Dicţionar muzică electronică

download Dicţionar muzică electronică

of 10

Transcript of Dicţionar muzică electronică

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  1/22

  DICȚIONAR EXPLICATIVPENTRU TERMENII MUZICII

  ELECTRONICE

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  2/22

  P A vine de la

  “Public Adress” iarcuvântul cheie este“public”. Dacă vrei săamplifici o trupă, unMC, un prezentator,lector, o conferin ă sauțorice altă sursă de

  sunet ce poate fi auzităde un rup mai mare deoameni ai nevoie de unsistem PA. Mixer

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  3/22

  Mi!erul estediri"orul electronic #ntr$un sho% live. Preiasemnalul de la sursediferite și #ldirecționează spre unasau mai multe ieșiri.

  FADERGAINPAN

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  4/22

  Mi! stereoCrearea unei imaini sonice

  care reproduce ceea ce aud cele douăurechi ale unui om & i ceea ceșcreierul decodează' #n lumea reală.

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  5/22

  Fader.

  De aici reglezi volumul canalului in

  rela ia cu celalalte canale. Acestțpoten iometru poate fi linear sauțrotund.

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  6/22

  Panoramarea &PA(')nseamnă trimiterea unui semnal audio, fie el mono sau stereo,

  #ntr$un câmp audio nou, care poate fi stereo sau multi channel. *utonul

  care controlează panoramarea &pan' este proiectat pentru distribuirea cu putere constantă a semnalului audio. Cu butonul #n pozi ia completțstâna, semnalul audio va apărea doar #n canalul din stâna, cu #ntreaalui enerie acustică direc ionată către partea stâna. +nvers, când butonulțeste #n pozi ia e!tremă dreapta, semnalul audio va apărea doar #n parteaț

  dreaptă. Când butonul pan” este #n pozi ie centrală, semnalul audio estețdistribuit uniform #n canalele master &stereo', eneria acestuia fiinddistribuită eal #n cele două canale. Astfel, chiar dacă eneria semnaluluiaudio ini ial este acum #mpăr ită #ntre canalele master, per total, nivelulț ț

  de putere acustică este #ntotdeauna constant indiferent de pozi iaț butonului pan”.

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  7/22

  ANTIFAZA apare de obicei atunci când folose ti - microfoane ca săș preiei o sinură sursă de sunet i fiecare microfon preia o por iune diferită aș țundei sonore. De e!emplu, daca un microfon captează vârful ma!im al undei

  i alt microfon captează vârful minim, sunetul va fi diminuat până la unșanumit nivel. De i sunetul preluat pe fiecare microfon #n parte se va auzișfoarte bine la redare, semnalul dat de cele doua microfoane #mpreună va fidiminuat i mult mai slab. Mi!erele au de obicei un comutator pentru faza,șcare inversează faza preamplificatorului de microfon. Po i verifica dacă aițdoua microfoane #n antifază ac ionând comutatorul de fază de la unul dințcanale. Dacă sunetul e mult mai plin i mai puternic, #nseamnă că ai rezolvatș problema antifazei. Dacă mi!erul nu are un astfel de comutator, #ncearcă săa"ustezi cu câ iva centimetri pozi ia unuia dintre microfoane. copul final esteț țsă ob ii un sunet cât mai bun de la o sursă de sunet preluată cu douățmicrofoane

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  8/22

  COMPRESOARELE  și LIMITATOARELE  sunt amplifcatoarespeciale ce sunt olosite pentru a reduce registrul dinamic (dnamicrange! " inter#alul dintre cel mai sla$ și cel mai puternic sunet%

  &tili'area compresoarelor poate ace nregistr)rile și mix*urile li#e s)sune mai curat%

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  9/22

  THRESHOLD+u t,res,old sta$ilești ni#elul la care ncepe eectul

  de compresie% Numai atunci c-nd ni#elul trece peste pragul(t,res,old*ul! sta$ilit. semnalul audio #a f comprimat% /nca'ul n care t,res,old este sta$ilit la *12 d3. doar #-rurilorde semnal ce se extind peste acest ni#el li se #a aplicacompresie% &nde semnalul nu dep)șeste *12d3 nu #a faplicat) compresie%

  KNEE4e reerea la modul n care compresorulaplic) compresia% De o$icei.compresoarele oer) una din cele doua#ariante posi$ile sau i5i permit o alegere

  comuta$il) ntre 6,ard 7nee8 și 6sot7nee8% &nele compresoare permit oselectie n orice po'i5ie ntre cele dou)tipuri de 7nee% Așa cum #ede5i ndiagrama al)turat). 6sot 7nee8 permiteo compresie mai fn). mai treptat)

  comparati# cu 6,ard 7nee8%

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  10/22

  ATTACK TIMEAcesta se reer) la timpul necesar pentru

  ca semnalul s) de#in) pe deplin comprimat dup)

  ce a dep)șit pragul (t,res,old*ul! selectat% 9impiide atac mai rapi'i sunt deo$icei ntre :2*;22 2ms și :*? secunde n unc5ie de unitatea cu care lucre'i%Release time*ul poate f exprimat n d3@secunda n loc detimp% Pentru o unc5ionare normal) a compresorului.release time*ul tre$uie s) fe c-t mai scurt posi$il. )r) a

  se produce acel eect de 6pompare8 cau'at de acti#areași de'acti#area ciclic) a compresiei%

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  11/22

  RATIOAcest parametru este deseori nteles

  greșit% El specifc) pur și simplu c-t de mult #af atenuat semnalul% ei g)si o gam) larg) derapoarte (ratio! disponi$ile n unc5ie de tipul

  de compresor și produc)torul acestuia% &nraport 1B1 este cel mai mic raport și repre'int)6gain al unit)5ii8. sau. cu alte cu#inte. nici oatenuare% Aceste rapoarte de comprimarearat) cu c-5i deci$eli #a f atenuat semnalul cedep)șește pragul setat anterior% De exemplu.

  un raport de :B1 indic) aptul c) semnalul cedep)șește #aloarea t,res,old*ului cu :$3 #a fatenuat p-n) ce #a dep)și t,res,old*ul cu 1d3. sau c) un semnal ce dep)șește t,res,old*ul cu ; d3 #a f atenuat p-n) ce #aloareaacestuia #a dep)și t,res,old*ul cu doar = d3%

  &n raport de compresie de CB1 asigur) ocompresie moderat). un raport de ?B1 ocompresie medie iar de ;B1 o compresieputernic)% Rapoartele ntre :2B1 și B1 suntolosite pentru a se asigura ca un semnal s)nu depaseasca pragul% Diagrama al)turat)

  arat) rapoartele de comprimare care se reer)la semnalele de intrare i iesire i ilustrea')

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  12/22

   PITCH CORRECTION

    Metodă de cură areț

  trac/$urilor, să eliminareazomotelor, pocnetelor ișclic/$urile care pot apărea la#nreistrare, aran"are trac/$urilor i chiar #nlocuirea i0sauș ș

  adăuarea pentru o parte dinsunetele ce compun un mi!.1otodată, corectează #năl imeațnotelor oricărui trac/ ar aveanevoie de asta.

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  13/22

  FLANGER Este un eect dramatic care a deri#at prima oara

   n anii >2 din nregistrarea unui c-ntec pe dou)

  magnetooane n același timp. apoi unul dinmagnetooane a ost ncetinit prin plasareadegetului pe marginea de metal (ange! a$o$inei care 5inea $anda la locul ei. de unde și

  numele de 8Flanger8%

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  14/22

  DOUBLINGPe de alt) parte. o nt-r'iere mai mare de =2 de

  milisecunde ncepe s) sune du$lat% Du$larea nseamn) s)c-n5i a doua oar) c-t mai aproape posi$il a5) de cum aic-ntat prima oara% Micile nepotri#iri ntre cele dou) piste acsunetul mai $ogat% Acest eect a ost olosit la scar) larg) de3eatles. care au iu$it eectul at-t de mult nc-t l*au olosit

  c,iar și atunci c-nd lucrau doar cu = piste% Deși nu e acelașilucru. po5i crea eectul n mod artifcial prin simpla ad)ugare aunui dela digital ntre >2 și 1:2 milisecunde #ocilor sau unuiinstrument. la același ni#el cu trac7*ul original. apoi d)eed$ac7*ul la minim. astel nc-t s) o$5ii doar o repetare%

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  15/22

  PHASER/n anii 2. nainte de apari5ia eectelor dela

  digitale ietine. p,aser*ul analog era singuramodalitate de a o$5ine oirce el de eect demodula5ie. dar era sla$ ca intensitate comparati#cu eectul Flanger% Acesta este moti#ul pentru care

  P,aser nu este oarte olosit " nu este un eectsufcient de dramatic%

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  16/22

  CHORUS+,orus dier) de Flanger n c-te#a aspecteB

   nt-r'ierea necesar) pentru a o$5ine eectul estemai mare. iar crest)turile de rec#en5) nu sunt

   nt-mpl)toare ca la Flanger%

  3oss +,orus Ensem$le +E*1

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  17/22

    EQUALIZER*le dau calitatea sound*ului% Acestea #in n toate ormele și m)rimile. dar controlea') ngeneral trei parametriB rec#en5a de selec5ie. gain și

  l)5imea de $and) (H!% Pentru un mix $un. ai ne#oiede un euali'er multi$and parametric% Astel. te po5iconcetra pe rec#en5e specifce și po5i sculpta eecti#sunetul oric)rui instrument din mix%

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  18/22

  REVERB4unt mixere care includ eectul de re#er$eratie ce simulea'a

  eectul creat natural intr*o sala de spectacole sau intr*o cameramare% A#and in #edere ca microonul este oarte aproape de sursade semnal acesta in cele mai multe ca'uri nu preaia si re#er$eratianaturala a salii. in acest ca' ne este olositor re#er$ul din mixersau eectul extern% Atentie insaJ +,iar daca eectul esteimpresionant. nu exagerati. cand este prea mult re#er$ sunetul e

  mai putin inteligi$il% Acelasi lucru se aplica si la eectele de genul6dela8. 6ecou8 sau 6c,orus8%

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  19/22

  DELAY-ul este un efect audio care redă semnalul de intrare cu întârziere. Poate fi întârziat o data sau de mai multe ori ( multiple delay ). Poate fi sincronizat pe tempo( tempo delay ) sau nu. Delay-ul ajuta i la crearea efectelor de cor sau !ordurare"numai că parametrii difera" în plus" e#ista i modula$ii" de e#emplu" pentru cor"

  timpul de întârziere este foarte scurt i semnalul de iesire este afectat de pitc%"panare sau alte filtre.&ontroale !asice'nput signal - emnal intrare ( curat ).utput signal - emnal iesire ( întârziat ).*i# - &ontrolează propor$ia dintre semnalul de intrare ( dry ) i cel de iesire ( +et ).

  De e#emplu" pe o scară de la , la ,," dacă mi#-ul este setat la , se va auzi numaisemnalul de intrare ( dry-ul )" dacă este setat la ,, se va auzi doar semnalul deieire ( +et-ul ).&a să definim ce înseamnă termenii +et si dry" într-o manieră foarte simplă"putem spune că //dry// reprezintă semnalul neprocesat iar //+et//-ul reprezintăsemnalul procesat" în func$ie de efect.

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  20/22

  'ndiferent cât de scumpe sunt ec%ipamentele cu care lucrăm în studio" tot vor

  e#ista frecven$e care ne vor deranja" precum cele responsa!ile pentruconsoanele //$//" //s//" ////. 0n general" vocile sunt cele care tre!uie editate" însatre!uie să fim aten$i cum procedăm pentru că dacă facem a!uz" vocea vasuna înfundat. 1recven$ele în cauză se gasesc între 23-, 45z i tot înaceastă zonă se gasesc frecven$ele care fac vocea să sune mai aproape saumai clară. *etode sunt multe" însa cea mai rapidă i eficientă metodă constă

   în folosirea unui compresor de-essing. 0n functie de model" el poate func$ionape intreaga !andă sau" prin aplicarea unui filtru trece-sus" pe frecven$ele înalte. &a orice compresor" cel de tip de-esser are control asupra pragului.&and semnalul depaseste pragul" compresorul isi incepe activitatea"compresând frecven$ele in cauză. 6re!uie să gasim manual frecven$ele caretre!uie să fie afectate. 7u folosesc de-esserul indiferent cât de mult" sau

  pu$in" am nevoie de el. e poate folosi i egalizatorul pentru de-essing" însăegalizatorul taie o cantitate constantă din amplitudine" dar compresorulfunc$ionează în func$ie de ra$ie" deci cantită$ile reduse variază în func$ie deamplitudinea frecven$elor în cauză.

  DE-ESSING

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  21/22

  NOISE GATE ( desc%is-inc%is ) este un efect care ne ajută să eliminămspa$iile ocupate doar de zgomotul de fond. 7ste foarte util când este vor!a deeditarea vocala. &e-i drept" eu îl folosesc doar când n-am starea necesară ca săelimin zgomotul de fond manual" altfel spus" când îmi este lene.

  6%res%old ( pragul ) 8 &ontrolează pragul"măsurat în deci!eli" de unde efectul tre!uiesă intre în func$iune" de e#emplu" dacăsetăm un prag de -9, d:" tot ceea ce seaflă su! prag este redus la -; in func$ie deatac4 si de release. Atac4 ( Atacul ) - &ontrolează timpul încare semnalul tre!uie să fie redus în cazul în care a trecut su! prag.

 • 8/19/2019 Dicţionar muzică electronică

  22/22

  5ome t%7dition" ?eff trong" 3,

  @i4ipedia.comoogle.com