DEZVOLTARE REGIONALĂ

39
DEZVOLTARE REGIONALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ

description

DEZVOLTARE REGIONALĂ. ALOCARE FINANCIARĂ PHARE ALOCARE FINANCIARĂ PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL. MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE. MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE. PROGRAMUL PHARE 200 0 -20 0 6. PHARE 2000 113,6 mil euro. finalizat. PHARE 2001 163,0 mil euro. finalizat. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DEZVOLTARE REGIONALĂ

Page 1: DEZVOLTARE REGIONALĂ

DEZVOLTARE REGIONALĂDEZVOLTARE REGIONALĂ

Page 2: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 3: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Asistenţă tehnică 4,1%Asistenţă tehnică 4,1%

Dezvoltare instituţionalăDezvoltare instituţională 11,6%11,6%

Sprijin pentru IMMSprijin pentru IMM 12% 12%

Inundaţii 2,7%Inundaţii 2,7%

Educaţie 14,6%Educaţie 14,6%Deşeuri 14,5%Deşeuri 14,5%

Resurse Umane 10,9%Resurse Umane 10,9%

Infrastructură RegionalăInfrastructură Regională29,5%29,5%

Page 4: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 5: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 6: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Asistenţă tehnicăAsistenţă tehnică

TransportTransport

TurismTurism

Dezvoltare UrbanăDezvoltare Urbană

MediuMediu de afaceri de afaceri

Infrastructură SocialaInfrastructură Sociala

Page 7: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Asistenţă tehnicăAsistenţă tehnică

TransportTransport

TurismTurism

Dezvoltare UrbanăDezvoltare Urbană

MediuMediu de afaceri de afaceri

Infrastructură SocialaInfrastructură Sociala

Page 8: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 9: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 10: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Resurse UmaneResurse Umane

Infrastructură SocialaInfrastructură Sociala

IMMIMM

Infrastructură de AfaceriInfrastructură de Afaceri

SAMTIDSAMTID

EducaţieEducaţieDeşeuriDeşeuri

Infrastructură MicăInfrastructură Mică

InundaţiiInundaţii

Page 11: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 12: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 13: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 14: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Resurse UmaneResurse Umane

Infrastructură şi servicii SocialeInfrastructură şi servicii Sociale

IMMIMM

Infrastructură RegionalăInfrastructură Regională

EducaţieEducaţie

DeşeuriDeşeuriInundaţiiInundaţii

Infrastructură MicăInfrastructură Mică

Infrastructură Oraşe Mici şi MijlociiInfrastructură Oraşe Mici şi Mijlocii

Page 15: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 16: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 17: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 18: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Resurse UmaneResurse Umane

Infrastructură RegionalăInfrastructură Regională

IMMIMM

Infrastructură MicăInfrastructură Mică

Infrastructură şi Infrastructură şi Servicii SocialeServicii Sociale

DeşeuriDeşeuriInundaţiiInundaţii

EducaţieEducaţie

Page 19: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 20: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 21: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 22: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Resurse UmaneResurse Umane

Infrastructură RegionalăInfrastructură Regională

IMMIMM

InfrastructurăInfrastructură MicăMică

Infrastructură şi Servicii SocialeInfrastructură şi Servicii Sociale

DeşeuriDeşeuriInundaţiiInundaţii

EducaţieEducaţie

Infrastructură oraşe Infrastructură oraşe Mici şi MijlociiMici şi Mijlocii

Page 23: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 24: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 25: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 26: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Resurse UmaneResurse Umane

Infrastructură RegionalăInfrastructură Regională

IMMIMM

InfrastructurăInfrastructură MicăMică

Infrastructură şi Infrastructură şi Servicii SocialeServicii Sociale

DeşeuriDeşeuri

InundaţiiInundaţii EducaţieEducaţie

Page 27: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 28: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 29: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 30: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Resurse UmaneResurse Umane

Infrastructură Infrastructură RegionalăRegională

IMMIMM

InfrastructurăInfrastructură MicăMică

Infrastructură şi Infrastructură şi Servicii SocialeServicii Sociale

DeşeuriDeşeuri

InundaţiiInundaţii

EducaţieEducaţieInfrastructură Oraşe Infrastructură Oraşe Mici şi MijlociiMici şi Mijlocii

Page 31: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 32: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 33: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 34: DEZVOLTARE REGIONALĂ

Resurse UmaneResurse Umane

Infrastructură Infrastructură RegionalăRegională

IMMIMM

InfrastructurăInfrastructură MicăMică

Infrastructură Infrastructură SocialaSociala

DeşeuriDeşeuri InundaţiiInundaţii

EducaţieEducaţie

Infrastructură Oraşe Infrastructură Oraşe Mici şi MijlociiMici şi Mijlocii

Page 35: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 36: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 37: DEZVOLTARE REGIONALĂ
Page 38: DEZVOLTARE REGIONALĂ

IMMIMM

InfrastructurInfrastructurăă Regional Regionalăă

Resurse UmaneResurse Umane

DeşeuriDeşeuri

EducaţieEducaţie

Infrastructură şi serv. socialăInfrastructură şi serv. socială

Page 39: DEZVOLTARE REGIONALĂ