Deviz General Nou 2012

download Deviz General Nou 2012

of 123

 • date post

  16-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.694
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Deviz General Nou 2012

Proiectant:S.C. POYRY ROMANIA SRL

Faza: P.T. Beneficiar:

DEVIZ GENERAL conform H.G. 1179/24.10.2002Privind cheltuielile necesare realizarii ""

Valoare (inclusiv TVA) Din care supusa Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli RON 2 3 PARTEA I-a CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 1.2 1.3 Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului Subtotal Capitol 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului EURO 4 5 Total RON procedurii de achizitie publica EURO 6

2.1 2.2

Canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrica, telefonie, radio-tv, etc. Drumuri de acces, cai ferate industriale Subtotal Capitol 2 CAPITOLUL 3

-

-

-

-

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 3.2 3.3 Studii de teren geologice, topografice,hidrologice Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si engineering 3.3.1 Studiu de fezabilitate 3.3.2 Proiect tehnic, Caiete de sarcini 3.3.3 Detalii de executie 3.3.4 Verificarea tehnica a proiectului 3.3.5 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie publica 3.4.1 Cheltuieli aferente intocmirii documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; cheltuieli pentru multiplicarea documentatiei 3.4.2 Onorariile, transportul ,cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare 3.4.3 Anunturi de intentie, de participare, de atribuire 3.5 3.6 Consultanta Asistenta tehnica inspectori de santier desemnati de autoritatea contractanta Subtotal Capitol 3 -

### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ###

###

Pag 1 din 2

1

2

3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4

5

6

4.1

Constructii si instalatii

1,707,358.40 -

475,005.12 -

1,707,358.40 -

475,005.12 -

4.1.1 #REF! 4.1.1 #REF! 4.2 4.3 4.4 4.5 Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamante tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Subtotal Capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

-

5.1

Organizare de santier 5.1.1. lucrari de constructii si inst(3.0%) din C+M 5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

-

-

-

5.2

Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare: 5.2.1 Comision, taxe si cote legale 5.2.1.1 Comisionul bancii finantatoare (0, 5%) din valoarea de investitie 5.2.1.2 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M 5.2.1.3 Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,7%) din valoarea de C+M 5.2.2. Costul creditului

###-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [ Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] Subtotal Capitol 5

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologiceSubtotal Capitol 6

-

-

###

TOTALdin care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1) PARTEA a-II-a Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie PARTEA a-III-a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie TOTAL GENERAL

-

-

-

-

-

-

-

-

Din care C+M

-

-

-

-

Data:

03.10.2007 3.5944 RON/EURO

Curs de schimb al BNR la data de 23.11.2007

Director Proiectare,

Sef Proiect,

Intocmit,

Pag 2 din 2

Proiectant:S.C. CONSILIER CONSTRUCT SRL

Faza: Beneficiar: ANEXA Nr.6

DEVIZULobiectului""

In mii lei/mii euro la cursul Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli mii lei 2 3

3.59

.lei/euro din data de 23.11.2007 TVA Valoare (inclusiv TVA)

Valoare (fara TVA) mii euro 4 mii lei 5 mii lei 6 mii euro 7

ILUCRARI DE CONSTRUCTII 1 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, 2 finisaje) 3 Izolatii 4 Instalatii electrice 5 Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, 6 PSI, radio-tv, internet 7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalatii de telecomunicatii TOTAL I II MONTAJ 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III - PROCURARE 1 Utilaje si echipamente tehnologice 2 Utilaje si echipamente de transport 3 Dotari TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

-

###

Err:522 Err:522 -

Err:522 Err:522

Err:522

Data:

03.10.2007

Proiectant, Ing. Tiberiu GOMBOS

Verificat, Ing. Traian BABEANU

Intocmit, Ing.Victor DRAGOMIR

Pag 3 din1

1

2

3

4

5

6

7

Pag 4 din1

Proiectant:S.C. CONSILIER CONSTRUCT SRL

Faza: Beneficiar: ANEXA Nr.5

DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile necesare realizarii "" In mii lei/mii euro la cursul Nr. crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli mii lei 2 3 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 1.2 1.3 Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOL 1 mii euro 4 mii lei 5 mii lei 6 mii euro 7

3.59 .lei/euro din data de 23.11.2007TVA Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica -

-

-

-

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Studii de teren Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica TOTAL CAPITOL 3

-

-

-

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Constructii si instalatii Montaj utilaje tehnologice Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

-

-

-

-

5.1

Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.00 CAPITOLUL 6

-

-

-

-

5.2 5.3

Comisioane, cote,taxe,costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din cap.1.2;1,3;cap.2;cap.3;cap.4) TOTAL CAPITOL 5

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1 6.2 Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 -

TOTAL GENERAL Din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 +Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

Data:

03.10.2007

Pag 5 din 2

1

2

3

4

5

6

7

Director Proiectare, Ing. Tiberiu GOMBOS

Sef Proiect, Ing. Traian BABEANU

Intocmit, Ing.Victor DRAGOMIR

Pag 6 din 2

Proiectant: S.C. CONSILIER CONSTRUCT

Faza : P.T. Beneficiar : Consiliul Judetean Focsani

DEVIZ OBIECT NR.2privind obiectivul ""

Nr. crt 0 Denumire EURO 1 2

Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA RON 3

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 Terasamente 2 Constructii: rezistenta (fundatii,structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) LUCRARI DE ARTA - obiect 2 #REF! 2.1.1. #REF! #REF! 2.1.2. #REF! #REF! 2.1.3. #REF! #REF! 3 Izolatii 4 Instalatii electrice 5 Instalatii sanitare 6 Instalatii de incalzire, ventilare,climatizare,PSI, radio-tv, internet 7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalatii de telecomunicatii TOTAL I ( FARA TVA ) #REF! TVA ( 19% ) #REF! TOTAL I ( CU TVA ) #REF! II - MONTAJ 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II ( FARA TVA ) TVA ( 19% ) TOTAL II ( CU TVA ) III - PROCURARE 1 Utilaje si echipamente tehnologice 2 Utilaje si echipamente de transport 3 Dotari TOTAL III ( fara TVA ) TVA ( 19% ) TOTAL III ( cu TVA ) TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III FARA TVA ) TVA ( 19% ) TOTAL DEVIZ PE OBIECT nr.2 ( CU TVA ) #REF! #REF! #REF! -

-

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

-

#REF! #REF! #REF!

Curs de schimb BNR - euro la data de 23.11.2007

3.5944

RON / EURO

Proiectant, Ing.Traian BABEANU

Verificat, Ing. Victor DRAGOMIR

Intocmit, Tehn.Maria MOCOFAN

CNADNR

VARIANRA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA

Lucrari de poduri Lista cu coduri articole si descrieri de pretNr. Crt.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cod articol1 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 2B1 2B10A 2B10B 2B11 2B12A 2B13B 2B13C1 2B13C2 2B14E 2B15C 2B16A10 2B16A2 2B16A5

Descriere articol2

UM3

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

buc APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN TIP 4 (150X300X41MM) Se plteteDEbucat (buc) NEOPREN TIP 9 FIXE (230X450X41MM) buc APARATE la REAZEM DIN In pre se includ: Se plteteDEbucat (buc) NEOPREN TIP 10 MOBILE (230X450X63MM) la REAZEM DIN buc APARATE 21 2B16A6 procurarea aparatelor de reazem; In pre se includ: Se plteteDEbucat (buc)reazem; transportul aparatelor de reazem; buc APARATE la REAZEM DIN NEOPREN TIP 11 FIXE (MM) 22 2B16A7 procurarea aparatelor de In pre se includ: manipulrile aparatelor de reazem; Se plteteDEbucat (buc)reazem; la REAZEM DIN NEOPREN TIP 12 MOBILE (MM) transportul aparatelor de buc 23 2B16A8 AP