintea contaminat P370+P378: n caz de incendiu: se vor folosi de preferinta stingatoarele cu pulbere polivalenta (Clasa ABC) si in mod alternativ spuma aeromecanica sau stingatoare cu dioxid de carbon (CO2) sau stropi (ceata) de apa. NU SE RECOMANDA folosirea jeturilor de apa ca agent de stingere. P405: A se depozita sub cheie P501: A se elimina coninutul/recipientul la un centru specializat de colectare

  Fraze de precauie:

  Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere in cile respiratorii Eye Dam. 1: H318 - Provoac leziuni oculare grave Flam. Liq. 2: H225 - Lichid i vapori foarte inflamabili Repr. 2: H361d - Susceptibil de a duna ftului. Skin Irrit. 2: H315 - Provoac iritarea pielii STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolen sau ameeal

  Fraze de pericol:

  Pericol

  Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

  ** Modificri fa de versiunea anterioar

  Pagina 1/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR ** (Continua)

  Nerelevant

  Alte pericole: 2.3

  Toluen(CAS 108-88-3); Acetat de n-butil (CAS 123-86-4); Aceton(67-64-1); 1-butanol (CAS 71-36-3)

  Substane care contribuie la clasificare

  EUH066: Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii

  ** Modificri fa de versiunea anterioar

  SECIUNEA 3: COMPOZIIE/INFORMAII PRIVIND COMPONENII

  In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul conine:

  Componente:

  Amestec de substane Descrierea chimic:

  Amestecuri: 3.2

  Neaplicabil

  Substane: 3.1

  Concentrare Nume chimic/clasificare Identificare

  25 -

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 4: MSURI DE PRIM AJUTOR (Continua)

  Nerelevant

  Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare: 4.3

  Efectele acute i cele ntrziate sunt indicate n paragrafele 2 i 11.

  Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate: 4.2

  Se va acorda imediat asisten medical, aratnd FDS a produsului. Nu se va induce voma, n cazul n care aceasta se produce, se va menine capul victimei nclinat nainte pentru a evita ingestia.Nu se va administra nimic pe gura unei persoane incontiente. Se va acorda imediat asisten medical. Limpezii gura i gtul deoarece exist riscul ca acestea s fi fost afectate de ingestia produsului. Meninei victima n repaus.

  SECIUNEA 5: MSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

  A se urma instruciunile Planului de Urgen Intern i Fiele Informative despre acionarea n caz de accidente i alte situaii de urgen. A se elimina orice focar de incendiu. In caz de incendiu, se vor rci containerele i tancurile de depozitare a produsului expus la flacr, explozie sau BLEVE provocate de temperaturi ridicate. A se evita vrsarea produselor folosite la stingerea incendiului n mediul acvatic.

  Dispoziii suplimentare:

  n funcie de magnitudinea incendiului poate fi necesar folosirea de costume complete de protecie i aparat de respiraie autonom. Este necesar dotarea cu instalaii de urgen de baz (paturi ignifuge, trus de prim ajutor)

  Recomandri destinate pompierilor: 5.3

  Drept consecin a combustiei sau a descompunerii termice se genereaz subproduse de reacie care pot fi extrem de toxice i, n consecinta, pot prezent un risc nalt asupra sntii.

  Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz: 5.2

  Se vor folosi de preferin stingtoare cu pulbere polivalent (clasa ABC) i n mod alternativ spuma aeromecanic sau stingatoare cu dioxid de carbon (CO2) sau stropi (ceata) de apa. Nu se recomand folosirea jeturilor de ap ca agent de stingere.

  Mijloace de stingere a incendiilor: 5.1

  SECIUNEA 6: MSURI DE LUAT N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL

  A se vedea punctele 8 i 13.

  Trimiteri ctre alte seciuni: 6.4

  Produsul vrsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert i a se transporta ntr-un loc sigur. A nu se absorbi n rumegu sau ali absorbeni combustibili. Pentru orice indicaie referitoare la eliminarea produsului, consultai capitolul 13.

  Se recomand:

  Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie: 6.3

  Produs neclasificat ca periculos pentru mediul nconjurtor. Pstrai produsul departe de canalizri i de apele de suprafa sau subterane.

  Precauii pentru mediul nconjurtor: 6.2

  Se vor izola scurgerile cu condiia ca aceasta sa nu implice un risc adiional pentru persoanele care execut aceast operaie. A se evacua zona afectat i a se meine persoanele neprotejate la distanta. Pentru a evita riscul de contact cu produsul vrsat este obligatorie folosirea de msuri de protecie personal (Vezi capitolul 8). A se evita n mod deosebit formarea de amestecuri inflamabile vapor-aer fie prin ventilaie, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se elimina ncrcturile electrostatice prin interconexiunea tuturor suprafeelor conductoare pe care se poate forma electricitate static, i s existe mpamantare.

  Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen: 6.1

  SECIUNEA 7: MANIPULAREA I DEPOZITAREA

  Recomandri tehnice pentru prevenirea incendiilor i exploziilor. B.-

  Respectai legislaia n vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale. Pstrai recipienii nchii ermetic. Controlai deeurile i reziduurile, eliminndu-le prin metode sigure (capitolul 6). Evitai scurgerea liber a produsului din recipient. Pastrai ordinea i curenia n locurile unde se manipuleaz produse periculoase.

  Precauii generale A.-

  Precauii pentru manipularea n condiii de securitate: 7.1

  Pagina 3/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 7: MANIPULAREA I DEPOZITAREA (Continua)

  6 Luni Timp maxim:

  30 C Temperatur maxim:

  5 C Temperatur minim:

  Msuri tehnice de depozitare A.-

  Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti: 7.2

  Se recomand aprovizionarea cu material absorbant n apropierea produsului (Vezi Capitolul 6.3)

  Recomandri tehice pentru a preveni pericolele de mediu D.-

  FEMEILE NSRCINATE NU TREBUIE S SE EXPUN ACESTUI PRODUS. A se manipula produsul n locuri specifice care reunesc conditiile de siguran (duuri de urgen i duuri oculare n apropiere) folosind echipament de protecie personal n special pentru fa i maini (Vezi capitolul 8). A se limita manipularea manual a produsului la recipieni de mrime mic. A nu se bea sau mnca n timpul manipularii produsului i dup terminare a se spala pe mini cu produse de curaare adecvate.

  Recomandri tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice i toxicologia. C.-

  Reziduurile trebuie transferate n locuri bine ventilate, preferabil prin extracie localizat. A se controla n totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scantei,...) i a