DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE ANTREPRENORIAT ÎN .1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Cu titlu de

download DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE ANTREPRENORIAT ÎN .1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Cu titlu de

of 153

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE ANTREPRENORIAT ÎN .1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Cu titlu de

 • 1

  UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

  Cu titlu de manuscris

  CZU: 334.7.012(478)(043.2)

  TIMOTIN Ludmila

  DEZVOLTAREA

  ACTIVITĂŢILOR DE ANTREPRENORIAT

  ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  SPECIALITATEA: 521.03 – ECONOMIE ŞI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL DE

  ACTIVITATE

  (în activitatea de antreprenoriat)

  Teză de doctor în ştiinţe economice

  Conducător ştiinţific: BUGAIAN Larisa,

  doctor habilitаt în ştiinţe economice,

  profesor

  Autor: TIMOTIN Ludmila

  Chişinău, 2017

 • 2

  © TIMOTIN Ludmila, 2017

 • 3

  CUPRINS

  ADNOTARE în limbile română, engleză şi rusă ................................................................. 5

  LISTA ABREVIERILOR ................................................................................................... 8

  INTRODUCERE ................................................................................................................. 9

  1. BAZELE TEORETICE ALE ANTREPRENORIATULUI ………………........ 14

  1.1. Conceptul de antreprenoriat, caracteristicile şi grupele sale principalele …..........… 14

  1.2. Formele şi metodele de suport al antreprenoriatului existente în Republica

  Moldova ..................................................................................................................... 25

  1.3. Metode şi forme de suport al antreprenoriatului utilizate în ţările europene ............. 31

  1.4. Instituţii de sprijin al întreprinderilor de producţie inovatoare .................................. 42

  1.5. Concluzii la capitolul 1 .............................................................................................. 52

  2. ANALIZA ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIALE............................................. 55

  2.1. Caracteristica generală şi tendinţele principale de dezvoltare ale antreprenoriatului. 55

  2.2. Specificul activităţii întreprinderilor cu diferite forme de proprietate ……............... 64

  2.3. Indicii principali de dezvoltare ale afacerilor mari şi ale întreprinderilor mici şi

  mijlocii ……………………...…………………………….…………………........... 69

  2.4. Nivelul şi dinamica dezvoltării întreprinderilor conform tipurilor de activitate ........ 73

  2.5. Concluzii la capitolul 2 …......….....…....................................................................... 70

  3. DEZVOLTAREA FORMELOR ŞI A METODELOR DE SUSŢINERE ALE

  ANTREPRENORIATULUI..................................................................................... 83

  3.1. Principiile, problemele şi direcţiile fundamentale de perfecţionare a suportului

  acordat antreprenoriatului inovator ............................................................................ 83

  3.2. Propuneri în vederea ameliorării utilizării rezultatelor ştiinţifice în industrie prin

  intermediul incubatoarelor universitare de inovare …….......……….…………….... 94

  3.3. Instrumente de îmbunătăţire continuă pentru activitatea antreprenorială................... 105

  3.4. Concluzii la capitolul 3 ….....................……………..……………….…......….…... 111

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .................................................. 114

  BIBLIOGRAFIE 119

  ANEXE ........................................................................................................................ 132

  Anexa 1. Informaţie privind numărul de întreprinderi, salariaţi şi vînzări; structura

  veniturilor şi a profitului/pierderii; indicii profitului/pierderii după forma de proprietate,

  anii 2007-2014……………………………………………………………............................ 132

  Anexa 1.1. Dinamica numărulului de întreprinderi după formele de proprietate, anii 2007-

  2014, unităţi ………………………………………………………………………………... 132

  Anexa 1.2. Dinamica numărului de salariaţi după formele de proprietate, anii 2007-2014,

  persoane….............................................................................................................................. 132

  Anexa 1.3. Dinamica veniturilor din vânzări după formele de proprietate, anii 2007-2014,

  mln. lei .................................................................................................................................. 133

  Anexa 1.4. Structura veniturilor din vânzări după formele de proprietate, anii 2007-2014,

  % ............................................................................................................................................ 133

  Anexa 1.5. Structura profitului/pierderii până la impozitare, după formele de proprietate,

 • 4

  anii 2007-2014, % ….………………………………………………………………….…… 134

  Anexa 1.6. Dinamica profitului/pierderii până la impozitare, după formele de proprietate,

  anii 2007-2014, % faţă de anul precedent ………………...……………….......................... 134

  Anexa 2. Informaţie privind numărul de întreprinderi, salariaţi, venituri, profit/pierderi

  după mărimea întreprinderilor, anii 2007-2014...................................................................... 135

  Anexa 2.1. Dinamica numărului de întreprinderi după mărime, anii 2007-2014, unităţi...... 135

  Anexa 2.2. Dinamica numărului de salariaţi după mărimea întreprinderii, anii 2007-2014,

  persoane ................................................................................................................................. 135

  Anexa 2.3. Dinamica veniturilor din vânzări după mărimea întreprinderii, anii 2007-2014,

  mln. lei …..................................................................................................................... 136

  Anexa 2.4. Dinamica veniturilor din vânzări după mărimea întreprinderii, anii 2007-2014,

  % faţă de anul precedent ……………………………………………....……….................... 136

  Anexa 2.5. Dinamica profitul/pierderilor până la impozitare, după mărimea întreprinderii,

  anii 2007-2014, mln. lei ……………………......................................................................... 136

  Anexa 3. Informaţie privind numărul de întreprinderi, salariaţi, venituri, structura

  profitului/pierderii şi a indicilor profitului/pierderii după genurile de activitate, anii 2007-

  2014........................................................................................................................................ 137

  Anexa 3.1. Dinamica numărului de întreprinderi după genurile de activitate, anii 2007-

  2014, unităţi ........................................................................................................................... 137

  Anexa 3.2. Dinamica numărului de salariaţi după genurile de activitate, anii 2007-2014,

  persoane ................................................................................................................................. 138

  Anexa 3.3. Dinamica veniturilor din vânzări după genurile de activitate, anii 2007-2014,

  mln. lei ................................................................................................................................... 139

  Anexa 3.4. Dinamica veniturilor din vânzări după genurile de activitate, anii 2007-2014,

  % faţă de anul precedent......................................................................................................... 140

  Anexa 3.5. Structura profitului/pierderii până la impozitare, după genurile de activitate,

  anii 2007-2014, % ……………………………………………………………………....….. 141

  Anexa 3.6. Dinamica profitului/pierderii până la impozitare, după genurile de activitate,

  anii 2007-2014, % faţă de anul precedent.…........................................................................ 142

  Anexa 4. Dinamica activelor per întreprindere, anii 2007-2012…………….........………... 143

  Anexa 5. Dinamica investiţiilor globale în materialele active, perioada 2007-2014………. 143

  Anexa 6. Ghid pentru realizarea interviului cu managerii întreprinderilor............................ 144

  Anexa 7. Ghid pentru realizarea interviului (fragment)………………………………….... 145

  Anexa 8. Certificat de implementare privind rezultatele știinţifice ale proiectului

  „Perfecţionarea politicii de dezvoltare a IMM şi consolidarea parteneriatului între

  b